Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 30.4. ti 1.5. ke 2.5. to 3.5. pe 4.5. la 5.5. su 6.5.

07.40 Un­na Jun­ná

BUU: Su­pe­ra­pu­lai­set

08.00 E­rä­maan ar­moil­la

08.00 Mi­nä, Hu­go Käld

08.05 Mu­min­da­len

He­vos­ti­la Mist­ral

08.30 Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

Pet­ra saa vau­van

Vaippoja vai seksiä?

Tä­mä täs­tä

08.30 Tut­ki­mus­ret­ki poh­jois­na­val­le

Harjoittelua ennen naparetkeä

BUU-k­lub­ben

08.40 Mu­min­da­len

08.50 Nuot­tien mat­kas­sa

9

09.00 Eu­ro­vii­saat

Ef­ter Nio

. Kul­ta­reu­nuk­sis­ta ar­kea.

09.00 Höy­ry­lai­val­la koh­ti ke­sää

I­loa puu­tar­has­ta

Dok

Nyt riittää! #dammenbrister #metoo

09.20 Kamp­pai­lu

09.25 Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

Tanskalainen maajussi

Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

09.25 Zom­bie­Lars

09.40 Vaa­lien var­jois­sa

09.40 Vem vet mest?

09.40 He­lium

10.00 Dok

Nyt riittää! #dammenbrister #metoo

Hy­vi­nä ja huo­noi­na päi­vi­nä

10.00 A­seen­te­ki­jä

Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat

Op­pi­mis­lab­ra

15/22. Sar­ja Ruot­sin pe­rus­kou­lun a­jan­koh­tai­sis­ta tee­mois­ta.

Pet­ra saa vau­van

Ura, äitiys, urautuminen

10.15 Bo­nus­per­he

Päätös

10.30 Syn­ty­nyt me­nes­ty­mään

Mu­min­da­len

10.30 E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa

Höy­ry­lai­val­la koh­ti ke­sää

Kaik­kea kau­pan

17/19. F­re­de­riks­ber­gin huu­to­kau­pas­sa o­te­taan vas­taan myyn­ti­koh­tei­ta.

10.50 Suk­ka­hit­ti­mit­ta­ri (x2)

11.00 Da­niel O­lin

När­bild

Ajankohtaista alueilta.

St­röm­sö

Kevään juhlien noutopöytä

Ef­ter Nio 2015

Toisinajattelijoita. Teemana terveys.

Kek­se­liäs nik­ka­ri

Kau­si 2, 1/8. En­nen maa­gi­sen keit­tiön ra­ken­ta­mis­ta on pe­rus­tus­ten ol­ta­va val­miit.

11.15 Vet­tä sa­keam­paa

Vettä sakeampaa (12)

11.30 E­gen­land

Taiderautaa ja vanhoja löylyjä

Op­pi­mis­lab­ra

11.35 Ly­hy­te­lo­ku­va: Va­joa­ma

11.35 St­röm­sös­tä poi­mit­tua

11.45 Tä­mä täs­tä

12

12.00 Ar­kis­to­mat­ka

Bat­man (x2)

Hämääjän paluu Kaksikko juonii

Bud­dy Hol­ly: Ra­ve On

Net­reb­ko ja H­vo­ros­tovs­ki

Sai­raan­hoi­to-o­pis­to (x3)

Syntiä ja häpeää Synkkiä muistoja Odottamaton jälleennäkeminen

Ki­no: Ke­säyön u­ni

Russell T. Da­vie­sin luo­ma mo­der­ni tul­kin­ta suu­ren bar­din sa­du­no­mai­ses­ta näy­tel­mäs­tä on u­pean vi­suaa­li­nen e­lä­mys.

12.20 P­ris­ma: Lo­hi - Jo­ki

Virtaava vesi on joelle ominaista.

12.50 8 mm kat­se

13.00 Ki­no: Lys­ti­käs kir­jeen­kan­ta­ja

(1949)

13.10 En­sim­mäi­set nai­set

Tyylitaiturit

13.10 KOM-teat­te­rin Ve­ri­ruu­sut(12)

F­lash­back

13.20 Ju­na­mat­ka Eu­roop­paan

Rotterdam - Utrecht

13.30 Ni­zins­ki

Sa­ta vuot­ta sit­ten (19. tam­mi­kuu­ta 1919) le­gen­daa­ri­nen puo­la­lais­syn­tyi­nen ve­nä­läi­nen ba­let­ti­tans­si­ja Vats­lav Ni­zins­ki e­siin­tyi vii­mei­sen ker­ran jul­ki­ses­ti. Paik­ka o­li ho­tel­li Suv­ret­ta Hou­se, St.

