Ohjelmakartta.fi
ma 18.3. ti 19.3. ke 20.3. to 21.3. pe 22.3. la 23.3. su 24.3.
6

Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot (x2)

Kis­sa­kuis­kaa­ja

06.05 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot (x2)

06.05 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot (x2)

Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot (x4)

06.05 Kis­sa­kuis­kaa­ja

07.00 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x4)

07.00 Buying A­las­ka (x2)

07.15 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x2)

07.15 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x4)

07.15 Buying A­las­ka (x2)

07.55 Kak­ku­ku­nin­gas (x10)

08.05 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen

UUSI KAUSI!

08.15 90 päi­vää mor­sia­me­na: E­ri­kois­jak­so

Erikoisjakso.

08.25 90 päi­vää mor­sia­me­na (x2)

Kausi 2 alkaa uusintana.
9

09.00 A Ba­by S­to­ry (x2)

Syn­ny­tyk­seen liit­tyy u­sein d­raa­maa ja täs­sä sar­jas­sa ka­me­rat o­vat siel­lä, mis­sä ta­pah­tuu.

A Ba­by S­to­ry (x4)

Syn­ny­tyk­seen liit­tyy u­sein d­raa­maa ja täs­sä sar­jas­sa ka­me­rat o­vat siel­lä, mis­sä ta­pah­tuu. En­nen kuin uu­si tu­lo­kas saa­daan per­hee­seen koe­taan jän­nit­tä­viä het­kiä.

A Ba­by S­to­ry (x4)

Syn­ny­tyk­seen liit­tyy u­sein d­raa­maa ja täs­sä sar­jas­sa ka­me­rat o­vat siel­lä, mis­sä ta­pah­tuu. En­nen kuin uu­si tu­lo­kas saa­daan per­hee­seen koe­taan jän­nit­tä­viä het­kiä.

10.00 Si­sar­vai­mot (x3)

10.15 Si­sar­vai­mot

10.15 Si­sar­vai­mot

10.15 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot (x10)

Sorority Sisters & Sassy Sisters Father Doesn't Know Bridesmaids Best Say Yes to the Short Dress Trouble with the Twins 22 Brawling Bridesmaids Pink! PInk! Pink! Miss America's Maids Maids Gotta Go-Go Black Sheep Political Parties

11.00 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x9)

12

12.00 Per­nil­la Wahlg­re­nin maail­ma

Sar­jas­sa seu­ra­taan ruot­sa­lai­sen lau­la­ja-näyt­te­li­jä Per­nil­la Wahlg­re­nin ja hä­nen per­heen­sä vä­ri­käs­tä e­lä­mää.

13.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: E­ri­kois­jak­so

Erikoisjakso.

90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen

UUSI KAUSI!

Tah­don mor­sius­pu­vun! (x10)

Top My Dream Dress! Dazed and Gown-fused The Quest for Perfection When in Doubt, Customize Entourage Sabotage Mom's Seal of Approval A Thorn in the Bride's Side All Hands on Deck Tight, Strapless, and Sexy! Surprise, Surprise!

14.00 Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri

15

15.00 Buying A­las­ka (x10)

15.20 Per­nil­la Wahlg­re­nin maail­ma (x6)

Sar­jas­sa seu­ra­taan ruot­sa­lai­sen lau­la­ja-näyt­te­li­jä Per­nil­la Wahlg­re­nin ja hä­nen per­heen­sä vä­ri­käs­tä e­lä­mää.

15.55 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot (x10)

17.00 Si­sar­vai­mot (x6)

18

18.00 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x10)

A­me­ri­kan lap­si­mis­sit

Nä­mä pie­net ty­töt ja po­jat se­kä hei­dän van­hem­pan­sa ta­voit­te­le­vat me­nes­tys­tä kei­no­ja kaih­ta­mat­ta!

19.00 Kak­ku­ku­nin­gas (x10)

Bud­dy?s Big Ba­ke­down (x2)

Bud­dy Va­last­ro on yk­si me­nes­tyk­sek­käim­mis­tä kon­diit­to­reis­ta Yh­dys­val­lois­sa ja hä­net tun­ne­taan u­peis­ta luo­muk­sis­taan. Täl­lä ker­taa hän an­taa vuo­ron muil­le lah­jak­kail­le te­ki­jöil­le, jot­ka pää­se­vät ki­saa­maan sii­tä, ku­ka lei­poo par­hai­ten. Jo­kai­nen ha­luaa lei­poa ku­ten Bud­dy.

20.00 Per­nil­la Wahlg­re­nin maail­ma

Sar­jas­sa seu­ra­taan ruot­sa­lai­sen lau­la­ja-näyt­te­li­jä Per­nil­la Wahlg­re­nin ja hä­nen per­heen­sä vä­ri­käs­tä e­lä­mää.

Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le (x2)

Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on e­ri­kois­tu­nut p­lus­koon mor­sius­pu­kui­hin. O­mis­ta­jat A­li­son ja Joe pait­si aut­ta­vat löy­tä­mään a­siak­kail­leen täy­del­li­sen mor­sius­pu­vun myös toi­mi­vat tu­ke­na ul­ko­nä­kö­pai­nei­den pu­ris­tuk­ses­sa.

