Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 22.7. ti 23.7. ke 24.7. to 25.7. pe 26.7. la 27.7. su 28.7.
6
06.25 Poh­jois­mai­set Ais­tien haas­ta­ja Di­gi­hui­ja­tut Luon­to­het­ki: Mo­ni­muo­toi­nen Rans­ka Men­nei­syy­den met­säs­tä­jät Kan­dit
06.50 Ta­ri­noi­ta jär­vil­tä
06.55 Y­len aa­mu-tv
07.10 Puu­tar­han pe­las­ta­jat Nyt tai ei kos­kaan
08.00 Y­le Uu­ti­set
08.05 His­to­ria: Kuun val­loit­ta­jat Voittoja ja vastoinkäymisiä 2/6. Voit­to­ja ja vas­toin­käy­mi­siä. A­va­ra luon­to: A­me­ri­kan kan­sal­lis­puis­tot Yellowstone 5/6. Yel­lows­to­ne.
08.50 Poh­jois­mai­set Nor­jan e­läi­miä
9 09.00 Y­le Uu­ti­set
09.05 P­ris­ma: At­ten­bo­rough ja me­ri­hir­viö B­ri­tan­nias­ta löy­det­tiin mer­kit­tä­vä fos­sii­li, ju­ra­kau­ti­nen ik­tyo­sau­rus. Vic­to­ria Julkinen nöyryytys Kau­si 3, 7/8. Jul­ki­nen nöy­ryy­tys.
09.30 A­va­ra ih­mis­luon­to Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la Kanta-laaman romahtanut jalka Papukaija Jaakko 57v. uuden edessä Nesta-gekkon iho-ongelma Elmo-koira shokkitilassa
09.50 F­lash­back
09.55 Y­le Uu­ti­set
10.00 Sy­dä­men a­sial­la Kävi miten kävi Vanhat rikokset Noiduttu Lapsirakkautta Maineensa vanki Y­le Uu­ti­set Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti Perintö Pe­rin­tö on vin­keä ra­han ja rak­kau­den ja­ko­muo­to.
10.05 Poh­jois­mai­set Maa y­läil­mois­ta 5/6. Täl­lä ker­taa näh­dään, mi­ten Nor­jan maan­tiet ja rau­ta­tiet mut­kit­te­le­vat maas­tos­sa ja kuin­ka ris­tei­lya­luk­set hal­ko­vat mer­ta.
10.50 8 mi­nuut­tia A­lueuu­ti­set (x40)
10.55 Sau­na­päi­vä e­sit­tää: Sa­mae Kos­ki­nen - Tää on se het­ki Ra­ja­tar­kas­te­li­ja
11.00 Pi­sa­ra 11.00 Y­le Uu­ti­set
11.05 Ju­ma­lan­pal­ve­lus Apostolien päivän reissukirkko 11.05 A­lueuu­ti­set (x10) Rak­kau­des­ta puu­tar­haan
11.50 Se­nio­ri työs­sä 11.50 Poh­jois­mai­set Kuk­ka­lois­toa
12 12.00 P­ris­ma: P­la­nee­tat Kiviplaneetat 1/5. Ki­vip­la­nee­tat.
12.05 Poh­jois­mai­set Tans­kan aar­teen­met­säs­tä­jät 8 mi­nuut­tia
12.15 Poh­jois­mai­set Mi­nun New Yor­ki­ni
12.25 F­lash­back
12.30 Nor­ja­lai­sia luon­to­ku­vaa­jia 12.30 Fa­ce­book-di­lem­ma 2/2. Fa­ce­book lu­pa­si ra­ken­taa pa­rem­paa maail­maa ja yh­dis­tää ih­mi­set, mut­ta toi­sin kä­vi.
12.50 Pas­ka jut­tu 12.50 Tie­sit­kö?
13.00 Sau­na­päi­vä (x2) Suuri Saunapäivä
13.15 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Säk­ki­jär­ven polk­ka Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Lä­hel­lä syn­tiä (1955) Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Ki­no Suo­mi: Käyn­ti­kort­ti­ni Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Vää­pe­lin kau­hu Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: So­ta­po­jan hei­lat So­ti­las­fars­si a­lok­kaas­ta, jol­la on y­li sa­ta nais­puo­lis­ta kir­jeys­tä­vää.
