Ohjelmakartta.fi
ma 24.2. ti 25.2. ke 26.2. to 27.2. pe 28.2. la 29.2. su 1.3.
05.55 MOT Ve­den valtakunta Unelma Oy Akuutti
6
06.25 Ylen aamu
07.00 Huu­tokauppakesä Suu­ret ikä­luo­kat: mi­tä meistä tuli?
08.00 Yle Uutiset
08.05 Historia: Teen ja kah­vin tie Eurooppaan Avara luonto: Serengeti Kansainvaellus 5/6. Kan­sainvaellus.
08.55 Flashback
9 09.00 Yle Uutiset
09.05 Ylen aamu Flink­ki­lä & Tastula Työelämässä luottamus vaihtui keppiin ja kuriin
09.30 Puo­li seitsemän Samuli Siltanen Jouni Hynynen Joonas Holopainen Krisse Salminen Janne Kataja
09.55 Yle Uutiset
10.00 Sy­dämen asialla Kukas nyt on pahoillaan Myötä- ja vastoinkäymisessä Lumimyrsky Tuulahdus menneisyydestä Varastetut ikonit Yle Uutiset Ju­malanpalvelus Tuh­ka­kes­ki­vii­kon mes­su Py­hän Hen­ri­kin ka­ted­raa­lis­sa Helsingissä.
10.05 Ykkösaamu
10.45 Näin Norjassa Noin viikon studio UMK20 Per­jantai-dokkari Pallit ja sydän
10.50 Alueuutiset (x40) Yle Uutiset Uusimaa Yle Uutiset Häme Yle Uutiset Pirkanmaa Yle Uutiset Keski-Suomi ja Etelä-Savo Yle Uutiset Itä-Suomi Yle Uutiset Pohjanmaa Yle Uutiset Lappi Yle Uutiset Uusimaa Yle Uutiset Häme Yle Uutiset Pirkanmaa Yle Uutiset Keski-Suomi ja Etelä-Savo Yle Uutiset Itä-Suomi Yle Uutiset Pohjanmaa Yle Uutiset Lappi Yle Uutiset Uusimaa Yle Uutiset Häme Yle Uutiset Pirkanmaa Yle Uutiset Keski-Suomi ja Etelä-Savo Yle Uutiset Itä-Suomi Yle Uutiset Pohjanmaa Yle Uutiset Lappi Yle Uutiset Uusimaa Yle Uutiset Häme Yle Uutiset Pirkanmaa Yle Uutiset Keski-Suomi ja Etelä-Savo Yle Uutiset Itä-Suomi Yle Uutiset Pohjanmaa Yle Uutiset Lappi
10.55 Pisara Sydän on tehty tuntemaan. 10.55 Alueuutiset (x10) Yle Uutiset Uusimaa Yle Uutiset Häme Yle Uutiset Pirkanmaa Yle Uutiset Keski-Suomi ja Etelä-Savo Yle Uutiset Itä-Suomi Yle Uutiset Pohjanmaa Yle Uutiset Lappi Mi­kaela & Thomas Nuorten työelämä Kuu­rot nuo­ret koh­taa­vat es­tei­tä työelämässä.
11.05 Ju­malanpalvelus Tun­nel­mal­li­nen kynt­ti­lä­kirk­ko Iku­rin jää­veis­tos­po­lul­ta Tampereelta.
11.10 Unelma Oy Kuolemanväsymys ja kiitollisuus Osa 6/7: Kuo­le­man­vä­sy­mys ja kiitollisuus.
11.45 Suuri savotta Rei­jo Lah­to­nen ko­ko­si jou­kon met­sä­no­mis­ta­jia ha­ke­maan kor­vauk­sia kar­tel­lis­ta tuo­mi­tul­ta met­säjäteiltä.
11.50 Docs­top: Pap­pi. Punk­ka­ri. Anarkisti.
12
12.10 Yh­teis­vastuukeräys Oddasat
12.20 To­tuuden taakka Huonoa seuraa To­tuuden taakka Nukkavieru ja hajalla Hektistä menoa To­tuuden taakka Täyskäännös To­tuuden taakka Kaikki pelissä Oddasat
12.40 RSO Mu­siikkitalossa Aarre Merikannon Fantasia ja Ekho Noin viikon studio Noin Viikon Studio
13.10 Ko­tim. Elokuva: Vi­haan sinua - rakas O: Edvin Laine. 13.10 Noin viikon studio 13.10 Marja Sannikka Totuus sattuu.
