Ohjelmakartta.fi
ma 18.11. ti 19.11. ke 20.11. to 21.11. pe 22.11. la 23.11. su 24.11.
6 06.00 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen Tah­don mor­sius­pu­vun! Pie­ni suu­ri per­he (x2) Pien­ten per­he (x4)
07.00 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x2) Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot (x8)
08.00 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen 1+5 ty­tär­tä (x3)
9 09.00 Pien­ten per­he
10.00 Si­sar­vai­mot (x2) Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x2) Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x10) 10.00 Si­sar­vai­mot (x3)
11.30 Tah­don mor­sius­pu­vun!
12 12.00 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot (x2) Pien­ten per­he Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah
13.00 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen Si­sar­vai­mot (x2) Si­sar­vai­mot (x6) Tah­don mor­sius­pu­vun! (x3)
14.30 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot (x3)
15 15.00 Kak­ku­ku­nin­gas (x2) Car­lo's Ba­ke­ryn hen­ki­lö­kun­ta pyö­räyt­tää mais­tu­vim­mat ja näyt­tä­vim­mät ka­kut ti­lai­suu­teen kuin ti­lai­suu­teen. 15.00 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot (x6) 15.00 Pien­ten per­he (x2)
16.00 Tah­don mor­sius­pu­vun! 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen Jes­sa: E­lä­mä jat­kuu Kau­si 3, o­sa 18. Sar­jas­sa seu­ra­taan suur­per­heen si­sa­rus­ten Jil­lin ja Jes­san e­lä­mää.
17.00 Tu­hat­ki­loi­nen per­he Li­ha­vuu­des­ta kär­si­vä per­he tais­te­lee laih­dut­ta­mi­sen pa­ris­sa. 17.00 Pie­ni pa­ris­kun­ta Kau­si 10, o­sa 5. Bill K­lein ja Jen Ar­nold o­vat mo­lem­mat al­le 120 cm. A­vio­pa­ri koh­taa jat­ku­vas­ti mo­nen­lai­sia ar­ki­sia on­gel­mia nor­maa­li­ko­kois­ten maail­mas­sa. 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen Kau­si 3, o­sa 2. Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää a­me­rik­ka­lais­ta, jot­ka o­vat et­si­neet e­lä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kas­vok­kain.
18 18.00 Toh­to­ri Pai­se Lää­kä­ri Sand­ra Lee on der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi ja hä­nel­lä on ol­lut o­ma lää­kä­ri­kes­kus Los An­ge­le­sis­sa jo y­li 15 vuo­den a­jan. Say Yes to t­he D­ress Suo­mi Kau­si 1, o­sa 6. En­ti­nen mis­si­fi­na­lis­ti E­li­na et­sii ran­ta­häi­hin so­pi­vaa pu­kua ja haa­vei­lee saa­van­sa Ja­ri Sil­lan­pään e­siin­ty­mään häi­hin­sä. Kak­ku­ku­nin­gas (x6) Ter­ve­tu­loa kuu­to­set Kau­si 2, o­sa 7. Wald­rop­sin per­heen kol­me e­lä­väis­tä poi­kaa pi­ti­vät van­hem­pan­sa Court­neyn ja E­ri­cin kii­rei­si­nä.
19.00 A­pua, mi­kä tau­ti! Jak­sos­sa ta­va­taan 41-sent­ti­nen mies, maail­man pi­sim­mät van­hem­mat se­kä per­he, jos­sa on se­kä tum­mia et­tä al­bii­no­lap­sia. Tah­don mor­sius­pu­vun! Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va Kau­si 7, o­sa 8. Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti y­li­pai­nois­ten, y­li 300-ki­lois­ten ih­mis­ten e­lä­mää. Ku­kin heis­tä on a­jau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa e­teen­päin. (My 600lb Li­fe, to­si-tv, U­SA, 2017) 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maail­mal­la (x2)
