Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
6.4. 7.4. 8.4. 9.4. 10.4. 11.4. 12.4.
05.45 Luontoretkellä
05.55 Muisti
05.55 MOT
05.55 Vin­ta­ge-valtakunta
6
06.25 Ylen aamu
07.00 Huu­tokauppakesä
7/8.
07.20 Elä­mää me­ren armoilla
07.30 Akuutti
08.00 Yle Uutiset
08.05 Pap­pi. Punk­ka­ri. Anarkisti.
08.05 Historia: Green Book, mat­kaoppaan tarina
08.05 Avara luonto: Luon­to avaruudesta
08.32 Puo­li seitsemän
08.56 Pie­ni suuri maailma
08.56 Exp­loring Earth
9
09.00 Yle Uutiset
09.05 Sy­dämen asialla
09.05 Tih­vinän ihmeet
09.05 Flink­ki­lä & Tastula
09.30 Puo­li seitsemän
09.55 Yle Uutiset
09.50 Poh­jolan luonto
09.55 Yle Uutiset
10.00 Sy­dämen asialla
10.00 Sy­dämen asialla
ti: Vaarallinen liiketoimi
ke: Perijätär karkuteillä
to: Tuomion päivä Tuo­mion päivä...
10.00 Ju­malanpalvelus
10.00 Yle Uutiset
10.00 Ju­malanpalvelus
Studiokirkko Tiellä Jerusalemiin - pääsiäisen musiikkijumalanpalvelus
10.05 Prisma: Evo­luution ihmeet
10.48 Näin Norjassa
10.44 Puo­li seitsemän
10.50 Alueuutiset
11.00 Pisara
11.00 Nor­jan ku­nin­gas­per­heen vuosi 2019
11.00 Yk­si kau­pun­ki - yksi tarina
11.05 Ju­malanpalvelus
11.10 Ruot­sin ku­nin­gas­per­heen vuosi 2019
11.50 Se­niori työssä
12
12.05 Muisti
12.14 Oddasat
12.14 Oddasat
12.11 Syö­tä­vät sävelet
12.10 Vin­ta­ge-valtakunta
12.20 Näin Norjassa
12.20 Isä Brown ja hä­nen laumansa
12.19 Näin Norjassa
12.20 RSO Mu­siikkitalossa
Pekka Kuusisto & Nicholas Collon
12.35 Mur­doc­hin murhamysteerit
12.30 Isä Brown ja hä­nen laumansa
12.30 Isä Brown ja hä­nen laumansa
12.40 Si­li­con Valley, Baby
13.06 Pisara
13.14 Yh­teis­vastuukeräys
13.10 Ko­tim. Elokuva: Suomisen perhe
. O: T. J. Särk­kä. N: Yr­jö Tuo­mi­nen, El­sa Tu­ra­kai­nen, Mai­re Su­van­to, Sirk­ka Si­pi­lä, Las­se Pöys­ti, Eine Laine.
1941
13.15 Nor­jaa ris­tiin rastiin
13.15 Vii­su­päi­vä­kir­jat - fa­nit kertovat
13.20 Pisara
13.20 Pisara
13.25 Ko­tim. Elokuva: Vir­ta­set ja Lahtiset
Virtaset ja Lahtiset (S)
(Suomi 1959, 93')
13.25 Ko­tim. Elokuva: Per­heen musta lammas
O: Jorma Nortimo. N: Sirk­ka Si­pi­lä, Ei­no Kai­pai­nen, Joel Rin­ne, Jor­ma Nortimo...
1941
13.25 Ko­tim. Elokuva: Suo­mi­sen Ollin tempaus
. O: Orvo Saarikivi. N: L. Pöys­ti, M. Su­van­to, K. Hart­ti, H. Hy­tönen, Y...
1942
13.25 Ko­tim. Elokuva: Suo­mi­sen taiteilijat
O: Orvo Saarikivi.
1943
13.26 Pie­ni suuri maailma
13.30 Pisara
13.35 Ko­tim. Elokuva: Suo­mi­sen Olli rakastuu
. O: Orvo Saarikivi. N: Las­se Pöys­ti, Mai­re Su­van­to, An­sa Iko­nen, Re­gi­na Hei­no­nen, El­sa Turakainen...
1944
13.40 Ko­tim. Elokuva: Suo­mi­sen Ol­li yllättää
. O: Orvo Saarikivi.
1945
14.53 Yh­teis­vastuukeräys
14.53 Tulossa...
15
15.00 Ylen eri­kois­lä­he­tys ko­ro­naviruksesta
15.00 Fran­cis­cus ja mi­nä - ju­ma­lan köyhän tarina
15.00 Luon­to­het­ki: Tan­sa­nian kan­sallispuistot
15.05 Elämäni Biisi
Elämän polku ja rakkauden tunturi
15.25 Exp­loring Earth
15.30 Ylen aamu
15.30 Näin Norjassa
15.30 Ylen aamu
15.30 Akuutti
15.40 A-stu­dio viit­tomakielellä
15.55 Arto Nyberg
Vieraina Oona Airola, Hanna Rosti ja Jussi Rainio
15.55 A-studio
16.00 A-studio
15.50 Poldark
Poldark (12)
16.00 Kandit
16.10 MOT
16.10 A-studio
A-Talk
16.05 Dra­ken et­sivätoimisto
Haamuja Haamuja...
