Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 24.12. ti 25.12. ke 26.12. to 27.12. pe 28.12. la 29.12. su 30.12.

07.00 A­va­ra luon­to: Jää­kar­hu­per­heen vuo­si

07.15 His­to­ria: Gö­rin­gin met­säs­tys­lin­na

07.20 Var­pu­nen jou­luaa­mu­na

07.30 E­rän­kä­vi­jät

Toskalin Äijä

Docs­top: Soi­to­no­pet­ta­ja

Nor­jan ku­nin­kaan­lin­nan his­to­riaa

07.53 Af­ri­kan luon­non hel­miä

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.05 A­va­ra luon­to: Saa­lis­ta­jat

Menestyksen avain Vuodenaikojen otteessa Piiloleikki Nälkä merellä

A­va­ra luon­to: Saa­lis­ta­jat

Ei piilopaikkaa

Joan­na ja Jen­ni­fer: To­del­la u­pee­ta samp­pan­jaa

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Onnea ei voi omistaa, mutta surulle voi panna suitset

08.54 Af­ri­kan luon­non hel­miä

08.55 An­na lau­lu lah­jak­si

Kieh­to­va maail­ma: Ju­na­mat­ka A­me­rik­kaan

Penn Station - Albany Schenectady - Niagara

Af­ri­kan luon­non hel­miä

08.56 F­lash­back

08.55 Kieh­to­va maail­ma: Ju­na­mat­ka A­me­rik­kaan

Manassas - Jamestown
9

09.00 Kieh­to­va maail­ma: Ju­na­mat­ka A­me­rik­kaan

Brooklyn - Montauk

09.00 Kieh­to­va maail­ma: Ju­na­mat­ka A­me­rik­kaan

Philadelphia - Gettysburg Wilmington - Fort McHenry Washington - Mount Vernon

09.55 Y­le Uu­ti­set

09.55 Y­le Uu­ti­set

10.00 Y­le Uu­ti­set

Ju­ma­lan­pal­ve­lus

Y­le Uu­ti­set

Met­sän sel­viy­ty­jät

10.05 Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re

Lesken lempi

10.05 Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re

Älä mee! Kiinteistökauppoja

Ta­run­hoh­toi­nen Vie­na do­ku­ment­ti

Viena on Karjalan tarunhohtoisin osa.

10.50 An­na lau­lu lah­jak­si

10.50 Näin Nor­jas­sa

10.50 Nor­jan e­läi­miä

10.55 Pi­sa­ra

11.00 Y­le Uu­ti­set

Nuo­ruu­te­ni sa­vo­tat

(1988) Pää­ta­lon ro­maa­nien e­lo­ku­va­ver­sios­sa lii­ku­taan 1930-lu­vun met­sä­töis­sä ja en­si­rak­kau­den huu­mas­sa.

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

11.00 Y­le Uu­ti­set

11.05 E­ku­mee­ni­nen jou­lu 2018

Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re

Törmäyskurssilla

To­si ta­ri­na: Tyt­tö, jo­ka nä­ki jou­lu­pu­kin

11.07 Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

11.05 Y­le Uu­ti­set

11.14 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.10 Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

11.17 Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

11.15 Ha­ke­kaa kä­ti­lö!

11.21 Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.24 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.28 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

11.31 Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.35 Y­le Li­ve

Club for Five: Jouluna Live

11.35 Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

11.38 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

11.42 Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

11.49 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

11.45 Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

11.50 Näin Nor­jas­sa

11.52 Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

11.55 Suo­men Tur­ku ju­lis­taa jou­lu­rau­han

11.56 Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

11.59 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

12

12.00 Au­ro­ra Ni­da­ro­sin tuo­mio­kir­kos­sa

12.03 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.06 Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12.10 Ai­kui­sen nai­sen jou­lu­ka­len­te­ri

12.10 Pie­ni py­hiin­vael­lus

12.13 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.15 F­lash­back

12.20 Jou­lu­kuu­si­var­kaat

(Suomi 2008, 77'). Tuo­tan­to Oy Säih­kyn TV-e­lo­ku­va Jou­lu­kuu­si­var­kaat, ker­too Vei­kos­ta, jon­ka ar­vot jou­tu­vat k­rii­siin hyö­ty-yh­teis­kun­nas­sa.

12.20 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

Barokkia

Vai­hees­sa

12.30 Docs­top: Soi­to­no­pet­ta­ja

12.35 Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re

Pohjanoteeraus

13.00 Paa­vin jou­lu­ter­veh­dys

13.00 Ih­me­maa

13.10 Ei se mi­tään, sa­noi Ee­me­li

(Suomi 1962, 94'). O: Åke Lind­man.

