Ohjelmakartta.fi
ma 18.11. ti 19.11. ke 20.11. to 21.11. pe 22.11. la 23.11. su 24.11.
05.55 Noin vii­kon s­tu­dio MOT E­rän­kä­vi­jät Poh­jois­mai­set E­lä­mä kään­ne­koh­das­sa A­kuut­ti
6
06.25 Y­len aa­mu
07.00 Poh­jois­mai­set Luon­to­mat­kal­la Poh­jois­mai­set Ta­lot huo­ku­vat his­to­riaa
08.00 Y­le Uu­ti­set
08.05 His­to­ria: F­ran­co - u­noh­det­tu dik­taat­to­ri Uusi hallinto 2/4. Uu­si hal­lin­to. A­va­ra luon­to: E­läin­maail­man dy­nas­tiat Leijonalauman taistelu 3/5. Lei­jo­na­lau­man tais­te­lu.
08.55 Ta­ri­noi­ta jär­vil­tä
9 09.00 Y­le Uu­ti­set
09.05 Y­len aa­mu F­link­ki­lä & Tas­tu­la Ilman puudutusta ja buustereita Il­man puu­du­tus­ta ja buus­te­rei­ta.
09.30 Puo­li seit­se­män Miina Äkkijyrkkä Maria Kuusiluoma Katja ja Virpi Kätkä eli CatCat
09.55 Y­le Uu­ti­set
10.00 Sy­dä­men a­sial­la Maljakon mysteeri Toinen mahdollisuus Myötätuntoa Syntymäpäivä Rakkaus satuttaa Y­le Uu­ti­set Ju­ma­lan­pal­ve­lus Tuomiosunnuntain Nojatuolikirkko.
10.05 Yk­kö­saa­mu
10.45 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa A­lueuu­ti­set (x40) Per­jan­tai-dok­ka­ri Se­nio­ri työs­sä
10.55 Ih­me e­si­nei­tä Suo­mes­ta
11.00 Pi­sa­ra 11.00 Y­le Uu­ti­set
11.05 Ju­ma­lan­pal­ve­lus Koti-ikävä. 11.05 A­lueuu­ti­set (x10) Y­le Uu­ti­set Viik­ko vii­tot­tu­na
11.10 Poh­jois­mai­set E­lä­mä kään­ne­koh­das­sa
11.45 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Hel­sin­ki Out­si­ders Rak­kaus löy­tyi vai­keas­ti vam­mau­tu­nei­den yh­tei­sen har­ras­tuk­sen, säh­kö­pyö­rä­tuo­li­sa­li­ban­dyn, pa­ris­ta.
12
12.05 Poh­jois­mai­set Luon­to­ret­kel­lä: Os­lo­vuo­non sa­lai­suu­det Od­da­sat
12.25 E­päi­lyk­sen polt­to­pis­te: Ten­ni­son Epäilyksen polttopiste: Tennison (12) E­päi­lyk­sen polt­to­pis­te: Ten­ni­son Epäilyksen polttopiste: Tennison (12) Doc Mar­tin Matka majakalle Od­da­sat
12.45 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa RSO-festivaali: Seong-Jin Chon pianoresitaali Poh­jois­mai­set An­tiik­ki­kak­sin­tais­te­lu
13.10 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Va­ras­tet­tu kuo­le­ma (1938) (Suo­mi 1938, 84'). I­ki­muis­toi­nen Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Hel­mi­kuun ma­ni­fes­ti (1939) O: Toivo Särkkä. N: Tau­no Pa­lo, Re­gi­na Lin­nan­hei­mo. 13.10 Noin vii­kon s­tu­dio Noin Viikon Studio
13.20 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Mie­hen tie (Suomi,1940) F. E. 13.20 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Jää­kä­rin mor­sian (1938) O: Risto Orko. N: Tau­no Pa­lo, Tuu­lik­ki Paa­na­nen.
13.30 A-s­tu­dio viit­to­ma­kie­lel­lä A-studio viittomakielelle tulkattuna 13.30 It­se a­sias­sa kuul­tu­na Irja Askola Ir­ja As­ko­la o­li en­sim­mäi­nen suo­ma­lai­nen nais­puo­li­nen piis­pa.
13.45 Hy­vät kat­so­jat Meteorologien aivomyrsky
14.00 Op­po­si­tio­ryh­mien vaih­toeh­to­bud­je­tit E­dus­kun­nan op­po­si­tio­ryh­mät e­sit­te­le­vät o­mat vaih­toeh­ton­sa val­tion en­si vuo­den tu­lois­ta ja me­nois­ta.
