Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 26.8. ti 27.8. ke 28.8. to 29.8. pe 30.8. la 31.8. su 1.9.
6 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x12) Pien­ten per­he (x2)
06.05 Tah­don mor­sius­pu­vun!
06.20 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x2)
06.40 Pien­ten per­he (x2)
07.30 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen
08.00 Kak­ku­ku­nin­gas (x5) Ennen myrskyä. alkaa uusintana.
08.25 1+5 ty­tär­tä
08.35 90 päi­vää mor­sia­me­na (x2)
9
09.30 Si­sar­vai­mot Si­sar­vai­mot Si­sar­vai­mot
10.05 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x3)
10.30 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x2) 10.30 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x6)
10.40 Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah (x2)
10.50 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x5) Erikoisjaksossa vietetään joulua. Luennan takana. alkaa uusintana.
11.35 Pie­ni suu­ri per­he
12
12.35 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen Sarja alkaa alusta uusintana. Tah­don mor­sius­pu­vun! (x8)
13.40 Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri
14.40 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta Erikoisjaksossa vietetään joulua. Luennan takana.
14.50 Si­sar­vai­moa et­si­mäs­sä (x2)
15
15.10 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x4) alkaa uusintana.
15.40 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le (x6)
16.15 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le
16.45 Si­sar­vai­mot Si­sar­vai­mot
16.55 1+5 ty­tär­tä UUSI KAUSI! Jes­sa: E­lä­mä jat­kuu alkaa uusintana. Sar­jas­sa seu­ra­taan suur­per­heen si­sa­rus­ten Jil­lin ja Jes­san e­lä­mää.
17.20 Kak­ku­ku­nin­gas (x3)
17.50 Kak­ku­ku­nin­gas (x8) Ter­ve­tu­loa kuu­to­set Kau­si 1, o­sa 2. Wald­rop­sin per­heen kol­me e­lä­väis­tä poi­kaa pi­tä­vät van­hem­mat Court­neyn ja E­ri­cin kii­rei­si­nä. Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah Kau­si 3, o­sa 8. Si­sus­tus­suun­nit­te­lun su­per­pa­ri Na­te Ber­kus ja Je­re­miah B­rent rien­tää a­puun ko­tei­hin, jois­sa si­sus­tus­toi­men­pi­teet o­vat lui­su­neet pa­has­ti y­li bud­je­tin tai jää­neet muu­ten kes­ken.
18
18.55 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x10) Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heil­le kuu­luu? UUSI KAUSI! Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa d­ra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuu­luu nyt. Vaik­ka vaa'an lu­ke­ma näyt­ti u­ra­kan päät­teek­si huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män, on mo­ni heis­tä koh­dan­nut ta­ka­pak­ke­ja ja uu­sia on­gel­mia. 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen Kau­si 4, o­sa 6. Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met o­vat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo.
20.00 Jät­ti­läis­nai­set UUSI KAUSI. Maail­ma näyt­täy­tyy y­li kak­si­met­ri­sel­le hy­vin e­ri­lai­se­na. Nä­mä huo­mat­ta­van pit­kät nai­set koh­taa­vat haas­tei­ta se­kä ar­ki­päi­vän ti­lan­teis­sa et­tä ym­pä­ris­tön suh­tau­tu­mi­ses­sa hei­hin. 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen Kau­si 4, o­sa 6. Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met o­vat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heil­le kuu­luu? UUSI KAUSI! Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa d­ra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuu­luu nyt. Vaik­ka vaa'an lu­ke­ma näyt­ti u­ra­kan päät­teek­si huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män, on mo­ni heis­tä koh­dan­nut ta­ka­pak­ke­ja ja uu­sia on­gel­mia. 1+5 ty­tär­tä UUSI KAUSI! Da­niel­le ja A­dam Bus­bys­ta tu­li yh­des­sä yös­sä suur­per­heen van­hem­mat, kun he sai­vat 4-vuo­tiaan e­si­kois­tyt­tä­ren­sä seu­rak­si Yh­dys­val­to­jen en­sim­mäi­set ko­ko­naan ty­töis­tä koos­tu­vat vi­to­set. Mi­nä o­len Jazz (x2)
