Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.6. ti 26.6. ke 27.6. to 28.6. pe 29.6. la 30.6. su 1.7.
6

Kak­ku­ku­nin­gas

06.05 Tah­don mor­sius­pu­vun!

06.15 Kis­sa­kuis­kaa­ja

06.30 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot

06.30 Kis­sa­kuis­kaa­ja

07.05 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x10)

07.15 Ly­hyt­kas­vui­nen per­heem­me

Ly­hyt­kas­vui­nen per­heem­me

08.05 90 päi­vää mor­sia­me­na

08.05 90 päi­vää mor­sia­me­na (x2)

Liika on liikaa. Urahaaveita.

08.15 Kak­ku­ku­nin­gas (x5)

9

09.05 1+5 ty­tär­tä

10.00 Si­sar­vai­mot

Si­sar­vai­mot (x7)

10.15 Kaik­ki koi­ris­ta (x2)

10.30 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x3)

11.00 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x8)

Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah (x2)

12

12.00 Pie­ni suu­ri per­he (x7)

12.15 Kaik­ki kis­sois­ta (x2)

kausi 2 alkaa uusintana.

13.00 90 päi­vää mor­sia­me­na

Tah­don mor­sius­pu­vun! (x8)

14.00 Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri

14.00 Kal­lio­vuor­ten e­läin­lää­kä­ri (x3)

14.55 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x10)

15

15.55 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot (x10)

16.55 Si­sar­vai­mot (x8)

Out­Daugh­te­red (x2)

Mi­nä o­len Jazz

Kau­si 5, o­sa 9. Sar­ja seu­raa t­rans­su­ku­puo­li­sen Jazz Jen­ning­sin e­lä­mää.

17.55 Kak­ku­ku­nin­gas (x8)

17.55 Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah

UUSI KAUSI! Si­sus­tus­suun­nit­te­lun su­per­pa­ri Na­te Ber­kus ja Je­re­miah B­rent rien­tää a­puun ko­tei­hin, jois­sa si­sus­tus­toi­men­pi­teet o­vat lui­su­neet pa­has­ti y­li bud­je­tin tai jää­neet muu­ten kes­ken.
18

19.00 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x10)

Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va

Kau­si 7, o­sa 20. Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti y­li­pai­nois­ten, y­li 300-ki­lois­ten ih­mis­ten e­lä­mää. Ku­kin heis­tä on a­jau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa e­teen­päin. (My 600lb Li­fe, to­si-tv, U­SA, 2017)

90 päi­vää mor­sia­me­na

Kau­si 6, o­sa 12. Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien e­ri­kois­ta deit­tai­lua. A­luk­si ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la, min­kä päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai mor­sian jou­tuu pois­tu­maan maas­ta. (90 Day Fian­ce, to­si-tv, U­SA, 2018)

20.00 Jät­ti­läis­nai­set

Kau­si 2, o­sa 2. K­ra­pu­lai­nen, ka­tu­va Lind­say a­loit­taa uu­den e­lä­män. Kat­ja ja Ju­lie poh­dis­ke­le­vat van­hem­muut­ta.

90 päi­vää mor­sia­me­na (x2)

Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va

Kau­si 7, o­sa 20. Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti y­li­pai­nois­ten, y­li 300-ki­lois­ten ih­mis­ten e­lä­mää. Ku­kin heis­tä on a­jau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa e­teen­päin. (My 600lb Li­fe, to­si-tv, U­SA, 2017)

Out­Daugh­te­red (x2)

Mi­nä o­len Jazz

Kau­si 5, o­sa 9. Sar­ja seu­raa t­rans­su­ku­puo­li­sen Jazz Jen­ning­sin e­lä­mää. Jen­nings on tais­tel­lut pai­non­sa kans­sa, jot­ta hän voi­si men­nä su­ku­puo­len­kor­jaus­leik­kauk­seen.
21

21.00 Toh­to­ri Pai­se

Kau­si 1, o­sa 1. Lää­kä­ri Sand­ra Lee on der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi ja hä­nel­lä on ol­lut o­ma lää­kä­ri­kes­kus Los An­ge­le­sis­sa, Ca­li­for­nias­sa jo y­li 15 vuo­den a­jan.

21.00 Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah

UUSI KAUSI! Si­sus­tus­suun­nit­te­lun su­per­pa­ri Na­te Ber­kus ja Je­re­miah B­rent rien­tää a­puun ko­tei­hin, jois­sa si­sus­tus­toi­men­pi­teet o­vat lui­su­neet pa­has­ti y­li bud­je­tin tai jää­neet muu­ten kes­ken.

Toh­to­ri Pai­se

Kau­si 1, o­sa 1. Lää­kä­ri Sand­ra Lee on der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi ja hä­nel­lä on ol­lut o­ma lää­kä­ri­kes­kus Los An­ge­le­sis­sa, Ca­li­for­nias­sa jo y­li 15 vuo­den a­jan.

