Ohjelmakartta.fi
ma 30.3. ti 31.3. ke 1.4. to 2.4. pe 3.4. la 4.4. su 5.4.
6
06.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on eri­kois­tu­nut plus­koon mor­siuspukuihin...
06.20 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on eri­kois­tu­nut plus­koon mor­siuspukuihin...
06.15 Suu­ren­moi­set morsiamet
(Cur­vy Bri­des, to­si-tv, USA, 2014)
Ompelijatar Amylla pitää kiirettä.
06.10 Suu­ren­moi­set morsiamet
(Cur­vy Bri­des, to­si-tv, USA, 2014)
06.30 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
06.30 Suu­ren­moi­set morsiamet
(Cur­vy Bri­des, to­si-tv, USA, 2014)
07.00 Suu­ren­moi­set morsiamet
(Cur­vy Bri­des, to­si-tv, USA, 2014)
07.05 Pienten perhe
Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien elä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, Ore­go­nis­sa. (Litt­le Peop­le, Big World, to­si-tv, USA, 2016)
07.15 Say Yes To The Dress
08.15: 11. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
10.40: Kleinfeldille tulee morsiamia myös kaukaa.
13.40: Patti-Anne etsii merenneitopukua häihinsä.
16.05: Morsiamet tuovat rankaksi tuomaristoksi siskonsa.
17.05: 12. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
18.05: Lucillen morsiuspuvussa pitää olla kimallusta.
07.15 Ter­ve­tu­loa kuutoset
Wald­rop­sin per­heen kol­me elä­väis­tä poi­kaa pi­ti­vät van­hem­pan­sa Court­neyn ja Eri­cin kii­rei­si­nä. Van­hem­mat ei­vät ol­leet us­koa kor­viaan kuul­les­saan, et­tä Court­ney odot­ti jou­kon jat­kok­si kuutosia.
07.30 Say Yes To The Dress
07.30: Nämä morsiamet haluavat jotain aivan erityistä.
08.00: 10. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
07.50 Say Yes To The Dress
08.00 Say Yes To The Dress
Morsian ei aina halua valkoista pukua.
Nämä morsiamet tietävät tarkkaan, mitä haluavat.
09.00 Pie­ni pariskunta
Avio­pa­ri koh­taa jat­ku­vas­ti mo­nen­lai­sia ar­ki­sia on­gel­mia nor­maa­li­ko­kois­ten maail­mas­sa. (The Litt­le Coup­le, to­si-tv, USA, 2017)
09.00: Bill Klein ja Jen Arnold ovat molemmat alle 120 cm.
9
09.05 Kakkukuningas
(Ca­ke Boss, to­si-tv, USA, 2012)
09.05: Kakkua zombeille.
09.35: Polttopallomestari.
11.30: Sukellusvenelaivasto tilaa kakun vuosijuhlaansa.
09.20 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deittailua...
09.55 Kate +8
(Ka­te Plus 8, to­si-tv, USA, 2011)
09.55: Kate ja lapset saavat tahoillaan irtioton arjesta.
11.20: Kuutosten 7-vuotissynttärit lähestyvät.
12.20: Kate ja lapset vastaavat katsojien kysymyksiin.
09.55 Viisi vaimoani
(My Fi­ve Wi­ves, to­si-tv, USA, 2013)
10.50: Kiitospäivä. Kii­tos­päi­vä on ovel­la, ja vai­mot val­mis­te­le­vat juh­la-ateriaa...
13.35: Seurustelusäännöt. Bra­dy ja Rhon­da tais­te­le­vat adop­tio-oi­keu­ten­sa puolesta...
11.05 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Juu­ri avioi­tu­neet pa­ris­kun­nat jat­ka­vat nyt yh­teis­tä elä­mään­sä, mut­ta saa­vat pian huo­ma­ta, et­tei ar­ki ole yh­tään sen hel­pom­paa avioi­tu­mi­sen jäl­keen. (90 Day Fian­ce: Hap­pi­ly Ever Af­ter? , to­si-tv, USA, 2019)
11.45 Upea li­ha­va elämäni
(My Big Fat Fa­bu­lous Li­fe, viih­de, USA, 2016)
13.35: Whit­ney käy ta­paa­mas­sa sy­dän­tau­ti­lää­kä­riä, jo­ka ke­hot­taa hän­tä elin­ta­pamuutoksiin.
