Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
16.3. 17.3. 18.3. 19.3. 20.3. 21.3. 22.3.
04.00 Uutisikkuna
05.55 Näin se vain on
05.55 MOT: Pe­rus­suo­ma­lai­nen Kiina-ilmiö
05.55 Ve­den valtakunta
05.55 Vin­ta­ge-valtakunta
05.55 Akuut­ti: Hyp­noo­si - avain toipumiseen
6
06.25 Ylen aamu
07.00 Huu­tokauppakesä
4/8.
07.00 Elä­mää me­ren armoilla
08.00 Yle Uutiset
08.05 Historia: Ot­so­ni­ker­ros­ta paikkaamassa
08.05 Avara luonto: Ih­meel­li­nen Australia
9
09.01 Yle Uutiset
09.05 Ylen aamu
Muuttaako koronaviruskriisi ihmisten arvoja pysyvästi? 9...
09.05 Flink­ki­lä & Tastula
Inkerinmaalta Auschwitziin ja Siperiaan - Lauri Randla ja Lea Pakkanen ja suvun vaietut tarinat
09.30 Puo­li seitsemän
09.55 Yle Uutiset
10.00 Sy­dämen asialla
ma: Palveluita tarjotaan.
ti: Roskakuski.
ke: Uusi alku.
to: Vanhassa vara parempi.
pe: Millerin tarina.
10.04 Ykkösaamu
Sanna Marin
10.00 Ju­malanpalvelus
Riemulaulut - Gospelkirkko Lahden Ristinkirkossa.
10.45 Per­jantai-dokkari
10.50 Alueuutiset
10.54 Yh­teis­vastuukeräys
10.55 Pisara
11.00 Do­ku­menttiprojekti: Olen jossain
11.00 Alueuutiset
11.00 Muisti
11.30 Vin­ta­ge-valtakunta
12
12.00 Muis­ti: Vii­mei­set kär­rymustalaiset
12.00 Vii­meinen lounas
12.14 Oddasat
12.24 Oddasat
12.30 Mur­doc­hin murhamysteerit
12.40 RSO Mu­siikkitalossa
Beethovenin sinfonia nro 7
12.51 Sanakirja
12.55 Muisti
13.15 Ko­tim. Elokuva: Ryh­my ja Romppainen
. O: Risto Orko.
13.15 Ko­tim. Elokuva: Jees ja Just
. O: Risto Orko. N: Rei­no Val­ka­ma, Oi­va Luh­ta­la, Kirs­ti Hur­me, Vil­le Sal­mi­nen, Kul­ler­vo Kalske...
1943
13.15 Ko­tim. Elokuva: Jees, olym­pia­lai­set, sanoi Ryhmy
. O: Ilmari Unho.
1952
13.15 Ko­tim. Elokuva: To­ti­nen torvensoittaja
. O: Orvo Saarikivi.
13.15 Ko­tim. Elokuva: Toivelauluja
(Suomi 1961)..
13.30 Pisara
13.25 Noin viikon studio
13.35 Prisma: Rak­kau­den anatomia
13.49 Ih­me esi­nei­tä Suomesta
13.55 Elämäni Biisi
14.30 Iki­muis­toi­nen: Ta­pio Rautavaara
14.28 Tiesitkö?
14.35 Iki­muis­toi­nen: Sii­ri Angerkoski
14.35 Ve­den valtakunta
14.40 Marja Sannikka
14.45 Vuosirenkaita
14.45 So­me deep sto­ry: SDS: Näl­kä ajaa leipäjonoon
15
15.00 Ylen aamun parhaat
15.00 Ylen aamun parhaat
15.00 A-studio
15.00 Ylen aamun parhaat
15.05 Luon­to­ret­kel­lä: Fal­ke­tind pelasti minut
15.10 Perjantai
15.40 A-stu­dio viit­to­ma­kie­lel­le tulkattuna
15.40 Yle uu­ti­set Selkosuomeksi
15.35 Akuutti
15.45 Yle Oddasat
15.50 Novosti Yle
15.50 Poldark
Poldark (12)
15.55 Arto Nyberg
15.55 A-studio
15.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
16.00 Edus­kun­nan kyselytunti
16.00 A-Talk
16.05 Dra­ken et­sivätoimisto
Hiljaiset sisaret Hil­jai­set sisaret...
