Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.6. ti 5.6. ke 6.6. to 7.6. pe 8.6. la 9.6. su 10.6.
6

06.25 Tan­ja ja kuu­ro Eu­roop­pa

Di­gi­hui­ja­tut

Luon­to­het­ki: At­ten­bo­rough'n e­ri­koi­set

Vin­ta­ge-val­ta­kun­ta

Kan­dit

06.55 Y­len aa­mu-tv

07.15 Puu­tar­han pe­las­ta­jat

Ek­soot­ti­set ju­na­mat­kat

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.05 B­ri­tan­nian van­hin mies

10 000 vuot­ta van­ha 'C­hed­dar Man' on van­hin B­ri­tan­nias­ta löy­det­ty ko­ko­nai­nen ih­mis­fos­sii­li.

A­va­ra luon­to: Pe­dois­ta suu­rim­mat

Suu­ret pe­dot o­vat ai­na he­rät­tä­neet niin i­has­tus­ta kuin kau­his­tus­ta­kin.

08.55 F­lash­back

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Ek­soot­ti­set ju­na­mat­kat

Argentiina O­sa 2/5. Ar­gen­tii­na.

Kan­san lii­ke

Uudet tuulet puhaltavat 9/10. Kan­san liik­kee­seen liit­ty­mi­nen on kan­ta­nut he­del­mää!

09.30 E­gen­land

Kuningas ja vaikeneva kansa Noitia, suonsilmiä ja saaristoa Kirkko, puisto ja pyökkimetsä Puutaloja, pitkospuita ja yökalastusta Taidetta asemilla ja tehtaissa

09.50 Bep­pen ma­ku­mat­kas­sa

Sa­na­kir­ja

09.55 Y­le Uu­ti­set

10.00 Per­jan­tai

Sy­dä­men a­sial­la

Mestaruuskilpailu Kuka kaipaa vihollisia? Koiran syytä Pakkomielle

Y­le Uu­ti­set

Ju­ma­lan­pal­ve­lus

Lähetysjuhlien messu Jyväskylän kaupunginkirkossa Lä­he­tys­juh­lien mes­su Jy­väs­ky­län kau­pun­gin­kir­kos­sa.

10.05 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Pa­rii­sin p­rins­si

Ka­me­ru­ni­lai­sen p­rins­si Is­sa­hin muut­tu­mi­nen eu­roop­pa­lai­sek­si al­kaa, kun hän saa­puu siir­to­lai­se­na u­nel­mien­sa Pa­rii­siin.

10.15 Hal­li­tus­neu­vot­te­lui­den pää­tös­tie­do­tus­ti­lai­suus

10.50 Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

10.55 Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set

11.05 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Y­le Uu­ti­set Viik­ko vii­tot­tu­na

11.10 Y­le Uu­ti­set Hä­me

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

I­sän­maan nuo­ret puo­lus­ta­jat

So­ti­las­po­jat ja lot­ta­ty­töt pal­ve­li­vat i­sän­maa­ta se­kä so­dan et­tä jäl­leen­ra­ken­ta­mi­sen ai­koi­na.

11.20 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.25 Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja E­te­lä-Sa­vo

Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.35 Sy­dä­men a­sial­la

Ilonpilaaja Kau­si 6, 9/17. I­lon­pi­laa­ja.

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

11.45 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja E­te­lä-Sa­vo

11.50 Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

12

12.00 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

12.05 Y­le Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12.15 Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Lap­pi

P­ris­ma: To­tuus il­mas­ton­muu­tok­ses­ta

Da­vid At­ten­bo­roughn joh­dat­te­le­ma­na tu­tus­tum­me il­mas­ton­muu­tok­sen vai­ku­tuk­siin maa­pal­lol­lam­me.

12.25 Y­le Od­da­sat

12.30 Mur­doc­hin mur­ha­mys­tee­rit

Aito rakkaus

Mur­doc­hin mur­ha­mys­tee­rit

Paras voittakoon

Rii­ha­lan val­tias

(1956) (Suo­mi 1956, 79'). O: Han­nu Le­mi­nen.

Mur­doc­hin mur­ha­mys­tee­rit

Vaarallinen vihollinen

Od­da­sat

12.40 P­ro Pat­ria (x2)

Vaiennut linnake Kaikki isänmaan puolesta

12.40 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

Beethovenin sinfonia nro 3 R­SO e­sit­tää Lud­wig van Beet­ho­ve­nin sin­fo­nian n­ro 3 Es-duu­ri "E­roi­ca".

13.10 Lip­pu­juh­lan päi­vän pa­raa­ti

Ohimarssi

Put­ki­not­ko

(1954)

13.10 Mies täl­tä täh­del­tä

(1958)

13.10 Doc Mar­tin

Hulluja on monenlaisia Kau­si 1, 4/6. Hul­lu­ja on mo­nen­lai­sia.

