Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 21.1. ti 22.1. ke 23.1. to 24.1. pe 25.1. la 26.1. su 27.1.

08.00 U­nel­ma­mat­ka

08.07 He­vos­ti­la Mist­ral

08.20 Tek­niik­ka muut­taa ih­mis­tä

08.20 Po­ru­kan par­haat

Telinevoimistelu

08.30 Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

08.30 Ruo­ka­ma­ka­sii­ni

Tunneruokaa väreillä

08.30 BUU-k­lub­ben

I dag pysslar Lisa olika hundpyssel.

08.50 Tä­mä täs­tä

9

09.00 Tun­te­ma­ton pe­ril­li­nen

Ef­ter Nio

Kultareunuksista arkea.

09.00 Us­ko, toi­vo ja tie­de

I­loa puu­tar­has­ta

På s­påret

Hul­lun­ku­ri­set per­heet

09.05 To­bias lei­poo maail­mal­la

09.24 Tap­pi­set

09.27 A­va­ruu­sa­pi­nat

09.30 Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

09.30 Tut­ki­mus­ret­ki poh­jois­na­val­le

Viimeinen etappi

09.50 Lää­kä­rit vas­taan in­ter­net

10.00 På s­påret

Kun An­ni-pas­to­ri me­net­ti us­kon­sa Ju­ma­laan

10.00 Tal­viu­nel­mia

Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat

Op­pi­mis­lab­ra

Hy­vi­nä ja huo­noi­na päi­vi­nä

10.27 E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa

10.30 Tuon­ti­rak­kaut­ta

Ruo­ka­ma­ka­sii­ni

Tunneruokaa väreillä

Ruot­sin li­ha­vim­mat koi­rat

10.30 Suu­ri mat­ka

Kaik­kea kau­pan

11.00 S­kav­lan

När­bild

Ajankohtaista alueilta.

Pa­ni­koin­tia kes­ki-iän kyn­nyk­sel­lä

Megakriisi

Ef­ter Nio 2015

Vale ja totuus. Mitkä ovat makuasioita?

Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

To­tuus maa­jouk­kuees­ta

11.16 Mer­cur

Lex Mercur

11.30 Op­pi­mis­lab­ra

I­säk­si vas­toin tah­toaan

3/3. Kolmen isän näkökulma isyyteen.

11.44 Tä­mä täs­tä

12

12.01 TV-Ar­kis­to: Mik­ko Nis­ka­sen teat­te­ri

12.00 Bat­man (x2)

Kuuma kissanainen Naamioitumisen mestarit

F­ran­con jäl­keen - Al­cán­ta­ran per­he

Vihreä säde O­sa 328. Vih­reä sä­de.

Syö­tä­vän hy­vä Es­pan­ja

Ourense - satumetsän siimeksessä

Ni­zins­ki

Sa­ta vuot­ta sit­ten (19. tam­mi­kuu­ta 1919) le­gen­daa­ri­nen puo­la­lais­syn­tyi­nen ve­nä­läi­nen ba­let­ti­tans­si­ja Vats­lav Ni­zins­ki e­siin­tyi vii­mei­sen ker­ran jul­ki­ses­ti.

Luc­hi­no Vis­con­ti - in­to­hi­mon oh­jaa­ja

Ki­no: Poi­ka­kuo­ro

(Boyc­hoir, U­SA 2014) Dus­tin Hoff­man e­sit­tää hie­non kou­lun kuo­ron­joh­ta­jaa, jon­ka uu­sin op­pi­las on lah­ja­kas mut­ta ku­ri­ton ja vi­hai­nen 11-vuo­tias poi­ka.

12.45 Da­vid Bo­wien vii­mei­set vuo­det

Da­vid Bo­wie jät­ti mei­dät luo­mis­voi­mien­sa hui­pul­la tam­mi­kuus­sa 2016. U­pea do­ku­ment­tie­lo­ku­va ker­too suu­ren tai­tei­li­jan vii­mei­sis­tä p­ro­jek­teis­ta.

12.54 Ar­kis­to­vie­raa­na

12.50 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa

12.55 T­he Ecs­ta­sy of Wil­ko John­son

Dr. Feel­goo­din le­gen­daa­ri­nen ki­ta­ris­ti Wil­ko John­son (s.

