Ohjelmakartta.fi
ma 16.9. ti 17.9. ke 18.9. to 19.9. pe 20.9. la 21.9. su 22.9.
05.55 Noin vii­kon s­tu­dio MOT Luon­to­het­ki: Mo­ni­muo­toi­nen Aust­ra­lia As­valt­ti­vii­da­kot E­los­sa 24h
6
06.20 Poh­jois­mai­set Nor­jaa ris­tiin ras­tiin
06.25 Y­len aa­mu-tv
07.00 Poh­jois­mai­set Luon­to­mat­kal­la Poh­jois­mai­set Ta­lot huo­ku­vat his­to­riaa
08.00 Y­le Uu­ti­set
08.05 His­to­ria: Har­le­min so­ta­san­ka­rit Vuon­na 1917 pel­käs­tään af­rik­ka­lais-a­me­rik­ka­lai­sis­ta so­ti­lais­ta koos­tu­va ryk­ment­ti liit­tyi tais­te­lui­hin Rans­kan joh­dol­la. A­va­ra luon­to: E­lä­mää Nor­jan vuo­nois­sa Nor­jan jyl­hä vuo­no­mai­se­ma on yk­si Eu­roo­pan ka­ruim­pia e­li­nym­pä­ris­tö­jä.
9 09.00 Y­le Uu­ti­set
09.05 Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv F­link­ki­lä & Tas­tu­la Toivo ei ole tunne vaan tapa ajatella Toi­vo ei o­le tun­ne vaan ta­pa a­ja­tel­la.
09.30 Puo­li seit­se­män Jussi 69 Lauri Mikkola Marko "Mörkö" Anttila Marko "Waldo" Reijonen Anita Mäkelä
09.55 Y­le Uu­ti­set
10.00 Sy­dä­men a­sial­la Tohtori Odotuksista huolimatta Kovat keinot Tulisilla hiilillä Mafiamaista Y­le Uu­ti­set Ju­ma­lan­pal­ve­lus Yh­teis­poh­jois­mai­nen ju­ma­lan­pal­ve­lus Tans­kas­ta.
10.05 Yk­kö­saa­mu
10.45 Per­jan­tai-dok­ka­ri Se­nio­ri työs­sä
10.50 Poh­jois­mai­set Näin Nor­jas­sa A­lueuu­ti­set (x40) Ra­ja­tar­kas­te­li­ja
10.55 Pi­sa­ra 10.55 Y­le Uu­ti­set
11.05 Poh­jois­mai­set Hil­jai­suut­ta et­si­mäs­sä 11.05 A­lueuu­ti­set (x10) Y­le Uu­ti­set Viik­ko vii­tot­tu­na
11.10 As­valt­ti­vii­da­kot Tuonenlehto elämänkehto 5/6. Tuo­nen­leh­to e­lä­män­keh­to.
11.45 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Va­leh­te­lun ja­lo tai­to So­siaa­li­nen me­dia on rä­jäyt­tä­nyt tie­don­ja­ka­mi­sen - nyt ku­ka ta­han­sa saa vies­til­leen laa­jan y­lei­sön.
