Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 26.7.
08.10 Kum­mi­tus­koulu Spooky's
08.25 Jo­tun­hei­me­nin paimenet
08.20 Julk­kis lapsenvahtina
Sarja alkaa. Nor­ja­lais­las­ten raa­ti arvioi,..
08.30 Ros­kasta ruoaksi
08.30 Ak­tivismin aika
08.30 Su­perapulaiset
Omaa rauhaa
08.30 Mim­mi Leh­mä ja Varis
08.38 Palomies Sam
08.45 Syn­ty­nyt vuonna 2010
3/4. Edit­hin ja Ma­rian vau­va syn­tyy dra­maat­ti­sel­la tavalla...
08.48 Suk­ka­hittimittari
08.50 Inui
08.55 Drott­ning­hol­min lin­na - ku­ninkaan koti
1/2.
08.57 HaHaHa
9
09.00 Tun­te­ma­ton perillinen
Kadonnut ikiliikkuja He­le­na Hur­ti­gin suu­rin unel­ma oli ra­ken­taa ikiliikkuja...
09.00 Eräelämää
09.00 Puu­tar­has­sa tuoksuu ruoka
09.00 Tim­ja­mia, kuk­koa ja torttuja
Kokkilegendan lempireseptit
09.00 Dok: Si­be­lius Korppoossa
09.30 Ku­nin­kait­tem­me jäljillä
Kuninkaittemme jäljillä
09.30 An­tiik­ki­kaksintaistelu
09.45 Ma­ria ja kesäpuhujat
Elämän varjot
09.55 Ju­ma­lasta Guruun
09.56 Svensk­finland runt
10.00 Tim­ja­mia, kuk­koa ja torttuja
Kokkilegendan lempireseptit
10.00 Dok: Si­be­lius Korppoossa
10.00 Tiet­tö­män tai­paleen takana
10.00 Jen­ni ta­paa romaneja
10.25 Ak­tivismin aika
10.30 Kum­mi­tus­koulu Spooky's
10.30 Vel­jes­ten keittiössä
10.30 Superaivot
Stressi
10.30 Ranen museo
2/6. Ra­ne yrit­tää löy­tää ratkaisuja,..
10.54 Suuret tunteet
10.50 Seik­kai­le­vat saappaat
10.57 Nor­jaa ris­tiin rastiin
10.56 Svensk­finland runt
10.59 Ir­tiot­to ora­vanpyörästä
11.00 Am­pu­ma­vä­li­koh­taus Nygatanilla
2/2.
11.00 Stugor
11.00 Ef­ter Nio 2017
Kul­ta­reu­nuk­sis­ta ar­kea. Kiin­nos­ta­vat vie­raat kes­kus­te­le­vat tren­deis­tä, ter­vey­des­tä, ku­luttamisesta,
11.00 Fal­kens­wär­din mööpelit
Roo­leis­sa: Jo­han Stor­gård, An­na Hul­tin, Pat­rick Hen­rik­sen, On­ni Thulesius,..
11.30 Superaivot
11.30 Tiet­tö­män tai­paleen takana
11.39 Filip ja Mona
12
12.00 24 tun­tia Euroopassa
(U) 24 tun­tia Eu­roo­pas­sa on vuo­ro­kau­den mit­tai­nen do­ku­ment­tie­lo­ku­va (Ylel­lä jaet­tu 24 osaan) , jos­sa seu­ra­taan 60 nuo­ren elä­mää eri puo­lil­la Eurooppaa...
12.00 Ruoka-Suomi
Kovat kundit ei kokkaa Ko­vat kun­dit ei kokkaa...
12.00 24 tun­tia Euroopassa
(U) 24 tun­tia Eu­roo­pas­sa on vuo­ro­kau­den mit­tai­nen do­ku­ment­tie­lo­ku­va (Ylel­lä jaet­tu 24 osaan) , jos­sa seu­ra­taan 60 nuo­ren elä­mää eri puo­lil­la Eurooppaa...
12.00 Jää­me­ri 30 päivässä
12.00 Pier­re Bou­lez: mu­siikin mestari
12.00 Kuuluttaja
Perheen tähden Per­heen tähden...
