Ohjelmakartta.fi
6.4. 7.4. 8.4. 9.4. 10.4. 11.4. 12.4.
05.45 Luontoretkellä
Nopeimmat eläimet
05.55 Muisti
05.55 MOT
05.55 Vin­ta­ge-valtakunta
6
06.25 Ylen aamu
ma: Millainen rooli digitaalisella jäljittämisellä olisi koronaviruspandemian hillitsemisessä?
ti: Kehysriihi alkaa koronakriisin keskellä - Akuutteihin menoihin odotetaan lisäbudjettia 6. 39 Ke­hys­rii­hi al­kaa - Mi­kä pe­las­tai­si Suo­men ta­lou­den 6. 54 Ita­lias­sa on ol­tu ko­ti­ka­ran­tee­nis­sa nel­jä viik­koa 7. 12 Mi­ten EU:n yh­te­näi­syys kes­tää ko­ro­nak­rii­sin 7. 43 Jäl­kipörssi 8.
ke: Synnytyssairaaloissa on otettu käyttöön rajoituksia - tukihenkilö saa olla mukana vain synnytyksessä 6. 38 Ke­hys­rii­hi ko­van pai­neen al­la 6. 54 Eu­ro­ryh­mä pui ta­lous­toi­mia pit­käl­le il­taan 7. 12 Syn­ny­tys­sai­raa­lois­sa otet­tu käyt­töön ra­joi­tuk­sia 7. 43 Jälkidigi 8.
07.00 Huu­tokauppakesä
7/8.
07.20 Elä­mää me­ren armoilla
07.30 Akuutti
08.00 Uutisohjelmia
08.05 Pap­pi. Punk­ka­ri. Anarkisti.
08.05 Historia: Green Book, mat­kaoppaan tarina
08.05 Avara luonto: Luon­to avaruudesta
Tilkukas planeetta Til­ku­kas planeetta...
08.32 Puo­li seitsemän
08.56 Pie­ni suuri maailma
08.56 Exp­loring Earth
9
09.00 Uutisohjelmia
09.05 Sy­dämen asialla
Harhoja Harhoja...
09.05 Tih­vinän ihmeet
09.05 Flink­ki­lä & Tastula
Hauska ja vakava näyttelijä Aimo "Ami" Räsänen
09.30 Puo­li seitsemän
09.55 Uutisohjelmia
09.50 Poh­jolan luonto
09.55 Uutisohjelmia
10.00 Sy­dämen asialla
Menneisyyden vanki Men­nei­syy­den vanki...
10.00 Sy­dämen asialla
ti: Vaarallinen liiketoimi
ke: Perijätär karkuteillä Pe­ri­jä­tär kar­kuteillä...
to: Tuomion päivä Tuo­mion päivä...
10.00 Ju­malanpalvelus
10.00 Uutisohjelmia
10.00 Ju­malanpalvelus
Studiokirkko Tiellä Jerusalemiin - pääsiäisen musiikkijumalanpalvelus
10.05 It­se asiassa kuultuna
Pentti Linkola Pent­ti Lin­ko­la - elä­män­suo­je­li­jan tes­ta­mentti. (U)
10.48 Näin Norjassa
10.44 Puo­li seitsemän
10.50 Alueuutiset
10.50: Yle Uutiset Uusimaa
11.14: Yle Uutiset Häme
11.22: Yle Uutiset Pirkanmaa
11.30: Yle Uutiset Keski-Suomi ja Etelä-Savo
11.38: Yle Uutiset Itä-Suomi
11.46: Yle Uutiset Pohjanmaa
12.02: Yle Uutiset Lappi
11.00 Pisara
11.00 Nor­jan ku­nin­gas­per­heen vuosi 2019
Vuon­na 2019 Nor­jan ku­nin­gas­pa­ri läh­ti kier­to­mat­kal­le ym­pä­ri Nor­jaa jo vii­den­nen­kym­me­nen­nen kerran...
