Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 1.7. ti 2.7. ke 3.7. to 4.7. pe 5.7. la 6.7. su 7.7.
04.00 Uu­ti­sik­ku­na Uu­ti­sik­ku­na
6
06.25 Tan­ja ja kuu­ro Eu­roop­pa: Kom­mu­nis­min jäl­keen Di­gi­hui­ja­tut n e­ri­koi­set Men­nei­syy­den met­säs­tä­jät Kan­dit
06.55 Y­len Aa­mu-tv
07.10 Puu­tar­han pe­las­ta­jat Kieh­to­va maail­ma: Joan­na Lum­ley Ja­pa­nis­sa
08.00 Y­le Uu­ti­set
08.05 His­to­ria: Ku­nin­kaal­li­sia va­koi­le­mas­sa A­va­ra luon­to: A­me­ri­kan kan­sal­lis­puis­tot Grand Canyon.
9 09.00 Y­le Uu­ti­set
09.05 Kieh­to­va maail­ma: Joan­na Lum­ley Ja­pa­nis­sa Sapporo ja sake. Vic­to­ria Tautiepidemia. Ku­nin­gas­pa­ri pa­laa pa­lat­siin rii­del­tyään pa­him­man rii­tan­sa.
09.30 A­va­ra ih­mis­luon­to Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la: Ko­la­ris­sa hal­vaan­tu­nut Mi­lo-koi­ra Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la: Dob­by-s­naut­se­ri sy­tos­taat­ti­hoi­dos­sa Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la: Mi­kä Or­vok­ki-laa­mal­la on? Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la: Pert­sa-koi­ra hä­tä­ve­ren­luo­vu­tuk­ses­sa 101..
Y­le Uu­ti­set
10.00 Sy­dä­men a­sial­la Sydämen asioita. Rauhaa ja hiljaisuutta. Korvike. Uusi tehtävä. Kuningattaren puhe. Y­le Uu­ti­set Ta­val­li­nen mil­jar­döö­ri
10.05 Poh­jois­mai­set Maa y­läil­mois­ta 2/6. Nor­jan mai­se­mat o­vat hen­keä­sal­paa­van hie­no­ja yl­hääl­tä­päin kat­sot­tui­na!
10.50 8 mi­nuut­tia A­lueuu­ti­set (x42)
11.00 Pi­sa­ra 11.00 Y­le Uu­ti­set
11.05 Ju­ma­lan­pal­ve­lus Kuo­pion ja Vuok­sen­laak­son me­to­dis­ti­seu­ra­kun­nat. 11.05 A­lueuu­ti­set (x10) Rak­kau­des­ta puu­tar­haan Kau­si 7, 5/9. A­lan Titch­marsh tii­mei­neen yl­lät­tää 93-vuo­tiaan toi­sen maail­man­so­dan ve­te­raa­nin Jack Kin­gin i­loi­ses­ti.
12 12.00 P­ris­ma: Py­sy nuo­re­na 1/3. Kuin­ka e­lää ter­veem­pä­nä ja pi­dem­pään?
12.05 Poh­jois­mai­set Tans­kan aar­teen­met­säs­tä­jät 8 mi­nuut­tia
12.15 Mur­doc­hin mur­ha­mys­tee­rit Valkoinen hirvi. Kuolema estradilla. Pelien kuningas. Kulissit sortuvat.
12.25 Mur­doc­hin mur­ha­mys­tee­rit Petollinen maistiainen. 12.25 Har­maa­hyl­keen lau­lu Ju­ha Tas­ki­sen ku­vaa­ma do­ku­ment­ti pie­nen kuu­tin kas­va­mi­ses­ta hyl­keek­si ja hyl­keen e­lä­mään liit­ty­vis­tä u­his­ta.
13.00 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Pie­ni luu­ta­tyt­tö (1958) O: Toivo Särkkä. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Tot­ti­sal­men pe­ril­li­nen O: Orvo Saarikivi. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Num­mi­suu­ta­rit (1957) (Suo­mi 1957, 89'). O: Va­len­tin Vaa­la. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Nuo­ri myl­lä­ri (1958) O: Valentin Vaala. N: Mart­ti Ku­nin­gas, Tei­ja So­pa­nen. 13.00 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Per­he­rau­nio Do­ku­ment­ti e­te­lä­ko­rea­lai­ses­ta per­hees­tä, jo­ka on­nis­tui saa­vut­ta­maan y­lä­luok­kai­sen u­nel­mae­lä­män kiin­teis­tö­jä vä­lit­tä­mäl­lä 1980-lu­vul­la.
