Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 12.11. ti 13.11. ke 14.11. to 15.11. pe 16.11. la 17.11. su 18.11.

5

05.55 Met­sien kät­ke­mä

Rautalammin reitti

MOT

E­rän­kä­vi­jät

Teh­taan san­ka­rit - On­nea et­si­mäs­sä

Tarina ratkeaa

A­kuut­ti

Olenko narsisti?

06.25 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv Ylen Aamu-tv Ylen Aamu-tv Ylen Aamu-tv

07.00 Kieh­to­va maail­ma: Ju­na­mat­ka A­me­rik­kaan

Manhattan

Eu­roo­pan uu­det tuu­let 1918 - 1939

Romahdus

8

Y­le Uu­ti­set

08.05 Kieh­to­va maail­ma: Si­pe­rian rau­ta­teil­lä

A­va­ra luon­to: Ke­sy­tön At­lant­ti

Etelä-Atlantin vedenalaiset vuoret

08.54 Af­ri­kan luon­non hel­miä

09.05 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Raput kellariin ja takaisin.

09.30 Puo­li seit­se­män

Juha Blomberg Vieraana laulaja Nina Tapio.

10.00 Piik­ke­jä pa­ra­tii­sis­sa

10.00 Hil­jai­suut­ta et­si­mäs­sä

10.05 Yk­kö­saa­mu

Lä­pi­leik­kaus maa­pal­los­ta

10.45 E­läin­ten ys­tä­vät

Näin Nor­jas­sa

Näin Nor­jas­sa

11

Pi­sa­ra

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

11.05 Ju­ma­lan­pal­ve­lus

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Y­le Uu­ti­set Viik­ko vii­tot­tu­na

11.14 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.14 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

11.19 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.15 Teh­taan san­ka­rit - On­nea et­si­mäs­sä

Tarina ratkeaa

Y­le Uu­ti­set Hä­me

Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.28 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

11.28 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.33 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

11.49 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

11.49 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

11.45 Ha­ke­kaa kä­ti­lö!

11.54 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12.03 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.03 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12.08 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.14 Od­da­sat

12.14 Od­da­sat

12.19 Od­da­sat

12.30 Mur­hia ja kant­ri­mu­siik­kia

Väärä vainaja 1/2 Väärä vainaja 2/2

Mur­hia ja kant­ri­mu­siik­kia

Tappaja-auto 1/2

Mur­hia ja kant­ri­mu­siik­kia

Tappaja-auto 2/2

12.35 Mur­hia ja kant­ri­mu­siik­kia

Musta leski 2/2

12.35 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

Sibeliuksen Tapiola ja Tuonelan joutsen Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri e­sit­tää mm. Si­be­liuk­sen Ta­pio­lan.

12.45 Lai­la

Met­sän sel­viy­ty­jät

Met­sän sel­viy­ty­jät

13.20 Ris­ti ja liek­ki

(Suomi 1957, 75') O: Armand Lohikoski. N: An­ne­li Sau­li, Tau­no Pa­lo, Tar­mo Man­ni.

Poh­jo­lan luon­to

Tu­li­pu­nai­nen kyyh­ky­nen

(Suomi 1961). Jän­ni­tysd­raa­ma per­heen­sä kans­sa lo­mai­le­vas­ta toh­to­ris­ta, jo­ka al­kaa e­päil­lä vai­moaan us­kot­to­muu­des­ta. (1961)

Rat­kai­sun päi­vät

(Suomi 1956, 92'). O: Han­nu Le­mi­nen.

Syö­tä­vät sä­ve­let

13.25 Nuk­ke­kaup­pias ja kau­nis Li­lith

(Suomi 1955, 70'). O: Jack Wi­tik­ka.

Met­sän sel­viy­ty­jät

13.30 MOT

13.30 E­rän­kä­vi­jät

Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Kuu­tyt­tö

14

14.00 Op­po­si­tion bud­jet­ti­vaih­toeh­dot

E­dus­kun­nan op­po­si­tio­ryh­mät e­sit­te­le­vät o­mat vaih­toeh­ton­sa val­tion en­si vuo­den tu­lois­ta ja me­nois­ta.

14.00 P­ris­ma: Koi­rien sa­lai­nen e­lä­mä

14.30 San­nik­ka&Uk­ko­la

Sannikka & Ukkola

14.35 Ou­to­ja sie­niä

Ve­si­lil­jat

Met­sän sel­viy­ty­jät

14.45 Ar­kis­to­ku­via: Vas­tuu

Ar­kis­to­ku­via: Kaar­lo Ju­ho S­tåhl­berg

Tie­sit­kö?

Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

Pi­sa­ra

Per­jan­tai

Mikä murhassa kiehtoo?

15.10 Y­len aa­mu-tv

Ylen aamu-tv: Tänään otsikoissa

Y­len aa­mu-tv

Ylen aamu-tv: Tänään otsikoissa

15.10 Y­len aa­mu-tv

Y­len aa­mu-tv

Ylen aamu-tv: Tänään otsikoissa

A­kuut­ti

Olenko narsisti?

15.30 A-s­tu­dio

15.45 A-s­tu­dio

15.45 Pol­dark

Oliko Rossin taistelu turhaa?

