Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 17.12. ti 18.12. ke 19.12. to 20.12. pe 21.12. la 22.12. su 23.12.

08.00 Un­na Jun­ná

08.15 Tom­min su­per­soh­va

08.30 BUU-k­lub­be­nin jou­lu­ka­len­te­ri

9

09.00 Muut­toa­pua uus­per­heel­le

Ef­ter Nio

Kultareunuksista arkea.

To­bias lei­poo maail­mal­la

Ke­sä­mat­kal­la Tans­kas­sa

Luon­to­ret­kel­lä: S­her­po­jen ra­ken­ta­mat po­lut

På s­påret

4/13. Nyt käynnistyy toinen lohko!

Hul­lun­ku­ri­set per­heet

Kal­sa­ri­pi­raa­tit

09.27 Tut­ki­mus­ret­ki poh­jois­na­val­le

Jäätiköiden salaisuudet

09.45 Lää­kä­rit vas­taan in­ter­net

Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

10.00 På s­påret

Tai­vaal­lis­ta me­noa

Pornosta vapaa lapsuus

10.00 Dok: Her­bert ja A­li­ce

I­loa puu­tar­has­ta

E­lo­ku­va: Kät­ki­jät

(Ka­ri-gu­ras­hi no A­riet­ti, Ja­pa­ni 2010) Peu­ka­loi­sen ko­koi­nen A­riet­ta a­suu per­heen­sä kans­sa "in­hi­ma­lis­ten" lat­tia­lau­to­jen al­la.

10.02 Ol­li Ok­sa­mies

Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

10.30 Toi­nen kier­ros

Ruo­ka­ma­ka­sii­ni

Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

10.30 Kaik­kea kau­pan

11.00 Nei­ti F­ri­ma­nin tais­te­lu

När­bild

Ajankohtaista alueilta.

St­röm­sö

Joululahjavinkkejä ja vihreitä joulureseptejä

Tal­viu­nel­mia

Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat

11.00 Pa­ras­ta pu­li­naa

11.16 Mer­cur

Joulun värit

11.30 Jo­tun­hei­me­nin pai­me­net

Kar­ja­ma­jal­la

S­port­ma­ga­si­net

Urheiluväkeä ja lajien kirjoa.

E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa

Ol­li Ok­sa­mies

12

12.01 Him­me­li: Sa­mu­li E­del­mann

12.00 Si­nat­ra: All or Not­hing at All

F­ran­con jäl­keen - Al­cán­ta­ran per­he

Oma huone O­sa 326. O­ma huo­ne.

Vi­ro - Tuul­ten piek­sä­mä maa (x2)

Lasinen valtio Ei ole sota nuorukaisia varten

Ma­ta Ha­ri -ba­let­ti

Tee­ma tans­sii: i­tä­mai­nen tans­si­ja, kur­ti­saa­ni, va­koo­ja­na te­loi­tet­tu - hol­lan­ti­lai­sen Mar­ga­ret­ha Zel­len ta­ri­na 1900-lu­vun a­lus­ta on myyt­ti­nen.

E­gen­land

Pako navetasta napapiirin yli

E­lo­ku­va, jo­ka pe­las­ti Ing­mar Berg­ma­nin

12.11 Him­me­li: Kai­ja Koo

12.21 Him­me­li: Yö

12.31 Him­me­li: Kik­ka Lai­ti­nen

12.30 La ot­ra mi­ra­da - Toi­nen kat­se (x2)

Naiseus Lukukauden loppu

12.41 Him­me­li: Gar­bo

12.51 Him­me­li: Ve­sa-Mat­ti Loi­ri

12.54 Y­le Li­ve

13.01 Him­me­li: Tom­my Ta­ber­man

13.00 Y­le Li­ve: Ma­ceo P­lex

Kuu­bas­sa syn­ty­nyt ja Es­pan­jas­sa a­su­va DJ E­ric Es­tor­nel tun­ne­taan pa­rem­min tai­te­li­ja­ni­mel­lään Ma­ceo P­lex.

13.05 Max Raa­be & Pa­last-or­kes­te­ri: Let's Do It

13.14 Y­le Li­ve

13.15 E­van­ke­liu­mi

13.20 In­ter­dom on i­sän­maam­me!

13.30 He­vos­hul­lu

J. Kar­ja­lai­nen: Sin­ce I Laid My Bur­den Down

13.45 Ti­mant­ti­nen keik­ka

Egotrippi

13.53 Kir­jas­to­ta­ri­noi­ta

14.00 Mau­so­leu­mi

14.05 Kuin­ka juu­ta­lai­set sä­vel­si­vät jou­lun

Ti­mant­ti­nen keik­ka

14.15 Am­mat­ti: kir­jai­li­ja. K­jell Wes­tö

Kjell Westö (s.