13.15 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Pik­ku Pie­ta­rin pi­ha O: Jack Witikka. 13.15 Nor­ja­lai­sia ta­ri­noi­ta
13.40 Kan­dit Kahden kandin kesätyöt alkavat.
14.00 Sau­na­päi­vä
14.10 Har­maa­hyl­keen lau­lu 14.10 Doc Mar­tin Aromaterapiaa. Hu­hu ker­too et­tä Port­wen­nin ra­dio­toi­mit­ta­jal­la on hen­ki­lö­koh­tai­nen on­gel­ma.
14.30 Luon­to­ret­kel­lä: Jät­ti­hir­ven jäl­jil­lä Poh­jois­mai­set I­tä­me­ren­suo­ma­lai­set 14.30 Ku­via G­rön­lan­nis­ta Nor­ja­lai­sia ta­ri­noi­ta
15 15.00 Y­le Uu­ti­set
15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si Pi­sa­ra Doc Mar­tin Aina mielessä. Ko­ti­käyn­nil­lä sat­tuu kuo­le­man­ta­paus.
15.10 Y­len Aa­mu-tv: Tä­nään ot­si­kois­sa Y­len Aa­mu-tv: Tä­nään ot­si­kois­sa Y­len Aa­mu-tv: Tä­nään ot­si­kois­sa Poh­jois­mai­set I­tä­me­ren­suo­ma­lai­set
15.40 Down­ton Ab­bey Kau­si 4, 1/9. Matt­hew'n kuo­le­mas­ta on ku­lu­nut jo puo­li vuot­ta, mut­ta La­dy Ma­ry o­mis­tau­tuu y­hä vain su­rul­leen.
15.50 A-s­tu­dio
16.00 Ma­te­ma­tii­kan tai­kaa 16.00 Di­gi­hui­ja­tut A­va­ra luon­to: A­me­ri­kan kan­sal­lis­puis­tot Everglades. 16.00 Down­ton Ab­bey Kau­si 4, 2/9. Matt­hew'n jää­mis­tös­tä löy­tyy kir­je, jo­ka saat­taa vai­kut­taa kar­ta­non tu­le­vai­suu­teen.
16.10 A-s­tu­dio
16.20 Me me­tal­li­net­si­jät Poh­jois­mai­set Tans­kan aar­teen­met­säs­tä­jät
16.30 No­vos­ti Y­le
16.35 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä
16.40 Y­le Uu­ti­set
16.50 No­vos­ti Y­le Down­ton Ab­bey No­vos­ti Y­le
16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä 16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä
17.00 Y­le Uu­ti­set 17.00 Y­le Uu­ti­set
17.05 Down­ton Ab­bey 17.05 Down­ton Ab­bey Rak­kau­des­ta puu­tar­haan Kau­si 7, 5/9. A­lan Titch­marsh tii­mei­neen yl­lät­tää 93-vuo­tiaan toi­sen maail­man­so­dan ve­te­raa­nin Jack Kin­gin i­loi­ses­ti. Mur­ha pa­ra­tii­sis­sa Kau­si 6, 1/8. Humph­rey ja hä­nen tii­min­sä tut­ki­vat tie­de­mie­hen kuo­le­maa. Kuo­le­ma näyt­täää luon­nol­li­sel­ta, mut­ta Humph­rey ei me­ne lan­kaan.
18 18.00 Y­le Uu­ti­set
18.10 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si Ur­hei­lu­ruu­tu
18.15 8 mi­nuut­tia Kuok­ka­vie­ras Uusi sarja Hyvästi isä. Luon­to­het­ki: Mo­ni­muo­toi­nen Rans­ka 1/6. Ray Mears tu­tus­tuu Rans­kan e­ri a­luei­den luon­toon ja maan­tie­tee­seen.
18.30 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la: Ko­la­ris­sa hal­vaan­tu­nut Mi­lo-koi­ra Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la: Dob­by-s­naut­se­ri sy­tos­taat­ti­hoi­dos­sa Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la: Mi­kä Or­vok­ki-laa­mal­la on? Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la: Pert­sa-koi­ra hä­tä­ve­ren­luo­vu­tuk­ses­sa 101.. Her­cu­le Poi­rot: Si­meon Leen tes­ta­ment­ti Poirot ei ole jouluihminen. Pa­ras­ta sii­nä on o­ma rau­ha mut­ta se­kin ka­toaa, kun hä­net pyy­de­tään hen­ki­var­ti­jak­si Gors­to­nin kar­ta­noon.
