Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 23.9. ti 24.9. ke 25.9. to 26.9. pe 27.9. la 28.9. su 29.9.
08.05 Las­te­noh­jel­mia: BUU: Su­pe­ra­pu­lai­set . 14/20. buu.y­le.fi Las­te­noh­jel­mia: Kol­mik­ko ja ky­ber­kul­ta
08.30 Poh­jois­mai­set G­rön­lan­nin u­nel­ma­ko­dit Poh­jois­mai­set Kir­je i­soäi­dil­le Tä­mä täs­tä Si­ka­ri­por­ras - len­to­pal­lon i­ki­nuo­ret Kau­ha­kau­pal­la Poh­jo­lan luon­toa Kolmen valtakunnan rajapyykki 08.30 BUU-k­lub­ben
08.40 Len­toyh­tiö Ra­ma­jet
08.50 Nuot­tien mat­kas­sa
9 09.00 I­sien pe­rin­tö Ef­ter Nio . Kul­ta­reu­nuk­sis­ta ar­kea. 09.00 Tu­le­vai­suu­den u­nel­ma-a­sun­not Poh­jois­mai­set Tun­te­ma­ton pe­ril­li­nen Onnenonkijan monet petokset Kau­si 1, 5/6. Mo­ni­mil­jo­nää­ri A­le­xan­der kuo­li Tuk­hol­mas­sa lap­set­to­ma­na. Jal­ka­pal­lou­nel­mia
Poh­jois­mai­set Kir­je i­soäi­dil­le 09.25 Zom­bie­Lars
09.40 Mi­nun kak­si per­het­tä­ni
09.50 Poh­jois­mai­set In­to­hi­mo­na höy­ry­ve­tu­rit
10.00 Tai­vaal­lis­ta me­noa Esirukoilija Ulla-Christina Sjöman 10.00 S­tu­gor E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa 10.00 Gudst­jänst Piispanvihkimys Porvoon tuomiokirkossa Ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma vih­kii Bo-Gö­ran Åst­ran­din Por­voon hiip­pa­kun­nan piis­pak­si.
10.30 Si­ka­ri­por­ras - len­to­pal­lon i­ki­nuo­ret Toi­vo­mus Tanja Poutiainen-Rinne 10.30 S­pot­light Suorituspaineista sairastuneet
11.00 Toi­vo­mus Tanja Poutiainen-Rinne När­bild Ajankohtaista alueilta. St­röm­sö Piristystä toimistoon ja omatekoista tofua Ef­ter Nio 2016 Teemana keho. Mystiikka. Poh­jois­mai­set Tans­ka­lai­nen maa­jus­si
11.30 S­tu­gor S­pot­light Suorituspaineista sairastuneet 11.30 Poh­jois­mai­set Kir­je i­soäi­dil­le
11.40 Tä­mä täs­tä
12 12.00 Me­dia­komp­pa­nia: Au­to­saa­ta­na His­to­ria: A­me­rik­ka vä­ri­ku­vis­sa 1960-luku D­ries Van No­te­nin vä­ri­käs tyy­li His­to­ria: Mul­lis­ta­vat kek­sin­nöt Raketti 2/6. Ra­ket­ti. La S­ca­lan fil­har­mo­ni­kot e­siin­ty­vät La re­púb­li­ca - ta­sa­val­ta (x3) Vihan siemenet Savuna ilmaan Pilattu maa Ki­no: Hil­jai­nen in­to­hi­mo (2016) E­lo­ku­va vas­ta kuo­le­man­sa jäl­keen "löy­de­tyn" mer­kit­tä­vän a­me­rik­ka­lai­sen 1800-lu­vun ru­noi­li­jan E­mi­ly Dic­kin­so­nin e­lä­mäs­tä ja sen ar­voi­tuk­sis­ta.
12.45 Au­to­mo­bi­le Poh­jois­mai­set Ku­va­kir­jei­tä E­te­lä-A­me­ri­kas­ta 12.45 Sa­mi Yaf­fa - Sound T­rac­ker Kolumbia Kau­si 3, 1/6. Ko­lum­bia.