12
12.05 Väy­län var­rel­ta Od­da­sat
12.25 T­he Heights, var­jo­jen pa­ra­tii­si Haaveita vain? T­he Heights, var­jo­jen pa­ra­tii­si Järjestelykysymys Tiedonmuruja Läheltä piti -tilanne Loka lentää Od­da­sat
12.35 Noin vii­kon s­tu­dio: Pa­luu työ­maal­le
12.45 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa Beethovenin sinfonia nro 5 Poh­jois­mai­set Sy­dä­me­ni jäi Kurk­kioon
13.15 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Kuu­des käs­ky (1947) (Suo­mi 1947). O: Or­vo Saa­ri­ki­vi. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Pik­ku I­lo­na ja hä­nen ka­rit­san­sa (Suomi 1957, 88 ') O: Jorma Nortimo. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Yh­tei­nen vai­mom­me (1956) O: Valentin Vaala. N: Mar­jat­ta Kal­lio, Kos­ti K­le­me­lä, Ee­ro E­lo­ran­ta. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Rat­kai­sun päi­vät (1956) (Suo­mi 1956, 92'). O: Han­nu Le­mi­nen. 13.15 Noin vii­kon s­tu­dio
13.25 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Rin­ta­ma­lot­ta (1956) (Suo­mi 1956) E­lo­ku­va vii­den lo­tan vai­heis­ta jat­ko­so­dan ai­ka­na. 13.25 Syö­tä­vät sä­ve­let
13.40 P­ris­ma: Täy­del­li­nen ih­mis­ke­ho 1/2. A­na­to­mian tut­ki­ja A­li­ce Ro­berts ai­koo luo­da vir­tuaa­li­sen ko­pion o­mas­ta ke­hos­taan, mut­ta pa­ran­nel­tu­na ver­sio­na. Hy­vät kat­so­jat Tenavatähdet ja konkarit koolla
14.30 E­los­sa 24h Kallis lääke antaa parempia päiviä San­nik­ka&Uk­ko­la Sannikka & Ukkola
14.45 Ar­kis­to­ku­via: P E S­vin­huf­vud Ar­kis­to­ku­via: Ris­to Ry­ti Ar­kis­to­ku­via: Lap­sen tie Ar­kis­to­ku­via: Kou­lu­tie­tä ko­ti­toi­miin Ar­kis­to­ku­via: Ke­säl­lä Tam­pe­reel­la
14.55 Noin vii­kon s­tu­dio
15 15.00 Y­le Uu­ti­set
15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si Pi­sa­ra Per­jan­tai Olemme lihansyöjiä O­lem­me li­han­syö­jiä - mut­ta mi­ten li­haa voi syö­dä syyl­lis­ty­mät­tä?
15.10 Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa A-s­tu­dio Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa Doc Mar­tin (x2) Yksinäinen susi Lääkäri lähelläsi
15.45 A-s­tu­dio viit­to­ma­kie­lel­lä Y­le Od­da­sat 15.45 Vai­hees­sa
15.50 No­vos­ti Y­le
15.55 Noin vii­kon s­tu­dio 15.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä
16.00 Ar­to Ny­berg A-s­tu­dio 16.00 E­dus­kun­nan ky­se­ly­tun­ti A-s­tu­dio A-Talk 16.00 Doc Mar­tin Alttiina vaaralle Kau­si 6, 6/8. Alt­tii­na vaa­ral­le.
16.10 Noin vii­kon s­tu­dio: Pa­luu työ­maal­le
16.15 MOT
16.40 Y­le Od­da­sat 16.40 Y­le Od­da­sat Poh­jois­mai­set He­vos­voi­mia F­lash­back
16.50 No­vos­ti Y­le 16.50 No­vos­ti Y­le
16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä 16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä
17.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
17.05 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si 17.05 Mur­ha pa­ra­tii­sis­sa Murha paratiisissa (12) Kau­si 7, 3/8. Kuu­lui­san jän­ni­tys­kir­jai­li­jan sur­ma ai­heut­taa pään­vai­vaa Jac­kil­le ja hä­nen tii­mil­leen.
17.10 T­he Heights, var­jo­jen pa­ra­tii­si Järjestelykysymys Tiedonmuruja Läheltä piti -tilanne Loka lentää Törmäyskurssilla F­link­ki­lä & Tas­tu­la Toivo ei ole tunne vaan tapa ajatella Toi­vo ei o­le tun­ne vaan ta­pa a­ja­tel­la.
18 18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00
18.10 Ur­hei­lu­ruu­tu
18.15 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si St­röm­sö Piristystä toimistoon ja omatekoista tofua Luon­to­het­ki: Mo­ni­muo­toi­nen Aust­ra­lia Kultarannikko 6/6. Kul­ta­ran­nik­ko.
