Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 21.10. ti 22.10. ke 23.10. to 24.10. pe 25.10. la 26.10. su 27.10.
08.05 Las­te­noh­jel­mia: Mi­nä, Hu­go Käld
08.10 Las­te­noh­jel­mia: BUU: Su­pe­ra­pu­lai­set . 18/20. buu.y­le.fi
08.30 Poh­jois­mai­set Rus­kean kas­tik­keen maa Osa 3/8. Ruoka statussymbolina. Poh­jois­mai­set Ruo­ka­ma­ka­sii­ni Chili Tä­mä täs­tä Rak­kau­den pel­to Kau­ha­kau­pal­la Poh­jo­lan luon­toa Mærrapanna 08.30 Las­te­noh­jel­mia: BUU-k­lub­ben Malin ja Jontti sanovat: Kyllä ja Ei!
08.40 Len­toyh­tiö Ra­ma­jet
08.50 Nuot­tien mat­kas­sa
9 09.00 Mah­ti­muk­sut Elmie 13-vuo­tias El­mie on au­tis­ti­nen. Ef­ter Nio . Kul­ta­reu­nuk­sis­ta ar­kea. 09.00 Poh­jois­mai­set Ark­ki­teh­din va­paa-a­jan a­sun­to Poh­jois­mai­set Puu­tar­has­sa tuok­suu ruo­ka Poh­jois­mai­set U­nel­mien ta­lo 3/5. Ing­vild ja hä­nen ark­ki­teh­ti­mie­hen­sä Hen­ning o­vat suun­ni­tel­leet ta­lon, jo­ka e­rot­tuu jou­kos­ta. He­lium
09.10 Mys­tee­ri­saa­ri
09.20 Vin­ter Varg ja 10 ai­ka­kaut­ta
09.30 Tans­ka­lai­nen maa­jus­si Tanskalainen maajussi An­tiik­ki­kak­sin­tais­te­lu 09.30 Ys­tä­vä­ni Mar­lon
09.50 Poh­jois­mai­set Lää­kä­rit vas­taan in­ter­net 09.50 Kamp­pai­lu
09.55 Pi­pas & Doug­las
10.00 Poh­jois­mai­set U­nel­mien ta­lo Tai­vaal­lis­ta me­noa Harjoittelen, jotta minusta tulisi rohkeampi 10.00 Päi­vä e­lä­mäs­sä Inger Nilsson & Maria Sid E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa Yk­si­ne­lä­jä Se­ve­rin Yksineläjä Severin Poh­jois­mai­set Ruo­ka­ma­ka­sii­ni
10.30 Rak­kau­den pel­to Pur­ta­vaa Poh­jo­las­ta Osa 3/8. Gotlanti. Poh­jois­mai­set To­bias lei­poo maail­mal­la Tobias leipoo maailmalla 10.30 S­pot­light Karhukirjeitä vuokrajätiltä Tans­kan aar­teen­met­säs­tä­jät Kau­si 1, 5/15. Ku­ka pe­rii kah­vi­ka­lus­ton ja kir­joi­tus­li­pas­ton?
11.00 Da­niel O­lin Daniel Olin - vieraana professori Alf Rehn När­bild Ajankohtaista alueilta. St­röm­sö Talvipyöräilyn niksit Ef­ter Nio 2016 Visionäärit. Teemana tyyli. Poh­jois­mai­set Tans­ka­lai­nen maa­jus­si 2/2. F­rank per­hei­neen ja poh­jois­mai­si­ne ys­tä­vi­neen jat­kaa Suo­men-vie­rai­lua. Ai­ka on mei­dän Oma enemmistö Toi­nen kau­si, o­sa 9/10. Hel­ga on saa­nut hal­vaus­koh­tauk­sen ja lap­set pel­kää­vät pa­hin­ta.
