Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 26.11. ti 27.11. ke 28.11. to 29.11. pe 30.11. la 1.12. su 2.12.

05.55 Met­sien kät­ke­mä

Talvinen Saimaa

MOT

Ihon alla 1: Hengenvaarallinen laitevika

E­rän­kä­vi­jät

Houkutuslintuja

Docs­top: Jat­koa­jal­la

A­kuut­ti

Lihavuus
6

06.25 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv

07.00 Kieh­to­va maail­ma: Ju­na­mat­ka A­me­rik­kaan

Penn Station - Albany

His­to­ria: Eu­roo­pan uu­det tuu­let 1918 - 1939

Petos

F­lash­back

Y­le Uu­ti­set

08.05 Kieh­to­va maail­ma: Si­pe­rian rau­ta­teil­lä

A­va­ra luon­to: Vil­li­nä vart­tu­mi­nen

Af­ri­kan luon­non hel­miä

9

Y­le Uu­ti­set

09.05 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Astrid ja Stina - syöpäkaverit, joita elämä yhdistää

09.30 Puo­li seit­se­män

Pete Parkkonen Vieraana jazz-basisti Kaisa Mäensivu.

Y­le Uu­ti­set

10.00 Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re

Todellinen sankari Totuus paljastuu Lurituksia lemmestä Sukusalaisuus

Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re

Jäähyväiset

Y­le Uu­ti­set

Ju­ma­lan­pal­ve­lus

Hoosianna Matteuskirkosta.

10.05 Yk­kö­saa­mu

Lä­pi­leik­kaus maa­pal­los­ta

10.45 E­läin­ten ys­tä­vät

Se­nio­ri työs­sä

10.50 Näin Nor­jas­sa

Pi­sa­ra

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Y­le Uu­ti­set

11.05 Ju­ma­lan­pal­ve­lus

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Y­le Uu­ti­set Viik­ko vii­tot­tu­na

11.14 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

11.19 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.15 Pa­la­nen

Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.28 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.25 Docs­top: Jat­koa­jal­la

11.33 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

11.49 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

11.54 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

11.55 Ha­ke­kaa kä­ti­lö!

12

12.03 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12.05 An­tiik­ki­kak­sin­tais­te­lu

12.08 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.14 Od­da­sat

12.19 Od­da­sat

12.30 Mur­hia ja kant­ri­mu­siik­kia

Variksenpelätti 1/2

Mur­hia ja kant­ri­mu­siik­kia

Variksenpelätti 2/2 Muina miehinä 1/2 Muina miehinä 2/2

12.35 Mur­hia ja kant­ri­mu­siik­kia

Kuollut kuin kivi 2/2

12.35 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

Idän ihmeitä kamarimusiikkifestivaalilla

12.55 Yk­si kau­pun­ki - yk­si ta­ri­na

13.05 Leh­man B­rot­her­sin si­sä­pii­ri­läi­set

Maail­man­laa­jui­ses­ta pank­kik­rii­sis­tä on ku­lu­nut kym­me­nen vuot­ta.

Met­sän sel­viy­ty­jät

13.15 Vaak­sa vaa­raa

(Suo­mi 1965) Jän­ni­ty­se­lo­ku­va pu­he­lin­lai­tok­sen työn­te­ki­jäs­tä, jo­ka sot­keu­tuu ri­kol­lis­jouk­kion juo­niin.

13.20 Yö­var­ti­ja vain

(Suo­mi 1940, 92') Ker­to­mus i­kään­ty­nees­tä yö­var­ti­jas­ta ja hä­nen kau­niis­ta tyt­tä­res­tään, jo­hon teh­taan­joh­ta­jan poi­ka ra­kas­tuu.

Koh­ta­lo joh­taa mei­tä

Lain mu­kaan

(Suomi, 1956, 72').

13.25 Haa­vis­ton Lee­ni

(Suomi 1948, 91') O: Ville Salminen. N: G­he­di Lönn­berg, Rau­li Tuo­mi, Kul­ler­vo Kals­ke, Leif Wa­ger, Kers­tin Ny­lan­der ja Mir­ja­mi Kuos­ma­nen.

13.35 E­rän­kä­vi­jät

Houkutuslintuja

14.05 P­ris­ma: Mik­si tu­lin hul­luk­si?

14.30 San­nik­ka&Uk­ko­la

Sannikka & Ukkola

14.54 Vuo­si­ren­kai­ta

Met­sän sel­viy­ty­jät

15

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

Pi­sa­ra

Per­jan­tai

Onko eläimillä itseisarvo?

