Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 29.7. ti 30.7. ke 31.7. to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8.
04.00 Uu­ti­sik­ku­na
6
06.25 Poh­jois­mai­set Ais­tien haas­ta­ja Pa­no­ra­ma: Net­ti­rak­kau­den kal­lis hin­ta Luon­to­het­ki: Mo­ni­muo­toi­nen Rans­ka Men­nei­syy­den met­säs­tä­jät Kan­dit
06.55 Y­len Aa­mu-tv
07.10 Puu­tar­han pe­las­ta­jat Nyt tai ei kos­kaan
08.00 Y­le Uu­ti­set
08.05 His­to­ria: Kuun val­loit­ta­jat Apollojen aikakausi 3/6. A­pol­lo­jen ai­ka­kau­si. A­va­ra luon­to: A­me­ri­kan kan­sal­lis­puis­tot Yosemite 6/6. Yo­se­mi­te.
08.50 Poh­jois­mai­set Nor­jan e­läi­miä
9 09.00 Y­le Uu­ti­set
09.05 Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv 9.09 Löy­tyy­kö vas­taus las­ten liik­ku­mi­sen li­sää­mi­seen kou­lus­ta? Vic­to­ria Turhuuden ylistys Kau­si 3, 8/8. Tur­huu­den y­lis­tys.
09.30 A­va­ra ih­mis­luon­to Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la: Kiuk­kui­nen ka­me­leont­ti päi­vys­tyk­ses­sä Päivystysilta eläinsairaalassa. Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la: Ke­no­kau­la-An­ne­li ei py­sy or­rel­la Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la: T­verk­kaa­van kon­nan ma­ni­kyy­ri Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la: Vint­ti­koi­ran hen­gi­tys huo­let­taa
09.55 Y­le Uu­ti­set
10.00 Sy­dä­men a­sial­la Vastakohtia. Kotileikkejä. Satulassa. Kuumia kiviä. Varjoja ja materiaa. Y­le Uu­ti­set Ju­ma­lan­pal­ve­lus 100 vuotta iloa. Kir­kon var­hais­nuo­ri­so­työn juh­la­vuo­si hui­pen­tuu kan­sain­vä­li­seen Pi­sa­ra-suur­lei­riin Par­ta­har­jul­la, jos­sa 2000 o­sal­lis­tu­jaa.
10.05 Yk­kö­saa­mu Vie­raa­na Maail­man il­ma­tie­teen jär­jes­tön pää­sih­tee­ri Pet­te­ri Taa­las.
10.45 8 mi­nuut­tia A­lueuu­ti­set (x40) Poh­jois­mai­set Luon­to­ret­kel­lä la­pin­tii­ran sii­vin
10.55 I­so kii­tos
11.00 Pi­sa­ra 11.00 Y­le Uu­ti­set
11.05 Sau­na­päi­vä (x2) Suuri Saunapäivä. Sau­na­päi­vän juh­la maail­man sau­na­pää­kau­pun­gis­ta Tam­pe­reel­ta ja ym­pä­ri Suo­men! HD 11.05 A­lueuu­ti­set (x10) Rak­kau­des­ta puu­tar­haan Kau­si 7, 9/9. Kau­den pää­tös­jak­sos­sa A­lan Titch­marsh tii­mei­neen kun­nos­taa pe­rä­ti kak­si puu­tar­haa Not­ting­ha­mis­sa.
11.50 Poh­jois­mai­set Kuk­ka­lois­toa
12 12.00 P­ris­ma: P­la­nee­tat Mars 2/5. Mars.
12.05 8 mi­nuut­tia
12.15 A­va­ra luon­to: A­me­ri­kan kan­sal­lis­puis­tot Yellowstone. Maa y­läil­mois­ta A-s­tu­dio Nun­nia ja nar­ko­maa­ne­ja
12.25 Kan­dit "Pelottaa, tapanko itseni tämän työn takia"
12.45 Tie­sit­kö? (x2)
12.55 E­lä­mä­ni Bii­si
13.00 Poh­jois­mai­set Tans­kan aar­teen­met­säs­tä­jät 13.00 Päi­vän Point­ti Suomi on EU-puheenjohtaja. Pitäisikö koulun hoitaa lasten harrastuksetkin? Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Pe­li­mie­het O­hion S­teu­ben­vil­les­sä tei­ni­juh­lis­sa 14-vuo­tias tyt­tö jou­tui u­sean jal­ka­pal­loi­li­jan rais­kaa­mak­si.
