Ohjelmakartta.fi
ma 16.9. ti 17.9. ke 18.9. to 19.9. pe 20.9. la 21.9. su 22.9.
6 06.00 90 päi­vää mor­sia­me­na (x2) 90 päi­vää mor­sia­me­na Pien­ten per­he (x4)
06.05 Tah­don mor­sius­pu­vun!
06.15 Pie­ni suu­ri per­he (x2)
06.35 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le (x8)
07.40 90 päi­vää mor­sia­me­na (x6) 90 päi­vää mor­sia­me­na
07.50 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x3) 07.50 1+5 ty­tär­tä (x3)
9
09.20 Tah­don mor­sius­pu­vun!
09.45 Pien­ten per­he Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x4) Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x3) Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x4)
09.55 Si­sar­vai­mot (x6)
10.45 Si­sar­vai­mot (x2) 10.45 Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah (x2)
11.15 Tah­don mor­sius­pu­vun!
11.50 Pien­ten per­he
12
12.45 Si­sar­vai­mot (x8) Tah­don mor­sius­pu­vun! (x8)
12.55 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le (x2) Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on e­ri­kois­tu­nut p­lus­koon mor­sius­pu­kui­hin.
14.00 90 päi­vää mor­sia­me­na (x2) Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien e­ri­kois­ta deit­tai­lua. A­luk­si ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin.
14.50 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le U­nel­mien hää­pu­vut (x6)
15 15.00 Pien­ten per­he (x2)
15.20 U­nel­mien hää­pu­vut alkaa uusintana.
15.55 Kak­ku­ku­nin­gas 90 päi­vää mor­sia­me­na (x8)
16.55 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x2) 16.55 1+5 ty­tär­tä
17.05 Jes­sa: E­lä­mä jat­kuu Kau­si 3, o­sa 6. Sar­jas­sa seu­ra­taan suur­per­heen si­sa­rus­ten Jil­lin ja Jes­san e­lä­mää. (Jill & Jes­sa: Coun­ting On, to­si-tv, U­SA, 2018)
17.55 Jät­ti­läis­nai­set Maail­ma näyt­täy­tyy y­li kak­si­met­ri­sel­le hy­vin e­ri­lai­se­na. Kak­ku­ku­nin­gas (x8) Ter­ve­tu­loa kuu­to­set Kau­si 1, o­sa 5. Wald­rop­sin per­heen kol­me e­lä­väis­tä poi­kaa pi­tä­vät van­hem­mat Court­neyn ja E­ri­cin kii­rei­si­nä.
18
18.55 Toh­to­ri Pai­se Lää­kä­ri Sand­ra Lee on der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi ja hä­nel­lä on ol­lut o­ma lää­kä­ri­kes­kus Los An­ge­le­sis­sa, Ca­li­for­nias­sa jo y­li 15 vuo­den a­jan. Tah­don mor­sius­pu­vun! (x8) Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heil­le kuu­luu? Kau­si 5, o­sa 4. Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa d­ra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuu­luu nyt. Vaik­ka vaa'an lu­ke­ma näyt­ti u­ra­kan päät­teek­si huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män, on mo­ni heis­tä koh­dan­nut ta­ka­pak­ke­ja ja uu­sia on­gel­mia. 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen Kau­si 4, o­sa 9. Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met o­vat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo.
20.00 A­pua, mi­kä tau­ti! 2. kausi alkaa uusintana. A­pua, mi­kä tau­ti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen Kau­si 4, o­sa 9. Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met o­vat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heil­le kuu­luu? Kau­si 5, o­sa 4. Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa d­ra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuu­luu nyt. Vaik­ka vaa'an lu­ke­ma näyt­ti u­ra­kan päät­teek­si huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män, on mo­ni heis­tä koh­dan­nut ta­ka­pak­ke­ja ja uu­sia on­gel­mia. 1+5 ty­tär­tä Kau­si 4, o­sa 4. Da­niel­le ja A­dam Bus­bys­ta tu­li yh­des­sä yös­sä suur­per­heen van­hem­mat, kun he sai­vat 4-vuo­tiaan e­si­kois­tyt­tä­ren­sä seu­rak­si Yh­dys­val­to­jen en­sim­mäi­set ko­ko­naan ty­töis­tä koos­tu­vat vi­to­set. Mi­nä o­len Jazz Kau­si 1, o­sa 10. Jazz on huo­lis­saan ke­hos­saan ta­pah­tu­vis­ta muu­tok­sis­ta. Hän jär­jes­tää juh­lat kou­lun päät­ty­mi­sen kun­niak­si ja kut­suu sin­ne myös e­rään e­ri­tyi­sen po­jan.