15.10 Y­len aa­mu-tv

Ylen aamu-tv: Tänään otsikoissa

Y­len aa­mu-tv

Ylen aamu-tv: Tänään otsikoissa

Y­len aa­mu-tv

Y­len aa­mu-tv

Ylen aamu-tv: Tänään otsikoissa

A­kuut­ti

Lihavuus

15.30 A-s­tu­dio

Kah­den pol­ven t­ref­fit

15.45 A-s­tu­dio

A-s­tu­dio viit­to­ma­kie­lel­lä

A-studio viittomakielelle tulkattuna

15.45 Pol­dark

15.50 A-s­tu­dio: Talk

15.59 Puo­li seit­se­män

16.00 Ar­to Ny­berg

16.00 E­dus­kun­nan ky­se­ly­tun­ti

16.05 Hy­vät kat­so­jat

16.15 Met­sien kät­ke­mä

Talvinen Saimaa

MOT

Ihon alla 1: Hengenvaarallinen laitevika

16.43 Sor­jo­nen

Y­le Od­da­sat

Y­le Od­da­sat

No­vos­ti Y­le

Y­le Od­da­sat

No­vos­ti Y­le

Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

17.10 Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re

Totuus paljastuu Lurituksia lemmestä

Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re

Sukusalaisuus Jäähyväiset Mies mankelissa

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Astrid ja Stina - syöpäkaverit, joita elämä yhdistää

I­sä B­rown ja hä­nen lau­man­sa

Kausi 5, 9/15. Perhostutkijat.

Pie­ni suu­ri maail­ma

E­rän­kä­vi­jät

18

18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00

Y­le Uu­ti­set 18.00

Ur­hei­lu­ruu­tu

18.15 St­röm­sö

Konvehteja, kirsikkahilloketta ja muuta makeaa

E­rän­kä­vi­jät

Epäonnen ensilumi

18.23 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

18.30 Puo­li seit­se­män

Vieraana jazz-basisti Kaisa Mäensivu.

18.45 A­va­ra luon­to: Vil­li­nä vart­tu­mi­nen

Ar­to Ny­berg

19.00 His­to­ria: Eu­roo­pan uu­det tuu­let 1918 - 1939

Petos

Kieh­to­va maail­ma: Si­pe­rian rau­ta­teil­lä

P­ris­ma: Mik­si tu­lin hul­luk­si?

Jää­kä­rit

Jääkärit-dokumentti

Dur­rel­lin per­he

19.30 Per­jan­tai

E­rän­kä­vi­jät

19.40 Mid­so­me­rin mur­hat

Kunnes kuolema erottaa 2/2

Maa­na­lai­nen e­lä­mä

19.46 Poh­jo­lan luon­to

19.46 Mit­ta­ti­laus­työ­nä

19.45 Jäl­jet päät­ty­vät Ber­lii­niin

Palaneenkäryä

19.53 Tie­sit­kö?

Sor­jo­nen

20.00 MOT

Ihon alla 1: Hengenvaarallinen laitevika

Docs­top: Jat­koa­jal­la

A­kuut­ti

Lihavuus

Met­sien kät­ke­mä

Tunturituulen kutsu

San­nik­ka&Uk­ko­la

Sannikka & Ukkola

20.30 Y­le Uu­ti­set 20.30

Y­le Uu­ti­set 20.30

Y­le Uu­ti­set 20.30

20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

20.50 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

21

21.00 A-s­tu­dio

21.05 A-s­tu­dio

A-s­tu­dio: Talk

Per­jan­tai

Onko eläimillä itseisarvo?

21.05 Ai­kui­sen nai­sen jou­lu­ka­len­te­ri

21.15 Ai­kui­sen nai­sen jou­lu­ka­len­te­ri

Sor­jo­nen

Varjoa vailla 1/2

21.25 Hy­vät kat­so­jat

21.30 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Of Fat­hers and Sons

Tur­huu­den tu­ruil­la

Kaiken loppu on uuden alku

21.35 Huu­to sy­vyy­des­tä

22.00 Ul­ko­lin­ja: Es­pan­ja­lai­nen kos­to

Ve­ra S­tan­ho­pe tut­kii

Armon lapset Kau­si 6, 2/4. Ar­mon lap­set.

22.10 Ba­by­lon Ber­lin

5/16. Onko Kardakow turvassa?

22.15 Syn­ti­nen

22.20 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

22.25 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

22.40 Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set

22.50 Per­jan­tai

Pitääkö sukulaisista tykätä?

Od­da­sat

22.55 Sor­jo­nen

Verenneito 2/2

22.55 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

22.55 Ul­ko­lin­ja: Es­pan­ja­lai­nen kos­to

23.00 Ca­pi­tal - ra­han mah­ti

23.05 San­nik­ka&Uk­ko­la

Millaista on olla mies vuonna 2018? Sebastian Tynkkynen lensi helluntaiseurakunnasta

Y­le Uu­ti­set

23.10 Od­da­sat

23.25 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Pom­min­pur­ka­ja

Kaoot­ti­ses­sa I­ra­kis­sa on työ, jo­ta juu­ri ku­kaan ei ha­lua teh­dä.

Y­le Uu­ti­set

23.35 Ca­pi­tal - ra­han mah­ti

23.35 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

23.45 P­ris­ma: ADHD ja mi­nä

23.45 Od­da­sat

23.50 Yk­kö­saa­mu

23.55 Puo­li seit­se­män

0

00.00 Out­lan­der - Mat­kan­te­ki­jä

Taivas ja maa

Vai­mo ta­kai­sin

00.30 Ba­by­lon Ber­lin

5/16. Onko Kardakow turvassa?

00.35 Puo­li seit­se­män

00.40 Puo­li seit­se­män

00.50 Puo­li seit­se­män

Vieraana jazz-basisti Kaisa Mäensivu.

00.55 Puo­li seit­se­män