Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 11.11. ti 12.11. ke 13.11. to 14.11. pe 15.11. la 16.11. su 17.11.
08.05 Las­te­noh­jel­mia: Mu­min­da­len
08.30 Poh­jois­mai­set Rus­kean kas­tik­keen maa Perheateriat. Poh­jois­mai­set Ruo­ka­ma­ka­sii­ni 08.30 Ka­rin Wid­nä­sin mu­seo Kau­ha­kau­pal­la Poh­jo­lan luon­toa Uumajanjoki Las­te­noh­jel­mia: Len­toyh­tiö Ra­ma­jet Uusi työntekijä BUU-k­lub­ben
08.40 Tä­mä täs­tä
08.50 Nuot­tien mat­kas­sa
9 09.00 Mah­ti­muk­sut Ef­ter Nio Epäilyksiä. 09.00 Poh­jois­mai­set Ark­ki­teh­din va­paa-a­jan a­sun­to Poh­jois­mai­set Puu­tar­has­sa tuok­suu ruo­ka Poh­jois­mai­set Pa­ras ruo­ka­va­lio 1/3. Nel­jä ruot­sa­lais­ta a­vio­pa­ria luo­puu van­hois­ta ruo­kai­lu­tot­tu­muk­sis­taan ja ko­kei­lee kuu­kau­den a­jan uu­den­lais­ta ta­paa syö­dä. He­lium
09.10 Mys­tee­ri­saa­ri
09.20 Vin­ter Varg ja 10 ai­ka­kaut­ta
09.30 Tans­ka­lai­nen maa­jus­si Tanskalainen maajussi An­tiik­ki­kak­sin­tais­te­lu 09.30 Ys­tä­vä­ni Mar­lon
09.50 Poh­jois­mai­set Lää­kä­rit vas­taan in­ter­net 09.50 Kamp­pai­lu
10.00 Poh­jois­mai­set Pa­ras ruo­ka­va­lio Tai­vaal­lis­ta me­noa: Ra­ja-a­lueel­la 10.00 Päi­vä e­lä­mäs­sä Lotta Engberg & Krista Siegfrids E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa Yk­si­ne­lä­jä Se­ve­rin Yksineläjä Severin Poh­jois­mai­set Ruo­ka­ma­ka­sii­ni 7/10. Met­te tut­kii, voi­ko so­ke­ris­ta ja ma­keas­ta tul­la riip­pu­vai­sek­si.
10.30 Ka­rin Wid­nä­sin mu­seo Pur­ta­vaa Poh­jo­las­ta 6/8: Pohjanmaa. Poh­jois­mai­set To­bias lei­poo maail­mal­la 10.30 S­pot­light Kä­ti­löt kär­si­vät syn­ny­tys­ten no­pean kes­kit­tä­mi­sen seu­rauk­sis­ta. Tans­kan aar­teen­met­säs­tä­jät
11.00 Da­niel O­lin När­bild St­röm­sö Vanhan korjaaminen on ekoteko Ef­ter Nio 2016 Tuoksu. Hoito ja hoiva. Poh­jois­mai­set Kek­se­liäs nik­ka­ri Kau­si 3, 3/4. Ru­ti­ku­va ke­sä tuo mu­ka­naan on­gel­mia. Tim­ja­mia, kuk­koa ja tort­tu­ja O­sa 2/8. Täl­lä ker­taa pu­hu­taan kar­vais­ta mauis­ta.
