Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
16.3. 17.3. 18.3. 19.3. 20.3. 21.3. 22.3.
6
06.15 Say Yes To The Dress: Britannia
06.15 Say Yes To The Dress: Britannia
06.25 Say Yes To The Dress: Britannia
06.10 Say Yes To The Dress: Britannia
06.10 Say Yes To The Dress: Britannia
Suo­sik­ki­sar­jan brit­ti­ver­sios­sa es­se­xi­läi­sen mor­siu­pu­ku­lii­ke Con­fet­ti & La­cen asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tämisessä...
06.10 Ter­ve­tu­loa kuutoset
Wald­rop­sin per­heen kol­me elä­väis­tä poi­kaa pi­ti­vät van­hem­pan­sa Court­neyn ja Eri­cin kiireisinä...
06.05 Pienten perhe
Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien elä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, Ore­go­nis­sa. (Litt­le Peop­le, Big World, to­si-tv, USA, 2015)
07.25 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. Aluk­si ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la, min­kä päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai mor­sian jou­tuu pois­tu­maan maas­ta. (90 Day Fian­ce, to­si-tv, USA, 2018)
07.50 Pie­ni pariskunta
07.50: Bill Klein ja Jen Arnold ovat molemmat alle 120 cm.
10.55: 9. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na, Osa 1...
11.55: Bill Klein ja Jen Arnold ovat molemmat alle 120 cm.
07.50 Jes­sa: Elämä jatkuu
Sar­jas­sa seu­ra­taan suur­per­heen si­sa­rus­ten Jil­lin ja Jes­san elä­mää. (Jill & Jes­sa: Coun­ting On, to­si-tv, USA, 2018)
08.00 Ka­te Plus Date
Jon ja Ka­te +8 -sar­jas­ta tut­tu Ka­te Gos­se­lin aloit­te­lee deit­tai­lua ol­tuaan yli vuo­si­kym­me­nen sink­ku­na. Apu­naan hä­nel­lä on avio­liit­to­vä­lit­tä­jiä se­kä tei­ni-ikäi­set kak­sos­tyt­tä­ren­sä Ma­dy ja Cara...
08.05 Kakkukuningas
Car­lo's Ba­ke­ryn hen­ki­lö­kun­ta pyö­räyt­tää mais­tu­vim­mat ja näyt­tä­vim­mät ka­kut ti­lai­suu­teen kuin ti­lai­suu­teen. To­si-tv-sar­jas­sa seu­ra­taan Ho­bo­ke­nis­sa, New Jer­seys­sä si­jait­se­van per­he­lei­po­mon ar­kea. (Ca­ke Boss, to­si-tv, USA, 2018)
9
09.25 Say Yes To The Dress
11.30: Becky pettyi 1.
18.00: Nirsot morsiamet aiheuttavat päänvaivaa.
18.30: Nämä morsiamet haluavat jotain aivan erityistä.
10.10 Sisarvaimot
Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen suur­per­heen elämää.
11.10: 8. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1. (Sis­ter Wi­ves, to­si-tv, USA, 2018)
13.05: (Sis­ter Wi­ves, to­si-tv, USA, 2018)
15.05:
11.05 Kate +8
(Ka­te Plus 8, to­si-tv, USA, 2011)
12.05: Kate ja lapset matkustavat Australiaan.
12
12.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
Chan­te­lin ja Ped­ron rak­kaus­ta­ri­naan tu­tus­tut­tiin 90 päi­vää mor­sia­me­na -sar­jan ne­los­kau­del­la. Nyt ta­ri­na saa jat­koa hei­dän omas­sa tv-sar­jas­saan. Li­sä­maus­teen­sa sop­paan tuo Chan­te­lin vä­ri­käs per­he. (The Fa­mi­ly Chan­tel, to­si-tv, USA, 2019)
12.55 Sisarvaimot
(Sis­ter Wi­ves, to­si-tv, USA, 2015)
13.55: Jak­sos­sa käy­dään lä­pi Ch­ris­ti­nen sat­tu­muk­sia oh­jel­man varrelta.
14.55: Do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää.
15.55: Tam­ron Hall käy Brow­nin per­heen kans­sa lä­pi edel­li­sen kau­den tapahtumia...
