Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 7 8 9 10 11 Kanava Suora
1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3.
05.30 Erän­kä­vi­jät: Al­peil­ta Arktiselle
05.55 Noin viikon studio
05.55 MOT
05.55 Kult­tuu­ri­cocktail Live
05.55 Akuutti
6
06.25 Ylen aamu
ma: Rikkoiko Trump republikaanit?
ti: Millaisia vaikutuksia etäopetuksella on ollut nuorten opiskeluun? 6. 39 Etäo­pis­ke­lu - hait­taa vai myös hyö­tyä? 6. 54 Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set kau­pois­sa 7. 12 Mi­kä on ko­ro­na­ro­kot­tei­den te­ho? 7. 25 Suo­ma­lais­mat­kai­li­joi­den puu­te ku­rit­taa Vi­ron ta­lout­ta 7. 42 Jäl­ki­pörssi 8...
ke: Mihin Valko-Venäjän oppositio pyrkii? 6. 39 Val­ko-Ve­nä­jän op­po­si­tio ha­kee tu­kea Suo­mes­ta 7. 11 Mi­ten oi­keus­lai­tos koh­te­lee nuor­ta ri­kok­sen­te­ki­jää? 7. 25 Mad­ri­dis­ta tu­li ko­ro­na-ajan bi­le­mek­ka 7. 42 Jäl­ki­di­gi 8. 12 Saa­me­lai­sil­le jat­ko-opis­ke­lu tar­koit­taa uhrauksia 8.
07.00 Prisma: Kou­kus­sa ki­pu­lääkkeisiin
07.00 Ta­lot huo­ku­vat historiaa
Uusi kausi, 1/6.
07.52 Eu­roop­pa­lai­nen kek­sin­tö­palkinto 2019
08.00 Uutisohjelmia
08.00 Avara luonto: Api­noiden maailma
08.05 Erän­kä­vi­jät: Al­peil­ta Arktiselle
Viimeinen valmistautuminen
08.50 Nor­ja il­mas­ta nähtynä
9
09.00 Uutisohjelmia
09.00 Per­jantai-dokkari
09.05 Historia: Vii­kin­ki­so­tu­rin arvoitus
09.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
Taide ja tauti Tai­de ja tauti...
09.30 Puo­li seitsemän
Juon­ta­ji­na El­la Kan­ni­nen ja Mik­ko Ke­kä­läi­nen. Per­jan­tai­sin juon­ta­ja­kak­sik­ko­na Su­sa­ni Ma­ha­du­ra ja Ol­li-Pekka Kursi.
10.00 Ko­ti­lie­den lämpöä
Brit­ti­läi­nen draa­ma­sar­ja ku­vaa pik­ku­ky­län voi­ma­nai­sia toi­sen maail­man­so­dan aat­to­na, elo­kuus­ta 1939 alkaen...
Jaksot 3-6.
10.00 Hercule Poirot
Kokki kadoksissa
10.00 Uutisohjelmia
10.00 Ju­malanpalvelus
Kehitysvammaistyö 50v. Mäntsälän kirkossa
10.05 Ykkösaamu
10.45 Näin Norjassa
10.45 Yh­teis­vastuukeräys
10.45 Nor­jaa ris­tiin rastiin
10.45 Viimeinen sana
10.45 So­me Deep Story
10.50 Alueuutiset
10.50: Yle Uutiset Uusimaa
10.58: Yle Uutiset Kaakkois-Suomi
11.14: Yle Uutiset Häme
11.22: Yle Uutiset Pirkanmaa
11.30: Yle Uutiset Keski-Suomi ja Etelä-Savo
11.38: Yle Uutiset Itä-Suomi
12.02: Yle Uutiset Lappi
10.55 Pisara
11.00 Ju­malanpalvelus
Kynttilänpäivän jumalanpalvelus Pyhän Annan lastenkirkossa
11.00 Ylei­surheilun EM
Yleisurheilun halli-EM Aa­mu­päi­vä­kil­pai­lut. To­run, Puo­la. Se­los­tus Aa­ro Lin­na­laak­so, la­jia­sian­tun­ti­ja­na Tuo­mas Ra­ja. Yle näyt­tää ylei­sur­hei­lun EM-kilpailut
11.00 Mi­kaela & Thomas
11.15 Ylei­surheilun EM
Yleisurheilun halli-EM Aa­mu­päi­vä­kil­pai­lut, osa 1. To­run, Puo­la. Se­los­tus Aa­ro Lin­na­laak­so, la­jia­sian­tun­ti­ja­na Tuo­mas Ra­ja. Yle näyt­tää ylei­sur­hei­lun EM-kilpailut
12
12.00 Akuutti
12.14 Oddasat
12.30 Per­jantai-dokkari
12.30 An­na, a lopussa
L. M. Mont­go­me­ryn ro­maa­nien pu­na­tuk­kai­nen san­ka­ri­tar An­na Shir­ley he­rää eloon uu­des­sa draa­ma­sar­jas­sa, jo­ka ei si­lot­te­le elä­män nur­jia puo­lia. Ka­na­da­lai­sen or­po­ty­tön tu­le­vai­suus näyt­tää lupaavalta,..
