Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 29.7. ti 30.7. ke 31.7. to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8.
08.05 Las­te­noh­jel­mia: Kol­mik­ko ja O­di­nin kul­ta
08.25 Tu­si­na ta­va­raa Suo­mes­ta 12. Jokapoika-paita. Poh­jois­mai­set Ys­tä­väl­li­ses­ti Lars Le­rin 08.25 Poh­jois­mai­set Puu­tar­ha­kau­si Ki­ran keit­tiös­sä Poh­jois­mai­set Maan­tie­tei­li­jän tes­ta­ment­ti: Eu­roop­pa 3/8. Holgerin etsinnät jatkuvat. Kok­ki­kak­sik­ko Bär­til ja I­sa
08.40 Nuot­tien mat­kas­sa 08.40 Pik­ku Korp­pi
08.50 Li­li
08.55 Su­per-Jont­ti ja Räh­jä-Riit­ta
9 09.00 Dok: So­vin­non tie Huu­to­kaup­pa­ke­sä 09.00 Poh­jois­mai­set I­loa puu­tar­has­ta Tim­ja­mia, kuk­koa ja tort­tu­ja O­sa 7/8. Suo­lai­nen on pe­rus­ma­ku, jo­ta me ra­kas­tam­me vä­hän lii­kaa­kin. Mi­nä ja ri­ta­ri­ni (x2)
09.20 Kamp­pai­lu
09.25 Tans­ka­lai­nen maa­jus­si Tu­si­na ta­va­raa Suo­mes­ta 12. Ruotsinlaiva. 09.25 Zom­bie­Lars
09.40 Kos­kaan ei o­le liian myö­häis­tä 09.40 Toi­veen sy­dän
09.55 Poh­jois­mai­set Nor­jaa ris­tiin ras­tiin 09.55 Ko­ti­kent­tä
10.00 Tim­ja­mia, kuk­koa ja tort­tu­ja I­deoi­den maail­ma 10.00 Poh­jois­mai­set E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa Op­pi­mis­lab­ra Sar­ja Ruot­sin pe­rus­kou­lun a­jan­koh­tai­sis­ta tee­mois­ta. Poh­jois­mai­set Ys­tä­väl­li­ses­ti Lars Le­rin
10.30 Ki­ran keit­tiös­sä 10.30 Poh­jois­mai­set Ævar tut­kii ja sel­vit­tää Kaik­kea kau­pan
10.55 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin
11.00 Mi­nun to­tuu­te­ni Tai­vaal­lis­ta me­noa: Tyy­ni su­ru F­rån jord till bord Ef­ter Nio 2015 Köyhyys. Kauhu. Puu­tar­ha­ki­sa 5/8. Kuu­si kil­pai­li­jaa on jäl­jel­lä ja he saa­vat tä­nään teh­tä­väk­seen ra­ken­taa por­tin - toi­sil­leen. Am­pu­ma­vä­li­koh­taus Ny­ga­ta­nil­la
11.30 Op­pi­mis­lab­ra Poh­jois­mai­set Ke­sä­lo­ma­na so­ti­las­lei­ri
12 12.00 re Dead (2017) Bat­man (x3) Jäinen vakooja. Duon pelastusoperaatio. Si­mon Ree­ve Myan­ma­ris­sa (x2) Konfliktien kourissa. Turismia ja toivoa. Sa­mi Yaf­fa - Sound T­rac­ker E­li­na Ga­ran­can mat­kas­sa Ran­ta­ho­tel­li (x3) Rantahotelli (7) E­lä­män­teh­tä­vä­nä muis­to­kir­joi­tuk­set (2016) Mi­ten pu­kea ih­mi­sen e­lä­män­ta­ri­na ja -työ 500 sa­naan?
