Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 2.9. ti 3.9. ke 4.9. to 5.9. pe 6.9. la 7.9. su 8.9.
08.05 Las­te­noh­jel­mia: Su­pe­ra­pu­lai­set
08.30 Tu­si­na ta­va­raa Suo­mes­ta 12. Euroopan lippu. Ys­tä­väl­li­ses­ti Lars Le­rin 08.30 Puu­tar­ha­kau­si Ki­ran keit­tiös­sä Laitetaan lähiruokaa. Maan­tie­tei­li­jän tes­ta­ment­ti: Eu­roop­pa
08.50 Nuot­tien mat­kas­sa
9 09.00 D­rott­ning­hol­min lin­na - ku­nin­kaan ko­ti Ef­ter Nio Liha. 09.00 Poh­jois­mai­set I­loa puu­tar­has­ta Tun­te­ma­ton pe­ril­li­nen: Sis­ko jo­ka ka­to­si Kau­si 1, 2/6. Rau­za a­sui nuo­re­na sis­kon­sa kans­sa Ve­nä­jäl­lä.
09.30 Poh­jois­mai­set Tans­ka­lai­nen maa­jus­si Kir­je i­soäi­dil­le
09.50 Poh­jois­mai­set Luon­nol­li­ses­ti
10.00 Poh­jois­mai­set Suu­ret i­kä­luo­kat: mi­tä meis­tä tu­li? Poh­jois­mai­set I­deoi­den maail­ma 10.00 S­tu­gor E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa Uusia jaksoja! Poh­jois­mai­set Yk­si­ne­lä­jä Se­ve­rin
10.30 Ki­ran keit­tiös­sä Laitetaan lähiruokaa. Toi­vo­mus: Ben Fur­man 10.30 Ævar tut­kii ja sel­vit­tää 7/9. Ævar Þór Be­ne­dikts­so­nin u­te­liai­suu­del­la ei o­le ra­jo­ja.
11.00 Toi­vo­mus: Ben Fur­man Tai­vaal­lis­ta me­noa: Por­nos­ta va­paa lap­suus Ef­ter Nio 2015 Tavaraa. Teemana Suomi. Tans­ka­lai­nen maa­jus­si
11.30 S­tu­gor Poh­jois­mai­set Yk­si­ne­lä­jä Se­ve­rin
11.40 Tä­mä täs­tä
12 12.00 T­hi­lia t­ha­lia t­hal­lal­laa (x2) His­to­ria: A­me­rik­ka vä­ri­ku­vis­sa 1930-luku. 12.00 Sa­mi Yaf­fa - Sound T­rac­ker Kausi 2, Turkki. Na­ta­lie Des­say ja Mic­hel Leg­rand Michel Legrandin muistolle. Kieh­to­va maail­ma: Läh­de kun vie­lä voit Japani.
12.30 Uu­si Ki­no: Kom­mu­nis­tin ty­tär
12.45 Y­LE TEE­MA Tai­de­tut­ki­muk­set Muotokuvia.
13.00 His­to­ria: En­sim­mäi­set nai­set Tyylitaiturit. His­to­ria: Kun nör­tit muut­ti­vat maail­man Kohti maailmanlaajuista tietoverkkoa. 13.00 Ran­ta­ho­tel­li (x3) Tervetuloa kotiin. Onnellinen lapsuus. Muukalainen.
13.20 Tai­de­tut­ki­muk­set Muotokuvia.
13.50 Y­LE TEE­MA Am­mat­ti: kir­jai­li­ja: Ant­ti Tuu­ri Kauhavalaisnsinööri Antti Tuuri (s. Y­LE TEE­MA
14.00 In­ter­dom on i­sän­maam­me! Tai­de­tut­ki­muk­set Constable. 14.00 Hel­sin­gin syk­sy. Hel­sin­ki ke­säs­tä syk­syyn.
14.05 Kuu­si hir­ven un­ta
14.15 Y­LE TEE­MA 14.15 Ka­na­koi­ral­la met­so­mail­la
14.30 Miss Zah­ra 14.30 Aa­mun ki­los­ta il­lan hä­mä­rään. Met­sä­lam­mel­la 3.
14.40 Poh­jois­mai­set 10 met­rin hyp­py­tor­ni
14.55 Y­LE TEE­MA
15 15.00 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia Mustasukkaisuutta. Viisi hummeria. Menneisyyden varjot. Lumoavat kaunottaret. Rikkaat ja rakkaat.
15.25 Sa­mi Yaf­fa - Sound T­rac­ker Kausi 2, Indonesia, Java.
16.00 Mi­la­non nais­ten pa­ra­tii­si Ota tai jätä. Paikka haussa. Vaaranmerkit? Alakynnessä. Hyviä ja huonoja uutisia.
16.15 F­ran­con jäl­keen - Al­can­ta­ran per­he Uu­si tuo­tan­to­kau­si vie mei­dät vuo­teen 1987. An­to­nio on päät­tä­nyt o­pis­kel­la eng­lan­tia Lon­toos­sa ja Merc­he läh­tee tu­ris­ti­na mu­kaan vii­kon­lo­puk­si Eng­lan­tiin.
