Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. la 10.8. su 11.8.
08.05 Las­te­noh­jel­mia: Kol­mik­ko ja O­di­nin kul­ta
08.30 Tu­si­na ta­va­raa Suo­mes­ta Ruotsinlaiva Poh­jois­mai­set Ys­tä­väl­li­ses­ti Lars Le­rin 08.30 Ki­ran keit­tiös­sä Poh­jois­mai­set Maan­tie­tei­li­jän tes­ta­ment­ti: Eu­roop­pa Kok­ki­kak­sik­ko Bär­til ja I­sa
08.35 Poh­jois­mai­set Puu­tar­ha­kau­si 08.35 Pik­ku Korp­pi
08.45 Nuot­tien mat­kas­sa 08.45 Su­per-Jont­ti ja Räh­jä-Riit­ta
08.55 Hup­su­lit
9 09.00 Dok: Ko­pioi­den mer­kil­li­nen maail­ma Huu­to­kaup­pa­ke­sä 09.00 Poh­jois­mai­set I­loa puu­tar­has­ta Tim­ja­mia, kuk­koa ja tort­tu­ja O­sa 8/8. Täl­lä ker­taa pu­hu­taan sii­tä, kuin­ka tär­keää on ruoan koos­tu­mus ja suu­tun­tu­ma. Mi­nä ja ri­ta­ri­ni (x2)
09.20 Kamp­pai­lu
09.25 Tu­si­na ta­va­raa Suo­mes­ta Karhu-lenkkarit 09.25 Zom­bie­Lars
09.35 Tans­ka­lai­nen maa­jus­si 09.35 Toi­veen sy­dän
09.45 Poh­jois­mai­set On­nel­li­nen Fy­nil­lä
09.55 Poh­jois­mai­set Nor­jaa ris­tiin ras­tiin
10.00 Tim­ja­mia, kuk­koa ja tort­tu­ja I­deoi­den maail­ma 10.00 S­tu­gor Poh­jois­mai­set E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa Op­pi­mis­lab­ra Sar­ja Ruot­sin pe­rus­kou­lun a­jan­koh­tai­sis­ta tee­mois­ta. Poh­jois­mai­set Ys­tä­väl­li­ses­ti Lars Le­rin 3/6. Tai­tei­li­ja Lars Le­rin ta­paa sar­jas­sa luo­via ih­mi­siä.
10.30 Ki­ran keit­tiös­sä Toi­vo­mus Asko Sarkola 10.30 Poh­jois­mai­set Ævar tut­kii ja sel­vit­tää 3/9. Ævar Þór Be­ne­dikts­so­nin u­te­liai­suu­del­la ei o­le ra­jo­ja. Kaik­kea kau­pan
11.00 Toi­vo­mus Asko Sarkola Tai­vaal­lis­ta me­noa Jumalainen kohtaaminen Ef­ter Nio 2015 Ääniä. Testosteroni. Puu­tar­ha­ki­sa 6/8. Kil­pai­li­jat saa­vat tä­nään ryh­tyä so­mis­ta­maan puu­tar­ho­jaan. Am­pu­ma­vä­li­koh­taus Ny­ga­ta­nil­la 2/2. A­man­da pää­see nä­ke­mään a­vo­puo­li­son­sa am­mu­tun au­ton.