11.30 Päi­vä e­lä­mäs­sä Inger Nilsson & Maria Sid Poh­jois­mai­set Yk­si­ne­lä­jä Se­ve­rin Yksineläjä Severin S­pot­light Karhukirjeitä vuokrajätiltä
11.40 Tä­mä täs­tä
12 12.00 Mi­nun teat­te­ri­ni: Lau­lu­har­joi­tus Päi­vät joi­na ku­kat kuk­ki­vat Päivät joina kukat kukkivat (12) Sa­mi Yaf­fa - Sound T­rac­ker Venäjä, Pietari Nor­jan R­SO: wie­ni­läisk­las­sis­min pyör­teis­sä La re­púb­li­ca - ta­sa­val­ta (x3) Pattitilanne Vereslihalla Liiketoimia Ki­no K­las­sik­ko: Kak­soi­se­lä­mää (1947) Kah­del­la Os­ca­ril­la pal­kit­tu k­las­sik­ko näyt­te­li­jäs­tä, jo­ka e­siin­tyes­sään S­ha­kes­pea­ren Ot­hel­los­sa al­kaa sa­mais­tua lii­kaa mus­ta­suk­kai­sen ja mur­han­hi­moi­sen a­vio­mie­hen roo­liin.
12.35 Kos­mos
12.45 Poh­jois­mai­set Yk­si kau­pun­ki - yk­si ta­ri­na 12.45 Mi­nun mu­siik­ki­ni Samuli Putro Haa­mu­ja Pant­heo­nis­sa
13.00 Ing­mar Berg­man ko­reog­ra­fin sil­min Tai­de­tut­ki­muk­set Rodin 3/4. Ro­din. His­to­ria: Mul­lis­ta­vat kek­sin­nöt Lentokone 6/6. Len­to­ko­ne.
13.35 Uu­si Ki­no: Kaik­ki kään­tyy par­hain päin Kult­tuu­ri­ruu­tu: Kal­le Pää­ta­lo 13.35 78/52 - P­sy­kon sa­lai­suu­det 78 ku­vaa, 52 leik­kaus­ta ja kol­me mi­nuut­tia, jot­ka muut­ti­vat e­lo­ku­van his­to­riaa. Kieh­to­va, mo­niu­lot­tei­nen do­ku­ment­tie­lo­ku­va Hitch­coc­kin P­sy­kon suih­ku­koh­tauk­ses­ta.
13.55 Pie­ni suu­ri maail­ma
14.00 Kieh­to­va maail­ma: Sue Per­kin­sin Gan­ges Gangesin suistoalue Ruo­ka­mat­ka Mek­si­koon Oaxaca - Chinantla Vii­pu­rin tai­de­mu­seon ta­ri­na Am­mat­ti: kir­jai­li­ja Hannu Mäkelä
14.15 Kir­jo­jen­sa nä­köi­nen: Kal­le Pää­ta­lo
14.45 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa 14.45 Ku­ki­tuk­sia
15 15.00 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia Salainen resepti Mustasukkaisuutta Sattuman oikkuja Karjavarkaus I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia Yksinäiset sydämet
15.10 Nor­jan R­SO: pu­hal­ti­mien St­ra­vins­ky
15.20 Sa­mi Yaf­fa - Sound T­rac­ker Venäjä, Moskova Kau­si 3, 6/6. Ve­nä­jä, Mos­ko­va.
15.40 C­lo­sed - Sul­jet­tu
15.50 Maa­na­lai­nen e­lä­mä
16.00 Mi­la­non nais­ten pa­ra­tii­si Riidankylväjä Piilomotiiveja . Debyytti liikemaailmaan Suuret saappaat
16.10 F­ran­con jäl­keen - Al­cán­ta­ran per­he "Haluan olla vapaa" O­sa 337. "Ha­luan ol­la va­paa". R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa Johannes Brahmsin sinfonia nro 2 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri e­sit­tää Jo­han­nes B­rahm­sin sin­fo­nian n­ro 2 D-duu­ri op.
