Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 22.7. ti 23.7. ke 24.7. to 25.7. pe 26.7. la 27.7. su 28.7.
6
06.05 Tah­don mor­sius­pu­vun!
06.15 Kak­ku­ku­nin­gas
06.30 Suu­ren­moi­set mor­sia­met (x10) 06.30 Kak­ku­ku­nin­gas
06.50 Kis­sa­kuis­kaa­ja Kis­sa­kuis­kaa­ja
07.30 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x10)
07.40 Ly­hyt­kas­vui­nen per­heem­me
07.55 Ly­hyt­kas­vui­nen per­heem­me
08.25 90 päi­vää mor­sia­me­na 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen (2019) alkaa uusintana.
08.35 Kak­ku­ku­nin­gas (x6)
08.50 90 päi­vää mor­sia­me­na (x2)
9
09.20 1+5 ty­tär­tä 1+5 ty­tär­tä alkaa uusintana. 1+5 ty­tär­tä
10.15 Si­sar­vai­mot (x2) 10.15 Si­sar­vai­mot (x4)
10.40 Las­te­noh­jel­mia: Kaik­ki koi­ris­ta (x2)
11.10 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x7)
11.20 Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah (x2)
12
12.05 Pie­ni suu­ri per­he
12.20 Kaik­ki kis­sois­ta (x2) alkaa uusintana.
13.00 90 päi­vää mor­sia­me­na 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen (2019) alkaa uusintana.
13.15 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x6)
13.55 Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri alkaa uusintana.
14.15 Kal­lio­vuor­ten e­läin­lää­kä­ri (x3)
14.50 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x10)
15
15.45 Suu­ren­moi­set mor­sia­met (x10)
16.50 Si­sar­vai­mot (x6)
17.00 1+5 ty­tär­tä Kau­si 3, o­sa 11. Da­niel­le ja A­dam Bus­byn ar­ki on y­hä vauh­dik­kaam­paa, kun vii­to­set o­vat y­li vuo­den i­käi­siä ja eh­ti­vät jo­ka paik­kaan. Suur­per­heen ar­kea pyö­rit­tää äi­ti Da­niel­le i­sä-A­da­min hank­kies­sa e­lan­non. Ha­zel on van­hem­pien huo­le­nai­he. D­rag Me Down t­he Ais­le A­mish-mor­sian E­mi­ly on on­ne­ton äi­tin­sä os­ta­mas­sa huo­nos­ti is­tu­vas­sa mor­sius­pu­vus­sa ja kut­suu a­puun e­pä­ta­val­li­sen jou­kon hääeks­pert­te­jä.
17.50 Kak­ku­ku­nin­gas (x10)
18
18.20 Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah Kau­si 3, o­sa 5. Si­sus­tus­suun­nit­te­lun su­per­pa­ri Na­te Ber­kus ja Je­re­miah B­rent rien­tää a­puun ko­tei­hin, jois­sa si­sus­tus­toi­men­pi­teet o­vat lui­su­neet pa­has­ti y­li bud­je­tin tai jää­neet muu­ten kes­ken.
18.55 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x8) Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va (x2)
19.30 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen (2019) Kau­si 4, o­sa 3. Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met o­vat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Juu­ri a­vioi­tu­neet pa­ris­kun­nat jat­ka­vat nyt yh­teis­tä e­lä­mään­sä, mut­ta saa­vat pian huo­ma­ta, et­tei ar­ki o­le yh­tään sen hel­pom­paa a­vioi­tu­mi­sen jäl­keen.
20.00 Jät­ti­läis­nai­set Kau­si 2, o­sa 6. Le­xie et­sii hää­mek­koa ja i­kä­vöi Har­ri­so­nia. Nan­cy on läh­dös­sä o­pis­ke­le­maan. Lind­say käy mee­diol­la u­raoh­jauk­ses­sa. 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen (2019) Kau­si 4, o­sa 3. Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met o­vat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va (x2) 1+5 ty­tär­tä (x2) D­rag Me Down t­he Ais­le A­mish-mor­sian E­mi­ly on on­ne­ton äi­tin­sä os­ta­mas­sa huo­nos­ti is­tu­vas­sa mor­sius­pu­vus­sa ja kut­suu a­puun e­pä­ta­val­li­sen jou­kon hääeks­pert­te­jä.
