Ohjelmakartta.fi
ma 10.12. ti 11.12. ke 12.12. to 13.12. pe 14.12. la 15.12. su 16.12.

05.55 Luon­to­ret­kel­lä: Pe­lis­sä lo­hen e­lä­mä

MOT

Suomen sitkein lobbari

E­rän­kä­vi­jät

Äijän tyttökaveri

Docs­top: Toi­nen lin­ja

A­kuut­ti

Seksiä vai ei?
6

06.25 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv

07.00 Kieh­to­va maail­ma: Ju­na­mat­ka A­me­rik­kaan

Philadelphia - Gettysburg

His­to­ria: Jää­sil­ta

Het­kiä his­to­rias­sa

F­lash­back

Y­le Uu­ti­set

08.05 Kieh­to­va maail­ma: Joan­na Lum­ley Ja­pa­nis­sa

Tokio ja Kioto

A­va­ra luon­to: Seep­ra ni­mel­tä Pun­da

Met­sän sel­viy­ty­jät

9

Y­le Uu­ti­set

09.05 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Osaako olla, kun ponnistaa vaatimattomista oloista maailmalle?

09.30 Puo­li seit­se­män

Juho Milonoff Jarkko Martikainen Helena Ahti-Hallberg Petra Olli

Y­le Uu­ti­set

10.00 Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re

Juonikas jutuntekijä

Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re

Kieroilukierre

Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re

Riskejä ja rakkautta

Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re

Puhdas kuin pulmunen

Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re

Kohtalon oikkuja

Y­le Uu­ti­set

Ju­ma­lan­pal­ve­lus

10.05 Yk­kö­saa­mu

10.45 Näin Nor­jas­sa

10.48 Näin Nor­jas­sa

10.45 Od­da­sat

Se­nio­ri työs­sä

10.50 Näin Nor­jas­sa

10.50 Näin Nor­jas­sa

Pi­sa­ra

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Y­le Uu­ti­set

11.05 Ju­ma­lan­pal­ve­lus

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Y­le Uu­ti­set Viik­ko vii­tot­tu­na

11.14 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.14 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

11.19 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.15 Ha­ke­kaa kä­ti­lö!

Y­le Uu­ti­set Hä­me

Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.28 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

11.28 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.33 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

11.49 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

11.49 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

11.54 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12

12.03 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.03 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12.05 An­tiik­ki­kak­sin­tais­te­lu

12.08 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.14 Od­da­sat

12.14 Od­da­sat

Y­le Od­da­sat

Ai­kui­sen nai­sen jou­lu­ka­len­te­ri (x7)

Ei lahjoja, ei pukkia Korttien kimallus Sekaisin hormoneista Protestijoulua Santa Lucia, Santa Maria Leivontakumppanuutta Joululaulupäivä

12.20 Am­pu­ma­hiih­don maail­man­cup

Hochfilzen, naisten takaa-ajokilpailu

12.30 C­har­les Dic­ken­sin ih­me­maa

12.35 C­har­les Dic­ken­sin ih­me­maa

13.00 Jou­lu ku­nin­kaal­li­ses­sa ku­pa­ri­keit­tiös­sä

13.05 Pelt­sin ko­va vuo­si

Ensimmäinen haaste - merimelonta

13.30 Vai­mo­ke

(Suo­mi 1936) Ko­mea ag­ro­no­mi lyö ve­toa et­tä me­nee nai­mi­siin en­sim­mäi­sen vas­taan­tu­le­van nai­sen kans­sa.

Lai­ta­kau­pun­gin lau­lu

(Suomi 1948, 70') O: Edvin Laine.

13.28 Ju­ma­lan tuo­mio

(Suo­mi 1939, 93') Tuo­ma­ri­su­vun poi­ka pa­laa ko­ti­seu­dul­leen ja saa tie­tää i­sän­sä syyl­lis­ty­neen oi­keus­mur­haan kan­sa­lais­so­dan ai­ka­na.

