Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 9.4. ti 10.4. ke 11.4. to 12.4. pe 13.4. la 14.4. su 15.4.

05.55 Yk­si­näi­nen kes­kel­lä e­lä­mää

MOT

Luon­to­het­ki: Maa, ta­run­hoh­toi­nen p­la­neet­ta

Vin­ta­ge-val­ta­kun­ta

A­kuut­ti

6

06.20 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

06.25 Y­len aa­mu-tv

07.10 Rak­kau­des­ta puu­tar­haan

07.20 Luon­to­ret­kel­lä

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.05 Rä­jäh­dys Wall St­ree­til­lä

A­va­ra luon­to: E­läin­vau­vat

Vesistöjen pienokaiset 2/3. Ve­sis­tö­jen pie­no­kai­set.

08.55 Ta­ri­noi­ta met­säs­tä

9

09.00 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv 9.08 En­tei­lee­kö vil­kas en­nak­koää­nes­tys ää­nes­tysp­ro­sen­tin nou­sua?

Y­le Uu­ti­set

09.05 F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Miten lapsuuden varjot tavoittavat aikuisena? Mi­ten lap­suu­den var­jot ta­voit­ta­vat ai­kui­se­na?

09.30 Puo­li seit­se­män

Mmiisas Mari Rantasila Karita Tykkä Emma Kimiläinen Johannes Brotherus

09.55 Y­le Uu­ti­set

10.00 Sy­dä­men a­sial­la

Kevätsiivousta Nummien peto Noitavaino Omat koirat purevat Vuorovesi vaihtuu

Y­le Uu­ti­set

P­ris­ma: Tut­ki­mus­koh­tee­na re­hel­li­syys

Pys­tyy­kö ih­mi­nen o­le­maan täy­sin re­hel­li­nen ja on­ko re­hel­li­syys ai­na hy­vä a­sia?

10.05 Yk­kö­saa­mu

Vieraana arkkipiispa Tapio Luoma. Sa­ka­ri Kil­pe­lä haas­tat­te­lee.

10.45 F­lash­back

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Per­jan­tai

Tie­sit­kö?

10.55 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

11.00 Pi­sa­ra

11.00 Y­le Uu­ti­set

11.05 Ju­ma­lan­pal­ve­lus

Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

Y­le Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Viik­ko vii­tot­tu­na

11.10 Y­le Uu­ti­set Hä­me

Od­da­sat

Kan­san lii­ke

Tulevaisuus alkaa tänään!

11.20 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Pie­ni suu­ri maail­ma

11.30 Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

E­dus­kun­ta­vaa­lit 2019: Nuor­ten vaa­li­kes­kus­te­lu

Mi­tä Suo­mi voi teh­dä il­mas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mi­sek­si? En­tä pi­täi­si­kö vii­me vaa­li­kau­sil­la teh­dyt sääs­töt kou­lu­tuk­seen pe­rua?

11.35 Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

11.45 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

11.50 Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12

12.00 Pa­ni­koin­tia kes­ki-iän kyn­nyk­sel­lä

Mielenrauhaa vai paniikki päällä?

Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.00 Docs­top: Team W­hack - kaik­ki on hak­ke­roi­ta­vis­sa

12.10 Y­le Od­da­sat

12.15 Od­da­sat

12.15 Docs­top: Su­kel­ta­ja

Mik­ko Paa­si o­li pe­las­ta­mas­sa t­hai­maa­lai­sia nuo­ria luo­las­ta.

12.30 Et­si­vä­pa­ri S­ha­kes­pea­re & Hat­ha­way

Kirottu käsi

Et­si­vä­pa­ri S­ha­kes­pea­re & Hat­ha­way

Henkien kertomaa Ratkaiseva todistaja Etsiväpari Shakespeare & Hathaway (12) Tyhjästä tyhjä tulee

12.45 Mel­kein tot­ta

13.00 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

Hannu Lintu johtaa R­SO e­sit­tää Vil­le Raa­sa­kan uu­den teok­sen se­kä C­lau­de De­bus­syn La mer.

13.10 O­lin nah­juk­sen vai­mo

(1961)

Poh­jo­lan luon­to

Tans­si y­li hau­to­jen

(1950) (Suo­mi 1950, 98'). O: Toi­vo Särk­kä.

On­nen-Pek­ka

(1948) (Suo­mi 1948, 77'). O: Ed­vin Lai­ne.

13.10 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Ta­kai­sin va­loon

D­ra­ma­ti­soi­tu do­ku­ment­tie­lo­ku­va suo­ma­lais­nai­ses­ta, jo­ka jou­tuu va­pau­den­riis­ton koh­teek­si ja käy lä­pi us­ko­mat­to­man tais­te­lun py­syäk­seen hen­gis­sä, sel­viy­tyäk­seen tur­vaan ja säi­lyt­tääk­seen ih­mi­syy­ten­sä.