13.10 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Sys­mä­läi­nen (1938) O: Valentin Vaala. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: En o­le k­rei­vi­tär (1945)
13.35 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Sa­dan mie­kan mies (1951)
13.55 E­lä­mä­ni Bii­si
14.00 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: O­len­ko mi­nä tul­lut haa­re­miin O: T. J. Särk­kä, Yr­jö Nor­ta. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: La­pa­tos­su ja Vins­ki o­lym­pia­kuu­mees­sa (Suo­mi 1939, 58'). E­xo­dus: Mat­kam­me Eu­roop­paan Sadiq: "Suomi, unelmien maa?" 3/3. To­teu­tuu­ko pa­ko­lais­ten u­nel­ma Eu­roo­pas­sa, jos­sa a­sen­teet o­vat ki­ris­ty­neet? A­va­ra luon­to: E­läin­vau­vat Savannien pienokaiset 1/3. Sa­van­nien pie­no­kai­set.
14.30 I­ki­muis­toi­nen: Georg Malms­ten I­ki­muis­toi­nen: Ro­man­tii­kan Hel­miä
14.50 Poh­jois­mai­set Yk­si kau­pun­ki - yk­si ta­ri­na
15 15.00 Y­le Uu­ti­set
15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si Pi­sa­ra Doc Mar­tin Rakasta naapuriasi Kau­si 3, 3/7. Ra­kas­ta naa­pu­ria­si.
15.10 Y­len Aa­mu-tv: Tä­nään ot­si­kois­sa Y­len Aa­mu-tv: Tä­nään ot­si­kois­sa Y­len kir­jeen­vaih­ta­jat la­val­la Y­len Aa­mu-tv: Tä­nään ot­si­kois­sa Doc Mar­tin Vatsatautia Kau­si 3, 2/7. Vat­sa­tau­tia.
15.40 Poh­jois­mai­set Tiet­tö­män tai­pa­leen ta­ka­na
15.50 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Pe­rin­tö A-s­tu­dio 15.50 F­lash­back His­to­ria: Gor­bats­hov ja Rea­gan
16.00 Y­len Aa­mu-tv: Tä­nään ot­si­kois­sa A-s­tu­dio Down­ton Ab­bey Downton Abbey (12) Kau­si 6, 10/10. Vuo­si 1925 lä­he­nee lop­pua, ja se tuo muu­tok­sia mo­nen ra­kas­te­tun ih­mi­sen e­lä­mään.
16.20 Poh­jois­mai­set Tans­kan aar­teen­met­säs­tä­jät An­teek­sian­to No­vos­ti Y­le
16.30 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä
16.35 Y­le Uu­ti­set
16.45 Down­ton Ab­bey 16.45 F­lash­back
16.50 No­vos­ti Y­le 16.50 No­vos­ti Y­le
16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä 16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä
17.00 Y­le Uu­ti­set 17.00 Y­le Uu­ti­set
17.05 Down­ton Ab­bey 17.05 Down­ton Ab­bey Kau­si 6, 9/10. La­dy Ma­ry on a­set­tu­nut a­vioe­lä­mään, mut­ta mi­tä nyt kuu­luu la­dy E­dit­hil­le? Rak­kau­des­ta puu­tar­haan Kau­si 7, 9/9. Kau­den pää­tös­jak­sos­sa A­lan Titch­marsh tii­mei­neen kun­nos­taa pe­rä­ti kak­si puu­tar­haa Not­ting­ha­mis­sa. Mur­ha pa­ra­tii­sis­sa Murha paratiisissa (12) Kau­si 6, 5/8. 1/2. Ve­neen kap­tee­ni löy­tyy kuol­lee­na. Ta­paus­ta tut­kies­saan Humph­rey, D­way­ne ja F­lo­ren­ce pää­ty­vät Lon­too­seen.
18 18.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set 18.00
18.10 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si Ur­hei­lu­ruu­tu
18.15 8 mi­nuut­tia Kuok­ka­vie­ras Savua ja tulta Luon­to­het­ki: Mo­ni­muo­toi­nen Rans­ka 5/6. Ray Mears tu­tus­tuu Rans­kan e­ri a­luei­den luon­toon ja maan­tie­tee­seen.
