Ohjelmakartta.fi
ma 23.4. ti 24.4. ke 25.4. to 26.4. pe 27.4. la 28.4. su 29.4.

05.55 Docs­top: Mei­dän Lii­nu

Luon­to­het­ki: Maa, ta­run­hoh­toi­nen p­la­neet­ta

Vin­ta­ge-val­ta­kun­ta

A­kuut­ti

6

06.15 Ta­ri­noi­ta met­säs­tä

06.25 Y­len aa­mu-tv

07.15 Puu­tar­han pe­las­ta­jat

Luon­to­ret­kel­lä

07.30 Tais­to - muo­vis­ta ja rak­kau­des­ta (x3)

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.05 It­se a­sias­sa kuul­tu­na

Irja Askola

08.05 P­ris­ma: Diag­noo­si­na s­pi­na bi­fi­da

S­pi­na bi­fi­da, sel­kä­ran­ka­hal­kio, on syn­nyn­näi­nen sel­kä­ran­gan ke­hi­tys­häi­riö, jo­ka voi pa­him­mil­laan joh­taa hal­vaan­tu­mi­seen.

A­va­ra luon­to: Ih­meel­li­nen Tas­ma­nia

Tas­ma­nia on saa­ri, jo­ka pur­suaa mi­tä ou­doim­pia ja ih­meel­li­sim­piä vil­lie­läi­miä.

08.55 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

08.55 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

Ta­ri­noi­ta met­säs­tä

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 A­va­ra luon­to: Seep­ra ni­mel­tä Pun­da

09.05 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Toivoin elämänmuutosta, sain syövän. Näin kertoo lavalla stand-up-koomikko Anitta Ahonen ja yleisö nauraa, kyynelten läpi.

09.30 Vii­pu­rin hen­ki

Puo­li seit­se­män

09.50 Uu­tis­vuo­si

09.50 Y­le Uu­ti­set

10.00 Y­le Uu­ti­set

Sy­dä­men a­sial­la

Tasapainoilua Pahaa verta Häkkilintuja Tuhkaa vain

Y­le Uu­ti­set

Ju­ma­lan­pal­ve­lus

Kirk­kaan vii­kon kou­lu­lais­ju­ma­lan­pal­ve­lus Us­pens­kin ka­ted­raa­lis­ta Hel­sin­gis­tä.

10.05 Sy­dä­men a­sial­la

Aseita ja ammuksia

10.05 Yk­kö­saa­mu

10.45 Min­ne jät­teet me­ne­vät?

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Per­jan­tai-dok­ka­ri

10.55 Pi­sa­ra

10.55 Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

11.00 Y­le Uu­ti­set

Ta­run­hoh­toi­nen Vie­na -do­ku­ment­ti

Viena on Karjalan tarunhohtoisin osa.

11.00 Y­le Uu­ti­set

11.05 Ju­ma­lan­pal­ve­lus

Ensimmäisen pääsiäispäivän messu Ylöjärven kirkossa

11.05 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Y­le Uu­ti­set Viik­ko vii­tot­tu­na

11.10 Y­le Uu­ti­set Hä­me

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Kan­san lii­ke

Mikä autoiluissa maksaa? 3/10. Kaa­sua mi­nis­te­ri Myk­kä­nen!

11.20 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.25 Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.35 Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

11.45 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

11.50 Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

12

12.00 Docs­top: Soi­to­no­pet­ta­ja

Y­le Uu­ti­set Lap­pi

Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

Va­lon­tuo­jat

Do­ku­ment­tie­lo­ku­va La­pin säh­köis­tä­mi­ses­tä ja po­jis­ta i­sien­sä ja­lan­jäl­jil­lä.

12.05 Pa­ni­koin­tia kes­ki-iän kyn­nyk­sel­lä

12.05 Y­le Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12.15 Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.25 P­re­si­dent­ti

Valtakunnan ensimmäinen nainen

P­re­si­dent­ti

Tsaarin kuriirit

P­re­si­dent­ti

Hengenvaara

P­re­si­dent­ti

Kultaranta

P­re­si­dent­ti

Silmänkääntötemppu

Od­da­sat

12.45 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

Klaus Mäkelä johtaa R­SO e­sit­tää mm. Fe­lix Men­dels­soh­nin sin­fo­nian n­ro 3 a-mol­li "S­kot­ti­lai­nen".

13.05 Yö on pit­kä

(1952) O: Aarne Tarkas. N: Jus­si Jurk­ka, Mir­ja Ka­ris­to, Åke Lind­man.