11.00 Vii­su­päi­vä­kir­jat - fa­nit kertovat
11.05 Ju­malanpalvelus
Studiokirkon palmusunnuntain sanajumalanpalvelus
11.10 Ruot­sin ku­nin­gas­per­heen vuosi 2019
Ruot­sin ku­nin­gas­per­heel­lä on jäl­leen ta­ka­naan vai­hei­kas vuosi...
11.50 Se­niori työssä
12
12.05 Muisti
12.14 Oddasat
12.14 Oddasat
12.12 Vii­su­päi­vä­kir­jat - fa­nit kertovat
12.10 Vin­ta­ge-valtakunta
12.19 Näin Norjassa
12.20 Isä Brown ja hä­nen laumansa
12.19 Näin Norjassa
12.20 RSO Mu­siikkitalossa
Pekka Kuusisto & Nicholas Collon
12.35 Mur­doc­hin murhamysteerit
12.30 Isä Brown ja hä­nen laumansa
12.30 Isä Brown ja hä­nen laumansa
to: Oikeuden portaat
pe: Viisas narri Vii­sas narri...
12.40 Si­li­con Valley, Baby
Tavoitteenaan maailmanvalloitus,
13.06 Pisara
13.14 Yh­teis­vastuukeräys
13.10 Ko­tim. Elokuva: Suomisen perhe
. O: T. J. Särk­kä. N: Yr­jö Tuo­mi­nen, El­sa Tu­ra­kai­nen, Mai­re Su­van­to, Sirk­ka Si­pi­lä, Las­se Pöys­ti, Ei­ne Lai­ne. Suo­mi­sen per­he ko­kee äk­ki­ri­kas­tumisen. Mv.
1941
13.15 Nor­jaa ris­tiin rastiin
13.15 Vii­su­päi­vä­kir­jat - fa­nit kertovat
13.20 Pisara
13.20 Pisara
13.25 Ko­tim. Elokuva: Vir­ta­set ja Lahtiset
Virtaset ja Lahtiset (S) Elo­ku­va­so­vi­tus Lee­na Här­män 1950-lu­vul­le si­joit­tu­vas­ta näy­tel­mäs­tä. O: Jack Wi­tik­ka. N: Hei­mo Lepistö,..
(Suomi 1959, 93')
13.25 Ko­tim. Elokuva: Per­heen musta lammas
O: Jorma Nortimo. N: Sirk­ka Si­pi­lä, Ei­no Kai­pai­nen, Joel Rin­ne, Jor­ma Nor­ti­mo. Ko­me­dia kont­to­ri­tytöstä,..
1941
13.25 Ko­tim. Elokuva: Suo­mi­sen Ollin tempaus
. O: Orvo Saarikivi. N: L. Pöys­ti, M. Su­van­to, K. Hart­ti, H. Hy­tö­nen, Y. Tuo­mi­nen, E. Turakainen...
1942
13.25 Ko­tim. Elokuva: Suo­mi­sen taiteilijat
O: Orvo Saarikivi. N: Las­se Pöys­ti, Mai­re Su­van­to, Mar­kus Rau­tio, El­sa Tu­ra­kai­nen, Toi­ni Vartiainen...
1943
13.26 Pie­ni suuri maailma
13.30 Pisara
13.35 Ko­tim. Elokuva: Suo­mi­sen Olli rakastuu
. O: Orvo Saarikivi. N: Las­se Pöys­ti, Mai­re Su­van­to, An­sa Iko­nen, Re­gi­na Hei­no­nen, El­sa Turakainen...
1944
13.40 Ko­tim. Elokuva: Suo­mi­sen Ol­li yllättää
. O: Orvo Saarikivi. N: Las­se Pöys­ti, Re­gi­na Hei­no­nen, Ka­le­vi Hart­ti, Ek­ke Hä­mä­läi­nen, Topi Ruuth.
1945
14.53 Yh­teis­vastuukeräys
14.53 Tulossa...
15
15.00 Ylen eri­kois­lä­he­tys ko­ro­naviruksesta
15.00 Ylen eri­kois­lä­he­tys ko­ro­naviruksesta
15.00 Ylen eri­kois­lä­he­tys ko­ro­naviruksesta
15.00 Fran­cis­cus ja mi­nä - ju­ma­lan köyhän tarina
Onko vähemmän sittenkin enemmän?
