Ohjelmakartta.fi
ma 14.1. ti 15.1. ke 16.1. to 17.1. pe 18.1. la 19.1. su 20.1.

05.55 Luon­to­ret­kel­lä: Pilk­ki­jäil­lä

MOT

Pakolla steriloidut

Luon­to­het­ki

Andien kondorit ja kolibrit

Docs­top: In­si­de EN­CE

Hy­vis­sä ai­keis­sa

Oman käden oikeus
6

06.25 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv

07.00 His­to­ria: Si­mo­ne Veil

07.10 Rak­kau­des­ta puu­tar­haan

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.05 Kieh­to­va maail­ma: Joan­na Lum­ley In­tias­sa

Mumbai-Gujarat

A­va­ra luon­to: Luon­non par­haat tans­si­jat

Elämän tanssi

08.52 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

09.30 Ark­ti­ka

Puo­li seit­se­män

Sirpa Selänne Heikki Nousiainen

09.55 Y­le Uu­ti­set

10.00 Her­cu­le Poi­rot

Ristikuningas

Her­cu­le Poi­rot

Uni Vaarallinen talo 1/2 Vaarallinen talo 2/2 Hunnutettu nainen

Y­le Uu­ti­set

Ju­ma­lan­pal­ve­lus

Jumalanpalvelus Pelastusarmeija.

10.05 Yk­kö­saa­mu

10.48 Näin Nor­jas­sa

10.45 Per­jan­tai-dok­ka­ri

10.50 Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

10.58 Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

10.59 Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

11.00 Pi­sa­ra

11.00 Y­le Uu­ti­set

11.05 Kit­ka­jo­ki

11.06 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.07 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.06 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.05 Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Y­le Uu­ti­set Viik­ko vii­tot­tu­na

11.14 Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.14 Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.13 Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

11.15 Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.15 E­los­sa 24h (x5)

Onnistumisia lapsipotilaiden kanssa Kallis lääke antaa parempia päiviä Elämä jatkoajalla Käsikirurgiaa ja vaikuttava hajuaisti Sydämen apuri

11.22 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

11.23 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

11.21 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.29 Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.30 Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

11.31 Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

11.38 Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

11.39 Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

11.37 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

11.46 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

11.47 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

11.46 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

11.45 Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

11.54 Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

11.54 Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

11.53 Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

11.55 Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12

12.02 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.03 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.01 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

12.05 An­tiik­ki­kak­sin­tais­te­lu

12.09 Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12.14 Od­da­sat

12.11 Y­le Od­da­sat

12.14 Od­da­sat

12.15 Od­da­sat

12.17 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.29 Od­da­sat

12.30 D­ra­ken et­si­vä­toi­mis­to

Savua ja peilejä

Kuo­le­ma maa­laa tau­lun

Mysteerimaalaus 1/2

Kuo­le­ma maa­laa tau­lun

Mysteerimaalaus 2/2

Kuo­le­ma maa­laa tau­lun

Keikarin kuolema 1/2

12.35 D­ra­ken et­si­vä­toi­mis­to

Jakajan käsi

12.45 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

Kimmo Hakolan sinfonia nro 1

13.12 Tu­los­sa: Suo­mi­LO­VEn 5. kau­si

13.15 Ko­mi­sa­rio Pal­mun e­reh­dys

(1960) Rat­to­po­jan ruu­mis löy­de­tään ui­ma-al­taas­ta, ja viat­to­mal­ta näyt­tä­vä kuo­le­man­ta­paus o­soit­tau­tuu mur­hak­si.

13.16 Tu­los­sa: Suo­mi­LO­VEn 5. kau­si

13.20 Ku­ri­ton su­ku­pol­vi

Mi­ka Wal­ta­rin näy­tel­mään poh­jau­tu­va e­lo­ku­va pä­ri­nä­poi­kien ja su­ri­na­sus­su­jen maail­mas­ta.

13.20 Kaa­sua, ko­mi­sa­rio Pal­mu

(1961) Mi­ka Wal­ta­rin ro­maa­niin "Ku­ka mur­ha­si rou­va Sk­ro­fin?

Täh­det ker­to­vat, ko­mi­sa­rio Pal­mu

(1962) Ko­mi­sa­rio Pal­mu tut­kii Täh­ti­tor­nin­mäel­tä löy­ty­neen ruu­miin ar­voi­tus­ta.

13.21 Vod­kaa, ko­mi­sa­rio Pal­mu

Vii­mei­ses­sä Pal­mu-e­lo­ku­vas­sa e­läk­keel­lä o­le­va ko­mi­sa­rio kut­su­taan sel­vit­tä­mään Y­leis­ra­dion toi­mit­ta­jan mur­haa.

13.35 Poh­jo­lan luon­to

13.40 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa - la­van ta­ka­na

13.48 Syö­tä­vät sä­ve­let

13.50 Tu­los­sa: Suo­mi­LO­VEn 5. kau­si

13.55 San­nik­ka&Uk­ko­la

Sannikka & Ukkola

14.00 E­los­sa 24h (x2)

Vanhemmiksi liian varhain Vauvan kalloleikkaus

14.25 Yh­dis­te­tyn maail­man­cup

Chaux-Neuve, yhdistetyn hiihto-osuus

14.55 Uu­tis­vuo­si

14.56 Tu­los­sa: La­keuk­sien luk­ko

15

15.00 Y­le Uu­ti­set

15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

E­los­sa 24h

Nenäpäivä leikkaussalissa

15.10 Y­len aa­mu-tv

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

A-s­tu­dio

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa Mor­gon-tv:s ak­tuel­la te­man i sam­mand­rag.

15.20 Per­jan­tai

Miksi en halua omia lapsia?