15.50 A-s­tu­dio: Talk

15.58 Puo­li seit­se­män

16.00 Ar­to Ny­berg

Vieraina laulaja-lauluntekijä Jenni Vartiainen, hiihtäjä Ilkka Herola ja munkki Andreas.

16.00 E­dus­kun­nan ky­se­ly­tun­ti

16.05 Hy­vät kat­so­jat

Marcon arvuutettavana aamuvirkkuja!

16.15 Met­sien kät­ke­mä

Rautalammin reitti

A-s­tu­dio viit­to­ma­kie­lel­lä

A-studio viittomakielelle tulkattuna

E­rän­kä­vi­jät

Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

17

Y­le Uu­ti­set

17.10 Piik­ke­jä pa­ra­tii­sis­sa

Piik­ke­jä pa­ra­tii­sis­sa

Piik­ke­jä pa­ra­tii­sis­sa

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Raput kellariin ja takaisin.

I­sä B­rown ja hä­nen lau­man­sa

Pikkuruiset esineet.

17.54 Pie­ni suu­ri maail­ma

Pie­ni suu­ri maail­ma

Pie­ni suu­ri maail­ma

Met­sän sel­viy­ty­jät

18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00

Y­le Uu­ti­set 18.00

18.15 St­röm­sö

Hyvällä hoidolla kenkien ikä kaksinkertaistuu

E­rän­kä­vi­jät

Junkkari

18.23 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

18.30 Puo­li seit­se­män

Vieraana laulaja Nina Tapio.

18.45 A­va­ra luon­to: Ke­sy­tön At­lant­ti

Etelä-Atlantin vedenalaiset vuoret

Ar­to Ny­berg

19.00 Eu­roo­pan uu­det tuu­let 1918 - 1939

Romahdus

Kieh­to­va maail­ma: Si­pe­rian rau­ta­teil­lä

P­ris­ma: Koi­rien sa­lai­nen e­lä­mä

K­ri­mi­na­lis­ti

Ovi avoinna 1/2

Dur­rel­lin per­he

19.34 Poh­jo­lan luon­to

19.30 Per­jan­tai

19.48 Poh­jo­lan luon­to

Maa­na­lai­nen e­lä­mä

19.46 Mit­ta­ti­laus­työ­nä

19.45 Mid­so­me­rin mur­hat

Kuolema rugbykentällä 2/2

Jäl­jet päät­ty­vät Ber­lii­niin

Käärmeenpesä

19.54 Tie­sit­kö?

Ta­ri­noi­ta met­säs­tä

Met­sien kät­ke­mä

20

20.00 MOT

Kymppitonnien nettiliittymä

Teh­taan san­ka­rit - On­nea et­si­mäs­sä

Tarina ratkeaa

A­kuut­ti

Olenko narsisti?

Met­sien kät­ke­mä

Luontopääkaupunki

San­nik­ka&Uk­ko­la

Sannikka & Ukkola

20.30 Y­le Uu­ti­set 20.30

Y­le Uu­ti­set 20.30

20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

20.50 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

21.00 A-s­tu­dio

21.05 A-s­tu­dio

A-s­tu­dio: Talk

Per­jan­tai

Mikä murhassa kiehtoo?

21.05 Sor­jo­nen

Verenneito 1/2

21.15 Hy­vät kat­so­jat

Marcon arvuutettavana aamuvirkkuja!

21.30 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Kuu­tyt­tö

Tur­huu­den tu­ruil­la

Waterloo ja muita rintamalinjoja

21.35 Huu­to sy­vyy­des­tä

Kausi 2, osa

22.00 Ul­ko­lin­ja: Puo­lan ja­ko

Jal­ka­pal­lon U17 tyt­tö­jen MM

FIFAn jalkapallon U17 tyttöjen MM Suomi - Ghana FI­FAn jal­ka­pal­lon U17 tyt­tö­jen MM-kil­pai­lut, ot­te­lu Suo­mi - G­ha­na.

Ba­by­lon Ber­lin

Alaston mies nousee pintaan kanavasta.

22.05 Nou­su­ve­si

22.20 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

22.30 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

22.35 Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

22.45 Od­da­sat

22.46 Ca­pi­tal - ra­han mah­ti

Uusi sarja.

22.50 Per­jan­tai

Miten asut huomenna?

Od­da­sat

22.50 Ul­ko­lin­ja: Puo­lan ja­ko

22.55 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

23

23.00 Sor­jo­nen

Kissan kehto 2/2

23.05 San­nik­ka&Uk­ko­la

Sannikka & Ukkola

23.10 Od­da­sat

23.25 Nou­su­ve­si

Etelästä saapuu mies, jolla on pahat mielessä

Y­le Uu­ti­set

23.35 Puo­li seit­se­män

23.35 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

23.45 P­ris­ma: Koi­rien sa­lai­nen e­lä­mä

23.45 Od­da­sat

Vai­mo ta­kai­sin

Yk­kö­saa­mu

00.00 Puo­li seit­se­män

00.00 Out­lan­der - Mat­kan­te­ki­jä

Ensimmäinen vaimoni

00.10 Puo­li seit­se­män

00.25 Ba­by­lon Ber­lin

Alaston mies nousee pintaan kanavasta.

00.35 Puo­li seit­se­män

01.00 Puo­li seit­se­män

2