15.00 Luon­to­het­ki: Tan­sa­nian kan­sallispuistot
15.05 Elämäni Biisi
Elämän polku ja rakkauden tunturi Kat­ja Ståhlin vie­rai­na Juk­ka Haapalainen,..
15.25 Exp­loring Earth
15.30 Näin Norjassa
15.30 Ylen aamu
15.30 Akuutti
Hulluna rakkaudesta!
15.40 So­me Deep Story
15.40 A-stu­dio viit­tomakielellä
15.55 Arto Nyberg
Vieraina Oona Airola, Hanna Rosti ja Jussi Rainio
15.55 A-studio
Riittääkö suojaimia?
16.00 A-studio
Lisävelkaa, leik­kauk­sia vai molempia?..
15.50 Poldark
Poldark (12) De­mel­za ja Ross ys­tä­vi­neen naut­ti­vat yh­tei­ses­tä ajas­ta Lon­toon hu­vi­tuk­sien parissa...
16.00 Kandit
16.10 MOT
16.10 A-studio
A-Talk
16.05 Dra­ken et­sivätoimisto
Haamuja Haamuja...
16.40 Uutisohjelmia
16.50 Uutisohjelmia
17.07 Pe­las­ta pörriäinen
17.06 Vii­su­päi­vä­kir­jat - fa­nit kertovat
17.10 Isä Brown ja hä­nen laumansa
ma: Taivaallinen kuoro
ti: Mehiläiskuningatar Me­hi­läis­kuningatar...
ke: Oikeuden portaat Oi­keu­den portaat...
to: Viisas narri Vii­sas narri...
pe: Varkaiden mestari Var­kai­den mestari...
17.10 Flink­ki­lä & Tastula
Hauska ja vakava näyttelijä Aimo "Ami" Räsänen Lap­suu­den tra­ge­dia te­ki pik­ku-Ai­mos­ta per­heen haus­kuuttajan...
17.10 Mur­hia ja kantrimusiikkia
Morsiamen surma 1/2
17.56 Flashback
17.55 Kandit
17.56 Vii­su­päi­vä­kir­jat - fa­nit kertovat
17.54 Yh­teis­vastuukeräys
17.56 Kandit
18
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.05 Ha­ke­kaa kätilö!
Purkutuomio Purkutuomio...
18.21 Uutisohjelmia
18.15 Strömsö
Limonaditehdas kotikeittiössä
18.15 Luon­to­het­ki: Tan­sa­nian kan­sallispuistot
18.30 Puo­li seitsemän
18.40 Puo­li seitsemän
18.45 Avara luonto: Luon­to avaruudesta
Tilkukas planeetta Til­ku­kas planeetta...
18.45 Arto Nyberg
Haastateltavina Minna Kauppi, Jere Virtanen ja Sam Huber
19.00 Historia: Es­pan­jan­tau­ti, tap­pava pandemia
19.00 Bau­haus - uusi aika
Weimarinkauden loppu Wei­ma­rin­kau­den loppu...
19.00 Prisma: Evo­luution ihmeet
Valaat ja norsut Va­laat ja norsut...
19.00 Si­li­con Valley, Baby
Tavoitteenaan maailmanvalloitus, star­tup-yrit­tä­jä Kal­le läh­tee tyt­töys­tä­vän­sä kans­sa Piilaaksoon...
18.57 Her­cu­le Poi­rot: Vii­si pientä possua
(Five Little Pigs/Iso-Britannia) Poi­rot'n luo tu­lee nuo­ri tyt­tö Ka­na­das­ta ja pyy­tää tä­tä tut­ki­maan van­hem­pien­sa ta­paus­ta 14 vuoden takaa.