14.20 Pien­tä lait­toa Imekääpä tynkää Kau­si 1, o­sa 7/8. I­me­kää­pä tyn­kää.
14.30 San­nik­ka&Uk­ko­la Sannikka & Ukkola
15 15.00 Y­le Uu­ti­set 15.00 Y­le Uu­ti­set
15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si 15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si Pi­sa­ra Per­jan­tai Kännykkä kasvoi käteen
15.10 Y­len aa­mu Ylen aamun parhaat 15.10 A-s­tu­dio Y­len aa­mu Ylen aamun parhaat A­kuut­ti
15.35 P­ris­ma: Lää­ket­tä luon­nos­ta?
15.45 Y­le Od­da­sat 15.45 Tal­vi­so­ta - en­sim­mäi­nen tor­jun­ta­voit­to
15.50 No­vos­ti Y­le
15.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä
16.00 Ar­to Ny­berg A-s­tu­dio 16.00 E­dus­kun­nan ky­se­ly­tun­ti A-s­tu­dio A-Talk
16.15 MOT OneCoin - Jättihuijauksen suomalaisuhrit
16.30 Poh­jois­mai­set Nou­ta­jaa o­do­tel­les­sa Uu­tis­vuo­si
16.40 Noin vii­kon s­tu­dio
16.45 Y­le Od­da­sat 16.45 Y­le Od­da­sat
16.50 No­vos­ti Y­le 16.50 No­vos­ti Y­le
16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä 16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä
17.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
17.05 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si
17.10 E­päi­lyk­sen polt­to­pis­te: Ten­ni­son Epäilyksen polttopiste: Tennison (12) Doc Mar­tin Matka majakalle Uu­sia jak­so­ja Kau­si 9, 1/8. Mat­ka ma­ja­kal­le. Doc Mar­tin Kylmää kyytiä Kau­si 9, 2/8. Kyl­mää kyy­tiä. F­link­ki­lä & Tas­tu­la Ilman puudutusta ja buustereita Il­man puu­du­tus­ta ja buus­te­rei­ta. I­sä B­rown ja hä­nen lau­man­sa Armon enkeli Kau­si 6, 4/10. Ar­mon en­ke­li.
17.50 F­lash­back Ih­me e­si­nei­tä Suo­mes­ta Noin vii­kon s­tu­dio 17.50 F­lash­back
18 18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00
18.10 Ur­hei­lu­ruu­tu
18.15 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si St­röm­sö Tee itse nuudeleita ja nahkarasvaa O­ma­te­koi­set nuu­de­lit i­me­vät it­seen­sä ma­ku­ja kaik­kein par­hai­ten. E­rän­kä­vi­jät Odottavan aika on pitkä Kau­si 4. 9/12. Ma­nu läh­tee uu­teen y­ri­tyk­seen Pyh­tääl­lä.
18.30 Puo­li seit­se­män Maria Kuusiluoma Katja ja Virpi Kätkä eli CatCat Anna Hanski
18.45 A­va­ra luon­to: E­läin­maail­man dy­nas­tiat Leijonalauman taistelu 3/5. Lei­jo­na­lau­man tais­te­lu. Ar­to Ny­berg
19.00 His­to­ria: F­ran­co - u­noh­det­tu dik­taat­to­ri Uusi hallinto 2/4. Uu­si hal­lin­to. F­ran­co ju­lis­tau­tui Es­pan­jan su­ve­ree­nik­si hal­lit­si­jak­si ja loi it­se o­man jul­ki­suus­ku­van­sa. Beec­ham Hou­se Kuka tuo nainen on? 2/6. Ku­ka tuo nai­nen on? Beec­ha­min per­he on kas­va­nut pe­rieng­lan­ti­lai­sel­la äi­dil­lä, ja John ryh­tyy et­si­mään vel­jeään. P­ris­ma: Lää­ket­tä luon­nos­ta? Tal­vi­so­ta Tammikuu - helmikuu 4/5: Tam­mi­kuu - hel­mi­kuu. "En pääs­tä, en pääs­tä... Hy­vän kar­man sai­raa­la Rankka päivä Kau­si 2, 5/6. Rank­ka päi­vä. A­suin­ra­ken­nuk­sen ro­mah­dus lait­taa tii­min ko­vil­le, kun he aut­ta­vat louk­kaan­tu­nei­ta.
19.30 S­het­land­saar­ten mur­hat Kau­si 5, 4/6. Cas­sien tur­val­li­suus on nyt taat­tu. Pe­re­zin vais­to sa­noo, et­tä kaa­pat­tua af­rik­ka­lais­tyt­töä pi­de­tään van­ki­na jos­sain saa­ril­la. Syyt­tä­jä Tyrannin kuolema Kau­si 12, 2/7. Ty­ran­nin kuo­le­ma. Oi­keus ot­taa uu­del­leen kä­sit­te­lyyn vä­ki­val­tai­se­na tun­ne­tun mie­hen­sä mur­has­ta tuo­mi­tun nai­sen ta­pauk­sen.
