Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
16.3. 17.3. 18.3. 19.3. 20.3. 21.3. 22.3.
07.55 Mi­nä, Hugo Käld
08.02 BUU-Li­sa be­rät­tar om co­rona-viruset
08.11 Aikavarkaat
08.07 Mumindalen
08.36 Herk­kua kasviksista
08.36 Tämä tästä
08.36 Ilmastohaaste
08.30 BUU: Su­perapulaiset
08.30 BUU-klubben
08.50 Maail­man paras isä
Norjalaiset isät keskustelevat lapsista ja isyydestä.
9
09.01 Saltön
, Emily taivuttelee vastentahtoista Blomgrenia.
09.05 Efter Nio
Mitta.
09.03 Tans­ka­lai­nen maajussi
09.03 Puu­tar­has­sa tuoksuu ruoka
09.00 Unelmakoti
09.00 Mat­ti Maantierotta
09.32 Mi­nun to­tuu­te­ni: Desmond Tutu
09.32 An­tiik­ki­kaksintaistelu
09.25 Leirille!
09.35 Musta kortti
09.43 Kamppailu
09.50 Am­bu­lanssi apuun!
10.00 Unelmakoti
10.04 Elä­män tarkoitus
10.00 Puk ja Her­man Tans­kan saaristossa
10.00 Tiet­tö­män tai­paleen takana
10.00 Herk­kua kasviksista
10.34 Ilmastohaaste
10.30 Mumindalen
10.30 Vel­jes­ten keittiössä
10.30 Spotlight
10.30 Tans­kan aar­teen­metsästäjät
10.53 Tu­le, lennetään!
11.00 Daniel Olin
11.02 Närbild
11.00 Strömsö
11.00 Ef­ter Nio 2016
svens­ka. yle. fi/ef­ter­nio. Pa­rad Me­dia Oy 2016. (U) HD
11.00 Tans­ka­lai­nen maajussi
11.00 Deitti
11.30 Öljysäätiö
11.30 Spot­light : Kii­nan val­tio kampuksella
11.30 Tiet­tö­män tai­paleen takana
11.44 Tämä tästä
11.46 Il­mastoparadoksi
11.56 Nor­jaa ris­tiin rastiin
12
12.01 Tien­rai­vaa­jat : Leymah Gbowee
12.01 Tien­rai­vaa­jat : Temple Grandin
12.01 Tien­rai­vaa­jat : Naziq al-Abid
12.01 Tien­rai­vaa­jat : Tove Jansson
12.01 Tien­rai­vaa­jat : Mar­ga­ret Hamilton
12.00 Tienraivaajat
12.00 Ju­malanpalvelus
Jumalanpalvelus: Musiikkijumalanpalvelus
12.05 Yle Live: Gram­my Awards 2020
Musiikin suuri palkintojuhla Los Angelesissa 26. tam­mi­kuu­ta. Pal­kin­to­ja jae­taan 84 ka­te­go­rias­sa. Ali­cia Keys juontaa...
12.05 Fran­con jäl­keen - Al­cantaran perhe
12.05 Yle Live: Alma
12.05 Silk­ki­tie 30 päivässä
12.05 Mu­siik­ki po­li­tiikan aseena
12.05 Ma­rok­ko - rak­kau­den ja sodan aika
12.05: Syntymästä kuolemaan
12.54: Myötä- ja vastoinkäymisissä 17/17...
12.50 Ti­ny Shoul­ders: Bar­bie 60 vuotta
(Tiny Shoulders: Rethinking Barbie, USA 2018)
13.00 Tienraivaajat
12.00 YLE TEEMA
13.05 Haa­mu­ja Pantheonissa
13.05 Kasvot, kylät
(1928 - 2019)
13.15 Me elo­ku­van­te­ki­jät: Ka­ner­va Cederström
13.10 Historia: Kau­neus kautta aikojen
13.20 Historia: Ku­via Kiinasta
14.10: 2/2.
13.45 Kieh­to­va maail­ma: Ju­na­mat­ka Amerikkaan
14.05 Kar­ta­noe­lä­mää Britanniassa
14.00 Rag­hu Rai, va­lo­ku­van mes­tari Intiasta
14.20 Mat­ti-Yr­jä­nä Joen­suu: Mat­ti Yr­jänä Joensuu
14.35 Me elo­kuvantekijät
12.00 YLE TEEMA
14.45 Me elo­kuvantekijät
14.40 Ta­ri­noi­den Ruisrock
14.55 Me elo­ku­van­te­ki­jät: Pamela Tola
12.00 YLE TEEMA
14.50 Ko­tim. Elokuva: Tot­tumiskysymys
Naisen elämän hetkiä, jotka jäävät yleensä piiloon.
14.50 Bir­git Nils­son - sop­raa­no vailla vertaa
(1918 - 2005)
15
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
12.00 YLE TEEMA
12.00 YLE TEEMA
16.00 Mi­la­non nais­ten paratiisi
ma: Minustako näyttelijä?
ti: Kantona kaskessa.
ke: Kostoisku.
to: Pattitilanne.
pe: Ainut mahdollisuus.
16.06 Faithfull
16.20 RSO Mu­siikkitalossa
Kapellimestarina Johannes Gustavsson
16.43 21 ku­vaa: Mar­jatta Tapiola
16.40 Tans­ka­lai­sark­ki­teh­tien ko­te­ja ulkomailla
16.45 Me elo­ku­van­te­ki­jät: Saara Cantell
16.45 Me elo­ku­van­te­ki­jät: Aino Suni
12.00 YLE TEEMA
16.53 Tien­rai­vaa­jat : Phulan Devi
16.50 Tans­ka­lai­sark­ki­teh­tien ko­te­ja ulkomailla
16.50 Tien­rai­vaa­jat : Agnodice
16.55 Pikku Kakkonen
Jaskan kirjakiska.