14.30: Whit­ney har­kit­see yh­teen­muut­toa Len­nien kans­sa van­hem­pien vas­tus­tuk­ses­ta huolimatta...
16.20: Whit­ney huo­les­tuu Len­nien ka­toa­mis­tem­puis­ta, ei­kä pa­ri saa asiaa pu­hut­tua hal­ki. On­ko suh­de vaakalaudalla?
12
13.35 Äi­ti bestiksenä
Äi­din ja tyt­tä­ren vä­lil­lä on eri­tyi­nen si­de, mut­ta en­tä kun suh­de on liian­kin lä­hei­nen? (sMot­he­red, to­si-tv, USA, 2019)
14.30 Sisarvaimot
14.30: Koko perhe lähtee lomailemaan Havaijille.
15.25: Brownit viettävät perhelomaa Havaijilla. Me­ri ja Ja­nel­le löy­tä­vät yh­tei­sen sävelen...
16.20: Jak­sos­sa käy­dään lä­pi Ko­dyn sat­tu­muk­sia vuo­sien var­rel­ta. Vai­mot pal­jas­ta­vat Ko­dyn hiuk­sia kos­ke­van sa­lai­suu­den. (Sis­ter Wi­ves, to­si-tv, USA, 2015)
17.20: 7. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1. Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen suur­per­heen elämää...
14.30 Say Yes to the Dress
14.40 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600lb Li­fe, to­si-tv, USA, 2018)
15
15.25 Say Yes to the Dress Amerikka
Hääoh­jel­ma Say Yes to the Dress saa­puu USA:n jo­kai­seen osa­val­tioon et­si­mään si­tä elä­män ai­nut­ker­tai­sin­ta asua. Yh­teen­sä 52 pa­ria ko­koon­tuu New Yor­kin kes­kus­puis­ton Bet­hes­da-suih­ku­lähteelle.
17.10 Sisarvaimot
UUSI KAUSI! Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
17.15 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
Osa 1...
17.15 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. Sar­jas­sa näh­dään en­sim­mäis­tä ker­taa suo­ma­lais­vä­riä, kun mu­ka­na on 27-vuo­tias Jas­min. Aluk­si ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­sumin turvin.
(90 Day Fiance, tosi-tv, USA, 2019)
18
18.10 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin. .
(My 600lb Life, tosi-tv, USA, 2017)
18.05 Eris­tyk­sis­sä: Plat­hin suurperhe
UUSI SARJA!
19.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
Erikoissarja.
19.00 Si­sar­vai­moa etsimässä
Osa 1...
(Seeking Sister Wife, tosi-tv, USA, 2018)
19.00 Say Yes to the Dress Amerikka
Hääoh­jel­ma Say Yes to the Dress saa­puu USA:n jo­kai­seen osa­val­tioon et­si­mään si­tä elä­män ai­nut­ker­tai­sin­ta asua. Yh­teen­sä 52 pa­ria ko­koon­tuu New Yor­kin kes­kus­puis­ton Bet­hes­da-suih­ku­lähteelle.
19.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
(My 600lb Life, tosi-tv, USA, 2018)
19.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
Erikoissarja.
20.00 Tohtori Paise
20.00 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. Sar­jas­sa näh­dään en­sim­mäis­tä ker­taa suo­ma­lais­vä­riä, kun mu­ka­na on 27-vuo­tias Jas­min. Aluk­si ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­sumin turvin.
(90 Day Fiance, tosi-tv, USA, 2019)
20.00 Sisarvaimot
UUSI KAUSI! Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
20.00 Vies­te­jä tuonpuoleisesta
21
21.00 Toh­to­ri jalkapaise
Toh­to­ri Brad Sc­haef­fe­rin ja toh­to­ri Ebo­nie Vin­ce­tin vas­taa­not­to on pul­lol­laan po­ti­lai­ta, joi­den ja­lat ovat härs­kis­sä kun­nos­sa. Pa­him­mil­laan ja­lat ovat pai­su­neet syy­lis­tä ja sienistä.
21.00 Eris­tyk­sis­sä: Plat­hin suurperhe
UUSI SARJA!
21.00 Say Yes to the Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tämisessä...
21.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän sis­kok­sen, Tam­my ja Amy Sla­to­nin arkea...