13.20 Kor­kein voit­to

(Suo­mi, 1929) My­kän kau­den jän­ni­ty­se­lo­ku­va va­koi­lus­ta tal­vi­ses­sa Hel­sin­gis­sä.

13.45 I­sän­maan nuo­ret puo­lus­ta­jat

13.45 Kieh­to­va maail­ma: Joan­na Lum­leyn Silk­ki­tie

Venetsia, Albania ja Turkki 1/4. Ve­net­sia, Al­ba­nia ja Turk­ki.

14.00 Tu­los­sa kuu­ma Sau­na­päi­vä!

14.05 A-s­tu­dio

Ministerisalkut jaettu

14.05 T­he Col­lec­tion - muo­ti­ta­lon sa­lai­suus

Kohtalokas viikonloppu 6/8. Koh­ta­lo­kas vii­kon­lop­pu.

14.30 Kan­dit

Varomaton saa sorkasta

14.45 P­ro Pat­ria

14.45 Y­le Od­da­sat

Uu­tis­vuo­si

14.50 Suo­mi­LO­VE

14.50 Ar­kis­to­ku­via: Täyt­ty­viä toi­vei­ta

No­vos­ti Y­le

Suo­mi­LO­VE

14.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

15

15.00 Y­le Uu­ti­set

15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

Pi­sa­ra

Kuk­ka­lois­toa

15.10 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

A-s­tu­dio

Rinteen hallitusohjelma puntarissa

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

Hal­li­tus vaih­tuu

Ta­sa­val­lan p­re­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö ot­taa vas­taan se­kä van­han et­tä uu­den hal­li­tuk­sen P­re­si­den­tin­lin­nas­sa.

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

Doc Mar­tin

Vatsat kuralla Kau­si 1, 3/6. Vat­sat ku­ral­la.

Nais­te­no­sas­tol­la A­me­ri­kas­sa

Hiiteen hymynaamat!

15.40 Ko­va työ

15.40 Down­ton Ab­bey

Downton Abbey (12) Kau­si 1, 1/7. Down­ton Ab­beyn val­las­vä­ki saa murs­kauu­ti­sen.

15.50 A­va­ra luon­to: E­läi­met pii­lo­ka­me­ras­sa

Tu­los­sa kuu­ma Sau­na­päi­vä!

16.00 Ra­ken­nu­sen­ti­söi­jät

16.00 P­ris­ma: Koi­rien sa­lai­nen e­lä­mä

2/3. Ih­mi­sen pa­ras ys­tä­vä on maail­man mo­ni­muo­toi­sin ni­sä­käs­la­ji.

16.15 Me me­tal­li­net­si­jät

Hans­sin-Juk­ka

Di­gi­hui­ja­tut

Älylaitemurrot

16.45 Y­le Od­da­sat

16.45 Y­le Od­da­sat

16.45 E­lä­mä­ni Bii­si

16.50 No­vos­ti Y­le

16.50 No­vos­ti Y­le

Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

No­vos­ti Y­le

16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

17.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

17.05 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

17.10 Dur­rel­lin per­he

Durrellin perhe (7) Kau­si 3, 6/8. Loui­sa ha­luaa jär­jes­tää Ger­ryl­le i­sot syn­ty­mä­päi­vä­juh­lat.

Lip­pu­juh­lan päi­vän pa­raa­ti

Päivän paraatin kohokohdat Puo­lus­tus­voi­main lip­pu­juh­lan päi­vän val­ta­kun­nal­li­nen pa­raa­ti Ro­va­nie­mel­lä.

Dur­rel­lin per­he

Durrellin perhe (7) Kau­si 3, 7/8. Kir­jai­li­ja Hen­ry Mil­ler vie­rai­lee Lar­ryn luo­na Kor­ful­la.

Dur­rel­lin per­he

Durrellin perhe (7) Kau­si 3, 8/8. S­pi­ro ja Loui­sa lä­hes­ty­vät toi­siaan.

Har­ry ja Meg­han: En­sim­mäi­nen vau­va

Rak­kau­des­ta puu­tar­haan

Uusia jaksoja.

B­letch­leyn ne­lik­ko: San F­ran­cis­co

Kieroa peliä 5/8. Kie­roa pe­liä.

17.55 Tu­los­sa kuu­ma Sau­na­päi­vä!

17.55 Tu­los­sa kuu­ma Sau­na­päi­vä!

17.55 F­lash­back

18

18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00

Y­le Uu­ti­set 18.00

18.10 Ur­hei­lu­ruu­tu

18.15 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

Me me­tal­li­net­si­jät

Kau­si 3, 3/6. Ai­ka on kal­lis­ta, ja Lan­ce ja An­dy y­rit­tä­vät ta­koa vie­lä kun rau­ta on kuu­maa.

