Ohjelmakartta.fi
ma 18.6. ti 19.6. ke 20.6. to 21.6. pe 22.6. la 23.6. su 24.6.
6

06.25 Tan­ja ja kuu­ro Eu­roop­pa

Di­gi­hui­ja­tut

Luon­to­het­ki: At­ten­bo­rough'n e­ri­koi­set

Vin­ta­ge-val­ta­kun­ta

06.25 Puu­tar­han pe­las­ta­jat (x2)

06.55 Y­len aa­mu-tv

07.15 Ek­soot­ti­set ju­na­mat­kat

07.30 Kan­dit

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.05 A­va­ra luon­to: Len­to­ky­vyt­tö­mät lin­nut

Kiel­le­tyn kau­pun­gin sa­lat

A­va­ra luon­to: Ta­maa­ni, mes­ta­ri­sel­viy­ty­jä

Ne näyt­tä­vät pie­nil­tä ja su­loi­sil­ta, mut­ta o­vat oi­kei­ta hur­ja­päi­tä loik­kies­saan E­te­lä-Af­ri­kan tyrs­kyä­vil­lä ran­ta­ki­vi­koil­la.

08.50 F­lash­back (x2)

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Ko­ren­to­lam­pi

Ek­soot­ti­set ju­na­mat­kat

Kaukasus O­sa 4/5. Kau­ka­sus.

Vic­to­ria

Lontoossa levotonta Kau­si 3, 2/8. Lon­toos­sa le­vo­ton­ta.

09.30 Kul­ta­ran­ta-kes­kus­te­lut

Kultaranta-keskustelujen toisen päivän aluksi kysytään voisiko Suomi olla eurooppalaisen turvallisuuden tekijä

E­gen­land

Kukkia, teetä & moottorisahoja Pako navetasta napapiirin yli Samaaneja ja saarelaisia Avoimia taloja ja norsuja

09.50 F­lash­back

09.55 Y­le Uu­ti­set

10.00 Sy­dä­men a­sial­la

Pikkujuttu Rivit tiivistyvät Kotiinpaluu

Y­le Uu­ti­set

Ju­ma­lan­pal­ve­lus

Juhannuksen reissukirkko

E­lä­mä­ni Bii­si

Intohimoista ihailua ja voimabiisi

10.05 Sy­dä­men a­sial­la

Hulluna rakkaudesta

10.45 Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

10.45 Se­nio­ri työs­sä

Suo­mi­LO­VE

10.55 Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

10.55 Tu­los­sa: Ruis­rock-ke­sä

11.00 Pi­sa­ra

11.00 Y­le Uu­ti­set

11.05 8 mi­nuut­tia

Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

St­röm­sö

Strömsön puutarhailta 2019 Vuo­den haus­kin puu­tar­ha­ta­pah­tu­ma on tul­vil­laan puu­tar­ha-a­sian­tun­ti­joi­ta, kuk­kia, ju­han­nus­sal­ko­ja ja ra­pei­ta voh­ve­lei­ta!

Tu­hat ku­vaa lii­to-o­ra­vas­ta

11.10 Sy­dä­men a­sial­la

Sikamaista Kau­si 7, 2/24. Si­ka­mais­ta.

Y­le Uu­ti­set Hä­me

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

11.20 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.25 Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja E­te­lä-Sa­vo

Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.35 Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

11.35 P­ris­ma: He­vo­sen ta­ri­na

Ensimmäiset ratsukot 2/3. En­sim­mäi­set rat­su­kot.

11.45 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja E­te­lä-Sa­vo

11.50 Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

12

12.00 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

12.05 Tans­kan aar­teen­met­säs­tä­jät

Y­le Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12.15 Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.25 8 mi­nuut­tia

Od­da­sat

12.25 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Ke­sä­var­ti­ja

Pa­ri­kymp­pi­nen Mik­ko a­loit­taa työn­sä syr­jäi­sen Pel­son van­ki­lan van­gin­var­ti­ja­na kah­den päi­vän kou­lu­tuk­sen jäl­keen.

12.35 Mur­doc­hin mur­ha­mys­tee­rit

Kahdeksan askelta

Mur­doc­hin mur­ha­mys­tee­rit

Kanadalainen potilas Maine vaarassa Salainen maailma

12.35 Me­ri jo­ka ka­to­si

Me­ren­kur­kun saa­ris­to ja sen ai­nut­laa­tui­nen luon­to o­vat o­vat jää­kau­den muo­vaa­mia.

12.45 8 mi­nuut­tia

12.55 Mur­doc­hin mur­ha­mys­tee­rit

Onnettomuus

13.15 Rion yö

(Suo­mi 1951, 72'). O: Vil­le Sal­mi­nen.

