Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
6.4. 7.4. 8.4. 9.4. 10.4. 11.4. 12.4.
6
06.00 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, to­si-tv, USA, 2014)
06.00 Pienten perhe
Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien elä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, Ore­go­nis­sa. (Litt­le Peop­le, Big World, to­si-tv, USA, 2016)
06.10 Suu­ren­moi­set morsiamet
06.25 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, to­si-tv, USA, 2014)
06.20 Say Yes To The Dress
07.20: Lucillen morsiuspuvussa pitää olla kimallusta.
11.35: Salonkiin saapuu joukko sisaruksia.
15.55: 13. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
06.10 Pie­ni suuri perhe
(7 Litt­le Johns­tons, to­si-tv, USA, 2018)
07.05: Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää.
07.10 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, to­si-tv, USA, 2014)
08.00 Pie­ni pariskunta
Avio­pa­ri koh­taa jat­ku­vas­ti mo­nen­lai­sia ar­ki­sia on­gel­mia nor­maa­li­ko­kois­ten maail­mas­sa. (The Litt­le Coup­le, to­si-tv, USA, 2017)
08.00: Bill Klein ja Jen Arnold ovat molemmat alle 120 cm.
08.00 Kate +8
09.00: Jak­sos­sa muis­tel­laan men­nei­tä ja suun­na­taan kat­se tu­le­vaisuuteen...
10.00: 3. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
13.05: Ka­te ja lap­set käy­vät lä­pi ko­ko ta­lon pi­ha­myy­jäi­siä varten...
07.55 Viisi vaimoani
(My Fi­ve Wi­ves, to­si-tv, USA, 2013)
08.55: Rhon­da odot­taa pe­lon­se­kai­sin tun­tein tu­lok­sia mam­mografiasta...
10.00: Tatuointi.
08.10 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Juu­ri avioi­tu­neet pa­ris­kun­nat jat­ka­vat nyt yh­teis­tä elä­mään­sä, mut­ta saa­vat pian huo­ma­ta, et­tei ar­ki ole yh­tään sen hel­pom­paa avioi­tu­mi­sen jäl­keen. (90 Day Fian­ce: Hap­pi­ly Ever Af­ter? , to­si-tv, USA, 2019)
9
09.05 Kakkukuningas
Car­lo's Ba­ke­ryn hen­ki­lö­kun­ta pyö­räyt­tää mais­tu­vim­mat ja näyt­tä­vim­mät ka­kut ti­lai­suu­teen kuin ti­lai­suu­teen. Lei­po­mon nok­ka­mie­he­na hää­rää Bud­dy Valastro.
11.05 Upea li­ha­va elämäni
11.05: Whitney riitelee lihavia arvostelevan komediennen kanssa.
14.05: Whit­ney ja muut sar­jan hen­ki­löt käy­vät lä­pi kau­den tapahtumia...
15.05: Whitney jatkaa menneen kauden tapahtumien puimista.
12
12.00 Sisarvaimot
(Sis­ter Wi­ves, to­si-tv, USA, 2016)
13.00: Tony suunnittelee romanttista kosintaa Mykeltiä varten.
14.00: Madison juhlii polttareitaan. Alus­vaa­te­lah­jat saa­vat äi­dit kiu­saantumaan...
16.00: Madisonin ja Calebin hääpäivä koittaa.
13.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
Chan­te­lin ja Ped­ron rak­kaus­ta­ri­naan tu­tus­tut­tiin 90 päi­vää mor­sia­me­na -sar­jan ne­los­kau­del­la. Nyt ta­ri­na saa jat­koa hei­dän omas­sa tv-sar­jas­saan. Li­sä­maus­teen­sa sop­paan tuo Chan­te­lin vä­ri­käs per­he. (The Fa­mi­ly Chan­tel, to­si-tv, USA, 2019)
14.05 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600lb Li­fe, to­si-tv, USA, 2018)
14.00 Say Yes to the Dress
15
15.00 Say Yes to the Dress Amerikka
Hääoh­jel­ma Say Yes to the Dress saa­puu USA:n jo­kai­seen osa­val­tioon et­si­mään si­tä elä­män ai­nut­ker­tai­sinta asua...