11.30 Päi­vä e­lä­mäs­sä Poh­jois­mai­set Yk­si­ne­lä­jä Se­ve­rin S­pot­light 11.30 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin
11.40 Tä­mä täs­tä
12 12.00 Ar­kis­to­mat­ka: Raa­kel Lig­nel­lin Ber­lii­ni His­to­ria: Kult­tuu­rien juu­ril­la Maailmankuva avartuu. Y­le Li­ve: Tom Pet­ty & T­he Heartb­rea­kers Mai­nei­kas a­me­rik­ka­lai­nen lau­la­ja/ki­ta­ris­ti Tom Pet­ty kuo­li lo­ka­kuus­sa 2017 66-vuo­tiaa­na. Si­mon Ree­ve Ve­nä­jäl­lä Eteläinen Venäjä Er­nest S­hack­le­ton Lo­ves Me Kieh­to­va maail­ma: Ju­na­mat­ka I­tään Georgia ja Azerbaidzan 2/6. Geor­gia ja A­zer­baidz­han. To­ve­ri, mis­sä o­let nyt? Kir­si Ma­rie Lii­ma­tai­nen o­pis­ke­li DDR:n kan­sain­vä­li­ses­sä nuo­ri­so­kor­kea­kou­lus­sa juu­ri en­nen muu­rien mur­tu­mis­ta.
12.20 Ul­ko­lin­ja: Huo­mis­päi­vä­nä Sak­sat on vel­jet kes­ke­nään
12.55 Y­LE TEE­MA
13.00 Tai­de­tut­ki­muk­set Roberts. 13.00 Val­ta­kun­nat 13.00 La re­púb­li­ca - ta­sa­val­ta (x3) Silmä silmästä Julkeita ajatuksia Lapsuuden loppu
13.15 I am not Your Neg­ro 13.15 Mi­nun mu­siik­ki­ni A. W. Yrjänä A. W.
13.30 Ar­kis­to­mat­ka 13.30 O­pis­ke­li­ja­tar ja her­ra Hen­ri (2015) Su­ku­pol­vet jou­tu­vat tör­mäys­kurs­sil­le mo­nel­la­kin ta­paa kun ä­reän pa­rii­si­lais­van­huk­sen on o­tet­ta­va nuo­ri o­pis­ke­li­ja a­li­vuok­ra­lai­sek­si.
13.55 Ka­ren B­li­xen - Af­rik­ka­lai­sia u­nel­mia His­to­ria: Kau­neus kaut­ta ai­ko­jen Kauneuden kaava 13.55 Ul­ko­maan­ra­port­ti: Ber­lii­ni - muu­ri­kau­pun­ki
14.05 Am­mat­ti: kir­jai­li­ja Pirkko Saisio
14.20 Mod­lic­han toi­nen per­he
14.45 Subs­tan­dard - Kel­vot­to­mat 14.45 Ar­kis­to­ku­via: Ku­via Han­gos­ta
14.55 Y­LE TEE­MA F­lash­back
15 15.00 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia Metsästysmajan arvoitus. Rauhallinen sunnuntai. Isä Matteon erehdys I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia Särkynyt unelma I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia Tanssiaisten taikaa
15.10 Dan­cer - Ser­gei Po­lu­nin Yk­si maail­man lois­ta­vim­mis­ta ba­let­ti­tans­si­jois­ta, Ru­dolf Nu­re­je­viin ver­rat­tu uk­rai­na­lai­nen Ser­gei Po­lu­nin o­li u­ran­sa hui­pul­la 25-vuo­tiaa­na a­jau­tu­nut it­se­tu­hon par­taal­le ja jär­kyt­ti i­hai­li­joi­taan jät­tä­mäl­lä ba­le­tin.
15.50 Y­LE TEE­MA Maa­na­lai­nen e­lä­mä 15.50 Maa­na­lai­nen e­lä­mä Subs­tan­dard - Kel­vot­to­mat
16.00 Mi­la­non nais­ten pa­ra­tii­si Uskon asia? Mi­la­non nais­ten pa­ra­tii­si Taustatutkimusta. Ystävänpäivä Lahjoja ja kiusantekoa Yhteistyösopimus
16.10 F­ran­con jäl­keen - Al­cán­ta­ran per­he Häitä ja huolia O­sa 340. Häi­tä ja huo­lia. Bo­de­gan tu­li­pa­lo on ih­mis­ten kes­kus­te­luis­sa kuu­ma pe­ru­na.
16.35 Ra­dio Do­lo­res 16.35 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa RSO-festivaali: Seong-Jin Chon pianoresitaali Seong-Jin C­ho, pia­no, e­sit­tää W.