16.10 MOT: Pe­rus­suo­ma­lai­nen Kiina-ilmiö
16.40 Yle uu­ti­set Selkosuomeksi
16.40 Yle uu­ti­set Selkosuomeksi
16.45 Yle Oddasat
16.45 Yle Oddasat
16.50 Novosti Yle
16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
16.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.00 Yle Uutiset
17.06 Yle Uu­ti­set alueeltasi
17.10 Mur­doc­hin murhamysteerit
ma: Huikentelevainen isä.
ti: Murdoch ja kirottu luola.
ke: Postimerkkeilijän kohtalo.
to: Paheellinen Toronto.
pe: Viimeinen esirippu.
17.10 Flink­ki­lä & Tastula
Inkerinmaalta Auschwitziin ja Siperiaan - Lauri Randla ja Lea Pakkanen ja suvun vaietut tarinat
17.10 Isä Brown ja hä­nen laumansa
17.56 Noin viikon studio
18
18.00 Yle Uutiset
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.21 Yle Uu­ti­set alueeltasi
18.15 Strömsö
18.15 Luon­to­het­ki: Tan­sa­nian kan­sallispuistot
18.30 Puo­li seitsemän
18.39 Ta­ri­noi­ta järviltä
18.45 Avara luonto: Ih­meel­li­nen Australia
Meri 2/3. Meri...
18.45 Arto Nyberg
19.00 Historia: Ot­so­ni­ker­ros­ta paikkaamassa
19.00 Bau­haus - uusi aika
Maaliskuun uhrit.
19.00 Prisma: Rak­kau­den anatomia
19.00 Do­ku­menttiprojekti: Vii­meinen lounas
19.00 Ha­ke­kaa kätilö!
Epidemia.
19.30 Poh­jolan luonto
19.45 Poh­jolan luonto
19.40 Raas­ta­va tunnustus
Katoaminen Uu­si sar­ja. 1/6. Katoaminen...
19.45 Jäl­jet päät­ty­vät Berliiniin
20.00 MOT: Pe­rus­suo­ma­lai­nen Kiina-ilmiö
20.00 Vin­ta­ge-valtakunta
20.00 Akuut­ti: Hyp­noo­si - avain toipumiseen
20.00 Noin Viikon Studio
20.00 Marja Sannikka
20.30 Yle Uutiset
20.29 Yle Uutiset 20.30
Yle Uutiset
20.29 Yle Uutiset 20.30
20.55 Urheiluruutu
20.50 Urheiluruutu
21
21.00 A-studio
21.00 A-studio
21.05 A-studio
21.05 A-Talk
21.05 Perjantai
21.01 Urheiluruutu
21.01 Paratiisi
Menneisyyden paino Men­nei­syy­den paino...
21.11 Maail­ma liekeissä
Varsova rauniona 2/7. Var­so­va rau­nio­na. Har­ry pa­laa ko­tiin muut­tu­nee­na miehenä...
21.30 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Ari, sän­ky ja velkakierre
21.49 Urheiluruutu
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.50 Hei­kol­la jäällä
Heikolla jäällä (16) 7/8...
22.00 Paratiisi
Ke­sän lap­set. Hilk­ka kidnapataan...
22.00 Eri­kois­ryhmä Köln
Huikea hiuskiehkura.
22.00 Out­lan­der - Matkantekijä
22.00 Ulkolinja: USA: n sy­vä kahtiajako
1/2. Yh­dys­val­lois­sa po­li­tii­kas­ta on tul­lut kat­ke­raa ja myr­kyl­lis­tä - kan­san kah­tia­ja­ko on syvä...
22.00 Syntinen
Uusia jaksoja. On­nettomuus...
22.10 Vastavirtaan
Maan tapa 2/2 Maan tapa 2/2...
22.35 Karppi
Ruhjeita Ruhjeita...
22.50 Oddasat
22.45 Oddasat
22.50 Oddasat
23.00 Perjantai
22.55 Oddasat
23.05 Prisma: Koi­ra ja ihminen
23.10 Marja Sannikka
23.05 Elämäni Biisi
Olet selityksen velkaa!
23.25 Ulkolinja: USA: n sy­vä kahtiajako
1/2.
23.40 Maail­ma liekeissä
23.40 Puo­li seitsemän
23.50 Puo­li seitsemän
00.00 Puo­li seitsemän
23.55 Oddasat
23.50 Syrjäinen maa
Syrjäinen maa (16)
0
00.10 Uutisikkuna
00.10 Hei­kol­la jäällä
00.30 Uutisikkuna
00.40 Puo­li seitsemän
00.55 Puo­li seitsemän
01.10 Uutisikkuna
01.25 Uutisikkuna
01.20 Ykkösaamu
3