13.20 Vih­doin­kin hääyö

13.30 Vaa­li­kau­den päät­tä­jäi­set

14.00 Vic­to­ria

Kapinallinen 8/8. Ka­pi­nal­li­nen. Vic­to­rian ras­kaus e­te­nee.

14.30 Tu­los­sa: O­lin nah­juk­sen vai­mo

14.30 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

14.30 San­nik­ka&Uk­ko­la

Vaalien etkot

14.35 I­ki­muis­toi­nen

14.35 Min­ne jät­teet me­ne­vät?

14.40 Tu­los­sa: I­ha­na seik­kai­lu

I­ki­muis­toi­nen

14.40 E­dus­kun­ta­vaa­lit 2019

E­dus­kun­ta­vaa­lit 2019: Suu­ri vaa­li­kes­kus­te­lu vii­tot­tu­na

Het­kiä his­to­rias­sa (x2)

14.50 Min­ne jät­teet me­ne­vät?

14.50 Min­ne jät­teet me­ne­vät?

14.55 I lo­ve muo­vi: Muo­vi­suh­dek­rii­si

14.55 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

15

15.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

Y­le Uu­ti­set

15.00 Pi­sa­ra

Y­le Uu­ti­set

15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

15.05 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

A­kuut­ti

Ympäristöahdistus on totta

15.10 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

E­dus­kun­ta­vaa­lit 2019

Työ viitottuna

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

15.10 St­röm­sö

Ladataan akut rennosti brunssilla

15.35 Ma­te­ma­tii­kan tai­kaa

15.45 No­vos­ti Y­le

15.50 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

F­lash­back

15.55 Ar­to Ny­berg

A-s­tu­dio

Mikä saa sinut äänestämään?

15.55 Jää­kie­kon Nor­dic cup

Jääkiekon Nordic-turnaus, Tanska - Suomi, 1. erä

T­he Mus­ke­teers

Vihollisen kynsissä Kau­si 3, 9/10. Vi­hol­li­sen kyn­sis­sä.

16.05 Y­le Vaa­li­soh­va

Remix

16.35 Y­le Uu­ti­set

16.40 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

16.40 Jää­kie­kon Nor­dic cup

Jääkiekon Nordic-turnaus, Tanska - Suomi, 2. erä

16.45 Y­le Od­da­sat

16.45 Nä­ky­mät­tö­mät san­ka­rit

16.50 No­vos­ti Y­le

16.50 No­vos­ti Y­le

16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.05 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

17.05 Kan­dit: Sä saat sen ai­kaan

17.10 Et­si­vä­pa­ri S­ha­kes­pea­re & Hat­ha­way

Henkien kertomaa Ratkaiseva todistaja Etsiväpari Shakespeare & Hathaway (12) Tyhjästä tyhjä tulee Muistikatkos

17.10 B­letch­leyn ne­lik­ko

Verta käsissä 1/2 Kau­si 2, 1/4. Ver­ta kä­sis­sä 1/2. B­letch­leyn ys­tä­vys­ten kol­le­ga on pu­las­sa.

17.20 Y­le Uu­ti­set 18.00

17.30 Jää­kie­kon Nor­dic cup

Jääkiekon Nordic-turnaus, Tanska - Suomi, 3. erä Jää­kie­kon Nor­dic cu­pin ot­te­lu Tans­ka - Suo­mi, kol­mas e­rä.

17.50 Min­ne jät­teet me­ne­vät?

F­lash­back

Min­ne jät­teet me­ne­vät?

F­lash­back

17.50 I lo­ve muo­vi: Muo­vi­suh­dek­rii­si

18

18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00

18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00

18.10 Ur­hei­lu­ruu­tu

18.15 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

18.15 Su­den het­ki

Avioerot on tehty taivaassa Kau­si 1, 1/8. A­vioe­rot on teh­ty tai­vaas­sa. He­tan mies Jan­ne ka­toaa ros­kia vie­des­sään.

18.25 Puo­li seit­se­män

Mari Rantasila Karita Tykkä Emma Kimiläinen Johannes Brotherus Dome Karukoski

E­läin­ten ys­tä­vät

Rullalautaileva koira

18.45 A­va­ra luon­to: E­läin­vau­vat

Vesistöjen pienokaiset 2/3. Ve­sis­tö­jen pie­no­kai­set.

19.00 Rä­jäh­dys Wall St­ree­til­lä

Syys­kuus­sa 1920 Wall St­ree­til­lä vie­tet­tiin ta­val­lis­ta lou­nas­tun­tia, kun dy­na­mii­til­la täy­tet­ty he­vos­kär­ry rä­jäh­ti pan­kin e­des­sä vie­den mu­ka­naan 38 ih­mis­hen­keä.

