Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 12.11. ti 13.11. ke 14.11. to 15.11. pe 16.11. la 17.11. su 18.11.

04.00 Text­nytt

Text­nytt

Text­nytt

Text­nytt

Text­nytt

Text­nytt

Text­nytt

5
8

08.15 Un­na Jun­ná

08.30 BUU-k­lub­ben

08.40 Luon­to­ret­kel­lä: Leik­ki

08.55 Maa y­läil­mois­ta

09.00 Tä­mä täs­tä

09.00 Luon­to­mat­kal­la

09.00 Hul­lun­ku­ri­set per­heet

09.05 Ef­ter Nio

Yleisön jakso.

09.15 Riis­ta­met­säl­lä

09.20 Nor­jan ko­vin

09.20 Luon­to­ret­kel­lä: Fy­siik­ka

Kal­sa­ri­pi­raa­tit

09.27 Kol­mik­ko ja Kep­le­rin ti­man­tit

09.45 Vem vet mest?

Ruo­hon­juu­ri­ta­sol­la

09.56 Mys­tee­ri­saa­ri

10.00 O­pe­raa­tio S­to­ru­man

10.03 Tai­vaal­lis­ta me­noa: Saa­ko kai­kes­ta las­kea leik­kiä?

10.00 Toi­vo­mus: Mo­ni­ca G­roop

I­loa puu­tar­has­ta

Haj­bo E­pic Night Batt­le 2018: E-ur­hei­lua vii­des- ja kuu­des­luok­ka­lai­sil­le

Ke­nes­tä tu­lee Mi­nec­raft-mes­ta­ri, kun suo­men­ruot­sa­lai­set vii­des- ja kuu­des­luok­ka­lai­set koh­taa­vat rat­kai­se­vas­sa fi­naa­lis­sa, mis­sä E­te­lä-Suo­men SYD-jouk­kue koh­taa Poh­jan­ma

10.06 Lo­hi­käär­me­sy­dän

Vii­dak­ko­jy­tä

Laa­tua ly­hyes­ti

Nor­jan sa­lai­set huo­neet

10.30 Toi­nen kier­ros

Ruo­ka­ma­ka­sii­ni

Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

10.31 Kaik­kea kau­pan

11

11.00 S­kav­lan

När­bild

Ajankohtaista alueilta.

Text­nytt

Ä­lä ko­kei­le tä­tä ko­to­na

Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat

11.00 Ko­ti­kent­tä

11.30 Maan­tie­tei­li­jän tes­ta­ment­ti: Eu­roop­pa

11.30 S­port­ma­ga­si­net

11.53 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

12.01 E­lä­män ke­vät: Mie­hen tie

12.00 Ki­no Tu­lio: Mus­ta­suk­kai­suus

(Suo­mi 1953) Teu­vo Tu­lion kiih­keä d­raa­ma si­sa­ruk­sis­ta, jot­ka kil­pai­le­vat sa­mas­ta mie­hes­tä. (1953)

12.00 Vi­ro - Tuul­ten piek­sä­mä maa

Vapsit.

Young Men

En­sim­mäi­nen maail­man­so­ta päät­tyi sa­ta vuot­ta sit­ten.

Ja­ne Aus­ten: Sul­jet­tu­jen o­vien ta­ka­na

Ju­ma­lan­pal­ve­lus: Puls-ju­ma­lan­pal­ve­lus

12.30 F­ran­con jäl­keen - Al­can­ta­ran per­he

Uudenvuodenaatto. Per­he on päät­tä­nyt viet­tää uu­den­vuo­de­naa­ton yh­des­sä, ja Mer­ce­des on st­res­saan­tu­nut val­mis­taes­saan ruo­kia.

12.51 St­röm­sös­tä poi­mit­tua

13.00 Viet­na­min so­ta

13.00 Ki­no: Tääl­tä tul­laan e­lä­mä

(1980) E­lo­ku­va tark­kai­lu­luo­kan nuo­ris­ta, jot­ka käy­vät uh­ma­kas­ta ka­pi­naan­sa kou­lua ja yh­teis­kun­taa vas­taan.

13.00 La ot­ra mi­ra­da - Toi­nen kat­se (x2)

16. Suhteita. 16. Oikeus yksityisyyteen.

Pa­ra­de

(Pa­ra­de, Rans­ka/Ruot­si 1974) Jac­ques Ta­tin vii­mei­nen pit­kä e­lo­ku­va teh­tiin Tuk­hol­mas­sa Ruot­sin te­le­vi­siol­le ja se pa­laut­ti tuol­loin 65-vuo­tiaan mes­ta­ri­koo­mi­kon huu­mo­rin­sa al­ku­läh­teil­le sir­kus­pan­to­mii­min pa­riin. (1974)

13.11 Näin teh­tiin Young Men

13.30 Dan­ny

Do­ku­ment­tie­lo­ku­va mu­siik­ki­viih­teen jät­ti­läi­ses­tä, jo­ka toi kan­sain­vä­li­sen ta­son s­how'n Suo­meen.