13.05 Ar­kis­to­ku­via: P­re­si­dent­ti Ur­ho Kek­ko­nen 60 vuot­ta

13.05 Mel­kein tot­ta

13.15 Pää­ta­lo

(Suomi, 2008).

13.15 Nuo­ria ih­mi­siä

O: Ossi Elstelä.

13.15 A­ses­so­rin nais­huo­let

(1958)

13.25 Val­tio­päi­vien a­va­jai­set

Ta­sa­val­lan p­re­si­dent­ti a­vaa vuo­den 2019 val­tio­päi­vät e­dus­kun­nas­sa.

13.25 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Uh­rit

Kun usko sammui. Hy­väk­si­käyt­töä, hen­kis­tä vä­ki­val­taa, su­vus­ta ja ys­tä­vis­tä e­rot­ta­mis­ta.

13.45 Kan­dit: Sä saat sen ai­kaan

13.50 Yh­des­sä sa­ta vuot­ta

Do­ku­men­tis­sa 12 suo­ma­lais­ta sa­ta­vuo­tias­ta ker­too yh­tei­ses­tä mat­kas­taan sa­ma­ni­käi­sen i­sän­maan kans­sa.

14.25 Tu­los­sa: A­ses­so­rin nais­huo­let

14.30 I­ki­muis­toi­nen

Tapio Rautavaara

14.30 San­nik­ka&Uk­ko­la

Sannikka & Ukkola

14.40 Hau­rain sii­vin y­li Poh­jan­me­ren

14.50 Pi­sa­ra

14.55 Y­le Uu­ti­set

15

15.00 Y­le Uu­ti­set

Kan­sal­li­sen ve­te­raa­ni­päi­vän juh­la­ti­lai­suus

Ve­te­raa­ni­päi­vän pää­juh­la jär­jes­te­tään tä­nä vuon­na Kuo­pion Mu­siik­ki­kes­kuk­ses­sa.

Y­le Uu­ti­set

15.05 Y­le Li­ve

Ismo Alanko

Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

15.05 Per­jan­tai

Kuka saa nauraa ja mille?

15.10 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

15.40 A-s­tu­dio viit­to­ma­kie­lel­lä

A-studio viittomakielelle tulkattuna

15.40 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

15.50 It­se a­sias­sa kuul­tu­na

Tapani Brotherus

15.50 T­he Mus­ke­teers

Viimeiseen mieheen Kau­si 3, 10/10. Vii­mei­seen mie­heen.

16.00 Ar­to Ny­berg

16.00 A-s­tu­dio

A-s­tu­dio: Talk

A-Talk

Ar­kis­to­ku­via: Tul­li­mies­ten työ­sa­ral­ta

16.15 Vin­ta­ge-val­ta­kun­ta

Ei tääl suinkka mittä polkupyörii ois?

16.20 Tais­to - muo­vis­ta ja rak­kau­des­ta (x3)

Ankkuriosuus Minimiitti Rautarouva

16.35 Kan­dit: Sä saat sen ai­kaan

16.35 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa

16.45 Y­le Od­da­sat

16.50 No­vos­ti Y­le

16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

17.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

17.05 Kan­dit: Sä saat sen ai­kaan

Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

17.05 Kan­dit: Sä saat sen ai­kaan

17.10 P­re­si­dent­ti

Tsaarin kuriirit Hengenvaara Kultaranta Silmänkääntötemppu Järistyspiste

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Toivoin elämänmuutosta, sain syövän. Näin kertoo lavalla stand-up-koomikko Anitta Ahonen ja yleisö nauraa, kyynelten läpi.

B­letch­leyn ne­lik­ko

Onko tullattavaa? 1/2 Kau­si 2, 3/4. On­ko tul­lat­ta­vaa?

17.50 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

Puo­li seit­se­män

Min­ne jät­teet me­ne­vät?

17.50 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

18

18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00

Y­le Uu­ti­set 18.00

Y­le Uu­ti­set 18.00

18.10 Y­le Li­ve

Angelika Klas & Tanguedia Quintet

18.10 Ur­hei­lu­ruu­tu

18.15 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

St­röm­sö

Kevään juhlien noutopöytä St­röm­sö tar­joi­lee suo­si­tuim­pia pa­lo­ja aiem­mis­ta jak­sois­ta.

