Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.3. ti 26.3. ke 27.3. to 28.3. pe 29.3. la 30.3. su 31.3.

07.25 BUU: Su­pe­ra­pu­lai­set

07.45 Un­na Jun­ná

07.55 E­rä­maan ar­moil­la

Mu­min­da­len

Mi­nä, Hu­go Käld

08.05 Vaa­lien var­jois­sa

08.05 He­vos­ti­la Mist­ral

08.20 Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

08.20 Po­ru­kan par­haat

Soutu O­sa 4/8. Sou­tu.

08.30 Pet­ra ra­kas­taa it­seään

Tä­mä täs­tä

08.30 BUU-k­lub­ben

08.40 Nuot­tien mat­kas­sa

Mu­min­da­len

08.55 Mat­kal­la Muu­mi­laak­soon

Ef­ter Nio

. Kul­ta­reu­nuk­sis­ta ar­kea.

08.55 Lää­ke­tie­teen uu­det ku­viot

Aivot - kehon suuri mysteeri

I­loa puu­tar­has­ta

2/10. Päivän teema on pensasaita.

Puu­tar­ha­kau­si

4/7. Per­nil­la ja Johnn vie­rai­le­vat York Ga­te Gar­de­nis­sa.

Zor­ro t­he Ch­ro­nic­les

9

09.20 Kamp­pai­lu

09.25 St­röm­sön puu­tar­ha

Marjat, Pohjolan superruokaa

Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

09.25 Toi­veen sy­dän

09.40 Vem vet mest?

09.40 Lo­hi­käär­me­sy­dän

09.55 St­röm­sös­tä poi­mit­tua

10.00 Puu­tar­ha­kau­si

4/7. Per­nil­la ja Johnn vie­rai­le­vat York Ga­te Gar­de­nis­sa.

Su­re­mi­sen kau­neus

10.00 Ä­lä st­res­saa!

Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat

Op­pi­mis­lab­ra

10/22. Sar­ja Ruot­sin pe­rus­kou­lun a­jan­koh­tai­sis­ta tee­mois­ta.

Pet­ra saa vau­van

Raskaana!

10.15 Bo­nus­per­he

Perintö

10.30 Vel­je­ni, ro­mu­kaup­pias

Mu­min­da­len

10.30 E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa

S­pot­light

Kutistuvat aluesairaalat

Kaik­kea kau­pan

10.50 El­sa

11.00 S­kav­lan

När­bild

Onko koulutus tasa-arvoista?

St­röm­sö

Parhaat tapetointivinkit

Ef­ter Nio 2015

Perintö. Työ & vapaa aika.

Kek­se­liäs nik­ka­ri

Vet­tä sa­keam­paa

7/10. Os­ka­ria her­mos­tut­taa d­na-ko­keen tu­los­ten vii­py­mi­nen. O­vat­ko su­kel­ta­jat löy­tä­neet Mau­rit­zin?

11.30 Op­pi­mis­lab­ra

S­pot­light

Kutistuvat aluesairaalat

11.30 St­röm­sös­tä poi­mit­tua

11.40 Tä­mä täs­tä

12

12.00 Min­na, ko­van on­nen koh­ta­loi­ta

Bat­man (x2)

Epäkäytännöllinen Jokeri Jokerin kiihottajat

F­ran­con jäl­keen - Al­cán­ta­ran per­he

Maailmanmeno O­sa 299. Maail­man­me­no.

Syö­tä­vän hy­vä Es­pan­ja

Córdoba - kuin kaunis neito

Tai­ka­hui­lu E­te­lä-Af­ri­kas­ta

Mat­kal­la To­ven kans­sa

E­lo­ku­va To­ve Jans­so­nin ja Tuu­lik­ki Pie­ti­län maail­ma­nym­pä­ri­mat­kas­ta 1970-lu­vul­la poh­jau­tuen tai­tei­li­joi­den o­miin kai­tae­lo­ku­viin, piir­rok­siin ja päi­vä­kir­joi­hin.

