Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 17.2. ti 18.2. ke 19.2. to 20.2. pe 21.2. la 22.2. su 23.2.
08.15 Tyt­tä­remme Emilie BUU: Su­perapulaiset Hittehatt
08.30 Ma­ku­ja saa­me­lai­ses­ta keittiöstä Ruokamakasiini Tämä tästä 08.30 Koi­ra­mies kier­tää Islantia BUU-klubben
08.45 Unelmakoti Kau­si 1, 7/8. Ma­rie ja Bill ovat re­mon­toi­neet kym­me­nen vuo­den ai­ka­na jo nel­jä huoneistoa. Axel Åhman - vie­raassa normissa Raha
9 09.00 Egenland Efter Nio Tila. 09.00 Puu­tar­has­sa tuoksuu ruoka Aiheena ovat sipulit ja sipuliherkut. På spåret 11/13. Ruot­sin suo­si­tuim­man tie­to­vi­sai­lun en­sim­mäi­nen se­mi­fi­naa­li. Mu­sii­kis­ta vas­taa Ama­son, so­lis­ti­na esiin­tyy Grant, oh­jel­man juon­taa Kris­tian Luuk ja tuo­ma­ri­na toi­mii Fred­rik Lindström. Jal­ka­pallounelmia Puolueellinen tuomari Osa 6/8. Puo­lueel­li­nen tuo­ma­ri. svenska.
09.10 Yh­teis­vastuukeräys
09.15 Tans­ka­lai­nen maajussi
09.25 Toinen kierros 09.25 An­tiik­ki­kaksintaistelu 09.25 Leirille!
09.35 Musta kortti
09.45 Ma­ria ja kesäpuhujat Rakkaus 09.45 Ruo­hon­juuritasolla
09.50 Am­bu­lanssi apuun! 09.50 Kamppailu
10.00 På spåret Elä­män tarkoitus 10.00 On­nis­tuu­ko elämä maalla? Onnistuuko elämä maalla? Nor­jan prin­sessa Ingrid Nor­ja­lai­sia tarinoita
10.25 Axel Åhman - vie­raassa normissa Strömsö Vel­jes­ten keittiössä 10.25 Spotlight Me­lo­difestivalen Melodifestivalen 2020: Osakilpailu 4 (suomenkielinen selostus)
11.00 Ma­ria ja kesäpuhujat Närbild Ef­ter Nio 2016 Aiheena törky. Työ. Tans­ka­lai­nen maajussi
11.30 Spot­light : Ro­manssihuijaus
11.40 Ah­dis­tuksen vankina 11.40 Tämä tästä Myöhästyneen kirjan hinta ja sisäjuoksua Kiinassa
11.50 Nor­jaa ris­tiin rastiin
11.55 Kaik­ki ker­ran talvilomalle Fran­con jäl­keen - Al­cantaran perhe Amerikkalainen vieras. 11.55 Ve­nä­jän hal­ki 30 päivässä Ar­vo Pär­tin kes­kus Laulasmaalla El­lan matkassa Saalburgista Cochemiin Kau­si 2, 7/7. Kyl­py­löi­tä ja valkosipulia. Kau­si Ranskassa Ab­bas on paen­nut so­taa Af­ri­kas­ta Rans­kaan las­ten­sa kans­sa ja tu­tus­tuu Ca­ro­leen, jo­ka tar­joaa heil­le ka­ton pään pääl­le. Hei­dän suh­teen­sa sy­ve­nee vi­ra­no­mais­pää­tös­tä odotellessa.
