Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 22.7. ti 23.7. ke 24.7. to 25.7. pe 26.7. la 27.7. su 28.7.
08.05 Las­te­noh­jel­mia: Kol­mik­ko ja O­di­nin kul­ta
08.30 Tu­si­na ta­va­raa Suo­mes­ta Sohvaryhmä Sat­tu­mien tai­det­ta 08.30 Puu­tar­ha­kau­si Ki­ran keit­tiös­sä Poh­jois­mai­set Maan­tie­tei­li­jän tes­ta­ment­ti: Eu­roop­pa Kok­ki­kak­sik­ko Bär­til ja I­sa
08.40 Nuot­tien mat­kas­sa 08.40 Pik­ku Korp­pi
08.50 Li­li
08.55 Su­per-Jont­ti ja Räh­jä-Riit­ta
9 09.00 Dok: Lan­ka Poh­jois­mai­set Huu­to­kaup­pa­ke­sä 09.00 Poh­jois­mai­set I­loa puu­tar­has­ta Tim­ja­mia, kuk­koa ja tort­tu­ja O­sa 6/8. Päi­vän tee­ma on ras­va kai­kis­sa muo­dois­saan. Zor­ro t­he Ch­ro­nic­les
09.20 Kamp­pai­lu
09.25 Poh­jois­mai­set Tans­ka­lai­nen maa­jus­si Tanskalainen maajussi Tu­si­na ta­va­raa Suo­mes­ta Jokapoika-paita 09.25 Zom­bie­Lars
09.40 Poh­jois­mai­set Kos­kaan ei o­le liian myö­häis­tä 09.40 Toi­veen sy­dän
10.00 Poh­jois­mai­set Tim­ja­mia, kuk­koa ja tort­tu­ja I­deoi­den maail­ma Kau­si 1, 8/8. On­ko na­tio­na­lis­mi vaa­ral­lis­ta? 10.00 Ko­ti­kent­tä Pahuksen Ålesund Poh­jois­mai­set E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa Op­pi­mis­lab­ra Sar­ja Ruot­sin pe­rus­kou­lun a­jan­koh­tai­sis­ta tee­mois­ta. Poh­jois­mai­set Ys­tä­väl­li­ses­ti Lars Le­rin
10.30 Ki­ran keit­tiös­sä 10.30 Poh­jois­mai­set Ævar tut­kii ja sel­vit­tää 1/9. Ævar Þór Be­ne­dikts­so­nin u­te­liai­suu­del­la ei o­le ra­jo­ja. Kaik­kea kau­pan 2/8. Suu­ri maa­laus he­rät­tää kiin­nos­tus­ta Hor­se­nis­sa.
10.50 St­röm­sös­tä poi­mit­tua
11.00 Mi­nun to­tuu­te­ni Tai­vaal­lis­ta me­noa F­rån jord till bord Ef­ter Nio 2015 Ennätyksiä. Puhutaan 70-luvusta. Puu­tar­ha­ki­sa 4/8. Seit­se­män jäl­jel­lä o­le­vaa kil­pai­li­jaa saa tä­nään ve­teen, pen­sa­sai­dan muo­to­leik­kauk­seen ja tap­pa­jae­ta­noi­hin liit­ty­viä teh­tä­viä. Vil­lie­läin­ten jäl­jil­lä 4/4. Jääkarhut ja ilmastonmuutos.
11.25 Poh­jois­mai­set Nor­jaa ris­tiin ras­tiin
11.30 Op­pi­mis­lab­ra Poh­jois­mai­set Ke­sä­lo­ma­na so­ti­las­lei­ri
12 12.00 Ran­ta­ho­tel­li (x3) Rantahotelli (7) Sau­na Totuus saunasta, totuus suomalaisista. Jos ei sau­na au­ta Ar­kis­to­ku­vat Ul­ko­suo­ma­lai­sen ta­ri­na: Sau­nat maail­mal­la Kie­hu­mis­pis­te Vi­ha­pu­he ja pel­ko val­ta­si­vat suo­ma­lai­sen kes­kus­te­luil­ma­pii­rin. Kei­den e­lä­mäs­sä muut­tu­neet a­sen­teet nä­ky­vät ja mi­tä seu­rauk­sia niil­lä on ih­mis­ten ar­keen? Ki­no: Mac­beth (1948) (U­SA 1948) Tun­nel­mal­li­nen S­ha­kes­pea­re-tul­kin­ta s­kot­tiy­li­myk­ses­tä, jon­ka val­lan­ja­noa joh­dat­te­le­vat pa­hat en­nus­tuk­set ja vai­mon häi­käi­le­mät­tö­mät juo­net.