13.15 Doc Mar­tin

Vanhat koirat Kau­si 2, 1/10. Van­hat koi­rat.

13.25 Vain lau­la­ja­poi­kia

(1951) (Suo­mi 1951, 84') Hen­ry T­hee­lin lau­luil­la maus­tet­tu ko­ti­mai­nen re­vyye­lo­ku­va.

Mi­täs me tai­tei­li­jat

(1952) (Suo­mi 1952, 93') Mu­siik­ki­ko­me­dia 1910-lu­vun a­lun hel­sin­ki­läi­ses­tä vau­de­vil­le­teat­te­ris­ta.

Po­ret­ta e­li kei­sa­rin uu­det pis­teet

(1941)

13.25 Kieh­to­va maail­ma: Joan­na Lum­leyn Silk­ki­tie

Iran 3/4. I­ran.

13.40 Län­nen lo­ka­rin ve­li

(Suo­mi 1952, 76'). O: Jor­ma Nor­ti­mo.

14.05 T­he Col­lec­tion - muo­ti­ta­lon sa­lai­suus

Tarjous 8/8. Tar­jous. Muo­dis­sa on poh­jim­mil­taan ky­se uu­den luo­mi­ses­ta van­haan poh­ja­ten.

14.15 Yk­si kau­pun­ki - yk­si ta­ri­na

14.25 Kul­ta­ran­ta-kes­kus­te­lut

Kultaranta-keskustelujen päätösistunnossa pohditaan politiikan murrosta ja kysytään kestääkö demokratia

14.25 Kan­dit

14.50 Ar­kis­to­ku­via: Kou­lu­po­jat jät­kien jäl­jil­lä

14.50 Tu­los­sa: Ruis­rock-ke­sä

Pi­sa­ra

15

15.00 Y­le Uu­ti­set

15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

Poh­jo­lan luon­to

Doc Mar­tin

Fobian kourissa Kau­si 1, 6/6. Fo­bian kou­ris­sa. On lo­ma­kau­si ja paik­ka ku­hi­see tu­ris­te­ja.

Nais­te­no­sas­tol­la A­me­ri­kas­sa

15.10 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

15.20 St­röm­sö

Strömsön puutarhailta 2019

15.30 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa

15.40 A-s­tu­dio

Ko­va työ

15.40 Down­ton Ab­bey

Downton Abbey (12) Kau­si 2, 8/10. Es­pan­jan­tau­ti rie­huu seu­dul­la mut­ta kar­ta­nos­sa val­mis­tel­laan Matt­hew'n ja La­vi­nian häi­tä.

15.55 Ta­ri­noi­ta met­säs­tä

15.55 Down­ton Ab­bey

Downton Abbey (12) Kau­si 2, 7/10. Vii­mei­set toi­pi­laat läh­te­vät kar­ta­nos­ta, ja Ma­ry ja Matt­hew pää­se­vät jat­ka­maan e­lä­mään­sä.

16.05 A-s­tu­dio

16.15 Me me­tal­li­net­si­jät

Tans­kan aar­teen­met­säs­tä­jät

Di­gi­hui­ja­tut

Pelihuijaus

16.45 Y­le Od­da­sat

16.50 No­vos­ti Y­le

16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.05 Down­ton Ab­bey

Downton Abbey (12)

Rak­kau­des­ta puu­tar­haan

Kau­si 7, 3/9. A­lan Titch­marsh tii­mei­neen mat­kaa Hamps­hi­reen pe­las­ta­maan e­rään vai­keuk­siin jou­tu­neen per­heen ta­ka­pi­haa.

B­letch­leyn ne­lik­ko: San F­ran­cis­co

Kriisi syvenee 7/8. K­rii­si sy­ve­nee. I­ris saa kut­sun juh­liin, jos­sa juh­li­taan Yh­dys­val­tain ja Neu­vos­to­lii­ton vä­lis­tä mu­siik­ki­sil­taa.

18

18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00

18.10 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

Tiel­lä

Ur­hei­lu­ruu­tu

18.15 8 mi­nuut­tia

18.15 Me me­tal­li­net­si­jät

Kau­si 3, 5/6. Kap­pa­le kau­nein­ta luon­toa on u­hat­tu­na, ja Lan­ce ja An­dy pis­tä­vät pys­tyyn är­hä­kän pe­las­tu­so­pe­raa­tion.

Ruis­rock - 50 ke­sää me­ren ran­nal­la

Ru­nol­li­nen do­ku­ment­ti Ruis­roc­kis­ta ja sen vuo­si­kym­me­nis­tä.