Ki­no: C­hap­li­nin po­jat

(2014) (La ra­nçon de la g­loi­re, Rans­ka 2014) Kun C­har­lie C­hap­lin kuo­lee, kak­si sur­ki­mus­ta, Ed­dy ja Os­man, saa­vat pää­hän­pis­ton va­ras­taa tun­ne­tun mie­hen ruu­miiin ja vaa­tia sii­tä lun­nai­ta.

12.15 Jos pa­ni­sit he­vo­set hyp­pi­mään pilt­tuis­saan

12.45 8 mm kat­se

12.45 Ju­na­mat­ka Eu­roop­paan

Transylvania - Mustameri

13.00 E­lä­köön vas­ta­koh­dat!

13.00 Mi­nä, Karl La­ger­feld

Muo­ti­luo­muk­sis­taan tun­net­tu Karl La­ger­feld (1933 - 2019) o­li myös tai­do­kas piir­tä­jä.

13.10 T­he Length

13.10 Pat­ty Hears­tin ta­ri­na

Historia: Patty Hearstin tarina (12)

13.25 S­tar s­ha­ped s­car

13.40 Lou­bou­ti­nin hui­maa­vat ko­rot

13.40 Vic­tor Hu­go, val­ta­kun­nan vi­hol­li­nen

Victor Hugo, valtakunnan vihollinen (12)

Vic­tor Hu­go, val­ta­kun­nan vi­hol­li­nen

Victor Hugo, valtakunnan vihollinen (12)

13.50 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa

F­lash­back

13.55 Vic­tor Hu­go, val­ta­kun­nan vi­hol­li­nen

Victor Hugo, valtakunnan vihollinen (12)

13.55 Vic­tor Hu­go, val­ta­kun­nan vi­hol­li­nen

Victor Hugo, valtakunnan vihollinen (12)

T­he Length

14.10 Bir­git Nils­son - sop­raa­no vail­la ver­taa

"Ää­ni kuin tul­ta ja jää­tä", näin luon­neh­tii ka­pel­li­mes­ta­ri An­to­nio Pap­pa­no ruot­sa­lais­ta Bir­git Nils­so­nia (1918 - 2005).

14.30 And­ré Leon Tal­leyn suu­ri kau­neus

(2017)

14.30 Mu­sii­kin val­lan­ku­mous

14.45 Y­le Li­ve: A­va­tar

14.45 Pot­tu­jau­hoa ja pu­la­suo­paa

Lou­bou­ti­nin hui­maa­vat ko­rot

14.55 Mo­zart Lon­toos­sa

15

15.10 Mart­to­jen toi­mia

15.35 Lau­lu­mies

Ba­rok­kia: Ak­sel Rykk­vin ja Nor­jan R­SO

Nuo­ri lau­la­jail­miö Ak­sel Rykk­vin lau­laa muun muas­sa Hän­de­lin ja Ra­meaun ba­rok­ki­mu­siik­kia.

15.45 Pie­ni suu­ri maail­ma

15.50 Hap­py hour

I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Ei se ollut rakkautt

F­lash­back

15.50 I am not Your Neg­ro

Kir­jai­li­ja Ja­mes Bald­win tus­kin aa­vis­ti uut­ta kir­jaa i­deoi­des­saan, et­tä 30 vuot­ta myö­hem­min hä­nen raa­ki­leek­si jää­nees­tä teok­ses­taan syn­tyi­si y­lis­tet­ty do­ku­ment­tie­lo­ku­va ja is­ke­vä ro­tue­rot­te­lun k­ri­tiik­ki.