16.40 Uu­si Ki­no: Sint­ti E­gen­lan­din mat­ka­koh­de
16.50 Poh­jois­mai­set E­lä­män tar­koi­tus 16.50 Poh­jois­mai­set E­lä­män tar­koi­tus
17.00 Poh­jois­mai­set Va­ki­suh­tees­sa
17.10 St­röm­sös­tä poi­mit­tua 17.10 Syö­tä­vät sä­ve­let
17.15 Poh­jois­mai­set Lää­kä­rit vas­taan in­ter­net 3/8. Mi­kä on vial­la, jos virt­sas­sa on ver­ta? 17.15 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin 17.15 Pie­ni suu­ri maail­ma
17.25 Pur­ta­vaa Poh­jo­las­ta Osa 3/8. Gotlanti. Ke­sä­kui­nen Got­lan­ti kut­suu var­hais­sa­don ää­reen. St­röm­sös­tä poi­mit­tua Da­niel O­lin Daniel Olin - vieraana professori Alf Rehn Poh­jois­mai­set Rus­kean kas­tik­keen maa Osa 4/8. Valmisruoka. Poh­jois­mai­set An­tiik­ki­kak­sin­tais­te­lu 3/12. Löy­tä­vät­kö Ka­tin­ka ja Ja­mes ar­vok­kai­ta e­si­nei­tä Aal­bor­gis­ta vii­mei­se­nä kak­sin­tais­te­lu­päi­vä­nä? St­röm­sö Kastikkeilla maailman ympäri
17.30 Sol­si­dan - On­nea on­ki­mas­sa
17.55 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 17.55
18 18.00 Las­te­noh­jel­mia: BUU-k­lub­ben Las­te­noh­jel­mia: BUU: Su­pe­ra­pu­lai­set . 18/20. buu.y­le.fi Las­te­noh­jel­mia: BUU-k­lub­ben Malin ja Jontti sanovat: Kyllä ja Ei!
18.30 Tai­vaal­lis­ta me­noa Harjoittelen, jotta minusta tulisi rohkeampi Poh­jois­mai­set Ark­ki­teh­din va­paa-a­jan a­sun­to S­kav­lan Ruot­sa­lais-nor­ja­lai­nen talk s­how, jos­sa F­red­rik S­kav­lan käy kiin­nos­ta­via kes­kus­te­lu­ja maail­man­kuu­lu­jen täh­tien, ar­tis­tien, po­lii­tik­ko­jen, ur­hei­li­joi­den ja fi­lo­so­fien kans­sa. Poh­jois­mai­set Tans­ka­lai­nen maa­jus­si 2/2. F­rank per­hei­neen ja poh­jois­mai­si­ne ys­tä­vi­neen jat­kaa Suo­men-vie­rai­lua. Mah­ti­muk­sut Gabriel ja Jacob Vel­jek­set Gab­riel ja Ja­cob o­vat hy­pe­rak­tii­vi­sia, ja mo­lem­mil­la on ADHD. Ai­ka on mei­dän Oma enemmistö Toi­nen kau­si, o­sa 9/10. Hel­ga on saa­nut hal­vaus­koh­tauk­sen ja lap­set pel­kää­vät pa­hin­ta. Poh­jois­mai­set U­nel­mien ta­lo 4/5. B­ri­ta ja Vet­le ra­kas­ta­vat de­sig­nia ja ark­ki­teh­tuu­ria. He ai­ko­vat ra­ken­taa va­paa-a­jan a­sun­non, jo­ka ei vas­taa mie­li­ku­vaa tyy­pil­li­ses­tä nor­ja­lai­ses­ta tun­tu­ri­mö­kis­tä.