18.30 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la: Kiuk­kui­nen ka­me­leont­ti päi­vys­tyk­ses­sä Päivystysilta eläinsairaalassa. Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la: Ke­no­kau­la-An­ne­li ei py­sy or­rel­la Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la: T­verk­kaa­van kon­nan ma­ni­kyy­ri Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la: Vint­ti­koi­ran hen­gi­tys huo­let­taa Her­cu­le Poi­rot: Ro­ger Ack­roy­din mur­ha (T­he Mur­der of Ro­ger Ack­royd) Poi­rot on ve­täy­ty­nyt e­läk­keel­le maa­seu­dun rau­haan, jo­ka on pian men­nyt­tä kun naa­pu­rin va­ra­kas i­sän­tä löy­tyy mur­hat­tu­na työ­huo­nees­taan. Ta­ri­noi­ta jär­vil­tä
18.40 A­va­ra luon­to: A­me­ri­kan kan­sal­lis­puis­tot Yosemite 6/6. Yo­se­mi­te. Sa­no­taan, et­tä Yo­se­mi­tes­sa kaik­ki on suur­ta: puut jät­ti­läi­siä, vuo­ren­sei­nä­mät jyrk­kiä ja e­läi­mis­tö mo­ni­puo­li­sin­ta. E­lä­mä­ni Bii­si Kat­ja S­tåh­lin vie­rai­na Mar­ja Hin­tik­ka, Ju­ha Ta­pio, Han­ne­le Lau­ri ja Ru­ben S­til­ler.
19.00 His­to­ria: Kuun val­loit­ta­jat Apollojen aikakausi. En­sim­mäi­nen ih­mi­nen las­keu­tui Kuun ka­ma­ral­le hei­nä­kuus­sa 1969, mut­ta i­dea Kuun val­loi­tuk­ses­ta syn­tyi jo pal­jon aiem­min. Vic­to­ria Turhuuden ylistys. Ku­nin­gas­per­heen nuor­ten nai­ma­kaup­po­ja jär­jes­tel­lään Vic­to­rian se­län ta­ka­na - ja ku­ka on­kaan a­sial­la? P­ris­ma: P­la­nee­tat Mars. Au­rin­ko­kun­nan p­la­neet­to­jen his­to­ria on täyn­nä d­ra­maat­ti­sia het­kiä ja kään­tei­tä, jot­ka o­vat muo­van­neet p­la­nee­tat sel­lai­sek­si, jo­na ne tä­nä päi­vä­nä tun­ne­taan. Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Pe­li­mie­het O­hion S­teu­ben­vil­les­sä tei­ni­juh­lis­sa 14-vuo­tias tyt­tö jou­tui u­sean jal­ka­pal­loi­li­jan rais­kaa­mak­si. O­li­si­ko te­ko voi­tu es­tää?
19.30 Vil­li kort­ti Villi kortti -live Vil­li kort­ti li­ve­nä Point­ti-kau­pun­ki­fes­ti­vaa­lin Kan­sa­lais­to­ril­la. Kah­den keik­ka - vaa­ral­li­set yh­des­sä Särkyneitä toiveita Kau­si 3, 3/6. Sär­ky­nei­tä toi­vei­ta. Nais­puo­li­nen len­to­ko­nein­si­nöö­ri ja len­tä­jä on syy­tet­ty­nä mur­has­ta.
20.00 Pa­no­ra­ma: Net­ti­rak­kau­den kal­lis hin­ta Men­nei­syy­den met­säs­tä­jät Mystinen Vesilahti. Kan­dit Kau­si 4, 6/8. Leh­män py­säh­ty­nyt syn­ny­tys vaa­tii ran­kan pää­tök­sen. To­si ta­ri­na: Kur­ki­kuis­kaa­ja Jou­ko Al­hai­nen on luon­toak­ti­vis­ti, jo­ka tans­sii kuin kur­ki.
20.15 Poh­jois­mai­set Ruot­sa­lai­sia sa­lai­suuk­sia
20.25 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set 20.30 Yle Uutiset
20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu Ur­hei­lu­ruu­tu Ur­hei­lu­ruu­tu
21 21.00 A-s­tu­dio Pot­ku­kelk­ka, mu­ki vai puo­li-il­mai­nen tont­ti - mi­kä sai­si si­nut muut­ta­maan maal­le? All­sång på S­kan­sen 6/8. All­sång på S­kan­sen on suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä näh­tä­vä yh­teis­lau­luoh­jel­ma Tuk­hol­man S­kan­se­nil­ta. A-s­tu­dio Pa­ha paik­ka 2/6. Kak­sos­ten ka­toa­mi­nen on her­kis­tä­nyt per­heen, ja su­rul­li­nen löy­tö te­kee ti­lan­tees­ta rä­jäh­dys­her­kän. 21.00 Uu­tis­huo­ne Syksyn sävel O­sa 10/12. Syk­syn sä­vel. Syk­syl­lä 1978 Sa­lo­ran lah­juss­kan­daa­li jyl­lää ot­si­kois­sa. Rai­jan pääs­sä jyl­lää van­ha u­nel­ma uu­tis­ten lu­ke­mi­ses­ta.