20.00 Löy­sät pois! Ra­ju pai­non­pu­do­tus jät­tää u­sein jäl­keen­sä löy­sää i­hoa. Sar­jas­sa mit­ta­van laih­du­tuk­sen lä­pi­käy­neet pää­se­vät ki­rur­gin kä­sit­te­lyyn, jon­ka myö­tä ta­voi­te uu­des­ta k­ro­pas­ta to­teu­tuu vih­doin. 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen Kau­si 3, o­sa 2. Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää a­me­rik­ka­lais­ta, jot­ka o­vat et­si­neet e­lä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kas­vok­kain. O­soit­tau­tu­vat­ko kult­tuu­rien vä­li­set e­rot liian suu­rik­si vai löy­tyy­kö yh­tei­nen sä­vel? Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va Kau­si 7, o­sa 8. Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti y­li­pai­nois­ten, y­li 300-ki­lois­ten ih­mis­ten e­lä­mää. Ku­kin heis­tä on a­jau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa e­teen­päin. (My 600lb Li­fe, to­si-tv, U­SA, 2017) Pie­ni pa­ris­kun­ta Kau­si 10, o­sa 5. Bill K­lein ja Jen Ar­nold o­vat mo­lem­mat al­le 120 cm. A­vio­pa­ri koh­taa jat­ku­vas­ti mo­nen­lai­sia ar­ki­sia on­gel­mia nor­maa­li­ko­kois­ten maail­mas­sa. Say Yes to t­he D­ress (x2)
21 21.00 In­to­hi­mon uh­rit Kun in­to­hi­mo pur­kau­tuu vi­hak­si, syn­tyy li­kais­ta jäl­keä. Sar­ja pu­reu­tuu in­to­hi­mo­ri­kok­siin, joi­den lau­kai­se­va­na te­ki­jä­nä on pe­tos ja sen ai­heut­ta­ma hal­lit­se­ma­ton tun­ne­vyö­ry. 21.00 Ter­ve­tu­loa kuu­to­set Kau­si 2, o­sa 7. Wald­rop­sin per­heen kol­me e­lä­väis­tä poi­kaa pi­ti­vät van­hem­pan­sa Court­neyn ja E­ri­cin kii­rei­si­nä. 21.00 Toh­to­ri Pai­se (x2) 90 päi­vää mor­sia­me­na: C­han­te­lin per­he UUSI SARJA! C­han­te­lin ja Ped­ron rak­kaus­ta­ri­naan tu­tus­tut­tiin 90 päi­vää mor­sia­me­na -sar­jan ne­los­kau­del­la. Nyt ta­ri­na saa jat­koa hei­dän o­mas­sa tv-sar­jas­saan.
22.00 Tu­hat­ki­loi­nen per­he Li­ha­vuu­des­ta kär­si­vä per­he tais­te­lee laih­dut­ta­mi­sen pa­ris­sa. Nai­mi­siin ys­tä­vän kans­sa? Kau­si 1, o­sa 1. Voi­si­ko pa­ras ys­tä­vä ol­la myös täy­del­li­nen kump­pa­ni? Liian li­ha­va su­ku­puo­len­kor­jauk­seen O­sa 1/2. T­rans­su­ku­puo­li­set Kay­la ja S­ha­ne o­vat mo­lem­mat suu­ren haas­teen e­des­sä. Si­sar­vai­moa et­si­mäs­sä Kau­si 1, o­sa 3. B­ri­neyt, S­now­de­nit ja Alld­red­get o­vat kaik­ki e­ri vai­heis­sa uu­den si­sar­vai­mon et­sin­näs­sä. A­pua! Tyt­tä­re­ni on ras­kaa­na Kau­si 3, o­sa 7. Sar­ja seu­raa tei­ni­van­hem­pien e­lä­mää. 22.00 Nai­mi­siin ys­tä­vän kans­sa? Kau­si 1, o­sa 1. Voi­si­ko pa­ras ys­tä­vä ol­la myös täy­del­li­nen kump­pa­ni?
23.00 Löy­sät pois! 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen 4. kau­den e­ri­kois­jak­so: C­han­te­lin ja Ped­ron rak­kaus­ta­ri­na. A­pua, mi­kä tau­ti! Pie­ni pa­ris­kun­ta U­pea li­ha­va e­lä­mä­ni Häis­tä en­sia­puun O­sa 3/3. Sar­jas­sa ker­ro­taan pa­has­ti ka­riu­tu­neis­ta u­nel­ma­hää­suun­ni­tel­mis­ta, jot­ka o­vat­kin joh­ta­neet ki­vu­liaas­ti en­sia­puun. Si­sar­vai­moa et­si­mäs­sä Kau­si 1, o­sa 3. B­ri­neyt, S­now­de­nit ja Alld­red­get o­vat kaik­ki e­ri vai­heis­sa uu­den si­sar­vai­mon et­sin­näs­sä.
0 00.00 In­to­hi­mon uh­rit 00.00 In­to­hi­mon uh­rit
01.00 Tu­hat­ki­loi­nen per­he 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen UUSI KAUSI! Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va Kau­si 7, o­sa 7. Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti y­li­pai­nois­ten, y­li 300-ki­lois­ten ih­mis­ten e­lä­mää. Pie­ni pa­ris­kun­ta Say Yes to t­he D­ress (x2) Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va
02.00 Toh­to­ri Pai­se 02.00 Ter­ve­tu­loa kuu­to­set
3 03.00 A­pua, mi­kä tau­ti! Tup­la­na alt­ta­ril­la Läs­ki­ni pe­las­ti mi­nut Si­sar­vai­moa et­si­mäs­sä A­pua! Tyt­tä­re­ni on ras­kaa­na Löy­sät pois! Toh­to­ri Pai­se
04.00 Kis­sa­kuis­kaa­ja