16.45 60-lu­vun ku­va­kir­ja 5: Letkajenkka minihameessa. Osa 2/5: Pian elämme kuin Jetsonit! Osa 3/5: Kotirouvan kapina. Osa 4/5: Lähdetään ilta-ajelulle!
17.00 Poh­jois­mai­set Mi­nun mai­se­ma­ni
17.15 Lää­kä­rit vas­taan in­ter­net 6/8. Mi­kä mah­taa ol­la vial­la, jos pit­kään kes­tä­nyt ys­kä nos­tat­taa pal­jon li­maa? Ly­hyes­ti
17.25 Pur­ta­vaa Poh­jo­las­ta Pohjanmaa. "Niin kauan kuin on met­sää ja pel­to­ja, on ruo­kaa. St­röm­sös­tä poi­mit­tua Da­niel O­lin Ahvenanmaan kuningas Anders Wiklöf - vastentahtoinen kapitalisti Poh­jois­mai­set Rus­kean kas­tik­keen maa Kausi 1, 7/8. Ruoka ja viranomaiset. Poh­jois­mai­set An­tiik­ki­kak­sin­tais­te­lu 6/12. Kak­sin­tais­te­li­jat Rik­ke ja Pe­ter et­si­vät aar­tei­ta Hel­sin­gørin a­lueel­ta. St­röm­sö Arjen akustiikkaa Tä­nään pu­hu­taan ää­nis­tä.
17.30 Sol­si­dan - On­nea on­ki­mas­sa
17.55 Y­le Ny­he­ter TV-nytt Y­le Ny­he­ter TV-nytt 17.55
18 18.00 Las­te­noh­jel­mia: BUU-k­lub­ben
18.25 Tai­vaal­lis­ta me­noa: Ra­ja-a­lueel­la K­ris­ti Ain­järv vart­tui Vi­ros­sa, jo­ka o­li o­sa Neu­vos­to­liit­toa. Poh­jois­mai­set Ark­ki­teh­din va­paa-a­jan a­sun­to S­kav­lan Näyttelijä Malin Åkerman ja hotellimiljardööri Petter Stordalen vieraina Poh­jois­mai­set Kek­se­liäs nik­ka­ri Kau­si 3, 3/4. Ru­ti­ku­va ke­sä tuo mu­ka­naan on­gel­mia. Dok: S­ta­li­nin a­jan sy­vät jäl­jet (T­he Red Soul, A­lan­ko­maat, 2017) Vaik­ka Jo­sif S­ta­li­nin kuo­le­mas­ta on jo y­li puo­li vuo­si­sa­taa, hän ja­kaa y­hä ve­nä­läis­ten mie­li­pi­teet. Ai­ka on mei­dän VIP Kol­mas kau­si, o­sa 2/8. Ni­na väit­tää Pe­te­rin se­kaan­tu­neen yö­ker­hoon teh­tyyn kyy­nel­kaa­suis­kuun. Poh­jois­mai­set Pa­ras ruo­ka­va­lio 2/3. Kuu­kau­den koe on puo­li­vä­lis­sä, ja mo­ni pa­reis­ta koh­taa on­gel­mia. St­res­saan­tu­nut lap­si­per­he kok­kaa öi­sin eh­tiäk­seen teh­dä kai­ken.
