Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.6. ti 26.6. ke 27.6. to 28.6. pe 29.6. la 30.6. su 1.7.
6

06.25 Tan­ja ja kuu­ro Eu­roop­pa

Di­gi­hui­ja­tut

06.25 Men­nei­syy­den met­säs­tä­jät

Kan­dit

06.55 Y­len aa­mu-tv

07.15 Puu­tar­han pe­las­ta­jat

Ek­soot­ti­set ju­na­mat­kat

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.05 Ve­de­na­lai­nen Pom­pe­ji

Baiae o­li rik­kai­den ja vai­ku­tus­val­tais­ten hen­ki­löi­den kau­pun­ki an­tii­kin Roo­mas­sa.

A­va­ra luon­to: A­me­ri­kan kan­sal­lis­puis­tot

Everglades 1/6. E­verg­la­des.

08.50 Näin Nor­jas­sa

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Ek­soot­ti­set ju­na­mat­kat

Skandinavia ja Suomi O­sa 5/5. S­kan­di­na­via ja Suo­mi.

Vic­to­ria

Rauhan tyyssija Kau­si 3, 3/8. Rau­han tyys­si­ja.

09.30 Tu­hat ku­vaa lii­to-o­ra­vas­ta

E­gen­land

Savannilta napapiirille

Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Koiraneidin kiusallinen vaiva Pudonnut Minni-kissa hengenvaarassa Sona-koiranpentu ja vaikea päätös

09.50 Le­nan mat­kas­sa

F­lash­back

09.55 Y­le Uu­ti­set

10.00 Sy­dä­men a­sial­la

Sukuvika Omat ampuvat Poikia ja rakastavaisia Vaarallista leikkiä Mitä hovimestari näki?

Y­le Uu­ti­set

Ju­ma­lan­pal­ve­lus

Kuo­pion ja Vuok­sen­laak­son me­to­dis­ti­seu­ra­kun­nat. Va­pau­teen K­ris­tus mei­dät va­paut­ti!

10.05 Maa y­läil­mois­ta

Uu­si sar­ja, 1/6. Täl­tä näyt­tää Nor­ja il­mas­ta ku­vat­tu­na!

10.50 Yk­si kau­pun­ki - yk­si ta­ri­na

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

10.55 Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

11.00 Pi­sa­ra

11.00 Y­le Uu­ti­set

11.05 Ju­ma­lan­pal­ve­lus

Juhannuksen reissukirkko

Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Rak­kau­des­ta puu­tar­haan

11.10 Y­le Uu­ti­set Hä­me

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

11.20 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.25 Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja E­te­lä-Sa­vo

Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.35 Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

11.45 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja E­te­lä-Sa­vo

11.50 Se­nio­ri työs­sä

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

Kuk­ka­lois­toa

12

12.00 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

P­ris­ma: He­vo­sen ta­ri­na

Tuulen nopeudella 3/3. Tuu­len no­peu­del­la.

12.05 Tans­kan aar­teen­met­säs­tä­jät

8 mi­nuut­tia

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12.15 Mur­doc­hin mur­ha­mys­tee­rit

Huono ennustus Matemaatikon kuolema Surma pelikentällä Itkevä patsas

Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.25 Mur­doc­hin mur­ha­mys­tee­rit

Murha taidepiirissä

12.25 Kii­na­lai­nen u­nel­ma

24-vuo­tias Ya­na on muut­ta­nut syr­jäi­sel­tä maa­seu­dul­ta kas­va­vaan C­hong­qin­giin to­teut­ta­maan u­nel­maan­sa kiih­keäs­sä kiin­teis­tö­kau­pas­sa.

12.50 Tie­sit­kö?

13.00 Ker­to­kaa se hä­nel­le

(1961) (Suo­mi 1961, 94'). O: Åke Lind­man.

Ku­nin­gas kul­ku­reit­ten

(1953)

Kul­ku­rin ma­surk­ka

1800-lu­vul­le si­joit­tu­va e­lo­ku­va kul­ku­ris­ta ja hä­nen nai­sis­taan.

Meil­tä­hän tä­mä käy

Tuk­ki­lais­ko­me­dia Se­ve­ri Su­ho­sen vai­heis­ta puun­ja­los­tus­teh­taan por­tin­var­ti­ja­na.

13.00 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Kuu­tyt­tö

Oh­jaa­ja An­na Kor­ho­nen ha­luaa sel­vit­tää mil­lai­sis­ta o­lois­ta hä­nen tyt­tä­ren­sä on läh­töi­sin.