13.25 Sau­na­päi­vä e­sit­tää: Sa­mae Kos­ki­nen - Tää on se het­ki
13.30 Kan­dit
13.55 E­xo­dus: Mat­kam­me Eu­roop­paan Mussa: "Rajamuuri ei ole este" 2/3. To­teu­tuu­ko pa­ko­lais­ten u­nel­ma Eu­roo­pas­sa?
14.25 Ar­kis­to­ku­via: Pai­me­nen ta­ri­na 14.25 Poh­jois­mai­set Ra­ja­seu­dul­la Kan­san­mu­siik­kia pe­las­ta­mas­sa
14.40 I­ki­muis­toi­nen
14.50 Sau­na­päi­vä e­sit­tää: Sa­mae Kos­ki­nen - Tää on se het­ki 14.50 En­nen en­si-il­taa
15 15.00 Y­le Uu­ti­set
15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si Pi­sa­ra Doc Mar­tin Prinssi pelastaa Kau­si 3, 1/7. P­rins­si pe­las­taa.
15.10 Y­len aa­mu-tv Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa Doc Mar­tin Paljon pelissä 2/2
15.30 Sau­na­päi­vä Sauna luo siltoja 3/5. Sau­na luo sil­to­ja.
15.40 Poh­jois­mai­set Tiet­tö­män tai­pa­leen ta­ka­na
15.50 A-s­tu­dio 15.50 A-s­tu­dio 15.50 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa
16.00 A­va­ra luon­to: A­me­ri­kan kan­sal­lis­puis­tot Great Smoky Mountains Down­ton Ab­bey Downton Abbey (12)
16.15 Poh­jois­mai­set Tans­kan aar­teen­met­säs­tä­jät Di­gi­hui­ja­tut Nettihäiriköinti
16.30 No­vos­ti Y­le 16.30 No­vos­ti Y­le
16.35 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä 16.35 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä
16.40 Y­le Uu­ti­set 16.40 Y­le Uu­ti­set
16.50 Down­ton Ab­bey Downton Abbey (7) No­vos­ti Y­le Down­ton Ab­bey Downton Abbey (12) No­vos­ti Y­le
16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä 16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä
17.00 Y­le Uu­ti­set 17.00 Y­le Uu­ti­set
17.05 Down­ton Ab­bey Downton Abbey (7) 17.05 Down­ton Ab­bey Downton Abbey (12) Kau­si 6, 2/10. Hy­vää tar­koit­ta­va La­dy Ma­ry sot­kee Car­so­nin ja Hug­he­sin hää­val­mis­te­lu­ja. Rak­kau­des­ta puu­tar­haan Kau­si 7, 8/9. A­lan Titch­marsh ja hä­nen tii­min­sä o­vat täl­lä ker­taa B­lack­poo­lis­sa ta­paa­mas­sa luon­nos­ta ja e­läi­mis­tä in­to­hi­moi­ses­ti kiin­nos­tu­nut­ta John Paul Hous­to­nia. Mur­ha pa­ra­tii­sis­sa Murha paratiisissa (12) Kau­si 6, 4/8. Pai­kal­li­sen k­ri­ket­ti­jouk­kueen joh­ta­ja löy­tyy aa­mun­koit­tees­sa kuol­lee­na kes­kel­tä k­ri­ket­ti­kent­tää.
18 18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00
18.10 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si Ur­hei­lu­ruu­tu
18.15 8 mi­nuut­tia Kuok­ka­vie­ras Tien päällä Luon­to­het­ki: Mo­ni­muo­toi­nen Rans­ka 4/6. Ray Mears tu­tus­tuu Rans­kan e­ri a­luei­den luon­toon ja maan­tie­tee­seen.
18.30 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la Kanta-laaman romahtanut jalka Papukaija Jaakko 57v. uuden edessä Nesta-gekkon iho-ongelma Elmo-koira shokkitilassa Her­cu­le Poi­rot: Myk­kä to­dis­ta­ja I­dyl­li­sel­lä Jär­vi­seu­dul­la ta­pah­tuu kum­mia. Jo­ku jät­tää e­si­nei­tä ih­mis­ten ko­tiin, ja pian heil­le sat­tuu t­raa­gi­nen ta­pa­tur­ma. Ta­ri­noi­ta jär­vil­tä
18.40 A­va­ra luon­to: A­me­ri­kan kan­sal­lis­puis­tot Yellowstone 5/6. Yel­lows­to­ne. Y­le Li­ve Sa­mu­li Put­ro Samuli Putro Lau­lun­te­ki­jä e­siin­tyi Ruis­roc­kin Ran­ta­la­val­la hei­nä­kuus­sa 2013. Put­ron kos­ket­ta­vat bii­sit sai­vat bän­din kä­sit­te­lys­sä uu­den­lai­sen fes­ta­ri-il­meen.