12.40 Poh­jolan luonto
12.55 Uutisohjelmia
12.50 SuomiLOVE
Kaija Koon ilta Uu­si Kau­si! Il­ta Kai­ja Koon ja ys­tä­vien seurassa...
13.15 ko­ti­mai­nen elokuva: Synnin jäljet
78'). Ko­ti­mai­nen elo­ku­va kol­mes­ta sai­raa­hoi­ta­jak­si opis­ke­le­vas­ta tytöstä...
(Suomi, 1946.
13.15 ko­ti­mai­nen elokuva: Hiipivä vaara
O: Yrjö Norta. N: Dol­ly von Alf­tan, Pent­ti Saa­res, Vil­le Salminen...
13.15 ko­ti­mai­nen elokuva: Dy­na­miittityttö
(1944)..
13.15 ko­ti­mai­nen elokuva: Houkutuslintu
Jän­ni­tysd­raa­ma uut­ta elä­mää aloit­ta­vas­ta ilo­tyt­tö Marjasta...
(1946)
13.44 An­na, a lopussa
Aarre sisälläni
14.00 Pisara
14.06 So­me Deep Story
14.05 Ylei­surheilun EM
14.17 Lah­joita puhetta
14.20 Kult­tuu­ri­cocktail Live
Meemit tiivistävät ajan hengen
14.30 Itse Valtiaat
14.35 SuomiLOVE
14.32 Ar­kis­to­ku­via: Tu­le­vai­suus on heidän
14.34 Ikimuistoinen
14.35 Perjantai
Miksi uskomme salaliittoihin? Ko­ro­na­vuon­na sa­la­lii­tot ku­koistavat...
14.45 Per­jantai-dokkari
14.40 Itse Valtiaat
14.45 Itse Valtiaat
14.55 Ruokamatkat
14.55 Uutisohjelmia
Ylen erikoislähetys: Hallituksen info opiskelijoille
14.50 Akuutti
15
15.00 Ylen aamu
Ylen aamun parhaat Koos­te­lä­he­tys Ylen aa­mun aiheista...
15.00 Ylen aamu
Ylen aamun parhaat
15.00 A-studio
15.00 Ylen aamu
Ylen aamun parhaat Koos­te­lä­he­tys Ylen aa­mun aiheista...
15.20 Nuori Morse
Matkustaja Ox­for­din lä­hel­lä on lu­ke­mat­to­mia hy­lät­ty­jä ju­na-ase­mia. Kun yh­des­tä niis­tä löy­tyy ka­don­neen nai­sen ruu­mis, he­rää va­ka­via ky­symyksiä...
15.15 elokuva: Her­cu­le Poi­rot: Kolmas tyttö
Hen­ki­ses­ti ta­sa­pai­no­ton pe­ri­jä­tär pel­kää teh­neen­sä mur­han, ja van­ha las­ten­hoi­ta­ja löy­tyy surmattuna...
(Third Girl, 2008)
15.40 A-stu­dio viit­tomakielellä
15.40 Uutisohjelmia
15.50 Arto Nyberg
Kimmo Miettinen, Kerttu Kotakorpi, Jorma Airaksinen. 
15.54 A-studio
Kokoomuksessa kuohuu
15.55 SuomiLOVE
16.00 Edus­kun­nan kyselytunti
Kan­sa­ne­dus­ta­jat ky­sy­vät hal­li­tuk­sen mi­nis­te­reil­tä ajan­koh­tai­sis­ta asioista...
16.00 A-studio
A-Talk
16.10 MOT
16.40 Uutisohjelmia
16.40 Uutisohjelmia
16.50 Uutisohjelmia
17.00 Uutisohjelmia
17.06 Lah­joita puhetta
17.10 An­na, a lopussa
L. M. Mont­go­me­ryn ro­maa­nien pu­na­tuk­kai­nen san­ka­ri­tar An­na Shir­ley he­rää eloon uu­des­sa draa­ma­sar­jas­sa, jo­ka ei si­lot­te­le elä­män nur­jia puo­lia. Ka­na­da­lai­sen or­po­ty­tön tu­le­vai­suus näyt­tää lu­paa­val­ta, kun Prins­si Ed­war­din saa­rel­la asu­vat Cuth­ber­tin iäk­käät si­sa­ruk­set ovat jät­tä­neet adop­tio­hakemuksen...
17.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
Taide ja tauti Tai­de ja tauti...
17.10 Et­si­vä­pa­ri Sha­kes­pea­re & Hathaway
Kohtalokas keskiyö
17.54 Nor­ja il­mas­ta nähtynä
17.55 Nor­ja il­mas­ta nähtynä
18
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.10 Urheiluruutu
18.21 Uutisohjelmia
18.15 Strömsö
Paperinukkeja ja hitsausta
18.15 Erän­kä­vi­jät: Al­peil­ta Arktiselle
Matterhorn Ste­fa­nin ja Piet­ron Mat­ter­hor­nin val­loi­tu­sy­ri­tys on käynnissä...
