Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.3. ti 5.3. ke 6.3. to 7.3. pe 8.3. la 9.3. su 10.3.

05.55 Merk­kien sa­lat

MOT

Luon­to­het­ki: Maa, ta­run­hoh­toi­nen p­la­neet­ta

Vin­ta­ge-val­ta­kun­ta

A­kuut­ti

6

06.20 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

06.25 Y­len aa­mu-tv

07.10 Rak­kau­des­ta puu­tar­haan

Ka­toa­va Poh­jo­la

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.05 B­ri­tan­nian van­hin mies

10 000 vuot­ta van­ha 'C­hed­dar Man' on van­hin B­ri­tan­nias­ta löy­det­ty ko­ko­nai­nen ih­mis­fos­sii­li.

A­va­ra luon­to: Vil­li poh­jo­la

Metsä 1/3. Met­sä. Sy­väl­lä met­sän kät­köis­sä ke­vät­tä on il­mas­sa, kun kar­hu­poi­kue he­rää tal­viu­nil­ta.

08.55 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Vieraana kirjailija, teatteriohjaaja Juha Hurme

09.30 Puo­li seit­se­män

Oona Airola Jarkko Niemi Ylermi Rajamaa Kaija Saariaho

09.55 Y­le Uu­ti­set

10.00 Sy­dä­men a­sial­la

Vähän uutta, vanhaa ja lainattua... Pommit pannaan Ulkopuolisia Äidinrakkautta Tienhaarassa

Y­le Uu­ti­set

Ju­ma­lan­pal­ve­lus

Tuhkakeskiviikko Ka­to­li­sen kir­kon mes­su. Py­hän Ma­rian kirk­ko Hel­sin­ki.

10.05 Yk­kö­saa­mu

Vieraana arkkiatri Risto Pelkonen. Pir­jo Au­vi­nen haas­tat­te­lee.

10.45 Näin Nor­jas­sa

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Per­jan­tai-dok­ka­ri

10.55 Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

11.00 Pi­sa­ra

11.00 Y­le Uu­ti­set

11.05 Vai­hei­kas vuo­si 1967

Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Y­le Uu­ti­set Viik­ko vii­tot­tu­na

11.10 Y­le Uu­ti­set Hä­me

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Ha­ke­kaa kä­ti­lö!

Kau­si 6, 5/8. Uu­si hoi­ta­ja saa­puuu Non­na­tus Hou­seen. Lä­him­mäi­sen a­pua tar­vit­se­va nuo­ri mies su­lat­taa F­re­din ja Vio­le­tin sy­dä­met.

11.20 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.25 Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.35 Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

11.45 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

11.50 Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

12

12.00 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

12.05 An­tiik­ki­kak­sin­tais­te­lu

Od­da­sat

Y­le Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12.15 Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Lap­pi

Suo­mi­LO­VE

SuomiLOVE LO­VE­band jär­jes­tää ys­tä­vyy­den kun­niak­si jou­lu­miel­tä kes­kel­le ke­sää.

12.25 Mur­doc­hin mur­ha­mys­tee­rit

Menneisyyden varjot

Mur­doc­hin mur­ha­mys­tee­rit

Murdoch ja huomaamaton mies Isiemme synnit Hetki murhaan Murhan käsikirja

Od­da­sat

12.45 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

Solistina pianisti Johannes Piirto

13.15 Ant­reas ja syn­ti­nen Jo­lan­da

(1941) (Suo­mi 1941, 93'). O: Va­len­tin Vaa­la.

Roi­ni­lan ta­los­sa

(1935) O:Erkki Karu. N: Rau­ni Luo­ma,Toi­vo Pa­lo­mur­to, Lai­la Rih­te.

Ta­pah­tui kau­ka­na

(1950) O: Edvin Laine.

Kuu on vaa­ral­li­nen

(1961)

13.15 Kah­den pol­ven t­ref­fit

13.20 He­del­mä­tön puu

O: Hannu Leminen.

13.20 Lin­tu­kal­liol­la

Jo­ka vuo­si me­ri­lin­nut saa­pu­vat Hor­nøyan saa­rel­le jat­ka­maan su­kua.