14.25 E­van­ke­liu­mi

14.31 Ch­ris­tie's - Jus­si Pylk­kä­sen val­ta­kun­ta (x2)

14.35 O­lin voit­ta­ja

14.42 A­sia on pih­vi: Pe­rin­teel­li­set jou­lu­ruoat

14.45 Kent: Vi är in­te läng­re där

14.50 Y­le Li­ve

15

15.00 Ruo­ka­mat­ka Mek­si­koon

15.00 Jou­lu­kon­sert­ti Nor­jas­ta

15.10 Tai­teen maan­tie­de: Rans­ka

O­lin voit­ta­ja

15.13 A­sia on pih­vi (x4)

Jouluruokaa 1/4 Jouluruokaa 2/4 Jouluruokaa 3/4 Jouluruokaa 4/4

15.24 Y­le Li­ve

15.30 60-lu­vun ku­va­kir­ja

Osa 5/5: Rohkeaa puhetta.

J. Kar­ja­lai­nen: Sin­ce I Laid My Bur­den Down

Y­le Li­ve

15.55 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

Barokkia

16.00 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Huonoilla teillä

I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Lemmenviestejä verkossa Täydellinen tyttö

I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Tuhkimo ja tangoprinssi

I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Iloisia uutisia

16.20 Luc­hi­no Vis­con­ti - in­to­hi­mon oh­jaa­ja

Y­le Li­ve

16.55 St­röm­sö

.

17.00 Lää­kä­rit vas­taan in­ter­net

J. Kar­ja­lai­nen: Ank­ku­ri­nap­pi

17.05 So­ke­ri­lei­pu­rin her­kut

17.13 Kir­jas­to­ta­ri­noi­ta

J. Kar­ja­lai­nen: Sin­ce I Laid My Bur­den Down

17.25 Ruo­ka­ma­ka­sii­ni

Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

BUU-k­lub­be­nin jou­lu­ka­len­te­ri

T­ref­feil­le ym­pä­ri maail­maa

17.40 Lau­ta­san­ten­nien ta­kaa

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 17.55

18

18.00 BUU-k­lub­be­nin jou­lu­ka­len­te­ri

18.01 Ly­hy­te­lo­ku­va: Va­joa­ma

18.00 BUU-k­lub­be­nin jou­lu­ka­len­te­ri

18.22 Ly­hy­te­lo­ku­va: Tuh­ka

18.30 Tai­vaal­lis­ta me­noa

Pornosta vapaa lapsuus

Puu­tar­ha­kau­den par­haat

Tal­viu­nel­mia

Dok

Albanus etsii kotiaan

18.30 Pa­ras­ta pu­li­naa

På s­påret

4/13. Nyt käynnistyy toinen lohko!

18.40 Ly­hy­te­lo­ku­va: Ka­ma­ri­näy­tel­mä

18.47 Mer­cur

Joulun värit

18.59 Ly­hy­te­lo­ku­va: Mat­si

19.00 Dok: Her­bert ja A­li­ce

19.00 S­port­ma­ga­si­net

Urheiluväkeä ja lajien kirjoa.

19.15 Ly­hy­te­lo­ku­vail­ta 2018

19.30 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Yle Nyheter TV-nytt

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

19.39 S­port­nytt

S­port­nytt

19.49 Uu­dis­ta mi­nut

19.50 Nei­ti F­ri­ma­nin tais­te­lu

Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

20.00 När­bild

Ajankohtaista alueilta.

E­gen­land

Pako navetasta napapiirin yli

La ot­ra mi­ra­da - Toi­nen kat­se

Naiseus Lukukauden loppu

Lau­lu­ja U­to­pias­ta - A­git P­rop

A­me­ri­can E­pic - Juu­ri­mu­sii­kin juu­ril­la

American Epic - juurimusiikin juurilla

20.30 Toi­nen kier­ros

B­rian-se­dän rock­ta­ri­nat

Korkealta ja kovaa

20.50 De­cem­berk­väll 2018

Joulu tulee joulukonsertin myötä! Ruot­sa­lai­sar­tis­ti Pe­ter Jö­back se­kä mo­net muut tar­joa­vat tun­nel­mal­li­sia het­kiä jou­lu­lau­lu­jen, hit­ti­mu­sii­kin, huu­mo­rin ja yh­teis­lau­lun muo­dos­sa Hel­sin­gin Kult­tuu­ri­ta­lol­la.
21

21.00 Ef­ter Nio

Kultareunuksista arkea.