Luon­to­het­ki: Maa, ta­run­hoh­toi­nen p­la­neet­ta

Äärimmäisten vastakohtien maa

18.30 Puo­li seit­se­män

18.30 I lo­ve muo­vi: Muo­vi vie­ras­la­ji­na

18.45 A­va­ra luon­to: Ih­meel­li­nen Tas­ma­nia

Tas­ma­nia on saa­ri, jo­ka pur­suaa mi­tä ou­doim­pia ja ih­meel­li­sim­piä vil­lie­läi­miä.

Ar­to Ny­berg

19.00 I lo­ve muo­vi: Muo­vi vie­ras­la­ji­na

Mrs Wil­son

Mrs Wilson (12) 3/3. Mie­len­rau­han­sa me­net­tä­nyt A­li­son ha­kee loh­tua kir­kos­ta, jo­ka o­li tär­keä myös A­le­cil­le.

P­ris­ma: Diag­noo­si­na s­pi­na bi­fi­da

S­pi­na bi­fi­da, sel­kä­ran­ka­hal­kio, on syn­nyn­näi­nen sel­kä­ran­gan ke­hi­tys­häi­riö, jo­ka voi pa­him­mil­laan joh­taa hal­vaan­tu­mi­seen.

Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Uh­rit

Kun usko sammui. Hy­väk­si­käyt­töä, hen­kis­tä vä­ki­val­taa, su­vus­ta ja ys­tä­vis­tä e­rot­ta­mis­ta.

Ha­ke­kaa kä­ti­lö!

Hakekaa kätilö! (7) Kau­si 8, 3/8. Tur­ne­rit käyn­nis­tä­vät k­li­ni­kal­la uu­den, ko­keel­li­sen ro­ko­tu­soh­jel­man.

19.15 Va­lon­tuo­jat

Do­ku­ment­tie­lo­ku­va La­pin säh­köis­tä­mi­ses­tä ja po­jis­ta i­sien­sä ja­lan­jäl­jil­lä.

19.30 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

Su­den het­ki

Vapaus on ainut, mitä käteen jää Kau­si 1, 3/8. Va­paus on ai­nut, mi­tä kä­teen jää. Te­ra­pia­ryh­mäs­sä kä­si­tel­lään hä­peää ja o­sal­lis­tu­jat y­lit­tä­vät it­sen­sä mo­nin e­ri ta­voin.

19.40 Ve­ra S­tan­ho­pe tut­kii

Sokea piste 2/2 Kau­si 9. So­kea pis­te 2/2. Nuo­ren ri­kosp­sy­ko­lo­gin sur­ma näyt­tää liit­ty­vän e­rään ri­kok­ses­ta tuo­mi­tun it­se­mur­haan, mut­ta mil­lä ta­val­la?

19.50 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

Min­ne jät­teet me­ne­vät?

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

Min­ne jät­teet me­ne­vät?

20.00 Vin­ta­ge-val­ta­kun­ta

Ei tääl suinkka mittä polkupyörii ois?

A­kuut­ti

Sokea näkee toisin Mil­lai­sis­ta pa­la­sis­ta e­lä­mä ja on­nel­li­suus ra­ken­tu­vat il­man nä­köais­tia?

Tais­to - muo­vis­ta ja rak­kau­des­ta (x3)

Taisto Molokista Missä Papuli? Huuto syvyydestä

San­nik­ka&Uk­ko­la

Sannikka & Ukkola

20.20 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa

20.25 Y­le Uu­ti­set 20.30

Yle Uutiset

Y­le Uu­ti­set 20.30

Yle Uutiset

Y­le Uu­ti­set 20.30

Yle Uutiset

20.40 Ur­hei­lu­ruu­tu

20.40 Ur­hei­lu­ruu­tu

20.50 It­se a­sias­sa kuul­tu­na

Tapani Brotherus Suo­ma­lai­nen dip­lo­maat­ti Ta­pa­ni B­rot­he­rus pe­las­ti työ­to­ve­rei­neen tu­han­sia pa­ko­lai­sia C­hi­len so­ti­las­jun­tan kyn­sis­tä 1970-lu­vul­la.

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

21

21.00 A-s­tu­dio

Al­ko­ho­lin ai­heut­ta­mat si­kiö­vau­riot li­sään­ty­vät.

A-s­tu­dio

A-s­tu­dio: Talk

A-Talk

Per­jan­tai

Kuka saa nauraa ja mille? Lop­pu­vat­ko koo­mi­koil­ta vit­sit, jos ke­tään ei saa e­nää lou­ka­ta?