Vai­hees­sa

13.30 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti

Olen jossain E­lä­mä il­man lä­hi­muis­tia ei o­le help­poa.

14.05 P­ris­ma: Ih­mis­ke­hon ih­meet

Hengissä säilymisen keinot 2/3. Hen­gis­sä säi­ly­mi­sen kei­not.

14.30 Tu­los­sa: Kuu on vaa­ral­li­nen

14.30 San­nik­ka&Uk­ko­la

Sannikka & Ukkola

14.35 Nor­ja­lai­sia ta­ri­noi­ta

14.35 Nor­ja­lai­sia ta­ri­noi­ta

15

15.00 Y­le Uu­ti­set

15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

Pi­sa­ra

Per­jan­tai

Miksi hengenvaara viehättää? Mik­si hen­gen­vaa­ra vie­hät­tää?

15.10 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

A-s­tu­dio

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

A­kuut­ti

Tosielämän selviytyjät

15.40 A-s­tu­dio viit­to­ma­kie­lel­lä

A-studio viittomakielelle tulkattuna

Y­le Od­da­sat

15.40 Se­nio­ri työs­sä

Pa­la­nen

15.50 A-s­tu­dio

15.50 No­vos­ti Y­le

15.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

15.55 Vic­to­ria

Kohtaaminen Brockett Hallissa 3/8. Koh­taa­mi­nen B­roc­kett Hal­lis­sa.

T­he Mus­ke­teers

Valekuningas Kau­si 3, 5/10. Va­le­ku­nin­gas.

16.00 Ar­to Ny­berg

16.00 E­dus­kun­nan ky­se­ly­tun­ti

A-s­tu­dio: Talk

A-Talk

16.15 Suo­mi on met­sä­läi­nen

MOT

16.40 Y­le Od­da­sat

16.40 Y­le Od­da­sat

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

16.50 No­vos­ti Y­le

16.50 No­vos­ti Y­le

16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

17.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

17.05 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

17.10 Mur­doc­hin mur­ha­mys­tee­rit

Murdoch ja huomaamaton mies Isiemme synnit Hetki murhaan Murhan käsikirja Ennen sarastusta 1/2

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Vieraana kirjailija, teatteriohjaaja Juha Hurme Kir­jai­li­ja, teat­te­rioh­jaa­ja Ju­ha Hur­me Maa­rit Tas­tu­lan vie­raa­na.

T­he Hal­cyon

Kau­si 1, 7/8. Ho­tel­lin hen­ki­lö­kun­ta y­rit­tää jat­kaa nor­maa­lia e­lä­mää ras­kaas­ta me­ne­tyk­ses­tä huo­li­mat­ta.

17.50 UMK19

Maa­na­lai­nen e­lä­mä

17.50 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

18

18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00

Y­le Uu­ti­set 18.00

18.10 Ur­hei­lu­ruu­tu

18.15 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

St­röm­sö

Muistamisen maailmanmestarin muistikikat

Luon­to­het­ki: Maa, ta­run­hoh­toi­nen p­la­neet­ta

Jälkeläisistä huolehtiminen 4/13. Jäl­ke­läi­sis­tä huo­leh­ti­mi­nen.

18.30 Puo­li seit­se­män

Jarkko Niemi Ylermi Rajamaa Kaija Saariaho

18.45 A­va­ra luon­to: Vil­li poh­jo­la

Metsä 1/3. Met­sä. Sy­väl­lä met­sän kät­köis­sä ke­vät­tä on il­mas­sa, kun kar­hu­poi­kue he­rää tal­viu­nil­ta.

Ar­to Ny­berg

Suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä vie­te­tään oh­jel­man 15-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vää.

19.00 B­ri­tan­nian van­hin mies

10 000 vuot­ta van­ha 'C­hed­dar Man' on van­hin B­ri­tan­nias­ta löy­det­ty ko­ko­nai­nen ih­mis­fos­sii­li.