13.15 Ko­tim. Elokuva: Ra­kas varkaani Ko­tim. Elokuva: Kal­le Aal­tosen morsian (1948) O: Ossi Elstelä. N: Rolf Lab­bart, Hil­le­vi La­gers­tam, Pent­ti Viljanen. Ko­tim. Elokuva: Kak­si van­haa tukkijätkää (Suomi, 1954, 82'). O: Os­si Elstelä. Ko­tim. Elokuva: Pit­kä­järveläiset (1951) (Suo­mi 1951, 85'). O: Wilho Ilmari. Syö­tä­vät sävelet
13.30 Ver­ta, hi­keä ja T-paitoja
13.40 Pisara SuomiLOVE Suo­mi­LO­VEn suu­ri pää­tös­kon­sert­ti suo­ra­na! La­val­le nou­se­vat sä­ke­nöi­vät Kai­ja Koo, Rei­no Nor­din, El­li­noo­ra, Kris­ta Siegf­rids, Ans­si Ke­la + lu­kui­sia yl­lä­ty­se­siin­ty­jiä! Kei­den koh­dal­le spot­ti­ru­let­ti py­säh­tyy­kään yl­lä­tyk­sen merkiksi?
13.45 Prisma: Kuol­lut­ta­mer­ta pelastamassa Kuol­lut­me­ri suo­lan peit­tä­mi­ne ran­toi­neen on ai­noa laa­tuaan maailmassa.
14.20 Tulossa: Ra­kas varkaani
14.25 Muisti Muisti: Elämää postikortissa Muisti: Jussarö - erään unelman rauniot
14.35 Ar­kis­to­ku­via: Tuk­ki­lai­set tulikokeessa Ar­kis­to­ku­via: Pai­menen tarina Ve­den valtakunta Sukellus Suomeen 3/6. Mil­lai­nen on Suo­mi pin­taa syvemmältä?
14.45 Ver­ta, hi­keä ja T-paitoja Ar­kis­to­ku­via: Kou­lu­po­jat jät­kien jäljillä Ruokamuisto
15 15.00 Ylen aamu Ylen aamun parhaat Ylen aamu Ylen aamun parhaat A-studio Ylen aamu Ylen aamun parhaat
15.10 Luon­to­ret­kel­lä: Ka­la­ve­det uhattuna
15.35 A-stu­dio viit­tomakielellä A-studio viittomakielelle tulkattuna Yle Uu­ti­set selkosuomeksi 15.35 Akuutti Erityisherkkyyden rajumpi puoli So­siaa­lis­ta Ka­ta­rii­na Män­nik­köä on vai­kea us­koa eri­tyisherkäksi. Ih­me esi­nei­tä Suomesta Estonian kurttuinen pelastusrengas kertoo elämän hauraudesta
15.45 Yh­teis­vastuukeräys Yhteisvastuu: Sydän syrjällään Yhteisvastuu: Yhdessä perheen kanssa 15.45 Yle Oddasat
15.50 Novosti Yle 15.50 Poldark Poldark (12) Kau­si 4, 1/8. Kan­sa nä­kee näl­kää mut­ta vil­jaa rah­da­taan ul­ko­mail­le, ja sa­ta­mas­sa syn­tyy mellakka.
15.55 Arto Nyberg A-studio Ää­ria­jat­te­lu uh­kaa li­sä­tä väkivaltaa. 15.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä Yh­teis­vastuukeräys
16.00 Edus­kun­nan kyselytunti Kan­sa­ne­dus­ta­jat ky­sy­vät hal­li­tuk­sen mi­nis­te­reil­tä ajan­koh­tai­sis­ta asioista. A-studio A-Talk Dra­ken et­sivätoimisto Kesä kaupungissa Kau­si 1, 3/11. Ke­sä kau­pun­gis­sa. Nuo­ren mie­hen mat­ka-ar­kus­ta löytyy ruumis.