18.45 A­va­ra luon­to: A­me­ri­kan kan­sal­lis­puis­tot Grand Canyon. Mil­joo­nien vuo­sien ai­ka­na syn­ty­neet kan­jo­nit on kai­ke­ti p­la­neet­tam­me kuu­lui­sim­pia näh­tä­vyyk­siä. E­lä­mä­ni Bii­si Kat­ja S­tåh­lin vie­rai­na Juk­ka Haa­pa­lai­nen, Kir­si Y­li­jo­ki, E­sa Saa­ri­nen se­kä Ma­ryan Ab­dul­ka­rim.
19.00 His­to­ria: Täh­täi­mes­sä Mar­tin Lut­her King Ro­tu­sor­ron vas­tus­ta­ja Mar­tin Lut­her King o­li Yh­dys­val­tain hal­lin­non ham­pais­sa. J. Vic­to­ria Tautiepidemia. Ku­nin­gas­pa­ri pa­laa pa­lat­siin rii­del­tyään pa­him­man rii­tan­sa. P­ris­ma: Py­sy nuo­re­na 1/3. Kuin­ka e­lää ter­veem­pä­nä ja pi­dem­pään? Ke­ho van­he­nee ko­ko a­jan, mut­ta voi­ko si­säe­li­mien van­he­ne­mis­ta hi­das­taa o­mal­la toi­min­nal­la? Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Per­he­rau­nio Do­ku­ment­ti e­te­lä­ko­rea­lai­ses­ta per­hees­tä, jo­ka on­nis­tui saa­vut­ta­maan y­lä­luok­kai­sen u­nel­mae­lä­män kiin­teis­tö­jä vä­lit­tä­mäl­lä 1980-lu­vul­la.
19.30 Sau­na­päi­vä Sauna yhdistää. Mik­ko Ke­kä­läi­nen, Cons­tan­ti­nos "Go­gi" Mav­ro­mic­ha­lis ja Tui­ja Peh­ko­nen läh­te­vät tut­ki­maan sau­na­kult­tuu­ria Suo­mes­sa ja Tur­kis­sa. Mi­kä ve­tää mei­tä hi­koi­le­maan yh­des­sä? Kah­den keik­ka - vaa­ral­li­set yh­des­sä Kuin Kiinan muuri. Eu­roo­pan kes­kus­pan­kis­sa työs­ken­nel­lyt nai­nen on sur­mat­tu, ja pai­kal­la ol­lut pa­pe­ri­ton siir­to­lai­nen on nyt syy­tet­ty­nä.
19.45 Päi­vä Ruot­sis­sa
20.00 Di­gi­hui­ja­tut Men­nei­syy­den met­säs­tä­jät Hauhon salaisuudet. Kan­dit Kahden kandin kesätyöt alkavat. Mai­ja hoi­taa yk­sin juu­ri var­so­nut­ta tam­maa. Tan­ja ja kuu­ro Eu­roop­pa: Pää­te­pis­tee­nä S­lo­ve­nia
20.15 Poh­jois­mai­set Ruot­sin sa­lai­set huo­neet Tuna Hästbergin kylän kaivos.
20.30 Y­le Uu­ti­set
20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu Ur­hei­lu­ruu­tu Ur­hei­lu­ruu­tu
21 21.00 A-s­tu­dio Min­kä­lai­nen rum­ba Suo­men EU-pu­heen­joh­ta­juu­des­ta tu­lee? All­sång på S­kan­sen 2/8. All­sång på S­kan­sen on suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä näh­tä­vä yh­teis­lau­luoh­jel­ma Tuk­hol­man S­kan­se­nil­ta. A-s­tu­dio Rob­bie Colt­ra­ne: Rat­kai­se­vat to­dis­teet Murhan DNA . Maa­lis­kuus­sa 1984 Hil­da Mur­rell, 78-vuo­tias ruu­su­jen kas­vat­ta­ja, löy­tyi kuol­lee­na lä­hel­tä ko­tiaan Sh­rews­bu­rys­sa. T­rau­ma Uu­si sar­ja 1/3. Nuor­ta poi­kaa on puu­ko­tet­tu ja hä­net kii­dä­te­tään sai­raa­laan, mut­ta hän me­neh­tyy leik­kauk­seen. 21.00 Uu­tis­huo­ne 12. Puhu hiljaa rakkaudesta. Syk­syl­lä 1973 Rai­ja ha­luaa saa­da e­ron Per­tis­tä ja tar­koi­tuk­sen e­lä­mäl­leen. Al­len­den joh­ta­ma so­sia­lis­mi C­hi­les­sä ins­pi­roi Rai­jan lait­ta­maan u­ran­sa pan­tik­si ve­don­lyön­nis­sä.
21.15 E­lä­mä­ni Bii­si Kat­ja S­tåh­lin vie­rai­na Juk­ka Haa­pa­lai­nen, Kir­si Y­li­jo­ki, E­sa Saa­ri­nen se­kä Ma­ryan Ab­dul­ka­rim. Pal­jon nau­rua ja mu­sii­kil­lis­ta i­loit­te­lua.
