Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 7 8 9 10 11
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3. 13.3. 14.3.
08.13 Pik­ku keksijät
08.20 Jens erä­maa­seikkailulla
08.25 Nor­jan rannikoilla
10/10.
08.22 Pa­ras harrastus
08.30 Tans­ka­lai­sark­ki­tehtien koteja
08.30 Ko­ti­jump­paa Sofian kanssa
08.30 Ah­ve­nan­maan sankarit
08.30 BUU-klubben
buu. yle. fi
08.50 Ideoiden maailma
kausi 1, 3/8. On­ko kor­kea­kou­lu­tus va­paa­pu­dotuksessa?..
9
09.00 Ta­lot huo­ku­vat historiaa
09.00 Efter Nio
Kul­ta­reu­nuk­sis­ta ar­kea. Kiin­nos­ta­vat vie­raat kes­kus­te­le­vat trendeistä,..
09.00 Tans­ka­lai­nen maajussi
09.00 Taivastiellä
09.00 MGP-voit­ta­ja Mi­rel­la te­kee uuden levyn
09.05 Närbild
09.30 Ha­luam­me luon­non takaisin
Viljaa vai rikkakasveja?
09.30 An­tiik­ki­kaksintaistelu
09.30 Puutarhakausi
Ruusuja ja kutsumattomia vieraita Kun Per­nil­la Måns­son Colt pa­laa lo­pul­ta puutarhaan,..
09.37 Egen­lan­din matkakohteet
10.00 Puutarhakausi
Ruusuja ja kutsumattomia vieraita Kun Per­nil­la Måns­son Colt pa­laa lo­pul­ta puutarhaan,..
09.50 Team Bachstad
09.50 Me­lo­difestivalen
Finaali Nyt sel­viää, ku­ka voit­taa Me­lo­di­fes­ti­va­le­nin vuon­na 2021. Kak­si­tois­ta kap­pa­let­ta kil­pai­lee voi­tos­ta, ja voit­ta­ja läh­tee tou­ko­kuus­sa edus­ta­maan Ruot­sia Eu­ro­vii­sui­hin. Oh­jel­man juon­ta­vat Måns Zelmerlöw,..
10.00 Tai­vaallista menoa
10.00 Pahin vuosi
Mi­kae­la Weur­lan­de­rin pi­ti teh­dä do­ku­ment­ti mo­ni­naisuudesta,..
10.20 Mi­nun puutarhani
10.30 Ah­ve­nan­maan sankarit
10.30 Ais­tit avoinna Italiaan
10.30 Spotlight
Pakettirumban piilotetut päästöt
11.00 Daniel Olin
11.00 Närbild
11.00 Strömsö
11.00 Ef­ter Nio 2018
svens­ka. yle. fi/ef­ter­nio. Kiin­nos­ta­vat vie­raat kes­kus­te­le­vat tren­deis­tä, ter­vey­des­tä, ku­lut­tamisesta,..
11.00 Maa­jus­sin luontokuvat
Lumisade Talvi,..
11.25 Itä­me­ri pin­taa syvemmältä
11.30 To­bias lei­poo maailmalla
11.30 Spotlight
11.30 Taivastiellä
11.39 Ef­ter Nion parhaat
11.44 Tämä tästä
11.53 St­röm­sös­tä poimittua
12
12.01 Ho­ri­sont­ti III. Mi­tä jos nai­set saavat vallan?
12.00 Suzi Q
Rock'n'rol­lin to­del­li­nen edel­lä­kä­vi­jä, nah­ka­haa­la­riin pu­keu­tu­nut 70-lu­vun jy­tä­ku­nin­ga­tar Su­zi Quat­ro on saa­pu­nut vaa­ti­maan kruunuaan...
(Australia 2020)
12.00 YleXPop
12.00 Al­tai 30 päivässä
Kultaisen järven taika
12.00 Gö­te­bor­gin sin­fo­ni­kot: Ka­te Bush -ilta
Sin­fo­nik­ko­jen kun­nia­no­soi­tus yh­del­le ai­kam­me ai­nut­laa­tui­sim­mis­ta nai­sar­tisteista,..