13.45 Pat­ty Hears­tin ta­ri­na

Historia: Patty Hearstin tarina (12)

14.00 Ar­kis­to­jen sa­lat

14.00 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa

14.10 Val­lan­ku­mouk­sen e­lo­ku­vat

Ve­nä­jän val­lan­ku­mouk­sen u­to­pia ja sen to­ta­li­tää­ri­nen to­teu­tu­mi­nen hei­jas­tuu ai­ka­kau­den e­lo­ku­vis­sa.

14.20 El­vis ja tyt­tö Wie­nis­tä

Ki­no: T­ra­fic - Lii­ken­ne

(1971)

14.20 Lam­paan­syö­jät

(1972)

Sa­na­kir­ja

14.30 Ar­kis­to­mat­ka

14.45 Suo­ma­lais­ten e­loa: Fu­tu­ro - tu­le­vai­suu­den o­lo­ti­la

15

15.05 F­lash­back

15.10 Tun­to­sar­vet: Kup­la ran­nal­la

Ki­no: Kät­ket­ty lin­na­ke

(1958) (Ka­kus­hi to­ri­de no san a­ku­nin, Ja­pa­ni 1958) Seik­kai­lue­lo­ku­van k­las­si­kos­sa kak­si ta­lon­poi­kaa to­dis­taa so­das­sa tap­piol­le jou­tu­neen p­rin­ses­san ja ken­raa­lin pa­ko­mat­kaa. Oh­jaus A­ki­ra Ku­ro­sa­wa.

15.20 C­lo­sed - Sul­jet­tu

15.20 Ve­ri­ruu­sut: Vaie­ta ei voi

15.45 Pie­ni suu­ri maail­ma

15.50 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Kohtauksia häistä

15.50 Ar­kis­to­ku­via: Huo­le­ton lo­ma

15.50 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa - la­van ta­ka­na

16.00 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

RSO:n nuorten solistien konsertti Da­lia S­ta­sevs­ka joh­taa. Al­ku­puo­li 24.4.2019 Mu­siik­ki­ta­los­sa tal­tioi­dus­ta kon­ser­tis­ta.

17.00 Ra­ken­nu­sen­ti­söi­jät

Kä­ty - Kämp­pä tyh­jä­nä

Uu­si Ki­no: Hu­mah­dus

Suo­men käär­meet

Pii­sa­mi ja ve­si­myy­rä

17.10 Vem vet mest?

Jo­han Wes­ter ky­syy kil­pai­li­joil­ta ki­pe­riä ky­sy­myk­siä, jot­ka voi­vat kos­kea mi­tä ta­han­sa Ab­bas­ta a­to­mei­hin.

Sa­na­kir­ja

17.10 Sa­na­kir­ja

Ark­ki­teh­tuu­rin hel­miä

17.25 Mu­min­da­len

Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

Tanskalainen maajussi

Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

10/12. And­ra Far­had te­ki en­sim­mäi­set o­sa­ke­kaup­pan­sa jo 16-vuo­tiaa­na.

Päi­vä e­lä­mäs­sä

Pet­ra saa vau­van

Ura, äitiys, urautuminen

St­röm­sö

Kierrättäen ja muovia korvaten St­röm­sö kier­rät­tää van­ho­ja herk­ku­ja.

17.45 Suk­ka­hit­ti­mit­ta­ri (x2)

17.50 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

17.55 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 17.55

18

18.00 BUU-k­lub­ben

Vap­pu Tu­rus­sa

Pe­rin­tei­nen S­tu­dent­kö­ren B­ra­he D­jäk­nar -kuo­ron vap­pu­kon­sert­ti suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä Tu­run Var­tio­vuo­rel­ta.

BUU-k­lub­ben

BUU: Su­pe­ra­pu­lai­set

Vesi 9/20. Ve­si. buu.y­le.fi

BUU-k­lub­ben

Jont­ti e­sit­te­lee i­son ka­san las­ten pii­rus­tuk­sia ja kat­soo sar­jo­ja Pa­lo­mies Sam, Pik­ku Korp­pi se­kä Su­per-Jont­ti ja Räh­jä-Riit­ta.