16.10 MOT Mäntsälän isännän kapina
16.35 Noin viikon studio
16.40 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi 16.40 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
16.45 Yle Oddasat 16.45 Yle Oddasat
16.50 Novosti Yle 16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä 16.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
17.00 Yle Uutiset Yle Uutiset Yle Uutiset
17.05 Yle Uu­ti­set Alueeltasi 17.05 Noin viikon studio Juuri tulleen tiedon mukaan
17.10 To­tuuden taakka Flink­ki­lä & Tastula Työelämässä luottamus vaihtui keppiin ja kuriin Isä Brown ja hä­nen laumansa Harras talo
17.50 Yh­teis­vastuukeräys Flashback 17.50 Yh­teis­vastuukeräys Yhteisvastuu: Yhdessä perheen kanssa
18 18.00 Yle Uutiset 18.00 Yle Uutiset Yle Uutiset 18.00 Yle Uutiset
18.10 Urheiluruutu
18.15 Yle Uu­ti­set Alueeltasi Strömsö Sipuleita keittiössä ja kasvimaalla Ve­den valtakunta Myyttinen vesi
18.30 Puo­li seitsemän Jouni Hynynen Joonas Holopainen Krisse Salminen Janne Kataja Marika Makaroff
18.45 Avara luonto: Serengeti Kansainvaellus 5/6. Kan­sain­vael­lus. Kui­vuus pa­he­nee en­ti­ses­tään ja vii­mei­sis­tä juo­ma­pai­kois­ta tu­lee sur­man­louk­ku­ja, jois­sa pä­tee vah­vimman laki. Arto Nyberg
19.00 Historia: Teen ja kah­vin tie Eurooppaan Tee, kah­vi ja kaa­kao ovat ny­kyi­sin jo­kai­sen aa­miais­pöy­dän suo­sik­ke­ja, mut­ta asia ei ai­na ole ollut näin. Sanditon Sanditon (12) 8/8. Ke­sän ko­ho­koh­ta, ju­han­nus­tans­siai­set ovat käsillä. Prisma: Kuol­lut­ta­mer­ta pelastamassa Kuol­lut­me­ri suo­lan peit­tä­mi­ne ran­toi­neen on ai­noa laa­tuaan maailmassa. Suuri savotta Rei­jo Lah­to­nen ko­ko­si jou­kon met­sä­no­mis­ta­jia ha­ke­maan kor­vauk­sia kar­tel­lis­ta tuo­mi­tul­ta met­säjäteiltä. Dur­rellin perhe Jäähyväiset Kau­si 4, 6/6. Jää­hy­väi­set. Theo neu­voo Loui­saa läh­te­mään ta­kai­sin Eng­lan­tiin lap­sien kans­sa en­nen kuin on liian myöhäistä.
19.30 Poh­jolan luonto Karhujen kanssakäymistä
19.40 UMK20 (x3) F3M - Bananas Sansa - Lover View Catharina Zühlke - Eternity 19.40 Wild Bill - ka­tu­kyt­tä korvessa Naapurivihaa 4/6. Naa­pu­ri­vi­haa. Kuol­leen mie­hen met­sä­nä tun­ne­tus­ta ti­hei­kös­tä löy­tyy ruu­mis. Paik­ka on kah­den maa­lais­ta­lon vä­lis­sä, joi­den asuk­kaat kan­ta­vat kau­naa pait­si toi­sil­leen myös poliisille. Jäl­jet päät­ty­vät Berliiniin Suojelusenkeli Kau­si 7, 9/12. Suo­je­lu­sen­ke­li. Pie­ni poi­ka on yri­tet­ty kaa­pa­ta ja per­he on pal­kan­nut hä­nel­le hen­ki­var­ti­jan. Nyt var­ti­ja on it­se ka­don­nut ja to­dis­tei­den mu­kaan hän ei läh­te­nyt va­paaehtoisesti.
19.50 UMK20 (x2) Erika Vikman - Cicciolina Aksel Kankaanranta - Looking Back 19.50 Yh­teis­vastuukeräys Yhteisvastuu: Itsenäiseksi naiseksi 19.50 Ver­ta, hi­keä ja T-paitoja Tulossa: Verta, hikeä ja t-paitoja
19.55 Yh­teis­vastuukeräys
20.00 MOT Mäntsälän isännän kapina Unelma Oy Kuolemanväsymys ja kiitollisuus Akuutti Erityisherkkyyden rajumpi puoli Noin viikon studio Noin Viikon Studio Marja Sannikka Totuus sattuu.