12.55 Eu­roop­pa­lai­nen kek­sin­tö­pal­kin­to 2018 12.55 Kieh­to­va maail­ma: Pää­sy­lip­pu New Yor­kiin Central Park
13.05 Roc­kin k­las­sik­ko­le­vyt: A­me­ri­can Pie Don McLeanin v.
13.30 Sii­voo­ja
Uu­si Ki­no: I am Wal­ker 1970-lu­vun Miss Suo­met
14.00 Muo­ti­piir­tä­jä Y­ves Saint Lau­rent Ruo­ka­mat­ka Mek­si­koon Monterey - San Diego Dok: Ta­lo­ja piir­tä­vät nai­set 14.00 Jas­mi­nin cat­walk Jas­min pu­to­si pie­ne­nä i­sän­sä tai­ka­laa­tik­koon.
14.10 Am­mat­ti: kir­jai­li­ja Veijo Meri
14.30 Uu­si Ki­no: I am Wal­ker
14.50 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia Kuolema kirjastossa Sii­voo­ja Mu­sii­kin voi­ma
15 15.00 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia Vaarallinen näytelmä Shakkikuningas Nuori silminnäkijä Vaalisalaisuuksi 15.00 Nor­jan R­SO: Sc­hu­man­nin sel­lo­kon­sert­to
15.15 Sa­mi Yaf­fa - Sound T­rac­ker Irlanti Kau­si 3, 2/6. Ir­lan­ti.
15.30 Ing­mar Berg­man ko­reog­ra­fin sil­min
15.40 Mi­la­non nais­ten pa­ra­tii­si Totuuksien aika
15.55 Pie­ni suu­ri maail­ma
16.00 Mi­la­non nais­ten pa­ra­tii­si Juhlatuulella Mi­la­non nais­ten pa­ra­tii­si Suuri tilaisuus - ja toinenkin Mi­la­non nais­ten pa­ra­tii­si Välirikko Huolta Riccardosta 16.00 F­ran­con jäl­keen - Al­cán­ta­ran per­he Jättiläisten taistelu O­sa 333. Jät­ti­läis­ten tais­te­lu. An­to­nion suut­tu­mus tun­tuu le­viä­vän mo­neen suun­taan ja hän päät­tää yk­si­nään hoi­taa kaik­ki a­siat kun­toon.
16.25 Las­te­noh­jel­mia: Pik­ku Kak­ko­nen Jaakko autiolla saarella. 16.25 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa Bernd Alois Zimmermannin Dialoge
16.40 Sii­voo­ja 16.40 F­lash­back
16.45 Poh­jois­mai­set Gun­nel Carl­son I­ta­lias­sa
16.55 St­röm­sös­tä poi­mit­tua Ve­gard Ul­vang ja Luo­teis­väy­län sa­lai­suus
17.05 Rou­vat ryös­tä­ji­nä Rouvat ryöstäjinä (12) 17.05 Sii­voo­ja
17.20 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti
17.25 Mie­li­ker­to­muk­sia St­röm­sö Pizzanpaistoa ja kesäprojekteja
17.30 Sol­si­dan - On­nea on­ki­mas­sa
17.55 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 17.55
18 18.00 Las­te­noh­jel­mia: BUU-k­lub­ben Las­te­noh­jel­mia: BUU: Su­pe­ra­pu­lai­set . 14/20. buu.y­le.fi Las­te­noh­jel­mia: BUU-k­lub­ben Tä­nään kat­so­taan sar­jo­ja Til­da ja hä­nen ys­tä­vän­sä, Pik­ku Korp­pi se­kä Su­per-Jont­ti ja Räh­jä-Riit­ta.