11.30 S­tu­gor Op­pi­mis­lab­ra
12 12.00 His­to­ria: Ku­via Kii­nas­ta Historia: Kuvia Kiinasta (12) 12.00 Sa­mi Yaf­fa - Sound T­rac­ker Americana, Yhdysvallat, osa 2 Pa­co de Lu­cia: ki­ta­ris­tin löy­tö­ret­ki Kieh­to­va maail­ma: Mää­rän­pää­nä In­tia Jaipur 1/3. Jai­pur. Ki­no: Ras­ho­mon - pa­ho­lai­sen temp­pe­li (1950)
12.30 Re­quiem
12.45 His­to­riaa huo­no­muis­ti­sil­le 12.45 Suo­mi­hit­tien nä­ky­mät­tö­mät duu­na­rit
12.55 Kim Bor­gin oop­pe­ra­luo­kal­la 12.55 Ran­ta­ho­tel­li (x3) Rantahotelli (7)
13.25 Mat­ka Tyy­nen­me­ren tai­tee­seen Uusi-Seelanti 13.25 Leo­no­ra Car­ring­ton - u­noh­det­tu tai­tei­li­ja Leo­no­ra Car­ring­ton syn­tyi kes­kel­le a­ris­tok­ra­tiaa mut­ta hyl­kä­si a­se­man­sa ryh­tyäk­seen tai­tei­li­jak­si.
13.45 Poh­jois­mai­set Hit­ti­nik­ka­rit
14.10 24 tun­tia Eu­roo­pas­sa Lähteä vai jäädä? Antautumisia Surf's up Portugalissa Rajat kiinni! 14.10 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa
14.25 24 tun­tia Eu­roo­pas­sa Kahden tulen välissä 14.25 Poh­jois­mai­set Jou­sik­var­tet­tia et­si­mäs­sä Ca­mil­la Lund­berg tu­tus­tuu jou­sik­var­tet­tien maail­maan ja ta­paa mm. nuo­ren Dahlk­vist-k­var­te­tin, van­han A­ma­deus-sel­lis­tin se­kä dek­ka­ri­kir­jai­li­jan.
15
15.10 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia Vankilaelämää Joulukuoro Lapsi katoaa Väärä syyllinen 15.10 Vi­ta b­re­vis
15.25 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia Venetsialaisten gondolien arvoitus 15.25 Vain kol­me kiel­tä: ba­la­lai­kan ta­ri­na Kol­me te­rä­vää kul­maa ja vain kol­me kiel­tä.
15.55 Mi­la­non nais­ten pa­ra­tii­si Haukut väärää puuta Mi­la­non nais­ten pa­ra­tii­si Otetaan etäisyyttä Mi­la­non nais­ten pa­ra­tii­si Kovat piippuun Mi­la­non nais­ten pa­ra­tii­si Lahjakkuus huomataan 15.55 Soundt­racks: mu­siik­ki e­lää a­jas­sa Berliinin muurin ja kommunismin murtuminen
16.25 Mi­la­non nais­ten pa­ra­tii­si Jaetut murheet
16.35 Lau­lu­mies 16.35 F­lash­back 16.35 Sa­mi Yaf­fa - Sound T­rac­ker Jamaika Kau­si 2, 1/6: Ja­mai­ka.
16.45 Poh­jois­mai­set O­min sil­min maail­mas­ta 16.45 Mah­ler x 10 Gustav Mahlerin Adagio sinfoniasta nro 10
17.00 Poh­jois­mai­set Ka­me­ra 17.00 Uu­si Ki­no: Pe­ril­li­nen
17.10 Rou­vat ryös­tä­ji­nä Rouvat ryöstäjinä (12) O­sa 5/6. Ra­hat va­ras­te­taan Jen­nyl­tä ja Ce­ci­lial­ta. Sa­na­kir­ja
17.25 St­röm­sös­tä poi­mit­tua F­rån jord till bord O­sa 12/13. Fi­lip ja Lin­da val­mis­te­le­vat ra­pu­juh­lia ko­ko ra­han e­des­tä.
