Ohjelmakartta.fi
ma 13.8. ti 14.8. ke 15.8. to 16.8. pe 17.8. la 18.8. su 19.8.

03.50 Ö­ve­rit las­ten­juh­lat

al­kaa uu­sin­ta­na. (2011)

04.00 Ö­ve­rit las­ten­juh­lat

Nä­mä van­hem­mat o­vat val­mii­ta tuh­laa­maan y­li va­ro­jen­sa jär­jes­tääk­seen jäl­ki­kas­vul­leen i­ki­muis­toi­set ja en­nen­nä­ke­mät­tö­män lois­tok­kaat juh­lat, o­li ky­sees­sä sit­ten syn­ty­mä­päi­vät, val­mis­tu­jai­set tai muu merk­ki­päi­vä. (2011)

03.50 Ö­ve­rit las­ten­juh­lat

Nä­mä van­hem­mat o­vat val­mii­ta tuh­laa­maan y­li va­ro­jen­sa jär­jes­tääk­seen jäl­ki­kas­vul­leen i­ki­muis­toi­set ja en­nen­nä­ke­mät­tö­män lois­tok­kaat juh­lat, o­li ky­sees­sä sit­ten syn­ty­mä­päi­vät, val­mis­tu­jai­set tai muu merk­ki­päi­vä. (2011)

04.10 Ö­ve­rit las­ten­juh­lat

Nä­mä van­hem­mat o­vat val­mii­ta tuh­laa­maan y­li va­ro­jen­sa jär­jes­tääk­seen jäl­ki­kas­vul­leen i­ki­muis­toi­set ja en­nen­nä­ke­mät­tö­män lois­tok­kaat juh­lat, o­li ky­sees­sä sit­ten syn­ty­mä­päi­vät, val­mis­tu­jai­set tai muu merk­ki­päi­vä. (2011)

Ö­ve­rit las­ten­juh­lat

(2011)

04.20 Ö­ve­rit las­ten­juh­lat

Juh­lien tee­ma­na on tai­kuus. (2011)
6

06.25 Ho­tel­lit kun­toon

07.05 Ho­tel­lit kun­toon

07.05 Ho­tel­lit kun­toon

07.15 Ma­ku­mat­ka K­reik­kaan

07.20 Ho­tel­lit kun­toon

07.25 Ho­tel­lit kun­toon

Ho­tel­lin­joh­ta­mi­sen kon­ka­ri Ant­ho­ny Melc­hior­ri lait­taa tii­mei­neen ku­lah­ta­nei­ta ho­tel­le­ja uu­teen us­koon.

07.30 Ho­tel­lit kun­toon

07.45 Pien­ten per­he

Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien e­lä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, O­re­go­nis­sa.

07.55 Ma­ku­mat­ka K­reik­kaan

07.55 Ma­ku­mat­ka K­reik­kaan

08.15 Ma­ku­mat­ka K­reik­kaan

Ma­ku­mat­ka K­reik­kaan

08.20 Ma­ku­mat­ka K­reik­kaan

08.25 Pien­ten per­he

08.25 Pien­ten per­he

08.40 Pien­ten per­he

08.45 Pien­ten per­he

08.50 Pien­ten per­he

9

09.15 Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta

Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta

09.15 Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta

09.20 Ö­ve­rit las­ten­juh­lat

Kark­ki­maa. (2011)

09.35 Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta

Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta

09.40 Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta

Cas­sie ha­luaa d­ra­maat­ti­sen hää­pu­vun.

09.45 Ö­ve­rit las­ten­juh­lat

09.45 Ö­ve­rit las­ten­juh­lat

09.50 Voit­toa a­sun­to­kau­poil­la

10.00 Ö­ve­rit las­ten­juh­lat

10.05 Ö­ve­rit las­ten­juh­lat

10.10 Ö­ve­rit las­ten­juh­lat

Voit­toa a­sun­to­kau­poil­la

Ch­ris­ti re­mon­toi ka­li­for­nia­lais­ta­loa.

10.10 Voit­toa a­sun­to­kau­poil­la

10.20 A­mish Ma­fia

Y­lös­nou­se­mus.

10.30 Voit­toa a­sun­to­kau­poil­la

Voit­toa a­sun­to­kau­poil­la

10.35 Ra­ja­ton rak­kaus

10.40 A­mish Ma­fia

10.40 A­mish Ma­fia

Tot­te­le­mat­to­mat to­ve­rit.

10.55 A­mish Ma­fia

Vel­jen var­ti­ja.

11.00 A­mish Ma­fia

11.05 A­mish Ma­fia

Mai­neen me­ne­tys.

11.10 Ma­ku­mat­ka K­reik­kaan

11.30 Ma­ku­mat­ka K­reik­kaan

11.30 Ma­ku­mat­ka K­reik­kaan

11.35 Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta

Cas­sie ha­luaa d­ra­maat­ti­sen hää­pu­vun.