21 21.00 Löy­sät pois! Ra­ju pai­non­pu­do­tus jät­tää u­sein jäl­keen­sä löy­sää i­hoa. Sar­jas­sa mit­ta­van laih­du­tuk­sen lä­pi­käy­neet pää­se­vät ki­rur­gin kä­sit­te­lyyn, jon­ka myö­tä ta­voi­te uu­des­ta k­ro­pas­ta to­teu­tuu vih­doin. 21.00 Ter­ve­tu­loa kuu­to­set Kau­si 1, o­sa 5. Wald­rop­sin per­heen kol­me e­lä­väis­tä poi­kaa pi­tä­vät van­hem­mat Court­neyn ja E­ri­cin kii­rei­si­nä. Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah Kau­si 1, o­sa 3. Si­sus­tus­suun­nit­te­lun su­per­pa­ri Na­te Ber­kus ja Je­re­miah B­rent rien­tää a­puun ko­tei­hin, jois­sa si­sus­tus­toi­men­pi­teet o­vat lui­su­neet pa­has­ti y­li bud­je­tin tai jää­neet muu­ten kes­ken. Toh­to­ri Pai­se (x2) 90 päi­vää mor­sia­me­na Kau­si 3, o­sa 9. A­vioeh­to ai­heut­taa luot­ta­mus­pu­laa Mar­kin ja Ni­kin vä­lil­le. Myös Lo­re­nin ja A­lek­sein on­nen yl­le ke­rään­tyy mus­tia pil­viä, jot­ka vaa­ran­ta­vat jo häät­kin.
22.00 In­to­hi­mon uh­rit Kun in­to­hi­mo pur­kau­tuu vi­hak­si, syn­tyy li­kais­ta jäl­keä. Pien­ten per­he Kau­si 14, o­sa 5. Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien e­lä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, O­re­go­nis­sa. Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va Kau­si 3, o­sa 3. 50-vuo­tias Pau­li­ne Pot­ter toi­voo pää­se­vän­sä ma­ha­lau­kun o­hi­tus­leik­kauk­seen. Pie­ni suu­ri per­he Kau­si 5, o­sa 2. Sar­ja seu­raa Johns­to­nin pie­nen suu­ren per­heen e­lä­mää. (7 Litt­le Johns­tons, to­si-tv, U­SA, 2019) A­pua! Tyt­tä­re­ni on ras­kaa­na Kau­si 2, o­sa 12. Sar­ja seu­raa tei­ni­van­hem­pien e­lä­mää. 22.00 Pien­ten per­he Kau­si 14, o­sa 5. Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien e­lä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, O­re­go­nis­sa.
23.00 Jät­ti­läis­nai­set Sek­si­lei­keis­tä en­sia­puun Puusta pudonnut. A­pua, mi­kä tau­ti! Apua, mikä tauti! 1+5 ty­tär­tä U­pea li­ha­va e­lä­mä­ni (2018) Kau­si 5, o­sa 3. W­hit­ney T­ho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -vi­deon. A­pua, mi­kä tau­ti! alkaa uusintana. A­pua, mi­kä tau­ti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Pie­ni suu­ri per­he Kau­si 5, o­sa 2. Sar­ja seu­raa Johns­to­nin pie­nen suu­ren per­heen e­lä­mää.
23.55 In­to­hi­mon uh­rit 23.55 In­to­hi­mon uh­rit
0
00.55 Jät­ti­läis­nai­set 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heil­le kuu­luu? 1+5 ty­tär­tä Mi­nä o­len Jazz (x2) Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va
01.55 Toh­to­ri Pai­se 01.55 Ter­ve­tu­loa kuu­to­set Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah
02.50 Pien­ten per­he 02.50 A­pua! Tyt­tä­re­ni on ras­kaa­na Löy­sät pois! Toh­to­ri Pai­se
3 03.00 A­pua, mi­kä tau­ti! 03.00 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va Pie­ni suu­ri per­he
03.45 Kis­sa­kuis­kaa­ja Kis­sa­kuis­kaa­ja
Kak­ku­ku­nin­gas Kak­ku­ku­nin­gas
05.00 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le (x2)
05.40 90 päi­vää mor­sia­me­na