12
12.05 Phan­tom Finn - kun isoi­sä mut­ka­mäen­las­kun Suomeen toi
12.30 Han­ki al­la - vauh­ti päällä 12.30 Flow Festival Yle Live: Henrik! Tä­tä on punk vuon­na 2019! Henrik! 12.30 Ma­rok­ko - rak­kau­den ja sodan aika (x3) Varkaiden armoilla Sodan runtelemat Veitsi kurkulla
12.45 Historia: Dik­taat­to­rien työkalut Historia: Diktaattorien työkalut (12)
12.55 Joh­dan­to Pär­tin 3. sinfoniaan
13.00 Ar­vo Pär­tin kol­mas sinfonia
13.10 YLE TEEMA
13.15 Yle Live: Sting Pariisissa Tal­tioin­ti maail­man­kier­tueel­ta 57th & 9th. YLE TEEMA
13.25 Pau­li­ne Kael ja elo­ku­vak­ri­tiikin taide (2019) Kukituksia
13.35 Kar­ta­noe­lä­mää Britanniassa Castle Howard Lä­hi­ku­vas­sa John Cleese Jui­ce Tap­san Tahdeissa 13.35 Yle Live: Aretha! Gram­my-or­ga­ni­saa­tion suur­kon­sert­ti soul-mu­sii­kin ku­nin­gat­ta­ren Aret­ha Frank­li­nin (1942 - 2018) muistoksi.
14.10 Am­mat­ti: kirjailija Reijo Mäki
14.20 Kukituksia
14.30 Egenland 14.30 Kult­tuu­ri­ruu­tu: Rokkilyriikkaa
15 15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia Tuhkimo ja tangoprinssi. Iloisia uutisia. Päivällisvieraita Pizzaunelmia Hinnalla millä hyvänsä 15.00 Kieh­to­va Arvo Pärt Vi­ro­lai­sen Ar­vo Pär­tin har­mo­ni­nen, hen­gel­li­nen ja mi­ni­ma­lis­ti­nen tyy­li ve­toaa moniin.
15.15 Ir­ving Ber­lin: Holiday Inn Rie­mu­kas vuo­den 2016 Broad­way-mu­si­kaa­li pe­rus­tuu vuon­na 1942 teh­tyyn elo­ku­vaan Ho­li­day Inn (Ra­vin­to­la Vapaa-aika).
16.05 Mi­la­non nais­ten paratiisi Supistuksia. Onnen ja yllätysten päivä. Lopullinen totuus Ansa laukeaa Menneisyyden haamut
16.20 RSO Mu­siikkitalossa Aarre Merikannon Fantasia ja Ekho
16.45 Uusi Kino: Au pair YLE TEEMA Tans­ka­lai­sark­ki­tehtien koteja
16.55 Näin Norjassa Myrskyn myllerryksessä. Pikku Kakkonen 16.55 Il capo Ita­lia­lai­sen Yu­ri An­ca­ra­nin elo­ku­vat ovat vi­suaa­li­ses­ti häikäiseviä.
17.15 Am­bu­lanssi apuun! 17.15 Design 200 Pie­ni suuri maailma Arvokas Rooma Mu­siikin voima Säveltäjä Magnus Lindberg
17.25 Tans­ka­lai­nen maajussi Koi­ra­mies kier­tää Islantia Ma­ku­ja saa­me­lai­ses­ta keittiöstä An­tiik­ki­kaksintaistelu Strömsö Tähtikokin pizza
17.55 Yle Ny­heter TV-nytt BUU-klubben Yle Ny­he­ter TV-nytt 17.55
18 18.00 BUU-klubben 18.00 BUU-klubben BUU: Su­perapulaiset Kieli BUU-klubben
18.30 Elä­män tarkoitus Tyt­tä­remme Emilie Nor­ja­lai­nen 20-vuo­tias Emi­lie unel­moi tu­le­van­sa rum­pa­lik­si ja läh­tee opis­ke­le­maan mu­siik­kia To­ne­heim-kan­sanopistoon. Skavlan Vieraina mm. Camilla Läckberg ja Jarvis Cocker Tans­ka­lai­nen maajussi Egenland Ukulele, käsipallo & Helene Schjerfbeck Tämä tästä Myöhästyneen kirjan hinta ja sisäjuoksua Kiinassa På spåret 12/13. Toinen semifinaali. Mu­sii­kis­ta vas­taa Ama­son, jon­ka so­lis­ti­na esiin­tyy Ol­le Jöns­son. Oh­jel­man juon­taa Kris­tian Luuk ja tuo­ma­ri­na toi­mii Fred­rik Lindström.