12.10 Sau­na ja suo­ma­lai­nen
12.30 Lauan­tai­sau­na: Suo­ma­lai­nen sau­na ja sau­na­kult­tuu­ri Ko­toi­nen sau­na­ni Uu­si Ki­no: Con­ver­sa­tion in Pie­ces
12.45 Ku­ki­tuk­sia
12.55 Sa­na­kir­ja
13.00 Bat­man (x2) Pop up -taidetta Jokerin suunnitelma paljastuu 13.00 Me­di­cit, Fi­ren­zen val­tiaat (x2) Petos Messu 24 tun­tia Eu­roo­pas­sa (x2) Unelmaduuni Tshernobylissä Kaikki rahan alttarille?
13.15 Uu­si Ki­no: A­pol­lo
13.25 Mat­ka Tyy­nen­me­ren tai­tee­seen Australia 1/3. Aust­ra­lia. 13.25 Ran­ta­ho­tel­li (x3) Rantahotelli (7)
13.35 Pie­ni suu­ri maail­ma
13.50 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa 13.50 E­li­na Ga­ran­can mat­kas­sa
14.00 24 tun­tia Eu­roo­pas­sa Suomitytöt aamu-uinnilla
14.20 24 tun­tia Eu­roo­pas­sa Nuoruus bunkkerissa
14.45 Uu­si Ki­no: Con­ver­sa­tion in Pie­ces 14.45 Nor­jan R­SO e­sit­tää: D­vo­ra­kin sel­lo­kon­sert­to
15 15.00 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia Epäonnistunut leikkaus 15.00 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia Mustasukkaisuusmurha
15.15 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia Siirtolaisen kuolema 15.15 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia Hiljaisuuden hinta I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia Myyräntyötä kasarmilla
15.25 Mah­ler x 10 Gustav Mahlerin sinfonia nro 8 "Tuhannen sinfonia" Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri ja y­li­ka­pel­li­mes­ta­ri Han­nu Lin­tu e­sit­tä­vät Gus­tav Mah­le­rin sin­fo­nian n­ro 8 "Tu­han­nen sin­fo­nia" or­kes­te­ril­le, so­lis­teil­le ja kuo­roil­le.
15.50 Eu­roop­pa­lai­nen kek­sin­tö­pal­kin­to 2018 15.50 Mi­la­non nais­ten pa­ra­tii­si Kiristysyritys Soundt­racks: mu­siik­ki e­lää a­jas­sa Kent State ja Vietnamin sota
16.00 Mi­la­non nais­ten pa­ra­tii­si Haudatut haaveet Mi­la­non nais­ten pa­ra­tii­si Epäilyksen siemen 16.00 Mi­la­non nais­ten pa­ra­tii­si Jalat maassa, pää pilvissä
16.20 Mi­la­non nais­ten pa­ra­tii­si Jymy-yllätys
16.30 Sa­mi Yaf­fa - Sound T­rac­ker Americana, Yhdysvallat, osa 1 Kau­si 1, 7/8: A­me­rik­ka­lai­nen u­nel­ma, e­lä­mä, va­paus ja pyr­ki­mys on­neen.
16.40 Poh­jois­mai­set Nor­ja­lai­sark­ki­teh­tien ko­te­ja 16.40 Poh­jois­mai­set Nor­ja­lai­sark­ki­teh­tien ko­te­ja His­to­ria: Vik­to­riaa­ni­sen a­jan pe­rin­tö Automaation alkusysäys
16.50 Eu­roop­pa­lai­nen kek­sin­tö­pal­kin­to 2018
17.00 Poh­jois­mai­set Ka­me­ra 17.00 Ku­ki­tuk­sia
17.10 Rou­vat ryös­tä­ji­nä Rouvat ryöstäjinä (12) O­sa 3/6. Jen­ny ja Ce­ci­lia o­vat pa­lan­neet Kal­ma­riin ryös­tö­saa­lis mu­ka­naan. Le­nan mat­kas­sa 17.10 Syö­tä­vät sä­ve­let Metsästäjä Puccini
St­röm­sös­tä poi­mit­tua F­rån jord till bord O­sa 10/13. Fi­lip ja Lin­da ko­ke­vat jän­nit­tä­viä het­kiä In­koos­sa sor­sa­met­säl­lä.
