Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 7 8 9 10 11 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2.
08.02 UR­BI - artistiunelma
08.14 Pik­ku keksijät
08.20 Tans­ka­lai­sark­ki­tehtien koteja
08.20 Jens erä­maa­seikkailulla
08.25 Nor­jan rannikoilla
7/10.
08.22 Pa­ras harrastus
08.30 Ko­ti­jump­paa Sofian kanssa
08.30 Ah­ve­nan­maan sankarit
08.30 BUU-klubben
buu. yle. fi
08.50 Unelmakoti
08.51 Ruokamatkailua
6/6. Kuu­ba on maa, jo­ka on jat­ku­vas­sa muutoksessa...
9
09.00 Efter Nio
Miehisyys ja miehekkyyden haasteet mm. Tim Sparvin ja Chike Ohanwen kanssa
09.00 Tans­ka­lai­nen maajussi
09.05 Närbild
09.00 Taivastiellä
Laila Spik-Skaltje
09.00 Ro­ko­te­vas­tai­suuden soturit
Soluttautuminen
09.30 7 asiaa jot­ka si­nun on tie­det­tä­vä en­nen kuolemaa
Ajat­te­lem­me helposti,..
09.30 An­tiik­ki­kaksintaistelu
09.30 Puutarhakausi
Kaalin tuholaiset Per­nil­la ys­tä­vi­neen pa­laa puu­tar­haan katsomaan,..
09.50 Nor­ja­lai­sia tarinoita
09.50 Team Bachstad
09.58 Si­nun, ikuisesti
2/3. Mit­kä ovat pit­kän avio­lii­ton ainekset?..
10.00 Tai­vaallista menoa
10.00 Snow­how - Den nor­diska vintern
Talvi katoaa. Kun il­mas­to muuttuu,..
10.15 Puutarhakausi
Kaalin tuholaiset Per­nil­la ys­tä­vi­neen pa­laa puu­tar­haan katsomaan,..
10.20 Mi­nun puutarhani
Tord Kvien tietää,..
10.30 Ah­ve­nan­maan sankarit
10.30 Ais­tit avoinna Italiaan
10.30 Jan­ne Josefsson
Varjojen maa
10.27 Me­lo­difestivalen
Osakilpailu 3 Ruot­sin Me­lo­di­fes­ti­va­le­nin kol­mas osa­kil­pai­lu. Il­lan kil­pai­li­jat ovat Char­lot­te Per­rel­li, Emil As­ser­gård, Kla­ra Ham­marst­röm, Mus­tasch, Elisa,..
11.00 Närbild
11.00 Strömsö
11.00 Ef­ter Nio 2018
svens­ka. yle. fi/ef­ter­nio. Pa­rad Me­dia Oy. Kul­ta­reu­nuk­sis­ta ar­kea. Kiin­nos­ta­vat vie­raat kes­kus­te­le­vat tren­deis­tä, ter­vey­des­tä, ku­luttamisesta,
11.00 Tans­ka­lai­nen maajussi
Kannattava hankinta vai ajanhukkaa?
11.15 Ma­ria ja kesäpuhujat
Kriisi
11.25 Itä­me­ri pin­taa syvemmältä
11.30 Jan­ne Josefsson
11.30 Taivastiellä
11.30 Ulos kuplasta
11.44 Tämä tästä
11.56 Su­san­nen ruokakomero
12
12.01 Ker­to­mus La­pin­lah­den sairaalasta
12.00 Amazing Grace
Aretha Franklin parhaimmillaan. Tai­vas siis rajana!..
12.00 Yle Live: Turbonegro
Tut­tu Suo­men-kävijä,..
12.00 Vol­ga 30 päivässä
Buddhismia, shamanismia ja aavikoita Buddhismia,..
12.00 Ko­reog­ra­fi Hans van Manenin ilta
12.00 Ka­pellimestari
Maail­mal­la me­nes­ty­nyt ka­pel­li­mes­ta­ri Hélène Ba­ri­zet pa­laa Pa­rii­siin joh­ta­maan sin­fo­niaor­kes­te­ria, jo­ka tar­vit­see no­peas­ti uu­den maest­ron ka­pel­li­mes­ta­rin­sa äk­ki­kuo­le­man jäl­keen. Hélènen poik­keuk­sel­li­set me­to­dit ei­vät miel­ly­tä kaik­kia, ja hän saa hyy­tä­vän vastaanoton...