18.30 Tai­vaal­lis­ta me­noa Esirukoilija Ulla-Christina Sjöman Tu­le­vai­suu­den u­nel­ma-a­sun­not Henkireikä luonnossa S­kav­lan Ruot­sa­lais-nor­ja­lai­nen talk s­how, jos­sa F­red­rik S­kav­lan käy kiin­nos­ta­via kes­kus­te­lu­ja maail­man­kuu­lu­jen täh­tien, ar­tis­tien, po­lii­tik­ko­jen, ur­hei­li­joi­den ja fi­lo­so­fien kans­sa. Poh­jois­mai­set Tans­ka­lai­nen maa­jus­si Ta­ri­noi­ta pik­ku­kau­pun­gis­ta - Tam­mi­saa­ri Tam­mi­saa­ri o­li pa­rin­sa­dan vuo­den a­jan Ruot­sin val­ta­kun­nan pie­nin kau­pun­ki. Poh­jois­mai­set Pa­ras­ta pu­li­naa Keskustelun iloista
18.45 Rou­vat ryös­tä­ji­nä Rouvat ryöstäjinä (12)
19.00 Si­ka­ri­por­ras - len­to­pal­lon i­ki­nuo­ret Kau­ha­kau­pal­la Poh­jo­lan luon­toa
19.15 Tä­mä täs­tä
19.25 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30 Yle Nyheter TV-nytt Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maail­mal­ta. Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30 Yle Nyheter TV-nytt
19.45 S­port­liv
20.00 När­bild Ajankohtaista alueilta. Dok: Ta­lo­ja piir­tä­vät nai­set Mil­lais­ta on ol­la nä­ky­mä­tön ark­ki­teh­ti? 1900-lu­vun a­lun nai­sark­ki­teh­dit jäi­vät vä­häl­le huo­miol­le. Huo­ma­taan­ko nai­sark­ki­teh­dit ny­kyään? La re­púb­li­ca - ta­sa­val­ta Vihan siemenet Savuna ilmaan Pilattu maa John & Yo­ko: A­bo­ve Us On­ly S­ky John Len­no­nin me­nes­ty­nein al­bu­mi I­ma­gi­ne jul­kais­tiin vuon­na 1971, ja sen sa­no­ma on y­hä polt­ta­van a­jan­koh­tai­nen. Uu­si do­ku­ment­tie­lo­ku­va ker­too le­gen­daa­ri­sen le­vyn teos­ta se­kä e­ri­tyi­ses­ti John Len­no­nin ja Yo­ko O­non luo­vas­ta yh­teis­työs­tä. Mu­ka­na en­nen nä­ke­mä­tön­tä ar­kis­to­ma­te­riaa­lia. Toi­vo­mus Janina Fry O­sa 9/10. Mal­li ja vaa­te­suun­nit­te­li­ja Ja­ni­na F­ryn vii­me vuo­det o­vat ol­leet ras­kai­ta.
20.30 S­pot­light Suorituspaineista sairastuneet 20.30 S­tu­gor O­sa 9/10. Tä­nään mai­se­mat vaih­tu­vat maal­ta me­rel­le, kun Kas­per ko­kei­lee, kuin­ka lo­ma su­juu vet­ten pääl­lä.
21 21.00 Ef­ter Nio . Kul­ta­reu­nuk­sis­ta ar­kea. Kiin­nos­ta­vat vie­raat kes­kus­te­le­vat t­ren­deis­tä, ter­vey­des­tä, ku­lut­ta­mi­ses­ta, työs­tä ja va­paa-a­jas­ta Son­ja Kai­las­saa­ren ja Mår­ten S­vartst­rö­min joh­dol­la. His­to­ria: Mul­lis­ta­vat kek­sin­nöt Raketti 2/6. Ra­ket­ti. Kieh­to­va maail­ma: Pää­sy­lip­pu New Yor­kiin Central Park 3/3. Cent­ral Park. Ki­no K­las­sik­ko: Mon­ty Pyt­hon Hol­ly­woo­dis­sa Kuu­lui­sa eng­lan­ti­lai­nen ko­me­dia­ryh­mä e­sit­tää rie­muk­kaas­sa "best of" -e­lo­ku­vas­saan le­gen­daa­ri­sen Hol­ly­woo­din Bow­lin la­val­ta li­ve-y­lei­söl­le kuu­lui­sim­pia tv-s­ket­se­jään ja lau­lu­jaan, ja vä­hän muu­ta­kin. Ki­no: T­he Big Sick (2017) Pa­kis­ta­ni­lais­syn­tyi­sen s­tan­dup-koo­mi­kon ja o­pis­ke­li­ja­tar E­mi­lyn rak­kaus­ta­ri­na koet­te­lee kult­tuu­rie­ro­ja mut­ta saa sit­ten va­ka­vam­man kään­teen kun ä­kil­li­nen sai­raus vie E­mi­lyn koo­maan. To­si­poh­jai­sen ro­mant­ti­sen d­raa­ma­ko­me­dian pääo­sis­sa sen al­ku­pe­räi­nen ko­ki­ja ja kä­si­kir­joit­ta­ja Ku­mail Nan­jia­ni se­kä Zoe Ka­zan, Hol­ly Hun­ter ja Ray Ro­ma­no. 21.00 Ma­ria Lang Vaarallisia unia (12) No­bel-pal­kit­tu And­reas Hall­man palk­kaa Puc­kin pi­ka­kir­joit­ta­jak­si. Per­hees­sä sat­tuu mer­kil­li­nen kuo­le­man­ta­paus, ja Puck saa a­vuk­seen Ch­ris­ter Wij­kin. En­nen kuin Ch­ris­ter eh­tii pai­kal­le, ta­pah­tuu toi­nen­kin mur­ha. (U)
21.30 West­wood: punk­ka­ri, i­ko­ni, ak­ti­vis­ti Do­ku­ment­tie­lo­ku­va b­rit­ti­läi­ses­tä punk-muo­ti­suun­nit­te­li­jas­ta Vi­vien West­woo­dis­ta. 78-vuo­tias West­wood on ai­ka­kau­ten­sa tin­ki­mä­tön i­ko­ni, jo­ka on säi­lyt­tä­nyt ka­pi­nal­li­sen a­sen­teen­sa lä­pi vuo­si­kym­men­ten.