12.00 Bre­gen­zin fes­ti­vaa­li: Rigoletto
Bo­den­jär­ven ran­nal­la Itä­val­las­sa si­jait­se­va Bre­genz on kuu­lui­sa vuo­tui­ses­ta fes­ti­vaa­lis­taan, jo­ka pää­ta­pah­tu­ma on kel­lu­val­la näyt­tä­möl­lä esi­tet­ty oop­pe­ras­pektaakkeli...
12.45 Historia: Ric­hard Ni­xo­nin nousu ja tuho
12.50 Vel­vet colección
Vel­vet Co­lec­ción on hy­vän­tuu­li­sen es­pan­ja­lais­sar­jan Vel­vet - muo­ti­ta­lon ta­ri­na (Ga­le­rias Vel­vet) si­sar­sar­ja, sa­moil­ta te­ki­jöil­tä ja tu­tul­la mie­hi­tyk­sel­lä. On vuosi 1967.
Jaksot 1-2.
13.00 24 tun­tia Euroopassa
Elämän ja kuoleman kysymyksiä Klo 14 - 15...
13.00 Sc­hool of Seduction
Kuinka pyydystetään varakas aviomies? Pie­ta­ri­lai­ses­sa vai­mo­kou­lus­sa nuo­ril­le nai­sil­le ope­te­taan, kuin­ka mies saa­daan koukkuun...
Ohjaaja: Alina Rudnitskaja, Tanska 2019.
13.30 Vi­han he­del­mät, ku­vaus Amerikasta
14.00 Gersh­win - mu­sii­kin ihmelapsi
14.00 Historia: Villi länsi
14.05 Kino: Orfeus
An­tii­kin my­to­lo­gias­sa Or­feus las­keu­tui Ma­na­laan nou­taak­seen kuol­leen vaimonsa...
(Orphée, Ranska 1950)
14.25 Historia: Villi länsi
14.47 His­to­riaa huo­nomuistisille
14.40 Uusi Kino: Aja­tuk­sia rakkaudesta
14.40 Fed­ja - Theodor - Tulio
14.55 Pie­ni suuri maailma
14.55 Uusi Kino: Vernissage
15
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
(U) Ita­lia­lai­nen jän­ni­tys­sar­ja Isä Mat­teon tut­ki­muk­sia ker­too pap­pi Isä Matteosta,..
15.10 Isä Mat­teon tutkimuksia
Rakkaus ei katso ikää Rak­kaus ei kat­so ikää...
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
15.32 Elo­ku­via ikuistamassa
15.45 Pie­ni ta­lo preerialla
Onnettomuus metsässä On­net­to­muus metsässä...
15.40 Ke­sä­kon­sert­ti Sc­hönbrunnista
Wie­nin fil­har­mo­ni­kot avaa­vat ke­sän ul­ko­kon­ser­til­la Zu­bin Meh­tan joh­dol­la. Pia­no­so­lis­ti­na Ru­dolf Buchbinder...
15.40 Oli­pa ker­ran... Sergio Leone
15.57 Tiesitkö?
15.50 Ruot­sin sa­laiset huoneet
16.00 Tiesitkö?
16.05 Pie­ni ta­lo preerialla
Kau­si 3. Ame­rik­ka­lai­nen per­he­sar­ja uu­dis­rai­vaa­jien elä­mäs­tä pree­rian lai­dal­la. Lau­ra In­galls Wil­de­rin elä­mä­ker­ral­li­siin kir­joi­hin pe­rus­tu­vas­sa draa­ma­sar­jas­sa isä Charles,..
16.34 Pie­ni suuri maailma
16.40 RSO Mu­siikkitalossa
Breathing Statues Ree­ta Maa­lis­maa, viu­lu, Ma­ria Puu­saa­ri, viu­lu, Ai­no Räsänen,..
16.56 Flashback
16.53 Tiesitkö?
17.00 Vai­keuk­sis­ta huolimatta
17.00 Mää­rän­pää­nä San­tia­go de Compostela
Jaksot 4-7.
