Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 9.4. ti 10.4. ke 11.4. to 12.4. pe 13.4. la 14.4. su 15.4.

07.25 BUU: Su­pe­ra­pu­lai­set

07.50 Un­na Jun­ná

Mu­min­da­len

08.00 Mi­nä, Hu­go Käld

08.05 E­rä­maan ar­moil­la

08.05 He­vos­ti­la Mist­ral

08.15 Vaa­lien var­jois­sa

08.15 Po­ru­kan par­haat

Breakdance O­sa 6/8. B­reak­dan­ce.

08.30 Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

Pet­ra saa vau­van

Parisuhdeneuvoja

Tä­mä täs­tä

08.30 BUU-k­lub­ben

Jont­ti on löy­tä­nyt van­ho­ja kiil­to­ku­via ja te­kee niis­tä kir­jan­merk­ke­jä.

08.45 Nuot­tien mat­kas­sa

Mu­min­da­len

9

09.00 Eu­ro­vii­saat

Ef­ter Nio

Elämää maan päällä Tee­ma­na maa.

09.00 Lää­ke­tie­teen uu­det ku­viot

Ihon alla - immuunipuolustus suolistossa

I­loa puu­tar­has­ta

Puu­tar­ha­kau­si

6/7. Per­nil­la ys­tä­vi­neen val­mis­tau­tuu puu­tar­han ar­vioin­tiin!

Zor­ro t­he Ch­ro­nic­les

09.20 Kamp­pai­lu

09.25 Zom­bie­Lars

09.35 Vaa­lien var­jois­sa

09.35 St­röm­sön puu­tar­ha

Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

09.35 Lo­hi­käär­me­sy­dän

09.45 Vem vet mest?

09.55 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

10.00 Puu­tar­ha­kau­si

E­dus­kun­ta­vaa­lit 2019 - kak­si­kie­li­nen vaa­li­kes­kus­te­lu

10.00 Ä­lä st­res­saa!

Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat

Op­pi­mis­lab­ra

12/22. Sar­ja Ruot­sin pe­rus­kou­lun a­jan­koh­tai­sis­ta tee­mois­ta.

Pet­ra saa vau­van

Rooleja ja leikkiä

10.15 Bo­nus­per­he

Kylmää sotaa

10.30 Mu­min­da­len

10.30 E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa

Elämäni eläimet: Eläinsairaalassa

S­pot­light

Mitä Postille on tapahtunut?

Kaik­kea kau­pan

10.50 El­sa

11.00 Da­niel O­lin

Kun taloustieteilijä Sixten Korkman puhuu, Suomi kuuntelee

11.00 St­röm­sö

Tee itse kombuchaa

Ef­ter Nio 2015

Ystävyys. Ideologia.

Kek­se­liäs nik­ka­ri

5/7. E­rik per­hei­neen u­nel­moi o­ma­va­rai­ses­ta e­lä­mäs­tä maa­ti­lal­laan.

Vet­tä sa­keam­paa

Vettä sakeampaa (12) O­sa 9/10. Os­kar on pe­lois­saan. Ku­ka hän­tä ki­ris­tää?

11.30 E­gen­land

Silliä, saaria ja suklaata

Op­pi­mis­lab­ra

S­pot­light

Mitä Postille on tapahtunut?

11.30 St­röm­sös­tä poi­mit­tua

11.40 Tä­mä täs­tä

12

12.00 Ar­kis­to­mat­ka

Bat­man (x2)

Shamen paluu Peli on pelattu

F­ran­con jäl­keen - Al­cán­ta­ran per­he

Elämän vuoristorata

Syö­tä­vän hy­vä Es­pan­ja

Madrid - perhosia vatsassa

Leo­nard Berns­tei­nin muis­to­kon­sert­ti

Sai­raan­hoi­to-o­pis­to (x3)

Uusi aika Totuuden hetki Polio

Kas­vot, ky­lät

Kol­me­kymp­pi­nen ka­tu­tai­tei­li­ja JR ja yh­dek­sän­kymp­pi­nen e­lo­ku­vaoh­jaa­ja Ag­nès Var­da (1928 - 2019) läh­te­vät ka­me­roi­neen tien pääl­le.

12.15 P­ris­ma: Kuin toi­nen i­ho - muo­vin his­to­ria

Muovin pitkä historia.

12.50 Y­le Li­ve: Ri­val Sons

12.50 Eu­roop­pa­lai­nen kek­sin­tö­pal­kin­to 2018

13.00 Ju­na­mat­ka Eu­roop­paan

Tanger - Marrakech

13.10 Lou­bou­ti­nin hui­maa­vat ko­rot

13.20 U­pea kak­ku!

(The magnificent cake!

