Ohjelmakartta.fi
ma 15.7. ti 16.7. ke 17.7. to 18.7. pe 19.7. la 20.7. su 21.7.
6
06.10 Tah­don mor­sius­pu­vun! Kak­ku­ku­nin­gas
06.35 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot (x10) Kis­sa­kuis­kaa­ja
07.35 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x10) Ly­hyt­kas­vui­nen per­heem­me
08.30 90 päi­vää mor­sia­me­na Kak­ku­ku­nin­gas (x6) 90 päi­vää mor­sia­me­na (x2)
9
09.25 1+5 ty­tär­tä
10.20 Si­sar­vai­mot (x7)
10.30 Las­te­noh­jel­mia: Kaik­ki koi­ris­ta (x2)
11.15 Tah­don mor­sius­pu­vun!
11.25 Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah (x2)
12
12.10 Pie­ni suu­ri per­he
12.20 Kaik­ki kis­sois­ta (x2)
13.05 90 päi­vää mor­sia­me­na Tah­don mor­sius­pu­vun! (x4)
13.55 Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri
14.05 Kal­lio­vuor­ten e­läin­lää­kä­ri (x3) alkaa uusintana.
14.50 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x6) Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta
15
15.20 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot (x2) Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta
15.45 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot (x6)
16.15 Suu­ren­moi­set mor­sia­met Kausi 1 alkaa uusintana.
16.50 Si­sar­vai­mot (x8) 1+5 ty­tär­tä Kau­si 3, o­sa 10. Da­niel­le ja A­dam Bus­byn ar­ki on y­hä vauh­dik­kaam­paa, kun vii­to­set o­vat y­li vuo­den i­käi­siä ja eh­ti­vät jo­ka paik­kaan. Mi­nä o­len Jazz Kau­si 5, o­sa 12. Sar­ja seu­raa t­rans­su­ku­puo­li­sen Jazz Jen­ning­sin e­lä­mää.
17.55 Kak­ku­ku­nin­gas (x10) Tup­la­na alt­ta­ril­la I­dent­ti­set kak­so­set B­rit­ta­ny ja B­ria­na te­ke­vät kai­ken yh­des­sä. He näyt­tä­vät sa­mal­ta, pu­keu­tu­vat ja a­jat­te­le­vat sa­mal­la ta­val­la. Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah Kau­si 3, o­sa 4. Si­sus­tus­suun­nit­te­lun su­per­pa­ri Na­te Ber­kus ja Je­re­miah B­rent rien­tää a­puun ko­tei­hin, jois­sa si­sus­tus­toi­men­pi­teet o­vat lui­su­neet pa­has­ti y­li bud­je­tin tai jää­neet muu­ten kes­ken.
18
19.00 Tah­don mor­sius­pu­vun! Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va (x2) 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen (2019) Kau­si 4, o­sa 2. Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met o­vat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Juu­ri a­vioi­tu­neet pa­ris­kun­nat jat­ka­vat nyt yh­teis­tä e­lä­mään­sä, mut­ta saa­vat pian huo­ma­ta, et­tei ar­ki o­le yh­tään sen hel­pom­paa a­vioi­tu­mi­sen jäl­keen.
20.00 Jät­ti­läis­nai­set Kau­si 2, o­sa 5. Le­xie ta­paa en­si ker­taa Har­ri­so­nin ys­tä­viä ja pää­see pit­käs­tä ai­kaa t­ref­feil­le tä­män kans­sa. 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen (2019) Kau­si 4, o­sa 2. Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met o­vat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va (x2) 1+5 ty­tär­tä Kau­si 3, o­sa 10. Da­niel­le ja A­dam Bus­byn ar­ki on y­hä vauh­dik­kaam­paa, kun vii­to­set o­vat y­li vuo­den i­käi­siä ja eh­ti­vät jo­ka paik­kaan. Mi­nä o­len Jazz Kau­si 5, o­sa 12. Sar­ja seu­raa t­rans­su­ku­puo­li­sen Jazz Jen­ning­sin e­lä­mää. Jen­nings on tais­tel­lut pai­non­sa kans­sa, jot­ta hän pää­si­si su­ku­puo­len­kor­jaus­leik­kauk­seen.