21.50 Ki­no Suo­mi: Vel­jet Oli poikia raitilla viis. Ker­to­mus Sie­lun vel­jien maal­li­ses­ta vael­luk­ses­ta 1980-lu­vun lop­pu­puo­lel­ta 1990-lu­vun al­ku­puo­lel­le. Oh­jaus Tah­vo Hir­vo­nen. Tuo­tan­to Pet­tu­fil­mi Oy. Kau­si Rans­kas­sa Ab­bas on paen­nut so­taa Af­ri­kas­ta Rans­kaan las­ten­sa kans­sa ja tu­tus­tuu Ca­ro­leen, jo­ka tar­joaa heil­le ka­ton pään pääl­le. Hei­dän suh­teen­sa sy­ve­nee vi­ra­no­mais­pää­tös­tä o­do­tel­les­sa.
22.00 Kyl­mää­vä ta­paus Kylmäävä tapaus (12)
22.20 1970-lu­vun Miss Suo­met (2010) Miss Suo­mi -kil­pai­luis­sa al­koi e­siin­tyä s­kan­daa­lin­kä­ryä 1970-lu­vul­la.
22.35 E­lo­ku­va: Ar­mo­ton ku­jan­juok­su (2015) (Ruot­si 2015) So­siaa­li­po­liit­ti­nen d­raa­mat­ril­le­ri ko­dit­to­mas­ta huu­me­kou­kus­sa e­lä­väs­tä Min­nas­ta, jo­ka y­rit­tää säi­lyä hen­gis­sä Tuk­hol­man ran­koil­la ka­duil­la.
22.45 S­kav­lan Ruot­sa­lais-nor­ja­lai­nen talk s­how, jos­sa F­red­rik S­kav­lan käy kiin­nos­ta­via kes­kus­te­lu­ja maail­man­kuu­lu­jen täh­tien, ar­tis­tien, po­lii­tik­ko­jen, ur­hei­li­joi­den ja fi­lo­so­fien kans­sa. 22.45 Mc­Queen: muo­din kau­hu­ka­ka­ra Lii­kut­ta­va, tyy­li­käs ja hät­käh­dyt­tä­vä do­ku­ment­tie­lo­ku­va e­des­men­nees­tä b­rit­ti­läi­ses­tä muo­ti­suun­nit­te­li­jas­ta A­le­xan­der Mc­Quee­nis­tä (1969 - 2010), jo­ka a­loit­ti u­ran­sa pen­nit­tö­mä­nä ja rai­va­si tien­sä muo­ti­maail­man hui­pul­le.
22.55 F­low Fes­ti­val The Cure Le­gen­daa­ri­nen T­he Cu­re e­siin­tyi F­low Fes­ti­va­lil­la Hel­sin­gis­sä läm­pi­mä­nä e­lo­kuun sun­nun­tai-il­ta­na 2019. B­rit­tiyh­tye e­sit­ti y­li 2 tun­nin kei­kal­laan kaik­ki kes­kei­set hit­tin­sä Boys Don't C­rys­ta In Bet­ween Day­siin.
23.25 Uu­si Ki­no: Me­teo­rit F­low Fes­ti­val Flow Festival 2019 A­me­ri­can Val­hal­la
23.45 Ai­na täy­del­li­nen
0
00.40 Uu­si Ki­no: Me­teo­rit (Me­teor­lar/Me­teors) Ru­nol­li­nen ja ko­keel­li­nen do­ku­ment­tie­lo­ku­va muis­ta­mi­ses­ta ja ka­toa­mi­ses­ta - ih­mis­ten, paik­ko­jen ja a­sioi­den.
01.00 Mo­noch­ro­me: mus­tan mu­sii­kin ta­ri­na Monochrome: mustan musiikin tarina (12)