19.00 Ka­rin Wid­nä­sin mu­seo Kau­ha­kau­pal­la Poh­jo­lan luon­toa 19.00 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin
19.15 Tä­mä täs­tä
19.25 Y­le Ny­he­ter TV-nytt Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maail­mal­ta. HD Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30 Yle Nyheter TV-nytt Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maail­mal­ta. Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30
19.35 S­port­nytt
19.45 St­röm­sös­tä poi­mit­tua Helppoa ikkunoiden koristelua S­port­liv Kun suru särkee sisimmän - Linda Sonntag löysi pelastuksen fitnessurheilusta
20.00 När­bild Mi­nun mu­siik­ki­ni A. W. Yr­jä­nä on teh­nyt CMX-yh­tyeel­leen hit­te­jä mo­nel­la vuo­si­kym­me­nel­lä. La re­púb­li­ca - ta­sa­val­ta Silmä silmästä Julkeita ajatuksia Lapsuuden loppu Ma­ria by Cal­las (2018) Ma­ria Cal­la­sin (1923 - 1977) ta­ri­na ker­rot­tu­na hä­nen o­mas­ta nä­kö­kul­mas­taan ja hä­nen o­man ai­nut­laa­tui­sen ää­nen­sä a­vul­la. Do­ku­men­tis­sa on mu­ka­na aiem­min e­sit­tä­mä­tön­tä ar­kis­to­ma­te­riaa­lia, en­ti­söi­ty­jä mu­siik­ki­tal­len­tei­ta se­kä oop­pe­ra­dii­vaa ym­pä­röi­nei­tä ih­mi­siä ku­ten Ma­ri­lyn Mon­roe, G­ra­ce Kel­ly, E­li­za­beth Tay­lor ja A­ris­to­te­les O­nas­sis. Da­niel O­lin Sören Lillkung - oopperalavoilta suursäätiön ohjaksiin
20.30 S­pot­light : Kä­ti­löt kat­kea­mis­pis­tees­sä Kä­ti­löt kär­si­vät syn­ny­tys­ten no­pean kes­kit­tä­mi­sen seu­rauk­sis­ta. 20.30 Päi­vä e­lä­mäs­sä Michael Björklund & Lotten Lindborg-Suhonen
20.45 Mit­ta­ti­laus­työ­nä Lasitaiteilija.
21 21.00 Ef­ter Nio Epäilyksiä. Ar­tis­ti K­ris­ta Siegf­rids, kir­jai­li­ja Paj­tim S­ta­tov­ci, ak­ti­vis­ti Pe­ter Sun­de Kol­mi­sop­pi, Tuu­la Sc­houltz lä­heis­riip­pu­vuu­des­ta. His­to­ria: Kau­neus kaut­ta ai­ko­jen 3/6. Mi­tä ai­vois­sa ta­pah­tuu, kun koem­me jo­tain kau­nis­ta? Kau­neus on kat­so­jan sil­mäs­sä, mut­ta ai­vot o­vat sa­man­lai­set e­ri kult­tuu­reis­sa­kin. Kieh­to­va maail­ma: Ju­na­mat­ka I­tään Georgia ja Azerbaidzan 2/6. Geor­gia ja A­zer­baidz­han. Temp­pu - ja mi­ten se teh­dään Beat­les-lef­foil­la lä­pi­mur­ton­sa teh­neen Ric­hard Les­te­rin sa­man­hen­ki­nen ja -ai­kai­nen, Can­ne­sin fes­ti­vaa­lien Kul­tai­sel­la Pal­mul­la pal­kit­tu maa­ni­nen, e­pä­kor­rek­ti ko­me­dia 60-lu­vun b­rit­ti­nuo­ris­ta kes­kel­lä "s­ven­gaa­vaa Lon­too­ta" ja sen sek­suaa­lis­ta, mo­raa­lis­ta, ta­lou­del­lis­ta ja mu­sii­kil­lis­ta val­lan­ku­mous­ta. O­pis­ke­li­ja­tar ja her­ra Hen­ri (2015) Su­ku­pol­vet jou­tu­vat tör­mäys­kurs­sil­le mo­nel­la­kin ta­paa kun ä­reän pa­rii­si­lais­van­huk­sen on o­tet­ta­va nuo­ri o­pis­ke­li­ja a­li­vuok­ra­lai­sek­si. Pääo­sis­sa C­lau­de B­ras­seur, Guil­lau­me de Ton­que­dec, Noémie Sch­midt ja F­rédéri­que Bel. 21.00 Ai­ka on mei­dän Crème de la crème Kol­mas kau­si, o­sa 3/8. Ni­na's on nyt saa­nut Cal­les­ta uu­den keit­tiö­mes­ta­rin, jo­ka pyr­kii uu­dis­ta­maan ruo­ka­lis­tan Car­me­nin kans­sa.
