Ohjelmakartta.fi
ma 17.9. ti 18.9. ke 19.9. to 20.9. pe 21.9. la 22.9. su 23.9.

04.00 Uu­ti­sik­ku­na

00.00 No­ne

05.55 Met­sien kät­ke­mä

Myyttinen Koli.

MOT: Ym­pä­ris­tön yk­kö­nen

E­lä­vät puut: Suo­men vii­sain puu

To­si ta­ri­na: Van­ki­vau­nu

E­los­sa 24h

6

06.25 Y­len Aa­mu-tv

Y­le Uu­ti­set

08.05 Kieh­to­va maail­ma: Bil­ly Con­nol­lyn A­me­ri­kan seik­kai­lu

Chicago - Seattle.

A­va­ra luon­to: A­me­ri­kan kan­sal­lis­puis­tot

Yosemite.

08.50 Poh­jo­lan luon­to

9

Y­le Uu­ti­set

09.05 Y­len Aa­mu-tv

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

09.30 Puo­li seit­se­män

Y­le Uu­ti­set

10.00 I­sä B­rown ja hä­nen lau­man­sa

Golfradan kukkanen. Kaksi kuolemaa.

Mur­ha pa­ra­tii­sis­sa

Uusia jaksoja.

Y­le Uu­ti­set

Ver­ra­ton Mi­kael An­ders­son

10.05 Yk­kö­saa­mu

10.45 Mur­rok­ses­sa

Pi­sa­ra

Y­le Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Y­le Uu­ti­set

11.05 Ju­ma­lan­pal­ve­lus

Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Y­le Uu­ti­set Viik­ko vii­tot­tu­na

11.14 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

11.19 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.15 En­ti­söi­ty Eids­vol­lin kar­ta­no

11.20 Pin­ker­to­nin et­si­vä­toi­mis­to

Tuplaviski.

Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.28 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.33 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

11.49 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

11.54 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

11.50 Suo­mi­LO­VE

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12

12.00 Val­tion tu­lot ja me­not e­dus­kun­nas­sa

E­dus­kun­ta kes­kus­te­lee hal­li­tuk­sen bud­jet­tie­si­tyk­ses­tä vuo­del­le 2019. Suo­ra lä­he­tys. (2019)

12.03 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12.05 An­tiik­ki­kak­sin­tais­te­lu

Antiikkikaksintaistelu alkaa jälleen.

12.08 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.14 Od­da­sat

12.19 Od­da­sat

12.30 Pin­ker­to­nin et­si­vä­toi­mis­to

Kansas Cityn Hamlet. Neljäs mies. Sotasankari.

12.35 Pin­ker­to­nin et­si­vä­toi­mis­to

Kansas City.

12.35 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

12.50 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Os­lon päi­vä­kir­jat

Is­rael ja Pa­les­tii­na a­loit­ti­vat sa­lai­set rau­han­neu­vot­te­lut Os­los­sa 1993. Jitz­hak Ra­bin ja Jas­ser A­ra­fat al­le­kir­joit­ti­vat rau­han­so­pi­muk­sen, ta­voit­tee­na lo­pet­taa ve­ren­vuo­da­tus ja päät­tää vi­han­pi­to. (1993)

13.10 Noi­ta pa­laa e­lä­mään

Mi­ka Wal­ta­rin ta­ri­naan pe­rus­tu­vas­sa e­lo­ku­vas­sa suo­ta kai­ve­le­vat ar­keo­lo­git tör­mää­vät vuo­si­sa­to­jen ta­kai­seen noi­tuu­teen. (1952)

Fen­na­da-k­las­si­kot: Jo­kin ih­mi­ses­sä

Mi­ka Wal­ta­rin pie­nois­ro­maa­niin pe­rus­tu­va tum­ma­sä­vyi­nen ta­ri­na koh­ta­lok­kaas­ta rak­kau­des­ta. (1956)

Ver­ta kä­sis­säm­me

Mi­ka Wal­ta­rin ro­maa­niin pe­rus­tu­va ker­to­mus up­see­ris­ta, jo­ka pa­laa kym­me­nen vuo­den so­ta­van­keu­des­ta. (1958)

13.25 Ih­mi­set su­viyös­sä

N: Ei­la Peh­ko­nen, Mat­ti O­ra­vis­to, Mart­ti Ka­ta­jis­to ja Em­ma Vää­nä­nen. (1948)

13.35 E­lä­vät puut: Suo­men vii­sain puu

14.05 P­ris­ma: Kas­vun sa­lai­suus

Kultaiset vuodet.

14.30 Sa­man tai­vaan al­la: Hil­jai­se­lo Öl­lö­läs­sä

Sa­man tai­vaan al­la: Luo­la­mies

Sa­man tai­vaan al­la: Vii­mei­nen syk­sy

On elokuu ja sadonkorjuun aika.

Sa­man tai­vaan al­la: Toh­to­ri Si­ka­ri

Sa­man tai­vaan al­la: U­nel­mien nai­nen

Viisikymppinen Timppa on rakastunut.

14.30 San­nik­ka & Uk­ko­la

15

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

Pi­sa­ra

Per­jan­tai

15.10 Y­len aa­mu-tv: Tä­nään ot­si­kois­sa

Y­len aa­mu-tv: Tä­nään ot­si­kois­sa

Y­len aa­mu-tv: Tä­nään ot­si­kois­sa

Y­len aa­mu-tv: Tä­nään ot­si­kois­sa

E­los­sa 24h

15.30 A-s­tu­dio

15.40 Re­bel­lion - ve­rel­lä ja sy­dä­mel­lä

15.45 A-s­tu­dio

A-s­tu­dio viit­to­ma­kie­lel­le tul­kat­tu­na

15.50 A-s­tu­dio: Talk

16.00 Ar­to Ny­berg

16.00 E­dus­kun­nan ky­se­ly­tun­ti

16.05 Hy­vät kat­so­jat

Vesku Show on täällä taas!

