Ohjelmakartta.fi
ma 12.8. ti 13.8. ke 14.8. to 15.8. pe 16.8. la 17.8. su 18.8.
05.55 Poh­jois­mai­set Ais­tien haas­ta­ja Poh­jois­mai­set An­ders Lund syr­jäi­sel­lä saa­rel­la Luon­to­het­ki: Mo­ni­muo­toi­nen Rans­ka Men­nei­syy­den met­säs­tä­jät Kan­dit
6
06.20 Ta­ri­noi­ta jär­vil­tä
06.25 Y­len aa­mu-tv
07.10 Puu­tar­han pe­las­ta­jat Nyt tai ei kos­kaan
08.00 Y­le Uu­ti­set
08.05 His­to­ria: Kuun val­loit­ta­jat Matka Kuuhun 5/6. Mat­ka Kuu­hun. A­va­ra luon­to: Ir­lan­ti, maail­man reu­nal­la Ir­lan­nin ka­ru kau­neus tar­joaa suu­ria luon­toe­lä­myk­siä.
08.50 Poh­jois­mai­set Näin Nor­jas­sa
9 09.00 Y­le Uu­ti­set
09.05 Poh­jois­mai­set Ää­rim­mäi­set sääil­miöt Sade O­sa 2/4. Sa­de. F­link­ki­lä & Tas­tu­la Ärhäkkä feministi Juha Hurme puolustaa tasa-arvoa, eikä suostu vihaamaan ketään
09.30 A­va­ra ih­mis­luon­to Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la Terapiakanan vatsavaivat Kissakämppikset sairaina Asiakaspalvelua ja ruumiskuljetuksia Aapo-koira näkee harhoja
09.50 Bep­pen ma­ku­mat­kas­sa Y­le Uu­ti­set
10.00 Sy­dä­men a­sial­la Vihainen prikaati Tulta ja tuhkaa Mielikuvituksen lentoa Ystävän kaltainen Vanhat kahleet Y­le Uu­ti­set Poh­jois­mai­set Tans­ka­lai­set lin­nan­rou­vat 2/2. Aa­te­lis­rou­vien e­lä­mä kiin­nos­taa kan­saa.
10.05 Sel­kä­me­ri Villin saariston syke 2/3. Sel­kä­me­ren u­peat saa­ris­tot am­men­ta­vat e­lä­män­voi­man­sa pin­nan al­ta.
10.50 8 mi­nuut­tia A­lueuu­ti­set (x40)
10.55 Ta­ri­noi­ta jär­vil­tä
11.00 Pi­sa­ra 11.00 Y­le Uu­ti­set
11.05 Poh­jois­mai­set Tans­ka­lai­set lin­nan­rou­vat 11.05 A­lueuu­ti­set (x10) Nei­ti F­ri­ma­nin nai­set 2/2. Ruot­sin en­sim­mäi­nen nais­lää­kä­ri Ka­ro­li­na Wi­derst­röm tais­te­li p­ros­ti­tuoi­tu­jen puo­les­ta.
12
12.05 Tans­kan aar­teen­met­säs­tä­jät Mid­so­me­rin mur­hat Midsomerin murhat (12) Karvainen kuolema 1/2 Mid­so­me­rin mur­hat Karvainen kuolema 2/2 Mid­so­me­rin mur­hat Lukupiirin murha 1/2 12.05 P­ris­ma: P­la­nee­tat Saturnus 4/5. Sa­tur­nus.
12.25 Mid­so­me­rin mur­hat Midsomerin murhat (12) 12.25 Poh­jois­mai­set Tans­ka­lai­set lin­nan­rou­vat 2/2. Aa­te­lis­rou­vien e­lä­mä kiin­nos­taa kan­saa.
12.50 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Ä­lä nuo­la­se (1962) (Suo­mi 1962, 107'). O: Aar­ne Tar­kas. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: A­vio­liit­toyh­tiö (1942) O: Hannu Leminen. N: Tau­no Pa­lo, Bir­git K­ronst­röm, Sii­ri An­ger­kos­ki, Uu­no Laak­so. 12.50 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Sil­ja - nuo­re­na nuk­ku­nut (Suomi, 1956) O: Jack Witikka. 12.50 Tie­sit­kö?
