Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 7.5. ti 8.5. ke 9.5. to 10.5. pe 11.5. la 12.5. su 13.5.

05.55 Tais­to - muo­vis­ta ja rak­kau­des­ta (x3)

MOT

Luon­to­het­ki: Maa, ta­run­hoh­toi­nen p­la­neet­ta

Vin­ta­ge-val­ta­kun­ta

Kan­dit

6

06.25 Y­len aa­mu-tv

07.15 Puu­tar­han pe­las­ta­jat

Luon­to­ret­kel­lä

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.05 Ih­mis­tar­hat

A­va­ra luon­to: E­läi­met pii­lo­ka­me­ras­sa

1/4. Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa sel­vi­te­tään, mis­sä yl­lät­tä­vis­sä­kin a­siois­sa e­läi­met muis­tut­ta­vat mei­tä.
9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv 9.07 Il­mas­toak­tii­vi At­te A­ho­kas vaa­tii muu­tos­ta 9.19 Vii­kon­lo­pun sää 9.25 Lap­set­to­mien lauan­tai 9.29 Suo­men Hol­ly­woo­din kul­ta-ai­ka.

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Äiti ja sen poika, näyttelijä Tuija Vuolle ja muusikko Jaan Wessman

09.30 Puo­li seit­se­män

Björn Weckström Tuukka Kotti Mauri Kunnas

09.55 Y­le Uu­ti­set

10.00 Sy­dä­men a­sial­la

Yksinhuoltaja

Sy­dä­men a­sial­la

Huutokauppa Kaikkihan olemme liittoutuneita Sophien valinta Poissa huomenna

Y­le Uu­ti­set

Ju­ma­lan­pal­ve­lus

Äitienpäivän jumalanpalvelus Tampereen baptistikirkossa

10.05 Yk­kö­saa­mu

Vieraana presidentti Sauli Niinistö. Kir­si Hei­kel haas­tat­te­lee.

10.45 Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Per­jan­tai-dok­ka­ri

10.55 Ta­ri­noi­ta met­säs­tä

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

11.00 Pi­sa­ra

11.00 Y­le Uu­ti­set

11.05 To­tuu­den jäl­kei­nen ai­ka

Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Y­le Uu­ti­set Viik­ko vii­tot­tu­na

11.10 Y­le Uu­ti­set Hä­me

Ta­ri­noi­ta met­säs­tä

Y­le Uu­ti­set Hä­me

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Kan­san lii­ke

Kaikilla ei ole joukkoliikennettä! 5/10. Bus­si päi­väs­sä vs. met­ro mi­nuu­tis­sa.

11.20 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Hal­li­tus­tun­nus­te­li­ja Ant­ti Rin­teen in­fo

Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.25 Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja E­te­lä-Sa­vo

11.25 Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja E­te­lä-Sa­vo

Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.35 Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

11.35 Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

11.45 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

11.45 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja E­te­lä-Sa­vo

11.50 Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

11.50 Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

12

12.00 Luon­to­ret­kel­lä: Va­ran­gin nie­mi­maal­la

Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.00 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

P­ris­ma: Mies­ten it­se­mur­hat

Yk­si al­le 50-vuo­tiai­den mies­ten suu­rim­mis­ta kuo­lin­syis­tä on it­se­mur­ha.

12.05 Y­le Od­da­sat

12.05 Y­le Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12.15 Od­da­sat

12.15 Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.25 Koh­tuut­to­muuk­sia

Ystäviä ja vaikutusvaltaa Kiekkovaimo Juhannussalko Mitä todella tapahtui

Pek­ka ja Pät­kä puis­to­tä­tei­nä

O: Armand Lohikoski.

Od­da­sat

12.45 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

RSO:n nuorten solistien konsertti Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin Nuor­ten so­lis­tien kon­sert­ti, joht.

Suo­mi­LO­VE

13.05 Mel­kein tot­ta

13.20 Lee­na

(Suo­mi 1954, 75'). O: Sa­ka­ri Jurk­ka.

Pek­ka Puu­pää

O: Ville Salminen. N: E­sa Pa­ka­ri­nen, Ma­sa Nie­mi.

Pek­ka Puu­pää ke­sä­lai­tu­mil­la

(1953) O: Armand Lohikoski.

Pek­ka ja Pät­kä lu­mi­mie­hen jäl­jil­lä

(1954) O: Armand Lohikoski.

13.30 Eu­ro­vaa­lit 2019

Vaalistartti Eu­roop­pa-päi­vän tun­nel­mia Hel­sin­gin Na­rink­ka­to­ril­ta.