16.00 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Ei pakotietä Turvaväli

16.00 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Pelin loppu Ei tähtiin kirjoitettu

16.20 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

Solistina Olli Mustonen

16.55 Uu­dis­ta mi­nut

I­ha­nam­pi e­lä­mä

Vic­to­ria

Lau­lu­mies

17.05 Vem vet mest?

Jo­han Wes­ter ky­syy kil­pai­li­joil­ta ki­pe­riä ky­sy­myk­siä, jot­ka voi­vat kos­kea mi­tä ta­han­sa Ab­bas­ta a­to­mei­hin.

17.05 Giant

17.15 F­lash­back

Pie­ni suu­ri maail­ma

17.25 Mu­min­da­len

St­röm­sön puu­tar­ha

Marjat, Pohjolan superruokaa

Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

Tie­tois­ku us­kon­nos­ta

Pet­ra saa vau­van

Raskaana! 1/8. Sar­jas­sa seu­ra­taan tans­ka­lais­toi­mit­ta­jan mat­kaa koh­ti äi­tiyt­tä.

St­röm­sö

Vauvakutsut ystävien kesken Vau­va­kut­sut, ba­by s­ho­wer - rak­kaal­la lap­sel­la on mon­ta ni­meä.

17.30 Öl­jy­sää­tiö

17.45 El­sa

17.55 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 17.55

18

18.00 BUU-k­lub­ben

BUU: Su­pe­ra­pu­lai­set

Roskat 4/20. Ros­kat. buu.y­le.fi

BUU-k­lub­ben

S­taf­fan te­kee ko­kei­ta ve­del­lä ja pe­ru­na­jau­hol­la.

18.30 Su­re­mi­sen kau­neus

Uu­si sar­ja al­kaa, 1/4. Mik­si on niin vai­keaa tu­kea tois­ta su­run het­kel­lä?

Lää­ke­tie­teen uu­det ku­viot

Aivot - kehon suuri mysteeri

Ä­lä st­res­saa!

Kek­se­liäs nik­ka­ri

Hei­jas­tuk­sia

Von W­righ­tin tai­tei­li­ja­vel­jes­ten e­lä­män­koh­ta­lot hei­jas­tu­vat pää­hen­ki­löi­den haas­tat­te­lui­den, luon­to­ku­vien ja kar­ta­no­mai­se­mien pei­lis­tä.

Vet­tä sa­keam­paa

7/10. Os­ka­ria her­mos­tut­taa d­na-ko­keen tu­los­ten vii­py­mi­nen. O­vat­ko su­kel­ta­jat löy­tä­neet Mau­rit­zin?

Puu­tar­ha­kau­si

5/7. Ma­lin yl­lät­tää Per­nil­lan hi­naa­mal­la puu­tar­haan ro­muau­ton. Puu­tar­hu­ri John y­lis­tää puk­si­puu­ta ja tar­joaa vink­ke­jä muo­toi­lu­leik­kauk­seen.

18.45 Bo­nus­per­he

Perintö Kau­si 3, o­sa 5/10. Pat­ri­kin i­sä on kuol­lut, ja hau­ta­jai­set o­vat jo ta­ka­na.

19.00 Vel­je­ni, ro­mu­kaup­pias

S­pot­light

19.00 St­röm­sös­tä poi­mit­tua

19.15 Tä­mä täs­tä

19.25 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Yle Nyheter TV-nytt

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Yle Nyheter TV-nytt Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maail­mal­ta.

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

19.35 S­port­nytt

19.45 Uu­dis­ta mi­nut

S­port­liv

One more year Riikka Sallinen? Lopettamisen sietämätön vaikeus.

19.55 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

20.00 När­bild

Onko koulutus tasa-arvoista? Kun­tien, kou­lu­jen ja luok­kien vä­li­set e­rot o­vat kas­va­neet.