21.01 Äi­ti bestiksenä
Äi­din ja tyt­tä­ren vä­lil­lä on eri­tyi­nen si­de, mut­ta en­tä kun suh­de on liian­kin lä­hei­nen? (sMot­he­red, to­si-tv, USA, 2019)
22.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
Erikoissarja.
22.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän sis­kok­sen, Tam­my ja Amy Sla­to­nin arkea...
22.00 Vies­te­jä tuonpuoleisesta
The­re­sa Ca­pu­to kom­mu­ni­koi omien sa­no­jen­sa mu­kaan kuol­lei­den kans­sa ja tuo näin loh­tua ih­mi­sil­le, jot­ka ovat me­net­tä­neet lä­hei­siään. (Long Is­land Me­dium, to­si-tv, USA, 2019)
22.00 Mi­nä olen Jazz
UUSI KAUSI! Sar­ja seu­raa trans­su­ku­puo­li­sen 19-vuo­tiaan Jazz Jen­ning­sin elämää...
22.00 Toh­to­ri jalkapaise
Toh­to­ri Brad Sc­haef­fe­rin ja toh­to­ri Ebo­nie Vin­ce­tin vas­taa­not­to on pul­lol­laan po­ti­lai­ta, joi­den ja­lat ovat härs­kis­sä kunnossa...
22.00 Ex on the Beach Suomi
(ko­ti­mai­nen to­si-tv, 2020)
22.00: Dildojen sota.
23.00: Tyrkky on myrkkyä.
23.00 Apua, mikä tauti!
Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pariin...
23.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
23.00 Tohtori Paise
23.00 Say Yes to the Dress
23.00 Tohtori Paise
23.55 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
(My 600-lb Li­fe: Whe­re Are They Now? , to­si-tv, USA, 2018)
ti: Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa dra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuuluu nyt...
ke:
to:
pe:
23.55 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elämää...
(My 600lb Life, tosi-tv, USA, 2018)
23.50 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. Sar­jas­sa näh­dään en­sim­mäis­tä ker­taa suo­ma­lais­vä­riä, kun mu­ka­na on 27-vuo­tias Jasmin...
(90 Day Fiance, tosi-tv, USA, 2019)
0
01.40 Apua, mikä tauti!
Sar­ja pu­reu­tuu ver­ta it­ke­vän nai­sen, jät­ti­mäi­ses­tä kas­vo­jen kas­vai­mes­ta kär­si­vän mie­hen ja mui­den ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia oi­reyh­ty­miä po­te­vien ih­mis­ten ta­ri­noi­hin. (Bo­dy Bi­zar­re, to­si-tv, USA, 2014)
01.40 Tu­hat­ki­loinen perhe
Li­ha­vuu­des­ta kär­si­vä per­he tais­te­lee laih­dut­ta­mi­sen parissa...
(Family By The Ton, tosi-tv, USA, 2017)
01.35 Apua, mikä tauti!
Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pariin...
02.35 Pie­ni suuri perhe
Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää. (7 Litt­le Johns­tons, to­si-tv, USA, 2018)
02.35 Pie­ni suuri perhe
Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää. (7 Litt­le Johns­tons, to­si-tv, USA, 2018)
02.35 Pie­ni suuri perhe
4. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1. Sar­ja seu­raa Johns­to­nin pie­nen suu­ren per­heen elä­mää. (7 Litt­le Johns­tons, to­si-tv, USA, 2018)
02.35 Pie­ni suuri perhe
(7 Litt­le Johns­tons, to­si-tv, USA, 2018)
pe: Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää.
02.35 Pie­ni suuri perhe
Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää. (7 Litt­le Johns­tons, to­si-tv, USA, 2018)
3
04.00 Sisarvaimot
04.20 Say Yes To The Dress
04.20 Say Yes To The Dress
04.25 Say Yes To The Dress
04.25 Sisarvaimot
04.25 Say Yes To The Dress
04.30 Sisarvaimot
04.30 Sisarvaimot
04.50 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, to­si-tv, USA, 2014)
04.55 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, to­si-tv, USA, 2014)
04.30 Sisarvaimot
04.25 Sisarvaimot
04.30 Sisarvaimot
04.30 Sisarvaimot