13.00 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Ka­na­van lai­dal­la (1949) (Suo­mi 1949, 101'). O: Il­ma­ri Un­ho. 13.00 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Raq­qan pe­las­ta­jat Noin tu­hat län­si­maa­lais­ta tais­te­li I­si­siä vas­taan o­man hen­ken­sä u­hal­la mm. Raq­qan kau­pun­gis­sa.
13.20 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Pin­siön pa­roo­ni (1962) (Suo­mi 1962, 90'). O: Ed­vin Lai­ne. 13.20 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin
13.30 Kan­dit "Alkaa olla jo mojiton kuvat mielessä"
14.00 A­va­ra luon­to: E­läin­vau­vat Vuoristojen pienokaiset 3/3. Vuo­ris­to­jen pie­no­kai­set. His­to­ria: Jää­sil­ta Yh­dys­val­lois­sa löy­tyy sa­man­lai­sia e­si­nei­tä, kuin mi­tä Eu­roo­pas­ta on jää­kau­den jäl­jil­tä löy­det­ty.
14.30 I­ki­muis­toi­nen Siiri Angerkoski
14.40 Ar­kis­to­ku­via: Mat­kai­li­jan kei­tai­ta Ar­kis­to­ku­via: Tuk­ki­lai­set tu­li­ko­kees­sa
14.50 Ar­kis­to­ku­via: Poi­kien ke­sä­pa­ra­tii­si 14.50 I­ki­muis­toi­nen Ra­ja­tar­kas­te­li­ja 14.50 Poh­jois­mai­set Yk­si kau­pun­ki - yk­si ta­ri­na
15 15.00 Y­le Uu­ti­set
15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si Pi­sa­ra Doc Mar­tin (x2) Luulotautia liikkeellä Pyörätuolipaikka
15.10 Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa Doc Mar­tin (x2) Härkää sarvista Levottomat ajatukset
15.40 Poh­jois­mai­set Tiet­tö­män tai­pa­leen ta­ka­na
15.50 Poh­jois­mai­set Sa­no­vat mei­tä ker­jä­läi­sik­si A-s­tu­dio 15.50 A­va­ra luon­to: Luon­non pie­net ih­meet
16.05 E­lä­mä­ni Bii­si
16.10 A-s­tu­dio
16.20 Poh­jois­mai­set Tans­kan aar­teen­met­säs­tä­jät Ys­tä­vyk­set Pu­tin­lan­dias­sa
16.35 Poh­jois­mai­set Yk­si kau­pun­ki - yk­si ta­ri­na Poh­jois­mai­set Näin Nor­jas­sa
16.50 No­vos­ti Y­le
16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä
17.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
17.05 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si 17.05 Mur­ha pa­ra­tii­sis­sa Murha paratiisissa (12) Kau­si 6, 7/8. Tu­ris­ti pa­laa saa­rel­le ja ker­too jo­tain o­len­nais­ta seit­se­män vuot­ta sit­ten teh­dys­tä ri­kok­ses­ta.
17.10 Mid­so­me­rin mur­hat Midsomerin murhat (12) Karvainen kuolema 1/2 Mid­so­me­rin mur­hat Karvainen kuolema 2/2 Kau­si 19. Kar­vai­nen kuo­le­ma 2/2. Tut­kin­ta pal­jas­taa, et­tei uh­ri it­se­kään ol­lut puh­das pul­mu­nen. Mid­so­me­rin mur­hat Lukupiirin murha 1/2 Lukupiirin murha 2/2 F­link­ki­lä & Tas­tu­la Ärhäkkä feministi Juha Hurme puolustaa tasa-arvoa, eikä suostu vihaamaan ketään
17.55 Maa­na­lai­nen e­lä­mä 17.55 Maa­na­lai­nen e­lä­mä
18 18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00
18.10 Ur­hei­lu­ruu­tu
18.15 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si Ark­ti­ka Luon­to­do­ku­ment­ti Ark­ti­ka - lin­tu­jen val­ta­väy­lä ker­too ark­tis­ten muut­to­lin­tu­jen ta­ri­nan. Luon­to­het­ki: Mo­ni­muo­toi­nen Aust­ra­lia Rannikon riutat 1/6. Ran­ni­kon riu­tat.
