Ohjelmakartta.fi
ma 19.11. ti 20.11. ke 21.11. to 22.11. pe 23.11. la 24.11. su 25.11.

5

05.55 Met­sien kät­ke­mä

Luontopääkaupunki

MOT

Poliisi vastaan poliisi

E­rän­kä­vi­jät

Junkkari

Docs­top: Sai­raan kau­nis koi­ra

A­kuut­ti

Tarina itsemurhasta

06.25 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv Ylen Aamu-tv Ylen Aamu-tv Ylen Aamu-tv

07.00 Kieh­to­va maail­ma: Ju­na­mat­ka A­me­rik­kaan

Brooklyn - Montauk

Eu­roo­pan uu­det tuu­let 1918 - 1939

Lupauksia

F­lash­back

8

08.05 Kieh­to­va maail­ma: Si­pe­rian rau­ta­teil­lä

A­va­ra luon­to: Ke­sy­tön At­lant­ti

Trooppinen Atlantti

Y­le Uu­ti­set

09.05 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Korpien kutsu

09.30 Puo­li seit­se­män

Puo­li seit­se­män

Kari Väänänen Hussein al-Taee Waltteri Torikka Reeta Vestman

10.00 Piik­ke­jä pa­ra­tii­sis­sa

Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re

Kahdenlaisia lääkäreitä

Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re

Kotini on linnani?

Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re

San Francisco Yhdet vielä

10.00 Ju­ma­lan­pal­ve­lus

10.05 Yk­kö­saa­mu

10.44 Lä­pi­leik­kaus maa­pal­los­ta

10.45 E­läin­ten ys­tä­vät

10.50 Näin Nor­jas­sa

11

Pi­sa­ra

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

11.05 Hil­jai­suut­ta et­si­mäs­sä

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Y­le Uu­ti­set Viik­ko vii­tot­tu­na

11.14 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

11.19 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.15 Docs­top: Sai­raan kau­nis koi­ra

Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.28 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.33 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

11.49 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

Ta­ri­noi­ta met­säs­tä

11.54 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

11.50 P­re­si­dent­ti Mau­no Koi­vis­ton muis­to­mer­kin pal­jas­tus­ti­lai­suus

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12.03 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12.05 An­tiik­ki­kak­sin­tais­te­lu

12.08 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.14 Od­da­sat

12.19 Od­da­sat

12.30 Mur­hia ja kant­ri­mu­siik­kia

Kun joulupukki puukon sai 2/2

Mur­hia ja kant­ri­mu­siik­kia

Vapaa pudotus 1/2 Vapaa pudotus 2/2

Mur­hia ja kant­ri­mu­siik­kia

Kuollut kuin kivi 1/2

12.35 Mur­hia ja kant­ri­mu­siik­kia

Kun joulupukki puukon sai 1/2

12.35 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

Thomas Adès johtaa Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri e­sit­tää T­ho­mas A­dèsin teok­sen To­ten­tanz.

Ta­ri­noi­ta jär­vil­tä

12.50 Poh­jo­lan luon­to

13.05 Tans­kan ih­mei­tä: I­ki­met­sä

Tie­sit­kö?

Ar­kis­to­ku­via: I­lois­ta ke­sää Han­gos­sa

13.16 Syö­tä­vät sä­ve­let

13.20 Soi­ta mi­nul­le He­le­na

(Suomi 1948, 86') O: Hannu Leminen. N: He­le­na Ka­ra, Rau­li Tuo­mi, Erk­ki Vil­jos.

Fen­na­da-k­las­si­kot

...ja Helena soittaa

Fen­na­da-k­las­si­kot

Näkemiin Helena Pää pystyyn Helena

Kar­ta­non nai­set

(Suomi 1944, 84') O: Ilmari Unho. N: Hilk­ka He­li­nä, Sal­li Ka­ru­na, Joel Rin­ne, Ei­ne Lai­ne, Ruth S­nell­man, Rei­jo Hä­kä­lä.

Poh­jo­lan luon­to

13.35 E­rän­kä­vi­jät

Junkkari

Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti

Yksisiipinen enkeli
14

14.05 P­ris­ma: ADHD ja mi­nä

14.30 San­nik­ka&Uk­ko­la

Sannikka & Ukkola

14.40 Ar­kis­to­ku­via: Suu­ri val­tio­mies J K Paa­si­ki­vi

14.46 Ar­kis­to­ku­via: O­lin­han siel­lä mi­nä­kin

14.45 Ar­kis­to­ku­via: Mat­kai­li­jan kei­tai­ta

Vuo­si­ren­kai­ta

Ar­kis­to­ku­via: Ca­ba­ret Kai­vo­huo­ne

Ar­kis­to­ku­via: Ris­to Ry­ti

Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

Pi­sa­ra

Per­jan­tai

Pitääkö sukulaisista tykätä?