Vic­tor Hu­go, val­ta­kun­nan vi­hol­li­nen

Victor Hugo, valtakunnan vihollinen (12)

Ni­le Rod­gers: mes­ta­rin me­nes­tys­vin­kit

Kol­mio­sai­ses­sa sar­jas­sa a­me­rik­ka­lai­nen ki­ta­ris­ti, lau­lun­te­ki­jä ja huip­pu­tuot­ta­ja Ni­le Rod­gers ker­too, kuin­ka hä­nen on on­nis­tu­nut muun­tau­tu­mal­la py­syä huip­pu­muu­sik­ko­na y­li 40 vuo­den a­jan ja myy­dä sii­nä a­jas­sa y­li 300 mil­joo­naa le­vyä.

S­kav­lan

. Ruot­sa­lais-nor­ja­lai­nen talk s­how, jos­sa F­red­rik S­kav­lan käy kiin­nos­ta­via kes­kus­te­lu­ja maail­man­kuu­lu­jen täh­tien, ar­tis­tien, po­lii­tik­ko­jen, ur­hei­li­joi­den ja fi­lo­so­fien kans­sa.

20.30 Öl­jy­sää­tiö

Uutta verta

20.50 Tie­tois­ku us­kon­nos­ta

F­lash­back

E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa

21

21.00 Ef­ter Nio

. Kul­ta­reu­nuk­sis­ta ar­kea. Kiin­nos­ta­vat vie­raat kes­kus­te­le­vat t­ren­deis­tä, ter­vey­des­tä, ku­lut­ta­mi­ses­ta, työs­tä ja va­paa-a­jas­ta Son­ja Kai­las­saa­ren ja Mår­ten S­vartst­rö­min joh­dol­la.

Pat­ty Hears­tin ta­ri­na

Historia: Patty Hearstin tarina (12) 1/6. Pat­ty Hearst o­li ri­kas pe­ri­jä­tär, jos­ta tu­li kid­nap­pauk­sen seu­rauk­se­na ter­ro­ris­ti.

Ju­na­mat­ka Eu­roop­paan

Transylvania - Mustameri 1/6. T­ran­syl­va­nia - Mus­ta­me­ri. Mic­hael Por­til­lo ja hä­nen B­rads­haw's Con­ti­nen­tal Rail­way Gui­de -o­pas­kir­jan­sa vuo­del­ta 1913 läh­te­vät jäl­leen suu­rel­le eu­roop­pa­lai­sel­le ju­na­mat­kal­le.

Maail­mo­jen so­ta

(1953) H. G. Well­sin tie­teis­ro­maa­nin k­las­si­nen e­lo­ku­va­ver­sio, jos­sa mar­si­lai­set a­loit­ta­vat so­ta­ko­nei­neen maa­pal­lon val­loi­tuk­sen ka­li­for­nia­lai­sen pik­ku­kau­pun­gin lä­het­ty­vil­tä. Oh­jaus By­ron Has­kin.

Ki­no: Sils Ma­rian pil­vet

(2014) Fil­mi­täh­teä pyy­de­tään e­siin­ty­mään nuo­ruu­ten­sa lä­pi­mur­to­näy­tel­mäs­sä - mut­ta nyt kes­ki-i­käi­sen nai­sen roo­lis­sa. Val­mis­tau­tues­saan Al­peil­la näy­tel­män roo­lit al­ka­vat ou­dos­ti hei­jas­tua täh­den ja hä­nen nuo­ren as­sis­tent­tin­sa e­lä­mään. Oh­jaus O­li­vier As­sayas.

Ki­no: T­racks

To­si­poh­jai­nen e­lo­ku­va nuo­res­ta nai­ses­ta, jo­ka läh­tee nel­jän ka­me­lin ja us­kol­li­sen koi­ran­sa kans­sa 2700 ki­lo­met­rin vael­luk­sel­le Aust­ra­lian aa­vi­kon hal­ki. Pääo­sis­sa Mia Wa­si­kows­ka ja A­dam D­ri­ver. Oh­jaus John Cur­ran. (Aust­ra­lia 2013)

Pe­tos

Petos (12) Kau­si 3, 4/10. Nic­ky luo uu­den suh­teen poi­kaan­sa Mi­la­siin. E­räs uu­si tut­ta­vuus tuo mu­ka­naan uu­sia ti­lai­suuk­sia ja hou­kut­te­le­via lii­ke­toi­mia.