18.00: Me­ri ker­too Ko­dyl­le ja muil­le vai­moil­le, mi­ten jou­tui net­ti­hui­ja­rin pauloihin.
19.00: Gar­ri­son ha­luaa liit­tyä ar­mei­jaan, ja My­kel­ti muut­taa en­si ker­taa omilleen.
13.30 Say Yes to the Dress
14.05 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
14.30 Say Yes to the Dress Amerikka
UUSI SARJA!
15
15.30 Jes­sa: Elämä jatkuu
16.00 Oho, olen taas raskaana!
16.10 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600lb Li­fe, to­si-tv, USA, 2018)
17.00 Pie­ni suuri perhe
Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää. (7 Litt­le Johns­tons, to­si-tv, USA, 2019)
17.00 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. Sar­jas­sa näh­dään en­sim­mäis­tä ker­taa suo­ma­lais­vä­riä, kun mu­ka­na on 27-vuo­tias Jasmin...
(90 Day Fiance, tosi-tv, USA, 2019)
18
18.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elämää...
(My 600lb Life, tosi-tv, USA, 2017)
19.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
Erikoissarja.
19.00 Say Yes to the Dress
19.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elämää...
(My 600lb Life, tosi-tv, USA, 2018)
19.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
Erikoissarja.
20.00 Tohtori Paise
20.00 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deittailua...
(90 Day Fiance, tosi-tv, USA, 2019)
20.00 Oho, olen taas raskaana!
20.00 Say Yes to the Dress Amerikka
UUSI SARJA!
20.00 Oho, olen taas raskaana!
21
21.00 Toh­to­ri jalkapaise
Toh­to­ri Brad Sc­haef­fe­rin ja toh­to­ri Ebo­nie Vin­ce­tin vas­taa­not­to on pul­lol­laan po­ti­lai­ta, joi­den ja­lat ovat härs­kis­sä kunnossa...
21.00 Pie­ni suuri perhe
Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää. (7 Litt­le Johns­tons, to­si-tv, USA, 2019)
21.00 Say Yes to the Dress
17. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
21.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
21.01 Äi­ti bestiksenä
Sarja alkaa alusta uusintana.
22.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
Erikoissarja.
22.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
22.00 Jes­sa: Elämä jatkuu
22.00 Toh­to­ri jalkapaise
22.00 Ex on the Beach Suomi
Ka­ri­bia­lai­sel­le pa­ra­tii­si­saa­rel­le saa­pu­neet nuo­ret sin­kut ovat val­mii­ta pi­tä­mään haus­kaa ja löy­tä­mään po­ten­tiaa­li­sen rak­kau­den. (ko­ti­mai­nen to­si-tv, 2020)
22.30 Say Yes to the Dress
23.00 Apua, mikä tauti!
23.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
23.00 Tohtori Paise
23.00 Vies­te­jä tuonpuoleisesta
23.00 Tohtori Paise
23.30 Say Yes To The Dress: Tanska
00.00 90 päi­vää morsiamena
(90 Day Fiance, tosi-tv, USA, 2019)
23.55 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
(My 600lb Life, tosi-tv, USA, 2018)
00.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
(My 600lb Life, tosi-tv, USA, 2018)
00.00 Apua, mikä tauti!
0
01.05 Toh­to­ri jalkapaise
01.00 Pie­ni suuri perhe
01.00 90 päi­vää morsiamena
(90 Day Fiance, tosi-tv, USA, 2019)
01.30 Jes­sa: Elämä jatkuu
02.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
01.55 Sa­ta­ki­loiset siskot
02.00 Apua, mikä tauti!
02.01 Tu­hat­ki­loinen perhe
(Family By The Ton, tosi-tv, USA, 2017)
02.05 Pie­ni suuri perhe
(7 Litt­le Johns­tons, to­si-tv, USA, 2015)
02.30 Pie­ni suuri perhe
03.00 Pie­ni suuri perhe
03.00 Pie­ni suuri perhe
(7 Litt­le Johns­tons, to­si-tv, USA, 2016)
3
03.35 Sisarvaimot
04.05 Sisarvaimot
04.00 Sisarvaimot
03.55 Sisarvaimot
04.00 Sisarvaimot
04.05 Sisarvaimot
(Sis­ter Wi­ves, to­si-tv, USA, 2013)
04.35 Say Yes To The Dress
05.00 Say Yes To The Dress