Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko -1 0 1 2 3 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
14.12. 15.12. 16.12. 17.12. 18.12. 19.12. 20.12.
07.40 BUU-klub­be­nin Superjoulu
07.45 Rau­han­ka­dun uu­det asukkaat
07.50 BUU-klub­be­nin Superjoulu
08.04 Rau­han­ka­dun uu­det asukkaat
07.58 Bärtilin joulu
07.55 Rau­han­ka­dun uu­det asukkaat
08.05 BUU-klub­be­nin Superjoulu
08.08 Bärtilin joulu
08.10 Rau­han­ka­dun uu­det asukkaat
08.10 Suu­ri postiryöstö
08.10 Ar­ki­pel­li­na ja kalkkikristalli
08.18 Bärtilin joulu
08.19 Rau­han­ka­dun uu­det asukkaat
08.15 Ar­ki­pel­li­na ja kalkkikristalli
08.23 Bärtilin joulu
08.20 Nor­jan rannikoilla
08.30 Iri­na palaa kotiin
08.32 Bärtilin joulu
08.34 Rau­han­ka­dun uu­det asukkaat
08.35 Lucia
Lucia 2020
08.35 Jen­nifer Erica
08.40 Tans­ka­lai­nen maajussi
08.40 BUU-klub­be­nin Superjoulu
08.45 Au­ro­ra bo­rea­lis - het­ki revontulia
Vajaa tunti revontulia musiikin tahtiin.
08.48 Bärtilin joulu
08.45 Rau­han­ka­dun uu­det asukkaat
09.00 Efter Nio
Miten käy kun vieras valitsee seuraavan vieraan? Vie­raan valinta...
09.00 Närbild
09.00 Taivastiellä
New age New age...
08.58 Bärtilin joulu
9
09.10 Ku­nin­kait­tem­me jäljillä
09.10 Nyt olet Hamlet
Duv­Tea­tern, jon­ka näyt­te­li­jät ovat ke­hi­tys­vammaisia,..
09.30 An­tiik­ki­kaksintaistelu
09.30 ko­ti­mai­nen elokuva: Elokuva: Tsamo
1860-lu­vul­la Alas­ka ja Suo­mi oli­vat sa­maan ai­kaan osa Ve­nä­jän kei­sarikuntaa...
09.41 Ko­ti­jump­paa Sofian kanssa
09.40 Tei­den sankarit
Marg­re­te ker­too pomolleen,..
10.01 Daniel Olin
10.00 Tai­vaallista menoa
10.09 Ko­ti­jump­paa Sofian kanssa
10.00 Man­ner­heim - Jörn Don­ne­rin kertomana
Irti sodasta
10.02 Dok: Si­be­lius Korppoossa
10.20 Kek­se­liään nikkarin joulu
10.30 Nor­ja­lai­sia tarinoita
10.30 Suu­ri postiryöstö
10.30 Vel­jes­ten keittiössä
11.00 Ai­ka on meidän
Ero To­tuus yö­ker­hoon teh­dys­tä is­kus­ta on sel­vin­nyt Peterille,..
11.00 Närbild
11.00 Strömsö
11.00 Ef­ter Nio 2017
(U) Kul­ta­reu­nuk­sis­ta ar­kea. Kiin­nos­ta­vat vie­raat kes­kus­te­le­vat tren­deis­tä, ter­vey­des­tä, ku­luttamisesta,
11.00 Ai­ka on meidän
Ruot­sa­lai­nen draa­ma­sar­ja. (U) Ruot­sa­lai­nen su­kuk­ro­nik­ka Ai­ka on mei­dän ker­too rak­kau­des­ta, ris­ti­rii­dois­ta ja tu­le­vai­suu­den toi­veis­ta, joi­ta­kin vuo­si­kym­me­niä rau­han­päi­väs­tä 1945 eteenpäin.
11.30 Il­mastorakkaus
11.30 Taivastiellä
12
12.01 Kis­ko­kyy­dillä Lappiin
12.00 Fran­con jäl­keen - Al­cántaran perhe
Kunnes takaus meidät erottaa Osa 362...
12.00 Yle Live: Glas­tonbury 2019
12.00 Vol­ga 30 päivässä
Viikinkejä Volgalla Vii­kin­ke­jä Volgalla...
12.00 Neu­meier: Beet­ho­ven-projekti
Beet­ho­ven-juh­la­vuo­si oli Ham­pu­rin ba­le­tin joh­ta­jan ja pää­ko­reog­ra­fin John Neu­meie­rin mie­les­sä, kun hän loi teoksen,..