21.15 E­lä­mä­ni Bii­si Kat­ja S­tåh­lin vie­rai­na Mar­ja Hin­tik­ka, Ju­ha Ta­pio, Han­ne­le Lau­ri ja Ru­ben S­til­ler. Mu­ka­na täh­ti­so­lis­tit I­ri­na, Diand­ra, Jark­ko A­ho­la ja Pe­pe Will­berg.
21.25 Teh­dään his­to­riaa 13. Jousi, hevosenkenkä, korsetti.
21.50 Ur­hei­lu­ruu­tu 21.50 Ur­hei­lu­ruu­tu 21.50 Ar­ne Dahl (x2) Pimeyden kutsu Pimeyden kutsu
22.00 Uu­tis­huo­ne 12. Häirikkö. Ke­säl­lä 1977 vaa­ti­mus po­liit­ti­ses­ta ta­sa­puo­li­suu­des­ta tuo pai­nei­ta uu­tis­huo­neel­le. Ur­hei­lu­ruu­tu Pank - pan­kin nou­su ja u­ho 2/10. Kun­nian­hi­moi­nen Too­mas on saa­nut jal­kan­sa tiu­kas­ti Nord­pan­kin o­ven vä­liin. Rob­bie Colt­ra­ne: Rat­kai­se­vat to­dis­teet Karen Pricen tapaus. Hil­jai­nen to­dis­ta­ja Kau­si 20. Ha­vah­tu­mi­sen het­ki 1/2. Nik­ki kai­paa o­maa ti­laa ja e­täi­syyt­tä. Ki­ri Kiri (12) Uu­si sar­ja 1/4. Las­ten­suo­je­lun so­siaa­li­työn­te­ki­jä Mi­riam on kut­su­mu­sam­ma­tis­saan.
22.10 E­ri­kois­ryh­mä Köln Vailla mahdollisuuksia. Vi­he­ra­lue­vi­ras­ton joh­ta­ja on sur­mat­tu ja jäl­jet viit­taa­vat kos­toon teon mo­tii­vi­na.
22.45 P­ris­ma: P­la­nee­tat Kiviplaneetat. 22.45 Ul­ko­lin­ja: Ve­nä­jän t­rol­li­teh­taas­sa Ve­nä­jäl­tä teh­tail­laan jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti va­leuu­ti­sia ja vää­rää tie­toa e­ri­tyi­ses­ti Yh­dys­val­toi­hin ja Eu­roop­paan. Jäl­jet päät­ty­vät Ber­lii­niin Läpivalaistu. Ta­val­li­nen 25-vuo­tias mies e­lää u­nel­mae­lä­mää mut­ta ha­luai­si ol­la san­ka­ri ja teh­dä jo­tain suur­ta.
22.55 Val­koi­nen p­rin­ses­sa Petturuutta. Val­lan ja rak­kau­den vä­lis­sä 1/3. Kes­kia­jal­la Eu­roop­pa o­li pik­ku­val­tioi­den se­kä kil­pai­le­vien aa­te­lis- ja hal­lit­si­ja­su­ku­jen ve­ri­nen tem­mel­lys­kent­tä. 22.55 Rob­bie Colt­ra­ne: Rat­kai­se­vat to­dis­teet Karen Pricen tapaus Kau­si 2, 1/8. Ka­ren P­ri­cen ta­paus.
23.35 A­va­ra luon­to: E­läin­vau­vat Savannien pienokaiset. 23.35 Teh­dään his­to­riaa Y­le Li­ve Sa­mu­li Put­ro Samuli Putro
23.45 Puu­tar­han pe­las­ta­jat Tilaa temmeltää. 23.45 Hil­jai­nen to­dis­ta­ja
23.55 Ul­ko­lin­ja: Ve­nä­jän t­rol­li­teh­taas­sa Ve­nä­jäl­tä teh­tail­laan jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti va­leuu­ti­sia ja vää­rää tie­toa e­ri­tyi­ses­ti Yh­dys­val­toi­hin ja Eu­roop­paan.
0
00.25 Uu­ti­sik­ku­na
00.35 His­to­ria: Eu­roo­pan uu­det tuu­let 1918 - 1939 Lupauksia.
00.55 Yk­kö­saa­mu Vie­raa­na Maail­man il­ma­tie­teen jär­jes­tön pää­sih­tee­ri Pet­te­ri Taa­las.
01.30 Uu­ti­sik­ku­na
3