21 21.00 Toh­to­ri Pai­se Kau­si 2, o­sa 6. Lää­kä­ri Sand­ra Lee on der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi ja hä­nel­lä on ol­lut o­ma lää­kä­ri­kes­kus Los An­ge­le­sis­sa, Ca­li­for­nias­sa jo y­li 15 vuo­den a­jan. 21.00 Ter­ve­tu­loa kuu­to­set Kau­si 1, o­sa 2. Wald­rop­sin per­heen kol­me e­lä­väis­tä poi­kaa pi­tä­vät van­hem­mat Court­neyn ja E­ri­cin kii­rei­si­nä. Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah Kau­si 3, o­sa 8. Si­sus­tus­suun­nit­te­lun su­per­pa­ri Na­te Ber­kus ja Je­re­miah B­rent rien­tää a­puun ko­tei­hin, jois­sa si­sus­tus­toi­men­pi­teet o­vat lui­su­neet pa­has­ti y­li bud­je­tin tai jää­neet muu­ten kes­ken. Toh­to­ri Pai­se Kau­si 2, o­sa 6. Lää­kä­ri Sand­ra Lee on der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi ja hä­nel­lä on ol­lut o­ma lää­kä­ri­kes­kus Los An­ge­le­sis­sa, Ca­li­for­nias­sa jo y­li 15 vuo­den a­jan. 90 päi­vää mor­sia­me­na Kau­si 3, o­sa 6. Nuo­ren fi­lip­pii­ni­läis­mor­sia­men ja vart­tu­neen sul­ha­sen e­riä­vät a­ja­tuk­set las­ten han­kin­nas­ta ki­ris­tä­vät pa­rin vä­le­jä.
22.00 A­pua, mi­kä tau­ti! Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Pien­ten per­he Kau­si 14, o­sa 2. Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien e­lä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, O­re­go­nis­sa. Tu­hat­ki­loi­nen per­he Kau­si 2, o­sa 10. Li­ha­vuu­des­ta kär­si­vä per­he tais­te­lee laih­dut­ta­mi­sen pa­ris­sa. 1+5 ty­tär­tä Kau­si 3, o­sa 12. Da­niel­le ja A­dam Bus­byn ar­ki on y­hä vauh­dik­kaam­paa, kun vii­to­set o­vat y­li vuo­den i­käi­siä ja eh­ti­vät jo­ka paik­kaan. Suur­per­heen ar­kea pyö­rit­tää äi­ti Da­niel­le i­sä-A­da­min hank­kies­sa e­lan­non. A­pua! Tyt­tä­re­ni on ras­kaa­na Kau­si 2, o­sa 9. Sar­ja seu­raa tei­ni­van­hem­pien e­lä­mää. A­pua, mi­kä tau­ti! Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Pien­ten per­he (x2)
23.00 Löy­sät pois! Sek­si­lei­keis­tä en­sia­puun Kuhmuja ja käsirysyjä. A­pua, mi­kä tau­ti! Apua, mikä tauti! 23.00 Mi­nä o­len Jazz (x2) Jazz sisustaa huoneensa uudelleen. Jät­ti­läis­nai­set alkaa uusintana. Maail­ma näyt­täy­tyy y­li kak­si­met­ri­sel­le hy­vin e­ri­lai­se­na.
0 00.00 Suu­ren­moi­set mor­sia­met (x4) Ompelijatar Amylla pitää kiirettä. Suu­ren­moi­set mor­sia­met Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le (x6) Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le
00.30 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le 00.30 In­to­hi­mon uh­rit Kau­si 2, o­sa 2. Kun in­to­hi­mo pur­kau­tuu vi­hak­si, syn­tyy li­kais­ta jäl­keä.
01.05 In­to­hi­mon uh­rit In­to­hi­mon uh­rit In­to­hi­mon uh­rit Kau­si 2, o­sa 1. Kun in­to­hi­mo pur­kau­tuu vi­hak­si, syn­tyy li­kais­ta jäl­keä.
01.40 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va alkaa uusintana. Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti y­li­pai­nois­ten, y­li 270-ki­lois­ten ih­mis­ten e­lä­mää. Ku­kin heis­tä on a­jau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa e­teen­päin.
02.05 Toh­to­ri Pai­se 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va (x2) 1+5 ty­tär­tä 02.05 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va (x2)
02.15 Mi­nä o­len Jazz
3
03.05 A­pua, mi­kä tau­ti! Kis­sa­kuis­kaa­ja (x2) 03.05 Ter­ve­tu­loa kuu­to­set
03.15 Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah
03.35 Toh­to­ri Pai­se
04.05 Kis­sa­kuis­kaa­ja 04.05 Kis­sa­kuis­kaa­ja 04.05 Kis­sa­kuis­kaa­ja
04.20 Kis­sa­kuis­kaa­ja