12.55 F­lash­back

13.00 Val­lan lin­na­ke (x3)

Vaikeneminen kultaa Öljyä laineilla Hajoita ja hallitse

13.10 His­to­ria: A­me­rik­ka vä­ri­ku­vis­sa

1940-luku

13.15 Bank­sy New Yor­kis­sa

Vuon­na 2013 New Yor­kin ka­duil­la il­mes­tyi maail­man kuu­lun tai­tei­li­jan, Bank­syn töi­tä.

13.40 Pi­cas­soa Pom­pe­jis­sa

14.00 Sek­si­pom­mi: He­dy La­mar­rin ta­ri­na

E­ri­no­mai­sen vas­taa­no­ton fes­ti­vaa­leil­la ke­rän­nyt do­ku­ment­tie­lo­ku­va Hol­ly­wood-täh­des­tä ja kek­si­jäs­tä He­dy La­mar­ris­ta (1914-2000), jo­ka nou­si maail­man­mai­nee­seen ko­hu­tus­sa a­las­ton­roo­lis­sa ja ke­hit­ti kän­ny­köis­sä y­hä käy­te­tyn ha­jas­pekt­ri­tek­nii­kan.

14.15 Si­mon Ree­ve Tur­kis­sa

Taurusvuorilta Istanbuliin

His­to­ria: Ken­ne­dyn k­laa­ni

14.30 Ro­mu-Mat­ti­la ja kau­nis nai­nen

14.35 O Tas­quei­ro

14.45 C­her­kaoui, Verb­rug­gen ja Mau­ri­ce Ra­vel

Tee­ma tans­sii: mai­nei­kas bel­gia­lai­nen ko­reog­ra­fi Si­di Lar­bi C­her­kaoui ja hä­nen maan­mie­hen­sä, nou­se­va ko­reog­ra­fi­täh­ti Je­ro­me Verb­rug­gen tart­tu­vat rans­ka­lai­sen Mau­ri­ce Ra­ve­lin mu­siik­kiin.

14.51 Kä­ty - Kämp­pä tyh­jä­nä

14.58 Kir­jas­to­ta­ri­noi­ta

14.57 Pu­he­kup­la

15

15.00 Mu­sii­kin val­lan­ku­mous

15.05 Tai­teen maan­tie­de: Rans­ka

15.15 Ot­to Hei­no - ke­ra­mii­kan mes­ta­ri

15.30 Ro­mu-Mat­ti­la ja kau­nis nai­nen

15.37 Ei kan­na­ta

15.48 Al­ko­ho­li ih­mis­ruu­miis­sa

15.51 F­ran­con jäl­keen - Al­cán­ta­ran per­he

Sinun vuoksesi O­sa 329. Si­nun vuok­se­si.

15.57 Kir­jas­to­ta­ri­noi­ta

15.55 Suo­ma­lai­sia sar­ja­ku­va­tai­tei­li­joi­ta

16.00 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Tärkeitä päätöksiä Likaista peliä

I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Kyllä appiukko osaa

16.02 Pie­ni suu­ri maail­ma

16.05 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Kaksoiselämää

16.05 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Kasvukipuja

16.07 R­SO e­sit­tää: Sa­no­ja suu­rem­paa

16.20 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

Jukka Tiensuun uusi pasuunakonsertto

16.55 Tie­sit­kö?

17.00 Lää­kä­rit vas­taan in­ter­net

I­ha­nam­pi e­lä­mä

17.20 F­lash­back

17.20 Pie­ni suu­ri maail­ma

17.25 Ruo­ka­ma­ka­sii­ni

Tunneruokaa väreillä

Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

17.25 T­ref­feil­le ym­pä­ri maail­maa

Pa­ni­koin­tia kes­ki-iän kyn­nyk­sel­lä

Ryppyjä ja ruiskuja

17.30 Öl­jy­sää­tiö

17.40 Lau­ta­san­ten­nien ta­kaa

17.55 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 17.55

18

18.00 BUU-k­lub­ben

Lisa talar om stora och små hundar. I dag pysslar Lisa olika hundpyssel.

18.30 Kun An­ni-pas­to­ri me­net­ti us­kon­sa Ju­ma­laan

Ruot­sa­lai­sen hy­vin­voin­nin kuu­lu­mi­set

Tal­viu­nel­mia

Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

Tun­te­ma­ton pe­ril­li­nen

To­tuus maa­jouk­kuees­ta

På s­påret

18.47 Mer­cur

Lex Mercur

19.00 Tuon­ti­rak­kaut­ta

19.00 Ruot­sin li­ha­vim­mat koi­rat

19.15 Tä­mä täs­tä

19.29 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Yle Nyheter TV-nytt

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Yle Nyheter TV-nytt

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

19.39 S­port­nytt

S­port­nytt

19.48 Tai­ta­jat

19.50 Le­nan mat­kas­sa

19.57 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

20.00 När­bild

Ajankohtaista alueilta.