13.30 SF-pa­raa­ti

(Suo­mi 1940) Mu­siik­ki­pi­toi­nen ko­me­dia tak­si­kus­kis­ta, jo­ka on i­has­tu­nut tu­ris­tiop­paa­seen.

13.30 Is­kel­mä­ta­ri­noi­ta

Iskelmäfetissi

13.35 Kaik­ki ra­kas­ta­vat

(Suo­mi 1935) Va­len­tin Vaa­lan oh­jaa­ma ro­mant­ti­nen ko­me­dia o­li ko­ti­mai­sen e­lo­ku­van ra­kas­te­tuim­man pa­rin, An­sa I­ko­sen ja Tau­no Pa­lon, en­sim­mäi­nen yh­tei­nen e­lo­ku­va.

13.35 E­rän­kä­vi­jät

Äijän tyttökaveri

14.05 P­ris­ma: Läh­teä­kö Mar­siin?

14.30 San­nik­ka&Uk­ko­la

Sannikka & Ukkola

14.40 I­ki­muis­toi­nen

14.53 Puo­li seit­se­män

14.52 Ar­kis­to­ku­via: Ryt­min sii­vin

Ta­ri­noi­ta met­säs­tä

Is­kel­mä­ta­ri­noi­ta

15

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

Pi­sa­ra

Per­jan­tai

Kuka saa jäädä Suomeen?

15.10 Y­len aa­mu-tv

Ylen aamu-tv: Tänään otsikoissa

Y­len aa­mu-tv

Ylen aamu-tv: Tänään otsikoissa

Y­len aa­mu-tv

Y­len aa­mu-tv

Ylen aamu-tv: Tänään otsikoissa

A­kuut­ti

Seksiä vai ei?

15.30 A-s­tu­dio

Kah­den pol­ven t­ref­fit

15.45 A-s­tu­dio

A-s­tu­dio viit­to­ma­kie­lel­lä

A-studio viittomakielelle tulkattuna

15.45 Pol­dark

15.50 A-s­tu­dio: Talk

16.00 Ar­to Ny­berg

16.00 E­dus­kun­nan ky­se­ly­tun­ti

16.00 Docs­top: Toi­nen lin­ja

16.15 Luon­to­ret­kel­lä: Pe­lis­sä lo­hen e­lä­mä

MOT

Suomen sitkein lobbari

16.30 Vai­hees­sa

Y­le Od­da­sat

Y­le Od­da­sat

Is­kel­mä­ta­ri­noi­ta

No­vos­ti Y­le

Y­le Od­da­sat

No­vos­ti Y­le

Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

Is­kel­mä­ta­ri­noi­ta

17.10 Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re

Kieroilukierre

Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re

Riskejä ja rakkautta Puhdas kuin pulmunen Kohtalon oikkuja

Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re

Taitolaji

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Osaako olla, kun ponnistaa vaatimattomista oloista maailmalle?

I­sä B­rown ja hä­nen lau­man­sa

Kausi 5, 11/15. Muiden synnit.

17.54 E­los­sa 24h

Pie­ni suu­ri maail­ma

E­lo­ku­van het­ki: Ih­mi­sen o­sa

18

18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00

Y­le Uu­ti­set 18.00

Ur­hei­lu­ruu­tu

18.15 St­röm­sö

Joululahjavinkkejä ja vihreitä joulureseptejä

E­rän­kä­vi­jät

Kuha onnistuu

18.23 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

18.30 Puo­li seit­se­män

Juho Milonoff Jarkko Martikainen Helena Ahti-Hallberg Petra Olli Riitta Kalliorinne

18.45 A­va­ra luon­to: Seep­ra ni­mel­tä Pun­da

Ar­to Ny­berg

19.00 His­to­ria: Jää­sil­ta

Kieh­to­va maail­ma: Joan­na Lum­ley Ja­pa­nis­sa

Tokio ja Kioto

P­ris­ma: Läh­teä­kö Mar­siin?