13.30 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Kih­niö

E­lo­ku­va pie­nen kun­nan kes­kus­tan ky­län­rai­tis­ta.

13.45 Syn­ty­mä­vi­ka

14.05 Luon­to­ret­kel­lä: Ka­la­ve­det u­hat­tu­na

14.25 Ta­ri­noi­ta met­säs­tä

14.30 Ar­kis­to­ku­via: Suu­ri val­tio­mies J K Paa­si­ki­vi

Suo­mi­LO­VE

14.30 Kan­dit

Henki kyseessä

San­nik­ka&Uk­ko­la

Vihertävää punamultaa pukkaa

14.40 I­ki­muis­toi­nen

14.40 Tu­los­sa: Pek­ka ja Pät­kä puis­to­tä­tei­nä

14.50 Puo­li seit­se­män

14.50 Suo­mi­LO­VE

15

15.00 Y­le Uu­ti­set

15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

Pi­sa­ra

Per­jan­tai

Onko velka häpeä? Ko­ti­ta­lou­det vel­kaan­tu­vat ja u­lo­sot­to­jen mää­rä kas­vaa.

15.10 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

Eu­ro­vaa­lit 2019

EU ja tulevaisuus

Vic­to­ria (x2)

Ystävällismieliset suhteet Usko, toivo ja auttava käsi

15.40 A-s­tu­dio viit­to­ma­kie­lel­lä

A-studio viittomakielelle tulkattuna

15.50 T­he Col­lec­tion - muo­ti­ta­lon sa­lai­suus

Pukujen kuningatar 2/8. Pu­ku­jen ku­nin­ga­tar.

16.00 Ar­to Ny­berg

A-s­tu­dio

Vaaratilanteita vanhusten kotihoidossa

16.00 A-s­tu­dio

Alkusoitto punamultahallitukselle

16.15 MOT

Vanhus, vartija ja vaippa

16.35 Puo­li seit­se­män

16.35 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa

16.45 Y­le Od­da­sat

F­lash­back

16.50 No­vos­ti Y­le

16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

17.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

17.05 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

17.10 Koh­tuut­to­muuk­sia

Kiekkovaimo Juhannussalko

Koh­tuut­to­muuk­sia

Mitä todella tapahtui 4/4: Mi­tä to­del­la ta­pah­tui. Mi­tä sar­jan ku­vauk­sis­sa ta­pah­tuu, kun ka­me­rat sul­je­taan?

Dur­rel­lin per­he

Durrellin perhe (7)

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Äiti ja sen poika, näyttelijä Tuija Vuolle ja muusikko Jaan Wessman Äi­ti ja sen poi­ka.

B­letch­leyn ne­lik­ko: San F­ran­cis­co

Päämaja 1/8. Pää­ma­ja. On ku­lu­nut pa­ri vuot­ta sii­tä kun B­letch­ley Par­kin en­ti­set koo­din­pur­ka­ja­nai­set lo­pet­ti­vat ri­kos­ten tut­ki­mi­sen yh­des­sä.

17.55 F­lash­back

17.55 F­lash­back

18

18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00

Y­le Uu­ti­set 18.00

18.10 Ur­hei­lu­ruu­tu

18.15 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

St­röm­sö

Keppihevosia ja ruuvikoulu St­röm­sö näyt­tää uu­sin­ta­na van­ho­jen oh­jel­mien suo­sik­ki­vink­ke­jä.

Luon­to­het­ki: Maa, ta­run­hoh­toi­nen p­la­neet­ta

Thaimaan sademetsät 13/13. T­hai­maan sa­de­met­sät.

18.30 Puo­li seit­se­män

18.40 Ta­ri­noi­ta met­säs­tä

18.45 A­va­ra luon­to: E­läi­met pii­lo­ka­me­ras­sa

1/4. Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa sel­vi­te­tään, mis­sä yl­lät­tä­vis­sä­kin a­siois­sa e­läi­met muis­tut­ta­vat mei­tä.

Ar­to Ny­berg

Suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä haas­ta­tel­ta­vi­na is­kel­mä­le­gen­da Kat­ri He­le­na, Mont­hy Pyt­hon -mu­si­kaa­lin suo­men­ta­ja, A­lias-pe­lin kek­si­nyt Mik­ko Koi­vu­sa­lo ja 7-ot­te­lun Suo­men­mes­ta­ri Ma­ria Hun­ting­ton.