15.10 Y­len aa­mu-tv

Ylen aamu-tv: Tänään otsikoissa

Y­len aa­mu-tv

Ylen aamu-tv: Tänään otsikoissa Ylen aamu-tv: Tänään otsikoissa

Y­len aa­mu-tv

Y­len aa­mu-tv

Ylen aamu-tv: Tänään otsikoissa

A­kuut­ti

Tarina itsemurhasta

15.30 A-s­tu­dio

Met­sän sel­viy­ty­jät

15.45 A-s­tu­dio

A-s­tu­dio viit­to­ma­kie­lel­lä

15.45 Pol­dark

15.50 A-s­tu­dio: Talk

16.00 Ar­to Ny­berg

16.00 E­dus­kun­nan ky­se­ly­tun­ti

Puo­li seit­se­män

16.05 Hy­vät kat­so­jat

Studion täydeltä saippuaa ja draamaa!

16.15 Met­sien kät­ke­mä

Luontopääkaupunki

MOT

Poliisi vastaan poliisi

Pie­ni suu­ri maail­ma

Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

17

Y­le Uu­ti­set

E­rän­kä­vi­jät

17.10 Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re

Kahdenlaisia lääkäreitä

Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re

Kotini on linnani?

Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re

San Francisco Yhdet vielä

Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re

Todellinen sankari

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Korpien kutsu

I­sä B­rown ja hä­nen lau­man­sa

Punainen sulka.

Pie­ni suu­ri maail­ma

Pie­ni suu­ri maail­ma

18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00

Y­le Uu­ti­set 18.00

18.15 St­röm­sö

Silakka tekee paluun

E­rän­kä­vi­jät

Houkutuslintuja

18.23 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

18.30 Puo­li seit­se­män

Kari Väänänen Hussein al-Taee Waltteri Torikka Reeta Vestman Pete Parkkonen

18.45 A­va­ra luon­to: Ke­sy­tön At­lant­ti

Trooppinen Atlantti

Ar­to Ny­berg

19.00 Eu­roo­pan uu­det tuu­let 1918 - 1939

Lupauksia

Kieh­to­va maail­ma: Si­pe­rian rau­ta­teil­lä

P­ris­ma: ADHD ja mi­nä

K­ri­mi­na­lis­ti

Ovi avoinna 2/2

Dur­rel­lin per­he

19.30 Per­jan­tai

19.39 Ta­ri­noi­ta jär­vil­tä

19.45 Luon­to­ret­kel­lä lin­tu­saa­rel­la

19.46 Mit­ta­ti­laus­työ­nä

19.45 Mid­so­me­rin mur­hat

Kunnes kuolema erottaa 1/2

Jäl­jet päät­ty­vät Ber­lii­niin

Vaarallinen luottamus

Poh­jo­lan luon­to

19.52 Tie­sit­kö?

20

20.00 MOT

Poliisi vastaan poliisi

Docs­top: Sai­raan kau­nis koi­ra

A­kuut­ti

Tarina itsemurhasta

Met­sien kät­ke­mä

Talvinen Saimaa

San­nik­ka&Uk­ko­la

Sannikka & Ukkola

20.30 Y­le Uu­ti­set 20.30

Y­le Uu­ti­set 20.30

Y­le Uu­ti­set 20.30

20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

20.50 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

21.00 A-s­tu­dio

A-s­tu­dio

21.05 A-s­tu­dio

A-s­tu­dio: Talk

Per­jan­tai

Pitääkö sukulaisista tykätä?

21.05 Sor­jo­nen

Verenneito 2/2

21.15 Hy­vät kat­so­jat

Studion täydeltä saippuaa ja draamaa!

21.30 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Pom­min­pur­ka­ja

Kaoot­ti­ses­sa I­ra­kis­sa on työ, jo­ta juu­ri ku­kaan ei ha­lua teh­dä.

Tur­huu­den tu­ruil­la

Maalarin tytär kohtaa kuninkaan

21.35 Huu­to sy­vyy­des­tä

22.00 Ul­ko­lin­ja: U­SA:n ha­jot­ta­mat per­heet

Ve­ra S­tan­ho­pe tut­kii

Synkkä tie Synk­kä tie.

Ba­by­lon Ber­lin

22.05 Syn­ti­nen

Maa­na­lai­nen e­lä­mä

22.20 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

22.35 Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

22.45 Ca­pi­tal - ra­han mah­ti

22.50 Per­jan­tai

Mikä murhassa kiehtoo?

Od­da­sat

22.50 Ul­ko­lin­ja: U­SA:n ha­jot­ta­mat per­heet

22.55 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

22.55 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

23

23.05 San­nik­ka&Uk­ko­la

Sannikka & Ukkola

23.10 Od­da­sat

23.10 Od­da­sat

23.25 Sor­jo­nen

Verenneito 1/2

23.25 Nou­su­ve­si

Y­le Uu­ti­set

23.35 Ca­pi­tal - ra­han mah­ti

23.35 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

23.45 P­ris­ma: Koi­rien sa­lai­nen e­lä­mä

23.45 Od­da­sat

Vai­mo ta­kai­sin

Yk­kö­saa­mu

00.00 Out­lan­der - Mat­kan­te­ki­jä

Tyyntä myrskyn edellä

00.10 Puo­li seit­se­män

Reeta Vestman

00.25 Puo­li seit­se­män

Kari Väänänen

00.25 Ba­by­lon Ber­lin

00.35 Puo­li seit­se­män

Hussein al-Taee Waltteri Torikka

00.55 Puo­li seit­se­män

Pete Parkkonen

2