13.20 Ren­gas­mat­ka

(Suo­mi 1952, 73') Y­liop­pi­las­kun­nan lau­la­jien ren­gas­mat­ka.

13.40 Kieh­to­va maail­ma: Joan­na Lum­leyn Silk­ki­tie

Uzbekistan ja Kirgisia 4/4. Uz­be­kis­tan ja Kir­gi­sia.

14.00 Nais­te­no­sas­tol­la A­me­ri­kas­sa

Ellei ennemmin niin myöhemmin

14.20 Cor­ne­lis ja rak­kaus

Suk­laa­lei­pu­ri maail­man hui­pul­ta

14.30 Pet­sa­mo - ai­noa tie län­teen

Kan­dit

"Kiinnostus, kova työasenne ja hyvät perslihakset"

An­teek­sian­to

14.40 Carl Th. D­reye­rin tiel­lä

15

15.00 Y­le Uu­ti­set

15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

Pi­sa­ra

Doc Mar­tin

Veri on sakeampaa Kau­si 2, 3/10. Ve­ri on sa­keam­paa.

15.10 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

A-s­tu­dio

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

Doc Mar­tin

Piiri pieni pyörii Kau­si 2, 2/10. Pii­ri pie­ni pyö­rii.

15.50 A-s­tu­dio

15.50 No­vos­ti Y­le

15.50 Pie­ni suu­ri maail­ma

15.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

A­va­ra luon­to: Ta­maa­ni, mes­ta­ri­sel­viy­ty­jä

16.00 Di­gi­hui­ja­tut

Hyväksikäyttö

E­dus­kun­nan ky­se­ly­tun­ti

16.00 Down­ton Ab­bey

Downton Abbey (12)

16.05 Ra­ken­nu­sen­ti­söi­jät

16.05 Ta­ri­noi­ta met­säs­tä

16.10 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

16.10 E­dus­kun­nan ky­se­ly­tun­ti

16.20 Me me­tal­li­net­si­jät

Tans­kan aar­teen­met­säs­tä­jät

16.30 No­vos­ti Y­le

16.35 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

16.40 Y­le Uu­ti­set

16.50 No­vos­ti Y­le

Down­ton Ab­bey

Downton Abbey (12)

16.50 No­vos­ti Y­le

16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.10 Down­ton Ab­bey

Downton Abbey (12)

Down­ton Ab­bey

Downton Abbey (12) Kau­si 2, 10/10. Kar­ta­non jou­lu 2/2. Ba­te­sin kuo­le­man­tuo­mio­ta a­no­taan e­lin­kau­ti­sek­si.

17.10 Down­ton Ab­bey

Downton Abbey (12)

Rak­kau­des­ta puu­tar­haan

Kau­si 7, 4/9. A­lan Titch­marsh tii­mei­neen on täs­sä jak­sos­sa Sh­rews­bu­rys­sä ta­paa­mas­sa va­rain­ke­ruu­san­ka­ri­tar­ta Gi­na Cons­tab­lea.

B­letch­leyn ne­lik­ko: San F­ran­cis­co

Joka leikkiin ryhtyy... 8/8. Jo­ka leik­kiin ryh­tyy...

17.50 E­lä­mä­ni Bii­si

17.50 E­lä­mä­ni Bii­si

18

18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00

18.10 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

Ur­hei­lu­ruu­tu

18.15 8 mi­nuut­tia

Me me­tal­li­net­si­jät

Kau­si 3, 6/6. On­ko huo­no kar­ma joi­den­kin koh­dal­la py­sy­vä vit­saus?

Luon­to­het­ki: At­ten­bo­rough'n e­ri­koi­set

Luontohetki: Attenborough'n erikoiset

18.30 E­gen­land

Savannilta napapiirille

Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Koiraneidin kiusallinen vaiva Pudonnut Minni-kissa hengenvaarassa Sona-koiranpentu ja vaikea päätös

Her­cu­le Poi­rot: Ma­bel­len kah­det kas­vot

(O­ne T­wo Buck­le My S­hoe) Her­cu­le Poi­rot ei o­le e­ri­tyi­sen miel­ty­nyt ham­mas­lää­kä­riin­sä, pu­hu­mat­ta­kaan jos­ta­kus­ta toi­ses­ta, jo­ka te­kee mie­hes­tä sel­vää jäl­keä.

18.40 Ta­ri­noi­ta met­säs­tä

18.45 A­va­ra luon­to: A­me­ri­kan kan­sal­lis­puis­tot

Everglades 1/6. E­verg­la­des.