19.00 His­to­ria: Kuun val­loit­ta­jat Voittoja ja vastoinkäymisiä 2/6. Voit­to­ja ja vas­toin­käy­mi­siä. Vic­to­ria Julkinen nöyryytys Kau­si 3, 7/8. Jul­ki­nen nöy­ryy­tys. Si­sa­rus­ten yh­tee­not­to e­tään­nyt­tää Vic­to­riaa ja Al­ber­tia en­ti­ses­tään. P­ris­ma: P­la­nee­tat Kiviplaneetat 1/5. Ki­vip­la­nee­tat. Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Ko­ti­maa Ko­so­vo-Suo­mi He­te­maj´n si­sa­ruk­set o­li­vat lap­sia, kun per­he pa­ke­ni vai­noa Ko­so­vos­ta Suo­meen 1992. Mi­ten e­lää kah­den kult­tuu­rin pu­ris­tuk­ses­sa ja löy­tää kei­not me­nes­tyä?
19.25 E­lä­mä­ni Bii­si
19.30 Sau­na­päi­vä Suuri Saunapäivä 4/5. Suu­ri Sau­na­päi­vä. Sau­na­päi­vän suo­ra lä­he­tys Tam­pe­reen Ra­ti­nan­nie­mes­tä ja Hel­sin­gin Som­pa­sau­nal­ta. Lä­he­tys jat­kuu k­lo 21.15. Kah­den keik­ka - vaa­ral­li­set yh­des­sä Voimaton Kau­si 3, 2/6. Voi­ma­ton. E­rääs­sä vuok­ra-a­sun­nos­sa sat­tuu kaa­su­rä­jäh­dys, jos­ta a­su­kas sel­viää vain tä­pä­räs­ti.
19.45 Poh­jois­mai­set Ruot­sin ku­nin­gas­kun­nan his­to­ria Poh­jois­mai­set Kä­si­työ­läis­re­por­taa­si
19.50 Ta­run­hoh­toi­nen Vie­na Sau­na­päi­vä e­sit­tää: Sa­mae Kos­ki­nen - Tää on se het­ki
20.00 Di­gi­hui­ja­tut Nettihäiriköinti Net­ti­häi­ri­köin­ti. Men­nei­syy­den met­säs­tä­jät Keskiaikaisten rahojen jäljillä Kan­dit "Kaikki mitä koulussa opetetaan ei ole totta"
20.15 Sau­na­päi­vä e­sit­tää: Sa­mae Kos­ki­nen - Tää on se het­ki Poh­jois­mai­set Ruot­sin sa­lai­set huo­neet
20.20 Suo­mi­LO­VE
20.25 Y­le Uu­ti­set 20.30 Yle Uutiset
20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu Ur­hei­lu­ruu­tu Ur­hei­lu­ruu­tu
21 21.00 A-s­tu­dio All­sång på S­kan­sen 5/8. All­sång på S­kan­sen on suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä näh­tä­vä yh­teis­lau­luoh­jel­ma Tuk­hol­man S­kan­se­nil­ta. A-s­tu­dio Rob­bie Colt­ra­ne: Rat­kai­se­vat to­dis­teet Lontoon murhakesä Kau­si 1, 8/8. Lon­toon mur­ha­ke­sä. Ke­säl­lä 1993 sar­ja­mur­haa­ja pii­na­si Lon­too­ta. Pa­ha paik­ka Paha paikka (12) Uu­si sar­ja 1/6. Li­sa Armst­rong toi­mii yh­teys­hen­ki­lö­nä ri­ko­suh­rien ja po­lii­sin vä­lil­lä. 21.00 Uu­tis­huo­ne Häirikkö O­sa 9/12. Häi­rik­kö. Ke­säl­lä 1977 vaa­ti­mus po­liit­ti­ses­ta ta­sa­puo­li­suu­des­ta tuo pai­nei­ta uu­tis­huo­neel­le. Rai­jaa mel­kein­pä vai­no­taan a­sian tii­moil­ta.
21.15 Sau­na­päi­vä Suuri Saunapäivä 5/5. Suu­ri Sau­na­päi­vä. Sau­na­päi­vän suo­ra lä­he­tys Tam­pe­reen Ra­ti­nan­nie­mes­tä ja Hel­sin­gin Som­pa­sau­nal­ta jat­kuu.
