Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 28.5. ti 29.5. ke 30.5. to 31.5. pe 1.6. la 2.6. su 3.6.

05.55 Tan­ja ja kuu­ro Eu­roop­pa

Di­gi­hui­ja­tut

Luon­to­het­ki: At­ten­bo­rough'n e­ri­koi­set

05.55 Kan­dit

6

06.25 Y­len aa­mu-tv

06.25 Y­len aa­mu-tv

07.15 Puu­tar­han pe­las­ta­jat

Ek­soot­ti­set ju­na­mat­kat

07.30 Vin­ta­ge-val­ta­kun­ta

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.05 P­ris­ma: Koi­rien sa­lai­nen e­lä­mä

08.05 Ku­nin­ga­tar Vik­to­rian lap­set

A­va­ra luon­to: E­läi­met pii­lo­ka­me­ras­sa

4/4. E­läi­met o­saa­vat käyt­täy­tyä huo­nos­ti, va­ras­taa ja rik­koa sään­tö­jä.

08.50 Ta­ri­noi­ta met­säs­tä

08.50 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Jo­ki­hel­mi­sim­puk­ka

09.05 Ek­soot­ti­set ju­na­mat­kat

Alaska O­sa 1/5. A­las­ka.

Luon­to­ret­kel­lä

09.30 U­los luon­toon Ke­vät­seu­ran­ta

Kevätniitty kaipaa kunnostusta

E­gen­land

Surrealismia ja sirkusta Kyläoopperaa ja hiphoppareita Ihmeitä Karjalan laulumailla Koulumuistoja ja kellohelmoja

09.45 Exp­lo­ring Earth

Poh­jo­lan luon­to

09.55 Y­le Uu­ti­set

10.00 Sy­dä­men a­sial­la

Uhkapeliä Arvokasta Hiuskarvan varassa

Y­le Uu­ti­set

Sy­dä­men a­sial­la

Ota kiinni, jos saat

B­rews­ter - Tai­vaan hel­mi

Kan­sain­vä­li­nen ryh­mä et­sii mil­joo­nien ar­vois­ta van­haa hä­vit­tä­jä­ko­net­ta, B­rews­te­ria, o­li­gark­kien Ve­nä­jäl­tä.

Ju­ma­lan­pal­ve­lus

Liedon Motoristikirkko. Ke­sän a­jo­kau­den a­vaa­va ju­ma­lan­pal­ve­lus Lie­don kir­kon e­dus­tal­la.

10.05 Sy­dä­men a­sial­la

Otoksia Kau­si 6, 7/17. O­tok­sia.

10.50 Suo­mi­LO­VE

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

10.50 Suo­mi­LO­VE

10.55 Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Pie­ni suu­ri maail­ma

11.00 Pi­sa­ra

11.00 Y­le Uu­ti­set

Os­car, G­re­ta ja hei­dän ko­tin­sa

Y­le Uu­ti­set

11.05 Ju­ma­lan­pal­ve­lus

Partiolaisten Nuotiokirkko Jyväskylän kirkkopuistossa

Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

11.05 Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Y­le Uu­ti­set Viik­ko vii­tot­tu­na

11.10 Y­le Uu­ti­set Hä­me

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

11.10 Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Kan­san lii­ke

Bensaa suonissa 8/10. Rat­ti­rai­von val­las­sa.

11.20 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.20 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.25 Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja E­te­lä-Sa­vo

Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.25 Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.35 Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

11.35 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

11.45 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja E­te­lä-Sa­vo

11.45 Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja E­te­lä-Sa­vo

11.50 Vuo­no­ka­las­ta­jan e­lä­mää

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

11.50 Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

12

12.00 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

70 pien­tä sy­dän­tä

Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

P­ris­ma: Läm­pö­ti­lan hui­mat o­mi­nai­suu­det

Leikkiä tulella 3/3. Leik­kiä tu­lel­la.

12.05 Y­le Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12.05 Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12.15 Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.15 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.25 Mur­doc­hin mur­ha­mys­tee­rit

Koiramysteeri Kateissa Murdochin naapurusto

Od­da­sat

Mur­doc­hin mur­ha­mys­tee­rit

Raivon vallassa

Od­da­sat

12.45 Mur­doc­hin mur­ha­mys­tee­rit

Ikuisesti nuori

12.45 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

Sebastian Fagerlundin sellokonserton Suomen ensiesitys

Tie­sit­kö?

12.55 Eu­roop­pa­lai­nen kek­sin­tö­pal­kin­to 2018

13.05 Mel­kein tot­ta

13.15 Mat­kal­la seik­kai­luun

( Suomi, 1945).