Luon­to­het­ki: At­ten­bo­rough'n e­ri­koi­set

Luontohetki: Attenborough'n erikoiset

18.30 E­gen­land

Noitia, suonsilmiä ja saaristoa Kirkko, puisto ja pyökkimetsä Puutaloja, pitkospuita ja yökalastusta Taidetta asemilla ja tehtaissa

Her­cu­le Poi­rot: S­ty­le­sin ta­paus

On vuo­si 1917 ja I maail­man­so­ta on ra­vis­tel­lut Eu­roop­paa. Kap­tee­ni Has­tings on toi­pu­mas­sa ys­tä­vien­sä kar­ta­nos­sa, jos­sa ta­pah­tuu mur­ha. On­nek­si hän tun­tee bel­gia­lais­her­ran, jo­ka on a­vus­ta­nut po­lii­sia en­nen­kin.

18.30 Suo­mi­LO­VE

SuomiLOVE -tarinoita

18.45 A­va­ra luon­to: Pe­dois­ta suu­rim­mat

Suu­ret pe­dot o­vat ai­na he­rät­tä­neet niin i­has­tus­ta kuin kau­his­tus­ta­kin.

E­lä­mä­ni Bii­si

Rauhaa, rakkautta ja tyttöenergiaa Uu­si mu­siik­ki­viih­deoh­jel­ma al­kaa.

19.00 Har­ry ja Meg­han: En­sim­mäi­nen vau­va

Uu­ni­tuo­re b­rit­ti­do­ku­ment­ti ker­too p­rins­si Har­ryn ja hert­tua­tar Meg­ha­nin ta­ri­nan alt­ta­ril­ta hei­dän e­si­kois­poi­kan­sa tou­ko­kui­seen syn­ty­mään as­ti.

Ys­tä­vät­tä­ret

Ystävättäret (12) 6/6. Kun Lin­da mat­kaa Es­pan­jaan tun­nis­ta­maan mie­hen­sä ruu­mis­ta, Sue ja Gail sei­so­vat tiu­kas­ti ys­tä­vän­sä rin­nal­la.

P­ris­ma: To­tuus il­mas­ton­muu­tok­ses­ta

Da­vid At­ten­bo­roughn joh­dat­te­le­ma­na tu­tus­tum­me il­mas­ton­muu­tok­sen vai­ku­tuk­siin maa­pal­lol­lam­me.

Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Pa­rii­sin p­rins­si

Ka­me­ru­ni­lai­sen p­rins­si Is­sa­hin muut­tu­mi­nen eu­roop­pa­lai­sek­si al­kaa, kun hän saa­puu siir­to­lai­se­na u­nel­mien­sa Pa­rii­siin.

19.30 Syyt­tä­jä

Perintönä kuolema Kau­si 11, 7/8. Pe­rin­tö­nä kuo­le­ma. Wies­ba­de­nin oi­keus­ta­loon teh­dään a­seel­li­nen ryös­tö, uh­re­ja on yk­si ja saa­liik­seen te­ki­jä saa huo­mat­ta­van sum­man kä­teis­tä ra­haa.

19.40 Tu­los­sa kuu­ma Sau­na­päi­vä!

19.40 Ve­ra S­tan­ho­pe tut­kii

Lokki 1/2 Kau­si 9. Lok­ki 1/2. Maan­siir­to­töis­sä pal­jas­tuu maa­na­lai­sia tun­ne­lei­ta, jois­ta löy­tyy ruu­mis.

19.45 Luon­to­ret­kel­lä kot­ta­rai­sia kat­so­mas­sa

Suo­mi­LO­VE

19.55 E­lä­mä­ni Bii­si

20.00 Di­gi­hui­ja­tut

Älylaitemurrot Ä­ly­lai­te­mur­rot.

Vin­ta­ge-val­ta­kun­ta

Ennemmin kolme Elvistä kuin yksi

Kan­dit

Varomaton saa sorkasta

Tan­ja ja kuu­ro Eu­roop­pa

Aallon harjalla Tan­ja suun­taa koh­ti au­rin­koa ja aal­to­ja Es­pan­jan poh­jois­ran­ni­kol­le.

20.15 Ruot­sin sa­lai­set huo­neet

20.25 Y­le Uu­ti­set 20.30

Yle Uutiset

20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

21

21.00 A-s­tu­dio

Rinteen hallitusohjelma puntarissa Viik­ko­jen neu­vot­te­lu on o­hi ja uu­si hal­li­tu­soh­jel­ma on nyt jul­kis­tet­tu.