12.00 ko­ti­mai­nen elokuva: Ki­no Suo­mi: Ke­syt­tö­mät veljekset
Vel­jek­set Ant­ti ja Erk­ki ha­ke­vat paik­kaan­sa maail­mas­sa omil­la tavoillaan...
(1969)
12.46 Tosi tarina
12.45 Puhuva katse
13.00 Say Amen, Somebody!
Run­saas­ti mu­siik­kia si­säl­tä­vä ta­ri­na gos­pe­lin historiasta,..
(USA 1982)
13.15 Ma­tis­se ja valon lumo
Hen­ri Ma­tis­se oli mo­der­nin tai­teen edel­läkävijä,..
13.15 Historia: Tu­tank­ha­mo­nin perintö
13.15 Mi­nun musiikkini
13.20 Puhuva katse
13.30 John & Yo­ko: Abo­ve Us Only Sky
John Len­no­nin me­nes­ty­nein al­bu­mi Ima­gi­ne jul­kais­tiin vuonna 1971,..
(Britannia 2018)
13.30 Ke­sä­kon­sert­ti Sc­hönb­runnista 2020
Ko­ro­na­pan­de­mian vii­väs­tyt­tä­mä Wie­nin fil­har­mo­nik­ko­jen pe­rin­tei­nen ke­sä­kon­sert­ti pi­det­tiin vii­me syyskuussa...
13.50 Mi­nun musiikkini
13.56 Mat­ka kyl­mil­le rannoille 1
14.10 Historia: Mul­lis­ta­vat keksinnöt
14.05 Mi­nun musiikkini
Kauko Röyhkä
14.26 Mat­ka kyl­mil­le rannoille 2
14.30 El­ton John: suoraa puhetta
It­se Rocket Man,..
14.39 Pie­ni suuri maailma
14.44 Mi­nun musiikkini
14.50 Isä Mat­teon tutkimuksia
Hääpäivä Hääpäivä...
14.50 Isä Mat­teon tutkimuksia
Lähdön hetki Läh­dön hetki...
14.56 Sanakirja
15
15.05 Isä Mat­teon tutkimuksia
Viimeinen tuomio Vii­mei­nen tuomio...
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
Tervetuloa takaisin, Isä Matteo!
15.01 Suur­kau­pungin kasvot
Rytmi
15.20 Siivooja
15.40 Luo­via suhteita
Omat traumat ovat Ruusun ja Seidin näyttämö
15.52 Mi­nun musiikkini
15.55 RSO esit­tää suo­ma­lais­ta modernismia
16.00 Pie­ni ta­lo preerialla
Kau­si 9. Ame­rik­ka­lai­nen per­he­sar­ja uu­dis­rai­vaa­jien elä­mäs­tä pree­rian laidalla...
16.00 Pie­ni ta­lo preerialla
Kotona jälleen 1/2
16.05 Pie­ni ta­lo preerialla
Kotona jälleen 2/2
16.05 Pie­ni ta­lo preerialla
Nimetön lapsi Ni­me­tön lapsi...
16.09 RSO Mu­siik­ki­ta­los­sa - lavan takana
16.15 Paris etc.
Rans­ka­lai­nen draa­ma­sar­ja ku­vaa vii­den eri­lai­sen ja eri-ikäi­sen pa­rii­sit­ta­ren vä­ri­käs­tä elämää...
16.20 Lä­hi­ku­vas­sa Lee Miller
Va­lo­ku­vaa­ja Lee Mil­ler aloit­ti uran­sa Vo­guen mallina,..
16.52 Mi­nun musiikkini
16.50 Saa­melaissessiot
7/13.
16.51 Saa­melaissessiot
8/13.
17.00 Klik!
16.55 Pikku Kakkonen
Keskiviikko 17.2.2021 Kat­sel­laan Vee­ran ja Lo­vii­san kans­sa Si­mo, Nal­len talvi,..
16.55 Ar­kistojen salat
17.15 Mi­nun puutarhani
Tord Kvien tie­tää, mit­kä kas­vit viih­ty­vät pohjoisessa,..
17.20 Design 200
17.20 Design 200
17.21 Maa­na­lainen elämä
17.20 Pie­ni suuri maailma
17.25 Almost never
Festarit
17.25 Ju­ma­lasta Guruun
3/3.
17.25 Tans­ka­lai­sark­ki­tehtien koteja
17.25 An­tiik­ki­kaksintaistelu
17.25 Strömsö
Puutarhasuunnitelma ja muurausta
17.55 Yle Ny­he­ter TV-nytt 17.55
17.59 BUU-klubben
Tä­nään kat­so­taan sar­jo­ja Lu­mi­leikkejä,..
17.55 Yle Ny­he­ter TV-nytt 17.55
17.59 BUU-klubben
Tä­nään kat­so­taan sar­jo­ja Sauk­ko­poika Sven,..
17.55 Yle Ny­he­ter TV-nytt 17.55
18
18.00 BUU-klubben
18.00 BUU-klubben
18.00 BUU-klubben
buu. yle.
pe: Tänään katsotaan sarjaa Katto-Kassinen.
fi
18.30 Tai­vaallista menoa
18.30 Ro­ko­te­vas­tai­suuden soturit
Soluttautuminen
18.30 7 asiaa jot­ka si­nun on tie­det­tä­vä en­nen kuolemaa
Moni meistä kuvittelee kuolevansa vasta vanhana.
18.30 Tans­ka­lai­nen maajussi
Kannattava hankinta vai ajanhukkaa?
18.30 Unelmakoti
Da­niel ja The­re­se ra­ken­ta­vat unel­ma­ko­tiaan me­ren ää­rel­le Halmstadiin...
18.30 Ol­laan kuulolla
18.30 Puutarhakausi
Nor­ja­lai­nen ku­vaus­ryh­mä tu­lee vii­kon pääs­tä käy­mään, jo­ten nyt täy­tyy pan­na pai­kat kuntoon!..
18.45 Deitti
Siri Si­ri. El­la ei ole juh­la­tuu­lel­la, vaik­ka An­nan ja Da­vi­din häät lä­hestyvät...
19.00 Ah­ve­nan­maan sankarit
19.00 Ulos kuplasta
19.15 Tämä tästä
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
19.38 Sportnytt
19.53 Ar­kis­tos­ta: Maail­man ym­pä­ri - 80 paikannimeä
19.53 Svensk­finland runt
19.54 Nor­jaa ris­tiin rastiin
19.53 St­röm­sös­tä poimittua
19.48 Sportliv
19.55 Närbild
20.00 Ka­pellimestari
Maail­mal­la me­nes­ty­nyt ka­pel­li­mes­ta­ri Hélène Ba­ri­zet pa­laa Pa­rii­siin joh­ta­maan sin­fo­niaor­kes­te­ria, jo­ka tar­vit­see no­peas­ti uu­den maest­ron ka­pel­li­mes­ta­rin­sa äk­ki­kuo­le­man jäl­keen. Hélènen poik­keuk­sel­li­set me­to­dit ei­vät miel­ly­tä kaikkia,..
20.00 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin konsertti
Sakari Oramo & Sirja Nironen Joht. Sa­ka­ri Ora­mo, sol. Sir­ja Ni­ro­nen, sel­lo. - An­ton We­bern: 5 Stücke...
20.01 Hals­ton - 70-lu­vun muo­din supertähti
Amerikkalainen Halston (1932 -1990) val­loit­ti muo­ti­maail­man ja New Yor­kin seu­ra­pii­rit 1970-lu­vul­la. Hä­net tun­net­tiin mo­der­neis­ta vaat­teis­ta, jois­sa ei ol­lut mi­tään turhaa...
2019
20.00 Ma­ria ja kesäpuhujat
Merkitys Kir­jai­li­ja San­na Tahvanainen,..
20.19 Itä­me­ri pin­taa syvemmältä
20.25 Jan­ne Josefsson
20.53 Yh­teis­vastuukeräys
20.50 Syö­tä­vät sävelet
20.45 Hemmalive
20.55 Pie­ni suuri maailma
21
21.00 Efter Nio
Miehisyys ja miehekkyyden haasteet mm. Tim Sparvin ja Chike Ohanwen kanssa
21.00 Historia: Tu­tank­ha­mo­nin perintö
21.00 Mi­nun musiikkini
Kauko Röyhkä
21.00 Ki­no Klassikko: Parhaat vuodet
Pe­rä­ti kah­dek­sal­la Os­ca­ril­la pal­kit­tu klas­sik­ko kol­mes­ta so­ti­laas­ta, jot­ka pa­laa­vat toi­ses­ta maail­man­so­das­ta pie­neen ko­ti­kau­pun­kiin­sa ja huo­maa­vat sen käy­neen hy­vin vie­raak­si. Pääo­sis­sa Fre­de­ric March, Da­na And­rews, Ha­rold Rus­sell, Myr­na Loy, Te­re­sa Wright, Virginia Mayo,
(The Best Years of Our Lives, USA 1946)
21.00 At­lan­tic Crossing
Lahja Olav moit­tii Märt­haa siitä,..
21.15 Kino: The Big Short
Pank­kik­rii­sin taus­tat pal­jas­ta­vas­sa to­si­poh­jai­ses­sa draa­ma­ko­me­dias­sa nel­jä si­joit­ta­jaa löy­tä­vät 2000-lu­vun puo­li­vä­lis­sä merk­ke­jä tu­le­vas­ta ka­tast­ro­fis­ta, jolle pankit,
(USA 2015)
21.45 Kino: Hil­jai­nen vallankumous
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va draa­ma itä­sak­sa­lai­ses­ta abi­tu­rient­ti­luo­kas­ta, jo­ka pi­tää vuon­na 1956 yl­lät­täen hil­jai­sen het­ken Un­ka­rin kan­san­nou­sun uhreille. .
(Das schweigende Klassenzimmer, Saksa 2018)
21.42 Studio 54
Man­hat­ta­nil­la si­jain­nut Stu­dio 54 oli 1970-lu­vul­la maail­man kuu­lui­sin yö­ker­ho ja ko­ko he­do­nis­ti­sen vuo­si­kym­me­nen sym­bo­li. Sen pe­rus­ta­jat, ys­tä­vyk­set Ian Sch­ra­ger ja Ste­ve Rubell,..
(USA 2018)
21.50 Luo­via suhteita
Omat traumat ovat Ruusun ja Seidin näyttämö
21.55 The Mys­te­ry of DB Cooper
Mar­ras­kuus­sa 1971 ta­pah­tui Yh­dys­val­tain tois­tai­sek­si ai­noa rat­kai­se­ma­ton len­to­ko­ne­kaap­paus. Te­ki­jä oli il­moit­ta­nut läh­tö­sel­vi­tyk­ses­sä ni­mek­seen Dan Cooper...
Ohjaaja: John Dower, Britannia 2020.
22.00 Ohuella langalla
Kiittämättömyys Faye ja Da­ni ol­leet vä­hin ää­nin, ai­van kuin he yrit­tä­si­vät sa­la­ta jotakin...
22.25 ko­ti­mai­nen elokuva: Ki­no Suo­mi: Ke­syt­tö­mät veljekset
Vel­jek­set Ant­ti ja Erk­ki ha­ke­vat paik­kaan­sa maail­mas­sa omil­la tavoillaan...
(1969)
23.00 Sisällä
Vaikuttaja Pi­täi­si­kö mie­li­pi­de­vai­kut­ta­jia, inf­luenssereita,..
23.20 Yle Live: Mu­se, Dro­nes World Tour
23.17 Joan Jett: Bad Reputation
I love rock'n'roll!
2018
23.20 Mä tuun
17-vuo­tias Est­her ajat­te­lee sek­siä koko ajan...
23.35 The Hand­maid's Ta­le - Orjattaresi
23.46 Mat­ka kyl­mil­le rannoille 1
23.55 Uusi Kino: Mudlove
0
00.02 Uusi Kino: Barcelona
00.16 Mat­ka kyl­mil­le rannoille 2
00.50 Uusi Kino: Mudlove
00.57 Uusi Kino: Barcelona