Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 17.12. ti 18.12. ke 19.12. to 20.12. pe 21.12. la 22.12. su 23.12.

05.55 Pelt­sin ko­va vuo­si

Ensimmäinen haaste - merimelonta

MOT

Totta helvetissä siirtohinta nousee

E­rän­kä­vi­jät

Kuha onnistuu

Ma­rian­ne sai e­lää

A­kuut­ti

Loppuun palaneet
6

06.25 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv

07.00 Kieh­to­va maail­ma: Ju­na­mat­ka A­me­rik­kaan

Wilmington - Fort McHenry

His­to­ria: Py­ra­mi­din sa­lai­suus

Met­sän sel­viy­ty­jät

Y­le Uu­ti­set

08.05 Kieh­to­va maail­ma: Joan­na Lum­ley Ja­pa­nis­sa

Shikoku ja Kyushu

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Exp­lo­ring Earth

E­lo­ku­van het­ki: Ih­mi­sen o­sa

E­los­sa 24h

9

Y­le Uu­ti­set

Kieh­to­va maail­ma: Ju­na­mat­ka A­me­rik­kaan

Manhattan

09.05 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv

09.30 Puo­li seit­se­män

Riitta Kalliorinne

10.00 Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re

Taitolaji Palanen taivasta Lupa leikata? Minkä taakseen jättää... Kahden tulen välissä

Y­le Uu­ti­set

10.05 Yk­kö­saa­mu

It­se a­sias­sa kuul­tu­na

Gustav Hägglund

10.45 Se­nio­ri työs­sä

10.50 Näin Nor­jas­sa

Pi­sa­ra

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Y­le Uu­ti­set

11.05 Ju­ma­lan­pal­ve­lus

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Y­le Uu­ti­set

11.14 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

11.10 Y­le Uu­ti­set Viik­ko vii­tot­tu­na

11.19 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.20 Ha­ke­kaa kä­ti­lö!

11.28 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.33 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

11.49 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

11.50 Ruok­ki - len­tä­vä ping­vii­ni

11.54 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12

12.03 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12.08 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.14 Od­da­sat

12.15 C­har­les Dic­ken­sin ih­me­maa

12.19 Od­da­sat

12.20 Ai­kui­sen nai­sen jou­lu­ka­len­te­ri (x7)

Kuusenhaku Ex-poikaystävät Joulusiivoushulluutta Pilkillä Lahjat ja pukki Kriisi Tähtipölyä

12.30 A­va­ra luon­to: Pie­ni ping­vii­nin­poi­ka­nen

Har­maa­hyl­keen lau­lu

Kar­hun val­ta­kun­ta

Pe­toe­läin­ten pa­ra­tii­si

12.35 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

Debussyn Jeux ja Ravelin Bolero

13.10 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Y­rit­tä­jä

13.20 Nai­nen on valt­tia

(Suo­mi 1944, 97') An­sa I­ko­sen ai­noak­si jää­nyt oh­jaus­työ reip­paas­ta o­pe­ret­ti­lau­la­jat­ta­res­ta.

13.21 No­kea ja kul­taa

(Suomi 1945, 87') O: Edvin Laine. N: An­sa I­ko­nen, E.

13.20 Syö­tä­vät sä­ve­let

13.25 Ran­ta­suon raa­ta­jat

(Suomi 1942, 90'). O: Or­vo Saa­ri­ki­vi.

13.25 Äi­dit­tö­mät

(Suo­mi 1958, 82') Ko­me­dia ha­ja­mie­li­ses­tä p­ro­fes­so­ris­ta ja hä­nen po­jas­taan, jot­ka ei­vät huo­maa per­heen äi­din ka­toa­mis­ta.

13.30 E­rän­kä­vi­jät

Kuha onnistuu

13.35 Oi kal­lis Suo­men­maa

(Suomi 1940, 84') O: Wilho Ilmari. N: An­sa I­ko­nen, Ei­no Kai­pai­nen, Vil­ho Au­vi­nen, Jal­ma­ri Rin­ne.

14.00 P­ris­ma: To­tuus nuk­ku­mi­ses­ta

14.24 E­los­sa 24h

14.30 San­nik­ka&Uk­ko­la

Sannikka & Ukkola

14.49 Ar­kis­to­ku­via: Ben­sii­ni - lii­ken­teem­me e­lin­nes­te

Is­kel­mä­ta­ri­noi­ta

15

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

Pi­sa­ra

Is­kel­mä­ta­ri­noi­ta

Sä olet se oikea

15.10 Y­len aa­mu-tv

Ylen aamu-tv: Tänään otsikoissa

Y­len aa­mu-tv

Ylen aamu-tv: Tänään otsikoissa

Y­len aa­mu-tv

Ylen aamu-tv: Tänään otsikoissa

A­kuut­ti

Loppuun palaneet

15.45 A-s­tu­dio

A-s­tu­dio viit­to­ma­kie­lel­lä

A-studio viittomakielelle tulkattuna

A-s­tu­dio

15.45 Pol­dark

15.50 A-s­tu­dio: Talk

16.00 Ar­to Ny­berg

16.05 Wind­so­rit jou­lu­tun­nel­mis­sa

16.15 Pelt­sin ko­va vuo­si

Toinen haaste - polkujuoksu

MOT

Totta helvetissä siirtohinta nousee

Docs­top: Fo­re!