18.45 Twin Twin (12) 8/8. Frank on var­ma, et­tä tut­kin­ta lä­hes­tyy lä­pi­mur­toaan, mut­ta sa­mal­la hän koh­taa vas­tus­tus­ta yl­lät­tä­väl­tä taholta.
19.00 Axel Åhman - vie­raassa normissa Mik­si on so­pi­ma­ton­ta pu­hua ra­has­ta, ja min­kä ta­kia niin mo­ni hä­pei­lee omaa ta­loudenpitoaan? 19.00 Toinen kierros Toinen kierros (7) Kau­si 2, osa 8/8. Mad­de ja Pet­ter läh­te­vät juh­liin Tukholmaan.
19.15 Tämä tästä
19.25 Yle Ny­heter TV-nytt Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maailmalta. HD Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30 Yle Nyheter TV-nytt Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maailmalta. Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30 Yle Nyheter TV-nytt
19.35 Sportnytt Urheilu-uutisia.
19.45 St­röm­sös­tä poimittua Laatikkotaidetta ja vanhoja työkaluja. St­röm­sön tuotantoa. Nor­jaa ris­tiin rastiin Vaeltava pappi Vaeltava pappi. Taio­taan tähteistä Osa 7/10. Fonduetreffit. Egen­lan­din matkakohteet Farm Escape, Tornio Pa­ko­pe­lit ovat suo­sit­tu ur­baa­ni il­miö. Farm Es­ca­pe­kin on il­miö, mut­ta ei urbaani. Sportliv Maailmanmestari Tuuve Häkkisen on pakko luottaa siihen, että joukkuekaverit ottavat kopin: "Ei cheerleadingiä voi harrastaa, jos pelkää loukkaantuvansa"
19.55 Närbild Ta­sa-ar­voi­sen avio­liit­to­lain as­tu­mi­nen voi­maan muu­ta­ma vuo­si sit­ten oli suu­ri voit­to sek­suaa­li­vä­hem­mis­tö­jen edustajille.
20.00 Egenland Ma­rok­ko - rak­kau­den ja sodan aika Varkaiden armoilla Sodan runtelemat Veitsi kurkulla Punk ei­len tänään Punk eilen tänään (12) 4/4. Sy­vä­su­kel­lus so­peu­tu­mat­to­mien, ka­pi­nal­lis­ten ja lain­suo­jat­to­mien ala­kult­tuu­riin ni­meltä punk. Ma­ria ja kesäpuhujat Keho Osa 8/8. Tä­nään Lon­nas­sa kes­kus­te­le­vat Jo­nas Wi­lén, Jo­han­na Holmst­röm ja Adam Guarnieri.
20.25 Spot­light : Ro­manssihuijaus Vaa­ran ammattilaiset Ra­ce Hor­se Com­pa­ny mat­kaa Edin­burg­hin Frin­ge-fes­ti­vaa­lil­le esiin­ty­mään kuukaudeksi.
20.45 Ta­ri­noi­den Ruisrock Terhi Kokkonen 50-vuo­tias Ruis­rock on syn­nyt­tä­nyt monta tarinaa. Ah­dis­tuksen vankina Ditten tarina 2/2. 20-vuo­tias Dit­te sai en­sim­mäi­sen pa­niik­ki­koh­tauk­sen­sa Ros­kil­den fes­tivaaleilla.
