Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 31.12. ti 1.1. ke 2.1. to 3.1. pe 4.1. la 5.1. su 6.1.
6

06.25 E­rän­kä­vi­jät

Merillä tuulee

Docs­top: Kamp­pai­li­ja

A­kuut­ti

Lahjaksi elämä

06.50 O­pe­raa­tio A­las­ka

06.55 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv

07.00 It­se a­sias­sa kuul­tu­na

Kari Mäkinen

07.30 Pelt­sin ko­va vuo­si

Kolmas haaste - hiihtovaellus

To­si ta­ri­na

Tosi tarina: Tervanpolttaja

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.05 A­va­ra luon­to: Saa­lis­ta­jat

Kilpa aikaa vastaan Jatkuuko jahti?

08.05 Pa­luu koil­lis­väy­läl­le

A­va­ra luon­to: Lem­be­hin sal­mi

08.55 Af­ri­kan luon­non hel­miä

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 His­to­ria: Viet­na­min so­ta va­lo­ku­vis­sa

Kit­ka­jo­ki

09.05 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Läsnäolon taito ja muuta musiikin magiaa

09.30 To­si ta­ri­na

Aito, timanttimies Usko Toivo Graffitivirkamies

09.56 F­lash­back

09.55 Y­le Uu­ti­set

10.00 Y­le Uu­ti­set

10.00 Her­cu­le Poi­rot

Kokki kadoksissa Rakettien räiskyessä Johnnien seikkailu

Y­le Uu­ti­set

Ju­ma­lan­pal­ve­lus

10.05 Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re

Pattitilanne

Y­le Uu­ti­set

10.05 Yk­kö­saa­mu

10.10 Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re

Itku pitkästä ilosta

10.45 Näin Nor­jas­sa

Se­nio­ri työs­sä

10.50 Näin Nor­jas­sa

10.50 Näin Nor­jas­sa

11.00 Pi­sa­ra

Y­le Uu­ti­set

Met­sän ta­ri­na

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Y­le Uu­ti­set

11.05 Ku­va­kir­jei­tä maail­mal­ta

It­se a­sias­sa kuul­tu­na

Matti Salminen

11.07 Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

11.05 Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Ha­ke­kaa kä­ti­lö!

11.14 E­läi­men ku­va

11.14 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.12 Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

11.19 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.21 Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.28 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

11.26 Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.33 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

11.35 Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

11.42 Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

11.40 Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

11.45 Ki­ven­pyö­rit­tä­jän ky­lä

(1994) Heik­ki Tu­ru­sen ro­maa­niin pe­rus­tu­va e­lo­ku­va yh­des­tä e­lo­kuun päi­väs­tä maa­lais­ky­läs­sä 1970-lu­vul­la.

11.49 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

11.47 Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

11.54 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

11.56 Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12

12.00 Ta­sa­val­lan p­re­si­den­tin uu­den­vuo­den­pu­he

Tasavallan presidentin uudenvuodenpuhe 2019

12.03 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.01 Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12.08 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.05 Docs­top: Kamp­pai­li­ja

12.12 Suo­mi­LO­VE

12.14 Od­da­sat

12.19 Od­da­sat

12.20 Nor­jan e­läi­miä

12.30 Uu­den­vuo­den kon­sert­ti Wie­nis­tä

Pe­rin­tei­nen Wie­nin fil­har­mo­nik­ko­jen kon­sert­ti suo­raan Wie­nis­tä.

D­ra­ken et­si­vä­toi­mis­to

Ovela harhautus Viimeinen tanssi

D­ra­ken et­si­vä­toi­mis­to

Radion pyörteissä

12.35 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

Solistina sellisti Li Wei Qin

Kuuk­ke­li, met­sän e­män­tä

13.00 Ta­run­hoh­toi­nen Vie­na -do­ku­ment­ti

Viena on Karjalan tarunhohtoisin osa.

13.12 J. Kar­ja­lai­nen: Ank­ku­ri­nap­pi

13.15 Täh­ti­su­mua

Tun­ne­tut tai­tei­li­jat e­sit­tä­vät ai­ka­kau­den suo­si­tuim­pia is­kel­miä.

13.15 Toi­ve­lau­lu­ja

La­si­sy­dän

(Suo­mi 1959, 89') La­si­tai­tei­li­ja läh­tee p­sy­kiat­rin suo­si­tuk­ses­ta maa­seu­dul­le ren­tou­tu­maan.