17.30 Sol­si­dan - On­nea on­ki­mas­sa
17.55 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 17.55
18 18.00 Las­te­noh­jel­mia: Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua ra­kas­tan Las­te­noh­jel­mia: Kas­per ja Pet­ra Las­te­noh­jel­mia: Mai­nio her­ra I­loi­nen Las­te­noh­jel­mia: As­to­nin ki­vet Las­te­noh­jel­mia: Al­va Las­te­noh­jel­mia: Kal­len keit­tiö Las­te­noh­jel­mia: Kok­ki­kak­sik­ko Bär­til ja I­sa
18.05 Au­rin­koi­nen Jen­ni Tit­ta Pik­ka­nen 18.05 Mi­nä o­saan! Seik­kai­lu Suo­men­lin­nas­sa Ky­sy­kää mi­tä vain! Mitä roskille tapahtuu? Pik­ku Korp­pi Rouva Mäyrän syntymäpäivä
18.15 Ki­su­lit Jaz­zoo Kul­mik­kaat ka­ve­rit Bam­se ja noi­ta-a­kan ty­tär
18.20 Vil­ja­mi 18.20 Sa­teen­kaa­ri­per­he 18.20 Aar­ne Al­li­gaat­to­rin mu­siik­ki­seik­kai­lu Su­per-Jont­ti ja Räh­jä-Riit­ta
18.25 Hup­su­lit O­saan i­han it­se 18.25 F­re­ja, pik­ku tut­ki­ja Ha­Ha­Ha 18.25 Hup­su­lit
18.30 Poh­jois­mai­set I­deoi­den maail­ma Kau­si 2, 2/8. Tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­tei­li­jä An­ders Sand­berg pel­kää kei­noä­lyn ke­hit­ty­vän ih­mis­tä ä­lyk­kääm­mäk­si. Poh­jois­mai­set Puu­tar­ha­kau­si 3/9. Uu­si tal­vi­puu­tar­ha täy­te­tään ek­soot­ti­sil­la kas­veil­la. Poh­jois­mai­set Ta­lot huo­ku­vat his­to­riaa Kau­si 3, o­sa 1/6. Kes­kel­lä S­målan­dia on Gärds­hul­tin ti­la, jo­ka eh­ti ol­la 17 vuot­ta ty­hil­lään en­nen kuin Bo­lan­de­rin per­he ot­ti van­han ta­lon hoi­taak­seen. Poh­jois­mai­set Puu­tar­ha­ki­sa 6/8. Kil­pai­li­jat saa­vat tä­nään ryh­tyä so­mis­ta­maan puu­tar­ho­jaan. Ku­ka heis­tä o­saa teh­dä ko­meim­man ju­han­nus­sa­lon? Dok: Viu­lis­tis­ta su­per­mal­lik­si Poh­jois­mai­set Am­pu­ma­vä­li­koh­taus Ny­ga­ta­nil­la 2/2. A­man­da pää­see nä­ke­mään a­vo­puo­li­son­sa am­mu­tun au­ton. Poh­jois­mai­set Puu­tar­ha­kau­si Uu­si kau­si, 1/2. Puu­tar­hu­ri John on huo­leh­ti­nut puu­tar­has­ta ke­sän a­jan ja ot­taa nyt vas­taan vie­rai­ta.
19.25 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30
19.35 St­röm­sön sau­nail­lan par­haat pa­lat Tä­mä täs­tä 19.35 Poh­jois­mai­set Näin Nor­jas­sa S­port­nytt
19.45 Poh­jois­mai­set Ruot­sa­lai­sia sa­lai­suuk­sia Tä­mä täs­tä 19.45 Poh­jois­mai­set Ka­me­ra S­port­liv
19.55 Poh­jois­mai­set Ta­lot huo­ku­vat his­to­riaa Kau­si 3, o­sa 1/6. Kes­kel­lä S­målan­dia on Gärds­hul­tin ti­la, jo­ka eh­ti ol­la 17 vuot­ta ty­hil­lään en­nen kuin Bo­lan­de­rin per­he ot­ti van­han ta­lon hoi­taak­seen. Mat­ka Tyy­nen­me­ren tai­tee­seen Uusi-Seelanti 3/3. Uu­si-See­lan­ti. Kuin­ka mao­rit on­nis­tui­vat tor­ju­maan ta­sa­päis­tä­mis­tä ja säi­lyt­tä­mään o­man ää­nen­sä ko­lo­ni­saa­tion kes­kel­lä? Ran­ta­ho­tel­li Rantahotelli (7) Joe Coc­ker: Mad Dog with Soul (B­ri­tan­nia 2017) Do­ku­ment­tie­lo­ku­va S­hef­fiel­dis­tä ko­toi­sin o­le­vas­ta soul-lau­la­jas­ta Joe Coc­ke­ris­ta, jon­ka u­ra läh­ti nou­su­kii­toon Woods­toc­kin fes­ti­vaa­lil­la 50 vuot­ta sit­ten, With A Litt­le Help f­rom My F­riends. Ai­nut­laa­tui­sen ää­nen ta­ka­na on myrs­kyi­sä ja ad­dik­tioi­den rii­vaa­ma e­lä­mä. Toi­vo­mus Lilli Paasikivi O­sa 2/10. Mez­zo­sop­raa­no Lil­li Paa­si­ki­vi loi u­raa ja pe­rus­ti per­heen sa­maan ai­kaan.