20.55 YLE FEM 20.55 Maa­na­lainen elämä Wien, Elisa Tukholma, Andrew Los Angeles, Erik
21 21.00 Efter Nio Tila. Historia: Dik­taat­to­rien työkalut El­lan matkassa Saalburgista Cochemiin Vii­mei­nen yh­teys: The Dead Zone (1983) Step­hen Kin­gin ro­maa­niin pe­rus­tu­va jän­ni­ty­se­lo­ku­va mie­hes­tä, jo­ka koo­mas­ta he­rät­tyään saa sel­vä­nä­ki­jän ky­ky­jä käyt­täen nii­tä mm. ri­kos­tut­ki­muk­sis­sa, kun­nes hän al­kaa saa­da apo­ka­lyp­ti­siä vi­sioi­ta uu­des­ta pre­si­dent­tiehdokkaasta. Genius Kus­tan­nus­toi­mit­ta­ja Max Per­kins löy­si ja nos­ti 1920-1930-lu­vuil­la maail­man­maineeseen F. Mil­jar­din dollarin aivot Tal­vi­ses­sa Hel­sin­gis­sä ta­pah­tu­va, Len Deigh­to­nin va­koi­lu­ro­maa­niin pe­rus­tu­va elo­ku­va, jos­ta tu­li Ken Rus­sel­lin oh­jaa­ma­na se­ko­päi­nen, jo­pa psy­ke­dee­li­nen seikkailu. Lumiauramies (2014) Nils Dick­man on nor­ja­lai­nen kel­po ve­ron­mak­sa­ja, jo­ka au­raa lu­mi­sia tei­tä ja hoi­taa las­ket­te­lu­rin­tei­tä. Kun ri­kol­lis­jouk­ko te­loit­taa va­hin­gos­sa hä­nen poi­kan­sa, al­kaa kui­ten­kin kos­toon täh­tää­vä voi­main­mit­te­ly. Oh­jaa­ja: Hans Petter Moland.
21.30 Aa­mun­koiton lupaus (2017) Ro­main Ga­ryn omae­lä­mä­ker­taan poh­jau­tu­va draa­ma puo­la­lai­ses­ta po­jas­ta, jon­ka mää­rä­tie­toi­nen äi­ti vie hei­dät uu­teen elä­mään Rans­kas­sa. Uu­des­sa maas­sa Ga­rys­ta kas­vaa kir­jai­li­ja ja tais­telupilotti.
21.55 Rau­ha maan päälle 7/8. On ju­han­nus, ja on ai­ka to­teut­taa Mi­ken mur­ha. Kun Ja­kob saa sel­vil­le to­tuu­den isän­sä men­nei­syy­des­tä, Mi­la­din ko­ko elä­mä on uhattuna. Ko­tim. Elokuva: Ki­no Suo­mi: Mies­tä ei voi raiskata (1978) (1978) Mär­ta Tik­ka­sen ro­maa­niin pe­rus­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa rais­kat­tu nai­nen päät­tää kos­taa mie­hel­le sa­mal­la mi­tal­la. Vas­taa­ko mie­hen nöy­ryy­tys nai­sen ko­kemaa tuskaa?
22.40 Jui­ce Tap­san Tahdeissa (1997) Jui­cen Les­ki­sen kon­sert­ti 9.8.1996 Tap­san Tah­tien Ol­ki­hat­tu­ja­meis­sa Nokialla. Yle Live: Brit Awards 2020 Bri­tan­nian le­vy­teol­li­suu­den suu­ri pal­kin­to­juh­la O2-aree­nal­la Lon­toos­sa 18. hel­mi­kuu­ta näh­dään ai­van tuo­reel­taan. Ky­sees­sä on ta­sa­vuo­si eli 40. gaa­la. Sen juon­taa kah­den vii­me vuo­den ta­paan Jack Whitehall. My Ge­ne­ra­tion - Michael Caine Eloi­sa, per­soo­nal­li­nen ja vauh­di­kas do­ku­ment­tie­lo­ku­va 1960-lu­vun Lon­toos­ta ja su­ku­pol­ves­ta, jo­ka hyl­kä­si van­hat aat­teet ja sy­lei­li uut­ta popkulttuuria.
22.50 Ass­ho­les: A Theory Aa­ron Ja­me­sin me­nes­tys­kir­jaan pe­rus­tu­va viih­dyt­tä­vä do­ku­ment­ti sel­vit­tää, mis­tä pas­kiai­sia si­kiää ja min­kä­lai­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä he kukoistavat.
23.00 Skavlan
23.30 YLE TEEMA Punk ei­len tänään Punk eilen tänään (12) Kult­tuu­ri­ruu­tu: Rokkilyriikkaa
Gimme Danger (2016)
0
00.10 Full-Time Lady
00.15 Kä­ty - Kämp­pä tyhjänä