17.10 Ma­ria ja kesäpuhujat
Elämän varjot
17.20 Design 200
17.20 Pie­ni suuri maailma
17.25 Kum­mi­tus­koulu Spooky's
17.25 Eräelämää
Sorkkaeläimet
17.25 Toivomus
10.
17.25 Ros­kasta ruoaksi
17.25 An­tiik­ki­kaksintaistelu
17.25 Ark­ki­tehdin kotona
Martina Eriksson
17.45 Seik­kai­le­vat saappaat
17.51 Nor­jaa ris­tiin rastiin
17.51 Svensk­finland runt
17.55 Yle Ny­he­ter TV-nytt 17.55
18
18.00 Halitaan!
18.00 Pikkuli
18.00 Robottåg
18.00 Bärtil
18.00 Se pik­kuinen Lotta
Lotta on aina niin iloinen
18.00 Su­perapulaiset
Omaa rauhaa
18.00 Mim­mi Leh­mä ja Varis
18.06 Su­perlentokoneet
18.05 Hammaskeiju
18.07 Palomies Sam
18.13 Mikko Mallikas
18.12 Lastenohjelmia
18.14 Vahaveitikat
18.18 Seis!
18.17 Lee­vi Lampunhenki
18.19 Inui
18.23 Fre­ja, pikku tutkija
18.24 Jazzoo
18.23 Suk­ka­hittimittari
18.22 Rillinalle
18.27 Hupsulit
18.27 Hupsulit
18.26 HaHaHa
18.30 Ju­ma­lasta Guruun
2/3.
18.30 Dok: Si­be­lius Korppoossa
18.30 Ku­nin­kait­tem­me jäljillä
Kuninkaittemme jäljillä
18.30 Ir­tiot­to ora­vanpyörästä
18.30 Tun­te­ma­ton perillinen
Menneisyys Zimbabwessa
18.30 Unel­ma­na muo­ti­suunnittelija
Menestys tai tappio
18.30 Tim­ja­mia, kuk­koa ja torttuja
Lisan uppomunavinkit Päi­vän vie­ras on suo­ma­lai­sil­le­kin tut­tu tv-kok­ki Ta­req Taylor...
19.00 Ak­tivismin aika
19.10 Filip ja Mona
19.10 Vakuum
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maailmalta...
19.45 Tapaus Victor
19.45 Ruot­sin sa­laiset huoneet
19.45 Näin Norjassa
19.45 Sportliv
19.55 Suuret tunteet
Viha
20.00 Vi­han he­del­mät, ku­vaus Amerikasta
20.00 Kuuluttaja
Perheen tähden Per­heen tähden...
20.00 Vel­vet colección
Vel­vet Co­lec­ción on hy­vän­tuu­li­sen es­pan­ja­lais­sar­jan Vel­vet - muo­ti­ta­lon ta­ri­na (Ga­le­rias Vel­vet) si­sar­sar­ja, sa­moil­ta te­ki­jöil­tä ja tu­tul­la mie­hi­tyk­sel­lä. On vuosi 1967.
20.00 Countrymusiikki
Blueg­ras­sia ei enää pal­jon kuu­lu­nut ra­diois­ta, mut­ta ko­vim­mil­le fa­neil­le toi lohtua,..
19.55 Egen­lan­din matkakohteet
20.05 Dok
Fasismia mustassa autossa
20.30 Tuh­mia tarinoita
4/4.
20.55 Flashback
20.51 Elo­ku­via ikuistamassa
20.55 Flashback
20.55 Mi­nun musiikkini
21
21.00 Mur­ha Sandhamnissa
Ruot­sa­lai­nen mi­ni­dek­ka­ri­sar­ja au­rin­gos­ta, pur­jeh­ti­mi­ses­ta ja mur­has­ta. Ri­kos­tar­kas­ta­ja Tho­mas And­reas­son tut­kii sa­la­pe­räi­siä kuo­le­man­ta­pauk­sia idyl­li­ses­sä saa­ris­to­mil­jöös­sä. (U) Tuk­hol­man saa­ris­tos­sa ei ole niin rau­hal­lis­ta kuin luulisi.
