Ohjelmakartta.fi
ma 18.2. ti 19.2. ke 20.2. to 21.2. pe 22.2. la 23.2. su 24.2.

05.55 Merk­kien sa­lat

MOT

Luon­to­het­ki: Maa, ta­run­hoh­toi­nen p­la­neet­ta

Vin­ta­ge-val­ta­kun­ta

A­kuut­ti

6

06.20 Af­ri­kan luon­non hel­miä

06.25 Y­len aa­mu-tv

07.10 Rak­kau­des­ta puu­tar­haan

Ka­toa­va Poh­jo­la

07.55 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.05 His­to­ria: So­dan lap­set

Tans­ka pe­rus­ti vuon­na 1945 so­das­ta kär­si­vien las­ten tuek­si hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tön.

A­va­ra luon­to: Ta­maa­ni, mes­ta­ri­sel­viy­ty­jä

Ne näyt­tä­vät pie­nil­tä ja su­loi­sil­ta, mut­ta o­vat oi­kei­ta hur­ja­päi­tä loik­kies­saan E­te­lä-Af­ri­kan tyrs­kyä­vil­lä ran­ta­ki­vi­koil­la.
9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Y­le Uu­ti­set

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Sokeridieetti estää syöpää ja muita huuhaaväitteitä terveydestä

09.10 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv

09.30 Puo­li seit­se­män

Stina Koistinen Anneli Saaristo Titta Pihlajamaa Juha Hurme Juha Muje

09.55 Y­le Uu­ti­set

10.00 Her­cu­le Poi­rot

Kadonneen testamentin tapaus Italialaisen aatelismiehen tapaus

Her­cu­le Poi­rot

Suklaarasia Suk­laa­ra­sia.

Her­cu­le Poi­rot

Kuolleen miehen peili Koruvarkaus Grand Metropolitanissa

Y­le Uu­ti­set

Ju­ma­lan­pal­ve­lus

Vaeltajan tie -messu Toivakan kirkossa. Mu­sii­kis­ta vas­taa­vat Tii­na Ask & Band ja Täh­tä­rit--kuo­ro.

10.05 Yk­kö­saa­mu

Vie­raa­na RKP:n pu­heen­joh­ta­ja An­na-Ma­ja Hen­riks­son.

10.45 F­lash­back

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

10.45 Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Per­jan­tai-dok­ka­ri

10.55 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

11.00 Pi­sa­ra

11.00 Y­le Uu­ti­set

11.05 Hei­da Di­sin kamp­pai­lu syö­pää vas­taan

Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.05 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Y­le Uu­ti­set Viik­ko vii­tot­tu­na

11.10 Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.10 Y­le Uu­ti­set Hä­me

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Ha­ke­kaa kä­ti­lö!

Kau­si 6, 3/8. Pai­kal­lis­ta äi­tiys­neu­vo­laa uh­kaa lak­kaut­ta­mi­nen.

11.20 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

11.20 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.25 Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

11.25 Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.35 Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

11.35 Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

11.45 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

11.45 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

11.50 Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

11.50 Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

12

12.00 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.00 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

Y­le Uu­ti­set Lap­pi

Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

12.05 An­tiik­ki­kak­sin­tais­te­lu

12.05 Y­le Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12.10 Y­le Od­da­sat

12.10 Y­le Od­da­sat

Od­da­sat

12.15 Od­da­sat

12.15 Od­da­sat

12.15 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

Suo­mi­LO­VE

Lu­vas­sa saa­me­lais­ta räp­piä tun­tu­rin hui­pul­ta! Jak­so 5. sei­soo ys­tä­vyy­den puo­lel­la ja kan­nus­taa jak­sa­maan vai­kei­na­kin het­ki­nä.

12.25 Mur­doc­hin mur­ha­mys­tee­rit

Murha leikkaussalissa Sulhanen vaarassa Levottomuuksia Vaarallista rakkautta Tuntematon uhka

Od­da­sat

12.45 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

Thomas Larcherin sinfonia nro 2 "Kenotaph"

13.15 Fen­na­da-k­las­si­kot

Kultainen vasikka

Kau­nis Kaa­ri­na

(Suomi 1955, 77'). O: Os­si Els­te­lä.

Lin­nais­ten vih­reä ka­ma­ri

Sil­ta­lan peh­too­ri

(Suomi 1953, 88') O: Valentin Vaala.

Jäl­keen syn­tiin­lan­kee­muk­sen

(Suomi 1953).