21 21.00 Toh­to­ri Pai­se Kau­si 1, o­sa 4. Lää­kä­ri Sand­ra Lee on der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi ja hä­nel­lä on ol­lut o­ma lää­kä­ri­kes­kus Los An­ge­le­sis­sa, Ca­li­for­nias­sa jo y­li 15 vuo­den a­jan. 21.00 Tup­la­na alt­ta­ril­la I­dent­ti­set kak­so­set B­rit­ta­ny ja B­ria­na te­ke­vät kai­ken yh­des­sä. He näyt­tä­vät sa­mal­ta, pu­keu­tu­vat ja a­jat­te­le­vat sa­mal­la ta­val­la. Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah Kau­si 3, o­sa 4. Si­sus­tus­suun­nit­te­lun su­per­pa­ri Na­te Ber­kus ja Je­re­miah B­rent rien­tää a­puun ko­tei­hin, jois­sa si­sus­tus­toi­men­pi­teet o­vat lui­su­neet pa­has­ti y­li bud­je­tin tai jää­neet muu­ten kes­ken. Toh­to­ri Pai­se Kau­si 1, o­sa 4. Lää­kä­ri Sand­ra Lee on der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi ja hä­nel­lä on ol­lut o­ma lää­kä­ri­kes­kus Los An­ge­le­sis­sa, Ca­li­for­nias­sa jo y­li 15 vuo­den a­jan. 90 päi­vää mor­sia­me­na Kau­si 3, o­sa 2. Sul­has- ja mor­sian­kan­di­daa­tit saa­pu­vat Yh­dys­val­toi­hin e­ri puo­lil­ta maail­maa mie­li täyn­nä toi­voa ja pel­koa. Heil­lä on 90 päi­vää ai­kaa päät­tää suu­res­ta e­lä­män­muu­tok­ses­ta.
22.00 A­pua, mi­kä tau­ti! Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. 90 päi­vää mor­sia­me­na Kau­si 4, o­sa 12. Jor­gen ja An­fi­san on ai­ka päät­tää, as­te­le­vat­ko he alt­ta­ril­le. Tu­hat­ki­loi­nen per­he Kau­si 2, o­sa 6. Li­ha­vuu­des­ta kär­si­vä per­he tais­te­lee laih­dut­ta­mi­sen pa­ris­sa. Si­sar­vai­moa et­si­mäs­sä (2019) Kau­si 2, o­sa 12. S­now­de­nit ja Alld­red­get o­vat jäl­leen uu­sien vai­hei­den e­des­sä si­sar­vai­mon et­sin­näs­sä. Täl­lä kau­del­la on mu­ka­na myös kak­si uut­ta per­het­tä, Win­der­sit ja Mc­Gee­sit. A­pua! Tyt­tä­re­ni on ras­kaa­na Kau­si 2, o­sa 5. Sar­ja seu­raa tei­ni­van­hem­pien e­lä­mää. A­pua, mi­kä tau­ti! Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia oi­reyh­ty­miä po­te­vien ih­mis­ten ta­ri­noi­hin. Si­sar­vai­moa et­si­mäs­sä (2019) Kau­si 2, o­sa 12. S­now­de­nit ja Alld­red­get o­vat jäl­leen uu­sien vai­hei­den e­des­sä si­sar­vai­mon et­sin­näs­sä. Täl­lä kau­del­la on mu­ka­na myös kak­si uut­ta per­het­tä, Win­der­sit ja Mc­Gee­sit. He o­vat vas­ta a­loit­te­le­mas­sa mat­kaan­sa si­sar­vai­mo­jen et­sin­näs­sä.
23.00 Löy­sät pois! Sek­si­lei­keis­tä en­sia­puun A­pua, mi­kä tau­ti! Apua, mikä tauti! 23.00 Mi­nä o­len Jazz Jät­ti­läis­nai­set Kau­si 2, o­sa 5. Le­xie ta­paa en­si ker­taa Har­ri­so­nin ys­tä­viä ja pää­see pit­käs­tä ai­kaa t­ref­feil­le tä­män kans­sa.
23.55 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot (x6) Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot (x3) Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot (x4)
0
00.35 Pa­ra­nor­mal Lock­down
00.55 Pa­ra­nor­mal Lock­down 00.55 Pa­ra­nor­mal Lock­down
01.30 Pa­ra­nor­mal Lock­down Mi­nä o­len Jazz
01.50 Toh­to­ri Pai­se 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen (2019) Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va (x2) 01.50 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va (x2) 90 päi­vää mor­sia­me­na Kau­si 5, o­sa 10. Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien e­ri­kois­ta deit­tai­lua. A­luk­si ul­ko­maa­lai­set kih­la­tut mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin.
02.25 1+5 ty­tär­tä Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah
02.45 A­pua, mi­kä tau­ti!
3
03.20 Tup­la­na alt­ta­ril­la Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri
03.35 Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri 03.35 Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri 03.35 Löy­sät pois! Sek­si­lei­keis­tä en­sia­puun
04.15 Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri 04.15 Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri
04.30 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta 04.30 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta 04.30 Kis­sa­kuis­kaa­ja