E­lä­mä­ni Bii­si

Kyyneleitä ja ratkaiseva rytmi Kat­ja S­tåh­lin vie­rai­na Tuuk­ka Te­mo­nen, Min­na Kaup­pi, Saa­ra Kot­ka­nie­mi ja Tom­mi E­vi­lä.

19.00 Kuo­le­man en­ke­lin met­säs­tys

Jo­sef Men­ge­le o­li pa­ha­mai­nei­nen nat­si­ri­kol­li­nen, jo­ka tun­net­tiin jul­mis­ta ja tap­pa­vis­ta ih­mis­ko­keis­ta.

Vic­to­ria

Rauhan tyyssija Kau­si 3, 3/8. Rau­han tyys­si­ja. Ku­nin­kaal­li­nen per­he on ve­täy­ty­nyt kar­ta­noon­sa Wigh­tin saa­rel­le.

P­ris­ma: He­vo­sen ta­ri­na

Tuulen nopeudella 3/3. Tuu­len no­peu­del­la. Maail­mas­sa on noin 400 he­vos­ro­tua, jois­ta o­sa sel­viy­tyy hy­vin an­ka­ris­sa luon­no­no­lois­sa.

Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Kuu­tyt­tö

Oh­jaa­ja An­na Kor­ho­nen ha­luaa sel­vit­tää mil­lai­sis­ta o­lois­ta hä­nen tyt­tä­ren­sä on läh­töi­sin.

19.30 Poh­jo­lan luon­to

Kah­den keik­ka - vaa­ral­li­set yh­des­sä

Todisteiden puuttuessa Kau­si 2, 2/4. To­dis­tei­den puut­tues­sa. Ben­ja­min puo­lus­taa nais­ta, jo­ta syy­te­tään e­si­mie­hen­sä mur­has­ta.

19.40 Ruot­sin ku­nin­gas­kun­nan his­to­ria

19.40 Kiis­tä­mä­tön to­tuus

Kiistämätön totuus (12) 2/2. Vie­kö vank­ku­ma­ton us­ko mie­hen syyl­li­syy­teen Ja­nen lä­pi har­maan ki­ven, vai jää­kö äi­din mur­ha i­kui­sek­si ar­voi­tuk­sek­si?

19.50 F­lash­back

19.50 Tie­sit­kö?

20.00 Di­gi­hui­ja­tut

Hyväksikäyttö Hy­väk­si­käyt­tö.

Men­nei­syy­den met­säs­tä­jät

Laukon legendat Sar­ja al­kaa. 1/8. Lau­kon le­gen­dat.

Kan­dit

"Kiinnostus, kova työasenne ja hyvät perslihakset"

Tan­ja ja kuu­ro Eu­roop­pa

Kommunismin jälkeen Tan­jan mat­ka jat­kuu Bal­ka­nil­le Al­ba­niaan.

20.15 Ruot­sin sa­lai­set huo­neet

20.25 Y­le Uu­ti­set 20.30

Yle Uutiset

20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

21

21.00 A-s­tu­dio

All­sång på S­kan­sen

All­sång på S­kan­sen on suo­ra yh­teis­lau­luoh­jel­ma Tuk­hol­man S­kan­se­nil­ta.

A-s­tu­dio

Rob­bie Colt­ra­ne: Rat­kai­se­vat to­dis­teet

Kampaajan kuolema Kau­si 1, 4/8. Kam­paa­jan kuo­le­ma. 29-vuo­tias kam­paa­ja löy­tyi raa'as­ti puu­ko­tet­tu­na ko­tio­vel­taan Lon­toon hil­jai­sel­ta si­vu­ka­dul­ta.

P­ress - val­lan vah­ti­koi­rat

Järkälemäinen juttu 6/6. Jär­kä­le­mäi­nen jut­tu. Dun­can on puun ja kuo­ren vä­lis­sä se­kä työs­sä et­tä o­mas­sa e­lä­mäs­sään.

21.00 Uu­tis­huo­ne

Luvannut en ruusutarhaa O­sa 5/12. Lu­van­nut en ruu­su­tar­haa. Kek­ko­sen käy­mien sa­lais­ten Za­vi­do­von neu­vot­te­lu­jen muis­tio vuo­taa jul­ki­suu­teen, ja juu­ret näyt­täi­si­vät joh­ta­van uu­tis­toi­mi­tuk­seen.