16.40 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
16.45 Yle Oddasat
16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.06 Yle Uu­ti­set Alueeltasi
17.07 Pe­las­ta pörriäinen
17.06 Vii­su­päi­vä­kir­jat - fa­nit kertovat
17.10 Isä Brown ja hä­nen laumansa
ma: Taivaallinen kuoro
ti: Mehiläiskuningatar
ke: Oikeuden portaat Oi­keu­den portaat...
to: Viisas narri Vii­sas narri...
pe: Varkaiden mestari Var­kai­den mestari...
17.10 Flink­ki­lä & Tastula
Lap­suu­den tra­ge­dia te­ki pik­ku-Ai­mos­ta per­heen haus­kuuttajan...
17.10 Mur­hia ja kantrimusiikkia
17.55 Flashback
17.55 Kandit
17.56 Vii­su­päi­vä­kir­jat - fa­nit kertovat
17.54 Yh­teis­vastuukeräys
17.56 Kandit
18
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.05 Ha­ke­kaa kätilö!
Purkutuomio Purkutuomio...
18.21 Yle Uu­ti­set Alueeltasi
18.15 Strömsö
18.15 Luon­to­het­ki: Tan­sa­nian kan­sallispuistot
18.30 Puo­li seitsemän
18.40 Puo­li seitsemän
18.45 Avara luonto: Luon­to avaruudesta
18.45 Arto Nyberg
19.00 Historia: Es­pan­jan­tau­ti, tap­pava pandemia
19.00 Bau­haus - uusi aika
Weimarinkauden loppu 6/6...
19.00 Prisma: Evo­luution ihmeet
2/2...
19.00 Si­li­con Valley, Baby
18.57 Her­cu­le Poi­rot: Vii­si pientä possua
(Five Little Pigs/Iso-Britannia)
19.36 Pe­las­ta pörriäinen
19.30 Kriminalisti
Pikkuveli Pikkuveli...
19.49 Elo­ku­via ikuistamassa
19.45 Poh­jolan luonto
19.40 Raas­ta­va tunnustus
En kommentoi 4/6. En kommentoi...
19.55 Pe­las­ta pörriäinen
19.55 Tiesitkö?
20.00 MOT
20.00 Vin­ta­ge-valtakunta
20.00 Akuutti
20.00 Tais­to - muo­vis­ta ja rakkaudesta
20.29 Yle Uutiset 20.30
20.29 Yle Uutiset 20.30
20.30 Yle Uutiset 20.30
20.45 Urheiluruutu
20.55 Urheiluruutu
20.50 It­se asiassa kuultuna
Isä Ambrosius
20.50 Luottomies
20.50 Karppi
Meelika Meelika...
21
21.00 A-studio
21.00 A-studio
21.00 Urheiluruutu
21.00 Maail­ma liekeissä
Tuskien taival 5/7. Tus­kien tai­val. Bel­gia on me­ne­tet­ty natseille...
21.05 A-studio
21.30 Per­jantai-dokkari
21.35 DNA
Mies Tranumista Mies Tranumista...
21.49 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.40 Syntinen
22.00 Karppi
Tähtien kuiskailua Täh­tien kuiskailua...
22.00 Eri­kois­ryhmä Köln
Neljä ystävää ja kuolema
22.00 Out­lan­der - Matkantekijä
22.01 Ulkolinja: Ku­ka pel­kää Huaweita?
22.00 Elämäni Biisi
Elämän polku ja rakkauden tunturi
22.25 Elämäni Biisi
Kyyneleitä ja ratkaiseva rytmi
22.15 Fran­cis­cus ja mi­nä - ju­ma­lan köyhän tarina
Onko vähemmän sittenkin enemmän?
22.45 Oddasat
22.45 Ikimuistoinen
22.50 Prisma: Evo­luution ihmeet
22.50 Perjantai
Korona, näkymätön vihollinen
22.56 Oddasat
22.55 Oddasat
23.01 Ita­lia ko­ro­na­vi­ruk­sen kourissa
23.00 Vastavirtaan
Hukkuva mies 1/2 Huk­ku­va mies 1/2...
23.10 Rau­ha maan päälle
Rauha maan päälle (12)
23.10 Ko­tim. Elokuva: Muukalainen
Poika elää äitinsä kanssa syrjäisellä maatilalla.
23.10 Ulkolinja: Ku­ka pel­kää Huaweita?
23.30 Maail­ma liekeissä
23.30 Puo­li seitsemän
23.45 Puo­li seitsemän
00.06 Puo­li seitsemän
23.55 Ju­malanpalvelus
Pää­siäi­syön aa­mu­pal­ve­lus ja li­tur­gia Us­pens­kin ka­ted­raa­lis­sa Hel­singissä...
0
00.30 Puo­li seitsemän