13.30 Sa­na­kir­ja

13.35 Rat­toi­sa sun­nun­tai

13.50 Suo­mi­hit­tien nä­ky­mät­tö­mät duu­na­rit

13.50 Kir­jeen­kan­ta­jien kou­lu

14.00 Val­lan­ku­mouk­sen e­lo­ku­vat

Mu­sii­kin val­lan­ku­mous

14.00 U­pea kak­ku!

(The magnificent cake!

14.15 Uu­si Ki­no: Pe­ril­li­nen

14.25 Pat­ty Hears­tin ta­ri­na

Historia: Patty Hearstin tarina (12)

14.35 Pa­rii­si juh­lii 2018

Eif­fel-tor­nin juu­rel­la Pa­rii­sis­sa pi­det­tiin hei­nä­kuus­sa 2018 to­tut­tuun ta­paan u­pea oop­pe­ra­kon­sert­ti maan it­se­näi­syys­päi­vän kun­niak­si.

14.45 Y­le Li­ve: G­ram­my A­wards 2019

A­li­cia Keys juon­taa mu­sii­kin suur­ta pal­kin­to­juh­laa, jär­jes­tyk­ses­sä 61. G­ram­my-gaa­laa, jo­ka pi­det­tiin Los An­ge­le­sin S­tap­les Cen­te­ris­sa 10. hel­mi­kuu­ta. Pal­kin­to­ja jaet­tiin y­li 80 ka­te­go­rias­sa.
15

15.00 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Lapsitähti

Si­mon Ree­ve Ve­nä­jäl­lä

Eteläinen Venäjä

Va­li­tut sa­nat (x2)

Taska & Oksanen Leine & Kähkönen

Mag­num - e­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa

Ar­kis­to­mat­ka

15.25 Tiu­kat pai­kat: Nuu­kuus kun­niaan

15.30 Tie­tois­ku: Muo­ti­näy­tös

15.35 Kell' on­ni on

15.55 F­lash­back

16.00 Pik­ku Kak­ko­nen

I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Samalla mitalla Lupaus Elämää ja elokuvaa? Vanha ystävä

16.20 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

Solistina viulisti Ilja Gringolts R­SO e­sit­tää mm. Beet­ho­ve­nin viu­lu­kon­ser­ton so­lis­ti­naan Il­ja G­rin­golts.

16.55 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti

17.00 Uu­dis­ta mi­nut

Sa­na on mi­nun

17.10 Vem vet mest?

Jo­han Wes­ter ky­syy kil­pai­li­joil­ta ki­pe­riä ky­sy­myk­siä, jot­ka voi­vat kos­kea mi­tä ta­han­sa Ab­bas­ta a­to­mei­hin.

Ark­ki­teh­tuu­rin hel­miä

17.10 Pie­ni suu­ri maail­ma

Kiinnostava Kein saari

17.25 Mu­min­da­len

St­röm­sön puu­tar­ha

Värikylläinen sisäänkäynti

Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

Höy­ry­lai­val­la koh­ti ke­sää

Pet­ra saa vau­van

Rooleja ja leikkiä

St­röm­sö

Ladataan akut rennosti brunssilla

17.45 El­sa

17.55 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 17.55

18

18.00 BUU-k­lub­ben

BUU: Su­pe­ra­pu­lai­set

Muovi 6/20. Muo­vi. Muo­vi on hyö­dyl­li­nen ma­te­riaa­li, mut­ta sen paik­ka ei o­le luon­nos­sa.

BUU-k­lub­ben

Jont­ti on löy­tä­nyt van­ho­ja kiil­to­ku­via ja te­kee niis­tä kir­jan­merk­ke­jä.

18.30 Su­re­mi­sen kau­neus

3/4. Mi­ten ra­ken­taa e­lä­mään­sä, kun su­ru mu­ser­taa kai­ken?

Lää­ke­tie­teen uu­det ku­viot

Ihon alla - immuunipuolustus suolistossa

Ä­lä st­res­saa!

Kek­se­liäs nik­ka­ri

5/7. E­rik per­hei­neen u­nel­moi o­ma­va­rai­ses­ta e­lä­mäs­tä maa­ti­lal­laan.

Eu­ro­vii­saat

2/6. Eu­ro­vi­sion lau­lu­kil­pai­lut jär­jes­te­tään tä­nä vuon­na Tel A­vi­vis­sa, Is­rae­lis­sa.

Vet­tä sa­keam­paa

Vettä sakeampaa (12) O­sa 9/10. Os­kar on pe­lois­saan. Ku­ka hän­tä ki­ris­tää? Os­kar e­päi­lee Las­sea, ja si­sa­ruk­set a­jau­tu­vat y­hä e­tääm­mäl­le toi­sis­taan.

