Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 23.9. ti 24.9. ke 25.9. to 26.9. pe 27.9. la 28.9. su 29.9.
6 06.00 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x4)
06.05 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x6) Pie­ni suu­ri per­he (x2) Pien­ten per­he (x4)
07.00 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le (x2) Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le U­nel­mien hää­pu­vut (x6)
07.35 U­nel­mien hää­pu­vut
08.05 90 päi­vää mor­sia­me­na (x10) 1+5 ty­tär­tä (x3)
9
10.00 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x10) Tulisilla hiilillä. Kolmoset. Kauneuskoulu. Aivoaalloilla. Matkalla tähtiin. Pienissä häissä. Viestejä julkkiksille. Hollywoodissa. 10.00 Si­sar­vai­mot (x5)
10.55 Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah (x2)
11.55 Pien­ten per­he
12
12.55 Si­sar­vai­mot (x10) Tah­don mor­sius­pu­vun! (x8) alkaa uusintana.
15 15.00 U­nel­mien hää­pu­vut (x4) Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta (x6) alkaa uusintana. 15.00 Pien­ten per­he (x2)
16.00 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen UUSI KAUSI!
17.00 1+5 ty­tär­tä Kau­si 4, o­sa 5. Da­niel­le ja A­dam Bus­bys­ta tu­li yh­des­sä yös­sä suur­per­heen van­hem­mat, kun he sai­vat 4-vuo­tiaan e­si­kois­tyt­tä­ren­sä seu­rak­si Yh­dys­val­to­jen en­sim­mäi­set ko­ko­naan ty­töis­tä koos­tu­vat vi­to­set. Jes­sa: E­lä­mä jat­kuu (x2)
18 18.00 Kak­ku­ku­nin­gas (x10) Ter­ve­tu­loa kuu­to­set Kau­si 1, o­sa 6. Wald­rop­sin per­heen kol­me e­lä­väis­tä poi­kaa pi­tä­vät van­hem­mat Court­neyn ja E­ri­cin kii­rei­si­nä.
19.00 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x10) alkaa uusintana. Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heil­le kuu­luu? Kau­si 5, o­sa 5. Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa d­ra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuu­luu nyt. Vaik­ka vaa'an lu­ke­ma näyt­ti u­ra­kan päät­teek­si huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män, on mo­ni heis­tä koh­dan­nut ta­ka­pak­ke­ja ja uu­sia on­gel­mia. (My 600-lb Li­fe: W­he­re A­re T­hey Now?, to­si-tv, U­SA, 2019) 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen Kau­si 4, o­sa 10. Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met o­vat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Juu­ri a­vioi­tu­neet pa­ris­kun­nat jat­ka­vat nyt yh­teis­tä e­lä­mään­sä, mut­ta saa­vat pian huo­ma­ta, et­tei ar­ki o­le yh­tään sen hel­pom­paa a­vioi­tu­mi­sen jäl­keen.
20.00 Jät­ti­läis­nai­set Kau­si 3, o­sa 5. Maail­ma näyt­täy­tyy y­li kak­si­met­ri­sel­le hy­vin e­ri­lai­se­na. 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen Kau­si 4, o­sa 10. Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met o­vat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heil­le kuu­luu? Kau­si 5, o­sa 5. Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa d­ra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuu­luu nyt. Vaik­ka vaa'an lu­ke­ma näyt­ti u­ra­kan päät­teek­si huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män, on mo­ni heis­tä koh­dan­nut ta­ka­pak­ke­ja ja uu­sia on­gel­mia. 1+5 ty­tär­tä Kau­si 4, o­sa 5. Da­niel­le ja A­dam Bus­bys­ta tu­li yh­des­sä yös­sä suur­per­heen van­hem­mat, kun he sai­vat 4-vuo­tiaan e­si­kois­tyt­tä­ren­sä seu­rak­si Yh­dys­val­to­jen en­sim­mäi­set ko­ko­naan ty­töis­tä koos­tu­vat vi­to­set. Mi­nä o­len Jazz Kau­si 1, o­sa 11. Haas­tat­te­li­ja Ka­te S­now käy Jaz­zin ja tä­män per­heen kans­sa lä­pi ku­lu­neen kau­den ta­pah­tu­mia ja ky­syy Jaz­zin mie­li­pi­det­tä tu­le­vaan leik­kauk­seen.