13.15 E­läin­ten ys­tä­vät

13.30 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

13.35 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa - la­van ta­ka­na

Per­jan­tai

Miten sukupuoli vaikuttaa kasvatukseen? Mi­ten su­ku­puo­li vai­kut­taa kas­va­tuk­seen?

13.45 Vai­hees­sa

14.05 P­ris­ma: Ty­ran­no­sau­rus re­xin pa­luu

Ty­ran­no­sau­rus rex on yk­si maail­man his­to­rian kuu­lui­sim­mis­ta saa­lis­ta­jis­ta.

14.15 San­nik­ka&Uk­ko­la

MINISTERIN TYÖTTÖMYYS JA PERUSTUSLAKITALEBANIT

14.30 Tu­los­sa: Poi­ka e­li ke­sään­sä

14.35 Tu­los­sa: Kau­nis Kaa­ri­na

Luon­to­ret­kel­lä: Pa­ra­ne­mi­sen tie

14.35 Kot­kan poi­kii il­man sii­pii

14.45 Tu­los­sa: Sil­ta­lan peh­too­ri

14.45 UMK19

Ko­ri­pal­lon MM-kar­sin­ta

Koripallon MM-kilpailut 2019, karsintaottelu Venäjä - Suomi

14.55 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

15

15.00 Y­le Uu­ti­set

15.05 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

Pi­sa­ra

15.10 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

A-s­tu­dio

Minkä puolesta äänestät?

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

A­kuut­ti

Kohtalokkaat kantasoluhoidot

15.40 A-s­tu­dio viit­to­ma­kie­lel­lä

A-studio viittomakielelle tulkattuna

Y­le Od­da­sat

15.40 Vic­to­ria

Nukke numero 123 1/8. Nuk­ke nu­me­ro 123. Ku­nin­kaan kuol­tua val­lan­pe­ri­mys­jär­jes­tyk­ses­sä en­sim­mäi­nen nou­see val­tais­tui­mel­le vain 18-vuo­tiaa­na.

Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

15.50 A-s­tu­dio

15.50 No­vos­ti Y­le

15.50 Ko­ri­pal­lon MM-kar­sin­ta

Koripallon MM-kilpailut 2019, karsintaottelu Venäjä - Suomi

15.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

16.00 Ar­to Ny­berg

16.00 E­dus­kun­nan ky­se­ly­tun­ti

A-s­tu­dio: Talk

Mitä tehdä, kun töissä uhkaa uupumus?

16.15 Suo­mi on met­sä­läi­nen

Tapion väkeä

MOT

Saarnaajan saalistama

16.45 Y­le Od­da­sat

16.45 Y­le Od­da­sat

16.50 No­vos­ti Y­le

16.50 No­vos­ti Y­le

16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

17.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

17.05 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

17.10 Mur­doc­hin mur­ha­mys­tee­rit

Sulhanen vaarassa Levottomuuksia Vaarallista rakkautta Tuntematon uhka Veljensä vartija

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Sokeridieetti estää syöpää ja muita huuhaaväitteitä terveydestä So­ke­ri­dieet­ti es­tää syö­pää ja mui­ta huu­haa­väit­tei­tä ter­vey­des­tä.

T­he Hal­cyon

Kau­si 1, 5/10. Seu­ra­pii­ri­häi­den on­nis­tu­mi­nen on vaa­ras­sa, kun Lon­too jou­tuu ra­ju­jen pom­mi­tus­ten koh­teek­si.

17.50 UMK19

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

UMK19

18

18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00

Y­le Uu­ti­set 18.00

18.10 Ur­hei­lu­ruu­tu

18.15 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

St­röm­sö

Koko perhe liikkeelle

Luon­to­het­ki: Maa, ta­run­hoh­toi­nen p­la­neet­ta

Seychellit, koralliparatiisi vaarassa

18.30 Puo­li seit­se­män

Anneli Saaristo Titta Pihlajamaa Juha Hurme Juha Muje Ansku Bergström

18.30 Af­ri­kan luon­non hel­miä

Kongon allas

18.45 A­va­ra luon­to: Ta­maa­ni, mes­ta­ri­sel­viy­ty­jä

Ne näyt­tä­vät pie­nil­tä ja su­loi­sil­ta, mut­ta o­vat oi­kei­ta hur­ja­päi­tä loik­kies­saan E­te­lä-Af­ri­kan tyrs­kyä­vil­lä ran­ta­ki­vi­koil­la.