Her­bert ja A­li­ce

Vuon­na 1946 Her­bert Lil­je­berg nou­si pie­neen moot­to­ri­ve­nee­seen ja läh­ti Suo­men­lah­den y­li koh­ti Vi­ron neu­vos­to­ta­sa­val­taa.

18.45 Bo­nus­per­he

Kylmää sotaa

19.00 Si­mo­na sel­viää

S­pot­light

19.00 St­röm­sös­tä poi­mit­tua

19.00 Da­niel O­lin

Muumit ovat Sophia Janssonille sekä työkavereita että perheenjäseniä

19.10 Tä­mä täs­tä

Vaa­lien var­jois­sa

19.25 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Yle Nyheter TV-nytt

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Yle Nyheter TV-nytt Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maail­mal­ta.

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Yle Nyheter TV-nytt

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

19.35 S­port­nytt

19.45 Uu­dis­ta mi­nut

E­dus­kun­ta­vaa­lit 2019 - ruot­sin­kie­li­set vaa­li­val­vo­jai­set

Ketkä voittavat, ketkä häviävät? S­vens­ka Y­len ruot­sin­kie­li­sis­sä vaa­li­val­vo­jai­sis­sa seu­ra­taan ään­ten­las­ken­taa ja a­na­ly­soi­daan e­dus­kun­ta­vaa­lien tu­los­ta vaa­lia­sian­tun­ti­ja Gö­ran D­jup­sun­din, po­lii­tik­ko­jen ja mui­den s­tu­dio­vie­rai­den kans­sa. Kat­so­jat voi­vat lä­het­tää kom­ment­te­ja ja e­sit­tää ky­sy­myk­siä s­vens­ka.y­le.fi-net­ti­si­vu­jen kaut­ta. Toi­mit­ta­jat: An­na Bäck, Ca­rin Göt­he­lid ja Peik Ös­ter­holm.

19.55 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

19.55 Sai­raan­hoi­to-o­pis­to

Polio Kau­si 1, 3/6. Po­lio. Tans­kas­sa le­viää po­lioe­pi­de­mia ja F­re­dens­lun­din sai­raa­la on ko­van pai­neen al­la.

20.00 E­dus­kun­ta­vaa­lit 2019 - kak­si­kie­li­nen vaa­li­kes­kus­te­lu

Yh­dek­sän e­dus­kun­ta­puo­lueen joh­to­hah­mot ot­ta­vat yh­teen S­vens­ka Y­len kak­si­kie­li­ses­sä vaa­li­väit­te­lys­sä. Pu­heen­vuo­ro­ja ja­ka­vat Jon­na Nup­po­nen ja Ma­rian­ne Sund­holm.

Va­li­tut sa­nat (x2)

Taska & Oksanen Leine & Kähkönen

Sai­raan­hoi­to-o­pis­to

Uusi aika Totuuden hetki

20.00 Ni­le Rod­gers: mes­ta­rin me­nes­tys­vin­kit

O­sa 3/3. Ki­ta­ris­ti, tuot­ta­ja, lau­lun­te­ki­jä Ni­le Rod­gers ker­too, mi­ten py­sy­tään su­per­täh­te­nä 2010-lu­vun muut­tu­nees­sa mu­siik­ki­maail­mas­sa.

20.40 F­lash­back

20.45 K­lik!

21

21.00 Pat­ty Hears­tin ta­ri­na

Historia: Patty Hearstin tarina (12) 3/6. Pat­ty Hearst o­li ri­kas pe­ri­jä­tär, jos­ta tu­li kid­nap­pauk­sen seu­rauk­se­na ter­ro­ris­ti.

Ju­na­mat­ka Eu­roop­paan

Tanger - Marrakech 3/6. Tan­ger - Mar­ra­kech. Täs­sä jak­sos­sa maail­man­mat­kaa­ja Mic­hael Por­til­lo rik­koo Eu­roo­pan ra­jat ja mat­kaa Poh­jois-Af­ri­kan puo­lel­le Ma­rok­koon.

Rag­ti­me - toi­von ja vi­han ai­ka

(1981) Vuo­si sit­ten e­des­men­neen mes­ta­rioh­jaa­ja Mi­los For­ma­nin tul­kin­ta E. L. Doc­to­ro­win ro­maa­nis­ta tar­kas­te­lee y­lä­luok­kai­sen val­koi­sen per­heen ja me­nes­tys­tä saa­vut­ta­van mus­tan pia­nis­tin kaut­ta ra­sis­mia, us­kot­to­muut­ta, oi­keu­den­ja­noa, rak­kaut­ta ja vä­ki­val­taa 1900-lu­vun a­lun New Yor­kis­sa. Pääo­sis­sa Ja­mes Cag­ney, B­rad Dou­rif, E­li­za­beth Mc­Go­vern, Pat O'B­rien, Ho­ward E.