19.45 Poh­jois­mai­set U­noh­tu­neet ri­kok­set Mä oon mä Tal­vi­so­dan ve­te­raa­nit ker­to­vat Mit­ta­ti­laus­työ­nä
19.55 F­lash­back
20.00 MOT OneCoin - Jättihuijauksen suomalaisuhrit Ri­kol­li­nen mie­li Arvokuljetusryöstäjän luksuselämän loppu A­kuut­ti Kuukautisten pimeä puoli Noin vii­kon s­tu­dio Noin Viikon Studio San­nik­ka&Uk­ko­la Sannikka & Ukkola
20.25 Y­le Uu­ti­set 20.30 Yle Uutiset
20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu Ur­hei­lu­ruu­tu Ur­hei­lu­ruu­tu
21 21.00 A-s­tu­dio S­tu­dios­sa op­po­si­tio­joh­ta­jat Jus­si Hal­la-a­ho ja Pet­te­ri Or­po - pe­rus­suo­ma­lai­set ja ko­koo­mus ki­saa­vat suu­rim­man puo­lueen pai­kas­ta. A-s­tu­dio A-s­tu­dio Per­jan­tai Kännykkä kasvoi käteen Di­gi­lait­teet viih­dyt­tä­vät ja hel­pot­ta­vat e­lä­mää - mut­ta myös kou­kut­ta­vat ja ma­sen­ta­vat. 21.00 Pien­tä lait­toa Hyvästien aika Kau­si 1, o­sa 8/8. Hy­väs­tien ai­ka. Tep­po on pää­tös­ten e­des­sä. Kun­tou­tus päät­tyy ja muut­to hää­möt­tää.
21.15 Hy­vät kat­so­jat Meteorologien aivomyrsky
21.30 Per­jan­tai-dok­ka­ri
21.40 Noin vii­kon s­tu­dio
21.45 Ur­hei­lu­ruu­tu 21.45 En­nen kuo­le­maa Ennen kuolemaa (12) Kau­si 2, 7/8. Jan on­nis­tuu sel­vit­tä­mään Ch­ris­tia­nin to­del­li­sen hen­ki­löl­li­syy­den Dub­rav­ka Mi­mi­can a­vul­la, mut­ta mi­tä hän ai­koo teh­dä täl­lä tie­dol­la?
21.50 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi
22.00 Pien­tä lait­toa Imekääpä tynkää Kau­si 1, o­sa 7/8. I­me­kää­pä tyn­kää. K­ri­mi­na­lis­ti Varjoihin vaipunut Kau­si 12, 5/10. Var­joi­hin vai­pu­nut. Po­lii­si tör­mää per­het­ra­ge­diaan tut­kies­saan kuo­le­man­ta­paus­ta. Deutsch­land 86 Operaatio Vula 8/10. O­pe­raa­tio Vu­la. Ti­na on S­ta­sin ko­vis­tel­ta­va­na ja hä­net on e­ris­tet­ty per­hees­tään. Ul­ko­lin­ja: Ar­vot­to­mat lap­set Fi­lip­pii­nien po­pu­lis­ti­nen joh­to ha­luaa ran­gais­ta y­hä nuo­rem­pia lap­sia. Hil­jai­nen to­dis­ta­ja Brightonin tragedia 1/2 Uh­ri Lopullinen totuus? 4/4. Lo­pul­li­nen to­tuus? An­nan tuo­mio lue­taan näil­lä het­kil­lä - kuin­ka hä­nen käy?
22.35 Tu­los­sa: Sor­jo­nen 3
22.40 Ri­kol­li­nen mie­li Piinkovan velanperijän viimeinen tuomio 22.40 Ri­kol­li­nen mie­li Arvokuljetusryöstäjän luksuselämän loppu
22.50 Od­da­sat 22.50 Tu­los­sa: Sor­jo­nen 3
22.55 Od­da­sat Tu­los­sa: Sor­jo­nen 3
23.00 Od­da­sat San­nik­ka&Uk­ko­la Olisiko aika erottaa kirkko valtiosta lopullisesti? Od­da­sat 23.00 Jack Tay­lor Hautakivi Kau­si 3, 2/3. Hau­ta­ki­vi. Jac­kin van­ha vi­ha­mies on kaa­pat­tu ja hä­nes­tä vaa­di­taan lun­nai­ta. Ai­ka mie­hen pe­las­ta­mi­sek­si käy vä­hiin.
23.10 Od­da­sat Per­jan­tai Miten itsemurhia voidaan ehkäistä? 23.10 En­nen kuo­le­maa Ennen kuolemaa (12) Tal­vi­so­ta Tammikuu - helmikuu 23.10 Ul­ko­lin­ja: Ar­vot­to­mat lap­set Fi­lip­pii­nien po­pu­lis­ti­nen joh­to ha­luaa ran­gais­ta y­hä nuo­rem­pia lap­sia.
23.25 P­ris­ma: Lu­me­lääk­keen voi­ma
23.35 Val­koi­sia val­hei­ta Vettä sakeampaa
23.55 Puo­li seit­se­män 23.55 Puo­li seit­se­män Anna Hanski
0
00.15 Puo­li seit­se­män Maria Kuusiluoma 00.15 Puo­li seit­se­män 00.15 Yk­kö­saa­mu