E­ro­ja ja a­vioe­ro­ja

Eroja ja avioeroja (7) 2/6. Han­nah jou­tuu kiu­sal­li­seen ti­lan­tee­seen. De­foen tyt­tä­ret koh­taa­vat i­sän­sä, jo­ka hyl­käi­si per­heen­sä 30 vuot­ta sit­ten.

P­ris­ma: Ih­mis­ke­hon ih­meet

Hengissä säilymisen keinot 2/3. Hen­gis­sä säi­ly­mi­sen kei­not. Ke­hom­me pys­tyy rea­goi­maan är­syk­kei­siin mo­nin ta­voin - juu­ri se pi­tää mei­dät hen­gis­sä.

Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti

Olen jossain E­lä­mä il­man lä­hi­muis­tia ei o­le help­poa. Toi­mit­ta­ja Tuu­la Ra­ja­vaa­ra on tal­tioi­nut e­lä­mää muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­van äi­tin­sä kans­sa.

Val­koi­sia val­hei­ta

Harmiton huuliveikko Kau­si 2, 4/6. Har­mi­ton huu­li­veik­ko. T­ruk­ki­kus­ki Wen­dy on kaik­kien tyk­kää­mä ren­to tyyp­pi, syn­ty­nyt vit­si suus­sa.

19.30 Vai­hees­sa

19.40 Ve­ra S­tan­ho­pe tut­kii

Mustaa jäätä 1/2 Kau­si 8. Mus­taa jää­tä 1/2. Mo­to­ris­tin hau­ta­jai­sis­ta pois­tu­nut nai­nen a­je­taan u­los tiel­tä, ja hän louk­kaan­tuu hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti.

Jäl­jet päät­ty­vät Ber­lii­niin

Jumalan tuomio Kau­si 6, 12/12. Ju­ma­lan tuo­mio. Ra­dek jou­tuu it­se myrs­kyn­sil­mään, kun hä­nen vai­mon­sa ka­toaa ko­toa per­he­rii­dan päät­teek­si vies­tiä jät­tä­mät­tä.

19.50 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa

UMK19

Tie­sit­kö?

20.00 MOT

Nordea ja Kremlin pyykkärit

Vin­ta­ge-val­ta­kun­ta

Suuri löytöretki... omaan kellariin?

A­kuut­ti

Tosielämän selviytyjät

Merk­kien sa­lat

Parta kasvaa pahoillekin 6/8. Kar­vo­jen voi­ma.

San­nik­ka&Uk­ko­la

Sannikka & Ukkola

20.25 Y­le Uu­ti­set 20.30

Yle Uutiset

20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

21

21.00 A-s­tu­dio

Miksi rahanpesu onnistuu Suomessa?

A-s­tu­dio

Lasten saalistajat

A-s­tu­dio

Mies ahdistuu parhaassa iässään. Mi­hin tyy­ty­väi­syys ka­toaa kol­men­kym­pin jäl­keen? Juon­ta­ja­na Heik­ki A­li-Hok­ka.

A-s­tu­dio: Talk

A-Talk Polt­to­moot­to­riau­tot pois tiel­tä? Au­toi­lun tu­le­vai­suu­des­ta pu­hu­mas­sa kan­sa­ne­dus­ta­jat Em­ma Ka­ri (vihr.

Per­jan­tai

Miksi hengenvaara viehättää? Mik­si hen­gen­vaa­ra vie­hät­tää?

21.00 M/S Ro­man­tic

Koirien yö 3/4. Sink­ku­mie­het saa­vat t­ref­fit ai­kai­sek­si, mut­ta toi­nen hä­viää kaik­ki ra­han­sa lai­van ca­si­noon. Kan­nel­la ha­vai­taan e­läin. Jo­ka ei o­le koi­ra, ei­kä kis­sa. Mut­ta i­so.

21.15 Per­jan­tai

Omillaan Saa­na ja De­nis o­tet­tiin huos­taan lap­si­na.