13.15 Pie­ni suu­ri maail­ma

13.20 Tee­ren­pe­liä

(Suomi 1963, 83') O: Aarne Tarkas. N: Pirk­ko Man­no­la, B­ri­ta Koi­vu­nen, E­sa Lauk­ka, Heik­ki Aar­va, Sii­ri An­ger­kos­ki.

13.20 Poh­jo­lan luon­to

13.30 I­sas­kar Ke­tu­rin ih­meel­li­set seik­kai­lut

(Suomi 1960, 80') O: Aarne Tarkas. N: Han­nes Häy­ri­nen, Pirk­ko Man­no­la, Leo Jo­ke­la, Sii­ri An­ger­kos­ki ja Ve­sa En­ne.

13.35 E­rän­kä­vi­jät

Toskalin Äijä

13.40 Hy­vää jou­lua

13.40 Kaks' ta­val­lis­ta Lah­tis­ta

(Suomi 1960, 80') O: Ville Salminen. N: Leif Wa­ger, Tom­mi Rin­ne, Pirk­ko Man­no­la.

14.00 I­lon juh­la

14.00 Ris­to He­lin - kau­neu­den vuo­si­kym­me­net

14.05 P­ris­ma: At­ten­bo­rough ja me­ri­hir­viö

14.45 E­lä­vä ar­kis­to

14.45 Ar­kis­to­ku­via: Fin­lan­dia-kat­saus 472

14.50 An­na lau­lu lah­jak­si

14.54 Tun­te­ma­ton so­ti­las - tu­los­sa

14.55 Ta­ri­noi­ta met­säs­tä

An­na lau­lu lah­jak­si

14.57 E­los­sa 24h

15

15.00 Y­le Uu­ti­set

15.05 Y­le Li­ve

Club for Five: Jouluna Live

S­ven­gaa­va Jou­lu

An­na lau­lu lah­jak­si

Radio Suomen joulukonsertti

Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

Pi­sa­ra

Is­kel­mä­ta­ri­noi­ta

Ja se soi ja se soi

15.10 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti

Pienet taistelijat

Aal­lois­sa on aar­re

Pol­dark

16.05 Ar­to Ny­berg

16.05 I­ki­muis­toi­nen

16.10 Pa­la­nen

Yk­si kau­pun­ki - yk­si ta­ri­na

Suo­mi­LO­VE

16.20 To­si ta­ri­na: Tyt­tö, jo­ka nä­ki jou­lu­pu­kin

16.20 Ees­päin, nai­set!

Takinkääntäjät Kiihkeä kannanotto Matkalla maailmalle Romantiikkaa

16.35 Suo­mi­LO­VE

16.50 No­vos­ti Y­le

16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.07 E­lo­ku­van het­ki: Ih­mi­sen o­sa

J. Kar­ja­lai­nen: Ank­ku­ri­nap­pi

E­lo­ku­van het­ki: Ih­mi­sen o­sa

17.06 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

17.07 J. Kar­ja­lai­nen: Ank­ku­ri­nap­pi

J. Kar­ja­lai­nen: Sin­ce I Laid My Bur­den Down

17.10 Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re

Törmäyskurssilla

Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re

Pohjanoteeraus

Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re

Älä mee! Kiinteistökauppoja Pattitilanne

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Onnea ei voi omistaa, mutta surulle voi panna suitset

I­sä B­rown ja hä­nen lau­man­sa

Kausi 5, 13/15. Tanganjikan viheriöt.

17.54 E­los­sa 24h

17.55 E­los­sa 24h

18

18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00

Y­le Uu­ti­set 18.00

Y­le Uu­ti­set 18.00

18.10 A­va­ra luon­to: Jää­kar­hu­per­heen vuo­si

Joan­na ja Jen­ni­fer: To­del­la u­pee­ta samp­pan­jaa

P­ris­ma: At­ten­bo­rough ja me­ri­hir­viö

18.10 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

18.15 St­röm­sö

Uudenvuoden mocktailit - juhlavat alkoholittomat drinkit

E­rän­kä­vi­jät

Merillä tuulee

18.23 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

18.30 Kek­ko­nen

Kohti seikkailuja

Kek­ko­nen

18.45 Met­sän sel­viy­ty­jät

Met­sän ta­ri­na

18.57 E­los­sa 24h

19.00 An­na lau­lu lah­jak­si

Radio Suomen joulukonsertti

19.00 Seit­se­män­tois­ta

Itsenäisyys

Pik­ku nai­sia

19.05 Suo­mi­LO­VE

19.05 O­la­vi Vir­ta 100 v

Juhlakonsertti Tan­gon k­ruu­naa­mat­to­man ku­nin­kaan tun­ne­tuim­mat lau­lut huip­pu­so­lis­tien e­sit­tä­mi­nä.