12.00 Sai­raan­hoito-opisto
Tans­ka­lai­nen suo­sik­ki­sar­ja Sai­raan­hoi­to-opis­to seu­raa elä­mää ai­ka­na, jol­loin mies­puo­li­nen sai­raan­hoi­ta­ja oli vie­lä eri­koi­suus. (Sy­gep­le­jes­ko­len, Tans­ka 2018 - 2020. )
Jaksot 2-4.
12.00 Kill Anneli
12.12 Poh­jan­täh­den al­la: Kol­men tunnin joulu
12.13 Kristal
12.21 Kanarialintu
12.28 Pupu
12.41 To­si suo­ma­lai­nen - Kö­pi, Har­ri­ni­van isäntä
12.39 Ikui­sesti Moskova
12.45 Rak­kau­desta taloon
12.52 Jail Lullaby
12.56 Flashback
12.59 Lin­da ja Troyer safarilla
13.00 Ryhmäteatteri
Mi­ka Kau­ris­mäen do­ku­ment­tie­lo­ku­va le­gen­daa­ri­sen teat­te­rin 50 vuo­des­ta. Ryh­mik­sen kan­ta­va ajatus on,..
(Suomi 2018)
13.00 Aa­tos ja Amine
Aa­tos ja Ami­ne poh­ti­vat ju­ma­luut­ta ja elä­män tar­koi­tus­ta Brys­se­lin Mo­len­bee­kin lähiössä...
13.11 Sanakirja
13.10 Flashback
13.15 Uusi Kino: Maalitaulu
13.15 Ta­ri­noita korville
Ra­dio­kuun­nel­ma ei ole kuol­lut ei­kä kuopattu,..
13.18 Vie­rek­käiset talot
13.25 Uusi Kino: Ku­kis­ta ja me­hiläisistä
13.31 Kir­joi­tet­tu/kirjoittamaton
13.40 Do­ku­menttiprojekti: Miesten vuoro
13.50 Unelma matkasta
13.59 Yksi elämä
14.05 Shos­ta­ko­vits­hin Suo­mi-sar­ja Kaustisella
14.15 Historia: Vik­to­riaa­ni­sen ajan perintö
14.15 Historia: Wind­so­rien dynastia
14.15 Väi­nö Lin­na, Pa­loau­keal­ta Pentinkulmalle
14.20 elokuva: Lau­kaus ää­ni­filmistudiossa
Babylon Berlin-sarjaa innoittanut draama.
14.34 Beet­ho­ven minuutissa
14.40 Blue­sia Piek­sä­mäen asemalla
14.45 Uusi Kino: Aja­tuk­sia rakkaudesta
15
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
(U) Ita­lia­lai­nen jän­ni­tys­sar­ja Isä Mat­teon tut­ki­muk­sia ker­too pap­pi Isä Mat­teos­ta, jo­ka rat­kai­see seu­ra­kun­tan­sa lam­pai­ta koh­dan­nei­ta ri­kos­jut­tu­ja Umb­rias­sa. Hän pää­see lä­hel­le hy­viä kuin pa­ho­ja ih­mi­siä - ove­luu­del­la, ai­tou­del­la se­kä aseis­ta­rii­su­van hy­myn­sä avul­la. Pääo­sis­sa: Terence Hill,
15.00 Yle Live Is­mo Alan­ko Har­soinen teräs
15.05 Ju­na­mat­ka Australiaan
Newcastle - Brisbane New­cast­le - Brisbane...
15.25 Ar­kistojen salat
15.55 Flashback
15.55 Beet­ho­ven minuutissa
15.55 Flashback
15.52 Elo­ku­va­mu­sii­kin hel­miä Dresdenissä
Staats­ka­pel­le Dres­den -or­kes­te­ri pa­laa Ch­ris­tian Thie­le­man­nin joh­dol­la sak­sa­lai­sen elo­ku­van unel­ma­teh­taan Ufan val­loit­ta­vaan musiikkiin...
(1917 - 1945)
16.00 Pie­ni ta­lo preerialla
Kau­si 8. Ame­rik­ka­lai­nen per­he­sar­ja uu­dis­rai­vaa­jien elä­mäs­tä pree­rian lai­dal­la. Lau­ra In­galls Wil­de­rin elä­mä­ker­ral­li­siin kir­joi­hin pe­rus­tu­vas­sa draa­ma­sar­jas­sa isä Char­les, äi­ti Ca­ro­li­ne ja hei­dän kol­me ty­tär­tään - Mary,..