18.30 Puo­li seit­se­män Lauri Mikkola Marko "Mörkö" Anttila Marko "Waldo" Reijonen Anita Mäkelä Tapani Kiminkinen
18.45 A­va­ra luon­to: E­lä­mää Nor­jan vuo­nois­sa Nor­jan jyl­hä vuo­no­mai­se­ma on yk­si Eu­roo­pan ka­ruim­pia e­li­nym­pä­ris­tö­jä. Mut­ta pin­nan al­la ku­hi­see e­lä­mää. Ar­to Ny­berg
19.00 His­to­ria: Har­le­min so­ta­san­ka­rit Vuon­na 1917 pel­käs­tään af­rik­ka­lais-a­me­rik­ka­lai­sis­ta so­ti­lais­ta koos­tu­va ryk­ment­ti liit­tyi tais­te­lui­hin Rans­kan joh­dol­la. Pol­dark Poldark (12) Kau­si 5, 7/8. Ross on ka­teis­sa ja De­mel­za huo­les­ta suun­nil­taan. Hy­väl­lä on­nel­la Ross sel­viää vaa­ras­ta eh­jin na­hoin ja on en­tis­tä va­kuut­tu­neem­pi sii­tä, et­tä oi­keu­den pi­tää to­teu­tua. P­ris­ma: Täy­del­li­nen ih­mis­ke­ho 1/2. A­na­to­mian tut­ki­ja A­li­ce Ro­berts ai­koo luo­da vir­tuaa­li­sen ko­pion o­mas­ta ke­hos­taan, mut­ta pa­ran­nel­tu­na ver­sio­na. Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Va­leh­te­lun ja­lo tai­to So­siaa­li­nen me­dia on rä­jäyt­tä­nyt tie­don­ja­ka­mi­sen - nyt ku­ka ta­han­sa saa vies­til­leen laa­jan y­lei­sön. Hy­vän kar­man sai­raa­la Englantilainen potilas Kau­si 1, 4/6. Eng­lan­ti­lai­nen po­ti­las.
19.30 Kah­den keik­ka - vaa­ral­li­set yh­des­sä Jäähyväiskirje Kau­si 4, 4/4. Jää­hy­väis­kir­je. Pe­rin­teik­kään ho­tel­lin ku­lis­seis­sa kuo­huu: o­sak­kai­den kes­ki­näi­sen kiis­ta joh­taa yh­den ih­mi­sen vä­ki­val­tai­seen kuo­le­maan.
19.40 Mit­ta­ti­laus­työ­nä Mur­haa­ja­jah­ti Sattuman satoa Uu­si sar­ja 1/3. Sat­tu­man sa­toa. To­si­poh­jai­nen sar­ja ku­vaa Lon­too­ta vuon­na 2004 pe­los­sa pi­tä­nyt­tä ri­ko­saal­toa, jos­sa nuo­ria nai­sia jou­tuu uh­rik­si.
19.50 F­lash­back 19.50 Eu­roop­pa­lai­nen kek­sin­tö­pal­kin­to 2018
20.00 MOT Talobisnestä demarien tapaan As­valt­ti­vii­da­kot Tuonenlehto elämänkehto 5/6. Tuo­nen­leh­to e­lä­män­keh­to. E­los­sa 24h Kallis lääke antaa parempia päiviä Noin vii­kon s­tu­dio Noin Viikon Studio San­nik­ka&Uk­ko­la Sannikka & Ukkola
20.25 Y­le Uu­ti­set 20.30 Yle Uutiset
20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu Ur­hei­lu­ruu­tu Ur­hei­lu­ruu­tu
21 21.00 A-s­tu­dio Val­tion mil­joo­na­mo­ka - mik­si it-pal­ve­lu­jen kes­kit­tä­mi­nen tuot­taa tus­kaa sääs­tö­jen si­jaan? A-s­tu­dio On­ko nuk­ku­mi­ses­ta, syö­mi­ses­tä ja lii­kun­nas­ta tul­lut st­res­siä ai­heut­ta­vaa suo­rit­ta­mis­ta? A-s­tu­dio Per­jan­tai Olemme lihansyöjiä O­lem­me li­han­syö­jiä - mut­ta mi­ten li­haa voi syö­dä syyl­lis­ty­mät­tä? 21.00 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Kai­ken se kes­tää Kun i­sät ja äi­dit py­ris­te­le­vät va­paak­si van­hem­pien­sa van­hoil­li­sis­ta mal­leis­ta, seu­raa­va su­ku­pol­vi kan­taa seu­rauk­set. N: Ant­ti Luu­sua­nie­mi, Pih­la Vii­ta­la, Mal­la Mal­mi­vaa­ra. O: Vi­sa Koi­so-Kant­ti­la. Suo­mi 2017.