16.45 Ma­te­ma­tii­kan tai­kaa Y­LE TEE­MA
16.55 Bep­pen ma­ku­mat­kas­sa De­sign 3000 ja Kas­per St­röm­man Sarja alkaa, osa Väri ja muoto. Koti. Leikki. Materiaalit.
17.10 Rou­vat ryös­tä­ji­nä
17.30 Sol­si­dan - On­nea on­ki­mas­sa
17.55 Y­le Ny­he­ter TV-nytt
18 18.00 Las­te­noh­jel­mia: BUU-k­lub­ben Staffan on palannut BUU-klubbeniin! Mitähän laukusta löytyy tänään? Las­te­noh­jel­mia: Su­pe­ra­pu­lai­set Merihädässä. Ten­ho­las­sa Höj­dens s­ko­la­nin op­pi­laat ker­to­vat te­ke­mis­tään ve­ne­ret­kis­tä.
18.30 Poh­jois­mai­set I­deoi­den maail­ma Kau­si 2, 6/8. Toi­mit­ta­ja ja kir­jai­li­ja Em­ma Leijn­se nä­kee, et­tä mie­het o­vat ny­ky-yh­teis­kun­nas­sa nai­sia huo­nom­mas­sa a­se­mas­sa ma­ta­lam­man kou­lu­tus­ta­son ta­kia. Puu­tar­ha­kau­si 7/9. Per­nil­la ys­tä­vi­neen pa­laa puu­tar­haan kat­so­maan, on­ko mi­kään sel­vin­nyt hen­gis­sä pit­käs­tä kui­vas­ta kau­des­ta. Poh­jois­mai­set Ta­lot huo­ku­vat his­to­riaa Kau­si 3, o­sa 5/6. Upp­sa­lan Fy­ri­sån-joen var­rel­la on yk­si kau­pun­gin har­vois­ta kau­pun­ki­pa­lat­seis­ta. Tans­ka­lai­nen maa­jus­si Saan­ko lu­van? Ruot­sa­lai­nen Larz-K­ris­terz-tans­sior­kes­te­ri on ko­ti­maas­saan ää­ret­tö­män suo­sit­tu. Ai­ka on mei­dän Toinen kausi, osa Vuosi 1956 alkaa. Hen­riet­te Win­ter o­mis­taa nyt o­san ra­vin­to­las­ta. Pe­ter ja Es­ter y­rit­tä­vät kek­siä, mil­lä kei­nol­la hä­nes­tä pääs­täi­siin e­roon.
19.15 Tä­mä täs­tä
19.30 Y­le Ny­he­ter TV-nytt Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maail­mal­ta. HD Y­le Ny­he­ter TV-nytt
19.35 S­port­nytt Urheilu-uutisia.
19.50 Bep­pen ma­ku­mat­kas­sa
20.00 Poh­jois­mai­set Ta­lot huo­ku­vat his­to­riaa Kau­si 3, o­sa 5/6. Upp­sa­lan Fy­ri­sån-joen var­rel­la on yk­si kau­pun­gin har­vois­ta kau­pun­ki­pa­lat­seis­ta. Tai­de­tut­ki­muk­set Constable. Tai­de-et­si­vät Fio­na B­ru­ce ja P­hi­lip Mould tut­ki­vat e­räs­tä maa­laus­ta saa­dak­seen sel­vil­le, voi­si­ko se ol­la 2 mil­joo­nan pun­nan ar­voi­nen John Cons­tab­len mes­ta­ri­teos HD Ran­ta­ho­tel­li Tervetuloa kotiin. Onnellinen lapsuus. Muukalainen. Mo­noch­ro­me: mus­tan mu­sii­kin ta­ri­na O­sa 1/3. Kol­mio­sai­nen do­ku­ment­ti b­lue­sin, rock'n'rol­lin ja ra­pin ke­hi­tyk­ses­tä. Mus­tan A­me­ri­kan his­to­riaa seu­ra­taan 300 vuo­den a­jan, or­juu­den ja kan­sa­lai­soi­keus­tais­te­lun kaut­ta ny­kyai­kaan, sy­väs­tä e­te­läs­tä C­hi­ca­goon, Det­roi­tiin ja New Yor­kiin.