18.30 Hy­vi­nä ja huo­noi­na päi­vi­nä

18.30 A­seen­te­ki­jä

Kek­se­liäs nik­ka­ri

Kau­si 2, 1/8. En­nen maa­gi­sen keit­tiön ra­ken­ta­mis­ta on pe­rus­tus­ten ol­ta­va val­miit.

Eu­ro­vii­saat

5/6. Eu­ro­vi­sion lau­lu­kil­pai­lut jär­jes­te­tään tä­nä vuon­na Tel A­vi­vis­sa, Is­rae­lis­sa.

Vet­tä sa­keam­paa

Vettä sakeampaa (12) Kau­si 2, o­sa 2/10. Myrs­ky on teh­nyt täy­si­hoi­to­las­sa tu­ho­jaan, ja kor­vauk­set tu­le­vat kal­liik­si.

Puu­tar­ha­kau­den par­haat

Per­nil­la Måns­son Colt vie kat­so­jat vie­lä ker­ran puu­tar­haan kat­so­maan kaik­kien seit­se­män kau­den par­hai­ta pa­lo­ja.

18.45 Bo­nus­per­he

Päätös Kau­si 3, o­sa 10/10. Li­sa ja Pat­rik ei­vät voi e­nää ly­kä­tä pää­tös­tä, jo­ka on nyt teh­tä­vä.

19.00 Syn­ty­nyt me­nes­ty­mään

BUU-k­lub­ben

19.00 St­röm­sös­tä poi­mit­tua

19.10 Tä­mä täs­tä

Vaa­lien var­jois­sa

19.20 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

19.25 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Yle Nyheter TV-nytt

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Yle Nyheter TV-nytt Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maail­mal­ta.

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

19.35 Ly­hy­te­lo­ku­va: Tuh­ka

19.35 S­port­nytt

19.45 Pyö­rä­mies

19.45 Ra­ken­nu­sen­ti­söi­jät

S­port­liv

Käännekohta.

19.55 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

20.00 När­bild

Ajankohtaista alueilta.

Va­li­tut sa­nat (x2)

Strøksnes & Hurme Starnone & Teir

Sai­raan­hoi­to-o­pis­to

Syntiä ja häpeää Synkkiä muistoja Odottamaton jälleennäkeminen

T­he Beat­les: Eight Days A Week

(2016) Ron Ho­war­din oh­jaa­ma, ke­hut­tu ja pal­kit­tu do­ku­ment­tie­lo­ku­va ker­too T­he Beat­le­sin hur­jis­ta kier­tue­vuo­sis­ta 1962 - 66, A­me­ri­kan-val­loi­tuk­ses­ta, s­tu­dio­työs­ken­te­lys­tä se­kä B­rian Eps­tei­nin ja Geor­ge Mar­ti­nin mer­ki­tyk­ses­tä. (U­SA 2016) (U)

Da­niel O­lin

Kes­kus­te­luoh­jel­ma, jos­sa toi­mit­ta­ja Da­niel O­li­nin vie­raa­na on vii­koit­tain vaih­tu­va kiin­nos­ta­va ja yh­teis­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vä hen­ki­lö.

20.30 Päi­vä e­lä­mäs­sä

Christoffer Strandberg & Lars-Åke "Babsan" Wilhelmsson

20.30 E­gen­land

Kukkia, teetä & moottorisahoja 4/8. I­lo­mant­sin Kar­hu­fes­ti­vaa­leil­la moot­to­ri­sa­hat rä­hi­se­vät.

20.45 K­lik!

Syö­tä­vät sä­ve­let

20.55 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

20.55 F­lash­back

21

21.00 Ef­ter Nio

. Kul­ta­reu­nuk­sis­ta ar­kea. Kiin­nos­ta­vat vie­raat kes­kus­te­le­vat t­ren­deis­tä, ter­vey­des­tä, ku­lut­ta­mi­ses­ta, työs­tä ja va­paa-a­jas­ta Son­ja Kai­las­saa­ren ja Mår­ten S­vartst­rö­min joh­dol­la.

Pat­ty Hears­tin ta­ri­na

Historia: Patty Hearstin tarina (12) 6/6. Pat­ty Hearst o­li ri­kas pe­ri­jä­tär, jos­ta tu­li kid­nap­pauk­sen seu­rauk­se­na ter­ro­ris­ti.

Ju­na­mat­ka Eu­roop­paan

Rotterdam - Utrecht 6/6. Rot­ter­dam - Ut­recht. Vii­den­nen kau­den pää­tös­jak­sos­sa Mic­hael Por­til­lo mat­kus­taa A­lan­ko­mai­hin.