21.55 Sol­si­dan - On­nea on­ki­mas­sa Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Vii­mei­nen sa­vot­ta (1977) (1977) En­sim­mäi­nen Pää­ta­lo-e­lo­ku­va on e­si­tet­ty tv:s­sä vain ker­ran 1980-lu­vul­la. E­lo­ku­va ker­too huu­to­lais­poi­ka Vik­ke Ni­lon e­lä­mäs­tä 1900-lu­vun a­lus­ta 1960-lu­vul­le. O: Ed­vin Lai­ne. N: Jyr­ki Ko­va­leff, O­la­vi A­ho­nen. Rak­kaut­ta vail­la K­se­nia ja Bo­ris käy­vät lä­pi re­pi­vää a­vioe­roa. Hei­dän 12-vuo­tias poi­kan­sa Al­jo­sa uh­kaa pai­nua u­noh­duk­siin ja kyl­läs­ty­nee­nä poi­ka ka­toaa. Vas­ta ka­don­neen lap­sen­sa et­sin­nöis­sä van­hem­mat koh­taa­vat k­rii­seis­tään kaik­kein ko­vim­man. O: And­rei Zv­ja­gint­sev. N: Mar­ja­na S­pi­vak, A­lek­sei Ro­zin, Mat­vei No­vi­kov, Ma­ri­na Va­sil­je­va. 21.55 Me­deia Pier Pao­lo Pa­so­li­nin vä­ke­vän ku­val­li­nen, va­paa tul­kin­ta k­reik­ka­lai­ses­ta t­ra­ge­dias­ta. Ku­nin­kaan ty­tär, noi­ta Me­deia ra­kas­tuu kul­tais­ta tal­jaa et­si­vään Ja­so­niin t­raa­gi­sin seu­rauk­sin. Suu­ri oop­pe­ra­täh­ti ja oh­jaa­jan ys­tä­vä Ma­ria Cal­las e­sit­tää pääo­saa poik­keuk­sel­li­ses­sa roo­lis­sa ra­jun in­ten­sii­vi­ses­ti. En­sie­si­tys Suo­men te­le­vi­sios­sa! Dok: Ru­nout­ta bur­kan poi­muis­sa Sau­dia­ra­bia­lai­nen toi­mit­ta­ja ja ru­noi­li­ja His­sa Hi­lal päät­ti o­sal­lis­tua A­bu D­ha­bis­sa pi­det­tä­vään ää­ret­tö­män suo­sit­tuun te­le­vi­sion ru­nous­kil­pai­luun, jo­ka on Lä­hi-i­dän vas­ti­ne län­si­mai­den ky­ky­kil­pai­luil­le, ja e­te­ni ai­na fi­naa­liin as­ti.
22.20 S­kav­lan F­red­rik S­kav­lan saa vie­raak­seen ruot­sa­lais-ka­na­da­lai­sen näyt­te­li­jän Ma­lin Åker­ma­nin, jo­ka on juu­ri teh­nyt en­sim­mäi­sen ruot­sin­kie­li­sen e­lo­ku­va­roo­lin­sa. 22.20 Ar­kis­to­mat­ka Itä-Berliinin salattu elämä
22.35 Y­le Li­ve An­na Puu Anna Puu
22.50 Ul­ko­maan­ra­port­ti: Ber­lii­ni - muu­ri­kau­pun­ki
23.15 Kou­kus­sa st­rip­pauk­seen 23.15 Mod­lic­han toi­nen per­he Euroopan oudommat siirtolaiset.
23.25 Il­man i­sää
23.35 Cul­tu­re C­lub: Li­ve at Wemb­ley
23.45 Ra­dio Do­lo­res 23.45 A­jo­tun­ti
A­jo­tun­ti 23.55 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Si­ni­nen u­ni Ly­hy­te­lo­ku­va Ja­mis­ta, jo­ka on käy­nyt Pat­tayal­la jo 17 ker­taa.
0
00.05 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Si­ni­nen u­ni Y­le Li­ve: Ba­na­na­ra­ma Iloista kasaria Teemalla!
00.25 Temp­pu - ja mi­ten se teh­dään