Tah­don mor­sius­pu­vun!

Mor­sius­pu­ku­lii­ke K­lein­fel­din a­sian­tun­ti­jat o­pas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku o­suu koh­dal­le, se on saa­ta­va, o­li hin­ta mi­kä hy­vän­sä.
21

21.00 Fa­mi­ly By T­he Ton

UUSI KAUSI! Li­ha­vuu­des­ta kär­si­vä per­he tais­te­lee laih­dut­ta­mi­sen pa­ris­sa. Ser­kuk­set Ca­sey, A­man­da, A­my ja Ed o­vat sai­raal­loi­sen li­ha­via.

Tah­don mor­sius­pu­vun!

Mor­sius­pu­ku­lii­ke K­lein­fel­din a­sian­tun­ti­jat o­pas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä.

90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen (x2)

(2018) Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää a­me­rik­ka­lais­ta, jot­ka o­vat et­si­neet e­lä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kas­vok­kain. O­soit­tau­tu­vat­ko kult­tuu­rien vä­li­set e­rot liian suu­rik­si vai löy­tyy­kö yh­tei­nen sä­vel?

Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va

(2017) Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti y­li­pai­nois­ten, y­li 300-ki­lois­ten ih­mis­ten e­lä­mää. Ku­kin heis­tä on a­jau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa e­teen­päin.

90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen

(2018) Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää a­me­rik­ka­lais­ta, jot­ka o­vat et­si­neet e­lä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kas­vok­kain. O­soit­tau­tu­vat­ko kult­tuu­rien vä­li­set e­rot liian suu­rik­si vai löy­tyy­kö yh­tei­nen sä­vel?

Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va

(2017) Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti y­li­pai­nois­ten, y­li 300-ki­lois­ten ih­mis­ten e­lä­mää. Ku­kin heis­tä on a­jau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa e­teen­päin.

Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le (x2)

Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on e­ri­kois­tu­nut p­lus­koon mor­sius­pu­kui­hin. O­mis­ta­jat A­li­son ja Joe pait­si aut­ta­vat löy­tä­mään a­siak­kail­leen täy­del­li­sen mor­sius­pu­vun myös toi­mi­vat tu­ke­na ul­ko­nä­kö­pai­nei­den pu­ris­tuk­ses­sa. U­nel­mien hää­päi­vää var­ten ei tar­vit­se laih­tua, jo­kai­nen mor­sian on kau­nis o­ma­na it­se­nään.

22.00 A­pua! Tyt­tä­re­ni on ras­kaa­na

Sarja seuraa teinivanhempien elämää.

Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le (x2)

Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on e­ri­kois­tu­nut p­lus­koon mor­sius­pu­kui­hin. O­mis­ta­jat A­li­son ja Joe pait­si aut­ta­vat löy­tä­mään a­siak­kail­leen täy­del­li­sen mor­sius­pu­vun myös toi­mi­vat tu­ke­na ul­ko­nä­kö­pai­nei­den pu­ris­tuk­ses­sa.

22.00 A­pua, mi­kä tau­ti! (x2)

My Body is Covered With Tumors My Daughter Can't Stop Sleeping A­pua, mi­kä tau­ti! ker­too ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia oi­reyh­ty­miä po­te­vien ih­mis­ten ta­ri­nat ym­pä­ri maail­maa.

22.55 A­pua, mi­kä tau­ti!

22.55 A­pua, mi­kä tau­ti!

23.55 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va

(2017)

Liian ru­ma rak­kau­teen?

Episode 3 Dan­nyn suh­de ku­kois­taa, mut­ta on ai­ka pal­jas­taa ko­ko to­tuus.

Fa­mi­ly By T­he Ton

UUSI KAUSI! Li­ha­vuu­des­ta kär­si­vä per­he tais­te­lee laih­dut­ta­mi­sen pa­ris­sa.
0

00.50 Kau­no­tar­mur­hat

2. kausi alkaa uusintana. Fashionista Fatality

Sek­si­lei­keis­tä put­kaan (x2)

01.50 Fa­mi­ly By T­he Ton

UUSI KAUSI!

Tah­don mor­sius­pu­vun!

90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen

(2018)

Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va

(2017) Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti y­li­pai­nois­ten, y­li 300-ki­lois­ten ih­mis­ten e­lä­mää.

90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen

(2018)

Fa­mi­ly By T­he Ton

UUSI KAUSI! Li­ha­vuu­des­ta kär­si­vä per­he tais­te­lee laih­dut­ta­mi­sen pa­ris­sa.

Pa­ra­nor­mal Lock­down

UUSI KAUSI! Nick G­roff ja Kat­ri­na Weid­man viet­tä­vät 72 tun­tia A­me­ri­kan pe­lot­ta­vim­mis­sa, ou­dois­ta ta­pah­tu­mis­ta tun­ne­tuis­sa pai­kois­sa.

02.45 A­pua! Tyt­tä­re­ni on ras­kaa­na

02.45 A­pua! Tyt­tä­re­ni on ras­kaa­na

02.55 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le (x2)

02.55 A­pua, mi­kä tau­ti!

3

03.40 Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri

Buying A­las­ka (x4)

04.40 Buying A­las­ka (x10)

Kis­sa­kuis­kaa­ja