Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 50 51 52 53 54 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12.
07.44 Rau­han­ka­dun uu­det asukkaat
08.04 Rau­han­ka­dun uu­det asukkaat
07.54 Rau­han­ka­dun uu­det asukkaat
07.58 Bärtilin joulu
07.54 Rau­han­ka­dun uu­det asukkaat
08.00 BUU-klub­be­nin Superjoulu
08.05 Rau­han­ka­dun uu­det asukkaat
08.08 Bärtilin joulu
08.10 Suu­ri postiryöstö
08.08 Bärtilin joulu
08.18 Bärtilin joulu
08.20 Metten joulu
(U) Met­te Bloms­ter­berg on puu­han­nut kai­ken­lais­ta ko­ris­tet­ta keit­tiöön näin joulun alla.
08.20 Nor­jan rannikoilla
1/10.
08.25 Jen­nifer Erica
08.30 Ark­ki­tehdin kotona
08.30 Iri­na palaa kotiin
08.34 Rau­han­ka­dun uu­det asukkaat
08.40 Tans­ka­lai­nen maajussi
08.48 Bärtilin joulu
On joulukuu...
9
09.00 Unel­ma­na muo­ti­suunnittelija
09.00 Efter Nio
Luonnon ja luonnollisuuden voima Luon­to. Vie­rai­na toi­mit­ta­ja Bet­ti­na Sågbom-Ek,..
09.00 Närbild
09.00 Team Bachstad
Paloautolla Oslosta Mongoliaan
09.00 Man­ner­heim - Jörn Don­ne­rin kertomana
Yhteistyö Saksan kanssa
09.10 Ku­nin­kait­tem­me jäljillä
Kuninkaittemme jäljillä
09.30 An­tiik­ki­kaksintaistelu
09.30 Tans­ka­lais­ten jou­lui­sia an­tiikkiaarteita
Tanskalaisten jouluisia antiikkiaarteita
09.40 Ko­ti­jump­paa Sofian kanssa
09.45 Tei­den sankarit
Hau­ke­lif­jel­lil­lä nou­see lumimyrsky...
10.00 Daniel Olin
10.00 Tai­vaallista menoa
10.00 Man­ner­heim - Jörn Don­ne­rin kertomana
Yhteistyö Saksan kanssa
10.00 Tans­ka­lais­ten jou­lui­sia an­tiikkiaarteita
Tanskalaisten jouluisia antiikkiaarteita
10.10 Ko­ti­jump­paa Sofian kanssa
10.24 Raw­dah - unel­ma mallinurasta
10.30 Nor­ja­lai­sia tarinoita
10.30 Suu­ri postiryöstö
10.30 Vel­jes­ten keittiössä
10.30 Spotlight
Rajat kiinni, sadon kustannuksella
11.00 Ai­ka on meidän
Yökerho Tuk­hol­ma, tou­kokuu 1968...
11.00 Närbild
11.00 Strömsö
11.00 Ef­ter Nio 2017
Pa­rad Me­dia 2017. (U) Kul­ta­reu­nuk­sis­ta ar­kea. Kiin­nos­ta­vat vie­raat kes­kus­te­le­vat tren­deis­tä, ter­vey­des­tä, ku­luttamisesta,
11.00 Ai­ka on meidän
Ruot­sa­lai­nen draa­ma­sar­ja. (U) Ruot­sa­lai­nen su­kuk­ro­nik­ka Ai­ka on mei­dän ker­too rak­kau­des­ta, ris­ti­rii­dois­ta ja tu­le­vai­suu­den toi­veis­ta, joi­ta­kin vuo­si­kym­me­niä rau­han­päi­väs­tä 1945 eteenpäin.
11.30 Spotlight
11.30 Taivastiellä
12
12.01 Kaa­mos­jär­ven kalastajat
12.00 RSO esit­tää suo­ma­lais­ta modernismia
12.00 Uusi Kino: To­ri portaat kirkko
12.00 Vol­ga 30 päivässä
Löylyjä ja yöelämää
12.00 Bobbi Jene
(Bobbi Jene, Tanska 2017)
12.00 Sai­raan­hoito-opisto
Tans­ka­lai­nen suo­sik­ki­sar­ja Sai­raan­hoi­to-opis­to seu­raa elä­mää ai­ka­na, jol­loin mies­puo­li­nen sai­raan­hoi­ta­ja oli vie­lä eri­koi­suus. (Sy­gep­le­jes­ko­len, Tans­ka 2018 - 2020. )
Jaksot 5-1.