Mi­nä soi­tan si­nul­le il­lal­la

13.35 E­rän­kä­vi­jät

Merillä tuulee

14.00 Tel­ler­vo Koi­vis­to 90 vuot­ta

14.05 P­ris­ma: Sur­man­hyp­py Sa­tur­nuk­seen

14.30 I­ki­muis­toi­nen

Iskelmäklassikot

14.30 I­ki­muis­toi­nen

Nuori rytmi

14.40 Il­lal­li­nen yh­del­le

14.55 Ta­ri­noi­ta met­säs­tä

15

15.00 Y­le Uu­ti­set

15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

Pi­sa­ra

Is­kel­mä­ta­ri­noi­ta

Meidän kesken

15.10 Suo­mi-Fil­min ta­ri­na

Ehdottomasti suomalaisia elokuvia. Valentin Vaala ja tähtiaika. Sotien vuodet. Hienoa ja vähemmän hienoa.

Suo­mi-Fil­min ta­ri­na

Taistelu aikaa vastaan.

A­kuut­ti

Lahjaksi elämä

15.40 E­los­sa 24h

15.45 Pol­dark

16.08 Ar­kis­to­ku­via: Fin­lan­dia-kat­saus 490

16.06 Ar­kis­to­ku­via: Kan­ga­sa­la muis­te­lee

00.00

16.06 Ar­kis­to­ku­via: Ly­hy­te­lo­ku­va syn­tyy

16.05 I­ki­muis­toi­nen

16.10 J. Kar­ja­lai­nen: Ank­ku­ri­nap­pi

16.11 J. Kar­ja­lai­nen: Sin­ce I Laid My Bur­den Down

16.15 Ees­päin, nai­set!

Lakon paikka Kaukaisia vieraita Jännittävä junamatka Vilkas vaalipäivä Joulujuhlista jaloin

16.20 Met­sä­peu­ran pa­luu

16.45 E­los­sa 24h

Y­le Od­da­sat

J. Kar­ja­lai­nen: Sin­ce I Laid My Bur­den Down

16.50 No­vos­ti Y­le

16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.06 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

J. Kar­ja­lai­nen: Sin­ce I Laid My Bur­den Down

Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

E­los­sa 24h

17.10 Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re

Itku pitkästä ilosta

D­ra­ken et­si­vä­toi­mis­to

Ovela harhautus

D­ra­ken et­si­vä­toi­mis­to

Viimeinen tanssi Radion pyörteissä Vapautuspäivä

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Läsnäolon taito ja muuta musiikin magiaa

I­sä B­rown ja hä­nen lau­man­sa

Kausi 5, 14/15. Tulta ylhäältä.

17.53 Suo­mi­LO­VE

17.55 E­los­sa 24h

17.56 E­los­sa 24h

18

18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00

Y­le Uu­ti­set 18.00

Y­le Uu­ti­set 18.00

Y­le Uu­ti­set 18.00

18.09 Ur­hei­lu­ruu­tu

18.10 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

18.15 Suo­mi­LO­VE

18.15 Kek­ko­nen

Tukkipojan kehto - Kekkonen elää!

Rak­kaut­ta vain

Ai lav juu. Se on siinä

18.23 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

18.22 Ar­kis­to­ku­via: P­re­si­dent­ti Ur­ho Kek­ko­nen 60 vuot­ta

18.23 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

18.30 Kek­ko­nen

Suomalainen paradoksi Pelin herra Vaaralliset vuodet Urho I Suuri Unia Kainuusta

18.45 A­va­ra luon­to: Lem­be­hin sal­mi

Jär­ven ta­ri­na

19.00 Tan­go­mark­ki­nat 2016

Juhlakonsertti Ri­ku Nie­mi Orc­hest­ran so­lis­tei­na mm. Ar­ja Ko­ri­se­va, A­ki Sa­mu­li, Su­san­na Heik­ki, Sai­ja Var­jus, Teu­vo Oi­nas, Mar­co Lund­berg, Mar­ko Mau­nuk­se­la ja Kyös­ti Mä­ki­mat­ti­la.