15.30 Ar­to Ny­berg

15.39 Suo­mi­LO­VE

15.45 A-s­tu­dio viit­to­ma­kie­lel­lä

A-studio viittomakielelle tulkattuna

Y­le Od­da­sat

15.45 Pol­dark

15.50 A-s­tu­dio

15.50 No­vos­ti Y­le

15.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

16.00 E­dus­kun­nan ky­se­ly­tun­ti

16.00 Vai­hees­sa

16.05 A-s­tu­dio: Talk

A-Talk

16.15 E­los­sa 24h

Sydämen apuri

Suo­mi on met­sä­läi­nen

Metsä veressämme

MOT

Pakolla steriloidut

16.20 Noin vii­kon s­tu­dio

Noin viikon studio special

16.45 Y­le Od­da­sat

16.45 Y­le Od­da­sat

Pie­ni suu­ri maail­ma

16.50 No­vos­ti Y­le

16.50 No­vos­ti Y­le

16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.06 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

17.08 Kuo­le­ma maa­laa tau­lun

Keikarin kuolema 1/2 Keikarin kuolema 2/2

00.00

17.06 Tu­los­sa: Suo­mi­LO­VEn 5. kau­si

17.10 D­ra­ken et­si­vä­toi­mis­to

Savua ja peilejä

Kuo­le­ma maa­laa tau­lun

Mysteerimaalaus 1/2 Mysteerimaalaus 2/2

17.10 F­link­ki­lä & Tas­tu­la

T­he Hal­cyon

17.55 Lä­pi­leik­kaus maa­pal­los­ta

18

18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00

Y­le Uu­ti­set 18.00

18.10 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

18.15 St­röm­sö

Luon­to­het­ki

Petolintujen suojelija

18.21 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

18.30 Puo­li seit­se­män

Sirpa Selänne Heikki Nousiainen

18.45 A­va­ra luon­to: Luon­non par­haat tans­si­jat

Elämän tanssi

Ar­to Ny­berg

19.00 His­to­ria: Si­mo­ne Veil

U­nel­mien maa

Kesähuvila

P­ris­ma: Vau­vo­jen maail­ma

Or­juus nyt: Ko­tior­ja Un­ka­ris­sa

Val­koi­sia val­hei­ta

Kathyn salainen elämä

19.30 Mit­ta­ti­laus­työ­nä

19.38 Ta­ri­noi­ta jär­vil­tä

19.47 Suo­mi­LO­VE

19.45 B­letch­leyn ne­lik­ko: San F­ran­cis­co

Kieroa peliä

Jäl­jet päät­ty­vät Ber­lii­niin

Luottamustoimi

19.54 Tu­los­sa: Suo­mi­LO­VEn 5. kau­si

19.51 Eu­roop­pa­lai­nen kek­sin­tö­pal­kin­to 2017

19.53 Suo­mi­LO­VE

20.00 MOT

Docs­top: In­si­de EN­CE

Hy­vis­sä ai­keis­sa

Pelt­sin ko­va vuo­si

San­nik­ka&Uk­ko­la

20.29 Y­le Uu­ti­set 20.30

Yle Uutiset

Y­le Uu­ti­set 20.30

Y­le Uu­ti­set 20.30

20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

20.50 Ur­hei­lu­ruu­tu

20.55 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

21

21.00 A-s­tu­dio

A-s­tu­dio

21.05 A-s­tu­dio

A-s­tu­dio: Talk

A-Talk

Per­jan­tai

Miksi en halua omia lapsia?

21.05 Ko­ti­kat­so­mo: Tun­te­ma­ton so­ti­las

Tavallisen suruton poika

21.15 Noin vii­kon s­tu­dio

Noin viikon studio special

21.25 Suo­mi on met­sä­läi­nen

Metsä veressämme

21.30 Per­jan­tai

21.45 Y­le Uu­ti­set

21.50 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

21.55 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

Ba­by­lon Ber­lin

22.00 Ur­hei­lu­ruu­tu

22.00 Y­le Uu­ti­set

22.05 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

Kieh­to­va maail­ma: Joan­na Lum­ley In­tias­sa

Mumbai-Gujarat

Out­lan­der - Mat­kan­te­ki­jä

Morsianainesta?

Ul­ko­lin­ja: Ku­ka on Xi Jin­ping?

Hil­jai­nen to­dis­ta­ja

Sala-ampuja 1/2

22.05 Ur­hei­lu­ruu­tu

22.10 Syn­ti­nen

22.15 Ko­ti­kat­so­mo: Tun­te­ma­ton so­ti­las

Hänen upseeriensa malja

22.40 Syr­jäi­nen maa

Kau­si 3, 1/4. Y­li­ko­mi­sa­rio Mat­hias on hen­gis­sä mut­ta ko­di­ton.

22.52 Tu­los­sa: Suo­mi­LO­VEn 5. kau­si

22.55 Od­da­sat

22.55 Ul­ko­lin­ja: Ku­ka on Xi Jin­ping?

23.02 Tu­los­sa: Suo­mi­LO­VEn 5. kau­si

00.00

23.05 Od­da­sat

23.10 Od­da­sat

His­to­ria: Jack Lon­do­nin ta­ri­na

23.20 Or­juus nyt: Poh­jois-Ko­rean or­jat

23.15 Pat­rik S­jö­ber­gin taak­ka

23.20 T­he Sa­me S­ky - Is­ku sy­dä­meen

23.25 P­ris­ma: Mik­si syön lii­kaa?

23.50 Yk­kö­saa­mu

0

00.00 Puo­li seit­se­män

Heikki Nousiainen

00.15 Puo­li seit­se­män

Sirpa Selänne

00.15 Puo­li seit­se­män

00.20 Puo­li seit­se­män

00.30 Ba­by­lon Ber­lin