12.00 Kino: Tulkki
80-vuo­tias Ali Un­gar lu­kee sat­tu­moi­sin en­ti­sen SS-up­see­rin kir­jaa, jos­sa hän ku­vaa toi­miaan so­dan ai­ka­na Slo­va­kias­sa. Il­me­nee et­tä up­see­ri on tap­pa­nut hä­nen vanhempansa...
(Slovakia/Itävalta 2018)
12.26 Ro­va­nie­mel­tä pohjoiseen
12.33 Ark­ti­nen ra­port­ti: Poh­joi­seen, pohjoiseen
12.30 Yle Live: Glas­tonbury 2019
12.45 Rak­kau­desta taloon
12.55 Kuol­lut aa­si ei hyee­naa pelkää
Ruotsi 2017.
13.16 Jou­lu­me­lo­dioi­ta KORKin tahtiin
13.25 Nor­jan RSO: Si­be­liuk­sen toi­nen sinfonia
13.30 Ly­nyrd Sky­nyrd: If I Lea­ve Here Tomorrow
Sout­hern roc­kin suu­rim­piin ni­miin kuuluneen,..
(USA 2018)
13.36 Kis­ko­kyy­dillä Lappiin
13.47 Poh­jan­täh­den al­la: Kol­men tunnin joulu
13.50 Bas­quiat - tai­tei­lijan tarina
Jean-Mic­hel Bas­quiat oli af­roa­me­rik­ka­lai­nen taiteilija,..
14.00 Ta­ri­noita korville
Ra­dio­kuun­nel­ma ei ole kuol­lut ei­kä kuo­pat­tu, vaan elää di­giai­ka­na uut­ta nousukautta...
14.10 Historia: Kun nör­tit muut­ti­vat maailman
14.15 Historia: Vik­to­riaa­ni­sen ajan perintö
14.15 Historia: Wind­so­rien dynastia
14.16 To­si suo­ma­lai­nen - Kö­pi, Har­ri­ni­van isäntä
14.45 Neu­meier: Beet­ho­ven-projekti
Beet­ho­ven-juh­la­vuo­si oli Ham­pu­rin ba­le­tin joh­ta­jan ja pää­ko­reog­ra­fin John Neu­meie­rin mie­les­sä, kun hän loi teok­sen, jon­ka pyr­ki­myk­se­nä on an­taa sä­vel­tä­jä­mes­ta­rin mu­sii­kil­le fyy­si­nen muo­to. Neu­meie­ria kiinnosti,..
14.58 elokuva: Ai­no Ven­na: Can't Help Fal­ling in Love
15
15.05 Isä Mat­teon tutkimuksia
Viimeinen tango Vii­mei­nen tango...
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
15.05 Isä Mat­teon tutkimuksia
Rahahuolia Rahahuolia...
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
(U) Ita­lia­lai­nen jän­ni­tys­sar­ja Isä Mat­teon tut­ki­muk­sia ker­too pap­pi Isä Matteosta,..
15.00 Ju­na­mat­ka Australiaan
Kuranda - Townsville Ku­ran­da - Towns­vil­le. Ju­na­mat­ka jat­kuu pit­kin Poh­jois-Queens­lan­din rannikkoa...
15.54 Si­be­liuksen Kuusi
15.55 Filmikellari
16.00 Pie­ni ta­lo preerialla
Kau­si 7. Ame­rik­ka­lai­nen per­he­sar­ja uu­dis­rai­vaa­jien elä­mäs­tä pree­rian lai­dal­la. Lau­ra In­galls Wil­de­rin elä­mä­ker­ral­li­siin kir­joi­hin pe­rus­tu­vas­sa draa­ma­sar­jas­sa isä Char­les, äi­ti Ca­ro­li­ne ja hei­dän kol­me ty­tär­tään - Mary,..
16.00 Uusi Kino: Maalitaulu
16.08 Uusi Kino: Still li­ves - kii­re­hes­sä liikkumatoin
16.15 Fran­con jäl­keen - Al­cántaran perhe
Kunnes takaus meidät erottaa Osa 362. Kun­nes ta­kaus mei­dät erottaa ..
16.48 Ku­va­kir­jei­tä Euroopasta
16.50 Ruma Suomi
ti: Uudet tehtaat ovat rumia
ke: Joulupukin maa Jou­lu­pukin maa...
16.50 Korut
Kuninkaallisten ja julkkisten korut
16.49 Lapset puhuvat
17.00 Oppimislabra
16.55 Pikku Kakkonen
Kat­sel­laan Tuo­mon kans­sa Suu­ren­moi­nen her­ra Kunkku,..