Mu­sii­kin val­lan­ku­mous

Val­lan lin­na­ke

Vaikeneminen kultaa

Val­lan lin­na­ke

Öljyä laineilla Hajoita ja hallitse

20.01 Nick Ca­ve: O­ne Mo­re Ti­me With Fee­ling

Nick Ca­ve ja T­he Bad Seeds o­li a­loit­ta­nut S­ke­le­ton T­ree -le­vyn ää­ni­tyk­set, kun tu­li tie­to, et­tä Ca­ven 15-vuo­tias poi­ka o­li kuol­lut ta­pa­tur­mas­sa.

20.00 S­kav­lan

20.30 Öl­jy­sää­tiö

20.56 Pie­ni suu­ri maail­ma

21

21.00 Ef­ter Nio

Kultareunuksista arkea.

His­to­ria: Ken­ne­dyn k­laa­ni

Berg­man - e­lä­mä nel­jäs­sä näy­tök­ses­sä

Neljäs näytös: Valta ja kunnia

Ki­no K­las­sik­ko: Maa­han, sen­kin höl­mö!

(Duck, You Sucker! /A Fist­ful of Dy­na­mi­te, I­ta­lia 1971) Muh­kea län­ne­ne­lo­ku­va nuh­jui­ses­ta ros­vo­pääl­li­kös­tä ja ir­lan­ti­lai­ses­ta dy­na­miit­ti­mie­hes­tä Mek­si­kon val­lan­ku­mouk­sen pyör­teis­sä.

Ki­no: Tä­män po­jan e­lä­mä

(T­his Boy's Li­fe, U­SA 1993) 1950-lu­vul­le si­joit­tu­va vart­tu­mis­ku­vaus ka­pi­nal­li­ses­ta tei­ni­po­jas­ta ja hä­nen vä­ki­val­tai­ses­ta i­sä­puo­les­taan.

21.00 Päi­vät joi­na ku­kat kuk­ki­vat

21.45 Ki­no Suo­mi: Ak­vaa­rio­rak­kaus

(1993) An­na-Lee­na Här­kö­sen ro­maa­niin pe­rus­tu­va e­lo­ku­va kah­den nuo­ren suh­tees­ta.

21.55 Dis­tant S­ky: Nick Ca­ve Köö­pen­ha­mi­nas­sa

Köö­pen­ha­mi­nan Royal A­re­nal­la lo­ka­kuus­sa 2017 tal­tioi­tu kon­sert­tie­lo­ku­va.

22.00 Mat­kan pää

22.00 Ki­no: Kuis­kauk­sia ja huu­to­ja

(Visk­nin­gar och rop, S­ve­ri­ge 1973, 88 min.

22.00 THF - Tem­pel­ho­fin len­toa­se­ma

Ber­lii­nin his­to­rial­li­nen Tem­pel­ho­fin len­toa­se­ma a­vat­tiin vuon­na 1923. Nat­si-Sak­san ai­ka­na 1930-lu­vun jäl­ki­puo­lis­kol­la sen vie­reen ra­ken­net­tiin mo­nu­men­taa­li­nen uu­si len­to­ko­ne­hal­li- ja ter­mi­naa­li­ra­ken­nus, jo­ka kuu­luu e­del­leen Eu­roo­pan pi­sim­pien ra­ken­nus­ten jouk­koon.

22.50 Y­le Li­ve

Scandinavian Music Group

23.00 Tuh­mia ta­ri­noi­ta (x4)

Sarja alkaa.

23.20 Uu­si Ki­no: Kum­mi­tus­ju­na

23.30 Tu­leh­tu­nut ti­lan­ne

23.31 Pu­he­kup­la

23.36 Uu­si Ki­no: Ha­van­na

23.40 Pe­tos

23.46 Ju­ma­lan hil­jai­suus

23.45 B­rian-se­dän rock­ta­ri­nat

Ikuisuuskysymys
0

00.00 A­rie­lin sii­vet

00.11 Ei kan­na­ta

00.11 Uu­si Ki­no: Kum­mi­tus­ju­na

00.15 Y­le Li­ve

Olavi Uusivirta

00.23 Al­ko­ho­li ih­mis­ruu­miis­sa

00.27 Uu­si Ki­no: Ha­van­na