18.30 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la Kissakämppikset sairaina Asiakaspalvelua ja ruumiskuljetuksia Aapo-koira näkee harhoja Her­cu­le Poi­rot: Var­jos­sa au­rin­gon al­la (E­vil Un­der t­he Sun/B­ri­tan­nia 2001) Poi­rot on lo­mal­la pie­nel­lä e­te­lä­ran­ni­kon saa­rel­la, kun e­räs ho­tel­li­vie­rais­ta löy­tyy sur­mat­tu­na ran­nal­ta. Mik­si hän kuo­li?
18.40 Pie­ni suu­ri maail­ma
18.45 E­lä­mä­ni Bii­si 18.45 A­va­ra luon­to: Ir­lan­ti, maail­man reu­nal­la Ir­lan­nin ka­ru kau­neus tar­joaa suu­ria luon­toe­lä­myk­siä. E­lä­mä­ni Bii­si Aikamatka ja hento ote Kat­ja S­tåh­lin vie­rai­na Pek­ka Haa­vis­to, Ron­ja Sal­mi, Min­na Ter­va­mä­ki ja Ka­ri Ka­na­la.
19.00 His­to­ria: Kuun val­loit­ta­jat Matka Kuuhun 5/6. Mat­ka Kuu­hun. En­sim­mäi­nen ih­mi­nen las­keu­tui Kuun ka­ma­ral­le hei­nä­kuus­sa 1969, mut­ta i­dea Kuun val­loi­tuk­ses­ta syn­tyi jo pal­jon aiem­min. Pol­dark Poldark (12) Kau­si 5, 2/8. Ross on e­lä­män­sä vel­kaa Ne­dil­le, en­ti­sel­le ko­men­ta­jal­leen, sik­si hän ryh­tyy suin päin puh­dis­ta­maan tä­män mai­net­ta. P­ris­ma: P­la­nee­tat Saturnus 4/5. Sa­tur­nus. Au­rin­ko­kun­nan p­la­neet­to­jen his­to­ria on täyn­nä d­ra­maat­ti­sia het­kiä ja kään­tei­tä, jot­ka o­vat muo­van­neet p­la­nee­tat sel­lai­sek­si, jo­na ne tä­nä päi­vä­nä tun­ne­taan. Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Raq­qan pe­las­ta­jat Noin tu­hat län­si­maa­lais­ta tais­te­li I­si­siä vas­taan o­man hen­ken­sä u­hal­la mm. Raq­qan kau­pun­gis­sa.
19.30 Poh­jois­mai­set Nor­jan e­läi­miä Kah­den keik­ka - vaa­ral­li­set yh­des­sä Seurassa yksinäinen Kau­si 3, 5/6. Seu­ras­sa yk­si­näi­nen. Mai­nos­toi­mis­ton luo­va joh­ta­ja on sur­mat­tu, ja e­päi­lys koh­dis­tuu uh­rin nai­sys­tä­vään.
19.40 G­rantc­hes­ter Porttojen ystävä Kau­si 4, 2/6. Port­to­jen ys­tä­vä. Sid­ney on taas polt­ta­nut sii­pen­sä ja su­kel­taa y­hä sy­vem­mäl­le pul­loon.
19.50 Ta­run­hoh­toi­nen Vie­na 19.50 Poh­jois­mai­set Kä­si­työ­läis­re­por­taa­si
20.00 Poh­jois­mai­set Ys­tä­vyk­set Pu­tin­lan­dias­sa Men­nei­syy­den met­säs­tä­jät Muinaiset linnavuoret 8/8. Mui­nai­set lin­na­vuo­ret. Kan­dit "Alkaa olla jo mojiton kuvat mielessä" To­si ta­ri­na Verstaallinen unelmia
20.15 Poh­jois­mai­set Ruot­sa­lai­sia sa­lai­suuk­sia
20.25 Y­le Uu­ti­set 20.30 Yle Uutiset
20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu Ur­hei­lu­ruu­tu Ur­hei­lu­ruu­tu
21 21.00 A-s­tu­dio Vas­ta­val­mis­tu­nut ko­ti ja val­miik­si ha­jal­la - mi­täs nyt? All­sång på S­kan­sen All­sång på S­kan­sen on suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä näh­tä­vä yh­teis­lau­luoh­jel­ma Tuk­hol­man S­kan­se­nil­ta. A-s­tu­dio Rob­bie Colt­ra­ne: Rat­kai­se­vat to­dis­teet Hampaanjäljet Kau­si 2, 3/8. Ham­paan­jäl­jet. Pa­ha paik­ka Paha paikka (12) 4/6. Nick on ha­kat­tu sai­raa­la­kun­toon. Li­sa et­sii Sea­nin kä­siin­sä ja kä­ve­lee sa­mal­la uu­den työ­pa­rin­sa y­li. 21.00 Uu­tis­huo­ne Pelkistettyä todellisuutta O­sa 12/12. Pel­kis­tet­tyä to­del­li­suut­ta. Mar­tin kir­joit­ta­ma kir­ja he­rät­tää jou­kon ky­sy­myk­siä ja huo­lia. Mi­ten toi­mi­tus­ta on joh­det­tu, ke­nen e­duk­si ja min­kä kus­tan­nuk­sel­la?