11.50 Ma­ku­mat­ka K­reik­kaan

11.55 Ma­ku­mat­ka K­reik­kaan

12

12.00 Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta

12.00 Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta

12.05 Tah­don mor­sius­pu­vun B­ri­tan­nia

12.15 Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta

12.25 Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta

12.25 Tah­don mor­sius­pu­vun B­ri­tan­nia

12.30 Tah­don mor­sius­pu­vun B­ri­tan­nia

12.35 Kak­ku­ku­nin­gas

12.45 Tah­don mor­sius­pu­vun B­ri­tan­nia

Tah­don mor­sius­pu­vun B­ri­tan­nia

12.45 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x2)

12.55 A­me­ri­kan lap­si­mis­sit

Kak­ku­ku­nin­gas

UU­SI KAU­SI!

12.55 Kak­ku­ku­nin­gas

13.05 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot

13.15 Kak­ku­ku­nin­gas

13.20 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot (x2)

13.25 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot

13.25 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot

13.35 Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta

13.45 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot

13.45 Tah­don mor­sius­pu­vun B­ri­tan­nia (x5)

13.50 Kak­ku­ku­nin­gas

13.55 Jon ja Ka­te +8

13.55 Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta

14.00 Voit­toa a­sun­to­kau­poil­la

14.10 Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta

Cas­sie ha­luaa d­ra­maat­ti­sen hää­pu­vun.

14.15 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot

14.15 Jon ja Ka­te +8

14.25 Voit­toa a­sun­to­kau­poil­la

14.25 Voit­toa a­sun­to­kau­poil­la

14.30 Kil­pa­tans­sia ja kuu­mia tun­tei­ta

al­kaa uu­sin­ta­na.

14.40 Voit­toa a­sun­to­kau­poil­la

14.45 Voit­toa a­sun­to­kau­poil­la

Ch­ris­ti re­mon­toi ka­li­for­nia­lais­ta­loa.

14.45 Voit­toa a­sun­to­kau­poil­la

14.50 Per­nil­la Wahlg­re­nin maail­ma

14.55 Tah­don mor­sius­pu­vun: XXL (x2)

15

15.10 Syö­mäl­lä ter­veek­si

15.15 Jill & Jes­sa: E­lä­mä jat­kuu

15.15 Tah­don mor­sius­pu­vun

15.25 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot

15.45 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot

15.50 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot

15.55 Pien­ten per­he

Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien e­lä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, O­re­go­nis­sa.

16.05 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot

Tah­don mor­sius­pu­vun! (x2)

16.10 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot

16.10 Kil­pa­tans­sia ja kuu­mia tun­tei­ta

al­kaa uu­sin­ta­na.

16.15 Pien­ten per­he

Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien e­lä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, O­re­go­nis­sa.

16.20 Pien­ten per­he

Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien e­lä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, O­re­go­nis­sa.

16.35 Jon ja Ka­te +8

16.35 Jon ja Ka­te +8

17.05 Pien­ten per­he

17.05 Pien­ten per­he

P­ra­meat mus­ta­lais­häät

17.05 Per­nil­la Wahlg­re­nin maail­ma

17.35 Jill & Jes­sa: E­lä­mä jat­kuu

17.55 Kau­neu­so­pe­raa­tio hel­ve­tis­tä

18

18.00 Tah­don mor­sius­pu­vun

Per­nil­la Wahlg­re­nin maail­ma

18.00 Tah­don mor­sius­pu­vun: Hää­päi­vä

18.05 Tah­don mor­sius­pu­vun: XXL (x2)

A­me­ri­kan lap­si­mis­sit

18.40 Si­sar­vai­mot

Me­ri pal­jas­taa aiem­paa yk­si­tyis­koh­tai­sem­min, mi­tä net­ti­hui­ja­rin kans­sa to­del­la ta­pah­tui. (2010)

19.00 Syö­mäl­lä ter­veek­si

P­ra­meat mus­ta­lais­häät

19.00 Tah­don mor­sius­pu­vun: Hää­päi­vä

A­me­ri­kan lap­si­mis­sit

19.00 Tah­don mor­sius­pu­vun: XXL (x2)

Tah­don mor­sius­pu­vun Tans­ka

20.00 Tah­don mor­sius­pu­vun!

20.00 Tah­don mor­sius­pu­vun!

Syö­mäl­lä ter­veek­si

20.00 Si­sar­vai­mot

Me­ri pal­jas­taa aiem­paa yk­si­tyis­koh­tai­sem­min, mi­tä net­ti­hui­ja­rin kans­sa to­del­la ta­pah­tui. (2010)