13.40 B­lue­sia Piek­sä­mäen a­se­mal­la

13.41 Sa­ra­na­koi­ra

14

14.00 Ju­na­mat­ka Eu­roop­paan

Barcelonasta Mallorcalle.

14.00 Ti­mant­ti­nen keik­ka

14.10 En­sim­mäi­set nai­set

Kansakunnan esikuvat.

14.26 Amp­li­fier

14.45 Rau­han­kon­sert­ti Ver­sail­le­sis­ta

Wie­nin fil­har­mo­nik­ko­jen kon­sert­ti 11. 11.2018, jol­loin 1. maail­man­so­dan päät­ty­mi­ses­tä tu­lee ku­lu­neek­si ta­san sa­ta vuot­ta.

14.54 Suo­ma­lai­sia sar­ja­ku­va­tai­tei­li­joi­ta

14.52 Kir­jas­to­ta­ri­noi­ta: Rii­mit hal­tuun

15.00 Het­ket jot­ka jäi­vät

15.00 Vii­si mes­ta­ri­ta­loa: Ta­dao An­do

Ruo­ka­mat­ka Mek­si­koon

Monterey - San Diego.

15.02 Vic­ky Ros­ti 60 vuot­ta: Vic­kyn Eu­ro­vii­sut 1987

15.00 Ve­ri­ruu­sut: Vaie­ta ei voi

15.13 Yö­per­ho­sia: Vic­kyn nos­tal­gi­set tun­not

15.15 Vii­pu­rin tai­de­mu­seon ta­ri­na

Si­nä muu­tit e­lä­mä­ni: Nea Kou­hia

15.45 Amp­li­fier

F­lash­back

16.00 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Tähtitaivaan alla.

16.00 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Verisiteitä.

I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Sydänsuruja. Kitaristin tapaus.

16.05 F­ran­con jäl­keen - Al­can­ta­ran per­he

Poissa paikoiltaan. San Ge­na­ro on jär­kyt­ty­nyt a­sioi­den ti­las­ta ja muut­to vä­liai­kais­ma­joi­tuk­seen se­koit­taa kaik­kien e­lä­män.

16.10 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Varastettu unelma.

16.25 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri e­sit­tää T­ho­mas A­dèsin teok­sen To­ten­tanz.

16.53 Ti­mant­ti­nen keik­ka fil­le­rit

16.53 Kir­jas­to­ta­ri­noi­ta: E­rään kir­jan e­lin­kaa­ri

16.54 Kir­jas­to­ta­ri­noi­ta: Mi­kä ih­meen lu­ku­koi­ra?

17

17.04 På s­påret: E­ri­kois­lä­he­tys

17.00 Kek­sin­tö­jä ja ne­ron­lei­mauk­sia

17.05 Kek­sin­tö­jä ja ne­ron­lei­mauk­sia

17.06 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa - la­van ta­ka­na

17.10 Vem vet mest?

17.16 Kir­jas­to­ta­ri­noi­ta: Nört­tien san­ka­ri, A­lek­si De­li­kou­ras

F­lash­back

17.25 Ruo­ka­ma­ka­sii­ni

Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

Ku­ka, mi­tä, mil­loin?

Mi­nun mai­se­ma­ni

St­röm­sö

17.40 Tä­mä täs­tä

Laa­tua ly­hyes­ti

Y­le Ny­he­ter TV-nytt

18.00 BUU-k­lub­ben

BUU: Su­pe­ra­pu­lai­set

Hauskanpidosta.

BUU-k­lub­ben

18.30 Tai­vaal­lis­ta me­noa: Saa­ko kai­kes­ta las­kea leik­kiä?

Toi­vo­mus: Mo­ni­ca G­roop

Ä­lä ko­kei­le tä­tä ko­to­na

Kol­mik­ko ja Kep­le­rin ti­man­tit

Au­ro­ra bo­rea­lis - het­ki re­von­tu­lia

Ko­ti­kent­tä

O­pe­raa­tio S­to­ru­man

18.54 Ruo­hon­juu­ri­ta­sol­la

19.00 Et­sin oi­kean­lai­sia he­vo­sen­sil­miä

S­pot­light: P­sy­ke­dee­lien pa­luu

S­port­ma­ga­si­net

Obs de­batt

19.24 St­röm­sös­tä poi­mit­tua

19.23 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

19.30 Y­le Ny­he­ter TV-nytt

Y­le Ny­he­ter TV-nytt

19.39 S­port­nytt

S­port­nytt

19.49 Uu­dis­ta mi­nut

19.50 S­kav­lan

20

20.00 När­bild

Ajankohtaista alueilta.

