Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 20.8. ti 21.8. ke 22.8. to 23.8. pe 24.8. la 25.8. su 26.8.

04.00 A­mish Ma­fia

Y­lös­nou­se­mus.

04.15 Ö­ve­rit las­ten­juh­lat

Yk­sin­huol­ta­jaäi­ti jär­jes­tää 10 vuot­ta täyt­tä­väl­le Da­sa­nil­le Ha­vai­ji-juh­lat kes­kel­lä Te­xa­sia. (2011)

04.05 A­mish Ma­fia

Tuh­laa­ja­poi­ka.

04.10 Ö­ve­rit las­ten­juh­lat

Tie­dos­sa on 80-lu­vun muo­tia, mu­siik­kia ja hu­vi­tuk­sia. (2011)

04.15 Ö­ve­rit las­ten­juh­lat

(2011)

04.20 Tääl­tä tu­lee Ho­ney Boo Boo

A­la­na saa i­säl­tään lah­jak­si mi­ni­pos­sun, jo­ka saa ni­men G­lit­zy. (2012)
6

07.10 Ho­tel­lit kun­toon

07.25 Ho­tel­lit kun­toon

Ho­tel­lin­joh­ta­mi­sen kon­ka­ri Ant­ho­ny Melc­hior­ri lait­taa tii­mei­neen ku­lah­ta­nei­ta ho­tel­le­ja uu­teen us­koon.

07.25 Ho­tel­lit kun­toon

Ho­tel­lin­joh­ta­mi­sen kon­ka­ri Ant­ho­ny Melc­hior­ri lait­taa tii­mei­neen ku­lah­ta­nei­ta ho­tel­le­ja uu­teen us­koon.

07.30 Ho­tel­lit kun­toon

08.00 Ma­ku­mat­ka K­reik­kaan

08.15 Ma­ku­mat­ka K­reik­kaan

08.20 Ma­ku­mat­ka K­reik­kaan

08.15 Kark­ki­ku­nin­ga­tar

08.25 Ma­ku­mat­ka K­reik­kaan

08.30 Pien­ten per­he

08.45 Pien­ten per­he

08.45 Pien­ten per­he

Pien­ten per­he

08.50 Pien­ten per­he

9

09.20 Ö­ve­rit las­ten­juh­lat

09.35 Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta

09.35 Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta

09.40 Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta

09.45 Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta

09.50 Tääl­tä tu­lee Ho­ney Boo Boo

Sar­ja al­kaa a­lus­ta uu­sin­ta­na. (2012)

10.05 Ö­ve­rit las­ten­juh­lat

Ö­ve­rit las­ten­juh­lat

10.05 Tääl­tä tu­lee Ho­ney Boo Boo

(2012)

10.10 Tääl­tä tu­lee Ho­ney Boo Boo

10.20 Voit­toa a­sun­to­kau­poil­la

10.30 Kak­ku­ku­nin­gas

10.35 Voit­toa a­sun­to­kau­poil­la

10.35 Voit­toa a­sun­to­kau­poil­la

10.40 Voit­toa a­sun­to­kau­poil­la

10.45 A­mish Ma­fia

Jäl­ki­näy­tös.

11.00 A­mish Ma­fia

11.00 A­mish Ma­fia

11.05 A­mish Ma­fia

Hän on nous­sut.

11.35 Ma­ku­mat­ka K­reik­kaan

11.55 Ma­ku­mat­ka K­reik­kaan

11.55 Kark­ki­ku­nin­ga­tar

12

12.00 Ma­ku­mat­ka K­reik­kaan

12.05 Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta

12.20 Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta

12.20 Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta

12.25 Ö­ve­rit las­ten­juh­lat

12.35 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le

12.50 A­me­ri­kan lap­si­mis­sit

Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le

12.50 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le

U­nel­mien hää­päi­vää var­ten ei tar­vit­se laih­tua, jo­kai­nen mor­sian on kau­nis o­ma­na it­se­nään.

Tah­don mor­sius­pu­vun! (x2)

12.55 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le

13.00 Kak­ku­ku­nin­gas

13.20 Kak­ku­ku­nin­gas

13.20 Kak­ku­ku­nin­gas

Tah­don mor­sius­pu­vun! (x2)

13.25 Kak­ku­ku­nin­gas

13.30 Jon ja Ka­te +8

13.45 P­rom-p­rin­ses­sat

Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot

al­kaa uu­sin­ta­na.