18.30 Puo­li seitsemän
Juon­ta­ji­na El­la Kan­ni­nen ja Mik­ko Ke­kä­läi­nen. Juon­ta­ji­na El­la Kan­ni­nen ja Mik­ko Ke­kä­läi­nen. Per­jan­tai­sin juon­ta­ja­kak­sik­ko­na Su­sa­ni Ma­ha­du­ra ja Ol­li-Pekka Kursi.
18.45 Avara luonto: Api­noiden maailma
Perhe on paras
19.00 Historia: Vii­kin­ki­so­tu­rin arvoitus
19.00 At­lan­tic Crossing
Kotimaa Märt­haa koh­taa suu­ri me­ne­tys, ja hän jou­tuu va­litsemaan,..
19.00 Prisma: Kou­kus­sa ki­pu­lääkkeisiin
19.00 Mur­doch: me­dia­dy­nas­tia val­lan ytimessä
Paluu valtaan ja Amerikan valloitus
19.00 Nur­ses - Nuo­ret sai­raanhoitajat
19.10 Arto Nyberg
Jussi Hakulinen, Amanda Rantanen, Pekka Laine
19.36 SuomiLOVE
19.45 Mit­ta­tilaustyönä
19.40 Scott & Bailey
Vihan päivät Oli­ko ho­mo­sek­suaa­lin raa­ka mur­ha osoi­tus ho­movihasta?..
19.54 SuomiLOVE
19.52 Eu­roop­pa­lai­nen kek­sin­tö­palkinto 2019
19.51 Elo­ku­via ikuistamassa
20.00 MOT
20.00 Akuutti
20.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
20.00 Noin viikon studio
20.00 Marja Sannikka
20.00 Luon­to­het­ki: In­tian ih­meel­li­set eläimet
20.24 SuomiLOVE
20.29 Yle Uutiset 20.30
20.55 Urheiluruutu
20.50 Urheiluruutu
20.45 Urheiluruutu
21
21.00 A-studio
ma: Kokoomuksessa kuohuu
ti: Kuka koronan vastaista kamppailua johtaa?
ke: Suo­meen kaa­vail­laan mil­jar­dien eu­ro­jen ra­ta­hankkeita,..
to: A-Talk
21.05 Perjantai
Miksi uskomme salaliittoihin? Ko­ro­na­vuon­na sa­la­lii­tot ku­koistavat...
21.05 Ivalo
Taudinkantajat Ni­na ja Tho­mas saa­vat uut­ta tie­toa se­kä eh­do­tuk­sen yl­lät­tä­väl­tä taholta...
21.10 SuomiLOVE
Kaija Koon ilta Uu­si Kau­si! Il­ta Kai­ja Koon ja ys­tä­vien seu­ras­sa. Uu­den kau­den avaa­vas­sa suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä mu­ka­na mm. Apu­lan­ta ja Sa­mu­li Edel­mann. Mo­ni­muo­toi­sen rakkauden,..
21.49 Urheiluruutu
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.50 Freud - tappajan mieli
Unissakävelijä Kiss koh­taa von Lich­ten­ber­gin kak­sin­taistelussa...
22.00 Ivalo
Saalistaja Ni­na ja Tho­mas jou­tu­vat vaaraan,..
22.01 Eri­kois­ryhmä Köln
Loverboy
22.00 Syntinen
8/8. Co­ran oi­keu­den­käyn­ti on ovella...
22.00 Ulkolinja: Pa­luu Isi­sin ytimestä
22.00 Hil­jai­nen todistaja
Kiveen hakattu 1/2
22.25 Me­lo­difestivalen
Toinen mahdollisuus Osa­kil­pai­luis­sa kol­man­nel­le ja nel­jän­nel­le si­jal­le tul­leet saa­vat tä­nä il­ta­na toi­sen mah­dol­li­suu­den pääs­tä finaaliin,..
22.45 Oddasat
22.46 Ulkolinja: Pa­luu Isi­sin ytimestä
Sam Sal­ly on en­sim­mäi­nen ame­rik­ka­laisnainen,..
23.00 Prisma: Tes­tis­sä kos­meet­tiset hoidot
23.00 Perjantai
Mikä on raiskaus? On­ko sek­siin suostuttu,..
22.55 Marja Sannikka
22.55 Oddasat
22.55 Viimeinen sana
23.10 Freud - tappajan mieli
Wien vuon­na 1886. Nuo­ri Sig­mund Freud on lää­kä­ri­nu­ran­sa al­ku­taipaleella...
23.10 Oddasat
23.25 Puo­li seitsemän
23.25 Ve­ra Stanhope tutkii
Lokki Maan­siir­to­töis­sä pal­jas­tuu maa­na­lai­sia tunneleita,..
23.50 Puo­li seitsemän
23.40 Puo­li seitsemän
23.40 Ykkösaamu
0
01.05 Puo­li seitsemän