12.45 A­me­ri­can Val­hal­la
12.55 Y­LE TEE­MA Nor­jan R­SO e­sit­tää: D­vo­ra­kin sel­lo­kon­sert­to
13.00 Mat­ka Tyy­nen­me­ren tai­tee­seen Polynesian saaret.
13.30 His­to­ria: Kuu­ban ta­ri­na 13.30 Vi­ta b­re­vis
13.40 Vic­to­ria
13.50 24 tun­tia Eu­roo­pas­sa 24 tun­tia Eu­roo­pas­sa
14.00 Vic­to­ria
14.10 24 tun­tia Eu­roo­pas­sa 24 tun­tia Eu­roo­pas­sa 14.10 Pa­co de Lu­cia: ki­ta­ris­tin löy­tö­ret­ki (La Bús­que­da) An­da­lu­sia­lai­nen Pa­co de Lu­cia (1947 - 2014) o­li mes­ta­ril­li­nen ki­ta­ris­ti ja f­la­men­co­mu­sii­kin uu­dis­ta­ja.
14.20 Uu­si Ki­no: I am Bel­fast E­lo­ku­vaoh­jaa­ja Mark Cou­sins pa­laa ko­ti­kau­pun­kiin­sa Bel­fas­tiin ja ker­too kau­pun­ki­sin­fo­nias­saan kau­pun­gis­ta ja sen a­suk­kais­ta rak­kau­del­la, 2015. O­sit­tain mv.
14.50 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia Ympäristön puolesta.
15
15.05 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia Rakkaus ei katso ikää. Tryffelikoirien arvoitus. Elokuvien lumoa.
15.20 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia Annan salaisuus.
15.40 Mi­la­non nais­ten pa­ra­tii­si Paljastus. 15.40 Mah­ler x 10 Gustav Mahlerin sinfonia nro 9 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri e­sit­tää Gus­tav Mah­le­rin sin­fo­nian n­ro 9 D-duu­ri. Or­kes­te­ria joh­taa Han­nu Lin­tu.
15.50 Mi­la­non nais­ten pa­ra­tii­si 15.50 Soundt­racks: mu­siik­ki e­lää a­jas­sa Hurrikaani Katrina (12) O­sa 6/8: Hur­ri­kaa­ni Kat­ri­na.
16.15 Mi­la­non nais­ten pa­ra­tii­si
16.25 Las­te­noh­jel­mia: Pik­ku Kak­ko­nen Sa­mi Yaf­fa - Sound T­rac­ker Americana, Yhdysvallat, osa 2
16.40 Nor­ja­lai­sark­ki­teh­tien ko­te­ja Cor­ne­lis ja rak­kaus
17.00 Poh­jois­mai­set Ka­me­ra
17.10 Rou­vat ryös­tä­ji­nä O­sa 4/6. Jan saa sel­vil­le, et­tä Ce­ci­lia on hä­vin­nyt pa­ris­kun­nan ra­hat te­ke­mäl­lä e­päon­ni­sia o­sa­ke­kaup­po­ja.
17.20 St­röm­sös­tä poi­mit­tua F­rån jord till bord O­sa 11/13. Päi­vän raa­ka-ai­ne on o­me­na, jos­ta val­mis­te­taan se­son­gin par­hai­ta ruo­kia.
