Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 21.10. ti 22.10. ke 23.10. to 24.10. pe 25.10. la 26.10. su 27.10.
6 Pie­ni suu­ri per­he (x2)
06.15 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot
06.55 Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta (x10)
08.00 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen (x4) 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen (x4) 1+5 ty­tär­tä (x3) Pien­ten per­he (x3)
9 09.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen Sarja alkaa alusta uusintana.
10.00 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x10) Korttelijuhlat! Julkkishenget. Terveiden kirjoissa. Tulisilla hiilillä. Kolmoset. Kauneuskoulu. Aivoaalloilla. Matkalla tähtiin. Pienissä häissä.
11.00 Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah (x2) Si­sar­vai­mot (x3)
12 12.00 Pien­ten per­he
13.00 Si­sar­vai­mot Say Yes to t­he D­ress (x2)
15 15.00 Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta (x10) Jes­sa: E­lä­mä jat­kuu Kau­si 3, o­sa 12. Sar­jas­sa seu­ra­taan suur­per­heen si­sa­rus­ten Jil­lin ja Jes­san e­lä­mää. (Jill & Jes­sa: Coun­ting On, to­si-tv, U­SA, 2018)
16.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen 90 päi­vää mor­sia­me­na alkaa uusintana. 16.00 Pien­ten per­he (x2)
17.00 Pie­ni pa­ris­kun­ta UUSI KAUSI! Bill K­lein ja Jen Ar­nold o­vat mo­lem­mat al­le 120 cm. A­vio­pa­ri koh­taa jat­ku­vas­ti mo­nen­lai­sia ar­ki­sia on­gel­mia nor­maa­li­ko­kois­ten maail­mas­sa.
18 18.00 Kak­ku­ku­nin­gas (x2) Say Yes to t­he D­ress Suo­mi Kau­si 1, o­sa 2. Mea on saa­nut ras­kaus­ki­lot ka­ris­tet­tua ja ha­luaa to­del­la var­ta­lon­myö­täi­sen hää­pu­vun, jo­ka ko­ros­tai­si hä­nen kur­ve­jaan. Kak­ku­ku­nin­gas (x6) Ter­ve­tu­loa kuu­to­set Kau­si 2, o­sa 3. Wald­rop­sin per­heen kol­me e­lä­väis­tä poi­kaa pi­ti­vät van­hem­pan­sa Court­neyn ja E­ri­cin kii­rei­si­nä. 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen Kau­si 4, o­sa 14. Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met o­vat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo.
19.00 Say Yes to t­he D­ress Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va Kau­si 7, o­sa 4. Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti y­li­pai­nois­ten, y­li 300-ki­lois­ten ih­mis­ten e­lä­mää. Ku­kin heis­tä on a­jau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa e­teen­päin. (My 600lb Li­fe, to­si-tv, U­SA, 2017)
20.00 Tu­hat­ki­loi­nen per­he Sarja alkaa alusta uusintana. Li­ha­vuu­des­ta kär­si­vä per­he tais­te­lee laih­dut­ta­mi­sen pa­ris­sa. 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen Kau­si 4, o­sa 14. Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met o­vat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va (x2) Pie­ni pa­ris­kun­ta UUSI KAUSI! Bill K­lein ja Jen Ar­nold o­vat mo­lem­mat al­le 120 cm. A­vio­pa­ri koh­taa jat­ku­vas­ti mo­nen­lai­sia ar­ki­sia on­gel­mia nor­maa­li­ko­kois­ten maail­mas­sa. Mi­nä o­len Jazz Kau­si 2, o­sa 4. Jaz­zin hor­mo­ni-imp­lant­ti vaih­de­taan leik­kauk­ses­sa. Kaik­ki ei su­ju on­gel­mit­ta. Jazz a­loit­taa a­jo­har­joit­te­lun i­sän­sä o­pet­ta­ma­na ja ta­paa mui­ta t­rans­nuo­ria. 20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maail­mal­la (x2)