21.15 Hy­vät kat­so­jat Tenavatähdet ja konkarit koolla
21.30 Per­jan­tai
21.40 Noin vii­kon s­tu­dio
21.45 Ur­hei­lu­ruu­tu
21.50 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi
22.00 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Ar­mo­mur­haa­ja Vei­jo on ar­mol­li­nen e­läi­mil­le mut­ta ei vält­tä­mät­tä lem­mik­kien o­mis­ta­jil­le. E­rään kans­sa hän jou­tuu tör­mäys­kurs­sil­le, ei­kä jäl­ki o­le kau­nis­ta. E­ri­kois­ryh­mä Köln Hallitsematon kone Kau­si 14, 22/25. Hal­lit­se­ma­ton ko­ne. Pank - pan­kin nou­su ja u­ho Pank - pankin nousu ja uho (16) Ul­ko­lin­ja: A­bort­ti ja­kaa Yh­dys­val­lat Penn­syl­va­nias­sa 1980-lu­vul­la tais­te­lu a­bor­tin puo­lus­ta­jien ja vas­tus­ta­jien vä­lil­lä o­li kiih­keää. Hil­jai­nen to­dis­ta­ja Erityinen suhde 2/2 Nuo­ri Mor­se Makea kuolema Kau­si 6, 3/4. Ma­kea kuo­le­ma. Y­lä­luo­kan ke­tun­met­säs­tyk­ses­sä ta­pah­tuu mur­ha ja pian toi­nen. Kan­taa­ko jo­ku kau­naa ma­keis­teh­tai­li­jal­le? Mi­tä mer­kit­se­vät vih­jai­le­vat her­ja­kir­jeet, joi­den mu­ka­na saa­puu ai­na myös pe­li­kort­ti?
22.25 Dic­te Pelihimon hinta Kau­si 3, 4/5. Pe­li­hi­mon hin­ta. Kort­ti­ta­lon ha­jot­tua Dic­te on a­la­mais­sa. Mi­kä sai­si hä­net pi­ris­ty­mään? Lä­heis­ten jär­jes­tä­mä hu­vi­puis­to­päi­vä saa i­kä­vän kään­teen, mut­ta ai­na­kin se saa e­loa Dic­teen.
22.45 Od­da­sat Od­da­sat 22.45 Od­da­sat
22.55 Per­jan­tai Pakko olla timmi - kuinka meistä kaikista tuli kehonrakentajia? 22.55 Od­da­sat
23.05 San­nik­ka&Uk­ko­la Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekoski vastaa kohuun Rob­bie Colt­ra­ne: Rat­kai­se­vat to­dis­teet Kuin savuna ilmaan Jäl­jet päät­ty­vät Ber­lii­niin Tartuntavaara
23.25 Od­da­sat 23.25 Rob­bie Colt­ra­ne: Rat­kai­se­vat to­dis­teet Kuin savuna ilmaan Kau­si 2, 8/8. Kuin sa­vu­na il­maan.
23.35 P­ris­ma: Syö­pä tei­ni-iäs­sä Puo­li seit­se­män Marko "Mörkö" Anttila Val­koi­sia val­hei­ta Kathyn salainen elämä
23.50 Puo­li seit­se­män Pol­dark Poldark (12) 23.50 Ul­ko­lin­ja: A­bort­ti ja­kaa Yh­dys­val­lat Penn­syl­va­nias­sa 1980-lu­vul­la tais­te­lu a­bor­tin puo­lus­ta­jien ja vas­tus­ta­jien vä­lil­lä o­li kiih­keää.
0
00.15 Puo­li seit­se­män Lauri Mikkola Puo­li seit­se­män Marko "Waldo" Reijonen
00.45 Puo­li seit­se­män Tapani Kiminkinen 00.45 Yk­kö­saa­mu