13.50 Jon ja Ka­te +8

13.50 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le (x5)

13.55 Jon ja Ka­te +8

Gos­se­li­nit saa­pu­vat Ha­vai­jil­le.

14.15 Jon ja Ka­te +8

14.15 Jon ja Ka­te +8

14.25 Voit­toa a­sun­to­kau­poil­la

14.40 Voit­toa a­sun­to­kau­poil­la

14.45 Voit­toa a­sun­to­kau­poil­la

14.45 Voit­toa a­sun­to­kau­poil­la

14.40 Voit­toa a­sun­to­kau­poil­la

14.55 Kil­pa­tans­sia ja kuu­mia tun­tei­ta

15

15.05 Kil­pa­tans­sia ja kuu­mia tun­tei­ta

al­kaa uu­sin­ta­na.

15.10 Tah­don mor­sius­pu­vun: XXL (x2)

15.10 Syö­mäl­lä ter­veek­si

Tah­don mor­sius­pu­vun

15.15 Per­nil­la Wahlg­re­nin maail­ma

15.45 Jon ja Ka­te +8

Gos­se­li­nit saa­pu­vat Ha­vai­jil­le.

16.00 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot

al­kaa uu­sin­ta­na.

16.05 Jon ja Ka­te +8

Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot

16.05 B­rot­her Hus­bands - Kol­men kes­ken

16.10 Jon ja Ka­te +8

16.10 Kil­pa­tans­sia ja kuu­mia tun­tei­ta

16.30 Jon ja Ka­te +8

16.35 Jon ja Ka­te +8

16.40 Pien­ten per­he

17.00 Pien­ten per­he

17.00 Pien­ten per­he

Pien­ten per­he

17.00 P­ra­meat mus­ta­lais­häät

17.05 Pien­ten per­he

17.05 Per­nil­la Wahlg­re­nin maail­ma

17.35 Jill & Jes­sa: E­lä­mä jat­kuu

17.55 Tah­don mor­sius­pu­vun: XXL (x2)

17.55 Kau­neu­so­pe­raa­tio hel­ve­tis­tä

17.55 Per­nil­la Wahlg­re­nin maail­ma

18

18.00 A­me­ri­kan lap­si­mis­sit

18.00 Tah­don mor­sius­pu­vun

18.00 Tah­don mor­sius­pu­vun: Hää­päi­vä

18.35 Si­sar­vai­mot

Per­he y­rit­tää so­peu­tua sii­hen, et­tä yk­si lap­sis­ta il­moit­taa o­le­van­sa ho­mo­sek­suaa­li. (2010)

18.55 Tah­don mor­sius­pu­vun: XXL (x2)

19.00 Syö­mäl­lä ter­veek­si

P­ra­meat mus­ta­lais­häät

19.00 Tah­don mor­sius­pu­vun: Hää­päi­vä

A­me­ri­kan lap­si­mis­sit

19.00 Tah­don mor­sius­pu­vun Tans­ka

20.00 Tah­don mor­sius­pu­vun!

20.00 Tah­don mor­sius­pu­vun!

Syö­mäl­lä ter­veek­si

20.00 Si­sar­vai­mot

Per­he y­rit­tää so­peu­tua sii­hen, et­tä yk­si lap­sis­ta il­moit­taa o­le­van­sa ho­mo­sek­suaa­li. (2010)

20.30 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le

U­nel­mien hää­päi­vää var­ten ei tar­vit­se laih­tua, jo­kai­nen mor­sian on kau­nis o­ma­na it­se­nään.
21

21.00 Tah­don mor­sius­pu­vun Tans­ka

Tah­don mor­sius­pu­vun: XXL (x2)

21.00 Per­nil­la Wahlg­re­nin maail­ma

Tah­don mor­sius­pu­vun

21.00 P­ra­meat mus­ta­lais­häät

Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va

Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti y­li­pai­nois­ten, y­li 270-ki­lois­ten ih­mis­ten e­lä­mää. (2018)

22.00 I­kä­ra­ja­ton rak­kaus

22.00 Jo­die Marsh: Pet­tu­ri­mie­het

Jill & Jes­sa: E­lä­mä jat­kuu

22.00 Tah­don mor­sius­pu­vun: Hää­päi­vä

22.00 Kau­neu­so­pe­raa­tio hel­ve­tis­tä

22.05 Si­sar­vai­mot

Per­he y­rit­tää so­peu­tua sii­hen, et­tä yk­si lap­sis­ta il­moit­taa o­le­van­sa ho­mo­sek­suaa­li. (2010)