19.15 S­ven­gaa­va Jou­lu

19.35 Ta­ri­noi­ta met­säs­tä

19.40 E­los­sa 24h

19.45 B­letch­leyn ne­lik­ko: San F­ran­cis­co

Valvojaiset

19.55 E­los­sa 24h

19.57 E­lo­ku­van het­ki: Ih­mi­sen o­sa

20.00 Pelt­sin ko­va vuo­si

Kolmas haaste - hiihtovaellus

To­si ta­ri­na

Kurkikuiskaaja

20.00 To­si ta­ri­na

Tosi tarina: Tervanpolttaja

20.22 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa

20.30 Y­le Uu­ti­set 20.30

Y­le Uu­ti­set 20.30

Y­le Uu­ti­set 20.30

Y­le Uu­ti­set 20.30

20.45 Ai­kui­sen nai­sen jou­lu­ka­len­te­ri

Docs­top: Soi­to­no­pet­ta­ja

Ur­hei­lu­ruu­tu

20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

20.50 Ur­hei­lu­ruu­tu

20.55 E­los­sa 24h

20.55 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

21

21.00 Liek­sa !

(2007) Kop­pe­lon per­he on vah­va ja his­to­rias­taan yl­peä.

21.00 Aal­lois­sa on aar­re

21.05 Aa­vi­kon ku­nin­ga­tar

E­lo­ku­va tut­ki­mus­mat­kai­li­ja ja ar­keo­lo­gi Gert­ru­de Bel­lin e­lä­mäs­tä 1900-lu­vun a­lun kuo­hu­vas­sa Lä­hi-i­däs­sä.

It­se a­sias­sa kuul­tu­na

Matti Salminen

21.05 Ko­ti­kat­so­mo: Tun­te­ma­ton so­ti­las

Komea on alku

21.15 F­lo­ren­ce

Me­ryl St­reep ja Hugh G­rant to­si­poh­jai­ses­sa e­lo­ku­vas­sa a­me­rik­ka­lai­ses­ta pe­ri­jät­tä­res­tä, jo­ka ha­lu­si luo­da u­ran oop­pe­ra­lau­la­ja­na, va­kuut­tu­nee­na it­se lah­jo­jen­sa suu­ruu­des­ta vaik­ka mui­den mie­les­tä hä­nel­lä o­li ai­van ka­ma­la ää­ni.

21.15 Is­kel­mä­ta­ri­noi­ta

Ja se soi ja se soi

22.00 Pu­ki­ja

(T­he D­res­ser, 2015) Toi­sen maail­man­so­dan ai­ka­na pie­nes­sä eng­lan­ti­lai­ses­sa teat­te­ris­sa kier­tä­vä näyt­te­li­jä­ryh­mä e­sit­tää S­ha­kes­pea­ren Ku­nin­gas Lea­ria.

22.00 Is­kel­mä­ta­ri­noi­ta

Sä olet se oikea

22.05 Syn­ti­nen

6/8. Mason lähestyy J.

22.15 Ba­by­lon Ber­lin

9/16. Toinen tuotantokausi.

22.31 Is­kel­mä­ta­ri­noi­ta

22.35 Jou­luyön mes­su

Paa­vi F­ran­cis­cus toi­mit­taa pe­rin­tei­sen Jou­luyön Py­hän mes­sun Pie­ta­rin­kir­kos­ta Roo­mas­ta.

22.45 Ul­ko­lin­ja: To­tuu­den jäl­kei­nen ai­ka

23.00 Ko­ti­kat­so­mo: Hy­myi­le­vä mies

Ol­li Mä­ki ot­te­li en­sim­mäi­se­nä suo­ma­lai­se­na nyrk­kei­lyn maail­man­mes­ta­ruu­des­ta, ja hä­vi­si.

23.00 Y­le Uu­ti­set

23.01 E­los­sa 24h

23.05 T­he Sa­me S­ky - Is­ku sy­dä­meen

Syr­jäi­nen maa

Kau­si 2, 3/5. Ar­vos­tet­tu la­ki­mies on mur­hat­tu.

23.10 Y­le Uu­ti­set

23.15 Ul­ko­lin­ja: Mal­mö - jen­gien var­jos­sa

23.40 Ba­by­lon Ber­lin

9/16. Toinen tuotantokausi.

0

00.31 P­ris­ma: To­tuus nuk­ku­mi­ses­ta