16.56 Pie­ni suuri maailma
17.01 Näin Norjassa
17.00 As­pö - mu­si­kaalinen saari
17.15 Am­bu­lanssi apuun!
8/10...
12.00 YLE TEEMA
17.10 Ta­ri­noi­den Ruisrock
17.20 Tien­rai­vaa­jat : Jes­selyn Radack
17.20 Tien­rai­vaa­jat : Ch­ris­ti­ne Jorgensen
17.20 Tien­rai­vaa­jat : Thérèse Clerc
17.20 Tienraivaajat
17.26 Mumindalen
17.26 Tans­ka­lai­nen maajussi
17.26 Daniel Olin
17.25 An­tiik­ki­kaksintaistelu
17.25 Strömsö
17.45 Tu­le, lennetään!
17.55 Yle Ny­heter TV-nytt
17.59 BUU: Su­perapulaiset
Uni
17.55 Yle Ny­he­ter TV-nytt 17.55
18
18.00 BUU-klubben
18.00 BUU-klubben
18.30 Elä­män tarkoitus
18.30 Aikavarkaat
18.30 Skavlan
18.30 Tans­ka­lai­nen maajussi
18.30 Saltön
4. kausi, 3/4...
18.30 Deitti
Arvin Arvin...
18.30 Unelmakoti
Ch­ris­tian ra­kas­taa luon­toa ja var­sin­kin mer­ta, sil­lä hän har­ras­taa surffausta...
19.00 Ilmastohaaste
19.13 Nor­jaa ris­tiin rastiin
19.23 St­röm­sös­tä poimittua
19.15 Tämä tästä
19.18 Il­mastoparadoksi
19.30 Yle Ny­heter TV-nytt
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
19.46 BUU-Li­sa be­rät­tar om co­rona-viruset
19.46 Sportliv
19.55 Närbild
19.53 MGP-voit­ta­jat As­ta ja Val­ter te­kevät biisin
19.51 Egen­lan­din matkakohteet
19.56 Svensk­finland runt
20.01 Le­ni Rie­fens­tahl ja Arnold Fanck
20.01 Ma­rok­ko - rak­kau­den ja sodan aika
ke: Syntymästä kuolemaan.
to: Myötä- ja vastoinkäymisissä.
20.01 Kuin­ka Van Gogh varastetaan?
20.01 Cleo vii­des­tä seitsemään
Rans­kan uu­den aal­lon merk­ki­teos ker­too kah­des­ta tär­keäs­tä tun­nis­ta lau­la­jat­ta­ren elämässä...
(Cleo de 5 à 7, Ranska 1962)
20.00 Daniel Olin
17.00 YLE FEM
20.30 Spot­light : Kii­nan val­tio kampuksella
20.30 Öljysäätiö
20.55 Me elo­ku­van­te­ki­jät: Ki­ti Luostarinen
20.55 Me elo­ku­van­te­ki­jät: Anna Eriksson
20.55 Me elo­ku­van­te­ki­jät: Su­sani Mahadura
20.53 Egen­lan­din matkakohteet
21
21.00 Efter Nio
Mitta.
21.00 Wo­men Ma­ke Film - uu­si mat­ka elokuvaan
Dialogi ja kuva.
21.00 Kieh­to­va maail­ma: Ju­na­mat­ka Amerikkaan
St. Louis - Jef­ferson City...
21.00 Ki­no Klassikko: Kun mies on mies
(A New Leaf/USA 1971)
21.00 s Cutoff
(USA 2010)
21.00 Heder
Kaikki osaavat neuloa 4/8...
21.28 Var­da, Ag­nèsin silmin
(Varda par Agnès, Ranska 2019)
21.45 Vakava leikki
Uu­si tul­kin­ta ruot­sa­lai­sen Hjal­mar Sö­der­ber­gin sa­man­ni­mi­ses­tä ro­maa­nis­ta ker­too toi­mit­ta­ja Ar­vid St­järnb­lo­min ja Ly­dia Stil­len mut­kik­kaas­ta suh­tees­ta 1900-lu­vun alun Tukholmassa...
(Den alvarsamma leken, Ruotsi 2016)
22.00 Wisting
3/10...
22.00 Ko­tim. Elokuva: Ki­no Suomi: Veera
22.00 Kino: Pearl
Draama naisten kehonrakennuksen maailmasta.
2018
22.10 Ki­no Suo­mi: Ska­va­bölen pojat
Minkä tarinan sinä kertoisit lapsuudestasi?
2009
22.45 Skavlan
22.40 Chuck Nor­ris vs kommunismi
(Romania/Britannia 2015)
22.40 Yle Live:
23.20 Oi­keu­denpalvelija
(Advocate, Israel 2019)
23.23 Onnen hetket
(Le bonheur, Ranska 1965)
23.36 Faithfull
23.38 Wo­men Ma­ke Film - uu­si mat­ka elokuvaan
0
00.00 Tien­rai­vaa­jat : Jo­sephine Baker
00.10 Uusi Kino: Yana
00.40 Tien­rai­vaa­jat : An­net­te Kellerman
00.38 Tienraivaajat
00.41 Yana
01.10 Tien­rai­vaa­jat : Wu Zetian
01.10 Tienraivaajat