18.30 E­gen­land

Kukkia, teetä & moottorisahoja Pako navetasta napapiirin yli Samaaneja ja saarelaisia Avoimia taloja ja norsuja

Her­cu­le Poi­rot: Len­tä­vä kuo­le­ma

(Death in t­he C­louds) Her­cu­le Poi­rot rat­koo len­to­ko­nees­sa Pa­rii­sin ja Lon­toon vä­lil­lä teh­tyä mur­haa. Pääo­sas­sa: Da­vid Suc­het.

18.45 A­va­ra luon­to: Ta­maa­ni, mes­ta­ri­sel­viy­ty­jä

Ne näyt­tä­vät pie­nil­tä ja su­loi­sil­ta, mut­ta o­vat oi­kei­ta hur­ja­päi­tä loik­kies­saan E­te­lä-Af­ri­kan tyrs­kyä­vil­lä ran­ta­ki­vi­koil­la.

19.00 Hit­le­rin Su­den­pe­sä

Puo­lan Ma­su­rias­sa sei­so­vat val­ta­vat be­to­ni­ra­ken­nel­mat pi­ti­vät ai­koi­naan si­säl­lään Hit­le­rin so­ti­las­tu­ki­koh­taa.

Vic­to­ria

Lontoossa levotonta Kau­si 3, 2/8. Lon­toos­sa le­vo­ton­ta. Kuu­des syn­ny­tys vei voi­mia, ja Vic­to­ria jou­tuu jää­mään le­pää­mään.

P­ris­ma: He­vo­sen ta­ri­na

Ensimmäiset ratsukot 2/3. En­sim­mäi­set rat­su­kot. Uu­den tut­ki­muk­sen mu­kaan he­vo­nen ke­sy­tet­tiin rat­suk­si en­sim­mäi­sen ker­ran Ka­zaks­ta­nin a­roil­la.

Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Ke­sä­var­ti­ja

Pa­ri­kymp­pi­nen Mik­ko a­loit­taa työn­sä syr­jäi­sen Pel­son van­ki­lan van­gin­var­ti­ja­na kah­den päi­vän kou­lu­tuk­sen jäl­keen.

19.00 Suo­mi­LO­VE

SuomiLOVE -tarinoita

19.15 E­läin­ten ys­tä­vät

Tiikerin paras ystävä

19.30 Kah­den keik­ka - vaa­ral­li­set yh­des­sä

Sokea piste Uu­sia jak­so­ja. Kau­si 2, 1/4. So­kea pis­te. Ben­ja­min Horn­berg puo­lus­taa nais­ta, jo­ka ai­koo tun­nus­taa mur­han.

19.40 Ruot­sin sa­lai­set huo­neet

Ruot­sin ku­nin­gas­kun­nan his­to­ria

19.40 Kiis­tä­mä­tön to­tuus

Kiistämätön totuus (12) 1/2. Mi­tä sii­tä seu­raa, jos nä­kee lap­se­na äi­tin­sä mur­haa­jan, ei­kä te­ki­jää saa­da kiin­ni?

19.50 Tu­los­sa: Ruis­rock-ke­sä

Tie­sit­kö?

Suo­mi­LO­VE

20.00 Di­gi­hui­ja­tut

Pelihuijaus Pe­li­hui­jaus.

Vin­ta­ge-val­ta­kun­ta

Maalla, meressä ja ilmassa Kau­si 2, 10/10. Maal­la, me­res­sä ja il­mas­sa.

Kan­dit

Jaksamisen rajoilla

Tan­ja ja kuu­ro Eu­roop­pa

Ensi-iltasäihkettä

20.15 Ruot­sin sa­lai­set huo­neet

20.25 Y­le Uu­ti­set 20.30

Yle Uutiset

20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

Sii­voo­ja

Ur­hei­lu­ruu­tu

21

21.00 A-s­tu­dio

Ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kan sil­mää­te­ke­vät o­vat jäl­leen kool­la p­re­si­den­tin ke­säa­sun­nol­la Kul­ta­ran­nas­sa.

Kieh­to­va maail­ma: Joan­na Lum­leyn Silk­ki­tie

Iran 3/4. I­ran. Joan­na Lum­ley viet­tää sar­jan kol­man­nen jak­son e­ri puo­lil­la I­ra­nia mui­nai­sen Silk­ki­tien reit­tiä seu­rail­len.

A-s­tu­dio

Rob­bie Colt­ra­ne: Rat­kai­se­vat to­dis­teet

Pakettipommi Kau­si 1, 3/8. Pa­ket­ti­pom­mi . Hil­jai­ses­sa eng­lan­ti­lais­ky­läs­sä a­su­va nai­nen sai vuon­na 1984 pa­ket­ti­pom­min.

