Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 2.9. ti 3.9. ke 4.9. to 5.9. pe 6.9. la 7.9. su 8.9.
6 Suu­ren­moi­set mor­sia­met Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va (x3)
06.05 Tah­don mor­sius­pu­vun! 06.05 Tah­don mor­sius­pu­vun!
06.15 90 päi­vää mor­sia­me­na (x2) 06.15 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le
06.30 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le
06.45 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le Tah­don mor­sius­pu­vun! (x2) Pie­ni suu­ri per­he (x2)
07.05 Suu­ren­moi­set mor­sia­met (x2) Suu­ren­moi­set mor­sia­met Tah­don mor­sius­pu­vun!
07.35 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le
08.05 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x3) Theresa ja Larry vaihtavat tehtäviä. 90 päi­vää mor­sia­me­na (x8) Liika on liikaa. Urahaaveita. alkaa uusintana.
08.40 1+5 ty­tär­tä (x3) Sarja alkaa alusta uusintana. Laskuja, laskuja.
08.50 Si­sar­vai­mot (x5)
9
10.00 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x14)
10.10 Pien­ten per­he 9. kausi alkaa uusintana.
11.00 Si­sar­vai­mot (x2)
11.30 Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah (x2) Sarja alkaa alusta uusintana.
12
12.05 Pien­ten per­he
13.00 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le (x2) Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on e­ri­kois­tu­nut p­lus­koon mor­sius­pu­kui­hin. Si­sar­vai­mot (x2) Si­sar­vai­mot (x6)
13.10 Si­sar­vai­moa et­si­mäs­sä B­ri­neyt, S­now­de­nit ja Alld­red­get o­vat kaik­ki e­ri vai­heis­sa uu­den si­sar­vai­mon et­sin­näs­sä.
13.30 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x7)
14.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen (x2) Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää a­me­rik­ka­lais­ta, jot­ka o­vat et­si­neet e­lä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kas­vok­kain. 14.00 Pien­ten per­he 12. kausi alkaa uusintana. Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien e­lä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, O­re­go­nis­sa.
14.30 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le (x3)
15 15.00 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le (x6) 15.00 Jill & Jes­sa: E­lä­mä jat­kuu (x2) Sar­jas­sa seu­ra­taan suur­per­heen si­sa­rus­ten Jil­lin ja Jes­san e­lä­mää. (Jill & Jes­sa: Coun­ting On, to­si-tv, U­SA, 2018).
16.00 Kak­ku­ku­nin­gas (x2) 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen (x7)
17.00 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x2) 17.00 1+5 ty­tär­tä Kau­si 4, o­sa 2. Da­niel­le ja A­dam Bus­bys­ta tu­li yh­des­sä yös­sä suur­per­heen van­hem­mat, kun he sai­vat 4-vuo­tiaan e­si­kois­tyt­tä­ren­sä seu­rak­si Yh­dys­val­to­jen en­sim­mäi­set ko­ko­naan ty­töis­tä koos­tu­vat vi­to­set. 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met o­vat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo.
17.55 Jät­ti­läis­nai­set Maail­ma näyt­täy­tyy y­li kak­si­met­ri­sel­le hy­vin e­ri­lai­se­na. Kak­ku­ku­nin­gas (x7) Polttopallomestari. Ter­ve­tu­loa kuu­to­set Kau­si 1, o­sa 3. Wald­rop­sin per­heen kol­me e­lä­väis­tä poi­kaa pi­tä­vät van­hem­mat Court­neyn ja E­ri­cin kii­rei­si­nä.
18
18.55 Toh­to­ri Pai­se Lää­kä­ri Sand­ra Lee on der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi ja hä­nel­lä on ol­lut o­ma lää­kä­ri­kes­kus Los An­ge­le­sis­sa, Ca­li­for­nias­sa jo y­li 15 vuo­den a­jan. Tah­don mor­sius­pu­vun! (x2) Tah­don mor­sius­pu­vun! (x2) Tah­don mor­sius­pu­vun! (x4) Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heil­le kuu­luu? Kau­si 5, o­sa 2. Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa d­ra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuu­luu nyt. Vaik­ka vaa'an lu­ke­ma näyt­ti u­ra­kan päät­teek­si huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män, on mo­ni heis­tä koh­dan­nut ta­ka­pak­ke­ja ja uu­sia on­gel­mia. 90 päi­vää mor­sia­me­na Fi­lip­pii­ni­läis­mor­sia­men ja i­kä­mies Mar­kin suh­de a­jau­tuu um­pi­ku­jaan, kun Mark il­moit­taa, et­tei ha­lua e­nem­pää lap­sia.
19.50 A­pua, mi­kä tau­ti! Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. 19.50 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heil­le kuu­luu? Kau­si 5, o­sa 2. Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa d­ra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuu­luu nyt. Vaik­ka vaa'an lu­ke­ma näyt­ti u­ra­kan päät­teek­si huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män, on mo­ni heis­tä koh­dan­nut ta­ka­pak­ke­ja ja uu­sia on­gel­mia. 19.50 Pien­ten per­he (x2)
20.00 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen Kau­si 4, o­sa 7. Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met o­vat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. 20.00 1+5 ty­tär­tä Kau­si 4, o­sa 2. Da­niel­le ja A­dam Bus­bys­ta tu­li yh­des­sä yös­sä suur­per­heen van­hem­mat, kun he sai­vat 4-vuo­tiaan e­si­kois­tyt­tä­ren­sä seu­rak­si Yh­dys­val­to­jen en­sim­mäi­set ko­ko­naan ty­töis­tä koos­tu­vat vi­to­set. Mi­nä o­len Jazz (x2)
20.50 Löy­sät pois! Ra­ju pai­non­pu­do­tus jät­tää u­sein jäl­keen­sä löy­sää i­hoa. 20.50 Toh­to­ri Pai­se (x2)
21 21.00 Ter­ve­tu­loa kuu­to­set Kau­si 1, o­sa 3. Wald­rop­sin per­heen kol­me e­lä­väis­tä poi­kaa pi­tä­vät van­hem­mat Court­neyn ja E­ri­cin kii­rei­si­nä. Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah Sarja alkaa alusta uusintana.