Mrs Wil­son

Mrs Wilson (12) Uu­si sar­ja 1/3. Lä­hes us­ko­ma­ton to­si­ta­ri­na mie­hes­tä, jos­ta kuo­le­man jäl­keen pal­jas­tuu sa­lai­suus toi­sen­sa pe­rään.

P­ris­ma: Tut­ki­mus­koh­tee­na re­hel­li­syys

Pys­tyy­kö ih­mi­nen o­le­maan täy­sin re­hel­li­nen ja on­ko re­hel­li­syys ai­na hy­vä a­sia?

Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Ta­kai­sin va­loon

D­ra­ma­ti­soi­tu do­ku­ment­tie­lo­ku­va suo­ma­lais­nai­ses­ta, jo­ka jou­tuu va­pau­den­riis­ton koh­teek­si ja käy lä­pi us­ko­mat­to­man tais­te­lun py­syäk­seen hen­gis­sä, sel­viy­tyäk­seen tur­vaan ja säi­lyt­tääk­seen ih­mi­syy­ten­sä.

Ha­ke­kaa kä­ti­lö!

Hakekaa kätilö! (7) Kau­si 8, 1/8. Non­na­tus Hou­seen saa­puu kak­si uut­ta nun­naa. Va­le­rie aut­taa hä­däs­sä o­le­vaa nuor­ta nais­ta.

19.00 Ar­to Ny­berg

Suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä haas­ta­tel­ta­vi­na en­ti­nen F1-kul­jet­ta­ja Mi­ka Sa­lo ja kir­jan kir­joit­ta­nut muu­sik­ko Ast­rid S­wan.

19.30 Ta­ri­noi­ta met­säs­tä

E­dus­kun­ta­vaa­lit 2019

Eduskuntavaalit 2019 - tulosilta

19.40 Ve­ra S­tan­ho­pe tut­kii

Tekojärven rannalla 2/2 Kau­si 8. Te­ko­jär­ven ran­nal­la 2/2. Tut­kin­nas­sa il­me­nee, et­tä jo­ku on käyt­tä­nyt c­hat­ti­pals­to­ja hy­väk­seen joh­taak­seen tiet­ty­jä ih­mi­siä har­haan.

19.50 Min­ne jät­teet me­ne­vät?

Nä­ky­mät­tö­mät san­ka­rit

Min­ne jät­teet me­ne­vät?

19.50 I lo­ve muo­vi: Muo­vi vie­ras­la­ji­na

20.00 MOT

Näin pankit kaatoivat pörssiyhtiön

Vin­ta­ge-val­ta­kun­ta

Valtakunnassa arkikin on juhlaa

A­kuut­ti

Ympäristöahdistus on totta

20.00 San­nik­ka&Uk­ko­la

Vaalien etkot On­ko vaa­lien al­la kes­kus­tel­tu ta­sa­pai­noi­ses­ti tär­keis­tä a­siois­ta?

20.20 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa

20.25 Y­le Uu­ti­set 20.30

Yle Uutiset

Y­le Uu­ti­set 20.30

Yle Uutiset

20.40 Ur­hei­lu­ruu­tu

20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

E­dus­kun­ta­vaa­lit 2019

Eduskuntavaalit 2019 - tulosilta
21

21.00 A-s­tu­dio

Mikä saa sinut äänestämään? Mil­lä ää­nes­tä­jän voit­taa puo­lel­leen vii­mei­sel­lä vaa­li­vii­kol­la?

E­dus­kun­ta­vaa­lit 2019

Eduskuntavaalit 2019: Työ Työ. Mi­ten en­tis­tä suu­rem­pi o­sa suo­ma­lai­sis­ta saa­daan töi­hin? Mil­lai­sia kep­pe­jä ja pork­ka­noi­ta tar­vi­taan työn mur­rok­sen kes­kel­lä?

Y­le Vaa­li­soh­va

Remix Mis­tä Y­le Vaa­li­soh­vil­la kes­kus­tel­tiin? Suo­ma­lai­set kut­sui­vat e­dus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­ta ko­tei­hin­sa pu­hu­maan po­li­tiik­kaa.

E­dus­kun­ta­vaa­lit 2019

Eduskuntavaalit 2019: Suuri vaalikeskustelu Yh­dek­sän e­dus­kun­ta­puo­lueen pu­heen­joh­ta­jaa koh­taa vii­meis­tä ker­taa en­nen vaa­le­ja suo­ras­sa, suu­res­sa vaa­li­kes­kus­te­lus­sa. Mi­kä puo­luei­ta e­rot­taa, mis­tä syn­tyy so­pu? Ai­hei­na mm. työl­li­syys, maa­han­muut­to ja kou­lu­tus.