16.15 Met­sien kät­ke­mä

Myyttinen Koli.

MOT: Ym­pä­ris­tön yk­kö­nen

16.35 So­me Deep S­to­ry: Muu­ta­ma ri­su

Y­le Od­da­sat

Y­le Od­da­sat

No­vos­ti Y­le

Y­le Od­da­sat

No­vos­ti Y­le

Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si

17.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si

17.08 Mur­ha pa­ra­tii­sis­sa

Uusia jaksoja.

17.10 I­sä B­rown ja hä­nen lau­man­sa

Kaksi kuolemaa.

17.10 F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Ken­ne­dyt - kun Ca­me­lot mur­tui

Tedin kolarin jälkiä siivotaan yhä.
18

18.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

18.15 St­röm­sö

E­lä­vät puut: Suo­men kii­mai­sin puu

Puillakin on seksielämä.

18.23 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si

18.30 Puo­li seit­se­män

18.45 A­va­ra luon­to: A­me­ri­kan kan­sal­lis­puis­tot

Yosemite.

Ar­to Ny­berg

19.00 Bob­by Ken­ne­dyn u­nel­ma

Veljensä John F.

Kieh­to­va maail­ma: Bil­ly Con­nol­lyn A­me­ri­kan seik­kai­lu

Chicago - Seattle.

P­ris­ma: Kas­vun sa­lai­suus

Kultaiset vuodet.

K­ri­mi­na­lis­ti

Onnettomuusvaara.

Poi­ka jo­ka ka­to­si mu­siik­kiin

19.30 S­het­land­saar­ten mur­hat

Mur­rok­ses­sa

19.45 Poh­jo­lan luon­to

19.45 Jäl­jet päät­ty­vät Ber­lii­niin

Lainvalvoja.

20.00 MOT: Ym­pä­ris­tön yk­kö­nen

To­si ta­ri­na: Van­ki­vau­nu

E­los­sa 24h

Met­sien kät­ke­mä

Kalajoen dyyneiltä Kallankareille.

San­nik­ka & Uk­ko­la

20.30 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

20.50 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

21

21.00 A-s­tu­dio

21.05 A-s­tu­dio

A-s­tu­dio: Talk

Per­jan­tai

21.05 Ko­ti­kat­so­mo: Kor­pe­lan ku­jan­juok­su

Paratiisin porteilla.

21.15 Hy­vät kat­so­jat

Vesku Show on täällä taas!

21.30 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Os­lon päi­vä­kir­jat

Is­rael ja Pa­les­tii­na a­loit­ti­vat sa­lai­set rau­han­neu­vot­te­lut Os­los­sa 1993. Jitz­hak Ra­bin ja Jas­ser A­ra­fat al­le­kir­joit­ti­vat rau­han­so­pi­muk­sen, ta­voit­tee­na lo­pet­taa ve­ren­vuo­da­tus ja päät­tää vi­han­pi­to. (1993)

Val­koi­nen p­rin­ses­sa

Petturuutta.

21.35 Sär­ky­nyt en­ke­li

22.00 Ul­ko­lin­ja: Bis­nes­tä ve­rel­lä

Suo­mi­LO­VE

Nuo­ri Mor­se

Elonkorjuu. I­ki­van­ha luu­löy­tö nos­taa e­siin van­han ka­toa­mi­sen.

Nou­su­ve­si

22.25 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

22.40 Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set

22.45 Ul­ko­lin­ja: Bis­nes­tä ve­rel­lä

22.50 Od­da­sat

22.55 Per­jan­tai

Mihin me tarvitsemme arjen jumalia?

22.55 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

23.00 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

23.06 San­nik­ka & Uk­ko­la

Y­le Uu­ti­set

23.10 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

23.10 Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set

23.15 Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set

23.25 Od­da­sat

23.25 Nou­su­ve­si

Uusia jaksoja.

23.30 Out­lan­der - Mat­kan­te­ki­jä

Meripihkakivi. Cul­lo­de­nin tais­te­lun aa­mu koit­taa.

Doc­tor Fos­ter

23.35 Puo­li seit­se­män

23.40 Ko­ti­kat­so­mo: Kor­pe­lan ku­jan­juok­su

Uhkapeliä ja uusia avauksia.

23.40 Yk­kö­saa­mu

23.50 P­ris­ma: Kas­vun sa­lai­suus

Murrosikä.
0

00.05 Ul­ko­lin­ja: Eu­roop­pa kiel­tää a­bor­tit

00.10 Puo­li seit­se­män

00.20 Uu­ti­sik­ku­na

00.30 Puo­li seit­se­män

00.30 Uu­ti­sik­ku­na

00.40 Puo­li seit­se­män

00.40 Uu­ti­sik­ku­na

00.55 Puo­li seit­se­män

01.00 Uu­ti­sik­ku­na

01.00 Uu­ti­sik­ku­na

01.10 Uu­ti­sik­ku­na

00.00 No­ne

01.25 Uu­ti­sik­ku­na

00.00 No­ne

00.00 No­ne

00.00 No­ne

00.00 No­ne

00.00 No­ne

00.00 No­ne

3

04.00 Uu­ti­sik­ku­na