19.36 Pe­las­ta pörriäinen
19.30 Kriminalisti
Pikkuveli Pik­ku­ve­li. Ral­li­kus­ki kuo­lee ta­pa­tur­mai­ses­ti au­toon­sa, jo­ta on ropeloitu...
19.49 Elo­ku­via ikuistamassa
19.45 Poh­jolan luonto
19.40 Raas­ta­va tunnustus
En kommentoi En kom­men­toi. Toi­sen mur­ha­ta­pauk­sen pal­jas­tu­mi­nen jär­kyt­tää kau­punkilaisia,..
19.56 Pe­las­ta pörriäinen
19.55 Tiesitkö?
20.00 MOT
20.00 Vin­ta­ge-valtakunta
20.00 Akuutti
20.00 Tais­to - muo­vis­ta ja rakkaudesta
20.29 Yle Uutiset 20.30
20.29 Yle Uutiset 20.30
ke: Yle Uutiset
20.30 Yle Uutiset 20.30
20.45 Urheiluruutu
20.55 Urheiluruutu
20.50 It­se asiassa kuultuna
Isä Ambrosius Mi­ten Ris­to Jääs­ke­läi­ses­tä tu­li isä Ambrosius?..
20.50 Luottomies
20.50 Karppi
Meelika Meelika...
21
21.00 A-studio
Riittääkö suojaimia?
21.00 A-studio
Kuka pääsee tehohoitoon?
21.00 Urheiluruutu
21.00 Maail­ma liekeissä
Tuskien taival Tus­kien tai­val. Bel­gia on me­ne­tet­ty natseille...
21.05 A-studio
ke: Lisävelkaa,
to: A-Talk
21.30 Per­jantai-dokkari
21.35 DNA
Mies Tranumista Mies Tranumista...
21.44 Uutisohjelmia
21.40 Syntinen
Syöksykierre Syöksykierre...
21.49 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.00 Karppi
Tähtien kuiskailua Täh­tien kuiskailua...
22.00 Eri­kois­ryhmä Köln
Neljä ystävää ja kuolema Nel­jä ys­tä­vää ja kuolema...
22.00 Out­lan­der - Matkantekijä
Balladi sankareista Bal­la­di sankareista...
22.00 Ulkolinja: Ku­ka pel­kää Huaweita?
22.00 Elämäni Biisi
Elämän polku ja rakkauden tunturi Kat­ja Ståhlin vie­rai­na Juk­ka Haa­pa­lai­nen, Kir­si Ylijoki,..
22.25 Elämäni Biisi
Kyyneleitä ja ratkaiseva rytmi Kat­ja Ståhlin vie­rai­na Tuuk­ka Te­mo­nen, Min­na Kauppi,..
22.15 Fran­cis­cus ja mi­nä - ju­ma­lan köyhän tarina
Onko vähemmän sittenkin enemmän?
22.45 Oddasat
22.45 Ikimuistoinen
22.50 Prisma: Evo­luution ihmeet
Krokotiilit ja linnut
22.50 Perjantai
Korona, näkymätön vihollinen
22.55 Oddasat
22.55 Oddasat
23.01 Ita­lia ko­ro­na­vi­ruk­sen kourissa
23.00 Vastavirtaan
Hukkuva mies 1/2 Jack saa hä­ly­tyk­sen kes­kel­lä yö­tä: nuo­ru­kai­nen on huk­ku­maisillaan...
23.10 Rau­ha maan päälle
Rauha maan päälle (12) Tans­ka­lai­nen ri­kosssarja...
23.10 Ko­tim. Elokuva: Muukalainen
Poika elää äitinsä kanssa syrjäisellä maatilalla.
23.10 Ulkolinja: Ku­ka pel­kää Huaweita?
23.30 Maail­ma liekeissä
23.30 Puo­li seitsemän
23.45 Puo­li seitsemän
00.06 Puo­li seitsemän
23.55 Ju­malanpalvelus
Pää­siäi­syön aa­mu­pal­ve­lus ja li­tur­gia Us­pens­kin ka­ted­raa­lis­sa Hel­singissä...
0
00.30 Puo­li seitsemän