21 21.00 Toh­to­ri Pai­se Kau­si 1, o­sa 5. Lää­kä­ri Sand­ra Lee on der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi ja hä­nel­lä on ol­lut o­ma lää­kä­ri­kes­kus Los An­ge­le­sis­sa, Ca­li­for­nias­sa jo y­li 15 vuo­den a­jan. 21.00 Toh­to­ri Pai­se Kau­si 1, o­sa 5. Lää­kä­ri Sand­ra Lee on der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi ja hä­nel­lä on ol­lut o­ma lää­kä­ri­kes­kus Los An­ge­le­sis­sa, Ca­li­for­nias­sa jo y­li 15 vuo­den a­jan.
21.30 Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah Kau­si 3, o­sa 5. Si­sus­tus­suun­nit­te­lun su­per­pa­ri Na­te Ber­kus ja Je­re­miah B­rent rien­tää a­puun ko­tei­hin, jois­sa si­sus­tus­toi­men­pi­teet o­vat lui­su­neet pa­has­ti y­li bud­je­tin tai jää­neet muu­ten kes­ken. 21.30 90 päi­vää mor­sia­me­na Kihlatut saapuvat maahan. Hei­dän vai­kut­ti­men­sa he­rät­tä­vät e­pä­luu­loa. Ha­lua­vat­ko he nai­mi­siin vain pääs­täk­seen ko­ti­maan­sa köy­hyy­des­tä kes­kel­le a­me­rik­ka­lais­ta u­nel­maa?
22.00 A­pua, mi­kä tau­ti! alkaa uusintana. A­pua, mi­kä tau­ti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. 90 päi­vää mor­sia­me­na Mattin ja Allan hääpäivä koittaa. To­teut­taa­ko Pat­rick uh­kauk­sen­sa? Tu­hat­ki­loi­nen per­he Kau­si 2, o­sa 7. Li­ha­vuu­des­ta kär­si­vä per­he tais­te­lee laih­dut­ta­mi­sen pa­ris­sa. 22.00 A­pua, mi­kä tau­ti! alkaa uusintana. A­pua, mi­kä tau­ti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin.
22.30 A­pua! Tyt­tä­re­ni on ras­kaa­na Kau­si 2, o­sa 6. Sar­ja seu­raa tei­ni­van­hem­pien e­lä­mää. 22.30 1+5 ty­tär­tä Kau­si 3, o­sa 12. Da­niel­le ja A­dam Bus­byn ar­ki on y­hä vauh­dik­kaam­paa, kun vii­to­set o­vat y­li vuo­den i­käi­siä ja eh­ti­vät jo­ka paik­kaan. Suur­per­heen ar­kea pyö­rit­tää äi­ti Da­niel­le i­sä-A­da­min hank­kies­sa e­lan­non. Ha­zel on van­hem­pien huo­le­nai­he.
23.00 Löy­sät pois! alkaa uusintana. Sek­si­lei­keis­tä en­sia­puun A­pua, mi­kä tau­ti! Apua, mikä tauti! 23.00 Jät­ti­läis­nai­set Kau­si 2, o­sa 6. Le­xie et­sii hää­mek­koa ja i­kä­vöi Har­ri­so­nia.
23.30 Mi­nä o­len Jazz
23.55 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot (x8) 23.55 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot (x2)
0
00.25 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot (x2) 00.25 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot
00.50 Pa­ra­nor­mal Lock­down Pa­ra­nor­mal Lock­down 00.50 In­to­hi­mon uh­rit alkaa uusintana.
01.25 Pa­ra­nor­mal Lock­down
01.45 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va (x2) 1+5 ty­tär­tä 01.45 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va (x2) 90 päi­vää mor­sia­me­na Kau­si 5, o­sa 11. Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien e­ri­kois­ta deit­tai­lua. A­luk­si ul­ko­maa­lai­set kih­la­tut mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin.
01.55 Toh­to­ri Pai­se 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen (2019)
02.20 D­rag Me Down t­he Ais­le
02.45 A­pua, mi­kä tau­ti!
3
03.30 Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri 03.30 Sek­si­lei­keis­tä en­sia­puun
03.40 Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah Löy­sät pois!
04.25 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x2) Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri Kis­sa­kuis­kaa­ja
04.35 Kak­ku­ku­nin­gas