Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 30.4. ti 1.5. ke 2.5. to 3.5. pe 4.5. la 5.5. su 6.5.

05.55 Tais­to - muo­vis­ta ja rak­kau­des­ta (x3)

MOT

05.55 Vin­ta­ge-val­ta­kun­ta

Kan­dit

6

06.25 Y­len aa­mu-tv

06.25 Y­len aa­mu-tv

07.00 Äi­tim­me p­rin­ses­sa Dia­na

07.15 Puu­tar­han pe­las­ta­jat

Luon­to­ret­kel­lä

07.50 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.05 Luon­to­het­ki: Maa, ta­run­hoh­toi­nen p­la­neet­ta

08.05 Ve­net­sian vii­mei­set kaup­piaat

A­va­ra luon­to: Ih­meel­li­nen Tas­ma­nia

Tas­ma­nia on saa­ri, jo­ka pur­suaa mi­tä ou­doim­pia ja ih­meel­li­sim­piä vil­lie­läi­miä.

08.30 Puo­li seit­se­män

08.55 Ta­ri­noi­ta met­säs­tä

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Va­pun aa­mun viet­to Ul­lan­lin­nan­mäel­tä

09.05 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Flinkkilä & Tastula

09.30 Puo­li seit­se­män

Jukka Rasila

09.30 Tais­to - muo­vis­ta ja rak­kau­des­ta (x3)

Ankkuriosuus Minimiitti Rautarouva

Puo­li seit­se­män

09.50 Y­le Uu­ti­set

10.00 Sy­dä­men a­sial­la

Lintu kämmenellä Talvisia tarinoita

Y­le Uu­ti­set

Sy­dä­men a­sial­la

Odotusta Murhenäytelmä

Y­le Uu­ti­set

It­se a­sias­sa kuul­tu­na

Esko Valtaoja P­ro­fes­so­ri Es­ko Val­tao­ja on tun­net­tu tie­teen po­pu­la­ri­soi­ja, jo­ka ei us­ko maail­man­lop­puun.

10.05 Sy­dä­men a­sial­la

Toivomuslähde

10.05 Yk­kö­saa­mu

10.45 Min­ne jät­teet me­ne­vät?

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

10.45 Ta­ri­noi­ta met­säs­tä

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Per­jan­tai-dok­ka­ri

Vai­hees­sa

10.55 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

10.55 Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

11.00 Pi­sa­ra

11.00 Y­le Uu­ti­set

Ju­ma­lai­nen va­lo

Leonardo da Vilhu.

11.00 Y­le Uu­ti­set

11.05 Ju­ma­lan­pal­ve­lus

Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

11.05 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Y­le Uu­ti­set Viik­ko vii­tot­tu­na

11.10 Y­le Uu­ti­set Hä­me

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

11.10 Y­le Uu­ti­set Hä­me

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Kan­san lii­ke

Katoaako hyötyliikunta? 4/10. Len­kil­lä voi kaa­tua, mut­ta is­tu­mal­la läh­tee hen­ki.

11.20 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.20 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.25 Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.25 Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.35 Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

11.35 Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

11.45 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

11.45 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

11.50 Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

11.50 Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

12

12.00 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

12.00 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

P­ris­ma: Muis­ti - tot­ta vai ta­rua?

Oh­jel­mas­sa pu­reu­du­taan laa­ja-a­lai­ses­ti muis­tin toi­min­taan.

12.05 Tais­to - muo­vis­ta ja rak­kau­des­ta (x3)

Ankkuriosuus Minimiitti Rautarouva

Y­le Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12.05 Y­le Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12.15 Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.15 Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.25 P­re­si­dent­ti

Likaista vettä

Od­da­sat

P­re­si­dent­ti

Kansakunnan etu Itsenäisyyspäivä

Od­da­sat

12.35 P­re­si­dent­ti

Järistyspiste

12.35 P­re­si­dent­ti

Helsinki Summit

12.45 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

Nicholas Collon johtaa Radion sinfoniaorkesteria

12.55 Tie­sit­kö?

13.05 Mel­kein tot­ta

13.15 Per­heen mus­ta lam­mas

(1941) O: Jorma Nortimo.

Poi­ka­ni pää­kon­su­li

(1940) (Suo­mi 1940, 100'). O: Il­ma­ri Un­ho.

13.15 Muuan sul­has­mies

(1956) O: Hannu Leminen.

Täy­so­su­ma

(1941) O: Hannu Leminen. N: An­sa I­ko­nen, A­ku Kor­ho­nen, Sii­ri An­ger­kos­ki, Tu­ro Kart­to.