P­ress - val­lan vah­ti­koi­rat

Eri maailmoissa 5/6. E­ri maail­mois­sa. Ed ve­ti pi­tem­män kor­ren ja sai jut­tun­sa leh­den kan­teen. To­sin u­sein i­lo ei kui­ten­kaan kes­tä kauan - käy­kö nyt­kin niin?

E­lä­mä­ni Bii­si

Intohimoista ihailua ja voimabiisi Art­tu Wis­ka­rin, Maa­ret Kal­lion, Alf Reh­nin ja Pao­la Su­ho­sen e­lä­män bii­sien ta­ka­na on vah­vo­ja ta­ri­noi­ta niin on­nel­li­sis­ta muis­tois­ta kuin e­lä­män ki­pu­het­kis­tä.

Uu­tis­huo­ne

Elämältä kaiken sain O­sa 4/12. E­lä­mäl­tä kai­ken sain. Münc­he­nin o­lym­pia­lais­ten ai­kaan 1972 Rai­ja on ko­vien va­lin­to­jen e­des­sä.

21.25 Teh­dään his­to­riaa

Viikinkikilpi, kirja ja juusto 3/13. Vii­kin­ki­kil­pi, kir­ja ja juus­to.

21.45 Tu­los­sa: Ruis­rock-ke­sä

21.50 Ur­hei­lu­ruu­tu

21.50 Var­jo­jen maa

Onni onnettomuudessa 3/8. On­ni on­net­to­muu­des­sa. Ca­di saa il­lan­suus­sa hä­ly­tyk­sen: nai­nen on y­ri­tet­ty kaa­pa­ta syr­jäi­sel­tä pai­kal­ta, mut­ta uh­ri on­nis­tui pa­ke­ne­maan.

F­la­teyn mys­tee­ri

Flateyn mysteeri (12) Kau­si 1, 1/4. Jóhan­na pa­laa Is­lan­tiin 1971 e­let­tyään Pa­rii­sis­sa 10 vuot­ta. Hän tu­lee hau­taa­maan i­sään­sä, jo­ka tut­ki e­lä­män­työk­seen F­la­teyn mys­tee­riä.

22.00 Uu­tis­huo­ne

Rötösherramarssi O­sa 3/12. Rö­tös­her­ra­mars­si. SMP saa ää­ni­vyö­ryn 1970 vaa­leis­sa jär­kyt­täen mo­nia.

E­ri­kois­ryh­mä Köln

Tyrmäys Kau­si 14, 10/25. Tyr­mäys.

Das Boot - Su­kel­lus­ve­ne U-612

Iskun seuraukset 4/8. Is­kun seu­rauk­set.

Ul­ko­lin­ja: Ta­lous­kas­vun ta­ka­ra­ja

Po­lii­ti­kot, e­ko­no­mis­tit ja me­dia y­lis­tä­vät ta­lous­kas­vua.

Y­le Uu­ti­set

22.05 Hil­jai­nen to­dis­ta­ja

Ikävä löytö 1/2 Kau­si 20. I­kä­vä löy­tö 1/2. Vie­hät­tä­vä nuo­ri nai­so­pet­ta­ja on ka­don­nut jäl­jet­tö­miin.

22.45 Od­da­sat

22.45 Rob­bie Colt­ra­ne: Rat­kai­se­vat to­dis­teet

Pakettipommi Kau­si 1, 3/8. Pa­ket­ti­pom­mi . Hil­jai­ses­sa eng­lan­ti­lais­ky­läs­sä a­su­va nai­nen sai vuon­na 1984 pa­ket­ti­pom­min.

Ul­ko­lin­ja: Ta­lous­kas­vun ta­ka­ra­ja

Po­lii­ti­kot, e­ko­no­mis­tit ja me­dia y­lis­tä­vät ta­lous­kas­vua. Mut­ta on­ko jat­ku­va ta­lous­kas­vu e­des mah­dol­lis­ta ja mis­tä i­dea on syn­ty­nyt ja mi­tä ta­pah­tuu jos kas­vu lop­puu?

23.00 P­ris­ma: He­vo­sen ta­ri­na

Hevosen alkuperä ja kesytys

Koo­mi­kon kuo­le­ma

Koomikon kuolema (12)

Od­da­sat

Jäl­jet päät­ty­vät Ber­lii­niin

Valtapeliä

23.15 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Sa­ka­wa

Hil­jai­nen to­dis­ta­ja

Turvattomat 2/2

23.35 Mul­lan al­ta

Arto Melleri (Mira Luoti ja Tiisu)

23.45 Puu­tar­han pe­las­ta­jat

Silmänruokaa ja suuhunpantavaa

23.45 Teh­dään his­to­riaa

23.45 Ys­tä­vyk­set Pu­tin­lan­dias­sa

23.55 Tek­niik­ka muut­taa ih­mis­tä

0