21.25 Teh­dään his­to­riaa Veitsi, paperi, luuta O­sa 8/13. Veit­si, pa­pe­ri, luu­ta.
21.45 E­lä­mä­ni Bii­si
21.50 Ur­hei­lu­ruu­tu 21.50 Ur­hei­lu­ruu­tu 21.50 Ar­ne Dahl (x2) Kuolinmessu
22.00 Uu­tis­huo­ne Pump pump O­sa 8/12. Pump pump. Rai­ja huo­les­tuu suo­ma­lai­sen a­se­teol­li­suu­den o­sal­li­suu­des­ta ro­tu­sor­ron ja ter­ro­ris­min tu­ke­mi­seen. Ur­hei­lu­ruu­tu Pank - pan­kin nou­su ja u­ho Pank - pankin nousu ja uho (16) Uu­si sar­ja. Ul­ko­lin­ja: U­SA: n ää­rioi­keis­ton mu­ka­na Re­por­taa­si seu­raa ää­rioi­keis­ton nou­sua ja lii­ket­tä Yh­dys­val­lois­sa ja Eu­roo­pas­sa. Hil­jai­nen to­dis­ta­ja Yhteisellä sopimuksella 2/2 Kau­si 20. Yh­tei­sel­lä so­pi­muk­sel­la 2/2. Nik­ki käy lä­pi rank­ko­ja muis­to­ja, ei­kä Jac­kil­la o­le juu­ri­kaan hel­pom­paa.
22.10 E­ri­kois­ryh­mä Köln Nicon salaisuus Kau­si 14, 14/25. Ni­con sa­lai­suus. 22.10 Var­jo­jen maa Vapaus vai vankila? 8/8. Va­paus vai van­ki­la? Nia on o­tet­tu las­ten­suo­je­lun huo­maan, ja myös Me­gan on tur­vas­sa. Io­na on kiin­nio­tet­tu­na ja kiel­täy­tyy pu­hu­mas­ta.
22.50 P­ris­ma: Py­sy nuo­re­na 3/3. E­pä­ter­veel­li­nen ruo­ka­va­lio no­peut­taa ko­ko ke­hon van­he­ne­mis­ta, niin ul­koa kuin si­säl­tä kä­sin. Val­koi­nen p­rin­ses­sa Kruununtavoittelija 4/8. K­ruu­nun­ta­voit­te­li­ja. Liz­zie on nyt ku­nin­ga­tar E­li­sa­bet ja sa­mal­la tuo­re äi­ti, mi­kä mää­rit­tää hä­nen tu­le­via te­ke­mi­siään. Sau­na­päi­vä Sauna luo siltoja 3/5. Sau­na luo sil­to­ja. On­ko tot­ta, et­tä tit­te­lit o­te­taan pois vaat­tei­den mu­ka­na ja sau­naan on jo­kai­nen ter­ve­tul­lut? Hil­jai­nen to­dis­ta­ja Yhteisellä sopimuksella 1/2 Kau­si 20. Yh­tei­sel­lä so­pi­muk­sel­la 1/2. East En­dis­sä i­sä ja poi­ka kuo­le­vat ra­jus­sa ko­la­ris­sa.
23.00 Jäl­jet päät­ty­vät Ber­lii­niin Yksinäinen susi
23.15 Rob­bie Colt­ra­ne: Rat­kai­se­vat to­dis­teet Lontoon murhakesä Kau­si 1, 8/8. Lon­toon mur­ha­ke­sä.
23.40 T­rau­ma Trauma (16) 23.40 His­to­ria: Eu­roo­pan uu­det tuu­let 1918 - 1939 Romahdus Teh­dään his­to­riaa Veitsi, paperi, luuta
23.50 Puu­tar­han pe­las­ta­jat Silmäniloa loppuelämäksi Poh­jois­mai­set Ka­don­nei­ta et­si­mäs­sä 5/5. Iä­käs nai­nen ka­toaa Lun­din hoi­to­ko­dis­ta. 23.50 Ul­ko­lin­ja: U­SA: n ää­rioi­keis­ton mu­ka­na Re­por­taa­si seu­raa ää­rioi­keis­ton nou­sua ja lii­ket­tä Yh­dys­val­lois­sa ja Eu­roo­pas­sa.
0 00.00 Mul­lan al­ta Lauri Viita (Heikki Kuula ja Yona)