20.50 E­gen­lan­din mat­ka­koh­de
21 21.00 Ef­ter Nio Liha. Koo­mik­ko And­ré Wickst­röm, toi­mit­ta­ja An­ne Hie­ta­nen, mark­ki­noi­ja ja bur­les­ki­tans­si­ja En­ni G­rundst­röm, ar­tis­ti ja kir­jai­li­ja Kau­ko Röyh­kä ja kok­ki An­ders Sa­muels­son. His­to­ria: Kun nör­tit muut­ti­vat maail­man Kohti maailmanlaajuista tietoverkkoa. Kieh­to­va maail­ma: Läh­de kun vie­lä voit Japani. Ki­no K­las­sik­ko: S­he­rif­fi (1952) Kuu­kau­den wes­ter­nit pa­laa­vat Y­len oh­jel­mis­toon! A­vauk­se­na le­gen­daa­ri­nen, reaa­lia­jas­sa ta­pah­tu­va län­ne­ne­lo­ku­va s­he­rif­fis­tä, jo­ka on me­nos­sa nai­mi­siin ja jät­tä­mäs­sä vir­kan­sa mut­ta saa tie­tää kos­toa ja­noa­van a­se­mie­hen saa­pu­van kau­pun­kiin kes­ki­päi­vän ju­nal­la. Ki­no: 99 Ho­mes (2014) (U­SA 2014) F­lo­ri­daan si­joit­tu­va pal­kit­tu e­lo­ku­va ih­mi­sis­tä ta­lousk­rii­sin ja­lois­sa. Kie­ro kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä hää­tää työt­tö­mäk­si jää­neen rak­sa­mie­hen ko­dis­taan mut­ta ot­taa hä­net sit­ten mu­kaan lail­li­suu­den ra­ja­mail­la liik­ku­viin bis­nek­siin­sä. Ki­no: Hair (1979) Suo­si­tun mu­si­kaa­lin e­lo­ku­va­ver­sios­sa maa­lais­poi­ka mat­kus­taa New Yor­kiin en­nen läh­töä Viet­na­min so­taan. Hän ta­paa va­rak­kaan per­heen ty­tön, jon­ka kans­sa viet­tää vai­heik­kai­ta päi­viä hip­pi­jou­kon pa­ris­sa. Pääo­sis­sa John Sa­va­ge, T­reat Wil­liams ja Be­ver­ly D'An­ge­lo. Oh­jaus Mi­los For­man. (U­SA 1979) HD
21.55 Kyl­mää­vä ta­paus 2/8. Tie­to tut­kin­nas­ta vuo­taa leh­dis­töl­le ja ai­heut­taa se­ka­sor­toa. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Ki­no Suo­mi: Var­jo­ja pa­ra­tii­sis­sa (1986) A­ki Kau­ris­mäen e­lo­ku­va ros­ka­kus­kin ja va­lin­ta­myy­mä­län kas­san rak­kau­des­ta. Työ­läist­ri­lo­gian en­sim­mäi­nen o­sa. N: Mat­ti Pel­lon­pää, Ka­ti Ou­ti­nen. Pa­laa luok­se­ni vie­lä Ju­liet­te Bi­noc­hen täh­dit­tä­mäs­sä d­raa­mas­sa kak­si nais­ta tu­tus­tu­vat toi­siin­sa kos­ka sa­ma mies yh­dis­tää hei­dät. Jean­ne saa­puu poi­kays­tä­vän­sä Giu­sep­pen per­heen hu­vi­laan Si­si­lias­sa, mut­ta siel­lä on vain äi­ti An­na, ei­kä Giu­sep­pea näy.
22.25 Hel­sin­gin syk­sy. Hel­sin­ki ke­säs­tä syk­syyn.
22.30 Kuu­si hir­ven un­ta
22.40 Vaih­de­vuo­det - ne tu­le­vat si­nul­le­kin 1/2. Ma­lin Ja­cob­son Båth on 52-vuo­tias ja kes­kel­lä vaih­de­vuo­sia. 22.40 Ka­na­koi­ral­la met­so­mail­la
22.50 Aa­mun ki­los­ta il­lan hä­mä­rään. Met­sä­lam­mel­la 3. Y­le Li­ve: Maa­rit Le­gen­daa­ri­nen Maa­rit e­sit­tää hie­non bän­din­sä kans­sa hel­miä pit­kän u­ran­sa var­rel­ta. Su­per­täh­ti Ar­kis­to­jen aar­re vuo­del­ta 1971: tv-do­ku­ment­ti Tam­pe­reen Pop­teat­te­ris­ta kier­tä­mäs­sä Suo­mea Hair-mu­si­kaa­lin kans­sa tou­ko­kuus­ta 1970 hel­mi­kuu­hun 1971. Es­ko Fa­vénin oh­jaa­mas­sa do­ku­men­tis­sa haas­ta­tel­laan e­siin­ty­jiä ja y­lei­söä se­kä näy­te­tään kat­kel­mia ko­hu­tus­ta e­si­tyk­ses­tä.
23.05 Uu­si Ki­no: Ko­ti­mat­ka
23.20 Kaik­ki o­len­not 23.20 E­lä­män­teh­tä­vä­nä muis­to­kir­joi­tuk­set (2016) Mi­ten pu­kea ih­mi­sen e­lä­män­ta­ri­na ja -työ 500 sa­naan?
23.35 E­rään mie­hen hul­luu­den ky­sy­myk­set 23.35 Y­le Li­ve: S­te­ven Wil­son Al­bert Hal­lis­sa
23.45 S­low West 23.45 Ta­ken by S­torm: Hipg­no­sis ja le­vyn­kan­sien tai­de
23.55 Y­LE TEE­MA Sol­si­dan - On­nea on­ki­mas­sa
0