Ei ruu­mii­ta ma­kuu­huo­nee­seen

(1959) (Suo­mi 1959, 99'). O: Aar­ne Tar­kas.

Kuol­lut mies ra­kas­tuu

(1942) (Suo­mi 1942, 93'). O: Il­ma­ri Un­ho.

13.15 Mil­joo­na­vail­lin­ki

(1961) O: Toivo Särkkä. N: Jus­si Jurk­ka, Hel­ge He­ra­la, Pent­ti Sii­mes.

13.30 Kuol­lut mies kum­mit­te­lee

(1952) (Suo­mi 1952, 78'). O: Jor­ma Nor­ti­mo.

13.30 Syö­tä­vät sä­ve­let

Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Pat­rio­tic High­way

Ruot­sa­lai­sel­la kan­sain­vä­li­sen oi­keu­den tuo­ma­ril­la Ma­rie Tu­mal­la on e­des­sään val­ta­va haas­te.

13.45 Vuo­no­ka­las­ta­jan e­lä­mää

14.25 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

14.30 Kan­dit

Ihmisen parhaat ystävät

Nais­te­no­sas­tol­la A­me­ri­kas­sa

Tarttuu kuin tauti

14.45 Tu­los­sa: Kuol­lut mies kum­mit­te­lee

Tu­los­sa: Mil­joo­na­vail­lin­ki

14.50 Tu­los­sa: Ei ruu­mii­ta ma­kuu­huo­nee­seen

Uu­tis­vuo­si

14.50 Ar­kis­to­ku­via: Ku­via Han­gos­ta

14.55 Uu­tis­vuo­si

15

15.00 Y­le Uu­ti­set

15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

A-s­tu­dio

Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

Pi­sa­ra

Doc Mar­tin

Ystävää vailla Kau­si 1, 2/6. Ys­tä­vää vail­la.

15.10 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

15.10 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

Doc Mar­tin

Tervetuloa Portwenniin Kau­si 1, 1/6. Ter­ve­tu­loa Port­wen­niin.

15.45 A-s­tu­dio viit­to­ma­kie­lel­lä

A-studio viittomakielelle tulkattuna

Os­car, G­re­ta ja hei­dän ko­tin­sa

A­va­ra luon­to: E­läi­met pii­lo­ka­me­ras­sa

15.55 A-s­tu­dio

15.55 It­se a­sias­sa kuul­tu­na

Jacob Söderman Ja­cob Sö­der­man o­li se­kä po­lii­tik­ko­na et­tä vir­ka­mie­he­nä o­mien pol­ku­jen­sa kul­ki­ja.

T­he Col­lec­tion - muo­ti­ta­lon sa­lai­suus

Jälkilämpöä 5/8. Jäl­ki­läm­pöä. Pau­lin rie­mu mal­lis­ton me­nes­tyk­ses­tä päät­tyy ma­ha­las­kuun.

16.05 Ra­ken­nu­sen­ti­söi­jät

16.15 Me me­tal­li­net­si­jät

16.15 Di­gi­hui­ja­tut

16.40 Y­le Od­da­sat

Ta­ri­noi­ta met­säs­tä

Y­le Od­da­sat

16.50 No­vos­ti Y­le

16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

17.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

17.05 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

17.05 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

17.10 Dur­rel­lin per­he

Durrellin perhe (7)

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Sukellus pimeyteen ja pitkä paluu kohti valoa Su­kel­lus pi­mey­teen ja pit­kä pa­luu koh­ti va­loa.

B­letch­leyn ne­lik­ko: San F­ran­cis­co

Hourula 4/8. Hou­ru­la. Juu­ri kun koo­din­pur­ka­ja­nai­set luu­le­vat o­le­van­sa lä­hel­lä ju­tun rat­kea­mis­ta, pääe­päil­ty löy­tyy sur­mat­tu­na.

17.55 F­lash­back

18

18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00

Y­le Uu­ti­set 18.00

Y­le Uu­ti­set 18.00

Y­le Uu­ti­set 18.00

18.10 Syn­ty­mä­vi­ka

18.10 Ur­hei­lu­ruu­tu

18.15 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

18.15 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

Me me­tal­li­net­si­jät

Kau­si 3, 2/6. Lan­ce ja An­dy o­vat juu­ri on­nis­tu­neet löy­tä­mään lu­paa­van a­pa­jan, mut­ta lys­ti saat­taa lop­pua ly­hyeen.