21.40 Mes­ta­ri

(1992) (1992) Ans­si Mänt­tä­rin t­ra­gi­ko­me­dias­sa huip­pu-ur­hei­li­ja ka­toaa. N: Kons­ta Mä­ke­lä, Ka­ri Vää­nä­nen, Ee­va-Ma­ria Mut­ka. Tuo­tan­to Rep­pu­fil­mi Oy. (U)

22.00 Bo­nus­per­he

Perintö Kau­si 3, o­sa 5/10. Pat­ri­kin i­sä on kuol­lut, ja hau­ta­jai­set o­vat jo ta­ka­na.

22.00 Pal­ve­li­ja­tar

Ko­rea­lai­nen e­root­ti­nen t­ril­le­ri ker­too hui­ja­ris­ta, jo­ka a­pu­rin­sa kans­sa viet­te­lee ja­pa­ni­lai­sen mil­joo­na­pe­ri­jät­tä­ren. Sa­rah Wa­ter­sin ro­maa­niin Sil­män­kään­tä­jä poh­jau­tu­va ta­ri­na on si­joi­tet­tu 1930-lu­vun ja­pa­ni­lais­ten mie­hit­tä­mään Ko­reaan.

22.00 Sul­jet­tu seu­ra­pii­ri

Ruot­sin a­ka­te­miaa on koh­dan­nut sen his­to­rian pa­hin k­rii­si. Syy­tök­siä sek­suaa­li­ses­ta ah­dis­te­lus­ta, kor­rup­tios­ta ja ta­lou­del­li­sis­ta e­pä­sel­vyyk­sis­tä on sa­del­lut vii­me vuo­si­na.

22.25 Pot­tu­jau­hoa ja pu­la­suo­paa

22.45 Mam­mo­na

22.45 Mart­to­jen toi­mia

(1941) Sem­moi­sek­si kuin kan­sa kas­va­te­taan, sem­moi­nen se on, a­jat­te­li Lu­ci­na Hag­man ke­vääl­lä 1899 pe­rus­taes­saan ny­kyi­sin Mart­ta­liit­to­na tun­ne­tun yh­dis­tyk­sen.

22.45 Wal­ka­bout - e­rä­maan van­git

Kult­tioh­jaa­ja Ni­co­las Roe­gin (1928-2018) mys­ti­nen, mo­saiik­ki­mai­nen ja ku­val­li­ses­ti häi­käi­se­vä ker­to­mus nuo­ris­ta si­sa­ruk­sis­ta, jot­ka jää­vät ek­syk­siin Aust­ra­lian e­rä­maas­sa ja koh­taa­vat ri­tuaa­li­vael­luk­sel­la o­le­van a­bo­ri­gi­naa­li­po­jan.

23.00 Y­le Li­ve

Frigg

23.00 P3 Gull 2018

P3 Gull on vuo­sit­tain jär­jes­tet­tä­vä nor­ja­lai­nen mu­siik­ki­juh­la, jos­sa pal­ki­taan vuo­den tu­lo­kas, vuo­den li­vear­tis­ti ja vuo­den bii­si se­kä jae­taan P3-pal­kin­to.

Uu­si Ki­no: Ve­net­sia

23.45 Uu­si Ki­no: Va­leh­te­li­ja

23.45 Ki­li-ka­li

La­dy You S­hot Me: Sam Coo­ken ta­ri­na

(2017)
0

00.15 Y­le Li­ve

Maria Kalaniemi ja Timo Alakotila

00.25 Uu­si Ki­no: Ve­net­sia

00.40 Uu­si Ki­no: Va­leh­te­li­ja