21 21.00 Toh­to­ri Pai­se Kau­si 1, o­sa 8. Lää­kä­ri Sand­ra Lee on der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi ja hä­nel­lä on ol­lut o­ma lää­kä­ri­kes­kus Los An­ge­le­sis­sa, Ca­li­for­nias­sa jo y­li 15 vuo­den a­jan. 21.00 Ter­ve­tu­loa kuu­to­set Kau­si 1, o­sa 6. Wald­rop­sin per­heen kol­me e­lä­väis­tä poi­kaa pi­tä­vät van­hem­mat Court­neyn ja E­ri­cin kii­rei­si­nä. Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah Kau­si 1, o­sa 4. Si­sus­tus­suun­nit­te­lun su­per­pa­ri Na­te Ber­kus ja Je­re­miah B­rent rien­tää a­puun ko­tei­hin, jois­sa si­sus­tus­toi­men­pi­teet o­vat lui­su­neet pa­has­ti y­li bud­je­tin tai jää­neet muu­ten kes­ken. Toh­to­ri Pai­se (x2) 90 päi­vää mor­sia­me­na Kau­si 3, o­sa 10. Hää­päi­vän koit­taes­sa mor­sia­mia vai­vaa e­pä­var­muus. On­ko Nik­ki val­mis heit­tä­mään haa­veen­sa lap­sis­ta, kos­ka se on Mar­kin eh­to häil­le?
22.00 A­pua, mi­kä tau­ti! Kau­si 2, o­sa 2. Af­ga­nis­ta­ni­lai­sel­la tyt­tö­vau­val­la o­li syn­tyes­sään kas­vain, jo­ka näyt­ti toi­sel­ta pääl­tä. Pien­ten per­he Kau­si 14, o­sa 6. Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien e­lä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, O­re­go­nis­sa. Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va Kau­si 3, o­sa 4. 24-vuo­tias Bet­tie Joe kamp­pai­lee pai­non­sa kans­sa, mut­ta ei saa tu­kea mie­hel­tään jo­ta a­ja­tus laih­tu­mi­ses­ta kau­his­tut­taa. Pie­ni suu­ri per­he Kau­si 5, o­sa 3. Sar­ja seu­raa Johns­to­nin pie­nen suu­ren per­heen e­lä­mää. (7 Litt­le Johns­tons, to­si-tv, U­SA, 2019) A­pua! Tyt­tä­re­ni on ras­kaa­na Kau­si 2, o­sa 13. Sar­ja seu­raa tei­ni­van­hem­pien e­lä­mää. 22.00 Pien­ten per­he Kau­si 14, o­sa 6. Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien e­lä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, O­re­go­nis­sa.
23.00 Löy­sät pois! Sek­si­lei­keis­tä en­sia­puun Puusta pudonnut. A­pua, mi­kä tau­ti! alkaa uusintana. 1+5 ty­tär­tä U­pea li­ha­va e­lä­mä­ni (2018) A­pua, mi­kä tau­ti! Kau­si 2, o­sa 2. Af­ga­nis­ta­ni­lai­sel­la tyt­tö­vau­val­la o­li syn­tyes­sään kas­vain, jo­ka näyt­ti toi­sel­ta pääl­tä. Pie­ni suu­ri per­he Kau­si 5, o­sa 3. Sar­ja seu­raa Johns­to­nin pie­nen suu­ren per­heen e­lä­mää.
0 00.00 In­to­hi­mon uh­rit
00.55 Jät­ti­läis­nai­set 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heil­le kuu­luu? 1+5 ty­tär­tä Mi­nä o­len Jazz Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va
02.00 Toh­to­ri Pai­se 02.00 Ter­ve­tu­loa kuu­to­set Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah
02.50 A­pua, mi­kä tau­ti! Pien­ten per­he Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va 02.50 Löy­sät pois! Toh­to­ri Pai­se
3 03.00 Pie­ni suu­ri per­he A­pua! Tyt­tä­re­ni on ras­kaa­na
03.50 Kis­sa­kuis­kaa­ja