Ja­ne Aus­ten: Sul­jet­tu­jen o­vien ta­ka­na

La ot­ra mi­ra­da - Toi­nen kat­se

16. Suhteita.

La ot­ra mi­ra­da - Toi­nen kat­se

16. Oikeus yksityisyyteen.

Kan­sain­vä­li­nen Jor­ma Pa­nu­la -ka­pel­li­mes­ta­ri­kil­pai­lu 2018

Vaa­san kau­pun­gi­nor­kes­te­ri, Jy­väs­ky­lä Sin­fo­nia ja kol­me fi­na­lis­tia Vaa­san kau­pun­gin­ta­los­sa.

KOM-teat­te­rin Ve­ri­ruu­sut(12)

Ve­ri­ruu­sut on kos­ket­ta­va ta­ri­na ys­tä­vyy­des­tä ja vas­tuun­kan­nos­ta, mut­ta myös kah­tia ja­kau­tu­nees­ta kan­sas­ta, ih­mis­koh­ta­lois­ta ja Suo­men his­to­rian jär­kyt­tä­vim­mäs­tä a­jas­ta nuor­ten nais­ten nä­kö­kul­mas­ta vuon­na 1918. (1918)

20.30 Toi­nen kier­ros

På s­påret: E­ri­kois­lä­he­tys

20.54 Tie­sit­kö?

20.54 St­röm­sös­tä poi­mit­tua

Tie­sit­kö?

21.00 Ef­ter Nio

Yleisön jakso.

En­sim­mäi­set nai­set

Kansakunnan esikuvat.

Ruo­ka­mat­ka Mek­si­koon

Monterey - San Diego.

Yo­jim­bo - On­nen­so­tu­ri

(Yo­jim­bo, Ja­pa­ni 1961) A­ki­ra Ku­ro­sa­wan tyy­li­käs sa­mu­rai-k­las­sik­ko toi­mi e­si­ku­va­na Kou­ral­li­sel­le dol­la­rei­ta. (1961)

21.00 Ai­ka on mei­dän

21.50 Kir­jas­to­ta­ri­noi­ta: Kir­ja ja kar­ja, van­ki­la us­koo si­vis­tyk­seen

22.00 Lou­kus­sa (x2)

Ti­mant­ti­nen keik­ka

Ki­no: Go­mor­ra

Ro­ber­to Sa­via­non ro­maa­niin pe­rus­tu­va Can­ne­sis­sa G­rand P­rix'l­la pal­kit­tu Go­mor­ra ku­vaa viit­tä ma­fian y­ti­mes­sä tai sen vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä vai­kut­ta­vaa ih­mis­koh­ta­loa.

22.00 E­lo­ku­va: Ku­nin­kaan pää­tös

Kun nat­si-Sak­sa mie­hit­ti Nor­jan 9.4.1940, ku­nin­gas­per­he pa­ke­ni Os­los­ta.

22.10 Ve­ri­ruu­sut: Vaie­ta ei voi

22.20 Y­le Li­ve: S­tig Dogg

22.47 Vic­ky Ros­ti 60 vuot­ta: Vic­kyn Eu­ro­vii­sut 1987

22.50 Uu­si Ki­no: Lau­lu­mies

22.58 Yö­per­ho­sia: Vic­kyn nos­tal­gi­set tun­not

23

23.00 Uu­si Ki­no: Lau­lu­mies

23.09 Uu­si Ki­no: Kaik­ki kään­tyy par­hain päin

23.19 Uu­si Ki­no: Kaik­ki kään­tyy par­hain päin

23.20 Dan­ny

Do­ku­ment­tie­lo­ku­va mu­siik­ki­viih­teen jät­ti­läi­ses­tä, jo­ka toi kan­sain­vä­li­sen ta­son s­how'n Suo­meen.

23.40 Sgt. Pep­per's Mu­si­cal Re­vo­lu­tion

23.45 Bel­la kir­jau­tuu si­sään (x3)

23.45 Ti­mant­ti­nen keik­ka

23.50 P­ro­mi­ses and Lies: UB40:n ta­ri­na

00.10 Text­nytt

00.15 Y­le Li­ve: Ga­sel­lit

00.28 Text­nytt

00.40 Text­nytt

00.45 Text­nytt

00.50 Text­nytt

01.05 Text­nytt

01.15 Text­nytt

2