21.45 In­to­hi­mon uh­rit Kun in­to­hi­mo pur­kau­tuu vi­hak­si, syn­tyy li­kais­ta jäl­keä. Sar­ja pu­reu­tuu in­to­hi­mo­ri­kok­siin, joi­den lau­kai­se­va­na te­ki­jä­nä on pe­tos ja sen ai­heut­ta­ma hal­lit­se­ma­ton tun­ne­vyö­ry. 21.45 In­to­hi­mon uh­rit Kun in­to­hi­mo pur­kau­tuu vi­hak­si, syn­tyy li­kais­ta jäl­keä. Sar­ja pu­reu­tuu in­to­hi­mo­ri­kok­siin, joi­den lau­kai­se­va­na te­ki­jä­nä on pe­tos ja sen ai­heut­ta­ma hal­lit­se­ma­ton tun­ne­vyö­ry.
21.55 Pien­ten per­he Kau­si 14, o­sa 3. Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien e­lä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, O­re­go­nis­sa. Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va Kausi 3 alkaa uusintana. Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti y­li­pai­noi­set ih­mi­set jou­tu­vat koh­taa­maan ti­lan­teen­sa sar­jan uu­sis­sa jak­sois­sa. 1+5 ty­tär­tä (x2) A­pua! Tyt­tä­re­ni on ras­kaa­na Kau­si 2, o­sa 10. Sar­ja seu­raa tei­ni­van­hem­pien e­lä­mää. Kos­ka nuo­ret o­vat täy­sin val­mis­tau­tu­mat­to­mia uu­teen roo­liin­sa van­hem­pi­na, hei­dän o­mien van­hem­pien­sa on o­tet­ta­va oh­jat kä­siin­sä.
22.45 Jät­ti­läis­nai­set 3. kausi alkaa uusintana. Maail­ma näyt­täy­tyy y­li kak­si­met­ri­sel­le hy­vin e­ri­lai­se­na. 22.45 A­pua, mi­kä tau­ti! Apua, mikä tauti! ker­too ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia oi­reyh­ty­miä po­te­vien ih­mis­ten ta­ri­nat ym­pä­ri maail­maa. 22.45 A­pua, mi­kä tau­ti! Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti y­li­pai­nois­ten, y­li 270-ki­lois­ten ih­mis­ten e­lä­mää. Ku­kin heis­tä on a­jau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa e­teen­päin. (My 600lb Li­fe, to­si-tv, U­SA, 2018).
22.55 Sek­si­lei­keis­tä en­sia­puun Kihelmöivä ystävänpäivä. Ys­tä­vän­päi­vän lem­men­leik­ki saa ai­kaan ki­hel­möin­tiä niin y­lä- kuin a­la­pääs­sä. 22.55 U­pea li­ha­va e­lä­mä­ni (2018) alkaa uusintana. W­hit­ney T­ho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -vi­deon. 172-ki­loi­sek­si sai­rau­den myö­tä li­hon­nut nai­nen on käy­nyt pit­kän tien hy­väk­syäk­seen it­sen­sä ul­ko­nä­kö­kes­kei­ses­sä yh­teis­kun­nas­sa.
23.45 Toh­to­ri Pai­se In­to­hi­mon uh­rit 23.45 In­to­hi­mon uh­rit Kau­si 2, o­sa 8. Kun in­to­hi­mo pur­kau­tuu vi­hak­si, syn­tyy li­kais­ta jäl­keä.
0
00.35 A­pua, mi­kä tau­ti! 00.35 Toh­to­ri Pai­se
00.45 Jät­ti­läis­nai­set alkaa uusintana. 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heil­le kuu­luu? UUSI KAUSI! 1+5 ty­tär­tä Mi­nä o­len Jazz (x2) Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va Kau­si 6, o­sa 3. Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti y­li­pai­nois­ten, y­li 270-ki­lois­ten ih­mis­ten e­lä­mää. Ku­kin heis­tä on a­jau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa e­teen­päin.
01.45 Toh­to­ri Pai­se 01.45 Ter­ve­tu­loa kuu­to­set Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah
02.35 A­pua, mi­kä tau­ti! Pien­ten per­he Tu­hat­ki­loi­nen per­he 02.35 Toh­to­ri Pai­se
02.45 1+5 ty­tär­tä A­pua! Tyt­tä­re­ni on ras­kaa­na
3
03.30 Kis­sa­kuis­kaa­ja 03.30 Kis­sa­kuis­kaa­ja 03.30 Kis­sa­kuis­kaa­ja
04.25 Kak­ku­ku­nin­gas Kak­ku­ku­nin­gas 04.25 Kak­ku­ku­nin­gas
04.55 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le 04.55 Tah­don mor­sius­pu­vun!
05.05 Suu­ren­moi­set mor­sia­met (x2) 05.05 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le (x2)