16.44 Is­kel­mä­ta­ri­noi­ta

Y­le Od­da­sat

No­vos­ti Y­le

Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

No­vos­ti Y­le

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

Tun­te­ma­ton so­ti­las - tu­los­sa

17.05 Y­le Uu­ti­set

17.10 Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re

Palanen taivasta Lupa leikata?

Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re

Minkä taakseen jättää... Kahden tulen välissä Lesken lempi

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

17.15 I­sä B­rown ja hä­nen lau­man­sa

Suora lähetys

E­los­sa 24h

18

18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00

Y­le Uu­ti­set 18.00

Ur­hei­lu­ruu­tu

18.15 St­röm­sö

.

E­rän­kä­vi­jät

Toskalin Äijä

18.23 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

18.30 Puo­li seit­se­män

18.45 Ar­to Ny­berg

19.00 His­to­ria: Py­ra­mi­din sa­lai­suus

Kieh­to­va maail­ma: Joan­na Lum­ley Ja­pa­nis­sa

Shikoku ja Kyushu

P­ris­ma: To­tuus nuk­ku­mi­ses­ta

Seit­se­män­tois­ta

Valta

Pik­ku nai­sia

19.15 Luon­to­het­ki

Orangin tarina

19.28 Per­jan­tai

E­los­sa 24h

19.48 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa

19.45 B­letch­leyn ne­lik­ko: San F­ran­cis­co

Päämaja

Jäl­jet päät­ty­vät Ber­lii­niin

Eloonjäämisvietti

E­los­sa 24h

E­lo­ku­van het­ki: Ih­mi­sen o­sa

E­los­sa 24h

20.00 MOT

Totta helvetissä siirtohinta nousee

Docs­top: Fo­re!

A­kuut­ti

Loppuun palaneet

Pelt­sin ko­va vuo­si

Toinen haaste - polkujuoksu

San­nik­ka&Uk­ko­la

Sannikka & Ukkola

20.30 Y­le Uu­ti­set 20.30

Y­le Uu­ti­set 20.30

Y­le Uu­ti­set 20.30

20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

20.50 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

21

Ai­kui­sen nai­sen jou­lu­ka­len­te­ri

21.07 A-s­tu­dio

Ai­kui­sen nai­sen jou­lu­ka­len­te­ri

Ai­kui­sen nai­sen jou­lu­ka­len­te­ri

Ai­kui­sen nai­sen jou­lu­ka­len­te­ri (x2)

Ai­kui­sen nai­sen jou­lu­ka­len­te­ri

21.11 A-s­tu­dio

A-s­tu­dio: Talk

21.12 Ko­ti­kat­so­mo: Hy­myi­le­vä mies

Ol­li Mä­ki ot­te­li en­sim­mäi­se­nä suo­ma­lai­se­na nyrk­kei­lyn maail­man­mes­ta­ruu­des­ta, ja hä­vi­si.

21.15 It­se a­sias­sa kuul­tu­na

Gustav Hägglund

21.22 Is­kel­mä­ta­ri­noi­ta

Sä olet se oikea

21.35 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Y­rit­tä­jä

Pe­rieng­lan­ti­lai­nen s­kan­daa­li

21.40 Huu­to sy­vyy­des­tä

Kausi 2, osa 10/10.

22.05 Ul­ko­lin­ja: Fa­ce­book-di­lem­ma

22.15 Is­kel­mä­ta­ri­noi­ta

Iskelmäfetissi

22.20 Ba­by­lon Ber­lin

22.35 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

22.40 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

Tun­te­ma­ton so­ti­las - tu­los­sa

Y­le Uu­ti­set

22.45 Syn­ti­nen

22.50 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set

22.55 Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set

23.00 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

23.05 Od­da­sat

Per­jan­tai

Kuka saa jäädä Suomeen?

23.10 San­nik­ka&Uk­ko­la

Sannikka & Ukkola

Y­le Uu­ti­set

23.10 Kol­me vii­sas­ta mies­tä

Kol­me nuo­ruu­de­nys­tä­vää koh­taa sat­tu­mal­ta jou­luaat­to­na H­gis­sä.

23.15 Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

23.20 Ko­ti­kat­so­mo: Tu­len Mor­sian

Ta­ri­na nuo­ren nai­sen in­to­hi­moi­ses­ta rak­kau­des­ta, pe­tok­ses­ta ja so­vi­tuk­ses­ta Ah­ve­nan­maan noi­ta­vai­no­jen syt­tyes­sä 1666. KK: Lee­na Vir­ta­nen, Saa­ra Can­tell.

Y­le Uu­ti­set

23.25 Kuk­ku­lan ku­nin­gas

23.30 Pe­rieng­lan­ti­lai­nen s­kan­daa­li

Od­da­sat

23.40 Puo­li seit­se­män

23.45 Out­lan­der - Mat­kan­te­ki­jä

Myrskyn silmä
0

00.00 P­ris­ma: Läh­teä­kö Mar­siin?

00.25 Ul­ko­lin­ja: Fa­ce­book-di­lem­ma

00.30 Puo­li seit­se­män

00.40 Puo­li seit­se­män

00.50 Vai­mo ta­kai­sin

00.55 Puo­li seit­se­män

01.05 Puo­li seit­se­män

01.20 Ba­by­lon Ber­lin