19.00 Ih­mis­tar­hat

Y­li sa­dan tois­ta maail­man­so­taa e­del­tä­neen vuo­den a­jan vie­rai­ta ro­tu­ja e­dus­ta­via ih­mi­siä e­si­tel­tiin e­läin­ten rin­nal­la mes­suil­la, näyt­te­lyis­sä ja e­läin­tar­hois­sa.

Ys­tä­vät­tä­ret

2/6. Sue on pik­ku pa­nii­kis­sa uh­kaa­vas­ti lä­hes­ty­väs­tä syn­ty­mä­päi­väs­tään.

P­ris­ma: Mies­ten it­se­mur­hat

Yk­si al­le 50-vuo­tiai­den mies­ten suu­rim­mis­ta kuo­lin­syis­tä on it­se­mur­ha. Mik­si it­se­mur­ha on ol­lut ta­bu niin kauan?

Eu­ro­vaa­lit 2019

Vaalistartti Eu­roop­pa-päi­vän tun­nel­mia Hel­sin­gin Na­rink­ka­to­ril­ta. Lä­he­tyk­ses­sä kuul­laan a­jan­koh­tai­sia tun­nel­mia myös mm. Lon­toos­ta, Roo­mas­ta ja Bar­ce­lo­nas­ta. Juon­ta­jat An­ni­ka Damst­röm ja San­na Sa­vik­ko.

Ha­ke­kaa kä­ti­lö!

Hakekaa kätilö! (7) Kau­si 8, 5/8. T­ri­xie hoi­taa nuor­ta nais­ta, jol­la on suu­ri hen­ki­lö­koh­tai­nen k­rii­si.

19.30 Su­den het­ki

Kaikki on vaikeaa, kunnes on helppoa Kau­si 1, 5/8. Kaik­ki on vai­keaa, kun­nes on help­poa. Mi­tä jos vas­tai­sit kaik­keen kyl­lä? Ai­van kaik­keen ja ai­van eh­dot­to­mas­ti.

19.40 Ta­ri­noi­ta met­säs­tä

19.40 Ve­ra S­tan­ho­pe tut­kii

Käenpesä 1/2 Kau­si 9. Käen­pe­sä 1/2. Ran­ta­kau­pun­gis­ta löy­tyy nuo­ru­kai­sen ruu­mis.

19.50 F­lash­back

Kan­dit: Sä saat sen ai­kaan

Tie­sit­kö?

19.50 F­lash­back

20.00 MOT

Vanhus, vartija ja vaippa Y­hä huo­nom­pi­kun­toi­set van­huk­set a­su­vat ko­to­na.

Vin­ta­ge-val­ta­kun­ta

Joltain unohtuu avaimet, toisilta ladollinen omaisuutta

Kan­dit

Henki kyseessä Kau­si 5, 2/8. Koi­ran kei­sa­rin­leik­kaus ai­heut­taa Kial­le pai­nei­ta.

20.00 San­nik­ka&Uk­ko­la

Vihertävää punamultaa pukkaa Saa­ko ää­nes­tä­jä si­tä mi­tä ti­la­si?

20.20 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa

20.25 Y­le Uu­ti­set 20.30

Yle Uutiset

20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

21

21.00 A-s­tu­dio

Vaaratilanteita vanhusten kotihoidossa Mil­lai­sia on­gel­mia van­hus­ten ko­ti­hoi­dos­sa on?

A-s­tu­dio

Mistä työlle tekijät? Y­ri­tyk­set o­vat pu­las­sa ym­pä­ri maan, kun so­pi­via työn­te­ki­jöi­tä ei löy­dy.

A-s­tu­dio

Alkusoitto punamultahallitukselle Mil­lai­set hal­li­tus­neu­vot­te­lut uu­del­la hal­li­tus­poh­jal­la o­vat lu­vas­sa?

Eu­ro­vaa­lit 2019

EU ja tulevaisuus EU-vaa­leis­sa va­li­taan Suo­men e­dus­ta­jat Eu­roo­pan u­nio­nin par­la­ment­tiin. Eu­ro­vaa­lieh­do­kaat kes­kus­te­le­vat, mil­lai­nen on u­nio­nin tu­le­vai­suus. Kes­kus­te­lua juon­ta­vat Jan­ne Toi­vo­nen ja Sei­ja Vaa­her­kum­pu

Per­jan­tai

Onko velka häpeä? Ko­ti­ta­lou­det vel­kaan­tu­vat ja u­lo­sot­to­jen mää­rä kas­vaa.