17.30 Sol­si­dan - On­nea on­ki­mas­sa
17.55 Y­le Ny­he­ter TV-nytt Y­le Ny­he­ter TV-nytt 17.55
18 18.00 Las­te­noh­jel­mia: Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua ra­kas­tan Las­te­noh­jel­mia: Kas­per ja Pet­ra Las­te­noh­jel­mia: Vii­ru ja Pe­so­nen Las­te­noh­jel­mia: Me kol­me Al­va Las­te­noh­jel­mia: Kal­len keit­tiö Las­te­noh­jel­mia: Kok­ki­kak­sik­ko Bär­til ja I­sa
18.05 Au­rin­koi­nen Jen­ni (x2) Tit­ta Pik­ka­nen Aar­ne Al­li­gaat­to­ri Mi­nä o­saan!: Mi­nä o­saan! Aar­ne Al­li­gaat­to­ri Pik­ku Roy Roy-tonttu Pik­ku Korp­pi Mestarietsivät
18.15 Ki­su­lit (x2) Sa­teen­kaa­ri­per­he Sa­no hei! Bam­se ja noi­ta-a­kan ty­tär
18.20 Vil­ja­mi 18.20 F­re­ja, pik­ku tut­ki­ja BUU-ar­voi­tuk­sia (x2) 18.20 Li­li
18.25 Hup­su­lit Ko­ti­kent­tä Kau­si 2, 8/8. He­le­na y­rit­tää pe­las­taa Var­gin sie­lun en­nen kau­den vii­meis­tä ot­te­lua. 18.25 Aar­ne Al­li­gaat­to­rin mu­siik­ki­seik­kai­lu Su­per-Jont­ti ja Räh­jä-Riit­ta
18.30 Poh­jois­mai­set I­deoi­den maail­ma Kau­si 2, 1/8. Ruot­sa­lais­ta a­ja­tuk­sia he­rät­tä­vää talks­how­ta juon­taa Da­niel S­jö­lin. Poh­jois­mai­set Puu­tar­ha­kau­si 2/9. Per­nil­la Måns­son Colt ys­tä­vi­neen ryh­tyy ra­ken­ta­maan o­maa tal­vi­puu­tar­haa. 18.30 Poh­jois­mai­set Puu­tar­ha­ki­sa 5/8. Kuu­si kil­pai­li­jaa on jäl­jel­lä ja he saa­vat tä­nään teh­tä­väk­seen ra­ken­taa por­tin - toi­sil­leen. Dok: Ko­pioi­den mer­kil­li­nen maail­ma Ih­mi­nen on teh­nyt ai­na ko­pioi­ta ar­vos­ta­mis­taan a­siois­ta. Poh­jois­mai­set Am­pu­ma­vä­li­koh­taus Ny­ga­ta­nil­la 1/2. A­man­da ei suos­tu us­ko­maan, et­tä hä­nen mie­hen­sä o­li­si y­rit­tä­nyt a­jaa po­lii­sin pääl­le Ö­reb­ros­sa ta­pah­tu­neen kii­vaan a­jo­jah­din ai­ka­na, ja et­tä hä­net o­li sik­si am­mut­ta­va. Poh­jois­mai­set Tim­ja­mia, kuk­koa ja tort­tu­ja O­sa 8/8. Täl­lä ker­taa pu­hu­taan sii­tä, kuin­ka tär­keää on ruoan koos­tu­mus ja suu­tun­tu­ma.
19.25 Y­LE FEM Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30
19.30 Y­le Ny­he­ter TV-nytt Y­le Ny­he­ter TV-nytt Y­le Ny­he­ter TV-nytt S­port­nytt Urheilu-uutisia.
19.40 St­röm­sön sau­nail­lan par­haat pa­lat (x2) Tä­mä täs­tä (x2) 19.40 Tä­mä täs­tä (x2) Poh­jois­mai­set Näin Nor­jas­sa
19.45 U­los kup­las­ta 19.45 Poh­jois­mai­set Ka­me­ra S­port­liv Victor Malmström ja urheilijaelämän jälkeinen identiteettikriisi
20.00 Ko­ti­kent­tä Kau­si 2, 8/8. He­le­na y­rit­tää pe­las­taa Var­gin sie­lun en­nen kau­den vii­meis­tä ot­te­lua. Nor­ja­lai­nen d­raa­ma­sar­ja nai­ses­ta mies­ten jal­ka­pal­lo­jouk­kueen val­men­ta­ja­na. Mat­ka Tyy­nen­me­ren tai­tee­seen Polynesian saaret. Ja­mes Fo­xin mat­ka O­sea­nian ja län­nen en­si­koh­taa­mi­seen jat­kuu. Po­ly­ne­sias­ta muo­kat­tiin pa­ra­tii­si, jo­ka tar­jo­si tu­lok­kail­le kaik­kea yl­tä­kyl­lin. Ran­ta­ho­tel­li A­me­ri­can Val­hal­la Pun­kin kum­mi­se­tä Ig­gy Pop ja Queens of t­he S­to­ne A­ge -yh­tyeen joh­ta­ja Josh Hom­me ryh­tyi­vät yh­teis­työ­hön, jon­ka tu­lok­se­na syn­tyi al­bu­mi ja kier­tue Post Pop Dep­res­sion. Do­ku­ment­tie­lo­ku­va seu­raa tä­tä p­ro­jek­tia lä­hel­tä, a­lus­ta as­ti. Toi­vo­mus Asko Sarkola O­sa 1/10. Näyt­te­li­jä As­ko Sar­ko­la muis­taa LiIl­la Tea­ter­nin joh­ta­ja­kau­del­taan niin hy­viä kuin huo­nom­pia­kin jak­so­ja.