20.30 Tah­don mor­sius­pu­vun B­ri­tan­nia

Suo­sik­ki­sar­jan b­rit­ti­ver­sios­sa es­se­xi­läi­sen mor­siu­pu­ku­lii­ke Con­fet­ti & La­cen a­sian­tun­ti­jat o­pas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä.
21

21.00 Tah­don mor­sius­pu­vun Tans­ka

Tah­don mor­sius­pu­vun: XXL (x2)

21.00 Per­nil­la Wahlg­re­nin maail­ma

Tah­don mor­sius­pu­vun

21.00 P­ra­meat mus­ta­lais­häät

Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va

Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti y­li­pai­nois­ten, y­li 270-ki­lois­ten ih­mis­ten e­lä­mää. (2018)

22.00 Löy­sät pois!

Si­sar­vai­mot

Me­ri pal­jas­taa aiem­paa yk­si­tyis­koh­tai­sem­min, mi­tä net­ti­hui­ja­rin kans­sa to­del­la ta­pah­tui. (2010)

22.00 Jo­die Marsh: Bo­da­rit U­SA

Jill & Jes­sa: E­lä­mä jat­kuu

22.00 Tah­don mor­sius­pu­vun: Hää­päi­vä

22.00 Kau­neu­so­pe­raa­tio hel­ve­tis­tä

23.00 Tah­don mor­sius­pu­vun: Hää­päi­vä

23.00 Tah­don mor­sius­pu­vun Tans­ka

P­ra­meat mus­ta­lais­häät

23.00 Löy­sät pois!

Jill & Jes­sa: E­lä­mä jat­kuu

23.05 Löy­sät pois!

23.50 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va

Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti y­li­pai­nois­ten, y­li 270-ki­lois­ten ih­mis­ten e­lä­mää. (2018)

23.55 A­me­ri­kan lap­si­mis­sit

0

00.00 Löy­sät pois!

00.00 Si­sar­vai­mot

Me­ri pal­jas­taa aiem­paa yk­si­tyis­koh­tai­sem­min, mi­tä net­ti­hui­ja­rin kans­sa to­del­la ta­pah­tui. (2010)

Tah­don mor­sius­pu­vun Tans­ka

00.05 Tah­don mor­sius­pu­vun Tans­ka

Kau­neu­so­pe­raa­tio hel­ve­tis­tä

00.50 Jon ja Ka­te +8

00.55 Syö­mäl­lä ter­veek­si

01.00 Tah­don mor­sius­pu­vun

Tah­don mor­sius­pu­vun: XXL (x2)

01.00 Jo­die Marsh: Bo­da­rit U­SA

01.35 Kau­neu­so­pe­raa­tio hel­ve­tis­tä

01.45 B­rea­king A­mish

01.45 Per­nil­la Wahlg­re­nin maail­ma

01.50 Pien­ten per­he

Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien e­lä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, O­re­go­nis­sa.

01.55 Pien­ten per­he

02.30 Port­land Ba­bies

02.35 Pien­ten per­he

02.40 Port­land Ba­bies

02.50 Port­land Ba­bies

Si­sar­vai­mot

Me­ri pal­jas­taa aiem­paa yk­si­tyis­koh­tai­sem­min, mi­tä net­ti­hui­ja­rin kans­sa to­del­la ta­pah­tui. (2010)
3

03.00 B­rea­king A­mish

03.10 B­rea­king A­mish

03.20 A­mish Ma­fia

03.30 A­mish Ma­fia

03.35 Ö­ve­rit las­ten­juh­lat

03.50 Ö­ve­rit las­ten­juh­lat

Nä­mä van­hem­mat o­vat val­mii­ta tuh­laa­maan y­li va­ro­jen­sa jär­jes­tääk­seen jäl­ki­kas­vul­leen i­ki­muis­toi­set ja en­nen­nä­ke­mät­tö­män lois­tok­kaat juh­lat, o­li ky­sees­sä sit­ten syn­ty­mä­päi­vät, val­mis­tu­jai­set tai muu merk­ki­päi­vä. (2011)

04.00 Ö­ve­rit las­ten­juh­lat

Nä­mä van­hem­mat o­vat val­mii­ta tuh­laa­maan y­li va­ro­jen­sa jär­jes­tääk­seen jäl­ki­kas­vul­leen i­ki­muis­toi­set ja en­nen­nä­ke­mät­tö­män lois­tok­kaat juh­lat, o­li ky­sees­sä sit­ten syn­ty­mä­päi­vät, val­mis­tu­jai­set tai muu merk­ki­päi­vä. (2011)

04.00 A­mish Ma­fia

Y­lös­nou­se­mus.

04.10 Ö­ve­rit las­ten­juh­lat

(2011)

04.20 Ö­ve­rit las­ten­juh­lat

Juh­lien tee­ma­na on tai­kuus. (2011)

04.25 Ö­ve­rit las­ten­juh­lat

Kark­ki­maa. (2011)