13.30 Syn­ti­puk­ki

(1935)

13.30 Syö­tä­vät sä­ve­let

Eu­roop­pa kuo­huu

Brexit 1/3. Pää­mi­nis­te­ri Da­vid Ca­me­ro­nin kon­ser­va­tii­vi­puo­lue pai­nos­ti B­ri­tan­nian EU-kan­sa­nää­nes­tyk­seen, jos­ta seu­raa B­re­xit.

13.45 Tais­to - muo­vis­ta ja rak­kau­des­ta (x4)

Missä Papuli? Huuto syvyydestä Vääränlaista kemiaa Miniterapiaa

14.30 Kan­dit

You can do it!

San­nik­ka&Uk­ko­la

Sannikka & Ukkola

14.45 Min­ne jät­teet me­ne­vät?

14.45 Min­ne jät­teet me­ne­vät?

14.55 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

15

15.00 Y­le Uu­ti­set

15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

Tais­to - muo­vis­ta ja rak­kau­des­ta (x3)

Taisto Molokista Missä Papuli? Huuto syvyydestä

Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

Pi­sa­ra

Per­jan­tai

E­pä­kor­rek­ti a­jan­koh­tai­soh­jel­ma Per­jan­tai pis­tää miet­ti­mään.

15.10 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

15.10 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

Vic­to­ria (x2)

Kude ja loimi Isän synnit

15.35 Ar­kis­to­ku­via: Ben­sii­ni - lii­ken­teem­me e­lin­nes­te

15.45 A-s­tu­dio viit­to­ma­kie­lel­lä

A-studio viittomakielelle tulkattuna

15.45 Kan­dit: Sä saat sen ai­kaan

15.50 P­ris­ma: Mik­si syön lii­kaa?

15.50 T­he Col­lec­tion - muo­ti­ta­lon sa­lai­suus

Ihannekuva 1/8. I­han­ne­ku­va.

16.00 Ar­to Ny­berg

A-s­tu­dio

16.00 A-s­tu­dio: Talk

A-Talk

16.15 MOT

16.40 Y­le Od­da­sat

Kan­dit: Sä saat sen ai­kaan

Y­le Od­da­sat

Min­ne jät­teet me­ne­vät?

E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa

16.50 No­vos­ti Y­le

16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

17.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

17.05 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

17.05 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

17.10 P­re­si­dent­ti

Likaista vettä Helsinki Summit Kansakunnan etu Itsenäisyyspäivä

Koh­tuut­to­muuk­sia

Ystäviä ja vaikutusvaltaa 1/4: Ys­tä­viä ja vai­ku­tus­val­taa.

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Flinkkilä & Tastula

B­letch­leyn ne­lik­ko

Onko tullattavaa? 2/2 Kau­si 2, 4/4. On­ko tul­lat­ta­vaa?

17.50 I lo­ve muo­vi: Muo­vi vie­ras­la­ji­na

Min­ne jät­teet me­ne­vät?

I lo­ve muo­vi: Muo­vi­suh­dek­rii­si

I lo­ve muo­vi: Muo­vi vie­ras­la­ji­na

I lo­ve muo­vi: Muo­vi­suh­dek­rii­si

17.50 F­lash­back

18

18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00

Y­le Uu­ti­set 18.00

Y­le Uu­ti­set 18.00

Y­le Uu­ti­set 18.00

18.10 I­ki­muis­toi­nen (x2)

18.10 Ur­hei­lu­ruu­tu

18.15 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

18.15 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

St­röm­sö

Kierrättäen ja muovia korvaten St­röm­sö kier­rät­tää van­ho­ja herk­ku­ja.

Luon­to­het­ki: Maa, ta­run­hoh­toi­nen p­la­neet­ta

Mosambikin mangrovemetsät

18.30 Puo­li seit­se­män

Hy­vän­tuu­lis­ta a­siaa, kiin­nos­ta­vat vie­raat, juon­ta­ji­na Su­san­na Lai­ne ja Mik­ko Ke­kä­läi­nen. #puo­li7

Vii­pu­rin hen­ki

Puo­li seit­se­män

Hy­vän­tuu­lis­ta a­siaa, kiin­nos­ta­vat vie­raat, juon­ta­ji­na Su­san­na Lai­ne ja Mik­ko Ke­kä­läi­nen. #puo­li7

18.30 Ta­ri­noi­ta met­säs­tä

Kesälinnut

18.45 Poh­jo­lan luon­to

Kosteikkoalueita

Ar­to Ny­berg

18.55 Min­ne jät­teet me­ne­vät?

19.00 Ve­net­sian vii­mei­set kaup­piaat

1900-lu­vun tait­teen Ve­net­sias­sa e­räs tyh­jäs­tä a­loit­ta­nut su­ku on­nis­tui ly­hyes­sä a­jas­sa tu­le­maan yh­dek­si ai­kan­sa rik­kaim­mis­ta - vain ro­mah­taak­seen pian nä­ky­mät­tö­miin.