20.30 S­tu­gor O­sa 2/10. Mit­kä o­vat tä­män päi­vän mök­ki­ra­ken­ta­mi­sen t­ren­dit?
20.45 F­lash­back E­gen­lan­din mat­ka­koh­de
20.50 Kieh­to­va maail­ma: Mää­rän­pää­nä In­tia Jaipur 1/3. Jai­pur. Ar­voi­sa mat­ka­seu­rue saa­puu koh­tee­seen Jai­pu­ris­sa ja koh­taa In­tian to­del­li­suu­den: tyr­mää­vän kuu­muu­den, kaoot­ti­sen lii­ken­teen se­kä sur­kean hy­gie­nia­ti­lan­teen. E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa
21 21.00 Huu­to­kaup­pa­ke­sä 6/8. Hil­lers­tor­pis­sa a­su­vat ka­ve­ruk­set Loui­se S­jög­ren ja Han­na S­vens­son saa­vat vas­taan­sa ma­ries­ta­di­lai­set ys­tä­vyk­set Hen­rik Lars­so­nin ja Jo­han Gott­hards­so­nin. His­to­ria: Jo­nes­tow­nin t­ra­ge­dia Historia: Jonestownin tragedia (16) 2/4. Vuon­na 1978 teh­tiin Jo­nes­tow­nis­sa, Guya­nan vii­da­kos­sa, Yh­dys­val­tain his­to­rian suu­rin jouk­koit­se­mur­ha. 21.00 Ki­no K­las­sik­ko: Pi­meä pei­li (1946) Jän­nä­rik­las­sik­ko kak­so­sis­ta, jois­ta toi­sen us­ko­taan mur­han­neen hei­tä mo­lem­pia ta­pail­leen lää­kä­rin - mut­ta kum­pi heis­tä on syyl­li­nen? Pääo­sas­sa O­li­via de Ha­vil­land. Oh­jaus Ro­bert Siod­mak. Ki­no: Kat­ke­ra kuu Val­ta­me­ri­lai­val­le si­joit­tu­va in­to­hi­moi­nen d­raa­ma eng­lan­ti­lai­ses­ta pa­ris­kun­nas­ta, jo­ka a­jau­tuu mu­kaan ram­man a­me­rik­ka­lai­sen kir­jai­li­jan ja tä­män kau­niin rans­ka­lais­vai­mon e­root­ti­siin a­lis­ta­mis­fan­ta­sioi­hin. Pääo­sis­sa Hugh G­rant, K­ris­tin S­cott-T­ho­mas, Em­ma­nuel­le Seig­ner ja Pe­ter Coyo­te. Oh­jaus Ro­man Po­lans­ki. 21.00 E­lo­ku­va: Kim­pas­sa Ruot­sa­lai­nen ko­koil­lan e­lo­ku­va vuo­del­ta 2000. E­li­sa­beth kyl­läs­tyy mie­heen­sä Rol­fiin, jo­ten hän ko­koaa ta­va­ran­sa ja lap­sen­sa ja pai­ne­lee vel­jen­sä Gö­ra­nin luo. On vuo­si 1975. E­li­sa­beth on mel­ko ta­val­li­nen ko­ti­rou­va Hä­gers­te­nis­sä, mut­ta Gö­ran on hie­man e­ri­lai­nen. Hän a­suu kol­lek­tii­vis­sa, oi­keas­sa suur­per­hees­sä.
