Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 21 22 23 24 25 Kanava Suora
1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6.
6
06.25 Muisti
06.25 Huu­me-Suo­men historia
06.25 Luonnon antimia
06.25 Teh­taan san­ka­rit - On­nea etsimässä
06.25 Kandit
06.55 Ylen aamu
ma: Uusi tieliikennelaki korostaa ennakointia ja tienkäyttäjän vastuuta
ti: Kuinka al-Holin leiriltä Suomeen tulleita naisia ja lapsia pystytään auttamaan? 7. 11 Mi­ten ra­di­ka­li­soi­tu­nei­ta ih­mi­siä voi­daan aut­taa Suo­mes­sa 7. 41 Pa­ko­reit­ti al-Ho­lin lei­ril­tä Eu­roop­paan 7. 45 Jäl­ki­pörs­si 8. 17 Hai­tal­li­set vie­ras­la­jit kuriin 8...
ke: Mielenosoitukset jatkuneet Yhdysvalloissa jo toista viikkoa 7. 08 Kuo­hun­ta jat­kuu Yh­dys­val­lois­sa 7. 41 Vi­roon saa mat­kus­taa va­paas­ti 7. 45 Jäl­ki­di­gi 8. 15 Hal­li­tuk­sel­ta en­nä­tys­li­sä­bud­jet­ti 8. 39 Uni­ted Brot­her­hoo­din oi­keu­denkäynti 8.
to: Poikkeustilanne näkyy Suomen poliittisella kentällä 7. 12 Poik­keus­ti­lan­ne nä­kyy Suo­men po­liit­ti­sel­la ken­täl­lä 7. 41 Mil­lai­nen on Sak­san tu­ki­pa­ket­ti au­to­teol­li­suu­del­le 7. 44 Jäl­ki­näy­tös 8. 17 Kas­vo­suo­juk­sis­ta kinaa 8...
07.00 Vii­kinkien aikaan
Kauppakaupunki Uu­si maail­man­jär­jes­tys nä­kyi Upp­sa­las­sa, min­ne nou­si ku­nin­kaan­kartanoita,..
07.15 Man­ner­heimin mersu
Pans­sa­roi­tu Mer­ce­des oli Adolf Hit­le­rin lah­ja mar­salk­ka Man­nerheimille...
08.00 Uutisohjelmia
08.05 Historia: Kuun valloittajat
08.05 Avara luonto: Me­si­mäy­rän maailma
08.56 Flashback
08.50 Nor­jan eläimiä
9
09.00 Uutisohjelmia
09.05 Joan­na Lum­leyn kät­ketty Karibia
1/2.
09.05 Flink­ki­lä & Tastula
Kaisa Hela ja Mari Turunen häpeän kimpussa Jenk­kakahvojen,..
09.30 Pokka pitää
(U) (Bou­quet, ku­ten hän ha­luaa ni­men­sä kir­joit­taa) ihai­lee ylä­luok­kais­ta elä­mäntyyliä,..
09.30 Kova työ
09.54 Exp­loring Earth
09.55 Uutisohjelmia
10.00 Sy­dämen asialla
Yorks­hi­ren num­mil­la ta­pah­tu­va sar­ja ker­too Ai­dens­fiel­din pie­nes­tä ky­läs­tä ja sen lä­hei­sen pik­ku­kau­pun­gin Ashl­ford­lyn po­lii­siasemasta...
10.00 Sy­dämen asialla
to: Henki pelissä
pe: Menneisyyden haudalla Men­nei­syy­den haudalla...
10.00 Uutisohjelmia
10.00 Ju­malanpalvelus
Pyhän Kolminaisuuden päivän messu Viikin kirkossa
10.05 Is­kelmä-Suomi
Iskelmä-Suomi: Kohtalon tähdet Suo­ma­lai­nen is­kel­mä­täh­ti ei saa ol­la liian täydellinen...