12.00 Rantahotelli
Ke­säl­lä 1940 Eu­roo­pas­sa so­di­taan. Hit­le­rin jou­kot ovat eden­neet ja mie­hit­tä­vät Tans­kan 9. huh­ti­kuu­ta. Aman­da odot­taa jän­ni­tyk­sel­lä ran­ta­ho­tel­lil­la. On ku­lu­nut vuo­si sii­tä, kun hän ryh­tyi pyö­rit­tä­mään ho­tel­lia. Aman­da ja Phi­lip, uu­si keit­tiömestari,..
Jaksot 1-3.
12.00 ko­ti­mai­nen elokuva: Ki­no Suo­mi: Vihreä leski
(1968)..
12.39 Nais­ten armeija 1965
12.36 Hip­ho­pin klassikot
Kanye West: Jesus Walks Jos pu­hun Jumalasta,..
12.44 Tasa-arvo
12.45 Chap­lin vastaan FBI
Sii­nä mis­sä FBI ha­lu­si suo­jel­la Ame­rik­kaa kom­munismilta,..
13.10 Vaiheessa
13.15 ZZ Top: That Litt­le Ol' Band From Texas
Tek­sa­si­lai­nen blues-rock­bän­di ZZ Top jy­rää edel­leen vah­vas­ti, vaik­ka mit­ta­ris­sa on yli 50 vuot­ta yh­tei­se­loa sa­mal­la trio­ko­koonpanolla...
(Kanada 2018)
13.25 Body Of Truth
"Mieli voi valehdella, mutta ruumis ei. " Do­ku­ment­tie­lo­ku­va nel­jäs­tä tai­teilijasta,..
2019
13.20 Suo­mi­hit­tien nä­ky­mät­tö­mät duunarit
13.30 Hol­lo­lan hau­taus­maan tarinat
13.40 Uusi Kino: Fin­lan­dia-kat­saus n: o 701
13.40 Yk­sit­täis­ta­paus: Pysäkki
13.46 Tä­mä oh­jel­ma on paperia
13.50 Opet­te­le ruot­sia, taiteilija!
14.00 Si­mon Ree­ve Välimerellä
Kohti tuhoa
14.00 Al­bert Ca­mus, ikui­nen kapinoitsija
14.15 Mi­nun musiikkini
Marko Annala
14.11 Me­tal­lin iltamat
14.30 El­vis '68 Co­me­back Special
14.55 Mi­nun musiikkini
14.41 Gö­te­bor­gin sin­fo­ni­kot: Kos­mische musik
Sinfonikkojen teemailta elektronisen musiikin parissa. Ka­pel­li­mes­ta­ri Hank Ek on va­lin­nut ja so­vit­ta­nut oh­jel­maan mu­siik­kia mm. seu­raa­vil­ta ar­tis­teil­ta: Kraft­werk, Tan­ge­ri­ne Dream, NEU! ,..
14.52 Ar­kis­to­ku­via: Ben­sii­ni - lii­ken­teem­me elinneste
15
15.01 Isä Mat­teon tutkimuksia
Levoton sielu
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
Toiveiden karuselli
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
Francesca ja susi
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
Ita­lia­lai­nen jän­ni­tys­sar­ja Isä Mat­teon tut­ki­muk­sia ker­too pap­pi Isä Mat­teos­ta, jo­ka rat­kai­see seu­ra­kun­tan­sa lam­pai­ta koh­dan­nei­ta ri­kos­jut­tu­ja Umbriassa...
15.30 Nor­jan RSO esit­tää: Dvo­ra­kin sellokonsertto
15.56 Mi­nun musiikkini
15.55 Maa­na­lainen elämä
16.00 Mi­la­non nais­ten paratiisi
On ku­lu­nut muu­ta­ma vuo­si sii­tä, kun Piet­ro Mo­ri sur­mat­tiin ai­van ra­kas­tet­tun­sa, Te­re­san, sil­mien edessä...
Jaksot 53-57.
16.15 Paris etc.
Rans­ka­lai­nen draa­ma­sar­ja ku­vaa vii­den eri­lai­sen ja eri-ikäi­sen pa­rii­sit­ta­ren vä­ri­käs­tä elämää...
16.32 Al­fons Muc­ha, tai­tei­li­ja tyylin takana
Tshekkiläinen Alfons Mucha (1860 - 1939)..
16.42 Yk­sit­täis­ta­paus: Pysäkki
16.43 Suo­mi­hit­tien nä­ky­mät­tö­mät duunarit
16.42 Design 200
16.50 Yk­sit­täis­ta­paus: Läski
16.50 Saa­melaissessiot
ti: 12/13.
ke: 13/13.