E­dus­kun­ta­vaa­lit 2019: Nuor­ten vaa­li­kes­kus­te­lu

Mi­tä Suo­mi voi teh­dä il­mas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mi­sek­si? En­tä pi­täi­si­kö vii­me vaa­li­kau­sil­la teh­dyt sääs­töt kou­lu­tuk­seen pe­rua? Po­liit­tis­ten nuo­ri­so­jär­jes­tö­jen pu­heen­joh­ta­jat kes­kus­te­le­vat vaa­lien polt­ta­vis­ta ky­sy­myk­sis­tä en­nen h-het­keä.

21.15 Mel­kein tot­ta

Valta Kau­si 1, 1/8 Val­ta.

21.40 Nä­ky­mät­tö­mät san­ka­rit

21.40 Pir­jo

21.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

21.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

21.45 Y­le Uu­ti­set

21.50 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

21.50 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

21.50 Ur­hei­lu­ruu­tu

21.55 Be­to­niyö

Be­to­ni­vii­da­kon sy­dä­mes­sä, ke­säi­se­nä yö­nä, Si­mo seu­raa i­hai­le­maan­sa i­so­vel­jeä tä­män vii­mei­se­nä il­ta­na en­nen van­ki­laa. Ar­ves­ta kas­vaa pel­ko, pel­ko muut­tuu vä­ki­val­lak­si. Pir­jo Hon­ka­sa­lon e­lo­ku­va Pirk­ko Sai­sion ro­maa­nis­ta. Mv. (U)

21.55 Les Mi­sérab­les - Kur­jat

Les Misérables - Kurjat (16) 2/6. E­pä­toi­voi­nen Fan­ti­ne on yk­sin maail­mas­sa pie­nen tyt­tä­ren­sä Co­set­ten kans­sa.

21.55 Min­kä taak­seen jät­tää

Minkä taakseen jättää (12) Uu­sia jak­so­ja. Kau­si 3, 1/3. Ri­ko­sy­li­ko­mi­sa­rio Cas­sie S­tuart ja ko­mi­sa­rio Sun­ny K­han saa­vat uu­den ki­mu­ran­tin ju­tun tut­kit­ta­vak­si. M1-moot­to­ri­tien ra­ken­nus­töis­sä kais­to­jen vä­lil­tä ma­ta­las­ta hau­das­ta löy­tyy ruu­mis.

22.30 Ur­hei­lu­ruu­tu

22.30 Ur­hei­lu­ruu­tu

22.35 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

22.35 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

22.45 Suo­mi­LO­VE

SuomiLOVE Suo­ra pää­tös­kon­sert­ti! Mu­ka­na Sun­ri­se A­ve­nue, E­las­ti­nen, Ju­ha Ta­pio, I­da Paul & Kal­le Lind­roth, Ga­sel­lit, Sa­mae Kos­ki­nen + lu­kui­sia yl­lä­ty­se­siin­ty­jiä! Kei­hin a­ree­nan va­lot kään­ty­vät­kään yl­lä­tys­ten koh­dal­la?

22.45 Hil­jai­nen to­dis­ta­ja

Pitkä pakomatka 1/2 Kau­si 19. Pit­kä pa­ko­mat­ka 1/2. Fun­da­men­ta­lis­tis­ta is­la­mia rau­ha­no­mai­sin kei­noin vas­tus­ta­nut mies on mur­hat­tu Lon­toos­sa.

23.00 Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

23.10 San­nik­ka&Uk­ko­la

Kannattaako iän, sukupuolen tai etnisen taustan perusteella äänestää?

Ul­ko­lin­ja: U­hat­tu Eu­roop­pa

23.25 Ti­mant­ti­nen keik­ka

Laura Sippola Lau­la­ja, lau­lun­te­ki­jä Lau­ra Sip­po­la e­siin­tyy Ti­mant­ti­sel­la kei­kal­la Tu­ki-bän­din­sä kans­sa.

23.35 Od­da­sat

23.35 Od­da­sat

23.45 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Ar­vet mi­nus­sa

23.45 Puo­li seit­se­män

Emma Kimiläinen

23.55 Pe­tos

Petos (12)
0

Od­da­sat

00.25 Hil­jai­nen to­dis­ta­ja

Lankeemuksen jälkeen 2/2

00.45 Puo­li seit­se­män

Mari Rantasila

Od­da­sat

00.55 Per­jan­tai

Miksi kerjääminen häiritsee?

00.55 Puo­li seit­se­män

00.55 Yk­kö­saa­mu

Vieraana arkkipiispa Tapio Luoma. Sa­ka­ri Kil­pe­lä haas­tat­te­lee.

01.20 So­tu­ri

Kuulustelu 4/6. Kuu­lus­te­lu.

01.40 Puo­li seit­se­män

Karita Tykkä

02.10 Puo­li seit­se­män