Ris­tiaal­lok­ko

(1949) Me­lod­raa­ma nai­ses­ta, jon­ka u­nel­ma­liit­to mil­jo­nää­rin kans­sa al­kaa muut­tua pai­na­jai­sek­si. Pääo­sis­sa Bar­ba­ra Bel Ged­des, Ja­mes Ma­son ja Ro­bert Ryan. Oh­jaus Max Op­hüls. (Caught, U­SA 1949)

Ki­no: 45 vuot­ta

(2015) (45 Years, Eng­lan­ti 2015) I­kään­ty­nyt a­vio­pa­ri val­mis­tau­tuu jäl­leen yh­teen hää­päi­vän viet­toon, kun kau­kai­seen men­nei­syy­teen hau­dat­tu sa­lai­suus pal­jas­tuu ja e­lä­mä al­kaa­kin suis­tua rai­teil­taan.

21.40 Lam­paan­syö­jät

(1972) (1972) Veik­ko Huo­vi­sen ro­maa­niin pe­rus­tu­va ko­me­dia ys­tä­vyy­des­tä, ke­sä­lo­man­vie­tos­ta ja lam­paan­syön­nis­tä. Pääo­sis­sa Heik­ki Kin­nu­nen ja Leo Las­tu­mä­ki. O: Sep­po Huu­no­nen.

21.40 Re­mu & Hur­ri­ga­nes - Vii­mei­nen keik­ka

22.00 Bo­nus­per­he

Päätös Kau­si 3, o­sa 10/10. Li­sa ja Pat­rik ei­vät voi e­nää ly­kä­tä pää­tös­tä, jo­ka on nyt teh­tä­vä.

22.00 Pyö­rät vas­taan au­tot

Pol­ku­pyö­rä on u­pea kek­sin­tö, mut­ta au­toi­lun kas­vus­ta hyö­ty­vät ta­hot pa­nos­ta­vat mil­jar­de­ja lob­bauk­seen ja mai­non­taan. Sa­mal­la vas­tak­kai­na­set­te­lu pyö­räi­li­jöi­den ja au­toi­li­joi­den vä­lil­lä kär­jis­tyy.

22.25 Ar­kis­to­mat­ka

22.35 Suo­ma­lais­ten e­loa: Fu­tu­ro - tu­le­vai­suu­den o­lo­ti­la

(1998) Do­ku­ment­tie­lo­ku­va muo­vi­ta­lo Fu­tu­ron nou­sus­ta ja tu­hos­ta.

Y­le Li­ve: S­hawn Men­des

(Li­ve at t­he Mel­ro­se Ball­room) Maail­man­täh­dek­si nous­sut ka­na­da­lai­nen tei­ni-i­do­li S­hawn Men­des (s.

Hur­ri­ga­nes

Keep on knockin'! Hur­ri­ga­nes-yh­tyeen le­gen­daa­ri­nen kon­sert­ti Ta­vas­tia-k­lu­bil­la Hel­sin­gis­sä 27.12.1974. Vä­hä­pu­hei­set Re­mu, Al­bert ja Cis­se o­vat kei­kan jäl­keen vie­lä nuo­ren toi­mit­ta­jan Mik­ko A­la­ta­lon haas­ta­tel­ta­vi­na.

22.45 Si­säl­lä

Uusi kausi. O­sa 1/4. Mik­si mie­het lä­het­tä­vät tun­te­mat­to­mil­le nai­sil­le ku­via pe­nik­ses­tään?

23.10 Uu­si Ki­no: Gol­ga­ta

23.10 Tun­to­sar­vet: Kup­la ran­nal­la

23.25 Kai­puu ta­kai­sin pa­ra­tii­siin

23.25 Jeff Beck: Li­ve in Hol­ly­wood

(Li­ve at t­he Hol­ly­wood Bowl) Kun et­si­tään ns.

23.25 Jeff Beck: S­till on t­he Run

(S­till on t­he Run - T­he Jeff Beck S­to­ry, B­ri­tan­nia 2018) Maail­man pa­ras ki­ta­ris­ti?

23.25 Kur­kiau­ra

Kur­kea voi­daan pi­tää eh­kä poh­jois­mai­den so­reim­pa­na lin­tu­na.

23.40 Bud­dy Hol­ly: Ra­ve On

23.40 Va­li­tut sa­nat (x2)

Strøksnes & Hurme Starnone & Teir

23.40 Uu­si Ki­no: Gol­ga­ta

0