16.45 Muo­tia Pariisista
17.00 Klik!
16.55 Tai­vaal­lisen hyvää
Liha
16.55 Pikku Kakkonen
Perjantai 12.3.2021 Jaak­ko­set. Kat­sel­laan Jaa­kon kans­sa Rus­kea pik­ku­kar­hu, Runoretki,..
17.15 Mi­nun puutarhani
17.20 Mi­nun musiikkini
17.25 Kohtauspaikka
17.25 Tans­ka­lai­nen maajussi
15. tuo­tantokausi,..
17.25 Daniel Olin
17.25 An­tiik­ki­kaksintaistelu
Løgstør
17.25 Strömsö
Va­paa-ajan ohjelma,..
17.32 Ainokaiset
17.52 Lastenohjelmia
17.55 Yle Ny­he­ter TV-nytt 17.55
18
18.00 BUU-klubben
buu. yle.
ti: Tä­nään kat­so­taan sar­jo­ja Lu­mi­leikkejä,..
ke: Tä­nään kat­so­taan sar­jo­ja Ro­bottijunat,..
pe: Tänään katsotaan sarjaa Katto-Kassinen.
su: Tä­nään kat­so­taan sar­jo­ja Pik­ku Korppi,..
18.30 Tai­vaallista menoa
18.30 Pahin vuosi
Mi­kae­la Weur­lan­de­rin pi­ti teh­dä do­ku­ment­ti mo­ni­naisuudesta,..
18.30 Ha­luam­me luon­non takaisin
Viljaa vai rikkakasveja?
18.30 Maa­jus­sin luontokuvat
Lumisade Talvi,..
18.30 Ta­lot huo­ku­vat historiaa
Åbylundin säteritila
18.30 Pää pystyssä
Chili con Merethe
18.30 Puutarhakausi
Taimitarha ja suolistofloora Voi­ko puu­tar­has­sa hyö­dyn­tää ih­mi­sen virt­saa ja kak­kaa? Kok­ki Ta­req Tay­lor ra­ken­taa ulkovessan,..
19.00 Ah­ve­nan­maan sankarit
19.09 Ef­ter Nion parhaat
19.00 Pum­min päiväkirja
Perintökapine Pe­rin­tökapine...
19.15 Tämä tästä
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
19.39 Sportnytt
19.53 Ar­kis­tos­ta: Maail­man ym­pä­ri - 80 paikannimeä
19.53 Svensk­finland runt
19.53 Nor­jaa ris­tiin rastiin
19.53 Yh­teis­vastuukeräys
19.48 Sportliv
19.55 Närbild
20.00 Rantahotelli
Ei puhuta siitä
20.00 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin konsertti
Hannu Lintu & Ilker Arcayürek Joht. Han­nu Lin­tu, sol. Il­ker Ar­cayürek, te­no­ri. - Ge­rald Fin­zi: Fa­re­well to Arms op. 9. W...
20.00 Rantahotelli
Ke­säl­lä 1940 Eu­roo­pas­sa so­di­taan. Hit­le­rin jou­kot ovat eden­neet ja mie­hit­tä­vät Tans­kan 9. huh­ti­kuu­ta. Aman­da odot­taa jän­ni­tyk­sel­lä ran­ta­ho­tel­lil­la. On ku­lu­nut vuo­si siitä,..
20.01 Not­hing Like A Dame
Aa­te­loi­dut näyt­te­li­jät, Bri­tan­nian kan­sal­li­saar­teik­si­kin kut­su­tut Mag­gie Smith, Ju­di Dench, Ei­leen At­kins ja Joan Plow­right juo­vat tee­tä, muis­te­le­vat menneitä,
(Britannia 2018)
20.00 Daniel Olin
20.19 Itä­me­ri pin­taa syvemmältä
20.25 Spotlight
20.30 Rou­vat ryöstäjinä
Rouvat ryöstäjinä Jen­ny ja Ce­ci­lia val­mis­te­le­vat mur­toa ja ai­ko­vat ryös­tää tai­deteoksen...
20.55 Yh­teis­vastuukeräys
20.50 Ku­va­kir­jei­tä Euroopasta
20.50 Ku­va­kir­jei­tä Euroopasta
21
21.00 Efter Nio
Kul­ta­reu­nuk­sis­ta ar­kea. Kiin­nos­ta­vat vie­raat kes­kus­te­le­vat tren­deis­tä, ter­veydestä,..