17.00 Lucia
Lucia 2020 Ope­tus­mi­nis­te­ri Li An­ders­son kruu­naa vuo­den 2020 Lu­cia-nei­don suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä Hel­sin­gin tuo­miokirkosta...
17.15 Tei­den sankarit
Hau­ke­lif­jel­lil­lä nou­see lumimyrsky...
17.20 Design 200
17.25 Almost never
Kauppakeskuskeikka
17.25 Tans­ka­lai­nen maajussi
13. tuo­tantokausi,..
17.25 Daniel Olin
Hen­rik Mei­nander, 60,..
17.25 An­tiik­ki­kaksintaistelu
Fi­naa­li­päi­vä­nä selviää,..
17.44 Jou­lu­ka­len­te­ri: Po­ro­kuis­kaa­jan arvoitus
17.59 BUU-klub­be­nin Superjoulu
17.55 Yle Ny­he­ter TV-nytt 17.55
17.59 BUU-klub­be­nin Superjoulu
17.55 Yle Ny­he­ter TV-nytt 17.55
18
18.04 Rau­han­ka­dun uu­det asukkaat
Jaksot 7-13.
18.17 Bärtilin joulu
On joulukuu...
18.20 St­röm­sös­tä poimittua
18.30 Tai­vaallista menoa
18.30 Man­ner­heim - Jörn Don­ne­rin kertomana
Yhteistyö Saksan kanssa
18.30 So­ke­ri­lei­pu­rin jouluherkut
18.30 Nei­ti Fri­ma­nin taistelu
Neiti Frimanin taistelu (7) Ele­tään vuotta 1908...
18.30 Ai­ka on meidän
Ruot­sa­lai­nen draa­ma­sar­ja. (U) Ruot­sa­lai­nen su­kuk­ro­nik­ka Ai­ka on mei­dän ker­too rak­kau­des­ta, ris­ti­rii­dois­ta ja tu­le­vai­suu­den toi­veis­ta, joi­ta­kin vuo­si­kym­me­niä rau­han­päi­väs­tä 1945 eteen­päin. Pääo­sis­sa: Su­zan­ne Reu­ter, Adam Lundg­ren, Pe­ter Dal­le, Mat­tias Nordk­vist, Hed­da Stierns­tedt Ju­lia He­veus, Os­kar La­ring ja Mor­ten van Simonsen.
18.40 Tans­ka­lai­sen maa­jussin joulu
19.00 Suu­ri postiryöstö
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
19.39 Sportnytt
19.53 Ar­kis­tos­ta: Maail­man ym­pä­ri - 80 paikannimeä
19.52 Svensk­finland runt
19.53 Tie­tois­ku uskonnosta
19.53 Egen­lan­din matkakohteet
19.48 Sportliv
19.55 Närbild
20.00 Sai­raan­hoito-opisto
Tans­ka­lai­nen suo­sik­ki­sar­ja Sai­raan­hoi­to-opis­to seu­raa elä­mää ai­ka­na, jol­loin mies­puo­li­nen sai­raan­hoi­ta­ja oli vie­lä eri­koi­suus. (Sy­gep­le­jes­ko­len, Tans­ka 2018 - 2020. )
Jaksot 5-1.
20.00 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin konsertti
John Storgårds johtaa John Stor­gårds, ka­pel­li­mes­ta­ri, sol. Anu Kom­si, Piia Kom­si ja Pa­si Hyökki...
20.01 Kub­rick omin sanoin
Upouu­si do­ku­ment­tie­lo­ku­va oh­jaa­ja­mes­ta­ris­ta, pe­rus­ta­na Stan­ley Kub­ric­kin oma ää­ni Mic­hel Ci­men­tin te­ke­mis­sä haas­tatteluissa.
20.00 Daniel Olin
20.23 Ef­ter Nion parhaat
20.30 Spotlight
20.30 Strömsö
Hapantaikinaa ja veistämistä
20.41 Si­be­liuksen Kuusi
20.43 Ruot­sa­lai­sia salaisuuksia
20.45 Ruot­sa­lai­sia salaisuuksia
21.00 Efter Nio
Luonnon ja luonnollisuuden voima Luon­to. Vie­rai­na toi­mit­ta­ja Bet­ti­na Sågbom-Ek, tut­ki­ja ja kir­jai­li­ja Jo­han Eklöf,..
21.00 Historia: Wind­so­rien dynastia
20.57 Ju­na­mat­ka Australiaan
Kuranda - Townsville Ku­ran­da - Towns­vil­le. Ju­na­mat­ka jat­kuu pit­kin Poh­jois-Queens­lan­din rannikkoa...