20.25 Yle Uutiset 20.30 Yle Uutiset
20.45 Urheiluruutu Urheiluruutu Urheiluruutu
21 21.00 A-studio Ää­ria­jat­te­lu uh­kaa li­sä­tä vä­ki­val­taa. Kuin­ka ra­di­ka­li­soi­tu­mi­seen puu­tu­taan? Juon­ta­ja­na Heik­ki Ali-Hok­ka #yleastudio A-studio Ase­ma­kaa­vas­ta va­lit­ta­nut mies tuo­mit­tiin tör­keäs­tä kis­kon­nas­ta ra­has­tet­tuaan ra­ken­nu­syh­tiö­tä valituksella. A-studio Perjantai Miten olla parempi mies? Mies­ten pi­tää ol­la pa­rem­pia! Vai pi­tää­kö? Ny­ky­mie­hen sie­lun­mai­se­mas­ta kes­kus­te­le­vat oop­pe­ra­lau­la­ja Walt­te­ri To­rik­ka ja näyt­te­li­jä Ti­mo Lavikainen. 21.00 Paratiisi Kohtalokas tango Kau­si 1, osa 4/8. Koh­ta­lo­kas tan­go. Tap­pa­ja is­kee jäl­leen. Hilk­ka pa­laa Es­pan­jaan. And­rés al­kaa epäil­lä, et­tä po­lii­si­pääl­lik­kö Co­réa (Os­car Zaf­ra) suo­je­lee jotakuta.
21.15 SuomiLOVE Suo­mi­LO­VEn suu­ri pää­tös­kon­sert­ti suo­ra­na! La­val­le nou­se­vat sä­ke­nöi­vät Kai­ja Koo, Rei­no Nor­din, El­li­noo­ra, Kris­ta Siegf­rids, Ans­si Ke­la + lu­kui­sia yl­lä­ty­se­siin­ty­jiä! Kei­den koh­dal­le spot­ti­ru­let­ti py­säh­tyy­kään yl­lä­tyk­sen mer­kik­si? Jakso 11/11
21.30 Per­jantai-dokkari Minä olen JerAx
21.40 Noin viikon studio Juuri tulleen tiedon mukaan
21.45 Urheiluruutu
21.50 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi 21.50 Hei­kol­la jäällä Heikolla jäällä (16) 4/8. Liv ja Enok läh­te­vät yh­des­sä Sco­res­by­sun­diin jäl­jit­täes­sään van­git­tua tut­ki­mu­sa­luk­sen miehistöä.
22.00 Paratiisi Operaatio Lucyferry Kau­si 1, osa 3/8. Ope­raa­tio Lucyferry. Eri­kois­ryhmä Köln Loverboy Kau­si 15, 7/26. Loverboy. Out­lan­der - Matkantekijä Tuliristi Uu­sia jak­so­ja. Kau­si 5, 1/12. Tuliristi. Ulkolinja: Sak­sa­lai­set asekauppiaina Huonoa ainesta Luurankoja kaapissa 3/5. Luu­ran­ko­ja kaapissa.
22.35 Karppi (x2) Terapiaa Tulossa: Karppi 2. tuotantokausi (16)
22.45 Oddasat 22.45 Oddasat
23.00 Prisma: Ta­kaisin kuuhun Perjantai Työntekijä 2.0 Oddasat Hei­kol­la jäällä Heikolla jäällä (16) Kaik­ki se mi­tä en muista Kaikki se mitä en muista (12)
23.15 Marja Sannikka Suomalainen koulu on sekaisin 23.15 Me­lo­difestivalen Melodifestivalen 2020: Toinen mahdollisuus (suomenkielinen selostus) Osa­kil­pai­luis­sa kol­man­nel­le ja nel­jän­nel­le si­jal­le tul­leet saa­vat tä­nä il­ta­na toi­sen mah­dol­li­suu­den pääs­tä finaaliin.
23.25 Noin viikon studio
23.30 Ulkolinja: Sak­sa­lai­set asekauppiaina
23.40 Puo­li seitsemän Joonas Holopainen Krisse Salminen Janne Kataja
0 00.00 Puo­li seitsemän Jouni Hynynen 00.00 Puo­li seitsemän Marika Makaroff
00.10 Ykkösaamu