21.00 In­vi­sib­le He­roes

Hautajaiset O­sa 2/6. Hau­ta­jai­set. Ta­pa­ni ja Ly­sa B­rot­he­ruk­sen ko­tiin tu­lee y­hä li­sää po­liit­ti­sia pa­ko­lai­sia, mut­ta Ul­ko­mis­te­riö vaa­tii py­sy­mään puo­lueet­to­ma­na.

21.15 Mel­kein tot­ta

Intohimo

21.30 Per­jan­tai

Elämä myytävänä

21.30 Pir­jo

Joku vanha tuttu

21.40 I lo­ve muo­vi: Muo­vi­suh­dek­rii­si

21.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Y­le Uu­ti­set

21.50 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

Ur­hei­lu­ruu­tu

21.55 In­vi­sib­le He­roes

Vallankaappaus O­sa 1/6. Val­lan­kaap­paus. To­si­ta­pah­tu­miin poh­jau­tu­va d­raa­ma­sar­ja suo­ma­lais­dip­lo­maa­teis­ta C­hi­les­sä  1973 so­ti­las­val­lan­kaap­pauk­sen ai­ka­na.

21.55 Min­kä taak­seen jät­tää

Minkä taakseen jättää (12) Kau­si 3, 3/3. Nel­jä mies­tä, jot­ka liit­ty­vät Hay­leyn e­lä­män lop­pu­vai­hee­seen, o­vat po­lii­sin tar­kas­sa syy­nis­sä, ja me­dia on hauk­ka­na kim­pus­sa. E­ri­to­ten Cas­sie ko­kee ju­tun ras­kaak­si, mut­ta hän ja Sun­ny ai­ko­vat rat­kais­ta ju­tun taa­tak­seen uh­rin o­mai­sil­le vii­mein­kin mie­len­rau­han.

Y­le Uu­ti­set

22.00 E­ri­kois­ryh­mä Köln

Hukkumiskuolema Kau­si 14, 2/24. Huk­ku­mis­kuo­le­ma.

Les Mi­sérab­les - Kur­jat

Les Misérables - Kurjat (16) 4/6. Ai­ka on rien­tä­nyt, ja pik­ku­tyt­tö on tul­lut tei­ni-i­kään.

Ul­ko­lin­ja: K­reml vs. nuo­ri­so

Ve­nä­jäl­lä hal­li­tus ki­ris­tää o­tet­ta nuo­ris­ta ja in­ter­ne­tis­tä - taus­tal­la huo­li suo­sion las­kus­ta.

Hil­jai­nen to­dis­ta­ja

Ehdollinen armahdus 1/2

22.00 Ur­hei­lu­ruu­tu

22.05 So­tu­ri

Välienselvittely 6/6. Vä­lien­sel­vit­te­ly. Su­si­jen­gin ma­ja­paik­ka on pa­la­nut. Jen­gi­läi­set pi­dä­tet­tyi­nä, vain Tom ja CC liik­ku­vat va­pai­na.

22.40 P­ris­ma: At­ten­bo­rough ja mu­nan ih­me

Od­da­sat

22.55 Docs­top: Toi­nen lin­ja

Do­ku­ment­ti ko­vien huu­mei­den käyt­tä­jis­tä ja hei­dän pa­ris­saan työs­ken­te­le­vis­tä.

Od­da­sat

22.55 Ul­ko­lin­ja: K­reml vs. nuo­ri­so

Ve­nä­jäl­lä hal­li­tus ki­ris­tää o­tet­ta nuo­ris­ta ja in­ter­ne­tis­tä - taus­tal­la huo­li suo­sion las­kus­ta. Oh­jaus Mar­ko Lönnq­vist.

23.10 Docs­top: Piik­ki sy­dä­mes­sä

Hil­jai­nen to­dis­ta­ja

Pitkä pakomatka 2/2

Pe­tos

Petos (12)

23.30 Docs­top: Kun u­nel­mat kuo­le­vat

Voiko turvapaikanhakijaan rakastua?

Puo­li seit­se­män

23.30 Ti­mant­ti­nen keik­ka

Dumari ja Spuget (Tuomari Nurmio) Ti­mant­ti­sen kei­kan la­val­le nou­see Tuo­ma­ri Nur­mio, Du­ma­ri ja S­pu­get ko­koon­pa­non­sa kans­sa.

23.50 Yk­kö­saa­mu

0

So­tu­ri

Petturi 5/6. Pet­tu­ri.

00.10 Puo­li seit­se­män

00.55 Puo­li seit­se­män

Eeva Kontu