17.00 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
17.00 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. Sar­jas­sa näh­dään en­sim­mäis­tä ker­taa suo­ma­lais­vä­riä, kun mu­ka­na on 27-vuo­tias Jasmin...
(90 Day Fiance, tosi-tv, USA, 2019)
18
18.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elämää...
(My 600lb Life, tosi-tv, USA, 2017)
18.00 Si­sar­vai­moa etsimässä
(Seeking Sister Wife, tosi-tv, USA, 2018)
18.00 Eris­tyk­sis­sä: Plat­hin suurperhe
19.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
Erikoissarja.
19.00 Sisarvaimot
Per­heen­pää Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. (Sis­ter Wi­ves, to­si-tv, USA, 2015)
19.00 Say Yes to the Dress Amerikka
Hääoh­jel­ma Say Yes to the Dress saa­puu USA:n jo­kai­seen osa­val­tioon et­si­mään si­tä elä­män ai­nut­ker­tai­sinta asua...
19.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elämää...
(My 600lb Life, tosi-tv, USA, 2018)
19.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
Erikoissarja.
20.00 Tohtori Paise
20.00 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deittailua...
(90 Day Fiance, tosi-tv, USA, 2019)
20.00 Upea li­ha­va elämäni
UUSI KAUSI! Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
21
21.00 Toh­to­ri jalkapaise
Toh­to­ri Brad Sc­haef­fe­rin ja toh­to­ri Ebo­nie Vin­ce­tin vas­taa­not­to on pul­lol­laan po­ti­lai­ta, joi­den ja­lat ovat härs­kis­sä kunnossa...
21.00 Eris­tyk­sis­sä: Plat­hin suurperhe
21.00 Say Yes to the Dress
21.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
22.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
Erikoissarja.
22.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
22.00 Kel­paan­ko rakkauteen?
22.00 Mi­nä olen Jazz
Sar­ja seu­raa trans­su­ku­puo­li­sen 19-vuo­tiaan Jazz Jen­ning­sin elämää...
22.00 Toh­to­ri jalkapaise
22.00 Ex on the Beach Suomi
Kah­dek­san kuu­maa sink­kua viet­tää unel­ma­lo­maa ka­ri­bia­lai­sel­la pa­ra­tii­si­saa­rel­la. Juu­ri kun ilo on ylim­mil­lään, me­res­tä al­kaa nous­ta ran­nal­le kun­kin exiä pak­kaa se­koit­ta­maan! (ko­ti­mai­nen to­si-tv, 2020)
23.00 Tohtori Paise
23.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
23.00 Apua, mikä tauti!
6. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1. Apua, mi­kä tauti!..
23.00 Vies­te­jä tuonpuoleisesta
23.00 Say Yes to the Dress
23.00 Tohtori Paise
0
00.00 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa dra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuu­luu nyt. Vaik­ka vaa'an lu­ke­ma näyt­ti ura­kan päät­teek­si huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män, on mo­ni heis­tä koh­dan­nut ta­ka­pak­ke­ja ja uu­sia ongelmia.
00.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
(My 600lb Life, tosi-tv, USA, 2018)
00.00 90 päi­vää morsiamena
(90 Day Fiance, tosi-tv, USA, 2019)
01.55 Apua, mikä tauti!
02.00 Apua, mikä tauti!
(Bo­dy Bi­zar­re, to­si-tv, USA, 2014)
pe: Apua, mikä tauti!
02.00 Tu­hat­ki­loinen perhe
Li­ha­vuu­des­ta kär­si­vä per­he tais­te­lee laih­dut­ta­mi­sen parissa...
(Family By The Ton, tosi-tv, USA, 2017)
02.00 Apua, mikä tauti!
02.55 Pie­ni suuri perhe
3
04.00 Sisarvaimot
04.00 Pie­ni suuri perhe
04.01 Sisarvaimot
(Sis­ter Wi­ves, to­si-tv, USA, 2014)
04.05 Sisarvaimot
05.00 Say Yes To The Dress