21.00 Chap­lin vastaan FBI
Sii­nä mis­sä FBI ha­lu­si suo­jel­la Ame­rik­kaa kom­munismilta,..
21.00 Ki­no Klassikko: The Commitments
Alan Par­ke­rin oh­jaa­ma, Rod­dy Doy­len ro­maa­niin pe­rus­tu­va mu­siik­kie­lo­ku­va työt­tö­män Jim­my Rab­bit­ten yri­tyk­sis­tä pe­rus­taa soul­bän­di Dublinissa...
(Irlanti 1991)
21.00 Kino: Once
Ihas­tut­ta­va mo­der­ni mu­si­kaa­li dub­li­ni­lai­ses­ta ka­tu­soit­ta­jas­ta ja ts­hek­ki­läi­ses­tä maa­han­muuttajasta,..
(Irlanti 2007)
21.15 Mi­nun musiikkini
Marko Annala
21.21 elokuva: Richard III
Ian Mc­Kel­len lois­taa hur­jas­sa roo­lis­sa val­lan­hi­moi­se­na Glou­ces­te­rin hert­tua­na, jo­ka rai­vaa ve­ri­ses­ti kaik­ki vas­tus­ta­jat tiel­tään mat­kal­la val­taistuimelle...
(Richard III, Britannia 1995)
21.15 Kultasade
Sääntö Sär­mi­käs In­díana ele­lee lä­hes erak­ko­na yh­teis­kun­nan tuilla...
22.00 Ohuella langalla
Rajat Kun Mal­mön ri­kol­li­suus vain li­sään­tyy, po­lii­sin on käy­tet­tä­vä yhä ko­vem­pia keinoja...
21.55 ko­ti­mai­nen elokuva: Ki­no Suo­mi: Vihreä leski
(1968) Ku­vaus 1960-lu­vun suo­ma­lai­sen asu­ma­lä­hiön ar­ki­to­del­lisuudesta,..
22.00 Kino: Rio­ne Sa­ni­tàn pormestari
Don An­to­nio Bar­ra­ca­no hal­lit­see Na­po­lin Sa­ni­tàn kort­te­lei­ta kuin por­mes­ta­ri - hän ja­kaa oi­keut­ta asuk­kai­den rii­dois­sa oman kun­nia­koo­dinsa mukaan.
(Il sindaco di Rione Sanità, O: Mario Martone Italia 2019, N: Francesco di Leva, Massimiliano Gallo)
22.00 The Jump
Vuon­na 1970, kyl­män so­dan kes­kel­lä, ta­pah­tui niin huo­mio­ta he­rät­tä­vä loik­kaus, et­tä ta­pah­tu­mis­ta teh­tiin jo­pa draa­maelokuva...
Ohjaaja: Giedre Zickyte, Liettua 2020.
22.25 Hip­ho­pin klassikot
Kendrick Lamar: Alright "We gon' be alright...
23.00 Monster
Pääo­sis­sa: Ing­vild Holt­he Bygd­nes, Ja­kob Of­teb­ro, Bjørn Sund­quist. Nor­ja­lai­nen draa­mat­ril­le­ri vuo­del­ta 2017. Pie­ni poh­jois­nor­ja­lai­nen paik­ka­kun­ta ko­kee järkytyksen,..
22.56 Tä­mä oh­jel­ma on paperia
23.01 Ian Mc­Kel­len, näyttelijä
Hen­ki­lö­ku­va suu­ren­moi­ses­ta brit­ti­näyt­te­li­jäs­tä Ian Mc­Kel­le­nis­tä. Sha­kes­pea­re-tulkki,..
(McKellen: Playing the Part, Britannia 2017)
23.10 Uusi Kino: Happosade
23.10 YleXPop
YleXPop 2020: Gettomasa
23.21 Me­tal­lin iltamat
23.26 Exit
United colors of William Kos­ton­ha­lui­nen Her­mi­ne pai­nos­taa Henrikiä...
23.35 Roc­kin palkkasoturit
Do­ku­ment­ti suur­ten täh­tien var­joon jäävistä,..
(Rock'n'Roll Guns for Hire: The Story of the Sidemen, Britannia 2017)
00.00 The Hand­maid's Ta­le - Orjattaresi
0
00.30 Uusi Kino: Happosade