His­to­ria: Tai­teen­ke­räi­li­jän ta­ri­na

J. Kar­ja­lai­nen: Ank­ku­ri­nap­pi

21.00 Ki­no K­las­sik­ko: Te­ras­si

Roo­ma­lai­sel­la te­ras­sil­la jouk­ko tai­tei­li­joi­ta ja kult­tuu­riä­lyk­kö­jä naut­tii vii­nis­tä ja ruoas­ta, mut­ta her­kut­te­lun kes­kel­lä e­lä­män, a­ja­tus­ten ja aat­tei­den tyh­jyys al­kaa pal­jas­tua.

21.02 Ku­kis­ta ja me­hi­läi­sis­tä

21.05 Ruo­ka­mat­ka Mek­si­koon

Tyh­jä ti­la

21.19 Taak­ka

21.26 E­lo­ku­va, jo­ka pe­las­ti Ing­mar Berg­ma­nin

21.33 Ih­mi­sen ar­vo

21.50 Tii­ke­ri

J. Kar­ja­lai­nen: Sin­ce I Laid My Bur­den Down

22.00 Mur­ha Sand­ham­nis­sa

Vallan varjossa Kau­si 6, 1/4. No­ra ja Jo­nas on kut­sut­tu ke­sä­juh­liin naa­pu­rien luok­se, jot­ka o­vat ra­ken­ta­neet saa­rel­le uu­den suu­ren luk­sus­hu­vi­lan.

Ti­mant­ti­nen keik­ka

Egotrippi

22.04 S­tar s­ha­ped s­car

22.05 Be­kas

Kak­si kur­di­lais­ta or­po­poi­kaa Sad­dam Hus­sei­nin I­ra­kis­sa haa­vei­lee mat­kus­ta­van­sa Yh­dys­val­toi­hin, Te­räs­mies­tä ta­paa­maan.

22.16 Yö­kyö­pe­li

22.18 Per­so­na - nai­sen naa­mio

(Per­so­na, Ruot­si 1966) Näyt­te­li­jä­tär E­li­sa­beth Vog­ler on päät­tä­nyt la­ka­ta pu­hu­mas­ta e­rään E­lekt­ran e­si­tyk­sen jäl­keen.

22.20 E­lo­ku­va: Ku­mi kä­ryää 2

Vauh­di­kas jat­ko-o­sa nor­ja­lai­sel­le me­ne­ty­se­lo­ku­val­le Ku­mi kä­ryää.

22.25 Hel­sin­ki Mansp­lai­ning Mas­sac­re

22.39 Ha­jaan­nus ()

22.59 Ko­mi­tea

23.00 Uu­si Ki­no: Au­to­biog­ra­fia

23.12 Pa­pe­ri, he­vo­nen ja lin­tu­ja

23.30 Ker­ros­ta­lop­rin­ses­sa Si­ri - ä­lä luo­vu­ta! (x4)

23.35 Hie­ro­ny­mus Bosc­hin un­ten puu­tar­ha

(El Bos­co: el jar­din de los sueños, Es­pan­ja 2016) F­laa­mi­lai­sen Hie­ro­ny­mus Bosc­hin yk­si­tyis­koh­tia pur­sua­va Maal­lis­ten i­lo­jen puu­tar­ha kieh­too y­hä kat­so­jia.

23.37 A­sia on pih­vi: Pe­rin­teel­li­set jou­lu­ruoat

23.40 Am­mat­ti: kir­jai­li­ja. K­jell Wes­tö

Kjell Westö (s.

Sö­pöy­den kut­su

23.40 Uu­si Ki­no: Au­to­biog­ra­fia

23.46 Sog

J. Kar­ja­lai­nen: Ank­ku­ri­nap­pi

23.55 Pe­tos

0

00.00 A­me­ri­can E­pic - Juu­ri­mu­sii­kin juu­ril­la

American Epic - juurimusiikin juurilla

00.08 A­sia on pih­vi (x4)

Jouluruokaa 1/4 Jouluruokaa 2/4 Jouluruokaa 3/4 Jouluruokaa 4/4

00.15 B­rian-se­dän rock­ta­ri­nat

Korkealta ja kovaa

00.51 Ti­mant­ti­nen keik­ka

Egotrippi