23.00 Tah­don mor­sius­pu­vun: Hää­päi­vä

23.00 Tah­don mor­sius­pu­vun Tans­ka

23.00 I­kä­ra­ja­ton rak­kaus

Jill & Jes­sa: E­lä­mä jat­kuu

23.05 P­ra­meat mus­ta­lais­häät

Jo­die Marsh: Pet­tu­ri­mie­het

0

00.00 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va

Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti y­li­pai­nois­ten, y­li 270-ki­lois­ten ih­mis­ten e­lä­mää. (2018)

B­rot­her Hus­bands - Kol­men kes­ken

00.00 Si­sar­vai­mot

Per­he y­rit­tää so­peu­tua sii­hen, et­tä yk­si lap­sis­ta il­moit­taa o­le­van­sa ho­mo­sek­suaa­li. (2010)

Tah­don mor­sius­pu­vun Tans­ka

00.05 A­me­ri­kan lap­si­mis­sit

00.05 Tah­don mor­sius­pu­vun Tans­ka

Kau­neu­so­pe­raa­tio hel­ve­tis­tä

00.55 Syö­mäl­lä ter­veek­si

01.00 Jon ja Ka­te +8 (x2)

01.00 Tah­don mor­sius­pu­vun

Tah­don mor­sius­pu­vun: XXL (x2)

01.00 Si­sar­vai­mot

Per­he y­rit­tää so­peu­tua sii­hen, et­tä yk­si lap­sis­ta il­moit­taa o­le­van­sa ho­mo­sek­suaa­li. (2010)

01.45 Per­nil­la Wahlg­re­nin maail­ma

01.50 Kau­neu­so­pe­raa­tio hel­ve­tis­tä

01.50 Pien­ten per­he

01.55 Pien­ten per­he

01.55 Pien­ten per­he

02.00 Pien­ten per­he

02.40 Pien­ten per­he

02.40 Pien­ten per­he

al­kaa uu­sin­ta­na.

02.45 Pien­ten per­he

02.50 Port­land Ba­bies

02.50 Port­land Ba­bies

02.50 A­mish Ma­fia

Jäl­ki­näy­tös.

02.55 Port­land Ba­bies

3

03.20 A­mish Ma­fia

Pa­ra­tii­si.

03.25 A­mish Ma­fia

Tot­te­le­mat­to­mat to­ve­rit.

03.25 A­mish Ma­fia

Vel­jen var­ti­ja.

03.30 A­mish Ma­fia

Uh­ri­lam­mas.

03.40 Port­land Ba­bies

03.40 A­mish Ma­fia

Vii­mei­nen a­te­ria.

03.40 Tääl­tä tu­lee Ho­ney Boo Boo

Ju­ne koet­taa sääs­tää ra­haa A­la­nan kil­pai­lu­mak­su­ja var­ten. (2012)

04.05 A­mish Ma­fia

Tuh­laa­ja­poi­ka.

04.10 Ö­ve­rit las­ten­juh­lat

Tie­dos­sa on 80-lu­vun muo­tia, mu­siik­kia ja hu­vi­tuk­sia. (2011)

04.15 Ö­ve­rit las­ten­juh­lat

Yk­sin­huol­ta­jaäi­ti jär­jes­tää 10 vuot­ta täyt­tä­väl­le Da­sa­nil­le Ha­vai­ji-juh­lat kes­kel­lä Te­xa­sia. (2011)

04.15 Ö­ve­rit las­ten­juh­lat

Ty­töt pi­tä­vät al­li­gaat­to­reis­ta, ja niis­tä tu­lee myös juh­lien tee­ma. (2011)

04.20 Tääl­tä tu­lee Ho­ney Boo Boo

A­la­na saa i­säl­tään lah­jak­si mi­ni­pos­sun, jo­ka saa ni­men G­lit­zy. (2012)

04.30 Ö­ve­rit las­ten­juh­lat

E­gyp­ti­läis­tee­mai­sis­sa juh­lis­sa näh­dään mm. py­ra­mi­de­ja ja ka­me­li. (2011)