Re­turn To A­mish

Kau­si 5, o­sa 7. B­rea­king A­mish -sar­jan a­mis­si­nuor­ten ta­ri­na jat­kuu. Ma­ry, Car­me­la, S­hel­ly, Lo­well, Dawn, Sab­ri­na ja Je­re­miah o­vat kaik­ki suu­rien pää­tös­ten e­des­sä. Uu­den ja van­han maail­man vä­lis­sä tai­tei­lu on vai­keaa, kun vas­tas­sa o­vat yh­tei­sön a­set­ta­mat pai­neet. (Re­turn to A­mish, to­si-tv, U­SA, 2018)

21.55 A­pua, mi­kä tau­ti!

Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia oi­reyh­ty­miä po­te­vien ih­mis­ten ta­ri­noi­hin.

21.55 Tu­hat­ki­loi­nen per­he

Kau­si 2, o­sa 3. Li­ha­vuu­des­ta kär­si­vä per­he tais­te­lee laih­dut­ta­mi­sen pa­ris­sa. Ser­kuk­set Ca­sey, A­man­da, A­my ja Ed o­vat sai­raal­loi­sen li­ha­via.

Si­sar­vai­moa et­si­mäs­sä

Kau­si 2, o­sa 9. S­now­de­nit ja Alld­red­get o­vat jäl­leen uu­sien vai­hei­den e­des­sä si­sar­vai­mon et­sin­näs­sä.

A­pua! Tyt­tä­re­ni on ras­kaa­na

Kau­si 2, o­sa 2. Sar­ja seu­raa tei­ni­van­hem­pien e­lä­mää. Kos­ka nuo­ret o­vat täy­sin val­mis­tau­tu­mat­to­mia uu­teen roo­liin­sa van­hem­pi­na, hei­dän o­mien van­hem­pien­sa on o­tet­ta­va oh­jat kä­siin­sä.

A­pua, mi­kä tau­ti!

Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia oi­reyh­ty­miä po­te­vien ih­mis­ten ta­ri­noi­hin.

22.55 Löy­sät pois!

Kau­si 1, o­sa 4. Lind­sey ei o­le tyy­ty­väi­nen laih­du­tuk­sen jäl­kei­seen var­ta­loon­sa roik­ku­van i­hon ta­kia.

Sek­si­lei­keis­tä en­sia­puun

Kau­si 2, o­sa 9. Pa­ris­kun­nan tai­deil­ta muut­tuu pai­na­jai­sek­si, kun sek­si­ses­sio ko­me­ros­sa ai­heut­taa i­kä­vän vam­man.

A­me­ri­kan ka­ma­lim­mat ta­tuoin­nit (x2)

Ly­hyt­kas­vui­nen per­heem­me

Kau­si 2, o­sa 9. Ha­mill­sin ko­ko per­he sai­ras­taa ac­hond­rop­la­siaa e­li k­las­sis­ta ly­hyt­kas­vui­suut­ta, mut­ta tii­vis ja ra­kas­ta­va per­he ei an­na haas­tei­den lan­nis­taa.

Mi­nä o­len Jazz

Kau­si 5, o­sa 8. Sar­ja seu­raa t­rans­su­ku­puo­li­sen Jazz Jen­ning­sin e­lä­mää.

Jät­ti­läis­nai­set

Kau­si 2, o­sa 2. K­ra­pu­lai­nen, ka­tu­va Lind­say a­loit­taa uu­den e­lä­män. Kat­ja ja Ju­lie poh­dis­ke­le­vat van­hem­muut­ta.

Jes­sa: E­lä­mä jat­kuu

Kau­si 4, o­sa 6. Sar­ja seu­raa Dug­ga­rin te­le­vi­sios­ta tu­tun suur­per­heen si­sa­rus­ten Jil­lin ja Jes­san se­kä hei­dän o­mien per­hei­den­sä e­lä­mää.

23.55 Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta (x12)

Si­sar­vai­moa et­si­mäs­sä

Kau­si 2, o­sa 9. S­now­de­nit ja Alld­red­get o­vat jäl­leen uu­sien vai­hei­den e­des­sä si­sar­vai­mon et­sin­näs­sä.
0

00.50 In­to­hi­mon uh­rit

In­to­hi­mon uh­rit

Kau­no­tar­mur­hat

Kausi 1 alkaa uusintana.

Kau­no­tar­mur­hat

Kau­no­tar­mur­hat

01.40 90 päi­vää mor­sia­me­na

Kau­si 6, o­sa 12. Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien e­ri­kois­ta deit­tai­lua.

Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va

01.40 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va (x2)

Kausi 3 alkaa uusintana.

90 päi­vää mor­sia­me­na

Kau­si 5, o­sa 7. Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien e­ri­kois­ta deit­tai­lua. A­luk­si ul­ko­maa­lai­set kih­la­tut mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin.

01.50 Toh­to­ri pai­se

01.50 Out­Daugh­te­red (x2)

Mi­nä o­len Jazz

02.40 A­pua, mi­kä tau­ti!

02.40 Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah

3

03.25 Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri

Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri

Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri

03.25 Sek­si­lei­keis­tä en­sia­puun

03.35 Löy­sät pois!

04.15 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x2)

04.15 Kis­sa­kuis­kaa­ja

04.30 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x2)

04.30 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x6)

Kis­sa­kuis­kaa­ja