GIRLF­RIENDS

Ystävättäret Uu­si sar­ja 1/6. Kay Mel­lo­rin uu­des­sa d­raa­ma­sar­jas­sa ai­ka ja e­lä­män o­ra­van­pyö­rä o­vat vie­raan­nut­ta­neet toi­sis­taan nyt jo vart­tu­neet lap­suu­de­nys­tä­vät.

P­ris­ma: Muis­ti - tot­ta vai ta­rua?

Oh­jel­mas­sa pu­reu­du­taan laa­ja-a­lai­ses­ti muis­tin toi­min­taan.

Eu­roop­pa kuo­huu

Brexit 1/3. Pää­mi­nis­te­ri Da­vid Ca­me­ro­nin kon­ser­va­tii­vi­puo­lue pai­nos­ti B­ri­tan­nian EU-kan­sa­nää­nes­tyk­seen, jos­ta seu­raa B­re­xit.

Ha­ke­kaa kä­ti­lö!

Hakekaa kätilö! (7) Kau­si 8, 4/8. Äi­din ja tyt­tä­ren tu­leh­tu­neet vä­lit ai­heut­ta­vat täl­lä ker­taa huol­ta kä­ti­löil­le.

I lo­ve muo­vi: Ko­ko Suo­mi la­jit­te­lee!

Ko­ko maan kat­ta­va I lo­ve muo­vi -kam­pan­ja hui­pen­tuu tou­ko­kuun a­lus­sa suo­raan lä­he­tyk­seen Hel­sin­kiin A­mos Re­xin kul­mal­le. Lauan­tai-il­lan viih­teel­li­nen ja a­sian­tun­te­va suo­ra aut­taa ja in­nos­taa ko­ti­kat­so­mot vii­meis­tään nyt muo­vin la­jit­te­lun al­kuun.

19.30 Su­den het­ki

Antakaa minulle edes tissiä suuhun Kau­si 1, 4/8. An­ta­kaa mi­nul­le e­des tis­siä suu­hun. Ra­mis­ta pal­jas­tuu haa­voit­tu­vam­pi puo­li.

19.50 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

Min­ne jät­teet me­ne­vät?

19.50 F­lash­back

20.00 MOT

Pikavippibisneksen pimeämpi puoli

Vin­ta­ge-val­ta­kun­ta

Vintage-mies on eri mies Kau­si 2, 3/10. Vin­ta­ge-mies on e­ri mies.

Kan­dit

You can do it! Kau­si 5, 1/8. Kia a­loit­taa työt yk­sin vie­raal­la paik­ka­kun­nal­la.

Tais­to - muo­vis­ta ja rak­kau­des­ta (x2)

Vääränlaista kemiaa Miniterapiaa

San­nik­ka&Uk­ko­la

Sannikka & Ukkola

20.20 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa

20.20 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa

20.25 Y­le Uu­ti­set 20.30

Yle Uutiset

Y­le Uu­ti­set 20.30

Yle Uutiset

Y­le Uu­ti­set 20.30

Yle Uutiset

Y­le Uu­ti­set 20.30

Yle Uutiset

20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

20.55 Ur­hei­lu­ruu­tu

It­se a­sias­sa kuul­tu­na

Esko Valtaoja P­ro­fes­so­ri Es­ko Val­tao­ja on tun­net­tu tie­teen po­pu­la­ri­soi­ja, jo­ka ei us­ko maail­man­lop­puun.

Ur­hei­lu­ruu­tu

21

21.00 A-s­tu­dio

A-s­tu­dio

21.00 A-s­tu­dio: Talk

A-Talk

Per­jan­tai

E­pä­kor­rek­ti a­jan­koh­tai­soh­jel­ma Per­jan­tai pis­tää miet­ti­mään.

21.00 In­vi­sib­le He­roes

Itsenäisyyspäivä O­sa 3/6. It­se­näi­syys­päi­vä. Ruot­sin suur­lä­het­ti­läs Ha­rald E­dels­tam tais­te­lee nä­ky­väs­ti pa­ko­lais­ten puo­les­ta.

21.15 Mel­kein tot­ta

Raha Kau­si 1, 4/8 Ra­ha. Teat­te­riin suun­nit­teil­la o­le­va suur­mu­si­kaa­li saa hen­ki­lö­kun­nan tuoh­tu­maan.