21.30 Mis­sou­ri (1976) Jack Nic­hol­son ja Mar­lon B­ran­do ot­ta­vat mit­taa toi­sis­taan ai­noas­sa yh­tei­ses­sä e­lo­ku­vas­saan, Art­hur Pen­nin oh­jaa­mas­sa wes­ter­nis­sä he­vos­var­kais­ta ja hei­tä jäl­jit­tä­väs­tä palk­ka­tap­pa­jas­ta. (T­he Mis­sou­ri B­reaks, U­SA 1976)
21.45 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Ki­no Suo­mi: Kä­py se­län al­la (1966) (1966) Ai­ka­kau­ten­sa k­las­sik­koe­lo­ku­va nuo­ruu­des­ta, ra­kas­ta­mi­sen vai­keu­des­ta ja ke­säi­ses­tä telt­ta­ret­kes­tä. N: K­ris­tii­na Hal­ko­la, Pek­ka Au­tio­vuo­ri, Kirs­ti Wal­las­vaa­ra ja Ee­ro Me­las­nie­mi. E­lo­ku­va: Hie­kan al­la (Under sandet, Tanska 2015). Ke­vääl­lä 1945 käyn­nis­te­tään kah­den mil­joo­nan so­da­nai­kai­sen mii­nan rai­vaus Jyl­lan­nin hiek­ka­dyy­neil­lä. Vaa­ral­li­sen työn te­ke­vät nuo­ret sak­sa­lai­set so­ta­van­git. Oh­jaa­ja: Mar­tin Zandv­liet.
22.00 Lou­kus­sa Loukussa (16) Kau­si 2, o­sa 8/10. Ha­na­ve­den käyt­tö juo­ma­ve­te­nä on kiel­let­ty, sil­lä y­län­kö­jär­ves­tä on löy­det­ty kuol­lei­ta ka­lo­ja.
22.25 His­to­ria: Viet­na­min so­ta Sodan loppu 10/10. So­dan lop­pu. Wa­ter­ga­te-s­kan­daa­li pa­kot­taa Ni­xo­nin e­roa­maan ja Viet­na­mis­sa jat­kuu jul­ma si­säl­lis­so­ta.
22.40 Sol­si­dan - On­nea on­ki­mas­sa (x5) Solsidan - Onnea onkimassa (12)
22.50 Poh­jois­mai­set Ker­to­muk­sia e­rääs­tä a­voi­mes­ta suh­tees­ta
23.10 E­lä­män­teh­tä­vä­nä muis­to­kir­joi­tuk­set (2016) Mi­ten pu­kea ih­mi­sen e­lä­män­ta­ri­na ja -työ 500 sa­naan? 23.10 Y­le Li­ve: Sum 41
23.20 A­voi­me­na 23.20 Soundt­racks: mu­siik­ki e­lää a­jas­sa Hurrikaani Katrina
23.30 Kuol­leis­ta pa­lan­neet Rouva Costa 23.30 Uu­si Ki­no: I am Bel­fast E­lo­ku­vaoh­jaa­ja Mark Cou­sins pa­laa ko­ti­kau­pun­kiin­sa Bel­fas­tiin ja ker­too kau­pun­ki­sin­fo­nias­saan kau­pun­gis­ta ja sen a­suk­kais­ta rak­kau­del­la, 2015. O­sit­tain mv.
0 00.00 Pearl Jam: Let's P­lay T­wo Mu­siik­kia ja ur­hei­lua, tar­kem­min sa­not­tu­na a­me­rik­ka­lais­ta ba­se­bal­lia.
00.15 I'm Not in Lo­ve: 10cc:n ta­ri­na