17.30 Sol­si­dan - On­nea on­ki­mas­sa
18 18.00 Las­te­noh­jel­mia: Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua ra­kas­tan Las­te­noh­jel­mia: Kas­per ja Pet­ra Las­te­noh­jel­mia: Vii­ru ja Pe­so­nen Las­te­noh­jel­mia: Me kol­me Las­te­noh­jel­mia: Al­va Las­te­noh­jel­mia: Kal­len keit­tiö Las­te­noh­jel­mia: Kok­ki­kak­sik­ko Bär­til ja I­sa
18.05 Toh­to­ri Pan­da Tit­ta Pik­ka­nen Bam­se ja ros­vo­kau­pun­ki Mi­nä o­saan! Pak­kaa lauk­ku Pik­ku Roy Sotilas Roy Pik­ku Korp­pi Kilpa-ajaja
18.15 Pik­ku­li Ki­su­lit Jaz­zoo Kul­mik­kaat ka­ve­rit Bam­se ja noi­ta-a­kan ty­tär
18.20 Vil­ja­mi 18.20 Sa­teen­kaa­ri­per­he F­re­ja, pik­ku tut­ki­ja Ha­Ha­Ha (x2) 18.20 Li­li
18.25 Hup­su­lit 18.25 Aar­ne Al­li­gaat­to­rin mu­siik­ki­seik­kai­lu Su­per-Jont­ti ja Räh­jä-Riit­ta
18.30 Poh­jois­mai­set I­deoi­den maail­ma Kau­si 1, 8/8. On­ko na­tio­na­lis­mi vaa­ral­lis­ta? His­to­rioit­si­ja S­ven-E­ric Lied­man va­roit­taa voi­mis­tu­van na­tio­na­lis­min vaa­rois­ta. Puu­tar­ha­kau­si Uu­si kau­si, 1/9. Per­nil­la Måns­son Colt, Ta­req Tay­lor, John Tay­lor ja Ma­lin Pers­son pe­rus­ta­vat puu­tar­han ai­van uu­del­le pai­kal­le. Ko­ti­kent­tä Pahuksen Ålesund Poh­jois­mai­set Puu­tar­ha­ki­sa 4/8. Seit­se­män jäl­jel­lä o­le­vaa kil­pai­li­jaa saa tä­nään ve­teen, pen­sa­sai­dan muo­to­leik­kauk­seen ja tap­pa­jae­ta­noi­hin liit­ty­viä teh­tä­viä. Dok: So­vin­non tie (Via del­la con­ci­lia­zio­ne, I­ta­lia 2016) Via del­la Con­ci­lia­zio­ne on maail­man tun­ne­tuim­pia ka­tu­ja. Vil­lie­läin­ten jäl­jil­lä 4/4. Jääkarhut ja ilmastonmuutos. Huip­pu­vuo­ril­la An­ders Lun­din pää­see mu­kaan, kun tut­ki­jat ai­ko­vat tar­kas­taa ja mer­ki­tä nuo­ren u­ros­jää­kar­hun. Poh­jois­mai­set Tim­ja­mia, kuk­koa ja tort­tu­ja O­sa 7/8. Suo­lai­nen on pe­rus­ma­ku, jo­ta me ra­kas­tam­me vä­hän lii­kaa­kin.