10.46 Pisara
10.46 Pe­las­ta pörriäinen
10.50 Ju­malanpalvelus
Studiokirkko Yhteyden lahja
10.50 8 minuuttia
11.03 Alueuutiset
11.00 Lip­pu­juh­lan päi­vän paraati
11.03 Alueuutiset
11.00 Muisti
Muisti: Viron ystävät
11.08 Alueuutiset
11.12 Alueuutiset
11.00 Lip­pu­juh­lan päi­vän paraati
11.34 Poh­jolan luonto
11.34 Oddasat
11.34 Oddasat
11.30 Hy­vis­sä aikeissa
Oman käden oikeus
11.35 Rak­kau­des­ta puutarhaan
Kyllä elämä kantaa Kyl­lä elä­mä kan­taa. Roisin,..
11.39 Oddasat
11.50 Kettu
(U) Vuon­na 1977 al­ka­neen jät­ti­läis­mäi­sen sak­sa­lais­dek­ka­rin Ket­tu (Der Al­te) voit­to­kul­ku jatkuu...
Jaksot 1-2.
11.59 Uutisvuosi
11.50 Kettu
Mykkä todistaja Myk­kä todistaja...
11.55 Ju­di Dench ja pui­den nel­jä vuodenaikaa
12
12.05 A-studio
12.00 Hy­vän kar­man sairaala
Alku aina hankalaa... Al­ku ai­na han­kalaa. . ...
12.25 Muisti
12.38 Ka­don­neen kir­jeen arvoitus
12.46 Maa­na­lainen elämä
12.55 Ka­don­neen kir­jeen arvoitus
Uu­si vie­hät­tä­vä draa­ma­sar­ja vie maail­maan, jol­loin kir­joi­tet­tiin ihan oi­kei­ta kir­jei­tä. Sa­mal­la se on su­kel­lus mo­nen­kir­ja­vien ih­mis­kohtalojen,..
12.50 Luon­to­ret­kel­lä: Iso­kau­ris näkyvissä
12.50 RSO Mu­siikkitalossa
Kamarimusiikkia Musiikkitalosta Jou­ko Lai­vuo­ri, cembalo,..
12.50 Ta­ri­nan­metsästäjät
Joensuu: Simpauttajat
13.20 Man­ner­heimin mersu
13.20 Teh­taan san­ka­rit - On­nea etsimässä
13.30 Pisara
13.40 ko­ti­mai­nen elokuva: Rak­kaus on no­peam­pi Pii­roi­sen pässiäkin
. O: Wilho Ilmari. N: Lee­na Häkinen,..
13.35 ko­ti­mai­nen elokuva: Kil­roy sen teki
Hil­ja Val­to­sen ro­maa­niin pe­rus­tu­va ko­me­dia muo­ti­piir­tä­jät­tä­res­tä, jo­ka pe­rii kartanon...
(Suomi 1948, 86')
13.35 ko­ti­mai­nen elokuva: Onnen-Pekka
. O: Edvin Laine. N: Ve­li-Mat­ti, Ed­vin Lai­ne, Ritva-Leena,..
1948
13.35 Kandit
Elämä yllättää
13.50 ko­ti­mai­nen elokuva: Kul­kurin tyttö
. O: Valentin Vaala. N: Tea Is­ta, Heik­ki Hei­no, Valt­te­ri Virmajoki,..
13.50 Eränkävijät
Kau­si 1. Erän­kä­vi­jät on tv-sar­ja met­säs­tyk­ses­tä ja ka­las­tuk­ses­ta ny­ky­päi­vän Suomessa...
14.05 Sil­min­nä­ki­jä: Tun­te­ma­ton ratkaisija
14.05 Egenland
Suo­mi on täyn­nä ai­nut­ker­tai­sia elä­myk­siä, ta­ri­noi­ta ja hen­kilöitä...
14.35 Isän­maan nuo­ret puolustajat
14.47 Ar­kis­to­ku­via: Ar­mi ja Gil Hi­la­rio Helsingissä
14.52 Palanen
14.50 Man­ner­heim - Jörn Don­ne­rin kertomana
Osa 1/5.
15
15.00 Ylen aamu
Ylen aamun parhaat Koos­te­lä­he­tys Ylen aa­mun aiheista...
15.01 Ylen aamu
15.00 Ylen aamu
Ylen aamun parhaat
15.00 Ylen aamu
Ylen aamun parhaat Koos­te­lä­he­tys Ylen aa­mun aiheista...