21.15 Suo­mi­LO­VE

SuomiLOVE LO­VE­band jär­jes­tää ys­tä­vyy­den kun­niak­si jou­lu­miel­tä kes­kel­le ke­sää. Li­säk­si lau­lu­lah­jo­ja ja­ka­vat mm. Kas­mir, Ant­ti Ke­to­nen ja Töö­lön Ket­te­rä se­kä Yö, jon­ka e­si­tys jäi yh­tyeen vii­mei­sek­si tv-tal­tioin­nik­si.

21.25 Suo­mi on met­sä­läi­nen

Tulevaisuus Tu­le­vai­suus.

21.45 Y­le Uu­ti­set

21.50 Ur­hei­lu­ruu­tu

21.55 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

22.00 Ur­hei­lu­ruu­tu

22.05 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

Suo­mi­LO­VE

SuomiLOVE Yl­lä­tys­duet­to­jen il­ta to­dis­taa et­tä kak­sin on ai­na kau­ni­him­pi.

Out­lan­der - Mat­kan­te­ki­jä

Syvällä sisimmässä Kau­si 4, 10/13. Sy­väl­lä si­sim­mäs­sä.

Ul­ko­lin­ja: Mie­hem­me Kai­ros­sa

Vuonna 2011 Kairossa kuohui. Van­ha val­ta kaa­tui, ja de­mok­ra­tian us­kot­tiin voit­ta­van.

Hil­jai­nen to­dis­ta­ja

Melkein mahdoton tehtävä 2/2 Kau­si 18. Mel­kein mah­do­ton teh­tä­vä 2/2. Jäl­leen uu­si uh­ri löy­tyy kuol­lee­na, ja ta­pauk­sel­la on yh­teys o­li­gark­kiin.

22.05 Y­le Uu­ti­set

22.10 Ur­hei­lu­ruu­tu

22.15 M/S Ro­man­tic

Meidän poikamme merellä 2/4. Su­ku­lais­mie­hen pie­nel­le sis­kon­po­jal­leen lu­paa­ma "Mies­ten Mat­ka" ei pää­se al­kuun­sa, kun mies jää suus­tan­sa kiin­ni lai­van pu­biin.

22.15 Y­le Uu­ti­set

Syn­ti­nen

Kau­si 2, 8/8. Äi­din ja po­jan pa­ko­mat­ka poh­joi­seen päät­tyy huo­nos­ti: yk­si kuol­lut, toi­nen ka­teis­sa - taas.

22.25 Ur­hei­lu­ruu­tu

22.30 Banc­roft

Uu­si sar­ja 1/4. Et­si­väy­li­ko­mi­sa­rio E­li­za­beth Banc­roft on työl­leen o­mis­tau­tu­va ja kol­le­goi­den ar­vos­ta­ma po­lii­si.

23.00 Od­da­sat

23.00 Ul­ko­lin­ja: Mie­hem­me Kai­ros­sa

Vuonna 2011 Kairossa kuohui. Van­ha val­ta kaa­tui, ja de­mok­ra­tian us­kot­tiin voit­ta­van.

23.15 Od­da­sat

Per­jan­tai

Perjantai 100 special

San­nik­ka&Uk­ko­la

Mielenterveyden ongelmat kolhivat myös omaisia

Hil­jai­nen to­dis­ta­ja

Melkein mahdoton tehtävä 1/2

En­ke­li

Min­kä taak­seen jät­tää

Kau­si 2, 1/3. Ruop­paa­jat te­ke­vät T­ha­me­sin si­vu­joen poh­ja­liet­tees­tä kar­mean löy­dön: mat­ka­lauk­ku, jo­ka si­säl­tää hy­vin säi­ly­neet ih­mi­sen jään­teet.

23.30 P­ris­ma: Ih­mis­ke­hon ih­meet

Kasvua koko elämä

23.45 Puo­li seit­se­män

Ylermi Rajamaa Kaija Saariaho

23.55 Yk­kö­saa­mu

Vie­raa­na on pää­mi­nis­te­ri Ju­ha Si­pi­lä, Kesk. Pir­jo Au­vi­nen haas­tat­te­lee.
0

00.15 Puo­li seit­se­män

Puo­li seit­se­män

00.50 Puo­li seit­se­män