Kieh­to­va maail­ma: Joan­na Lum­leyn Silk­ki­tie

Venetsia, Albania ja Turkki 1/4. Ve­net­sia, Al­ba­nia ja Turk­ki.

A-s­tu­dio

Ministerisalkut jaettu Haas­tat­te­lus­sa tuo­reet mi­nis­te­rit Ti­mo Ha­rak­ka (sd.), Ma­ria O­hi­sa­lo (vihr.

Rob­bie Colt­ra­ne: Rat­kai­se­vat to­dis­teet

Palava mies Kau­si 1, 1/8. Pa­la­va mies.

P­ress - val­lan vah­ti­koi­rat

Seksuaalista häirintää 3/6. Sek­suaa­lis­ta häi­rin­tää. Hol­ly tut­kii vih­jet­tä, jon­ka mu­kaan e­räs bis­nes­mies on ah­dis­tel­lut u­sei­ta nai­sia.

21.00 Uu­tis­huo­ne

Ei aika mennyt koskaan palaa O­sa 2/12. Ei ai­ka men­nyt kos­kaan pa­laa. 1969 ke­säl­lä ko­ko maail­ma o­dot­taa en­sim­mäis­tä kuu­kä­ve­lyä ja uu­tis­toi­mi­tus val­mis­te­lee suo­raa lä­he­tys­tä.

21.15 E­lä­mä­ni Bii­si

Rauhaa, rakkautta ja tyttöenergiaa Uu­si mu­siik­ki­viih­deoh­jel­ma al­kaa. Kat­ja S­tåh­lin vie­rai­na El­sa Sai­sio, Na­si­ma Raz­myar, I­la­ri Jo­hans­son ja Pa­le­fa­ce.

21.45 Y­le Uu­ti­set

21.50 Ur­hei­lu­ruu­tu

Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

Ur­hei­lu­ruu­tu

21.55 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

E­ri­kois­ryh­mä Köln

Verijäljet Kau­si 14, 8/25. Ve­ri­jäl­jet. Mie­hen ruu­mis löy­tyy joen ran­nal­ta.

Das Boot - Su­kel­lus­ve­ne U-612

Vaarallinen tehtävä 2/8. Vaa­ral­li­nen teh­tä­vä. U-612:n kan­nen al­la mie­his­tö koet­taa so­peu­tua uu­teen kap­tee­niin ja ou­toon ko­men­nuk­seen.

Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

Ur­hei­lu­ruu­tu

22.05 Uu­tis­huo­ne

Olet kohtaloni O­sa 1/12. O­let koh­ta­lo­ni.

22.05 Ul­ko­lin­ja

Ulkolinja: Nälkäpeliä Venezuelassa Ve­ne­zue­la riu­tuu hu­ma­ni­taa­ri­sen ka­tast­ro­fin kyn­sis­sä.

Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

Var­jo­jen maa

Paluu juurille Uu­si sar­ja. 1/8. Pa­luu juu­ril­le. Hin­ter­land-sar­jan te­ki­jöi­den jän­ni­tys­sar­ja si­joit­tuu ka­run­har­maa­seen Wa­le­siin.

4 B­locks - ve­ri­vel­jet

Hyvitys Kau­si 2, 6/7. Hy­vi­tys. Eh­tii­kö E­va vie­mään Ab­ba­sin tur­vaan po­lii­sil­ta?

22.15 Hil­jai­nen to­dis­ta­ja

Turvattomat 1/2 Kau­si 20. Tur­vat­to­mat 1/2. Lon­toon Ci­tys­tä on löy­det­ty ruu­mis.

22.45 Od­da­sat

Od­da­sat

22.45 Od­da­sat

22.55 Tu­los­sa kuu­ma Sau­na­päi­vä!

23.00 Koo­mi­kon kuo­le­ma

Koomikon kuolema (12)

Od­da­sat

23.00 Ul­ko­lin­ja

Ulkolinja: Nälkäpeliä Venezuelassa Ve­ne­zue­la riu­tuu hu­ma­ni­taa­ri­sen ka­tast­ro­fin kyn­sis­sä.

23.10 P­ris­ma: Läm­pö­ti­lan hui­mat o­mi­nai­suu­det

Leikkiä tulella

23.10 P­ris­ma: Koi­rien sa­lai­nen e­lä­mä

Hil­jai­nen to­dis­ta­ja

Jokivarrella 2/2

Od­da­sat

Rob­bie Colt­ra­ne: Rat­kai­se­vat to­dis­teet

Palava mies Kau­si 1, 1/8. Pa­la­va mies.

23.25 Jäl­jet päät­ty­vät Ber­lii­niin

Koditon

23.50 Puu­tar­han pe­las­ta­jat

Kutsuva keidas

Ys­tä­vyk­set Pu­tin­lan­dias­sa

0

Teh­dään his­to­riaa