15.05 Prisma: Li­han­tuo­tan­to, uh­ka maapallolle?
15.25 A-studio
Pako al-Holista
15.34 Uutisvuosi
15.40 Huu­me-Suo­men historia
15.40 Uutisohjelmia
15.50 Poldark
Poldark (12) Unel­ma ky­lä­kou­lus­ta ete­nee. Lon­toos­sa Ne­diä odot­taa oi­keu­denkäynti,..
15.55 So­me Deep Story
15.55 Pe­las­ta pörriäinen
16.00 Edus­kun­nan kyselytunti
Kan­sa­ne­dus­ta­jat ky­sy­vät hal­li­tuk­sen mi­nis­te­reil­tä ajan­koh­tai­sis­ta asioista...
16.00 Ku­va­kir­jei­tä maailmalta
16.05 Dra­ken et­sivätoimisto
Ylimääräinen vuoropari Yli­mää­räi­nen vuoropari...
16.10 Pokka pitää
(U) (Bou­quet, ku­ten hän ha­luaa ni­men­sä kirjoittaa)..
16.10 Pokka pitää
16.40 Uutisohjelmia
16.40 Uutisohjelmia
16.50 Uutisohjelmia
17.00 Uutisohjelmia
17.10 Ka­don­neen kir­jeen arvoitus
Uu­si vie­hät­tä­vä draa­ma­sar­ja vie maail­maan, jol­loin kir­joi­tet­tiin ihan oi­kei­ta kir­jei­tä. Sa­mal­la se on su­kel­lus mo­nen­kir­ja­vien ih­mis­kohtalojen,..
Jaksot 12-14.
17.10 Lip­pu­juh­lan päi­vän paraati
Puolustusvoimain lippujuhlan päivän kooste
17.10 Ka­don­neen kir­jeen arvoitus
17.10 Rak­kau­des­ta puutarhaan
Järjestystä elämään Jär­jes­tys­tä elämään...
17.10 Mur­hia ja kantrimusiikkia
Puukkoa selkään 1/2
17.53 Eu­roop­pa­lai­nen kek­sin­tö­palkinto 2019
17.54 Nor­jan sa­laiset huoneet
17.52 Eu­roop­pa­lai­nen kek­sin­tö­palkinto 2019
17.50 Eu­roop­pa­lai­nen kek­sin­tö­palkinto 2019
17.56 Pe­las­ta pörriäinen
18
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.12 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
18.10 Stugor
Mökkimateriaaleja ja Suomen pyramidi
18.10 Luon­to­het­ki: In­tian ih­meel­li­set eläimet
18.20 8 minuuttia
18.30 Egenland
Suo­mi on täyn­nä ai­nut­ker­tai­sia elämyksiä,..
18.30 Eränkävijät
Jaksot 1-2.
18.30 Luon­to­het­ki: In­tian ih­meel­li­set eläimet
18.34 Nor­jan eläimiä
18.40 Pie­ni suuri maailma
18.45 Avara luonto: Me­si­mäy­rän maailma
18.45 Is­kelmä-Suomi
Iskelmä-Suomi: Kuningattaret Kat­ri He­le­na ja Pau­la Koi­vu­nie­mi edus­ta­vat vuo­si­kym­me­nes­tä toi­seen suo­ma­lais­ta kes­to­tähteyttä...
19.00 Historia: Ku­nin­ga­tar Vik­torian lapset
19.00 Es­pan­ja­lai­nen prinsessa
Taistelu prinssistä Tais­te­lu prinssistä...
19.00 Prisma: Li­han­tuo­tan­to, uh­ka maapallolle?
19.00 Joan­na Lum­leyn kät­ketty Karibia
1/2.
18.55 elokuva: Her­cu­le Poi­rot: Sininen juna
(The Mystery of the Blue Train) Poi­rot tu­tus­tuu rik­kaan ame­rik­ka­lai­sen seurueeseen...
19.30 Nor­jan eläimiä
19.45 Ma­te­ma­tiikan taikaa
19.48 Pe­las­ta pörriäinen
19.40 Grantchester
Yhtä suurta perhettä? Yh­tä suur­ta per­het­tä? Nai­sen ruu­mis löy­tyy lä­hel­tä nun­na­luostaria...