21.30 Per­jan­tai

21.40 I lo­ve muo­vi: Muo­vi­suh­dek­rii­si

21.40 I lo­ve muo­vi: Muo­vi vie­ras­la­ji­na

21.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Y­le Uu­ti­set

21.50 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

21.50 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

Ur­hei­lu­ruu­tu

21.55 In­vi­sib­le He­roes

Hautajaiset O­sa 2/6. Hau­ta­jai­set. Ta­pa­ni ja Ly­sa B­rot­he­ruk­sen ko­tiin tu­lee y­hä li­sää po­liit­ti­sia pa­ko­lai­sia, mut­ta Ul­ko­mis­te­riö vaa­tii py­sy­mään puo­lueet­to­ma­na.

E­ri­kois­ryh­mä Köln

Ennakkoluuloja Kau­si 14, 3/24. En­nak­ko­luu­lo­ja. Köl­ni­läis­po­lii­sin e­ri­kois­ryh­mäl­lä on uu­si po­mo ja uu­det ku­jeet.

Les Mi­sérab­les - Kur­jat

Les Misérables - Kurjat (16) 5/6. Pa­rii­sis­sa kuo­huu, köy­hä­lis­tö on ka­pi­na­mie­lel­lä ja nuo­ret i­dea­lis­ti­set o­pis­ke­li­jat u­hoa­vat nou­se­van­sa bar­ri­ka­deil­le hei­dän kans­saan.

Ul­ko­lin­ja: Pu­ti­nin ja pat­riar­kan liit­to

Ve­nä­jän kir­kon pat­riark­ka Ki­ril­lin ja V­la­di­mir Pu­tin vä­lit o­vat lä­hei­set. He joh­ta­vat maa­ta koh­ti kon­ser­va­tii­vis­ta im­pe­riu­mia.

Hil­jai­nen to­dis­ta­ja

Ehdollinen armahdus 2/2 Kau­si 19. Eh­dol­li­nen ar­mah­dus 2/2. Nik­ki ja Jack ryh­ty­vät tut­ki­maan 15 vuot­ta van­haa ri­kos­jut­tua.

Y­li­ko­mi­sa­rio Banks

Ylikomisario Banks (16) Kau­si 5, 1/3. Met­säs­tä löy­tyy ruu­mis, pai­kas­ta jos­sa yk­si nuo­ri te­ki hil­jat­tain it­se­mur­han. Nyt se on nuor­ten suo­si­ma muis­to­paik­ka. Bank­sis­sa he­rää vah­va tun­ne mur­han taus­tois­ta, mut­ta on­ko hän täl­lä ker­taa vää­räs­sä? (U)

Y­le Uu­ti­set

22.05 Ur­hei­lu­ruu­tu

22.10 4 B­locks - ve­ri­vel­jet

Liekeissä Uu­sia jak­so­ja. Kau­si 2, 1/7. Lie­keis­sä. On ku­lu­nut vuo­si Ber­lii­nin Neu­köll­nis­sä, ja Ab­bas vi­ruu van­ki­las­sa.

22.45 Od­da­sat

Od­da­sat

22.55 Per­jan­tai

Kuka saa nauraa ja mille? Lop­pu­vat­ko koo­mi­koil­ta vit­sit, jos ke­tään ei saa e­nää lou­ka­ta?

San­nik­ka&Uk­ko­la

Sannikka & Ukkola

Od­da­sat

22.55 Ul­ko­lin­ja: Pu­ti­nin ja pat­riar­kan liit­to

Ve­nä­jän kir­kon pat­riark­ka Ki­ril­lin ja V­la­di­mir Pu­tin vä­lit o­vat lä­hei­set. He joh­ta­vat maa­ta koh­ti kon­ser­va­tii­vis­ta im­pe­riu­mia.

23.05 P­ris­ma: Diag­noo­si­na s­pi­na bi­fi­da

23.05 Hil­jai­nen to­dis­ta­ja

Ehdollinen armahdus 1/2

Pe­tos

Petos (12)

23.25 Vir­tuaa­li­nen va­paus

23.25 Ti­mant­ti­nen keik­ka

Jonna Tervomaa - Tilassa

23.40 Puu­tar­han pe­las­ta­jat

Koti jatkuu pihalle asti

23.55 Puo­li seit­se­män

23.55 Puo­li seit­se­män

23.55 Yk­kö­saa­mu

0

00.05 So­tu­ri

Välienselvittely

Puo­li seit­se­män

00.55 Puo­li seit­se­män