Ki­no: T­he Big S­hort

(2015) (U­SA 2015) Ra­hoi­tu­sa­lan me­ka­nis­mit pal­jas­ta­vas­sa to­si­poh­jai­ses­sa d­raa­ma­ko­me­dias­sa nel­jä si­joit­ta­jaa ha­vait­se­vat 2000-lu­vun puo­li­vä­lis­sä merk­ke­jä ta­lousk­rii­sis­tä, jol­le pan­kit, me­diat ja po­lii­ti­kot vai­kut­ta­vat so­keil­ta. Pääo­sis­sa B­rad Pitt, Ch­ris­tian Ba­le, Ryan Gos­ling, Ka­ren Gil­lan ja S­te­ve Ca­rell.

Mans­field 66/67

Ta­rua ja tot­ta, a­ni­maa­tio­ta ja fik­tio­ta yh­dis­te­le­vä do­ku­ment­tie­lo­ku­va fil­mi­täh­ti, sek­si­pom­mi Jay­ne Mans­fiel­din vii­mei­sis­tä vuo­sis­ta, joi­hin liit­tyi pait­si jul­ki­suus­temp­pu­ja myös sa­ta­nis­mia ja hur­jia hu­hu­ja koh­ta­lok­kaas­ta ki­rouk­ses­ta.

21.30 Ef­ter Nio

Elämää maan päällä Tee­ma­na maa. Vie­rai­na ar­tis­tit Da­ru­de ja Se­bas­tian Rej­man, kir­jai­li­ja Me­re­te Maz­za­rel­la, bio­tek­nii­kan tut­ki­ja Lau­ri Reu­ter se­kä Ch­ris­ta Mic­kels­son.

21.40 Kuu­ta­mo­so­naat­ti

(1988) (1988) Syr­jäi­ses­sä kor­ves­sa a­su­vat Kyy­rö­län per­heen ai­ka­mies­po­jat vil­liin­ty­vät ko­ti­mai­ses­sa kau­hu­ko­me­dias­sa. N: Ka­ri Sor­va­li, Mik­ko Ki­vi­nen, So­li Lab­bart, Tii­na B­jörk­man. O: Ol­li Soi­nio.

22.00 Ki­no: Vain maail­man­lop­pu

Xa­vier Do­la­nin Can­ne­sis­sa pal­ki­tun per­hed­raa­man pää­hen­ki­lö Louis on kuo­le­man­sai­ras kir­jai­li­ja, jo­ka pa­laa per­heen­sä luo vuo­sien jäl­keen.

22.20 Ro­se­ma­ryn pai­na­jai­nen

(1968) Kau­huk­las­si­kos­sa nuo­ri­kon e­lä­mä uu­des­sa ko­dis­sa kum­mal­li­si­ne naa­pu­rei­neen tuot­taa ou­to­ja yl­lä­tyk­siä, jot­ka al­ka­vat muut­tua u­ne­no­mai­sek­si mut­ta to­dek­si pai­na­jai­sek­si. Pääo­sis­sa Mia Far­row, John Cas­sa­ve­tes, Ruth Gor­don ja Ralph Bel­la­my. Oh­jaus Ro­man Po­lans­ki. Mu­siik­ki Kr­zysz­tof Ko­me­da.

22.30 Bo­nus­per­he

Kylmää sotaa Kau­si 3, o­sa 7/10. Li­sa ha­luai­si teh­dä vä­hem­män töi­tä, jot­ta hä­nel­lä o­li­si e­nem­män ai­kaa tai­dep­ro­jek­til­leen.

23.05 Uu­si Ki­no: Sii­voo­ja

23.05 Y­le Li­ve

K-X-P

23.15 Mam­mo­na

Mammona (12)

Uu­si Ki­no: A­pol­lo

23.30 Uu­si Ki­no: Vii­mei­nen päi­vä va­paut­ta

Ar­kis­to­mat­ka

23.40 Uu­si Ki­no: Pe­ril­li­nen

23.40 Tiu­kat pai­kat: Nuu­kuus kun­niaan

23.55 Tie­tois­ku: Muo­ti­näy­tös

0

Kell' on­ni on

Lumppurien yhteisö

Ni­le Rod­gers: mes­ta­rin me­nes­tys­vin­kit

00.30 Uu­si Ki­no: Sii­voo­ja

00.45 Uu­si Ki­no: A­pol­lo

Pe­tos

Petos (12) Kau­si 3, 6/10. Alf ot­taa yh­teen Nic­kyn kans­sa me­hu­baa­ris­sa en­nen po­lii­sin suur­ta rat­siaa.