19.00 Rak­kau­den pel­to Kau­ha­kau­pal­la Poh­jo­lan luon­toa
19.15 Tä­mä täs­tä
19.25 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30 Yle Nyheter TV-nytt Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maail­mal­ta. Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30
19.35 S­port­nytt
19.45 St­röm­sös­tä poi­mit­tua Kolttasaamelaisten ortodoksinen pääsiäinen Nellimissä S­port­liv
20.00 När­bild Ajankohtaista alueilta. Mi­nun mu­siik­ki­ni Samuli Putro Lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Sa­mu­li Put­ro kes­kus­te­lee kir­jai­li­ja Ju­ha It­ko­sen kans­sa bii­sin­teos­ta, bän­dis­sä soit­ta­mi­ses­ta ja luo­vuu­des­ta. La re­púb­li­ca - ta­sa­val­ta Pattitilanne Kau­si 1, 16/18. Pat­ti­ti­lan­ne. De la Tor­ret te­ke­vät kaik­ken­sa saa­dak­seen pel­lot kyl­vet­tyä, mut­ta kui­lu maa­työ­läi­siin sy­ve­nee. La re­púb­li­ca - ta­sa­val­ta Vereslihalla Liiketoimia Ted­dy Pen­derg­rass: If You Don't K­now Me (2018) T­raa­gi­nen au­to-on­net­to­muus kat­kai­si sa­met­tiää­ni­sen soul-lau­la­jan Ted­dy Pen­derg­ras­sin (1950 - 2010) tien täh­tiin vuon­na 1982. Hal­vaan­tu­mi­nen ei kui­ten­kaan mer­kin­nyt u­ran lop­pua: Pen­derg­ras­sin pa­luu la­voil­le ta­pah­tui y­li mil­jar­din kat­so­jan e­des­sä Li­ve Ai­dis­sä. Do­ku­ment­tie­lo­ku­van on oh­jan­nut O­li­via Lich­tens­tein. Da­niel O­lin Vieraana ministeri Elisabeth Rehn.
20.30 S­pot­light Karhukirjeitä vuokrajätiltä 20.30 Päi­vä e­lä­mäs­sä Janne Grönroos & Hasse Brontén
20.45 Uu­si Ki­no: Maa­li­tau­lu To­maat­ti
21 21.00 Ef­ter Nio . Kul­ta­reu­nuk­sis­ta ar­kea. Kiin­nos­ta­vat vie­raat kes­kus­te­le­vat t­ren­deis­tä, ter­vey­des­tä, ku­lut­ta­mi­ses­ta, työs­tä ja va­paa-a­jas­ta Son­ja Kai­las­saa­ren ja Mår­ten S­vartst­rö­min joh­dol­la. His­to­ria: Mul­lis­ta­vat kek­sin­nöt Lentokone 6/6. Len­to­ko­ne. WO­MEX 2019 WOMEX 2019 / avajaiset Suo­ma­lai­seen mu­siik­kiin kes­kit­ty­vä Arc­tic Fi­re - Poh­joi­set tu­let suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä. Pauan­ne, Pek­ko Käp­pi, Suis­ta­mon Säh­kö ja Vil­dá. Ki­no K­las­sik­ko: Ros­vo­ja ros­vo­ja Vil­lin a­nar­kis­ti­ses­sa fan­ta­sia­seik­kai­lus­sa kou­lu­poi­ka sin­kou­tuu vaa­te­ko­me­ron­sa kaut­ta hur­jal­le ai­ka­mat­kal­le kuu­den ros­voi­le­van kää­piön seu­ra­tes­sa, koh­da­ten mm. Ro­bin Hoo­din, Na­po­leo­nin ja ku­nin­gas A­ga­mem­no­nin. Kaik­ki se mi­tä en muis­ta Kaikki se mitä en muista (12) 3/3. Van­dad ja Lai­de ker­to­vat Gu­nil­lal­le Sa­mue­lin vii­mei­sis­tä a­jois­ta se­kä sii­tä ta­pah­tu­mien ja pe­tos­ten sar­jas­ta, jo­ka joh­ti koh­ta­lok­kaa­seen lop­puun. 21.00 E­lo­ku­va: Yar­den (Ruot­si, 2016) Pa­has­ti vel­kaan­tu­nut kir­jai­li­ja jou­tuu pes­tau­tu­maan sa­ta­ma­työ­läi­sek­si Mal­mön sa­ta­maan, yh­del­le työe­lä­män a­lim­mis­ta ja ko­vim­mis­ta por­tais­ta.
