Ohjelmakartta.fi
ma 20.1. ti 21.1. ke 22.1. to 23.1. pe 24.1. la 25.1. su 26.1.
6 Say Yes to the Dress (x2)
06.40 Say Yes to the Dress Say Yes to the Dress Hää­pu­ku­ja kurvikkaille Say Yes to the Dress 06.40 Pie­ni pariskunta (x4) Pienten perhe (x4)
06.55 Say Yes to the Dress
07.40 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah (x6)
07.50 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen (x8) Kate +8 Jes­sa: Elämä jatkuu (x5)
08.05 Tah­don mor­sius­pu­vun: Britannia (x20) Sarja alkaa alusta uusintana. Amy M.
08.50 Ka­te Plus Date (x5) Sarja alkaa alusta uusintana.
9
10.45 Kakkukuningas (x4) Sisarvaimot (x6)
12
12.55 1+5 tytärtä (x3) 12.55 Tah­don mor­sius­pu­vun: Britannia (x4)
13.55 Pie­ni suuri perhe (x7) Erikoisjakso. alkaa uusintana.
14.05 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava (x4)
14.55 Jes­sa: Elämä jatkuu
15
15.45 1+5 tytärtä Kau­si 4, osa 10. Da­niel­le ja Adam Bus­bys­ta tu­li yh­des­sä yös­sä suur­per­heen van­hem­mat, kun he sai­vat 4-vuo­tiaan esi­kois­tyt­tä­ren­sä seu­rak­si Yh­dys­val­to­jen en­sim­mäi­set ko­ko­naan ty­töis­tä koos­tu­vat vitoset.
15.55 90 päi­vää morsiamena (x4) alkaa uusintana.
17.00 Sisarvaimot (x2) alkaa uusintana. Taloprojekti ei etene suunnitellusti. 17.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen Kau­si 3, osa 11. Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää ame­rik­ka­lais­ta, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kasvokkain.
18 18.00 Äi­ti bestiksenä Kau­si 1, osa 8. Äi­din ja tyt­tä­ren vä­lil­lä on eri­tyi­nen si­de, mut­ta en­tä kun suh­de on liian­kin läheinen?
18.55 1+5 tytärtä Kau­si 4, osa 10. Da­niel­le ja Adam Bus­bys­ta tu­li yh­des­sä yös­sä suur­per­heen van­hem­mat, kun he sai­vat 4-vuo­tiaan esi­kois­tyt­tä­ren­sä seu­rak­si Yh­dys­val­to­jen en­sim­mäi­set ko­ko­naan ty­töis­tä koos­tu­vat vitoset. Say Yes to the Dress (x2) Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava Kau­si 6, osa 3. Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin. 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla (x2)
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen Kau­si 3, osa 11. Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää ame­rik­ka­lais­ta, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kasvokkain. 20.00 Tah­don mor­sius­pu­vun: Britannia (x4)
21 21.00 Paiseklinikka (x2) 21.00 Äi­ti bestiksenä Kau­si 1, osa 8. Äi­din ja tyt­tä­ren vä­lil­lä on eri­tyi­nen si­de, mut­ta en­tä kun suh­de on liian­kin läheinen? 21.00 Paiseklinikka (x3) 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki Erikoissarja.
22.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki Tu­hat­ki­loinen perhe Si­sar­vai­moa etsimässä (x2) Jes­sa: Elämä jatkuu 22.00 Si­sar­vai­moa etsimässä
23.00 Löysät pois! 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla Tohtori Paise 23.00 Apua, mikä tauti! Apua, mikä tauti!
23.10 Äi­ti bestiksenä
0 00.00 Apua, mikä tauti! Apua, mikä tauti! 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava 1+5 tytärtä 00.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava Kau­si 6, osa 14. Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elämää. Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu? alkaa uusintana. Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa dra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuuluu nyt.
00.10 Tah­don mor­sius­pu­vun: Britannia (x4)
01.05 Paiseklinikka (x2) 01.05 Äi­ti bestiksenä
01.50 Tu­hat­ki­loinen perhe 01.50 Paiseklinikka Kau­si 1, osa 6. Osaat­ko ku­vi­tel­la, mil­tä tun­tui­si elää tus­kal­li­sen iho-on­gelman kanssa?
02.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki 02.00 Si­sar­vai­moa etsimässä 02.00 Löysät pois!
02.20 Jes­sa: Elämä jatkuu
3 03.00 Re­turn To Amish Re­turn To Amish Re­turn To Amish 03.00 Re­turn To Amish Re­turn To Amish
03.20 Re­turn To Amish
04.55 Vies­te­jä tuonpuoleisesta Vies­te­jä tuonpuoleisesta