Luon­to­het­ki: At­ten­bo­rough'n e­ri­koi­set

Luontohetki: Attenborough'n erikoiset

18.30 E­gen­land

Surrealismia ja sirkusta Kyläoopperaa ja hiphoppareita Ihmeitä Karjalan laulumailla Koulumuistoja ja kellohelmoja Kuningas ja vaikeneva kansa

18.30 Syyt­tä­jä

Hyväntekijän kuolema Kau­si 11, 6/8. Hy­vän­te­ki­jän kuo­le­ma. Nuo­ri­so­kes­kuk­sen kon­ser­tin jäl­jil­tä löy­tyy ruu­mis. Yk­si pai­kan työn­te­ki­jöis­tä on sur­mat­tu, mut­ta mik­si?

18.45 A­va­ra luon­to: E­läi­met pii­lo­ka­me­ras­sa

4/4. E­läi­met o­saa­vat käyt­täy­tyä huo­nos­ti, va­ras­taa ja rik­koa sään­tö­jä.

19.00 Ku­nin­ga­tar Vik­to­rian lap­set

3/3. Eng­lan­nin ku­nin­ga­tar Vik­to­ria ja hä­nen puo­li­son­sa p­rins­si Al­bert ra­kas­ti­vat toi­siaan sy­väs­ti ja sai­vat yh­dek­sän las­ta.

Ys­tä­vät­tä­ret

Ystävättäret (12) 5/6. Lin­dal­la on ys­tä­vät­tä­ril­leen sok­kiuu­ti­nen.

P­ris­ma: Läm­pö­ti­lan hui­mat o­mi­nai­suu­det

Leikkiä tulella 3/3. Leik­kiä tu­lel­la. Kuu­muus on ai­nee­seen si­tou­tu­nut­ta voi­maa, e­ner­giaa e­ri muo­dos­sa.

Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Pat­rio­tic High­way

Ruot­sa­lai­sel­la kan­sain­vä­li­sen oi­keu­den tuo­ma­ril­la Ma­rie Tu­mal­la on e­des­sään val­ta­va haas­te.

Ha­ke­kaa kä­ti­lö!

Hakekaa kätilö! (7) Kau­si 7, 8/8. S­he­lagh suun­nit­te­lee tans­siai­set ke­rä­täk­seen ra­haa k­li­ni­kal­la tar­vit­ta­val­le lait­teel­le.

19.35 Ve­ra S­tan­ho­pe tut­kii

Kylmää kyytiä 2/2 Kau­si 9. Kyl­mää kyy­tiä 2/2. Uh­rin sur­ma­paik­ka löy­tyy ja se an­taa po­lii­sil­le uu­den tut­kin­ta­lin­jan.

Su­den het­ki

Ainut pysyvä on muutos Kau­si 1, 8/8. Ai­nut py­sy­vä on muu­tos. Te­ra­pia tu­lee pää­tök­seen­sä ja He­ta jou­tuu po­lii­si­kuu­lus­te­luun.

19.45 Ruot­sin sa­lai­set huo­neet

Suo­mi­LO­VE

Tie­sit­kö?

19.45 Kan­dit: Sä saat sen ai­kaan

20.00 Di­gi­hui­ja­tut

Romanssihuijaus Ro­mans­si­hui­jaus.

Vin­ta­ge-val­ta­kun­ta

Jättimäistä romutaidetta ja vähän noituutta

Kan­dit

Ihmisen parhaat ystävät

Tan­ja ja kuu­ro Eu­roop­pa

Yläilmoissa

Muis­ti

Loikkaus

20.25 Y­le Uu­ti­set 20.30

Yle Uutiset

Y­le Uu­ti­set 20.30

Yle Uutiset

Y­le Uu­ti­set 20.30

Yle Uutiset

Y­le Uu­ti­set 20.30

Yle Uutiset

20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

20.55 Ur­hei­lu­ruu­tu

It­se a­sias­sa kuul­tu­na

Jacob Söderman Ja­cob Sö­der­man o­li se­kä po­lii­tik­ko­na et­tä vir­ka­mie­he­nä o­mien pol­ku­jen­sa kul­ki­ja.

Ur­hei­lu­ruu­tu

21

21.00 A-s­tu­dio

A-s­tu­dio

A-s­tu­dio

21.00 P­ress - val­lan vah­ti­koi­rat

Kaikki voittavat 2/6. Kaik­ki voit­ta­vat. T­he Pos­tis­sa po­mo on hur­ja­na, ja Ed saa tun­tea sen na­hois­saan.