21.45 Ki­no: Pa­huk­sen­moi­set pirs­keet (1968) Hil­li­tön ko­me­dia ta­ha­ton­ta tu­hoa ai­heut­ta­vas­ta in­tia­lais­näyt­te­li­jäs­tä, jo­ka saa va­hin­gos­sa kut­sun Hol­ly­woo­din seu­ra­pii­ri­juh­liin. Oh­jaus B­la­ke Ed­wards. Pääo­sis­sa Pe­ter Sel­lers, C­lau­di­ne Lon­get. (T­he Par­ty, U­SA 1968)
21.55 Sol­si­dan - On­nea on­ki­mas­sa Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Ki­no Suo­mi: Pock­pic­ket 21.55 Ki­no: El­ser - yk­sin Hit­le­riä vas­taan (2015) Puu­sep­pä Georg El­ser pi­dä­tet­tiin mar­ras­kuus­sa 1939 A­dolf Hit­le­riin koh­dis­tu­nees­ta mur­hay­ri­tyk­ses­tä ja hän­tä pi­det­tiin vuo­sien a­jan kes­ki­tys­lei­ril­lä. O­li­ver Hirsch­bie­ge­lin oh­jaa­ma e­lo­ku­va seu­raa ta­pah­tu­mia, jot­ka joh­ti­vat El­se­rin te­koon ja sen seu­rauk­siin.
22.15 S­kav­lan Ruot­sa­lais-nor­ja­lai­nen talk s­how, jos­sa F­red­rik S­kav­lan käy kiin­nos­ta­via kes­kus­te­lu­ja maail­man­kuu­lu­jen täh­tien, ar­tis­tien, po­lii­tik­ko­jen, ur­hei­li­joi­den ja fi­lo­so­fien kans­sa. Ki­no Suo­mi: K­rei­vi (1971) (1971) O­mien sa­no­jen­sa mu­kaan 76 ker­taa kih­lois­sa ol­leen nais­ten­mie­hen Pert­ti Y­ler­mi Lindg­re­nin ta­ri­na. K­rei­vin nai­si­na Ir­ma Mar­tin­kaup­pi, Tit­ta Ka­ra­kor­pi, E­li­na Sa­lo ja Kirs­ti Wal­las­vaa­ra. Ki­no: He­di Tu­ni­sia­lai­nen d­raa­ma He­dis­tä, nuo­res­ta mie­hes­tä, jo­ka e­lää yl­lä­tyk­se­tön­tä e­lä­mää au­to­kaup­piaa­na. 22.15 Poh­jois­mai­set Cold Ca­se Ham­marsk­jöld Sa­la­liit­to­teo­riois­ta ei o­le tul­lut lop­pua sen jäl­keen kun YK:n pää­sih­tee­ri Dag Ham­marsk­jöl­diä kul­jet­ta­nut len­to­ko­ne pu­to­si maa­han vuon­na 1961 ja Ham­marsk­jöld sai sur­man­sa. Hän o­li ol­lut mat­kal­la Kon­goon neu­vot­te­le­maan tu­li­tauos­ta ka­pi­nal­lis­ten ja YK:n rau­han­tur­vaa­jien vä­lil­lä.
22.50 Kult­tuu­ri­ruu­tu: Kal­le Pää­ta­lo
23.20 Ai­na täy­del­li­nen 23.20 Pe­ter Sel­ler­sin haa­mu (2018) Sii­tä pi­ti tul­la mai­nio me­ri­ros­vo­ko­me­dia. Se o­li pai­na­jai­nen, hel­vet­ti, t­ra­ge­dia, täy­si ka­tast­ro­fi...
23.30 Kir­jo­jen­sa nä­köi­nen: Kal­le Pää­ta­lo
Uu­si Ki­no: Maa­li­tau­lu F­low Fes­ti­val James Blake
23.50 Kaik­ki kään­tyy par­hain päin 23.50 F­low Fes­ti­val The Holy
0
00.50 Uu­si Ki­no: Maa­li­tau­lu