Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 29.7. ti 30.7. ke 31.7. to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8.
6 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot Suu­ren­moi­set mor­sia­met (x2)
06.05 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot 06.05 Tah­don mor­sius­pu­vun! Suu­ren­moi­set mor­sia­met (x2)
06.20 Suu­ren­moi­set mor­sia­met (x2) Suu­ren­moi­set mor­sia­met 06.20 Suu­ren­moi­set mor­sia­met
06.40 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le (x2)
06.50 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le 06.50 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x16) Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le
07.10 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x15)
07.25 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x6) 07.25 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x11)
08.25 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen
9
09.20 1+5 ty­tär­tä
10.10 Si­sar­vai­mot
11.00 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x6)
12
12.05 Pie­ni suu­ri per­he
12.55 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen
13.50 Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri
14.20 Tah­don mor­sius­pu­vun: B­ri­tan­nia (x33) alkaa uusintana. Amy M. UUSI KAUSI!
14.45 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x2) Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta
15
15.15 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le (x3) Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta
15.45 Suu­ren­moi­set mor­sia­met
16.15 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le 16.15 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le
16.45 Si­sar­vai­mot (x4)
17.50 Kak­ku­ku­nin­gas (x6)
18
18.55 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x6)
20.00 Jät­ti­läis­nai­set Kau­si 2, o­sa 7. Le­xie va­lit­see häil­le pi­to­pai­kan ja juh­lii polt­ta­rei­ta. Kat­ja ja Ju­lie päät­tä­vät u­noh­taa lap­set het­kek­si. 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen Kau­si 4, o­sa 4. Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met o­vat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va (x2) Tah­don mor­sius­pu­vun! (x9) alkaa uusintana.
21 21.00 Toh­to­ri Pai­se Kau­si 1, o­sa 6. Lää­kä­ri Sand­ra Lee on der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi ja hä­nel­lä on ol­lut o­ma lää­kä­ri­kes­kus Los An­ge­le­sis­sa, Ca­li­for­nias­sa jo y­li 15 vuo­den a­jan.
22.00 A­pua, mi­kä tau­ti! Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sek­si­lei­keis­tä en­sia­puun (x2) alkaa uusintana. Tu­hat­ki­loi­nen per­he Kau­si 2, o­sa 8. Li­ha­vuu­des­ta kär­si­vä per­he tais­te­lee laih­dut­ta­mi­sen pa­ris­sa.
23.00 Löy­sät pois! 23.00 A­pua, mi­kä tau­ti! Apua, mikä tauti! Tah­don mor­sius­pu­vun: Ve­gas Sarja alkaa alusta uusintana.
0 00.00 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot (x4) Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot Tah­don mor­sius­pu­vun: B­ri­tan­nia (x4) UUSI KAUSI! Tah­don mor­sius­pu­vun: B­ri­tan­nia (x2)
00.30 In­to­hi­mon uh­rit
01.05 In­to­hi­mon uh­rit 01.05 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x6) alkaa uusintana. 01.05 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x3)
01.40 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va (x2)
02.05 Toh­to­ri Pai­se 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen
02.55 A­pua, mi­kä tau­ti!
3
03.30 Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri
03.45 Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri
03.55 Tah­don mor­sius­pu­vun: B­ri­tan­nia (x6) 03.55 Tah­don mor­sius­pu­vun: B­ri­tan­nia (x3)
04.40 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta