Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 2 3 4 5 6 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1.
08.20 Tans­ka­lai­sark­ki­teh­tien ko­te­ja ulkomailla
08.21 Jen­nifer Erica
08.25 Nor­ja­lai­sia tarinoita
08.30 Jens erä­maa­seikkailulla
08.30 Ko­ti­jump­paa Sofian kanssa
08.30 Yli­mie­li­nen journalisti
Osa 2
08.30 BUU-klubben
buu. yle. fi
08.50 Unelmakoti
Vas­ta­vi­hi­tyis­tä Ham­puk­ses­ta ja Kaj­sas­ta tu­li yh­täk­kiä ta­lo­nomistajia,..
08.50 Ruokamatkailua
2/6.
08.49 Tans­ka­lai­nen maajussi
9
09.00 Paras treeni
Ja paras liikuntamuoto on...
09.00 Taivastiellä
Thai-buddhalaisuus Thai-budd­halaisuus...
09.00 Elias on pelastettava
Verkostoitumisen voima Po­lii­si on löy­tä­nyt kah­dek­san­vuo­tiaan Eliak­sen ja ot­ta­nut kiin­ni po­jan äidin...
09.17 Kun hai­ka­ra lentää ohi
Odotammeko sittenkin lasta?
09.30 An­tiik­ki­kaksintaistelu
09.30 Puutarhakausi
Linnunpelätti ja kesäpenkki Uu­si tal­vi­puu­tar­ha täy­te­tään ek­soot­ti­sil­la kasveilla...
09.50 Nor­ja­lai­sia tarinoita
09.50 Team Bachstad
10.00 Elias on pelastettava
Verkostoitumisen voima
10.00 Älä tapa
10.00 Jens erä­maa­seikkailulla
10.15 Puutarhakausi
Linnunpelätti ja kesäpenkki
10.20 Tei­den sankarit
10.16 Vel­jes­ten keittiössä
1/2.
10.29 We can't do it
10.30 Ter­ve­tu­loa tu­levaisuuteen
10.30 Team Bachstad
Rikshalla halki Intian
11.00 Yli­mie­li­nen journalisti
Osa 2
11.00 Ym­pä­ris­töys­tä­väl­lis­tä rakentamista
11.00 Ef­ter Nio 2017
(U) Kul­ta­reu­nuk­sis­ta ar­kea. Kiin­nos­ta­vat vie­raat kes­kus­te­le­vat tren­deis­tä, ter­vey­des­tä, ku­luttamisesta,
11.00 Tans­ka­lai­nen maajussi
Hevosen kanssa metsätöissä
11.00 Deitti
Arvin Arvin...
11.15 Ma­ria ja kesäpuhujat
Intohimo Toi­mit­ta­ja Jea­net­te Björkqvist,..
11.30 Taivastiellä
11.30 Ulos kuplasta
11.43 Tämä tästä
11.44 Ol­laan kuulolla
12
12.00 Pu­nainen lanka
Kirjailijat Sinikka ja Tiina Nopola
12.00 Fran­con jäl­keen - Al­cántaran perhe
Täyttä teatteria Osa 365. Täyt­tä teat­te­ria (Pu­ro teatro) ...
12.00 Yle Live: Anna Calvi
12.00 Vol­ga 30 päivässä
Happicocktaileja ja olutta
12.00 Met­ro­po­li­tan: Ro­meo ja Julia
Suuria tunteita ja lumoavaa musiikkia. Char­les Gou­nod'n oop­pe­ra näh­tiin New Yor­kis­sa Bart­lett She­rin oh­jauk­se­na tam­mi­kuus­sa 2017. Pää­roo­lien ra­kas­ta­vai­si­na Dia­na Dam­rau ja Vit­to­rio Gri­go­lo. Or­kes­te­ria joh­ti Gia­nand­rea Noseda.
12.00 Vidago Palace
Ele­tään vuot­ta 1936, ja poh­joi­sen Por­tu­ga­lin veh­reäl­lä maa­seu­dul­la si­jait­se­va kyl­py­lä­ho­tel­li Vi­da­go Pa­la­ce on suo­sit­tu va­rak­kai­den lo­ma­koh­de. Uu­des­sa draa­ma­sar­jas­sa hie­nos­to­vä­ki se­kä Por­tu­ga­lis­ta et­tä eri puo­lil­ta Eu­roop­paa ko­koon­tuu ke­sän­viet­toon. (lue: jär­ke­vän ja to­den­nä­köi­ses­ti onnettoman)
12.00 ko­ti­mai­nen elokuva: Ki­no Suo­mi: Hur­maa­va joukkoitsemurha
Ar­to Paa­si­lin­nan ro­maa­niin poh­jau­tu­va mus­ta ko­me­dia ih­mi­sis­tä, jot­ka ha­lua­vat päät­tää päi­vän­sä po­ru­kal­la. O: Ere Kok­ko­nen. N: Heik­ki Kinnunen,..
(2000)
12.45 Lu­men Va­lo ja laulun voima
12.43 Filmikellari
12.55 Me elo­kuvantekijät
12.50 Rak­kau­desta taloon
13.00 Ja­pa­nin tai­teen historia
Kaupungit Kaupungit...
13.00 Leo­nar­do da Vin­cin monet kasvot
13.10 Ted­dy Pen­derg­rass: If You Don't Know Me
Traa­gi­nen au­to-on­net­to­muus kat­kai­si sa­met­tiää­ni­sen soul-lau­la­jan Ted­dy Pen­derg­ras­sin tien täh­tiin vuonna 1982...
(1950 - 2010)
13.15 Hol­ly­woo­din sa­lai­nen historia
In­tii­mi do­ku­ment­ti Hol­ly­woo­din jo­ka­pai­kan­höy­läs­tä Scot­ty Bowersista,..
(Scotty & the Secret History of Hollywood, USA 2017)
13.55 Maa­na­lainen elämä
13.54 Filmikellari
14.00 Historia: Mul­lis­ta­vat keksinnöt
14.00 Tai­detutkimukset
Toulouse-Lautrec Tou­lou­se-Lautrec...
14.00 Lumière!
Elo­ku­van al­ku­vai­heis­ta koot­tu iha­na do­ku­ment­tie­lo­ku­va si­säl­tää 114 upeas­ti res­tau­roi­tua Lu­mièren vel­jes­ten fil­miä Thier­ry Frémaux'n se­lostamina...
(Ranska 2016)
14.30 Si­mon Ree­ve Välimerellä
Kohti tuhoa
14.40 Uusi Kino: Wave
14.55 Maa­na­lainen elämä
14.51 Elo­ku­via ikuistamassa
14.55 Maa­na­lainen elämä
15
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
(U) Ita­lia­lai­nen jän­ni­tys­sar­ja Isä Mat­teon tut­ki­muk­sia ker­too pap­pi Isä Matteosta,..
Jaksot 1-2.
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
Pianistin tapaus Pia­nis­tin tapaus...
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
(U) Ita­lia­lai­nen jän­ni­tys­sar­ja Isä Mat­teon tut­ki­muk­sia ker­too pap­pi Isä Matteosta,..
Jaksot 4-5.
15.30 Ar­kistojen salat
1940: Eva Braun kuvaa Hitleriä
15.28 Elo­ku­via ikuistamassa
15.35 Ts­hai­kovs­kin Talviunelmia
15.56 Pie­ni suuri maailma
15.55 Pie­ni suuri maailma
15.57 Sanakirja
16.00 Pie­ni ta­lo preerialla
Toinen mahdollisuus Toi­nen mah­dollisuus...
16.00 Pie­ni ta­lo preerialla
Valoja ja varjoja 1/2 Ame­rik­ka­lai­nen per­he­sar­ja uu­dis­rai­vaa­jien elä­mäs­tä pree­rian laidalla...
16.01 Pie­ni ta­lo preerialla
Kau­si 8. Ame­rik­ka­lai­nen per­he­sar­ja uu­dis­rai­vaa­jien elä­mäs­tä pree­rian laidalla...
Jaksot 179-181.
16.00 Nor­jan sa­laiset huoneet
16.10 Fran­con jäl­keen - Al­cántaran perhe
Huonoa seuraa Osa 366. Huo­noa seu­raa (Ma­la gente) ...
16.21 Tai­detutkimukset
Moore Moo­re. Vuon­na 2012 Sak­sas­ta löy­det­tiin so­da­nai­kai­nen, nat­sien ke­rää­mä aar­rekokoelma...
16.50 Ta­ri­noi­den Ruisrock
16.50 Ark­ki­teh­din va­paa-ajan asunto
16.49 Lapset puhuvat
16.50 Ar­kistojen salat
17.00 Oppimislabra
16.55 Ar­kistojen salat
17.15 Tei­den sankarit
Marg­re­te ei saa las­ten­hoi­ta­jaa ja jou­tuu ot­ta­maan lap­set mu­kaan töihin...
17.12 Nor­jan sa­laiset huoneet
17.18 Suo­ma­lai­sia sar­ja­ku­va­taiteilijoita
17.20 Design 200
17.24 We can't do it
2/3.
17.21 Sanakirja
17.25 Almost never
Metsäseikkailu
17.25 Tans­ka­lai­nen maajussi
14. tuo­tantokausi,..
17.25 Dok
Dok: Surrealismia Käpylästä
17.25 An­tiik­ki­kaksintaistelu
17.25 Ym­pä­ris­töys­tä­väl­lis­tä rakentamista
17.59 BUU-klubben
17.55 Yle Ny­he­ter TV-nytt 17.55
17.59 BUU-klubben
Lisa pohtii, onko ikuisuuskonetta olemassa.
17.55 Yle Ny­he­ter TV-nytt 17.55
17.59 BUU-klubben
Mi­tä Li­sa te­kee silloin,..
17.55 Yle Ny­he­ter TV-nytt 17.55
18
18.00 BUU-klubben
Monet koneet ovat hyödyllisiä,
18.00 BUU-klubben
Li­sa miet­tii, mi­tä tapahtuisi,..
18.00 BUU-klubben
buu. yle. fi
18.30 Älä tapa
18.30 Elias on pelastettava
Verkostoitumisen voima
18.30 Svenska Yle live
Svenska Yle live: Joe Biden installeras som USA:s president
18.30 Tans­ka­lai­nen maajussi
18.30 Unelmakoti
Alex ja So­fia ovat ol­leet yh­des­sä tei­ni-ikäi­sistä asti...
18.30 Ol­laan kuulolla
18.30 Puutarhakausi
Skånelaista tunnelmaa ja etanoita Per­nil­la Måns­son Colt ys­tä­vi­neen luo uu­del­le si­sä­pi­hal­le skåne­lais­ta tunnelmaa...
18.45 Deitti
Arvin Ar­vin. An­na pal­jas­taa uu­ti­sen saa­den El­lan tun­ne-elä­män raiteiltaan...
18.59 We can't do it
2/3.
19.00 Ulos kuplasta
19.11 Svensk­finland runt
19.15 Tämä tästä
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
19.39 Sportnytt
19.53 Ar­kis­tos­ta: Maail­man ym­pä­ri - 80 paikannimeä
19.52 Svensk­finland runt
19.53 Tie­tois­ku uskonnosta
19.53 Egen­lan­din matkakohteet
19.48 Sportliv
19.55 Yli­mie­li­nen journalisti
Osa 2
20.00 Vidago Palace
Ele­tään vuot­ta 1936, ja poh­joi­sen Por­tu­ga­lin veh­reäl­lä maa­seu­dul­la si­jait­se­va kyl­py­lä­ho­tel­li Vi­da­go Pa­la­ce on suo­sit­tu va­rak­kai­den lo­ma­koh­de. Uu­des­sa draa­ma­sar­jas­sa hie­nos­to­vä­ki se­kä Por­tu­ga­lis­ta et­tä eri puo­lil­ta Eu­roop­paa ko­koon­tuu ke­sänviettoon.
20.00 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin konsertti
Hannu Lintu & Conrad Tao Joht. Han­nu Lin­tu, sol. Con­rad Tao, pia­no. - Igor St­ra­vins­ky: Kon­sert­to D-duuri...
20.01 Kino: Blaze
Et­han Haw­ken oh­jaa­ma elo­ku­va out­law-kant­rin tun­te­mat­to­mas­ta san­ka­ris­ta Bla­ze Fo­leys­ta, jon­ka ura ja yk­si­tyi­se­lä­mä te­ki­vät hä­nes­tä mo­nien kol­hu­jen kaut­ta "kau­niin luu­se­rin. " Elo­ku­va pe­rus­tuu elä­män­kump­pa­nin Sy­bil Ro­se­nin muis­tel­miin. Pääo­sis­sa Ben Dic­key, Alia Shaw­kat, Charlie Sexton,
(USA 2018)
20.00 Ma­ria ja kesäpuhujat
Po­lii­tik­ko Eva Biaudet,..
20.45 Hemmalive
20.55 Nor­ja il­mas­ta nähtynä
20.50 Ku­va­kir­jei­tä maailmalta
20.53 Pie­ni suuri maailma
21
21.00 Mil­joo­nien rakkauspetos
Osa 2
21.00 Historia: KKK - ame­rik­ka­lainen tarina
1945 - 2020 Amerikka palaa
21.00 Si­mon Ree­ve Välimerellä
Kohti tuhoa Si­mon Ree­ve on saa­pu­nut tais­te­lui­den re­pi­mään Libyaan,..
21.00 Ki­no Klassikko: Lainsuojattomat
Kuu­kau­den wes­tern on pank­ki­ros­vo Jes­se Ja­me­sin ta­ri­nan ker­to­va län­nenelokuva,..
(The Long Riders, USA 1980)
21.00 At­lan­tic Crossing
Yli Atlantin Hen­gen­vaa­ral­li­nen mat­ka yli At­lan­tin muo­dos­tuu dra­maattiseksi...
21.16 Kino: Niin kauan kuin sydän lyö
Kos­kettavassa,..
(Réparer les vivants, Ranska 2016)
21.45 Näin Norjassa
22.00 Ohuella langalla
Arki Ar­ki. Vas­ta­val­mis­tu­nut po­lii­si Sa­ra on idea­lis­ti­nen kristitty,..
22.00 ko­ti­mai­nen elokuva: Ki­no Suo­mi: Hur­maa­va joukkoitsemurha
Ar­to Paa­si­lin­nan ro­maa­niin poh­jau­tu­va mus­ta ko­me­dia ih­mi­sis­tä, jot­ka ha­lua­vat päät­tää päi­vän­sä po­ru­kal­la. O: Ere Kok­ko­nen. N: Heik­ki Kin­nu­nen, Tom Pöysti,..
(2000)
22.00 Kino: Nä­ke­miin taivaassa
Rans­ka­lai­nen vei­ja­ri­ta­ri­na en­sim­mäi­sen maail­man­so­dan jäl­kei­se­nä ai­ka­na ker­too kah­den mie­hen suun­nit­te­le­mas­ta hui­jauk­ses­ta ja kostosta...
21.55 Tuo kesä
Va­lo­ku­vaa­ja Pe­ter Beard ja seu­ra­pii­ri­kau­no­tar Lee Rad­zi­will, jo­ka on Jac­que­li­ne Ken­ne­dyn nuo­rem­pi si­sar, käyn­nis­ti­vät prosessin,..
Ohjaaja: Göran Hugo Olsson, Ruotsi 2018.
22.05 Bla­ze Fo­ley, jee­sus­teippimessias
Blaze Foley (1949-89) oli oma­lei­mai­nen ame­rik­ka­lai­nen lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä, out­law count­ryn sa­la­pe­räi­nen san­ka­ri ja ka­pi­nal­li­nen ar­jen runoilija,..
2011
22.35 ko­ti­mai­nen elokuva: Ki­no Suo­mi: Marja pieni!
Elo­ku­va kol­me­kymp­pi­ses­tä kont­toristista,..
23.00 Leimattu
Nor­ja­lai­nen jän­nityssarja...
Jaksot 3-4.
22.56 BBC:n kesäfestari
Kesäfestarit kansainvälisten huippujen seurassa
23.15 Elä­mää ilman seksiä
Kuvittele,..
23.29 Uusi Kino: Wanted
23.40 Kino: Rock 'n' Roll High School
(USA 1979)
23.59 Uusi Kino: Wanted
23.55 Man­son ja pa­huuden kultti
Jaksot 1-2.
23.50 Kino: Kuin jo­kin päättyisi
0
00.10 Kino: Lady Macbeth
(Iso-Britannia 2016)