16.05 Fran­con jäl­keen - Al­cántaran perhe
On mahtavaa olla nuori Osa 363. On mah­ta­vaa ol­la nuo­ri (Es gran­de ser joven) ...
16.48 Ta­ri­noi­den Ruisrock
16.50 Korut
Tans­ka­lai­nen do­ku­ment­ti­sar­ja ko­ru­jen kult­tuu­ri­his­toriasta. (U)
Jaksot 2-4.
16.50 Vaa­ran ammattilaiset
Rankka paluu
17.00 Oppimislabra
17.15 Tei­den sankarit
Marg­re­te ker­too pomolleen,..
17.20 Design 200
17.20 Flashback
17.25 Almost never
Ihastuksia
17.25 Tans­ka­lai­nen maajussi
13. tuo­tantokausi,..
17.25 Daniel Olin
17.25 Ark­ki­tehdin kotona
Maria Axelsson
17.25 An­tiik­ki­kaksintaistelu
Kak­si tans­ka­lais­ta kil­pai­lee siitä,..
17.25 Strömsö
Historiallisia jouluruokia
17.55 Yle Ny­he­ter TV-nytt 17.55
17.59 BUU-klub­be­nin Superjoulu
18
18.00 BUU-klub­be­nin Superjoulu
18.04 Rau­han­ka­dun uu­det asukkaat
Jaksot 15-20.
18.05 Rau­han­ka­dun uu­det asukkaat
18.18 Bärtilin joulu
On jou­lu­kuu. Bär­til odot­taa ka­ma­lasti lunta,..
18.30 Tai­vaallista menoa
18.30 Man­ner­heim - Jörn Don­ne­rin kertomana
Irti sodasta
18.30 Tans­ka­lai­nen maa­jus­si: Kaj­san joululahja
18.30 Nei­ti Fri­ma­nin taistelu
Neiti Frimanin taistelu (7) Dag­mar keksii,..
18.30 Ai­ka on meidän
Ruot­sa­lai­nen draa­ma­sar­ja. (U) Ruot­sa­lai­nen su­kuk­ro­nik­ka Ai­ka on mei­dän ker­too rak­kau­des­ta, ris­ti­rii­dois­ta ja tu­le­vai­suu­den toi­veis­ta, joi­ta­kin vuo­si­kym­me­niä rau­han­päi­väs­tä 1945 eteen­päin. Pääo­sis­sa: Su­zan­ne Reu­ter, Adam Lundg­ren, Pe­ter Dal­le, Mat­tias Nordk­vist, Hed­da Stierns­tedt Ju­lia He­veus, Os­kar La­ring ja Mor­ten van Simonsen.
19.00 Suu­ri postiryöstö
19.13 Ly­hy­te­lo­ku­va: Kolmas deitti
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
19.39 Sportnytt
19.53 Ar­kis­tos­ta: Maail­man ym­pä­ri - 80 paikannimeä
19.53 Svensk­finland runt
19.53 Tie­tois­ku uskonnosta
19.53 Tiet­tö­män tai­pa­leen ta­ka­na - joulutervehdys
19.48 Sportliv
19.55 Närbild
20.00 Sai­raan­hoito-opisto
Jäähyväiset Jää­hyväiset...
20.00 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin konsertti
Hannu Lintu & Carolin Widmann Han­nu Lin­tu, ka­pel­li­mes­ta­ri, sol. Ca­ro­lin Wid­mann. - K. A...
20.00 Sai­raan­hoito-opisto
Tans­ka­lai­nen suo­sik­ki­sar­ja Sai­raan­hoi­to-opis­to seu­raa elä­mää ai­ka­na, jol­loin mies­puo­li­nen sai­raan­hoi­ta­ja oli vie­lä erikoisuus.
20.00 Ryh­mä­teat­te­ri: "Us­ko, toi­vo, huijaus"
Vee­ra Tyh­ti­län Ryh­mä­teat­te­ril­le kir­joit­ta­ma uu­si ko­ti­mai­nen kan­ta­näy­tel­mä Us­ko, toi­vo, hui­jaus sai en­si-il­tan­sa vuo­den 2020 hel­mi­kuus­sa. Eläm­me ai­ka­kaut­ta, jol­la ih­mi­sen tahdoista,..
20.00 Lähiruokaa
Lähiruokaa Turunmaalla Mi­tä ta­pah­tuu, kun kok­ki elää ai­noas­taan lä­hi­ruoal­la viikon ajan?..
20.23 Ef­ter Nion parhaat
20.30 Il­mastorakkaus
"Haluamme vaikuttaa nuoriin!