20.30 S­tu­gor Sar­ja al­kaa, o­sa 1/10. Voi­ko näin to­siaan teh­dä?
20.50 Si­mon Ree­ve Myan­ma­ris­sa Turismia ja toivoa. B­rit­ti­toi­mit­ta­ja Si­mon Ree­ve mat­kus­taa yh­del­le Myan­ma­rin mo­nis­ta konf­lik­tia­lueis­ta ja sel­vit­tää, mi­kä pi­tää yl­lä maail­man pit­kä­kes­toi­sin­ta si­säl­lis­so­taa. E­gen­lan­din mat­ka­koh­de
21 21.00 Poh­jois­mai­set Huu­to­kaup­pa­ke­sä 5/8. Kum­pi pa­reis­ta te­kee täl­lä ker­taa pa­rem­pia huu­to­kaup­pa­löy­tö­jä? Vas­tak­kain o­vat ar­vi­ka­lai­nen a­vio­pa­ri Carl ja E­li­sa­beth Palm se­kä ys­tä­vyk­set De­si­ree Lars­son ja Os­kar And­reas­son B­jär­nu­mis­ta. His­to­ria: Jo­nes­tow­nin t­ra­ge­dia 1/4. Vuon­na 1978 teh­tiin Jo­nes­tow­nis­sa, Guya­nan vii­da­kos­sa, Yh­dys­val­tain his­to­rian suu­rin jouk­koit­se­mur­ha. 21.00 Ki­no K­las­sik­ko: Ei­len, tä­nään, huo­men­na Os­car-pal­ki­tus­sa d­raa­ma­ko­me­dias­sa Sop­hia Lo­ren e­sit­tää kol­mea e­ri­lais­ta mut­ta niin i­ta­lia­lais­ta nais­ta - äi­tiä, ä­ve­riäs­tä e­dus­tus­vai­moa ja i­lo­tyt­töä. Hei­dän lem­men­ki­pei­nä ra­kas­ta­ji­naan ver­ra­ton Mar­cel­lo Mast­roian­ni. Oh­jaus: Vit­to­rio De Si­ca. Ki­no: T­he Du­ke of Bur­gun­dy (2015) Ra­kas­ta­vai­set Cynt­hia ja E­ve­lyn sy­ven­ty­vät per­hos­tut­ki­muk­sen lo­mas­sa hie­nos­tu­nei­siin do­mi­na-leik­kei­hin­sä, mut­ta ku­ka lo­pul­ta hal­lit­see­kaan ke­tä. Pääo­sis­sa Sid­se Ba­bett K­nud­sen ja C­hia­ra D'An­na. Oh­jaus Pe­ter St­rick­land. 21.00 E­lo­ku­va: Ni­na F­risk (2007) (Ruot­si 2007) Ni­na työs­ken­te­lee len­toe­män­tä­nä ja jou­tuu sii­nä si­vus­sa set­vi­mään äi­tin­sä ja vel­jen­sä a­sioi­ta. Hän haa­vei­lee kui­ten­kin jo o­mas­ta per­hees­tä. Oh­jaus: Ma­ria B­lom. Pääo­sas­sa: So­fia He­lin.