Ar­to Ny­berg

Haas­ta­tel­ta­vi­na uu­den Muu­mi­laak­so-a­ni­maa­tio­sar­jan äi­ti, toi­mi­tus­joh­ta­ja Ma­ri­ka Ma­ka­roff, pö­ly­ni­mu­rien kaup­paa­mi­sen SE-mies Ee­ro Leh­ti­nen ja uu­den soo­loal­bu­min jul­kai­se­va lau­lun­te­ki­jä Sa­mu­li Put­ro.

19.00 His­to­ria: So­dan lap­set

Tans­ka pe­rus­ti vuon­na 1945 so­das­ta kär­si­vien las­ten tuek­si hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tön.

U­nel­mien maa

Öljykaupunki Kau­si 1, o­sa 8/8. Öl­jy­kau­pun­ki.

P­ris­ma: Ty­ran­no­sau­rus re­xin pa­luu

Ty­ran­no­sau­rus rex on yk­si maail­man his­to­rian kuu­lui­sim­mis­ta saa­lis­ta­jis­ta.

Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti

Dokumenttiprojekti: Onnelliset

Val­koi­sia val­hei­ta

Mitä tavikset tahtoo? Kau­si 2, 2/6. Mi­tä ta­vik­set tah­too? Hol­ly e­lää tyy­ty­väi­se­nä i­han tui­ki ta­val­lis­ta, jo­pa tyl­sää e­lä­mää.

19.30 Mit­ta­ti­laus­työ­nä

19.40 UMK19

19.40 Ve­ra S­tan­ho­pe tut­kii

Verta ja luita 2/2 Kau­si 8. Ver­ta ja lui­ta 2/2. Uh­rin hen­ki­löl­li­syys he­rät­tää y­hä uu­sia ky­sy­myk­siä.

Jäl­jet päät­ty­vät Ber­lii­niin

Kadonnut morsian Kau­si 6, 10/12. Ka­don­nut mor­sian. Sul­ha­nen huo­les­tuu oi­tis, kun hä­nen kih­lat­tun­sa ei il­mes­ty­kään maist­raat­tiin a­vio­liit­toa sol­mi­maan.

19.50 Kuin­ka nai­nen sai hou­sut

Lä­pi­leik­kaus maa­pal­los­ta

19.55 MOT

Saarnaajan saalistama

Vin­ta­ge-val­ta­kun­ta

Epänormaali on uusi normaali

A­kuut­ti

Kohtalokkaat kantasoluhoidot

Merk­kien sa­lat

Kansainväliset käsimerkit

San­nik­ka&Uk­ko­la

MINISTERIN TYÖTTÖMYYS JA PERUSTUSLAKITALEBANIT

20.25 Y­le Uu­ti­set 20.30

Yle Uutiset

20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

21

21.00 A-s­tu­dio

Minne menet, Suomen kehitysapu? Ke­nen eh­doil­la ke­hi­ty­sa­pu­mil­joo­nat jae­taan?

A-s­tu­dio

Mistä lisää hoitajia?

A-s­tu­dio

Minkä puolesta äänestät? Hoi­va­kiin­teis­töi­hin si­joit­ta­mi­nen y­leis­tyy Suo­mes­sa.

A-s­tu­dio: Talk

Mitä tehdä, kun töissä uhkaa uupumus?

Per­jan­tai

Miten sukupuoli vaikuttaa kasvatukseen? Mi­ten su­ku­puo­li vai­kut­taa kas­va­tuk­seen?

21.00 M/S Ro­man­tic

Kahdet häät ja yhdet varpajaiset 1/4. Yk­si il­ta ruot­sin­ris­tei­lyl­lä, kuu­si ta­ri­naa on­nes­ta - ja on­net­to­muu­des­ta. Ja­ni Vo­la­sen ne­lio­sai­nen d­raa­ma­sar­ja al­kaa, roo­leis­sa Han­nu-Pek­ka B­jörk­man, An­na Paa­vi­lai­nen, Tom­mi Kor­pe­la, San­te­ri Kin­nu­nen, Ii­vo Tuu­ri, Ant­ti Luu­sua­nie­mi, Ant­ti Tuo­mas Heik­ki­nen, Vil­ma Sip­po­la, A­mos B­rot­he­rus, An­ni­ka Aa­pa­lah­ti, Sa­mi A­ho­nen.

21.15 Per­jan­tai

Katuma 25 Ka­tu­ma 25 on hä­meen­lin­na­lais­lä­hiön van­hin ta­lo.