19.20 St­röm­sös­tä poi­mit­tua 19.20 Poh­jois­mai­set Nor­jaa ris­tiin ras­tiin Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30 Yle Nyheter TV-nytt
19.40 St­röm­sön sau­nail­lan par­haat pa­lat Tä­mä täs­tä 19.40 Tä­mä täs­tä Näin Nor­jas­sa
19.45 U­los kup­las­ta 19.45 Poh­jois­mai­set Ka­me­ra S­port­liv
20.00 Ko­ti­kent­tä Pahuksen Ålesund Kau­si 2, 7/8. Kun pai­kal­li­sot­te­lu Åle­sun­dia vas­taan kes­key­te­tään 20 mi­nuut­tia en­nen ot­te­lun päät­ty­mis­tä, täy­tyy He­le­nan löy­tää no­peas­ti voi­ton a­vai­met. Mat­ka Tyy­nen­me­ren tai­tee­seen Australia 1/3. Aust­ra­lia. Tai­de­his­to­rioit­si­ja Ja­mes Fox kul­kee Ja­mes Coo­kin ja­lan­jäl­jis­sä. Ran­ta­ho­tel­li Rantahotelli (7) L7: P­re­tend We're Dead (2017) E­ner­gi­nen do­ku­ment­tie­lo­ku­va a­me­rik­ka­lai­sen roc­kin fe­mi­nis­ti­sis­tä pio­nee­reis­ta,vuon­na 1985 Los An­ge­le­sis­sa pe­rus­te­tus­ta ka­ris­maat­ti­ses­ta g­run­ge-punk-bän­dis­tä L7. Oh­jaus Sa­rah P­ri­ce (U­SA 2017). (U) Mi­nun to­tuu­te­ni Jo­han E­riks­son toi­mi puo­lus­tu­sa­sia­na­ja­ja­na oi­keu­den­käyn­nis­sä, mis­sä syy­tet­ty­jen pen­kil­lä is­tui Tuk­hol­man D­rott­ning­ga­ta­nil­la ter­ro­ri­teon teh­nyt Rah­mat A­ki­lov.
20.45 F­lash­back E­gen­lan­din mat­ka­koh­de
20.50 St­röm­sös­tä poi­mit­tua 20.50 Si­mon Ree­ve Myan­ma­ris­sa Konfliktien kourissa 1/2. Konf­lik­tien kou­ris­sa. B­rit­ti­toi­mit­ta­ja Si­mon Ree­ve mat­kus­taa po­liit­tis­ten konf­lik­tien ja vä­ki­val­tai­suuk­sien run­te­le­maan Myan­ma­riin. E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa
21 21.00 Poh­jois­mai­set Huu­to­kaup­pa­ke­sä 4/8. Huu­to­kaup­pa­ki­san pa­rem­muu­des­ta kil­pai­le­vat täl­lä ker­taa t­roll­hät­ta­ni­lai­set An­ne­li ja To­mi Kin­nu­nen se­kä A­dam Esb­jörns­son Hel­sing­bor­gis­ta ja Ma­rian­ne Fegth T­rond­hei­mis­ta. His­to­ria: Vik­to­riaa­ni­sen a­jan pe­rin­tö Automaation alkusysäys 4/4. Au­to­maa­tion al­ku­sy­säys. 21.00 Ki­no K­las­sik­ko: Seik­kai­lu Mo­der­nin e­lo­ku­van läh­tö­lau­kauk­siin kuu­lu­nut ai­kan­sa e­lo­ku­va­hel­mi, jos­sa hu­vi­ret­ki Vä­li­me­ren saa­rel­le joh­taa nuo­ren nai­sen ou­toon ka­toa­mi­seen. Pääo­sas­sa Mo­ni­ca Vit­ti. Oh­jaus: Mic­he­lan­ge­lo An­to­nio­ni. (L'Av­ven­tu­ra, I­ta­lia 1960) Ki­no: Sils Ma­rian pil­vet (2014) Fil­mi­täh­teä pyy­de­tään e­siin­ty­mään nuo­ruu­ten­sa lä­pi­mur­to­näy­tel­mäs­sä - mut­ta nyt kes­ki-i­käi­sen nai­sen roo­lis­sa. Val­mis­tau­tues­saan Al­peil­la näy­tel­män roo­lit al­ka­vat ou­dos­ti hei­jas­tua täh­den ja hä­nen nuo­ren as­sis­tent­tin­sa e­lä­mään. Oh­jaus O­li­vier As­sayas. 21.00 E­lo­ku­va: Mam­mut­ti (2009) (Mam­moth, Ruot­si 2009) Kol­mi­kymp­pi­set ne­wyor­ki­lai­set Leo ja El­len a­su­vat y­lel­li­ses­sä a­sun­nos­sa kah­dek­san­vuo­tiaan tyt­tä­ren­sä Jac­kien kans­sa. Leo on ri­kas­tu­nut no­peas­ti net­ti­pe­li­fir­mal­laan, ja hä­nen maail­maan­sa lei­maa­vat ra­ha ja tär­keät pää­tök­set. El­len työs­ken­te­lee ta­pa­tur­ma-a­se­man ki­rur­gi­na ja pe­las­taa ih­mis­hen­kiä.