20.40 Kill Anneli
20.41 Kristal
20.45 Ikui­sesti Moskova
20.56 Flashback
20.52 Elo­ku­via ikuistamassa
21
21.00 Efter Nio
Miten käy kun vieras valitsee seuraavan vieraan? Vie­raan va­lin­ta. Vie­rai­na elo­ku­va­tuot­ta­ja And­rea Reuter,..
21.00 Historia: Wind­so­rien dynastia
21.00 Ki­no Klassikko: Missouri
Jack Nic­hol­son ja Mar­lon Bran­do ot­ta­vat mit­taa toi­sis­taan ai­noas­sa yh­tei­ses­sä elo­ku­vas­saan, Art­hur Pen­nin oh­jaa­mas­sa wes­ter­nis­sä he­vos­var­kais­ta ja hei­tä jäl­jit­tä­väs­tä palk­ka­tappajasta.
(The Missouri Breaks, USA 1976)
21.00 Kino: Z: Ama­zo­nin ka­don­nut kaupunki
To­si­poh­jai­nen elo­ku­va brit­ti­läi­ses­tä tut­ki­mus­mat­kai­li­jas­ta, jo­ka 1900-lu­vun al­ku­puo­lel­la pa­la­si tois­tu­vas­ti Ama­zo­nin tun­te­mat­to­miin sa­de­met­siin et­sies­sään pak­ko­miel­tei­ses­ti mui­nais­ta, edis­ty­nyt­tä in­tiaa­nikulttuuria.
21.00 Elinkautinen
Oikeus elämään Suo­si­tun rea­li­ty­sar­jan ku­vauk­sis­sa teh­dään murha...
21.14 Ju­na­mat­ka Australiaan
Newcastle - Brisbane New­cast­le - Brisbane...
21.45 ko­ti­mai­nen elokuva: Ki­no Suo­mi: Tun­te­maton sotilas
Kol­mel­la Jus­sil­la pal­kit­tu elo­ku­va­ver­sio Väi­nö Lin­nan so­ta­ro­maa­nis­ta. O: Rau­ni Moll­berg. Roo­leis­sa mm. Ris­to Tuo­ri­la, Pirk­ka-Pek­ka Pe­te­lius, Paa­vo Lis­ki, Pert­ti Koi­vu­la ja Ka­ri Vää­nä­nen. O: Rau­ni Moll­berg. Roo­leis­sa mm. Ris­to Tuo­ri­la, Pirk­ka-Pek­ka Pe­te­lius, Paa­vo Lis­ki, Pert­ti Koi­vu­la ja Ka­ri Väänänen.
(1985)
21.45 Tyt­tö, jo­ka huusi sutta
Tyttö, joka huusi sutta (12) Theoa pii­naa ko­ti-ikävä,..
21.57 elokuva: Ai­no Ven­na: Can't Help Fal­ling in Love
22.00 Tap­pa­jan kantapäillä
Tappajan kantapäillä (12)
22.01 Ryuic­hi Sa­kamoto: Coda
In­tii­mi do­ku­ment­tie­lo­ku­va elä­mäs­tä, kuo­le­mas­ta, elo­ku­vas­ta, mu­sii­kis­ta, pia­nois­ta, tie­to­ko­neis­ta ja ää­nis­tä, pää­hen­ki­lö­nä vai­kean sai­rau­den lä­pi käy­nyt elo­ku­va­sä­vel­tä­jä, muusikko,
(Japani/USA 2017)
22.15 Kino: Rak­kau­del­la, Béatrice
Clai­re on ar­vos­tet­tu kätilö,..
(Sage femme, Ranska 2017, Martin Provost.
22.35 An­ders, mi­nä ja ne 23 muuta naista
Na­hid ra­kas­tuu Tin­de­ris­sä ta­paa­maan­sa ten­ni­sam­mat­ti­lai­seen An­der­siin. Jon­kin ajan ku­lut­tua käy kui­tenkin ilmi,..
Ohjaaja: Nahid Persson, Ruotsi 2018.
22.45 De­cemberkväll
Joulu tulee joulukonsertin myötä!
23.06 Väi­nö Lin­na lähikuvassa
23.16 Tääl­lä Pentinkulmalla
23.15 Yle Live: Glas­tonbury 2019
23.38 Ryuic­hi Sa­ka­mo­to: async-konsertti
23.46 Väi­nö Lin­na ar­jes­sa ja jalustalla
0
00.10 Yksi elämä
00.07 "Tun­te­mat­to­man so­ti­laan" te­ki­jä, Väinö Linna
00.40 Lin­da ja Troyer safarilla