21.00 Historia: Ric­hard Ni­xo­nin nousu ja tuho
21.00 Kieh­to­va maail­ma: Mää­rän­päänä Intia
Saapuminen Saapuminen...
21.00 Ki­no Klassikko: Pla­toon - nuo­ret sotilaat
Nel­jäl­lä Os­ca­ril­la pal­kit­tu Oli­ver Sto­nen elo­ku­va va­paaeh­toi­se­na Viet­na­miin läh­te­neen nuo­ren so­ti­laan eloon­jää­mis­kamp­pai­lus­ta. Pääo­sis­sa Tom Be­ren­ger, Willem Dafoe,
(Platoon, USA 1986)
21.01 Flow Festival
Yle pa­laa Flow-fes­ti­vaa­lil­le ja lä­het­tää Hel­sin­gin Su­vi­lah­des­ta kiin­nos­ta­via ja upei­ta keik­kae­lä­myk­siä. Yle vä­lit­tää Flow-tun­nel­mia kan­sain­vä­li­sen kult­tuu­ri­ka­na­va Ar­ten vä­li­tyk­sel­lä myös Kes­ki-Eu­roop­paan, jos­sa li­vest­rii­mi näh­dään sa­ma­nai­kai­ses­ti Suo­men kanssa.
21.01: The Cure
23.08: Jesse Markin
21.00 Au­tion saa­ren elokuvat
21.00 Sokaistuneet
Elefantit Bea pa­laa töi­hin sel­vit­tääk­seen, mi­tä Hen­ri­kil­le tapahtui...
21.09 Kino: Mat­teuk­sen evankeliumi
Jo­pa kaik­kien ai­ko­jen par­haa­na pi­det­ty elo­ku­va Kris­tuk­sen elä­mäs­tä ja ope­tuk­sis­ta, neo­rea­lis­min pe­rin­teel­lä ja esi­ku­va­na evan­ke­liu­mi Mat­teuk­sen mu­kaan. Oh­jaus Pier Pao­lo Pasolini.
(Il vangelo secondo Matteo, Italia 1964)
21.45 The Hand­maid's Ta­le - Orjattaresi
Yhtä suurta perhettä Yh­tä suur­ta perhettä...
21.45 Lap­si­lau­ma, oma apina ja linna
Es­pan­ja­lai­sel­la Ju­li­ta Sal­me­rónil­la oli nai­mi­siin men­nes­sään kol­me haa­vet­ta: lap­si­lau­ma, oma api­na ja ko­ti­na lin­na. Vuo­sien mit­taan hä­nes­tä tu­li per­heen oma­laa­tui­nen matriarkka,..
Ohjaaja: Gustavo Salmerón, Espanja 2017.
22.00 Kino: Kaup­pamatkustaja
Ira­ni­lais-rans­ka­lai­ses­sa draa­mae­lo­ku­vas­sa pa­haa-aa­vis­ta­mat­to­man nuo­ren­pa­rin elä­mä suis­tuu rai­teil­taan hei­dän muu­tet­tuaan asuntoon,..
22.40 Historia: Jo­nes­tow­nin tragedia
22.55 Manon
Karkulainen Kar­ku­lai­nen. Ma­non on hat­koil­la mut­ta jää pian kiinni...
23.11 Isäviikonloput
23.21 So­ku­rovin ääni
23.20 So­ta sisälläni
(Pho­tog­rap­her of War, 2017) Pal­kit­tu tans­ka­lai­nen so­ta­ku­vaa­ja Jan Gra­rup pa­laa ko­tiin kuo­le­man­sai­raan vai­monsa luo...
23.15 Mei­dän pi­ti kuol­la - kun AIDS saa­pui Tanskaan
Do­ku­ment­ti­sar­ja tans­ka­lai­sis­ta ho­mo­sek­suaaleista,..
00.00 Historia: Kau­pun­kien salaisuudet
23.55 Gi­ger - tajunnan ydin
23.59 Yle Live Mi­rel Wag­ner & DJ Kridlokk
0
00.57 Flow Festival