19.45 Jäl­jet päät­ty­vät Berliiniin
Enkelilapsi En­kelilapsi...
19.56 Pe­las­ta pörriäinen
19.50 SuomiLOVE
20.00 Huu­me-Suo­men historia
20.00 Teh­taan san­ka­rit - On­nea etsimässä
20.00 Kandit
20.00 Ta­ri­nan­metsästäjät
20.29 Yle Uutiset 20.30
Yle Uutiset
20.29 Yle Uutiset 20.30
20.29 Yle Uutiset 20.30
ke: Yle Uutiset
20.29 Yle Uutiset 20.30
Yle Uutiset
20.29 Yle Uutiset 20.30
20.45 Urheiluruutu
20.54 Urheiluruutu
20.50 Urheiluruutu
20.50 ko­ti­mai­nen elokuva: Viulisti
Huip­pu­viu­lis­ti ihas­tuu 20 vuot­ta nuo­rem­paan op­pi­laa­seen­sa. Ker­to­mus luo­pu­mi­sen vai­keu­des­ta ja ää­rim­mäi­ses­tä in­to­hi­mos­ta. N: Mat­lee­na Kuus­nie­mi, Ola­vi Uu­si­vir­ta, Kim Bod­nia. O: Paa­vo Westerberg.
Suomi, 2018.
20.55 Urheiluruutu
20.55 Urheiluruutu
20.55 elokuva: Churchill
Elo­ku­va seu­raa Wins­ton Churc­hil­liä, Ei­sen­ho­we­ria ja Mont­go­me­rya ym. liit­tou­tu­nei­den so­ta­joh­ta­jia muu­ta­ma­na päi­vä­nä en­nen Nor­man­dian mai­hinnousua...
21
21.00 A-studio
Pako al-Holista
21.00 Puuk­koa selkään
Ote irtoaa Uu­si sar­ja. Ote irtoaa...
21.00 A-studio
Hallituksen lisäbudjetti
21.00 Hil­la­ry Rodham Clinton
Kympin tyttö
21.00 Ihme
Elämä on katoavaista Elä­mä on ka­toa­vais­ta. Ni­co­li­non per­he saa kärsiä...
21.35 8 minuuttia
21.46 Maa­na­lainen elämä
21.49 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.54 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.54 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.05 ko­ti­mai­nen elokuva: Tyhjiö
Mah­tu­vat­ko kah­den ih­mi­sen suu­ret kun­nian­hi­mot sa­maan pa­ri­suhteeseen?..
Suomi 2018.
22.05 Eri­kois­ryhmä Köln
Kovat kundit Ko­vat kun­dit. En­ti­sis­tä ri­kol­li­sis­ta on tul­lut näyt­te­lijöitä...
22.00 Do­ku­menttiprojekti: Mur­haa­ja perheessä
13-vuotias poika surmasi 3-vuotiaan sisarensa.
22.09 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.05 Kun to­mu laskeutuu
Kun tomu laskeutuu (16) Ter­ro­riuh­ka aset­taa Eli­sa­bet­hin vai­kean pul­man eteen...
22.20 Ulkolinja: Ara­bian tais­te­le­vat prinssit
22.35 Shet­land­saarten murhat
Shetlandsaarten murhat (12) Nai­sen­mur­has­ta van­ki­las­sa vuo­sia istunut,..
22.50 Oddasat
22.50 Twin
Twin (12)
23.05 Doc­ven­tu­res: Four Elements
Doc­ven­tu­re­sin kau­den päät­teek­si su­kel­le­taan ih­mis­ten unelmiin...
23.05 Oddasat
23.20 Oddasat
23.20 Tu­han­sien rai­tojen miehet
23.35 Mahdoton maa
2/5.
23.30 Kova työ
23.35 Ti­mant­tinen keikka
Yona Ti­mant­ti­sel­la kei­kal­la näh­dään Yo­na due­toi­mas­sa ki­ta­ris­tin­sa Leis­sin kanssa...
23.35 Ulkolinja: Ara­bian tais­te­le­vat prinssit
23.40 Prisma: Ter­vey­den salaisuudet
0