21.25 Teh­dään his­to­riaa 13. Veitsi, tuoli, suklaa.
21.50 Ur­hei­lu­ruu­tu 21.50 Ur­hei­lu­ruu­tu (x4)
21.55 F­la­teyn mys­tee­ri Kau­si 1, 3/4. Jóhan­na jou­tuu e­päil­ty­jen lis­tal­le y­ri­tet­tyään pae­ta. Vim­mas­tu­nut B­ryn­jar y­rit­tää kont­rol­loi­da hän­tä ja saa­ren ti­lan­net­ta.
22.00 Uu­tis­huo­ne 12. Luvannut en ruusutarhaa. Ur­hei­lu­ruu­tu Das Boot - Su­kel­lus­ve­ne U-612 Kapinamieltä. Ka­pi­na U-612-a­luk­sel­la on mul­lis­ta­nut voi­ma­suh­teet. Ul­ko­lin­ja: Mies Lä­hi-i­dän var­jois­ta Is­la­mi­lai­sen val­lan­ku­mous­kaar­tin ko­men­ta­ja Qa­sem Su­lei­ma­ni on ol­lut yk­si maail­man pe­lä­tyim­mis­tä mie­his­tä lä­hes 20 vuo­den a­jan. Hil­jai­nen to­dis­ta­ja Kau­si 20. Ka­don­neen muis­tol­le 1/2. T­ha­me­sis­ta löy­tyy ruu­mis, jon­ka hen­ki­löl­li­syyt­tä Nik­ki ja Jack kut­su­taan sel­vit­tä­mään. Var­jo­jen maa Epätoivon tuolla puolen. Sai­raan i­sän a­len­nus­ti­la vie Ca­dil­ta yöu­net, ja hän viet­tää lop­puyön po­lii­sia­se­mal­la tut­kien ja poh­tien.
22.10 E­ri­kois­ryh­mä Köln Maksun aika. Nai­nen on sur­mat­tu is­ke­mäl­lä hän­tä kuo­let­ta­vas­ti py­häl­lä pat­saal­la.
22.50 P­ris­ma: He­vo­sen ta­ri­na Tuulen nopeudella. Maail­mas­sa on noin 400 he­vos­ro­tua, jois­ta o­sa sel­viy­tyy hy­vin an­ka­ris­sa luon­no­no­lois­sa. Val­koi­nen p­rin­ses­sa Vihollisen vuoteessa. P­hi­lip­pa G­re­go­ryn his­to­rial­li­siin ro­maa­nei­hin pe­rus­tu­va d­raa­ma. 22.50 Hil­jai­nen to­dis­ta­ja Kau­si 20. I­kä­vä löy­tö 2/2. Kah­den e­ri­lai­sis­ta taus­tois­ta o­le­van nuo­ren nai­sen ta­pauk­sen vä­lil­tä löy­tyy yh­teys, ja ko­ko tii­mi tut­kii nyt mo­lem­pia jut­tu­ja. Jäl­jet päät­ty­vät Ber­lii­niin Tappava nälkä. Tei­ni­tyt­tö kär­sii vaa­ral­li­seen ti­laan e­den­nees­tä syö­mä­häi­riös­tä. 22.50 Ul­ko­lin­ja: Mies Lä­hi-I­dän var­jois­ta Is­la­mi­lai­sen val­lan­ku­mous­kaar­tin ko­men­ta­ja Qa­sem Su­lei­ma­ni on ol­lut yk­si maail­man pe­lä­tyim­mis­tä mie­his­tä lä­hes 20 vuo­den a­jan.
23.00 Poh­jois­mai­set Ka­don­nei­ta et­si­mäs­sä 23.00 Rob­bie Colt­ra­ne: Rat­kai­se­vat to­dis­teet Murhan DNA .
23.40 Tek­niik­ka muut­taa ih­mis­tä 23.40 His­to­ria: Eu­roo­pan uu­det tuu­let 1918 - 1939 Rauha. Teh­dään his­to­riaa Mul­lan al­ta: S­hi­raz La­ne ja Vil­ma A­li­na Poh­jois­mai­set Tans­ka or­ja­val­tio­na
23.50 Puu­tar­han pe­las­ta­jat Saman katon alla.
0 00.00 Uu­ti­sik­ku­na 00.00 Uu­ti­sik­ku­na 00.00 Uu­ti­sik­ku­na 00.00 Uu­ti­sik­ku­na
00.35 Uu­ti­sik­ku­na 00.35 Uu­ti­sik­ku­na 00.35 Uu­ti­sik­ku­na
3