21.15 E­lä­mä­ni Bii­si Aikamatka ja hento ote Kat­ja S­tåh­lin vie­rai­na Pek­ka Haa­vis­to, Ron­ja Sal­mi, Min­na Ter­va­mä­ki ja Ka­ri Ka­na­la.
21.25 Teh­dään his­to­riaa Hävittäjä, pyörä, soitin O­sa 11/13. Hä­vit­tä­jä, pyö­rä, soi­tin.
21.45 Ur­hei­lu­ruu­tu
21.50 Ur­hei­lu­ruu­tu 21.50 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi Ur­hei­lu­ruu­tu
21.55 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi Ur­hei­lu­ruu­tu Pank - pan­kin nou­su ja u­ho Pank - pankin nousu ja uho (16) 4/10. Ko­du­pan­kin on­nis­tu­nut ma­nöö­ve­ri pää­si ot­si­koi­hin, ja Nord­pank ta­koo voit­to­ja niin, et­tä kan­sain­vä­li­set si­joit­ta­jat kiin­nos­tu­vat sii­tä. Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi Ki­ri Kiri (12) 3/4. Po­lii­si­tut­kin­ta Ki­rin sur­mas­ta e­te­nee. A­li­ce ja Jim jär­kyt­ty­vät kuul­les­saan, et­tei pääe­päil­ty Na­te o­le­kaan teon ta­ka­na - mut­ta ku­ka sit­ten? Ar­ne Dahl (x2) Valvova silmä
22.05 Uu­tis­huo­ne Njet, njet O­sa 11/12. N­jet, n­jet. Is­la­mis­tien nou­su val­taan I­ra­nis­sa 1979 kuo­hut­taa maail­maa ja kieh­too Rai­jaa. Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi 22.05 Ul­ko­lin­ja: Sau­di­nais­ten pa­ko Hil­jai­nen to­dis­ta­ja Antautumisen hetki 1/2 Uu­sia jak­so­ja.
22.15 E­ri­kois­ryh­mä Köln Kalavelkoja Kau­si 14, 17/25. Ka­la­vel­ko­ja.
22.50 P­ris­ma: P­la­nee­tat Jupiter 3/5. Ju­pi­ter. 22.50 Val­lan ja rak­kau­den vä­lis­sä Vallan ja rakkauden välissä (16) 3/3. Ma­ria ja Mak­si­mi­lian saa­vat toi­sen jäl­ke­läi­sen, ja ti­lan­ne val­ta­kun­nas­sa on rau­hoit­tu­maan päin. Hil­jai­nen to­dis­ta­ja Havahtumisen hetki 2/2 Jäl­jet päät­ty­vät Ber­lii­niin Hirviön paluu 1/2 Rob­bie Colt­ra­ne: Rat­kai­se­vat to­dis­teet Hampaanjäljet Kau­si 2, 3/8. Ham­paan­jäl­jet.
23.00 Val­koi­nen p­rin­ses­sa Kaksi kuningasta
23.35 His­to­ria: Eu­roo­pan uu­det tuu­let 1918 - 1939 Sota 8/8. So­ta. Pol­dark Poldark (12) Y­le Li­ve Is­mo A­lan­ko Ismo Alanko
23.45 A­va­ra luon­to: E­läin­vau­vat Vuoristojen pienokaiset
23.55 Puu­tar­han pe­las­ta­jat Poikamaista menoa 23.55 Ul­ko­lin­ja: Sau­di­nais­ten pa­ko
0
00.25 Ul­ko­lin­ja: Sau­di-A­ra­bian kah­det kas­vot
Teh­dään his­to­riaa