21.00 Uu­tis­huo­ne

Olet kohtaloni O­sa 1/12. O­let koh­ta­lo­ni. Eu­roop­pa kuo­huu ke­säl­lä 1968. Nuo­ri Rai­ja pää­see töi­hin Y­leis­ra­dion TV-uu­ti­siin, mut­ta työ ei vas­taa o­do­tuk­sia.

21.15 Mel­kein tot­ta

Menestys

21.30 Per­jan­tai

21.30 Pir­jo

Likainen Kokki

21.40 Ta­ri­noi­ta jär­vil­tä

21.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

21.45 Y­le Uu­ti­set

21.50 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

21.50 Ur­hei­lu­ruu­tu

21.55 Ul­ko­lin­ja: Kamp­pai­lu Sak­sas­ta

Maa­han­muut­to­vas­tai­suus on nos­ta­nut oi­keis­to­po­pu­lis­ti­sen Vaih­toeh­do Sak­sal­le-puo­lueen kan­na­tus­ta.

21.55 Geor­ge Gent­lyn tut­ki­muk­set

Uusi aika Kau­si 8, 2/2. Uu­si ai­ka. Gent­lyl­lä on e­nää pa­ri viik­koa u­raa jäl­jel­lä. Hui­mas­sa pää­tös­jak­sos­sa su­kel­le­taan sy­vem­mäl­le ja ko­ho­taan kor­keam­mal­le, kuin kos­kaan en­nen. Pi­tää­kö van­ha jää­rä pin­tan­sa kat­ke­raan lop­puun as­ti? (U)

Y­le Uu­ti­set

22.00 In­vi­sib­le He­roes

Nootti O­sa 6/6. Noot­ti. Sar­ja päät­tyy.

E­ri­kois­ryh­mä Köln

Varjoja ikkunassa Kau­si 14, 7/25. Var­jo­ja ik­ku­nas­sa.

Das Boot - Su­kel­lus­ve­ne U-612

Das Boot - Sukellusvene U-612 (16)

22.00 Ur­hei­lu­ruu­tu

22.00 Ur­hei­lu­ruu­tu

22.05 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

22.05 4 B­locks - ve­ri­vel­jet

Hauras rauha Kau­si 2, 5/7. Hau­ras rau­ha. To­nin ty­tär on kaa­pat­tu ja To­ni ja Ka­li­la pel­kää­vät pa­hin­ta.

22.15 Hil­jai­nen to­dis­ta­ja

Jokivarrella 2/2 Kau­si 19. Jo­ki­var­rel­la 2/2. Men­nei­syy­den haa­mu ei jä­tä A­mya rau­haan.

22.45 Od­da­sat

22.45 Hil­jai­nen to­dis­ta­ja

Jokivarrella 1/2 Kau­si 19. Jo­ki­var­rel­la 1/2. Malt-joen lä­hel­lä pik­ni­kil­lä ol­lut per­he kuo­lee sa­la-am­pu­jan luo­tei­hin.

22.55 P­ris­ma: Läm­pö­ti­lan hui­mat o­mi­nai­suu­det

Elämän mahdollistaja 2/3. E­lä­män mah­dol­lis­ta­ja.

Puu­tar­han pe­las­ta­jat

Rakkauden värit 5/20. Rak­kau­den vä­rit. Kih­la­pa­rin puu­tar­ha on ai­van kal­ju, kuk­ka­sis­ta ei o­le tie­toa­kaan.

Od­da­sat

22.55 Ul­ko­lin­ja: Kamp­pai­lu Sak­sas­ta

Maa­han­muut­to­vas­tai­suus on nos­ta­nut oi­keis­to­po­pu­lis­ti­sen Vaih­toeh­do Sak­sal­le-puo­lueen kan­na­tus­ta.

23.10 P­ris­ma: Koi­rien sa­lai­nen e­lä­mä

23.10 Od­da­sat

23.25 Jäl­jet päät­ty­vät Ber­lii­niin

Varjojen enkeli

Ti­mant­ti­nen keik­ka

Egotrippi

23.45 E­gen­land

Surrealismia ja sirkusta Kyläoopperaa ja hiphoppareita

23.45 E­gen­land

Koulumuistoja ja kellohelmoja

23.45 A­to­mi­pom­min va­ras­ta­ja

Ur­su­la Kuc­zyns­ki o­li yk­si Neu­vos­to­lii­ton tär­keim­mis­tä va­koo­jis­ta toi­ses­sa maail­man­so­das­sa.
0

00.05 E­gen­land

Ihmeitä Karjalan laulumailla

00.05 E­gen­land

Kuningas ja vaikeneva kansa