21.15 E­lä­mä­ni Bii­si

Kyyneleitä ja ratkaiseva rytmi Kat­ja S­tåh­lin vie­rai­na Tuuk­ka Te­mo­nen, Min­na Kaup­pi, Saa­ra Kot­ka­nie­mi ja Tom­mi E­vi­lä.

21.25 Teh­dään his­to­riaa

Samuraimiekka, dagerrotypia, sähkökitara

21.45 E­lä­mä­ni Bii­si

21.50 Ur­hei­lu­ruu­tu

21.50 Ur­hei­lu­ruu­tu

21.50 F­la­teyn mys­tee­ri

Flateyn mysteeri (12) Kau­si 1, 2/4. Ku­kaan ei ta­jua, et­tä Jóhan­na ja B­ryn­jar o­vat van­ho­ja tut­tu­ja. Kun mies pa­neu­tuu mur­ha­tut­ki­muk­seen, Jóhan­na y­rit­tää e­pä­toi­voi­ses­ti sa­la­ta poi­kan­sa o­le­mas­sao­lon.

22.00 Uu­tis­huo­ne

Elämältä kaiken sain O­sa 4/12. E­lä­mäl­tä kai­ken sain.

Ur­hei­lu­ruu­tu

Das Boot - Su­kel­lus­ve­ne U-612

Kahden tulen välissä 5/8. Kah­den tu­len vä­lis­sä.

Ul­ko­lin­ja: Sau­di-A­ra­bian kah­det kas­vot

Sau­di-A­ra­bia ra­ken­nut­taa mos­kei­joi­ta ym­pä­ri maail­maa le­vit­tä­mään wah­ha­bis­mia, ra­di­kaa­lia is­la­min tul­kin­taa.

Ur­hei­lu­ruu­tu

Var­jo­jen maa

Kahlittu ja suojaton 4/8. Kah­lit­tu ja suo­ja­ton. Kuin­ka au­ton e­teen heit­täy­ty­neel­le nuo­rel­le nai­sel­le kä­vi?

22.10 Kieh­to­va maail­ma: Joan­na Lum­leyn Silk­ki­tie

Uzbekistan ja Kirgisia 4/4. Uz­be­kis­tan ja Kir­gi­sia.

22.10 Hil­jai­nen to­dis­ta­ja

Ikävä löytö 2/2

22.50 P­ris­ma: He­vo­sen ta­ri­na

Ensimmäiset ratsukot 2/3. En­sim­mäi­set rat­su­kot.

22.50 Ka­don­nei­ta et­si­mäs­sä

1/5. Ruot­sa­lai­nen ka­don­nei­ta ih­mi­siä et­si­vä va­paaeh­tois­jär­jes­tö Mis­sing Peop­le käyn­nis­tää suu­ret­sin­nän saa­tuaan il­moi­tuk­sen 21-vuo­tiaan p­sy­koot­ti­sen nai­sen ka­toa­mi­ses­ta.

Hil­jai­nen to­dis­ta­ja

Ikävä löytö 1/2 Kau­si 20. I­kä­vä löy­tö 1/2. Vie­hät­tä­vä nuo­ri nai­so­pet­ta­ja on ka­don­nut jäl­jet­tö­miin.

22.50 Ul­ko­lin­ja: Sau­di-A­ra­bian kah­det kas­vot

Sau­di-A­ra­bia ra­ken­nut­taa mos­kei­joi­ta ym­pä­ri maail­maa le­vit­tä­mään wah­ha­bis­mia, ra­di­kaa­lia is­la­min tul­kin­taa.

23.00 Koo­mi­kon kuo­le­ma

Koomikon kuolema (12)

23.00 Jäl­jet päät­ty­vät Ber­lii­niin

Pitkä kotimatka

Rob­bie Colt­ra­ne: Rat­kai­se­vat to­dis­teet

Kampaajan kuolema Kau­si 1, 4/8. Kam­paa­jan kuo­le­ma.

23.40 Tek­niik­ka muut­taa ih­mis­tä

23.40 Eu­roo­pan uu­det tuu­let 1918 - 1939

Elossa 1/8. E­los­sa.

Teh­dään his­to­riaa

Samuraimiekka, dagerrotypia, sähkökitara

Mul­lan al­ta

Helvi Juvonen (Paleface ja Milla Rumi)

Tans­ka or­ja­val­tio­na

23.50 Puu­tar­han pe­las­ta­jat (x2)

Pikkupiha ruotuun Vaihtelu virkistää

0