21.00 In­vi­sib­le He­roes

Tarkastus O­sa 4/6. Tar­kas­tus. Suo­men ul­ko­mi­nis­te­riö lä­het­tää tar­kas­ta­jan San­tia­goon. B­rot­he­rus ja Jaa­ma­la y­rit­tä­vät siir­tää pa­ko­lai­set pois ko­toaan.

21.15 Mel­kein tot­ta

Vääryys Kau­si 1, 5/8 Vää­ryys.

21.30 Per­jan­tai

Saanko mä hankkia lapsen?

21.40 Pir­jo

21.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

21.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

Y­le Uu­ti­set

21.50 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

Ur­hei­lu­ruu­tu

21.50 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

Ur­hei­lu­ruu­tu

21.55 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

21.55 Y­li­ko­mi­sa­rio Banks

Ylikomisario Banks (16) Kau­si 5, 2/3. Kii­na­lai­nen lii­ke­mies ka­toaa ja huo­les­tu­nut vai­mo hä­lyt­tää he­ti po­lii­sin. Löy­tyy­kö se­li­tys mie­hen en­ti­ses­tä e­lä­mäs­tä? Ta­ka­ki­reä He­len ha­kee y­len­nys­tä, ja An­nie har­ras­taa hä­nel­le luon­tee­no­mais­ta soo­loi­lua. (U)

Y­le Uu­ti­set

22.00 In­vi­sib­le He­roes

Suojeluvaltio O­sa 3/6. Suo­je­lu­val­tio.

E­ri­kois­ryh­mä Köln

Alaston totuus Kau­si 14, 4/25. A­las­ton to­tuus.

22.00 Hil­jai­nen to­dis­ta­ja

Aivan silmien edessä 1/2

22.00 Ur­hei­lu­ruu­tu

22.05 Les Mi­sérab­les - Kur­jat

Les Misérables - Kurjat (16) 6/6. Ar­mei­ja hyök­kää voi­mal­la kan­saa vas­taan. Mo­nen hen­ki on vaa­ras­sa, ei­kä luo­ti tai pis­tin sääs­tä ke­tään.

22.05 4 B­locks - ve­ri­vel­jet

Susi lampaan vaatteissa Kau­si 2, 2/7. Su­si lam­paan vaat­teis­sa.

22.30 Ur­hei­lu­ruu­tu

22.35 Od­da­sat

22.35 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

22.45 Od­da­sat

22.45 Ul­ko­lin­ja: Nais­kau­pan y­ti­mes­sä

Ni­ge­ria on ih­mis­kau­pan mer­kit­tä­vä al­ku­pis­te.

Od­da­sat

22.45 Ul­ko­lin­ja: Nais­kau­pan y­ti­mes­sä

Ni­ge­ria on ih­mis­kau­pan mer­kit­tä­vä al­ku­pis­te. Nuo­ria nai­sia hui­ja­taan vaa­ral­li­sel­le mat­kal­le - u­seim­mat pää­ty­vät p­ros­ti­tuoi­duik­si.

22.55 Per­jan­tai

Ympäristöyliherkkyys Mis­tä on ky­sy­mys, kun ih­mi­nen sai­ras­tuu säh­kös­tä, ke­mi­kaa­leis­ta tai ha­jus­teis­ta?

23.05 P­ris­ma: Muis­ti - tot­ta vai ta­rua?

23.05 Pe­tos

Petos (12)

23.20 Od­da­sat

23.20 Ti­mant­ti­nen keik­ka

VIRTA G Li­ve­la­bis­sa e­lo­kuus­sa 2018 tal­tioi­dul­la kei­kal­la la­val­le nou­see Kuo­pio­lais­läh­töi­nen VIR­TA.

23.35 Puu­tar­han pe­las­ta­jat

Jokaiselle jotakin

San­nik­ka&Uk­ko­la

Od­da­sat

23.55 Puo­li seit­se­män

23.55 Puo­li seit­se­män

Mauri Kunnas

Hil­jai­nen to­dis­ta­ja

Ehdollinen armahdus 2/2

Puo­li seit­se­män

Äitienpäiväetkot.

23.55 Yk­kö­saa­mu

Vieraana presidentti Sauli Niinistö. Kir­si Hei­kel haas­tat­te­lee.
0

00.20 Puo­li seit­se­män

Tuukka Kotti

Puo­li seit­se­män