Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 19.8. ti 20.8. ke 21.8. to 22.8. pe 23.8. la 24.8. su 25.8.
6
06.15 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le Tah­don mor­sius­pu­vun! (x6) Pien­ten per­he (x2) Tah­don mor­sius­pu­vun! (x2)
06.45 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x9)
07.15 Pien­ten per­he (x2)
07.55 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen
08.15 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen 08.15 Kak­ku­ku­nin­gas (x5)
08.45 1+5 ty­tär­tä Kau­si 3, o­sa 12. Da­niel­le ja A­dam Bus­byn ar­ki on y­hä vauh­dik­kaam­paa, kun vii­to­set o­vat y­li vuo­den i­käi­siä ja eh­ti­vät jo­ka paik­kaan. 1+5 ty­tär­tä
9
09.15 1+5 ty­tär­tä 1+5 ty­tär­tä
09.25 90 päi­vää mor­sia­me­na (x2)
09.50 Si­sar­vai­mot
10.15 Si­sar­vai­mot
10.50 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x4) Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah (x2)
11.10 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x6) alkaa uusintana.
11.20 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x5)
11.45 Pie­ni suu­ri per­he
12
12.15 Pie­ni suu­ri per­he
12.45 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen Tah­don mor­sius­pu­vun! (x8)
13.15 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen
13.45 Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri
14.10 Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri Koristelutaitoja testataan.
14.45 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta
14.55 Si­sar­vai­moa et­si­mäs­sä (x2)
15
15.10 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta
15.45 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le (x10)
16.50 Si­sar­vai­mot alkaa uusintana. Taloprojekti ei etene suunnitellusti. 1+5 ty­tär­tä Kau­si 3, o­sa 13. Da­niel­le ja A­dam Bus­byn ar­ki on y­hä vauh­dik­kaam­paa, kun vii­to­set o­vat y­li vuo­den i­käi­siä ja eh­ti­vät jo­ka paik­kaan. Mi­nä o­len Jazz (x2) Jazz sisustaa huoneensa uudelleen.
17.50 Kak­ku­ku­nin­gas (x10) Ter­ve­tu­loa kuu­to­set Sarja alkaa alusta uusintana. Wald­rop­sin per­heen kol­me e­lä­väis­tä poi­kaa pi­tä­vät van­hem­mat Court­neyn ja E­ri­cin kii­rei­si­nä.
18 18.00 Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah Kau­si 3, o­sa 7. Si­sus­tus­suun­nit­te­lun su­per­pa­ri Na­te Ber­kus ja Je­re­miah B­rent rien­tää a­puun ko­tei­hin, jois­sa si­sus­tus­toi­men­pi­teet o­vat lui­su­neet pa­has­ti y­li bud­je­tin tai jää­neet muu­ten kes­ken.
18.55 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x10) Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va (x2) 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen Kau­si 4, o­sa 5. Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met o­vat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo.
20.00 Jät­ti­läis­nai­set Kau­si 2, o­sa 8. Le­xien ja Har­ri­so­nin hää­päi­vä koit­taa vii­mein­kin, mut­ta pap­pi il­moit­taa au­ton­sa ha­jon­neen. 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen Kau­si 4, o­sa 5. Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met o­vat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va (x2) 1+5 ty­tär­tä Kau­si 3, o­sa 13. Da­niel­le ja A­dam Bus­byn ar­ki on y­hä vauh­dik­kaam­paa, kun vii­to­set o­vat y­li vuo­den i­käi­siä ja eh­ti­vät jo­ka paik­kaan. Mi­nä o­len Jazz (x2) Jazz sisustaa huoneensa uudelleen. 20.00 Tup­la­na alt­ta­ril­la I­dent­ti­set kak­so­set B­rit­ta­ny ja B­ria­na te­ke­vät kai­ken yh­des­sä. He näyt­tä­vät sa­mal­ta, pu­keu­tu­vat ja a­jat­te­le­vat sa­mal­la ta­val­la. Li­säk­si he a­su­vat yh­des­sä ja ja­ka­vat sa­man työn.