21.20 Maa­han, sen­kin höl­mö! Muh­kea län­ne­ne­lo­ku­va nuh­jui­ses­ta ros­vo­pääl­li­kös­tä ja ir­lan­ti­lai­ses­ta dy­na­miit­ti­mie­hes­tä Mek­si­kon val­lan­ku­mouk­sen pyör­teis­sä. Pääo­sis­sa Rod S­tei­ger ja Ja­mes Co­burn. Oh­jaus Ser­gio Leo­ne. (Duck, You Suc­ker!/A Fist­ful of Dy­na­mi­te, I­ta­lia 1971)
21.45 Ki­no: Or­jat­ta­re­si (1990) (T­he Hand­maid's Ta­le, U­SA 1990) Mar­ga­ret At­woo­din ro­maa­nin en­sim­mäi­nen fil­ma­ti­soin­ti val­mis­tui jo vuon­na 1990 Vol­ker Sch­lön­dorf­fin oh­jaa­ma­na e­lo­ku­va­na. Ki­no: Lap­suu­den lop­pu (T­he Ref­lec­ting S­kin, B­ri­tan­nia 1990) Hät­käh­dyt­tä­vän kau­nis, pai­na­jais­mai­nen d­raa­ma lap­suu­den lo­pus­ta ja pe­lois­ta 1950-lu­vun A­me­ri­kas­sa. Pääo­sis­sa Vig­go Mor­ten­sen, Lind­say Dun­can, Je­re­my Coo­per. O: P­hi­lip Rid­ley.
22.05 Lou­kus­sa Kau­si 2, o­sa 7/10. Puo­la­lai­nen Pa­wel löy­de­tään mur­hat­tu­na voi­ma­lan pää­ra­ken­nuk­ses­ta, ja Víkin­gur o­te­taan kiin­ni teos­ta e­päil­ty­nä.
22.20 Sol­si­dan - On­nea on­ki­mas­sa (x5) Solsidan - Onnea onkimassa (12)
22.40 Pearl Jam: Let's P­lay T­wo Mu­siik­kia ja ur­hei­lua, tar­kem­min sa­not­tu­na a­me­rik­ka­lais­ta ba­se­bal­lia. Dan­ny C­linc­hin oh­jaa­mas­sa mu­siik­kie­lo­ku­vas­sa ol­laan vo­ka­lis­ti Ed­die Ved­de­rin ko­ti­kau­pun­gis­sa C­hi­ca­gos­sa.
22.50 Poh­jois­mai­set Ker­to­muk­sia e­rääs­tä a­voi­mes­ta suh­tees­ta 22.50 His­to­ria: Viet­na­min so­ta 9/10. Tou­ko­kuu 1970 - maa­lis­kuu 1973. Ni­xon saa vaa­leis­sa ää­ni­vyö­ryn ja rau­ha hää­möt­tää.
23.20 A­voi­me­na: Jo­nat­ha­nia ei o­le o­le­mas­sa 23.20 Kuol­leis­ta pa­lan­neet Virgil. A­dèlen lap­si on ka­teis­sa.
23.30 Kie­hu­mis­pis­te Vi­ha­pu­he ja pel­ko val­ta­si­vat suo­ma­lai­sen kes­kus­te­luil­ma­pii­rin.
23.45 Soundt­racks: mu­siik­ki e­lää a­jas­sa 8: Kent State ja Vietnamin sota. 23.45 I'm Not in Lo­ve: 10cc:n ta­ri­na 10cc-yh­tye jul­kai­si vuon­na 1975 sing­len ni­mel­tä I'm Not in Lo­ve. Sii­tä tu­li jät­ti­me­nes­tys.
0