21.30 Kos­to o­dot­taa I­ta­lo­wes­ter­nien par­haim­mis­toon luet­tu län­ne­ne­lo­ku­va nuo­ru­kai­ses­ta, jo­ka et­sii per­heen­sä mur­haa­jia, kump­pa­ni­naan van­ki­las­ta va­pau­tu­nut ko­ke­nut a­se­san­ka­ri. Pääo­sis­sa Lee Van C­leef ja John P­hil­lip Law. Oh­jaus: Giu­lio Pet­ro­ni. (Death Ri­des a Hor­se/Da uo­mo a uo­mo, I­ta­lia 1967)
21.45 F­lash­back
21.50 T­he Hand­maid's Ta­le - Or­jat­ta­re­si Pienet sanat Kau­si 2, 13/13. Pie­net sa­nat. Maail­man­kir­jat o­vat se­kai­sin - o­vat­ko Se­re­na Joy ja muu vai­mo­vä­ki to­siaan ha­luk­kai­ta muu­tok­seen? Ki­no: En­sim­mäi­nen kuun­kä­vi­jä On­nis­tut­tiin­ko jo vuon­na 1938 lä­het­tä­mään ra­ke­til­la mie­hi­tet­ty sa­tel­liit­ti kuu­hun?
22.00 Lou­kus­sa Loukussa (16) Kau­si 2, o­sa 6/10. Víkin­gur saa mak­saa e­del­li­sen il­lan seu­rauk­set.
22.50 Poh­jois­mai­set Re­const­ruc­ting U­tøya Ruot­sin e­lo­ku­vains­ti­tuu­tin Guld­bag­ge-pal­kin­non saa­nut do­ku­ment­ti ker­too nel­jäs­tä nuo­res­ta, jot­ka jäi­vät hen­kiin ke­säl­lä 2011 ta­pah­tu­nees­sa U­tøyan ter­ro­ri-is­kus­sa. 78/52 - P­sy­kon sa­lai­suu­det 78 ku­vaa, 52 leik­kaus­ta ja kol­me mi­nuut­tia, jot­ka muut­ti­vat e­lo­ku­van his­to­riaa. Kieh­to­va, mo­niu­lot­tei­nen do­ku­ment­tie­lo­ku­va Hitch­coc­kin P­sy­kon suih­ku­koh­tauk­ses­ta.
23.00 Kuol­leis­ta pa­lan­neet Morgane Kau­si 2, 3/8. Mor­ga­ne. 23.00 A­me­ri­can E­pic - kol­men mi­nuu­tin ses­siot (2017) Juurimusiikin juhlaa! 23.00 Sol­si­dan - On­nea on­ki­mas­sa (x5) Solsidan - Onnea onkimassa (12)
23.20 His­to­ria: Viet­na­min so­ta Huhtikuu 1969 - Toukokuu 1970 23.20 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Tom of Fin­land Tou­ko Laak­so­nen nou­see kan­sain­vä­li­seen me­nes­tyk­seen ku­vil­la jot­ka Suo­mes­sa o­li­vat ai­ka­naan lait­to­mia. Ta­ri­na roh­keu­des­ta ja rak­kau­des­ta. N: Pek­ka St­rang, Lau­ri Til­ka­nen, Jes­si­ca G­ra­bows­ky.
0 00.00 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Tom of Fin­land Tou­ko Laak­so­nen nou­see kan­sain­vä­li­seen me­nes­tyk­seen ku­vil­la jot­ka Suo­mes­sa o­li­vat ai­ka­naan lait­to­mia.
00.15 Soundt­racks: mu­siik­ki e­lää a­jas­sa Matka avaruuteen
00.25 En­sim­mäi­nen rak­kaus