21 21.00 Toh­to­ri Pai­se Kau­si 1, o­sa 12. Lää­kä­ri Sand­ra Lee on der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi ja hä­nel­lä on ol­lut o­ma lää­kä­ri­kes­kus Los An­ge­le­sis­sa jo y­li 15 vuo­den a­jan. 21.00 Ter­ve­tu­loa kuu­to­set Kau­si 2, o­sa 3. Wald­rop­sin per­heen kol­me e­lä­väis­tä poi­kaa pi­ti­vät van­hem­pan­sa Court­neyn ja E­ri­cin kii­rei­si­nä. Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah Kau­si 1, o­sa 8. Si­sus­tus­suun­nit­te­lun su­per­pa­ri Na­te Ber­kus ja Je­re­miah B­rent rien­tää a­puun ko­tei­hin, jois­sa si­sus­tus­toi­men­pi­teet o­vat lui­su­neet pa­has­ti y­li bud­je­tin tai jää­neet muu­ten kes­ken. Toh­to­ri Pai­se (x2)
22.00 A­pua, mi­kä tau­ti! Kau­si 2, o­sa 6. Tei­ni, jol­la on t­rans­su­ku­puo­li­nen tyt­töys­tä­vä, al­kaa käy­dä lä­pi su­ku­puo­len­vaih­dos­taan po­jak­si. Pien­ten per­he Kau­si 14, o­sa 10. Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien e­lä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, O­re­go­nis­sa. 22.00 Pie­ni suu­ri per­he Kau­si 5, o­sa 7. Sar­ja seu­raa Johns­to­nin pie­nen suu­ren per­heen e­lä­mää. (7 Litt­le Johns­tons, to­si-tv, U­SA, 2019) A­pua! Tyt­tä­re­ni on ras­kaa­na Kau­si 3, o­sa 3. Sar­ja seu­raa tei­ni­van­hem­pien e­lä­mää. 22.00 Ka­te P­lus Da­te Kau­si 1, o­sa 4. Jon ja Ka­te +8 -sar­jas­ta tut­tu Ka­te Gos­se­lin a­loit­te­lee deit­tai­lua ol­tuaan y­li vuo­si­kym­me­nen sink­ku­na.
23.00 Löy­sät pois! Ka­te P­lus Da­te A­pua, mi­kä tau­ti! 1+5 ty­tär­tä U­pea li­ha­va e­lä­mä­ni A­pua, mi­kä tau­ti! Kau­si 2, o­sa 6. Tei­ni, jol­la on t­rans­su­ku­puo­li­nen tyt­töys­tä­vä, al­kaa käy­dä lä­pi su­ku­puo­len­vaih­dos­taan po­jak­si. Pien­ten per­he Kau­si 14, o­sa 10. Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien e­lä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, O­re­go­nis­sa.
0 00.00 Kau­no­tar­mur­hat Kut­sun si­nua, kum­mi­tus Sarja alkaa alusta uusintana. Pie­ni suu­ri per­he Kau­si 5, o­sa 7. Sar­ja seu­raa Johns­to­nin pie­nen suu­ren per­heen e­lä­mää.
01.00 Jät­ti­läis­nai­set 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va (x2) 1+5 ty­tär­tä Mi­nä o­len Jazz Kau­si 2, o­sa 3. Jazz ja Noel­le käy­vät vaa­teos­tok­sil­la. Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va Kau­si 5, o­sa 2. Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti y­li­pai­nois­ten, y­li 270-ki­lois­ten ih­mis­ten e­lä­mää. Kut­sun si­nua, kum­mi­tus
02.00 Toh­to­ri Pai­se 02.00 Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va
3 03.00 A­pua, mi­kä tau­ti! Pien­ten per­he 03.00 Pie­ni suu­ri per­he A­pua! Tyt­tä­re­ni on ras­kaa­na
04.00 Kis­sa­kuis­kaa­ja Löy­sät pois! Toh­to­ri Pai­se
Kis­sa­kuis­kaa­ja