21.00 Ki­no Klassikko: An­ta­kaa minun elää!
Su­san Hay­ward sai Os­ca­rin roo­li­työs­tään mur­has­ta kuo­le­maan­tuo­mit­tu­na huu­mei­den­käyt­tä­jä­nä ja pros­ti­tuoi­tu­na. Vä­ke­vä to­si­poh­jai­nen draa­ma he­rät­ti huo­mio­ta myös jazz-mu­sii­kin käytöllä.
(I Want to Live, USA 1958)
21.02 Kino: Tri Outolempi
.eli: Kuin­ka lak­ka­sin ole­mas­ta huo­lis­sa­ni ja opin ra­kas­ta­maan pommia...
Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, Britannia/USA 1964)
21.00 Elinkautinen
Viimeinen tehtävä Mur­ha­ju­tus­ta tu­lee yhä mut­kik­kaam­pi, kun Vic­to­rial­le sel­viä­vät uh­rin mo­net sa­laisuudet...
21
21.15 Kino: Gangs of New York
Mar­tin Scor­se­sen suu­re­lo­ku­va 1860-lu­vun New Yor­kin slum­meis­ta ja ri­kol­li­suu­den syn­nyt­tä­mis­tä jen­geis­tä, joi­den val­ta­tais­te­lut hui­pen­tu­vat si­säl­lis­so­dan syn­nyt­tä­mien mel­la­koi­den ai­kaan. Pääo­sis­sa Leo­nar­do Di­Cap­rio, Da­niel Day-Le­wis, Ca­me­ron Diaz, Jim Broad­bent, John C.
(USA 2002)
21.45 ko­ti­mai­nen elokuva: Ki­no Suo­mi: Kolmistaan
Ta­ri­na rak­kau­des­ta ja rak­kau­den ra­jois­ta, mut­ta ei ihan se ta­val­li­nen. N: Ka­ri-Pek­ka Toi­vo­nen, Lii­sa Kuop­pa­mä­ki, Mat­lee­na Kuus­nie­mi. KK&O: Pe­ter Lindholm...
(2007)
21.50 Tyt­tö, jo­ka huusi sutta
Tyttö, joka huusi sutta (12) Lars al­kaa epäil­lä Hol­lyn ker­to­mus­ta, kun käy ilmi,..
22.00 Tap­pa­jan kantapäillä
Tappajan kantapäillä (12)
22.00 Kino: Amanda
Pa­hin mah­dol­li­nen to­teu­tuu Pa­rii­sis­sa ter­ro­ris­tien tap­paes­sa ih­mi­siä puis­tos­sa: Da­vid saa kuul­la si­sa­ren­sa kuol­leen. Sii­tä seu­raa myös, et­tä hän on tä­män 7-vuo­tiaan tyttären,..
(Amanda, Ranska 2018, O: Mikhaël Hers.
22.33 Kino: Elä­mä­ni Kub­ric­kin palveluksessa
On­ni pot­kai­si näyt­te­li­jä Leon Vi­ta­lia, kun hän sai roo­lin elo­ku­vas­sa Bar­ry Lyndon...
(Filmworker, USA 2017)
22.45 Skavlan
Dolly Parton on Skavlanin vieraana Nashvillen kodistaan käsin
22.45 The Daughter Tree
In­tian maa­seu­dul­la tyt­tö­si­kiöi­den abor­toin­ti on niin ta­val­lis­ta, et­tä on muo­dos­tu­nut ko­ko­nai­sia kyliä,..
Ohjaaja: Rama Rau, Kanada, 2019.
23.00 Ki­no Klassikko: Painostus
Sean Con­ne­ry po­lii­sietsivänä,..
(The Offence, Iso-Britannia 1973)
23.20 Uusi Kino: Sant­ra ja puhuvat puut
23.50 Kuol­lut aa­si ei hyee­naa pelkää
Ruotsi 2017.
23.45 Hel­sin­ki Mansp­lai­ning Massacre
00.00 Is­mo Alan­ko: Ih­mi­nen, mut­ta mikä se on?
23.55 Yle Live: Glas­tonbury 2019
0
00.05 Uusi Kino: Sant­ra ja puhuvat puut
00.51 Kis­ko­kyy­dillä Lappiin
01.02 Poh­jan­täh­den al­la: Kol­men tunnin joulu
01.32 To­si suo­ma­lai­nen - Kö­pi, Har­ri­ni­van isäntä