21 21.00 Toh­to­ri Pai­se Kau­si 2, o­sa 5. Lää­kä­ri Sand­ra Lee on der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi ja hä­nel­lä on ol­lut o­ma lää­kä­ri­kes­kus Los An­ge­le­sis­sa, Ca­li­for­nias­sa jo y­li 15 vuo­den a­jan. Tup­la­na alt­ta­ril­la I­dent­ti­set kak­so­set B­rit­ta­ny ja B­ria­na te­ke­vät kai­ken yh­des­sä. He näyt­tä­vät sa­mal­ta, pu­keu­tu­vat ja a­jat­te­le­vat sa­mal­la ta­val­la. 21.00 Ter­ve­tu­loa kuu­to­set Sarja alkaa alusta uusintana. Wald­rop­sin per­heen kol­me e­lä­väis­tä poi­kaa pi­tä­vät van­hem­mat Court­neyn ja E­ri­cin kii­rei­si­nä. Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah Kau­si 3, o­sa 7. Si­sus­tus­suun­nit­te­lun su­per­pa­ri Na­te Ber­kus ja Je­re­miah B­rent rien­tää a­puun ko­tei­hin, jois­sa si­sus­tus­toi­men­pi­teet o­vat lui­su­neet pa­has­ti y­li bud­je­tin tai jää­neet muu­ten kes­ken. Toh­to­ri Pai­se Kau­si 2, o­sa 5. Lää­kä­ri Sand­ra Lee on der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi ja hä­nel­lä on ol­lut o­ma lää­kä­ri­kes­kus Los An­ge­le­sis­sa, Ca­li­for­nias­sa jo y­li 15 vuo­den a­jan. 90 päi­vää mor­sia­me­na Kau­si 3, o­sa 5. Puo­li­soeh­dok­kais­ta pal­jas­tuu uu­sia, yl­lät­tä­viä puo­lia, jot­ka saa­vat miet­te­liääk­si. Myös ko­ti-i­kä­vä ja huo­li ko­tiin jää­neis­tä su­ku­lai­sis­ta ai­heut­ta­vat han­ka­luuk­sia pa­ri­suh­tees­sa.
22.00 A­pua, mi­kä tau­ti! Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Pien­ten per­he UUSI KAUSI! Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien e­lä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, O­re­go­nis­sa. Tu­hat­ki­loi­nen per­he Kau­si 2, o­sa 9. Li­ha­vuu­des­ta kär­si­vä per­he tais­te­lee laih­dut­ta­mi­sen pa­ris­sa. 1+5 ty­tär­tä Kau­si 3, o­sa 11. Da­niel­le ja A­dam Bus­byn ar­ki on y­hä vauh­dik­kaam­paa, kun vii­to­set o­vat y­li vuo­den i­käi­siä ja eh­ti­vät jo­ka paik­kaan. Suur­per­heen ar­kea pyö­rit­tää äi­ti Da­niel­le i­sä-A­da­min hank­kies­sa e­lan­non. A­pua! Tyt­tä­re­ni on ras­kaa­na Kau­si 2, o­sa 8. Sar­ja seu­raa tei­ni­van­hem­pien e­lä­mää. A­pua, mi­kä tau­ti! Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Pien­ten per­he (x2) UUSI KAUSI! alkaa uusintana.
23.00 Löy­sät pois! Sek­si­lei­keis­tä en­sia­puun alkaa uusintana. Se ei lo­pu! A­pua, mi­kä tau­ti! Apua, mikä tauti! 23.00 Mi­nä o­len Jazz Sarja alkaa alusta uusintana. Jät­ti­läis­nai­set Kau­si 2, o­sa 8. Le­xien ja Har­ri­so­nin hää­päi­vä koit­taa vii­mein­kin, mut­ta pap­pi il­moit­taa au­ton­sa ha­jon­neen.
0 00.00 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot (x6) Suu­ren­moi­set mor­sia­met (x8) Sarja alkaa alusta uusintana.
01.05 In­to­hi­mon uh­rit In­to­hi­mon uh­rit Kau­si 1, o­sa 15. Kun in­to­hi­mo pur­kau­tuu vi­hak­si, syn­tyy li­kais­ta jäl­keä.
02.05 Toh­to­ri Pai­se 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va (x2) 1+5 ty­tär­tä Mi­nä o­len Jazz Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va (x2)
02.15 90 päi­vää mor­sia­me­na (x2)
3
03.05 A­pua, mi­kä tau­ti! Kis­sa­kuis­kaa­ja 03.05 Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah
03.55 Kis­sa­kuis­kaa­ja 03.55 Kis­sa­kuis­kaa­ja
04.05 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta 04.05 Löy­sät pois! Toh­to­ri Pai­se
Kak­ku­ku­nin­gas