Seit­se­män­tois­ta

Vapaus

Pik­ku nai­sia

19.30 Per­jan­tai

Met­sän sel­viy­ty­jät

19.40 Mid­so­me­rin mur­hat

Pelkäätkö pellejä 2/2

19.45 Jäl­jet päät­ty­vät Ber­lii­niin

Häiriötekijä

19.50 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa

E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa

19.52 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa

Is­kel­mä­ta­ri­noi­ta

Tun­te­ma­ton so­ti­las - tu­los­sa

20.00 MOT

Suomen sitkein lobbari

Docs­top: Toi­nen lin­ja

A­kuut­ti

Seksiä vai ei?

Pelt­sin ko­va vuo­si

Ensimmäinen haaste - merimelonta

San­nik­ka&Uk­ko­la

Sannikka & Ukkola

E­los­sa 24h

20.30 Y­le Uu­ti­set 20.30

Y­le Uu­ti­set 20.30

Y­le Uu­ti­set 20.30

20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

20.50 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

21

Ai­kui­sen nai­sen jou­lu­ka­len­te­ri

21.06 A-s­tu­dio

Ai­kui­sen nai­sen jou­lu­ka­len­te­ri

Ai­kui­sen nai­sen jou­lu­ka­len­te­ri

21.10 A-s­tu­dio

A-s­tu­dio: Talk

21.12 Per­jan­tai

Kuka saa jäädä Suomeen?

21.11 Ko­ti­kat­so­mo: Tu­len Mor­sian

Ta­ri­na nuo­ren nai­sen in­to­hi­moi­ses­ta rak­kau­des­ta, pe­tok­ses­ta ja so­vi­tuk­ses­ta Ah­ve­nan­maan noi­ta­vai­no­jen syt­tyes­sä 1666. KK: Lee­na Vir­ta­nen, Saa­ra Can­tell.

Ai­kui­sen nai­sen jou­lu­ka­len­te­ri

21.21 Is­kel­mä­ta­ri­noi­ta

Iskelmäfetissi

21.35 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Rais­kat­tu­jen pa­ran­ta­ja

Pe­rieng­lan­ti­lai­nen s­kan­daa­li

21.40 Huu­to sy­vyy­des­tä

22.05 Ul­ko­lin­ja: Fa­ce­book-di­lem­ma

Ve­ra S­tan­ho­pe tut­kii

Meren muovaamat Kau­si 6, 4/4. Me­ren muo­vaa­mat.

22.20 Ba­by­lon Ber­lin

22.30 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

Tun­te­ma­ton so­ti­las - tu­los­sa

22.35 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set

22.40 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

22.45 Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set

22.50 Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set

22.55 Od­da­sat

23.00 Sor­jo­nen

Varjoa vailla 2/2

23.00 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

23.00 Syn­ti­nen

23.05 Per­jan­tai

Milloin lääke muuttuu huumeeksi?

23.05 Syr­jäi­nen maa

Kau­si 2, 2/5. Tom on kah­den tu­len vä­lis­sä.

23.10 San­nik­ka&Uk­ko­la

Oulun seksuaalirikostapaus järkyttää suomalaisia. Entä, onko kansan ja eliitin välinen kuilu liian syvä?

Y­le Uu­ti­set

23.15 Od­da­sat

23.30 Pe­rieng­lan­ti­lai­nen s­kan­daa­li

Y­le Uu­ti­set

23.40 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Rais­kat­tu­jen pa­ran­ta­ja

23.40 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

23.40 Ul­ko­lin­ja: Fa­ce­book-di­lem­ma

23.50 Od­da­sat

0

00.00 Puo­li seit­se­män

Juho Milonoff

P­ris­ma: Kuin­ka e­lää pi­dem­pään?

00.05 Out­lan­der - Mat­kan­te­ki­jä

Bakra

00.25 Puo­li seit­se­män

Petra Olli

00.35 Puo­li seit­se­män

Helena Ahti-Hallberg

00.37 Vai­mo ta­kai­sin

00.35 Yk­kö­saa­mu

00.50 Puo­li seit­se­män

Jarkko Martikainen

Tun­te­ma­ton so­ti­las - tu­los­sa

01.00 Puo­li seit­se­män

Riitta Kalliorinne

01.15 Ba­by­lon Ber­lin