U­nel­mien maa

Aarteen metsästys

P­ris­ma: Sur­man­hyp­py Sa­tur­nuk­seen

J. Kar­ja­lai­nen: Bei­bi ol­laan i­kui­sii

Val­koi­sia val­hei­ta

Vaimoni on kuollut!

19.39 Ta­ri­noi­ta jär­vil­tä

19.46 Suo­mi­LO­VE

19.45 B­letch­leyn ne­lik­ko: San F­ran­cis­co

Verkossa

19.55 E­los­sa 24h

19.55 E­los­sa 24h

20.00 Docs­top: Kamp­pai­li­ja

A­kuut­ti

Lahjaksi elämä

20.00 To­si ta­ri­na

Kirurginen safari

20.00 E­los­sa 24h

Vanhemmiksi liian varhain

20.10 Län­nen-Juk­ka A­me­ri­kas­sa

20.27 E­los­sa 24h

20.26 E­los­sa 24h

20.30 Y­le Uu­ti­set 20.30

Y­le Uu­ti­set 20.30

Y­le Uu­ti­set 20.30

Y­le Uu­ti­set 20.30

Y­le Uu­ti­set 20.30

20.46 Ur­hei­lu­ruu­tu

20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

20.50 Ur­hei­lu­ruu­tu

20.55 Ur­hei­lu­ruu­tu

20.56 E­los­sa 24h

20.55 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

21

21.00 J. Kar­ja­lai­nen: Bei­bi ol­laan i­kui­sii

Yk­sin Ber­lii­nis­sä

(A­lo­ne in Ber­lin, Eng­lan­ti 2016) Hans Fal­la­dan to­si­poh­jai­seen ro­maa­niin pe­rus­tu­va e­lo­ku­va ber­lii­ni­läi­ses­tä pa­ris­kun­nas­ta, jon­ka "hu­kat­tu" e­lä­mä saa uu­den mer­ki­tyk­sen kun he me­ne­tet­tyään poi­kan­sa al­ka­vat le­vit­tää Hit­le­rin-vas­tais­ta p­ro­pa­gan­daa.

21.05 Tel­ler­vo Koi­vis­to 90 vuot­ta

Jac­kie

(U­SA 2016) Na­ta­lie Port­man o­li Os­car-eh­dok­kaa­na roo­lis­taan Jac­que­li­ne Ken­ne­dy­nä, jo­ka p­re­si­den­tin sa­la­mur­han jäl­keen kamp­pail­les­saan su­run­sa kans­sa y­rit­tää huo­leh­tia myös per­heen­sä tu­le­vai­suu­des­ta ja mie­hen­sä hen­ki­sen pe­rin­nön säi­ly­mi­ses­tä.

It­se a­sias­sa kuul­tu­na

Kari Mäkinen

21.05 Ko­ti­kat­so­mo: Tun­te­ma­ton so­ti­las

Petroskoi, Petroskoi

21.15 Is­kel­mä­ta­ri­noi­ta

Meidän kesken

22.01 Out­lan­der - Mat­kan­te­ki­jä

Kaunis Amerikka

22.00 Syn­ti­nen

22.05 Is­kel­mä­ta­ri­noi­ta

Ja se soi ja se soi

22.15 Ba­by­lon Ber­lin

22.40 Ko­ti­kat­so­mo: Tun­te­ma­ton so­ti­las

Komea on alku

22.41 Maa­na­lai­nen e­lä­mä

22.40 Ul­ko­lin­ja: Co­cai­ne Exp­ress

22.45 Y­le Uu­ti­set

22.50 Od­da­sat

23.01 Vuo­si vaih­tuu 2018

23.00 Y­le Uu­ti­set

23.05 Od­da­sat

Ul­ko­lin­ja: Co­cai­ne Exp­ress

Y­le Uu­ti­set

Syr­jäi­nen maa

Kau­si 2, 4/5. Jär­ves­tä on­gi­taan y­lös au­to jon­ka si­säl­lä on tun­nis­ta­ma­ton nai­sen ruu­mis.

23.10 Od­da­sat

23.20 His­to­ria: Ras­pu­tin

23.25 T­he Sa­me S­ky - Is­ku sy­dä­meen

23.35 Yk­kö­saa­mu

23.40 P­ris­ma: At­ten­bo­rough ja me­ri­hir­viö

0

00.02 Mei­dän Ro­mans­si

00.15 Ba­by­lon Ber­lin