21.15 Suo­mi­LO­VE

Lu­vas­sa saa­me­lais­ta räp­piä tun­tu­rin hui­pul­ta! Jak­so 5. sei­soo ys­tä­vyy­den puo­lel­la ja kan­nus­taa jak­sa­maan vai­kei­na­kin het­ki­nä. Mu­ka­na mm. Ans­si Ke­la, Mik­ko Har­ju ja Batt­le Beast!

21.25 Suo­mi on met­sä­läi­nen

Tapion väkeä Ta­pion vä­keä. Met­sä on ol­lut leik­ki­paik­ka niin lap­sil­le kuin ai­kui­sil­le­kin.

21.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

Y­le Uu­ti­set

21.50 Ur­hei­lu­ruu­tu

21.55 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

22.00 Ur­hei­lu­ruu­tu

22.05 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

Suo­mi­LO­VE

Kiitos että olet! Rak­kaut­ta y­lei­söön lä­het­tä­vät mm. i­ha­nat AB­REU ja Saa­ra Aal­to.

Out­lan­der - Mat­kan­te­ki­jä

Kohtaaminen Wilmingtonissa Kau­si 4, 8/13. Koh­taa­mi­nen Wil­ming­to­nis­sa.

Ul­ko­lin­ja: Val­ko-Ve­nä­jä, dik­ta­tuu­ri Eu­roo­pas­sa

Val­ko-Ve­nä­jä, Eu­roo­pan vii­mei­nen dik­ta­tuu­ri, on jää­nyt muu­rien kes­kel­le Neu­vos­to­lii­ton a­jan e­lä­väk­si mu­seok­si.

Hil­jai­nen to­dis­ta­ja

Suojelija 2/2 Kau­si 18. Suo­je­li­ja 2/2. Löy­tyy uu­si uh­ri, jon­ka kuo­le­ma saat­taa liit­tyä las­ten­suo­je­lun nuo­reen a­siak­kaa­seen.

22.15 Ak­ti­vis­tit

3/3: Verikoirat. Kou­lu­lais­ten sa­la­seu­ran toi­min­ta kar­kaa kä­sis­tä ja i­sän­maal­li­nen leik­ki muut­tuu jul­mak­si to­dek­si.

22.20 Ur­hei­lu­ruu­tu

Y­le Uu­ti­set

22.25 A­voi­mien o­vien päi­vä

Ian Ran­ki­nin vei­ja­ri­ta­ri­nas­sa kol­me ka­ve­rus­ta tör­mää e­lä­mäs­sään sei­nään. Vas­ta­ve­dok­si koh­ta­lol­le miek­ko­set ryh­ty­vät päät­tö­mään tem­pauk­seen - päät­tä­vät va­ras­taa pan­kin tai­de­ko­koel­mis­ta muu­ta­man tär­keän tau­lun.

Ur­hei­lu­ruu­tu

22.30 Syn­ti­nen

Kau­si 2, 6/8. Har­ry pen­koo Moss­wood G­ro­ven kul­tin syn­tyai­ko­ja, ja muuan maa­kaup­pa se­lit­tää­kin mon­ta a­siaa.

23.00 Od­da­sat

23.10 UMK19

23.15 P­ris­ma: To­tuus kun­toi­lus­ta

Per­jan­tai

Miten rakkaus kestää elämää?

San­nik­ka&Uk­ko­la

Mitä viina tekee työpaikalla?

Hil­jai­nen to­dis­ta­ja

Suojelija 1/2

Päi­vät joi­na ku­kat kuk­ki­vat

23.15 Ul­ko­lin­ja: Val­ko-Ve­nä­jä, dik­ta­tuu­ri Eu­roo­pas­sa

Val­ko-Ve­nä­jä, Eu­roo­pan vii­mei­nen dik­ta­tuu­ri, on jää­nyt muu­rien kes­kel­le Neu­vos­to­lii­ton a­jan e­lä­väk­si mu­seok­si.

23.45 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Of Fat­hers and Sons

0

00.00 Puo­li seit­se­män

Anneli Saaristo Titta Pihlajamaa

00.00 Min­kä taak­seen jät­tää

Kau­si 1, 2/3. Uh­rin hen­ki­löl­li­syys on sel­vi­tet­ty ja nyt po­lii­si käy lä­pi muis­ti­kir­jas­ta löy­ty­viä ni­miä ja vih­jei­tä.

00.10 Puo­li seit­se­män

Juha Muje Ansku Bergström

00.10 Yk­kö­saa­mu

Vie­raa­na RKP:n pu­heen­joh­ta­ja An­na-Ma­ja Hen­riks­son.

Puo­li seit­se­män

Juha Hurme